Digitální akademie Power BI

Hierarchický průřez

V poslední verzi Power BI (Únor 2020) byla rozšířena funkcionalita již dlouho známého vizuálu Průřez (slicer).

Ten do tohoto updatu přijímal pouze jedno pole s daty a z něj tvořil volby, kterými prořezával data ostatních vizuálů se zapnutými interakcemi.

Aktuální verze Power BI (únor 2020)

Jak zpřístupnit hierarchický průřez?

V nastavení v sekci Funkce ve verzi Preview (Preview features) se jako nová volba na konci seznamu objevila „Hierarchy slicer“. Při aktivaci budete vyzváni, abyste Power BI Desktop vypnuli a znovu zapnuli. Po tomto restartu aplikace budete již moct začít novou funkci testovat.

Zpřístupnění hierarchického průřezu v nastavení Preview features Power BI

Po aktivaci nedojde k přidání žádné nové ikonky mezi vizualizacemi. Pouze se rozšíří funkce stávajícího vizuálu.

Ikona vizuálnu průřez v sekci Vizuály

Jak mohu tuto novou funkci využít?

Jednoduchým příkladem využití jsou datové dimenze. Často se můžete setkat se scénářem, kdy budete chtít vidět výsledky například jen pro měsíc číslo 10 z roku 2019. Toho bychom do této chvíle mohli dosáhnout například pomocí dvou průřezů, kdy jeden ovládá měsíce a druhý roky. Při spuštění této funkce ale nabýváte možnosti to vše provést pomocí jen jednoho průřezu. Pro demonstraci jsem do průřezu umístil základní datovou hierarchii. Rok/Kvartál/Měsíc/Den

Vložená hierarchie do vizuálu průřez

Výsledkem je pak průřez, který se začíná větvit. Pod jednotlivými roky jsou schované kvartály, pod nimi jednotlivé měsíce a při rozkliknutí dále i jednotlivé dny měsíců. Při výběru již zmíněného měsíce 10 v roce 2019 si můžete všimnout, že se označí rok 2019 tečkou ve výběrovém čtverečku, stejně tak patřičný kvartál (4) a desátý měsíc se vyplní celý černě. Spolu s měsícem se plno-černě označí i všechny dny tohoto měsíce.

Ovládání je, jak můžete sami vidět, velmi jednoduché. Hierarchický průřez se stará o správnou distribuci jednotlivých dimenzí pod dimenze ostatní. Díky této funkci nám pak odpadá starý problém, kdy v jednom průřezu máme vybraný den číslo 31, změníme měsíc na únor a dostáváme prázdné údaje. Docházelo tedy k tomu, že jsme museli opakovaně klikat na průřezy a postupně je měnit. Nyní to můžeme provést vše najednou.

Do průřezu můžete přidávat samozřejmě i jiná data než jen o číselná nebo jen z jedné tabulky. Do hierarchického průřezu lze umístit libovolná provázaná data. Neboli data, která mají mezi sebou vazbu a mohou se navzájem filtrovat. Z toho vyplývá, že do jednoho průřezu lze vložit například vaši organizační strukturu.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.