Digitální akademie Power BI

akTUALIZACE Září 2020

[Aktualizace Power BI přichází sice až ke konci měsíce, ale zato přináší velké množství novinek. Tentokrát jsme se dočkali nového vizuálu, rozšíření možností vizuálů, vylepšení tvorby mobilních reportů a nových funkcí v samotné mobilní aplikaci a Power BI Service.

Od tohoto měsíce totiž dochází ke sloučení blogů pro Power BI Desktop, Service a Mobile. Proto vždy v článku představujícím novou aktualizaci Power BI budou novinky ze všech těchto produktů. Tento měsíc Microsoft také oznámil, že od konce ledna 2021 přestane podporovat Power BI Desktop na Windows 7.

Inteligentní vyprávění (Smart narratives)

Na jednom projektu jsem se setkal s tím, že klient chtěl mít na reportu textové pole, popisující data, která report zobrazoval. Samozřejmě, že jsme museli tento text při každé aktualizaci dat editovat. Po instalaci nové aktualizace Power BI už bychom nemuseli. Funkce Inteligentní vyprávění (ve verzi Preview) umí vygenerovat popis dat z vizuálu nebo celé stránky.

Nad vizuálem se funkce vyvolá kliknutím pravým tlačítkem a zvolením funkce Vytvořit souhrn (Summarize). Popis je primárně generován v angličtině, ale není problém jej upravit či přidat vlastní text. U vlastních hodnot můžete nastavit i formát čísla, bohužel toto u vygenerovaných hodnot zatím nejde.

Inteligentní vyprávění samozřejmě podporuje křížové filtrování.

Pokud chcete vygenerovat shrnutí všech vizuálů na stránce repotu, slouží k tomu následující tlačítko na panelu vizualizací.

Zachování pořadí vrstev (Maintain layer order)

Další problém, se kterým jsme bojovali na jednom projektu, je následující automatická funkce Power BI Service. Když uživatel klikne na jakýkoliv prvek, Power BI jej přinese do popředí. Toto je užitečné, aby uživatel mohl pracovat například s hlavičkou vizuálu. Ale pokud máte třeba na pozadí obrázek a uživatel na něj klikne, tento obrázek překryje všechny vizuály reportu.

Nyní můžete nad každým prvkem nastavit, zda má být po kliku přenesen do popředí či ne. Slouží k tomu nový přepínač v sekci Obecné (General) nastavení vizuálu Zachovat pořadí vrstev. Funkce se projeví v režimu pro čtení (Reading view) v Power BI Service.

Celkový součet pro skládané grafy (Total labels for stacked visuals)

Pokud používáte skládaný graf, kde máte data rozdělena barevnou legendou, Power BI nově umožní zobrazit celkový součet. Slouží k tomu nový přepínač Popisky celkového součtu.

Nové funkce v Power BI Service

  • Na stromovém zobrazení (Lineage view, česky doslovně Rodokmen) můžete nyní vyhledávat podle názvu datového zdroje nebo jakékoliv informace zobrazené na kartě.
  • Nově je také možné analyzovat, kde všude je použit konkrétní datový zdroj. Funkce se jmenuje Analýza dopadu a je dostupná kliknutím na první ikonu na kartě datového zdroje.
  • Pokud se z Excelu napojujete pomocí kontingenční tabulky (Pivot table) do Power BI, bude Excel nově přebírat klasifikaci datového zdroje z Power BI (dokumentace zde), pokud používáte alespoň Microsoft 365 E3.
  • Funkce Analyzovat v aplikaci Excel (Analyze in Excel) nově vytvoří Excel soubor (namísto .ODC).

Další funkce

  • Ukládání datové sady pomocí rozšířeného formátu (Enhanced Dataset Metadata) je nově zapnuté pro všechny reporty, které uložíte v Power BI Desktop. Starší reporty budou automaticky přegenerovány po otevření v Power BI Desktop.
  • Obdélníkový výběr dat (Data point rectangle select) podporuje nově i sloupcové (bar charts) a kombinované grafy (line and stacked column, line and clustered column).
  • Při publikaci reportu do Power BI service z Power BI Desktop je dostupné vyhledávací pole, které filtruje dostupné pracovní prostory.
  • Při úpravě mobilního rozložení nově můžete vypnout přichytávání ke mřížce. Další novinkou je možnost zobrazení panelu záložek.
  • Mobilní aplikace (iOS a Android) umožní sdílet odkazy na obsah a podporuje gesto „pinch and zoom“.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.