power bi cross tenant aktualizace service

Aktualizace srpen 2022

Srpen v Power BI je oproti předcházejícím měsícům relativně mírumilovný, ale i tak se objevily super updaty ve formátování data labelů nebo vizuálech metrik.    

reporting

podmíněné formátování pro data labels

MS poprvé nasadil podmíněné formátování pro data labels už minulý rok. Fungovalo to však tak, že pravidla byla vyhodnocována na základě agregace v rámci celého vizuálu, nikoliv pro jednotlivé datové body. To v důsledku znamenalo, že všechny data labels byly zabarveny stejnou barvou. Feedback byl však vyslyšen a nyní máme možnost používat daleko intuitivnější řešení.

Nyní tedy podmíněné formátování data labelů pro vizuály obsahující jednu nebo více metrik (a s nenadefinovanou legendou) pracuje s jednotlivými data body. Následující příklad ukazuje situaci, kdy jsou data labels pro agregované měsíční prodeje zabarvené na základě toho, zda překročili určitou hranici (modrá) nebo jsou pod ní (červená).

data labels_power bi_conditional formatting_july 2022

Možnosti podmíněného formátování pro data labels najdete ve formátovacím panelu v sekci Data labels > Values > Color. Pravidla podmíněného formátování můžete nastavit buďto pro všechny metriky nebo pro každou jednu. Formátování nastavené u jednotlivých metrik má pak prioritu, takže pokud jsou explicitně nastaveny barvy pro data labely na všech metrikách a přidá se další pravidlo pro jednu konkrétní metriku, výsledný vizuál zobrazí nadřazené pravidlo.

Pravidla podmíněného formátování nastavena před tímto releasem nebudou ovlivněna. To je vhodné pro zachování jakési kompatibility, ale neřeší to původní problém autorů reportů. Nové řešení problému lze adoptovat jednoduše úpravou reportu v nové verzi Power BI a opětovným použitím relevantních a původně zamýšlených pravidel.

V příští verzi bude zavedena také možnost využívat tuto funkcionalitu i ve vizuálech, které pracují s polem legendy. MS v této fázi řeší bug, který jim brání zahrnout i tuto variantu.

Nové dialogové okno “Select sensitivity label”

Při práci v tenantech, kde je nastavena nutnost řešit definici a existenci sensitivity labels, je nyní možné pracovat s jejich určením už při ukládání práce. Předtím dialogové okno směrovalo uživatele, aby tento krok do učinil v Sensitivity buttonu v ribbonu drop down menu.

sensitivity label_power bi_new dialog_july 2022
Aktualizace zásad prevence ztráty dat

Počátkem tohoto roku vydal MS do public preview zásady Microsoft Purview DLP pro Power BI.

Zásady DLP umožňují lépe kontrolovat citlivé informace spravované ve vašem Power BI tenantu a zároveň dodržovat vládní nebo oborová nařízení, jako je GDPR (obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů).

Tento měsíc MS nabízí uživatelům Power BI možnost poskytovat k těmto pravidlům zpětnou vazbu ve vztahu k jejich datasetům.

Na details page datové sady lze nyní zobrazit všechna pravidla zásad, která byla pro tuto datovou sadu zjištěna. Zobrazí se v bočním panelu s kartami představujícími jednotlivá pravidla. Kromě jejich zobrazení mohou vlastníci dat i podniknout příslušné kroky, pokud se domnívají, že zásady byly definovány chybně.

Na základě toho, jak byla pravidla zásad nakonfigurována, je možné provádět jednu z těchto akcí nebo jejich kombinaci:

  • Nahlásit problém: Nahlásit problém jako falešně pozitivní (to znamená, že zásady omylem označily necitlivá data jako citlivá).
  • Přepsat: Přepíše zásadu. Přepsání zásady znamená, že tato zásada již nebude hodnotit tento konkrétní soubor dat. V závislosti na konfiguraci můžete být požádáni o zdůvodnění přepsání.
  • Nahlásit a přepsat: Nahlásit problém jako falešně pozitivní a přepsat zásady.

Tyto nástroje MS poskytuje uživatelům Power BI proto, aby mohli poskytnout přehled o datových sadách splňujících pravidla definovaná správci zabezpečení na portálu Microsoft Purview Compliance Portal a pomohli vytvořit integrovanou komunikační linku, která by zajistila hladký provoz ve všech týmech.

power BI_data loss_prevence ztráty_aktualizace srpen

Více k tématu na následujících lincích:

Override data loss prevention policies (preview) – Power BI | Microsoft Docs

Send email notifications and show policy tips for DLP policies – Microsoft Purview (compliance) | Microsoft Docs

The future of compliance and data governance is here: Introducing Microsoft Purview – Microsoft Security Blog

Vizuál metrik

Konečně v Power BI Desktop! Tento vizuál poskytuje velkou úroveň flexibility při integraci metrik do vašich Power BI reportů. Nyní lze namísto celé scorecardy zahrnout pouze vybrané metriky a používat je společně s ostatními vizuály.

metric visual_power bi aktualizace_power bi desktop_august 2022

Můžete buďto vytvořit novou metriku nebo ji přidat z již existující scorecardy jako samostatný vizuál v reportu.

metric visual_power bi aktualizace_power bi desktop_august 2022_1

Můžete vytvořit metriku vložením příslušných hodnot nebo nebo připojením se na data, ke kterým máte přístup.

metric visual_power bi aktualizace_power bi desktop_august 2022_2

Můžete si prohlížet komentáře/notes, zapisovat check-ins, nastavovat pravidla – úplně stejně jako ve staré dobré scorecardě.

Je take možné vizuál formátovat v souladu s grafickým designem zbytku reportu. Dál se dají např. konfigurovat možnosti zapínat/vypínat individuální elementy metriky (targets, cíle, vlasntík, atd.).

Více informací o vizuálu metrik zde.

Formátování pro mobilní telefony nyní podporuje “text box” vizuál

V tomto vydání byla rozšířena možnost formátování textového pole. Pokud nyní přidáte na mobilní canvas textové pole, lze jej formátovat dle libosti tak, aby co nejvíc vyhovovalo optimalizovanému zobrazení na mobilním telefonu.

text box mobile apps_power bi aktualizace_power bi desktop_august 2022

Mobilní aplikace

Sleduj metriky přímo ze svého telefonu

Nyní lze sledovat vybrané metriky přímo ve vašem telefonu a být tak nonstop v obraze. Follow nastavíme kliknutím na “More options” na kartě metriky v Metrics hubu nebo v detail page metriky.

Ke zobrazení všech sledovaných metrik stačí vybrat “Following” v seznamu metrik, který je dostupný z Metric Hubu. Není rozdíl, zda bylo sledování dané metriky nastaveno v rámci PBI Service nebo v mobilní aplikaci – uvidíte je všechny. Stejně tak v PBI Service uvidíte všechny sledované metriky, I když jste Follow nastavili v rámci mobilní aplikace.

mobile apps_power bi aktualizace_power bi service_1

Ke zobrazení všech sledovaných metrik stačí vybrat “Following” v seznamu metrik, který je dostupný z Metric Hubu. Není rozdíl, zda bylo sledování dané metriky nastaveno v rámci PBI Service nebo v mobilní aplikaci – uvidíte je všechny. Stejně tak v PBI Service uvidíte všechny sledované metriky, i když jste “Follow! nastavili v rámci mobilní aplikace.

mobile apps_power bi aktualizace_power bi service_2

Jiné

Power bi integrace do dynamics 365 a Power APPS (model driven) (GA)

Integrace Power BI do Dynamics 365 a Power Apps (model driven), která byla představena v prosinci 2021, je nyní obecně dostupná. Dynamics 365 a model driven Power Apps dávají organizacím možnost rychle vytvářet základní (low code) podnikové aplikace, což má ve výsledku zvyšovat agilitu a modernizovat procesy.

Tyto aplikace jsou postaveny na Dataverse, a jsou tedy podporovány vašimi core obchodními daty. Díky této integraci, která je zaměřená přímo na views mohou uživatelé nyní využívat tato data a prozkoumávat je pomocí výkonných funkcí analýzy dat Power BI, aniž by museli svoji aplikaci opustit. Stačí kliknout na tlačítko „Vizualizovat toto zobrazení“ a nechat Power BI automaticky vytvořit sestavu na základě přesných dat, která jste si prohlíželi.

Podrobné detaily dostupné na blogu.

Další způsoby optimalizace výkonu Power BI

Před nedávnem MS v Power BI Desktopu představil nastavení, která umožňovala optimalizaci výkonu Power Query dotazů.

Tento měsíc se přidávají další nastavení, která kromě toho ještě navíc ovlivní samotnou exekuci dotazu v rámci Power BI enginu. Tato nastavení dohromady umožňují optimalizovat výkon Power BI při importu dat nebo při exekuci dotazů DirectQuery. Například v případě, že import dat trvá příliš dlouho nebo jsou DirectQuery dotazy pomalé nebo zpomalují zdrojové systémy, tato nastavení vám mohou pomoci optimalizovat jejich výkon.

Přečtěte si více o těchto nastaveních v naší dokumentaci.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.