Digitální akademie Power BI

Provázání Azure data lake generace 2 a dataflow

To, že Tok dat (Dataflow) ukládá výsledky svých operací do Azure Data Lake Gen 2, jsme popisovali již ve článku o Dataflow.

Zároveň jsme tam ale i zmínili, že je možnost jako úložiště použít vlastní Azure Data Lake. Uvažujete nad tím, že byste si toto provázání do vlastního datového jezera připravili? Začněme tedy úplně od začátků s tím, co k tomu kromě licence Power BI PRO budete potřebovat…

Upozornění! První připojení může zařídit pouze uživatel s rolí Power BI Admin.

Azure Storage Account

V rámci svého tentantu, kde máte své licence PRO, tak je nezbytné si založit Azure Storage Account. Ten si můžete založit na adrese: Create storage account – Microsoft Azure

Kde se vám zobrazí tento formulář. V něm vyplníte svou subscription, recource group a vše co je potřebné. Velmi si dejte pozor na Location! Azure Storage Account totiž musí být vytvořen ve stejné lokalitě, jako máte Power BI Service.

V jaké lokalitě mám Power BI Service?

Pokud se přihlásíte do Power BI, tak v pravném horním rohu obrazovky můžete nalézt symbol otazníku “?”.

Při jehož vybrání se zobrazí seznam odkazů v dropdown menu. Po zvolení poslední varianty neboli O Power BI (About Power BI) se zobrazí karta, která obsahuje různé informace o vašem Power BI Tenantu. Včetně pro nás v tuto chvíli nejdůležitější informace aneb, kde jsou naše data uložena. V tomto případě jde o “West Europe” (obsah závorky není podstatný).

Musím nastavit ještě něco při založení Azure Storage?

Ano! Pokud se přepnete se na kartu Advanced a zde je nezbytné nastavit “Data Lake Storage Gen2 – Hierarchical namespace” na Enable.

Donastavíte si zbytek dle svého uvážení ale pro zjednodušení lze vyplnit i pouze záložku Basic, a pak toto nastavení Advanced a dokončit založení.

Nastavení oprávnění

Po nějaké chvíli se storage založí a vy musíte dát Power BI Service přístup do vzniklého prostoru. V (IAM) Access Control tedy přidáte novou roli Reader (Čtenář) pro Power BI Service.

POZOR!! I když jste zakladatelé tohoto Storage Accountu, tak z pohledu rolí nejste jeho vlastníci. Abyste mohli vše správně dokončit, tak je nezbytné, abyste si tedy přiřadili ještě následující 3 role: Owner, Storage Blob Data Owner a Storage Blob Data Reader.

Jakmile tyto role nastavíte, tak bude trvat cca 30 minut, než se změny v oprávnění projeví.

Azure Storage Explorer

Na následující část budete potřebovat program Microsoft Azure Storage Explorer. Potom, co tento nástroj stáhnete, nainstalujete a přihlásíte se, tak můžete vidět cca následující výpis obsahu.

Zde musíte vytvořit pro Power BI Service místo, kam bude pomocí Dataflow data zapisovat. Rozklikněte si tedy Blob Containers a vytvořte v něm nový kontejner s názvem „powerbi“. Pak na nově vzniklý kontejner klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Manage Access..“.

V tomto okénku konečně můžete pro Power BI přiřadit možnost, aby sem mohl zapisovat a číst. Nyní je třeba zjistit OID (Object ID) pro 3 podnikové aplikace v Azure Active Directory.

Získané OID vložíte přes tlačítko „Add“ do Manage Access a nastavíte všem nově přidaným aplikacím Read, Write, Execute.

Pro typ uživatele „Other“ je dobré donastavit možnost Execute.

Power BI

Azure máte nyní nastavené vše a můžete se posunout do Power BI Service – Admin Portal – Azure Connection. Zde jsou dvě možnosti, co se dá nastavit. V první řadě to je připojení celkového tenantu k jednomu Storage Accountu a zadruhé možnost každému workspace přiřadit vlastní Storage Account.

Tenant-level storage vyberete z jednotlivých drop-down menu Subscription, Resource group a Storage Account. Pokud se již všechny role propsaly, tak výsledek bude ten, že vše spojí a máte hotovo.

Upozornění! Pokud budete chtít nastavit separátní Storage Accounty pro Pracovní prostor (Workspace), tak se toto nastavení dělá přímo v nastavení pracovního prostoru a v rámci tohoto pracovního prostoru nesmí existovat žádné Dataflow.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.