Úprava dat

AKTUALIZACE ŘÍJEN 2021

Měsíc opět utekl a Power BI se dočkalo další aktualizace.

Pojďme si shrnout, co nového do Power BI přibylo a co nám říjnová aktualizace přináší.

REPORTING

Azure maps nyní podporují přidání vrstvy Heat mapy (verze preview)

Heat mapa zobrazuje barevné vzory, které zobrazují hustotu a zastoupení dat v mapě pomocí řady barev. Heat mapu je skvělé využít, pokud chcete vizualizovat data na mapě s velkým počtem bodů. Nyní máme možnost tuto vrstvu přidat do Azure map. Dříve bylo možné zobrazit heat mapy pouze v rámci Bing map. Tato funkce je prozatím ve verzi Preview, proto je nutné jí povolit v nastavení.

Po vložení vizuálu Azure mapy do reportu a po vložení dat do vizuálu můžeme nalézt sekci Heat map, ve které se dá nastavit:

 • Radius každého bodu (v pixelech nebo v metrech v závislosti na velikosti)
 • Průhlednost a intenzita vrstvy heat mapy
 • Barvy pro nejnižší, střední a nejvyšší hodnoty
 • Minimální a maximální úroveň přiblížení v mapě
 • Pozici vrstvy (zda se bude nacházet například pod popiskem kategorie nebo nad)

Více informací o Azure mapách a této vrstvě se můžete dočíst na dokumentaci Microsoft Docs.

VYLEPŠENÍ PŘIPOJOVÁNÍ DIRECTQUERY A AZURE ANALYSIS SERVICES DATASETŮ (VERZE PREVIEW)

Tuto novinku ocení zejména ti, kteří v Power BI pracují s komplexnějšími modely. Pokud jste dříve připojili dataset pomocí režimu DirectQuery nebo pokud jste připojili model Azure Analysis Services, váš model poté zahrnoval všechny tabulky ze zdroje. S říjnovou aktualizací přišla větší kontrola s připojováním těchto tabulek do modelu.

Nyní máme možnost odstranit tabulky rovnou ze svého modelu před tím, než je do modelu dostaneme. Tato volba ovšem nebude dostupná, pokud jste připojení k perspektivě – zde si nemůžeme vybírat jednotlivé tabulky, ale pouze jednotlivé perspektivy. Vybírání tabulek se dělá v okně, které vyskočí po navázání spojení s datasetem.

Tlačítko ve spodní části okna – Include table added later (vizte obrázek níže) po zaškrtnutí vykoná to, že pokud přidáme mimo Power BI do datasetu další tabulky, tak Power BI je poté automaticky nahraje do modelu.

Druhou částí této novinky je to, že přibylo paralelní provádění modelových dotazů a inteligentní ukládání do mezipaměti. Díky těmto vylepšením jsou oba výše zmíněné režimy připojení dat výkonnější.

Podrobné informace o zlepšení výkonu naleznete v dokumentaci Microsoft Docs.

POVOLENÍ/ZAKÁZÁNÍ VIZUÁLU MAPY BING NA ÚROVNI ORGANIZACE

Novinkou, která přibyla do nastavení Power BI celého tenantu (tenant settings), je možnost povolení či zakázání vizuálu Bing mapy napříč organizací. Nové organizace, které budou vznikat, budou mít tuto volbu v základním nastavení vypnutou (bude tedy nutné povolit v nastavení tenantu vizuál Bing mapy pro její používání). Již existující organizace by neměly být touto změnou ovlivněny a budou jí mít zapnutou. Nicméně existujícím organizacím přibyla možnost Bing mapy zakázat.

Pokud budou ve vašich reportech vizuály Bing map a administrátor tuto funkci zakáže, vizuál vyhodí chybnou hlášku, která uživatele upozorní, aby kontaktoval administrátora.

MODELOVÁNÍ

bitwise funcke v jazyce dax

V říjnové aktualizaci do Power BI, konkrétněji do jazyka DAX, přibyly nové funkce BITLSHIFT, BITRSHIFT, BITAND, BITOR A BITXOR. Tyto funkce porovnávají dvě čísla převedené z desítkové soustavy do dvojkové. Argumentem všech těchto funkcí jsou tedy 2 čísla v desítkové soustavě.

 • Funkce BITLSHIFT a BITRSHIFT nám umožňuje prodlužovat bitový řetězec o příslušný počet binárních jedniček nebo nul.
 • Funkce BITAND, BITOR a BITXOR nám umožňuje bitové porovnání dvou čísel zadávaných v desítkové soustavě.
Všechny tyto funkce můžete znát například z Excelu. Tyto funkce se využívají pro kompresi, šifrování a scénáře, které potřebují vysokou úroveň výkonu.

SERVICE

PREMIUM GEN2 (VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ)

Nová, druhá generace platformy pro prémiovou kapacitu (zvané jako Premium Gen2) je nyní veřejně dostupná.

Nová platforma poskytuje vylepšenou odolnost a stabilitu výkonu, větší rozsah použití s menšími omezeními na využití paměti a souběžné obnovy. Také proběhla modernizace monitorování kapacitních metrik a přibyla volitelná flexibilita dimenzování pomocí funkce Autoscale capacity sizing. Ta nyní může automaticky zvýšit velikost vaší kapacity, aby se vyřešila neplánovaná špička při využívání kapacity výpočetního výkonu.

Všechny nové prémiové kapacity budou vytvořeny jako kapacity druhé generace. Zároveň všem stávajícím kapacitám je doporučován přechod na druhou generaci. Za několik týdnů se automaticky přenesou starší kapacity 1. generace na druhou generaci. Všechna tato oznámení a komunikace s jednotlivými administrátory proběhnou samostatně.

Pokud se chcete dozvědět více informací o Power BI Premium platformě druhé generace, doporučujeme navštívit dokumentaci Microsoft Docs.

NOVÉ API, KTERÉ ZJIŠŤUJE, KDO MÁ PŘÍSTUP K JAKÉMU OBSAHU V POWER BI (verze preview)

Před měsícem přibylo do Power BI Service v Preview verzi sadu rozhraní API pro získání uživatelských oprávnění (vizte předchozí článek o aktualizaci). Nyní je dostupné další API, které vám umožní lépe spravovat obsah uvnitř Power BI Service. API s názvem GetUserArtifactAccessAsAdmin API sbírá graph ID uživatele a vrací seznam s obsahem, ke kterému má daný uživatel přístup. Výstup je stránkovaný díky continuationTokenu, přičemž jedna stránka obsahuje jeden typ obsahu.

Kdy by se toto API dalo využít? Představte si scénář, kdy jeden za zaměstnanců odchází z organizace. Často je nutné převést všechny přístupy daného zaměstnance na někoho jiného. Toto API může pomoct zjistit, ke kterému obsahu má zaměstnanec přístup a poté převod přístupů bude jednoduchý.

Více informací o využití tohoto API naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

API PRO DEPLOYMENT PIPELINES (KANÁLY NASAZENÍ) – veřejně dostupné

Na konci května Microsoft představil preview verzi API Deployment pipelines (kanálů nasazení). Toto API umožňuje Power BI vývojářům spravovat nasazování jako součást jejich vybraného DevOps nástroje.

V říjnové aktualizaci Microsoft vypouští veřejně dostupnou verzi tohoto API. Spolu s ním byla vydána i nová sada API pro vytváření a správu pipelines (kanálů) od A do Z, tudíž je API jednoduší a rychlejší, než dřívější migrace a škálování pomocí deployment pipelines (kanálů nasazení) Power BI.

S tímto novým API setem, bude BI vývojář moci:

 • Automaticky přidávat nové pracovní prostory pro práci s deployment pipelines – BI vývojář může nastavit automatický proces, kde jsou nové pracovní prostory přiřazené pipeline a všichni relevantní členové týmu získají příslušná oprávnění,
 • Standardizovat procesy nasazování uvnitř organizace
 • Centrálně spravovat obsah Power BI ve vlastním vybraném DevOps nástroji, bez předchozího otevírání Power BI – a to od vytvoření pipeline po nasazení do produkce. Všechny operace lze provádět automatizovaně.

Pro začátek vám mohou pomoci přednastavené Powershell příklady zde.

Nové API tedy umožňuje:

 • Vytvořit, aktualizovat nebo smazat deployment pipeline (kanál nasazení),
 • Přiřadit nebo odpojit pracovní prostor od kanálu nasazení,
 • Přidat nebo odstranit uživatele z kanálu nasazení.

Na dokumentaci Microsoft Learn naleznete detailní popis fungování a využití této novinky.

NADCHÁZEJÍCÍ INSTALACE APLIKACE POWER BI DO MICROSOFT TEAMS

Mnoho organizací využívá v dnešní době Microsoft Teams pro efektivní spolupráci. Power BI je možné zavést do Teams již dlouhou dobu a díky němu mohou uživatelé objevovat data a pracovat s nimi tam, kde spolupracují s ostatními.

Změny v aktualizaci a plány na následující měsíce jsou:

 • Power BI aplikace se začne automaticky instalovat uživatelům do Teams, pokud někdy spustí Power BI Service.
 • Administrátoři mohou zvolit v nastavení tenantu, že se Power BI do Teams automaticky instalovat nebude.
 • Nasazování možnosti nastavení automatické instalace Power BI do Teams již probíhá, aby administrátoři mohli instalacím předejít dříve, než se začne změna projevovat.
 • Automatické instalace začnou v listopadu tohoto roku pouze pro organizace, u kterých administrátoři automatickou instalaci nezakázali.

Možnost automaticky instalovat Power BI do Teams je již nyní k nalezení v nastavení organizace v Admin portálu Power BI. V základním nastavení je instalace povolena.

Instalace proběhne tedy pro uživatele při splnění následujících podmínek:

 • Power BI aplikace je povolena v Teams admin portálu,
 • Organizace má povolenou instalaci Power BI aplikace v nastavení organizace,
 • Uživatel má Teams licenci,
 • Uživatel otevře Power BI Service (tedy přejde na webovou stránku app.powerbi.com a přihlásí se).

Jakmile se výše uvedené podmínky a instalace do Teams proběhne, vyskočí na uživatele notifikace o úspěšné instalaci.

EMBEDDED ANALYTICS

export Power BI reportu do souborOVÉHO API (AKTUALIZACE verze Preview)

Export Power BI reportu do souborového API vám umožňuje exportovat report do formátů PDF, PPTX a PNG za pomocí volání REST API. Při spuštění této novinky existovaly limitace, které pro druhou generaci Premium/Embedded kapacity odpadají:

 • Počet exportů není omezen na 50 za hodinu na kapacitu, ale pouze na 50 stránek sestavy za minutu na kapacitu,
 • Maximální počet souběžných stránek sestavy nyní není omezen,
 • Operační zatížení exportního rozhraní API je nyní vyhodnoceno jako pomalu běžící operace nebo operace na pozadí, jak je popsáno ve vyhodnocení zatížení kapacity Premium Gen2. Pracovní zátěž, pod kterou se objevují operace exportního rozhraní API, se nyní nazývá „InteractiveReportExports“.

Microsoft očekává, že se tato dříve oznámená novinka dostane do veřejné dostupnosti zhruba na konci prosince tohoto roku.

ZABEZPEČENÍ NA ÚROVNÍ OBJEKTŮ (OLS) JE NYNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ V EMBEDDED ANALYTICS

Zabezpečení na objektů (OLS) umožňuje tvůrcům modelu skrýt citlivé tabulky nebo sloupce pro jiné osoby prohlížející report. Z pohledu uživatele, který nemá přístup k těmto objektům je tabulka/sloupec zobrazen/a jako neexistující. Vytváření pravidel OLS v datové sadě Power BI lze provádět pomocí nástrojů, které využívají koncový bod XMLA. Tato funkce je nyní veřejně dostupná v Embedded Analytics.

Zjistěte pomocí odkazu zde, jak zabezpečení na úrovni objektů nastavit a co je k němu potřeba.

Úprava úrovně přiblížení pro embedované Power BI reporty

Nyní můžete nastavit úroveň přiblížení u embedovaného Power BI reportu pouze za pomocí jediného parametru v nastavení embedu nebo za pomocí setZoom API. Tato novinka vám umožní upravit úroveň přiblížení reportu tak, aby se lišila od výchozí úrovně přiblížení, a pomůže vám zajistit, že váš report uvidí všichni uživatelé bez ohledu na jakákoli zrakové a fyzické postižení.

Pokud chcete upravit úroveň přiblížení, přinášíme vám příklad, který nastavuje úroveň přiblížení:

Pro získání aktuální úrovně přiblížení u již načteného embedovaného reportu stačí vyvolat příkazy getZoom a setZoom:

AKTUALIZACE PODPORY MULTI-GEO PRO POWER BI EMBEDDED

Podpora Multi-Geo pro Power BI Embedded znamená, že  organizace, které vytvářejí aplikace pomocí Power BI Embedded k vkládání reportů a analýz do svých aplikací, mohou nasazovat svá data v různých oblastech po celém světě. Do příchodu říjnové aktualizace nevedlo Multi-Geo k lepšímu výkonu Power BI Embedded, protože načítání reportů a dashboardů stále zahrnovalo požadavky na data do domovské oblasti. Nyní se Microsoftu podařilo toto omezení změnit a požadavky na data jsou odesílány přímo kapacitě, což vede k mnohem lepšímu výkonu.

Více podrobností o této novince naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

Aktualizace Power BI Embedded Playground – Možnost použití vlastního embed tokenu

S příchodem říjnové aktualizace v Power BI máme možnost využít vlastní embed token v Power BI Embedded Playground. Dříve bylo možné embedovat v playgroundu vzorový report nebo váš vlsatní report, který byl dostupný k embedování.

Nově budete moci generovat tokeny pomocí REST API, abyste své aplikaci dali vědět, ke kterému obsahu Power BI mají její uživatelé přístup a jaká je jejich úroveň přístupu. Jakmile vygenerujete token pro vložení, můžete jej zadat právě do volby Use my embed token, abyste otestovali report a zajistili, zda byly nastaveny správné úrovně přístupů.

Pokud k omezení přístupu uživatelů k datům používáte zabezpečení na úrovni řádků (RLS), můžete tuto funkci otestovat v izolovaném prostoru pro vývojáře vložením tokenu vygenerovaného pro příslušnou entitu, kterou chcete otestovat.

Samotnou funkci si můžete vyzkoušet na Power BI Embedded Analytics Playground.

Komponenta Power BI pro webové rozhraní Angular

V nedávné době byla vydána komponenta Power BI pro Angular. Tato komponenta vám umožňuje snadno vkládat Power BI reporty, dashboardy a další obsah do vaší webové aplikace Angular.

Za posledních několik let se popularita Angular značně zvýšila a v současnosti je jedním z nejpoužívanějších webových frameworků profesionálními vývojáři. Nová komponenta Power BI pro Angular vás rychle a snadno dostane od statistik k akcím tím, že poskytuje potřebné funkce pro integraci Power BI do vaší aplikace Angular.

Jak jsme zmínili na začátku, tak pomocí této knihovny můžete vkládat do Angular aplikace Power BI reporty, dashboardy, dlaždice z dashboardů, samostatné vizuály, Q&A a stránkované sestavy. Můžete také optimalizovat výkon reportů pomocí dostupné integrace bootstrap nebo fázovaného vkládání, nastavovat a upravovat plánované operace (jako je například plánovaná aktualizace datasetu) a využívat dostupná rozhraní API na straně klienta.

Tato komponenta je dostupná na webových stránkách npm nebo na GitHubu.

VÝVOJÁŘ

Přidání moderních tooltipů ke custom vizuálům

Další novinkou v říjnové aktualizaci je možnost přidat vlastní moderní tooltip ke custom vizuálu. Tato možnost se stává dostupnou, pokud tvoříte vlastní vizuál s verzí API V3.8.3 nebo novější. Do kódu vizuálu stačí poté přidat vlastnost supportEnhancedTooltips do objektu v souboru capabilities.json.

Dokumentace Microsoft Docs již popisuje, jak moderní tooltip k vlastním vizuálům přidávat.

Aktualizace Modal Dialog API

Nové rozhraní Modal Dialog API pro vámi vytvořené vizuály vám dává možnost určit velikost a polohu dialogového okna vzhledem k původnímu vizuálu. Tato funkce je k dispozici ve verzi API 4.0. Dialogové okno v reportech Power BI může vypadat následovně:

Podrobnější informace o dialogových oknech v reportech Power BI se můžete dočíst na dokumentaci Microsoft Docs.

JINÉ

Podpora zdrojů dat ODBC u stránkovaných sestav a Power BI Report Builder

Microsoft také představil v říjnové aktualizaci podporu datových zdrojů typu ODBC pro stránkované sestavy v Power BI Report Builderu. Datovými zdroji typu ODBC jsou například SAP Hana, Redshift, Snowflake, Oracle, DB2, Vertica a tak dále.

Pokud se chcete dozvědět více o připojení těchto typů dat do stránkovaných sestav, doporučujeme navštívit článek na dokumentaci Microsoft Docs.

A to by bylo pro říjnovou aktualizaci Power BI vše. Budeme se na vás těšit znovu s příchodem listopadové aktualizace na webu Jak na Power BI!

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.