Digitální akademie Power BI

AKTUALIZACE DUBEN 2022

Do Power BI přichází další letošní aktualizace. Pojďte se s námi podívat, co nového přináší.

Reporting

Nový formátovací panel – update

Nový formátovací panel je v náhledu od listopadu 2021 a ve výchozím nastavení byl pro uživatele zpřístupněn v únorovém vydání. Pro upozornění: v GA módu (obecně přístupný)  bude od května, což znamená, že uživatelé již nebudou moci přejít zpět na “starou” verzi formátovacího panelu.

Již brzy budou uživatelé schopni nastavit expand všech kategorií ve výchozím nastavení 

Reakce Microsoftu na ohromující zpětnou vazbu ohledně subkategorií a nutností se kategoriemi proklikávat na sebe nenechala dlouho čekat. V květnovém updatu bude přidáno nové výchozí nastavení umožňující v rámci formátování vizuálu vždy začínat s rozbalenými subkategoriemi. Cílem je přiblížit se předchozí verzi formátovacího panelu.

 

Nastavení expanze všech subkategorií v Power BI

Současné nastavení (nalevo vypnuto) vs. možnost přednastavit rozbalení kategorií (napravo zapnuto)

V současném nastavení je defaultně rozbalena pouze první kategorie z důvodu možnosti rychlé kontroly a přehledu o obsahu. Nalevo můžeme vidět všechny kategorie rozbaleny.

Ukázka starého i nového nastavení subkategorií

Vylepšení, která byla přídána tento měsíc dále zahrnují: 

 • vlastní nastavení barev u Shape map vizuálu
 • “Show blank values” toggle tlačítko u Scatter chart vizuálu (Visual – X/Y axis – Values)
 • slider typy (mezi, před, po) ve sliceru (znázorněno na obrázku pod nastavením ohraničení u matic)
 • nastavení velikostí ikon v rámci Buttons
 • odstraněn bug způsobující zpoždění pozice kurzoru při psaní textu do boxů
 • konsolidace outline nastavení pro matici a tabulku

Došlo ke konsolidaci nastavení vnějšího ohraničení (outline settings) v rámci matic a tabulek – nyní v kartě Grid. Dříve museli uživatelé nastavit barvu a šířku v Grid kartě a posléze jít do každé sekce matice a upravit lokaci ohraničení. Nyní lze upravit ohraničení pro celou matici a přepínat mezi jednotivými sekcemi v rámci jedné karty Grid.


                                                                                                                          Před                                                                                                                Po


Nastavení outline v matici a tabulce před a po
slider typu ve sliceru v Power BI

 • Novinka! Rozdělení grand totals nastavení pro sloupce a řádky v matici 

Dříve změna grand totals nastavení ovlivnila jak řádky, tak i sloupce. Nově lze formátovat obě separátně.


                                                                                                                                      Před                                            Po


Nastavení Grand totals u matice před a po

Novinka! Extra možnosti v rámci nastavení pozice legendy: Top right a bottom right


Přidání možnosti v rámci legendy
Tooltips (popisy) nyní podporují drill akce pro matici, spojnicové a plošné grafy

Microsoft minulý rok spustil preview moderních vizuálních popisů, které umožňují drill down a drill through přímo z tooltipu. Původní preview nepodporovalo tuto funkci pro všechny vizuály, tento měsíc se tedy tato možnost přidala k následujícím vizuálům:

 • Matice
 • Liniový graf (Line chart)
 • Plošný graf (Area chart)
 • Skládaný plošný graf (Stacked area chart)
tooltipy s rozšířenou drill down funkcí pro matici

Pro více informací, jak aktivovat tuto funkci v náhledu, projděte příslušnou dokumentaci. Feedback lze nechat v rámci komunitního vlákna.

Aktualizace požadovaných Oprávnění v přístupu k datovým modelům v rámci Power BI datasetů

Doposud to bylo tak, že uživatel pracující s kompozitním modelem v rámci Power BI Service, potřeboval oprávnění Build permission nebo Contributor roli pro všechny datové sady v řetězci. Zpětná vazba byla vyslyšena: Build permission se ukázalo být příliš liberálním řešením pro uživatele, který report pouze konzumuje. Proto uživatel potřebuje nově pro datasety vytvořenými v Premium nebo PPU pracovních prostorech pouze Read permissoin nebo Viewer roli na všechny datasety v sestavě.

Více informací zde.

Chybové úsečky (error bars) pro seskupené sloupcové a pruhové grafy (clustered column and bar charts)

Minulý měsíc byla zavedena funkce náhledu chybových úseček (Error bars) pro spojnicové grafy, které pomáhají vizualizovat nejistotu v datech. Chybové úsečky (error bars) jsou k dispozici také pro seskupené sloupcové a pruhové grafy.

nové error bars v clusterd bar chart

Chybové úsečky můžete vytvořit stejným způsobem jako u spojnicových grafů: jednoduše přetáhněte potřebnou metriku (upper a lower bound pole) do karty chybové úsečky v rámci Analytics panelu. Najdete zde omezenější sadu možností než u spojnicových grafů. Také si všimnete, že chybové úsečky jsou povoleny pouze pro seskupené grafy a ne skládané (stacked), kde by taková vizualizace pro reprezentované kategorie nebyla jasná.

Navigátor záložek (Bookmark navigator) nyní zobrazuje poslední vybranou záložku skupiny

Microsoft zde opět vyslyšel zpětnou vazbu a vylepšil navigaci mezi navigátory, skupinami záložek a elementy v sestavě. Nyní je zajišťěno, že po kliknutí na záložku v navigátoru, zůstává záložka aktivovaná i po změnách v reportu. “Aktivní” záložka zůstane aktivní, dokud nebude vybrána jiná záložka ze stejného navigátoru nebo jiného panelu záložek. Dříve při “aktivaci” jiné záložky, včetně těch z jiné skupiny záložek, vymazalo všechny předchozí výběry. Tato změna tedy umožňuje používání několika navigátorů zaměřených na samostatné skupiny záložek najednou a využívat/filtrovat pomocí nezávislých záložek.

Příklad. Máte dva navigátory záložek. První obsahuje skupinu záložek, která filtruje sestavu dle země. Druhý filtruje podle desetiletí. V dřívější verzi by výběr dekády vymazal výběr země a naopak.

dřívější možnost filtrace pomocí záložek

Nyní je zajištěna interakce a obě záložky zůstanou aktivní.

nová možnost filtrace pomocí záložek

Všimněme si, že stále můžeme měnit report, aniž bysme museli vybrat jinou záložku, která by nám udržela vybraný filtr (například manuální změnou filtru z Evropy na US). Teď záložky vybraný “stav” zachovají.

Data preparation

Dynamické M query parametry nyní dostupné (generally available)

Pro osvěžení tato funkce umožňuje uživatelům reportů dynamicky nastavovat hodnoty parametrů M dotazu pomocí filtrů nebo průřezů. To může být užitečné v případech, kdy je potřeba optimalizace výkonu dotazů, aniž by se musela obětovat úroveň interaktivity reportu.

V rámci tohoto releasu jsou parametry dotazu Dynamic M nyní kompatibilní s následujícími funkcemi:

 • Q&A
 • Decomposition tree
 • Key influencers
 • Detekce anomálií

Zde je konkrétní příklad reportu, který používá dynamický parametr dotazu M a nastavuje jeho hodnotu pomocí sliceru “Color options”. V tomto příkladu jsou zvoleny barvy, což filtruje zároveň QA vizuál i decomposition tree.

filtrování reportu pomocí dynamických parametrů v power query (M)

Service

Aktualizace Power BI Goals

Došlo k přidání dvou aktualizací: možnost hromadné aktualizace a panel pro přístup a sdílení.

Hromadné sdílení

bulk updating v Power BI Service Goals

Díky hromadné aktualizaci je možné vybrat více cílů a provést změny v termínech a vlastnících. Možnost i hromadného mazání. Brzy dojde k přidání dalších funkcí, jako jsou hromadné změny stavu a další.

Aktualizace banneru sdílení a přístupu

aktualizace banneru sdílení a přístupu v Power BI Service

Byl přidán banner, který vás upozorní v případě, že vlastníci cílů nemají přístup ke svojí výsledkové kartě (scorecard) obsahující jejich cíle. Jen díky několika kliknutí nyní můžete zajistit, že všichni vlastníci přístup získají a budou moci poskytovat aktuální informace o pokroku.

Mobile

Možnosti mobilního formátování podporují vizuální interakci

Při vytváření reportu optimalizovaného pro mobilní zařízení se nastavení vizuální interakce propíše i do mobilního reportu.

ukázka vizuální interakce v Power BI Service for mobilní telefony
Push notifikace cílů (Goals)

Push notifikace mobilních aplikací uživatelům pomáhají zůstat v obraze a vědět o všech změnách, které mohou vyžadovat okamžitou pozornost. Byly přidány dva druhy notifikací spojených s cíli:

 • Přiřazení cíle: kdykoli je uživateli zadán cíl, obdrží o tom zprávu na svoje mobilní zařízení.
 • Zmínka: kdykoli je uživatel zmíněn v novém nebo existujícím check-inu, obdrží zprávu. Lze odpovídat přímo z mobilní aplikace.

V obou případech kliknutí na notifikaci přesměrovává na příslušný cíl uvnitř scorecard.

push notifikace v Power BI Mobile App

Other

Windows 11 support 

Windows 11 zavádí čtyři kontrastní témata – Vodní, Poušť, Soumrak a Noční obloha. Každé s novou paletou barev, která je odlišná od předchozích ve Windows 10. S dubnovým vydáním Power BI všechny motivy plně podporuje a zůstává kompatibilní s motivy i vlastními motivy ve Windows 10. Barvy pozadí okna, hlavního textu, zvýrazněného textu a pozadí, hypertextového odkazu, zakázaného textu, textu tlačítka a pozadí a ikon se přizpůsobí barvám systému uživatele. V důsledku toho budou mít uživatelé se slabým zrakem plynulejší procházení aplikací Power BI a používání všech druhů dialogů bez ohledu na operační systémy Windows, které používají. Tato změna nemá vliv na témata sestav.

školení vedenÁ instruktorem

AID – Analytics za den, končí a již nebude aktualizováno. Během příštího měsíce bude odstraněno z dostupného seznamu školení. Školicí zdroje pro Power BI pod vedením instruktora naleznete zde: https://aka.ms/pbitraining.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.