Digitální akademie Power BI

aktualizace říjen 2022

V říjnových aktualizacích Power BI najdete spoustu super vychytávek, ale hlavně taky zmínku o novém Search vizuálu z dílny DataBrothers! Novinky ze září zde.

reporting

Obrácené pořadí skládaných sloupcových grafů

Nyní je v Power BI možné obracet pořadí, ve kterém vykreslujeme segmenty ve skládaných sloupcových a pruhových (stacked column and bar) grafech. Užitečnost vidíme zejména ve větší flexibilitě synchronizaci barev a pořadí s vertikálními legendami.

reverse-stacked-column-bar-charts-power-bi-october 22

S novým releasem Power BI najdete ve format panelu možnost obracet pořadí segmentů u skládaných sloupcových, pruhových, area, ribbon a kombinovaných grafů.

sloupcovy-pruhovy-area-ribbon-power bi-updates-october 22
Vylepšení výkonu queries POwer BI

Indexování importovaných “string” sloupců (obsahujících text) – pro DirectQuery

MS začíná stavět indexy u importovaných sloupců a zlepšovat tak výkon dotazů a vyhledávání nad sloupci – tj, když používáme ContainsString funkci, Search nebo filter k vyhledávání textu ve sloupci. Tady vidíme přiklad použití textového filtru v rámci filter panu:

filter-pane-query performance-improvements-power bi-october 22

Index je vytvořen v momentě, kdy dojde k prvnímu dotazu – vyhledávání nad sloupcem. Platí pouze pro sloupce obsahující ASCII znaky. Jakmile dojde k vytvoření indexu, vyhledávání je v podstatě instantní.

Zavedení Top N filtrů do zdrojů DirectQuery

Co se dělo “pod” TOPN funkcí doposud? Dotaz nám vytáhne všechny hodnoty a TOPN filtr je aplikován až následně v rámci DAX enginu. Příklad reálného Top N filtru:

topn-filtr-query performance-rijen 2022-power bi-updates

Tohle chování bylo změněno – top N filtry se přenášejí do zdroje DirectQuery kdykoli je to možné. Pokud máme filtr založený na metrice, bude to fungovat pouze s těmito agregacemi: SUM/MIN/MAX/COUNT/COUNTROWS/DISTINCTCOUNT.

Power BI Metrics (Scorecards)

Roll ups 

Doteď nebylo možné v rámci Metrik automaticky agregovat hodnoty submetrik do celkové hodnoty metriky. Samozřejmě, že to bylo možné obejít spojováním hodnot s daty, ale nebylo zkrátka nebylo možné spojovat manuálně vložené hodnoty. Nyní lze nad submetrikami nastavit druh agregace, která se pak následně zobrazí jako celková hodnota – nastavit lze MIN, MAX, AVERAGE, SUM.

power bi-metrics-roll ups-scorecards-octber 2022-update

Jakákoli zvolená metrika automaticky updatuje hodnotu přímých submetrik v celkové hodnotě. Roll ups fungují i na souvisejících datech – pokud jsou vaše submetriky navázány na data, Power BI vezme hodnoty dat a zagreguje do výsledné hodnoty metriky.

Nové API sbírající informace o scorecards pro Adminy

Má pomoct adminům s administrativními tasky – zkoumá stav existujících scorecards. Nové API je k dispozici především Adminům, přičemž umí vrátit data i metadata všech metrik v organizaci pro každou scorecard.

Analytics

Návrhy rychlých metrik (quick measures) – experimentální feature

Už nějakou dobu existují tzv. “Quick measures”, které uživatelům Power BI desktop vytvářet DAXové metriky pomocí šablony (uživatelského rozhraní) namísto jejich psaní vyloženě od nuly. Nyní se tedy přidává funkce “Quick Measure Suggestions”, která je další pomocí v tvorbě DAXových metrik, jinými slovy jejich tvorby prostřednictvím použití  “přirozeného” jazyka.

Více v oficiální dokumentaci.

power bi-service-quick measure suggestions-DAX metriky-power bi říjen 2022

Umožnění funkce

Nutné přejít do Options a zapnout preview pro “Quick measure suggestions”. K použití je nutné přejít to záložky Modelling na hlavní liště a kliknout na “Quick measure” tlačítko a následně vybrat záložku “Suggestions”.

power bi-desktop- enabling quick measure feature-power bi říjen 2022

V tomto okně můžete popsat metriku, kterou chcete vytvořit a kliknout na “Generate”.

power bi-desktop- enabling quick measure feature-power bi říjen 2022_b

Vždy byste měli návrh DAX metriky validovat a ujistit se tak, že splňuje vaše požadavky. Pokud jste s metrikou spokojni, můžete ji klikem na “Add” přidat do svého modelu.

Zde jsou příklady podporovaných scénářů:

 • Aggregated columns with or without filters
 • Count of rows with or without filters
 • Aggregate per category
 • Mathematical operations
 • Selected value
 • If condition
 • Text operations
 • Time intelligence
 • Relative time filtered value
 • Most / least common value
 • Top N values for a category

Více informací v dokumentaci. 

Limitace a připomínky

Quick measures suggestions v Power BI nejsou náhradou ani variantou ke studiu (naučení se) DAXu. Návrhy slouží ke zrychlení tvorby metrik v některých případech. Vždy je nutné metriky validovat, protože mohou být nesprávně nebo nesplňují požadavky.

Tato funkce je v tzv “experimental preview”, čili určena k testování a sběru zpětné vazby. Design a funcionalita tedy mohou v čase doznat zásadních změn.

Tato funkce je poháněna machine learning modelem, který je momentálně deployován do amerických datacenter. Pokud se vaše data nachází mimo US, tato funkce bude defaultně vypnuta. Zapnuta může být adminem v nastavení tenantu prostřednictvím “Allow user data to leave their geography” nastavením (viz. obrázek nastavení).

power bi-quick measures-DAX-power bi říjen 2022

POWER BI Modeling

Úprava vazeb v pohledu na datový model – panel Properties

Nyní je možné upravovat vazby mezi tabulkami v samostatném panelu (Properties). Stačí jen expandovat panel, kliknout na jakoukoli vazbu a zobrazí se všechny dostupné možnosti. Tato nová možnost posílá minimální množství dotazů a validuje se pouze ve chvíli, kdy jsou změny aplikovány. Velké datové modely, obzvláště v DirectQuery režimu, tedy budou benefitovat nejvíce.

modeling-relationship-properties pane-data model view-power bi říjen 2022

Bonusem je fakt, že tímto způsobem lze upravovat vícero vazeb najednou. Přidržením CTRL a výběrem několika vazeb dovolí udělat změny najednou, anebo třeba všechny vybrané vymazat z modelu stisknutím delete.

DAX formula editační panel (formula bar) podpora pro Data model view

Konečně je možné psát a editovat DAX metriky, počítané sloupce a počítané tabulky v rámci model view v desktopove verzi.

DAX formula bar-desktop-model view-power bi říjen 2022

Service

Guest users nyní mohou vytvářet jejich vlastní email subskripce

Power BI Service hosté s registrací v Azure Acitve Directory Business-to-Business (Azure AD B2B) nyní mohou vyvářet svoje vlastní subskripce k artefaktům, ke kterým mají přístup (už to nemusí dělat členové organizace za ně). Email subscripce pomáhají k udržení přehledu o důležitých reportech a dashboardech prostřednictvím informace (snapshotu vybraných artefaktů) poslané v libovolných intervalech. Požadavky na tuto funcionalitu jsou stejné jako pro další možnosti hostů – Power BI Pro nebo PPU licence, nebo pracovní prostor, ve kterém se artefakty nachází, musí stát na Premium kapacitě.

Stahování PBIX souboru nabízí vícero scénářů

Při stahování souboru se vám zobrazí následující dialog:

pbix file-downloading scenario-dialog options-power bi update říjen 2022

Jak lze vidět, můžeme stahovat report i s daty anebo taky report bez dat, ale s live connection k datům. je důležité si všimnout, že v závislosti na vašem scénáři bude možná jen jedna varianta. Tooltip dovysvětlí, proč je daná varianta nedostupná.

pbix file-downloading scenario-dialog options-power bi update říjen 2022_b

Ve většině případech bude možné stáhnout report s live connection a stahování reportu s daty nebude možné – to zpřístupní následující scénáře, ve kterých nebylo možné pbix stáhnout vůbec:

 • Download reports created based on a dataset that is configured for large models.
 • Download reports created based on a dataset that is configured for incremental refresh.
 • Download reports created based on a dataset that has been modified by using the XMLA endpoint.
 • Download any .pbix file that is larger than 1 GB.
 • Downloading usage metric reports.

Více v dokumentaci.

Admin & Governance

Tenant settings pro email subskripce externím uživatelům

Pokud máte Premium kapacitu, můžete zahrnout externí uživatele (uživatelé doposud nemající Azure AD registraci/oprávnění) jako příjemce email subskripcí. Je zde nové nastavení tenantu, které specificky definuje, zda subskripce externím uživatelům umožnit nebo ne. Admin má možnost buďto nastavit povolení/nepovolení pro celou organizaci nebo limitovat nastavení na specifické skupiny.

Deployment pipelines

Deployment historie 

Řeší následující scénáře:

 • Having troubles tracking a pipeline’s deployment executions?
 • Something seems to have changed on your test environment workspace and you’re not sure what and why?
 • Your last deployment failed, and you have no idea how to get its ID for the support ticket?

Všechny minulé deploymenty jsou k dispozici k revizi, poskytující detaily cílového prostředí, kdo deployment provedl, položky deploymentu, poznámky ke contentu, atd.

Navíc byl přidána možnost “přidat komentář” jako součást procesu. Poznámka se objeví vedle záznamu historie a poskytuje kontext při revizi historie deploymentů. Deployment history můžeme zobrazit prostřednictvím nového tlačítka nebo ikony:

deployment history-power bi service-power bi říjen 2022

Defaultně budou všechny položky na jednom seznamu, ale lze zúžit scope a zaměřit se na specifické cíle/stages jednoduše filtorváním na vrchním panelu stránky. Ikony na levé straně indikují, zda konkrétní byl konkrétní proces úspěšný nebo ne, kolik položek bylo nových, odlišných, atd. od předchozí verze deploymentu, atp. Kliknutím na filtry ze expandovat do detailu.

deployment history-power bi service-power bi říjen 2022_c

Visualizations

V tomto vydání je možné nalézt i zmínku o DataBrothers vizuálu, který byl řádně certifikován a našel si svou cestu do tohoto důležitého média.
databrothers-power bi-vizuál-updates říjen 2022

Ostatní

Důležité updates, které se nachází na roadmapě MS v dalších měsících, aka na co se můžeme těšit:

 • OneDrive/SharePoint integration including save and share from Desktop will start rolling out to a select few customers in the coming weeks. Once we have done sufficient testing, it will then roll out to other office rings which will not be until 2023. We will share updates of the roll out in the coming months so stay tuned
 • Office installer will start roll out by the end of the year but will take some time to reach all E5 tenants. Expect more news coming in the coming months.
 • On Object format and edit will roll out into preview to a few select customers and MVP’s. Whilst we would like to roll this out to all customers, due to the nature of the change, we have decided to give this more bake time and gather more feedback. The full public release date will be announced in future months
 • Quick measure suggestions is shipping in the October Desktop release in experimental preview – see the section above for more information.
 • A few of the Metrics features will ship in October rather than September
 • 2022 Wave 2 release plan has gone through some updates (mainly on dates) and some carryovers from Wave 1. The roadmap will be updated hopefully by the end of this month, but we will publish what changed in the November blog post.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.