www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Mon, 25 Sep 2023 08:42:15 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.3 https://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2020/02/favicon.ico www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Power BI aktualizace | září 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-zari-2023/ Thu, 21 Sep 2023 12:54:48 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34419 Power BI aktualizace | září 2023 Update úpravy modelu v...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | září 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI updates september 23

Power BI aktualizace | září 2023

Update úpravy modelu v Power BI Service, velký update Q&A vizálu, nové parametry pro MINX a MAXX, novinky v rámci Git Integrace a daleko více. Odkaz na oficiální MSFT blog zde. Novinky z minulých měsíců zde. Power BI září

General 

Upgrade Power BI Desktop .NET Framework na 4.7.2 a novější

Po 30. září nebude dále podporován Power BI Desktop v rámci .NET Framework 4.5. Vyhnout se potížím se supportem znamená upgradovat na verzi .NET Framework 4.7.2. a vyšší. 

Reporting | Power BI září 23

Mobile layout – interaktivní canvas

Nová funkcionalita, která umožňuje ještě před publikování otestovat, jak se v dané aplikaci budou buttons, slicers, visuals (tlačítka, filtry, vizuály) chovat. 

power bi-september-reporting-mobile layout

Dále je možné intereagovat s vizuály přímo v aplikaci, a přizpůsobovat tak třeba sloupce tabulek a matic velikosti displeje telefonu.

power bi-september-reporting-mobile layout-1
Vylepšení Smart Narrative funkce

Nyní zvládne zobrazit textové i numerické hodnoty. Do teď limitováno na čísla. 

power bi-september 23-smart narrative

Více o schopnostech Smart narrative vizuálu na Create smart narrative summaries – Power BI | Microsoft Learn.

Modeling

Úpravy datového modelu v Power BI Service – updates

Tohle se do preview dostalo v dubnu a od té doby MSFT zpracovával feedback – tohle se povedlo spravit. 

Limitace zobrazení

Změny, které nyní provedeme na modelu v rámci organizace nebo rozvržení nyní zůstanou zachovány i v případě pohybu mezi Power BI Desktop a Service.

 • Změny provedeny v Desktopu budou propsány i do Service při uplodování .pbix souboru.  
 • Stejnou logikou změny provedeny v Service se propíšou do Desktopu, když si stáhneme .pbix z cloudu.
Editace lingvistických vazeb v rámci nastavení Q&A vizuálu

Dle MSFT je Q&A vizuál efektivní cestou, jak pomoci uživatelům porozumět jejich datům kladením otázek a získáváním odpovědí ve formě vizuálů. Zároveň poskytuje možnost zkoumat data způsobem, který třeba report nepokrývá – a to bez znalosti datového modelu nebo zkušeností s vývojem. 

power bi-september 23-modeling-edit relationship

I když je engine pod vizuálem relativně úspěšný v odpovídání precizních otázek o datech, může mít občas problémy s přidělováním každého slova nebo fráze, které uživatel použije k datům v modelu. 

Například odpověď na otázku “What are our best consoles this year?” může vyžadovat propojení termínu consoles s názvem products v modelu (sloupci) a porozumění, že termín best koresponduje s nejvyšší hodnotou prodeje. Tyto termíny jsou kontextuální – uživatelé mohou samozřejmě pod pojmy console a best rozumět v různých odvětvích kompletně odlišné věci. 

Aby se zajistilo, že bude vizuál poskytuje konzistentní a přesné odpovědi založené na unikátním jazyku, který daní uživatelé používají, MSFT spouští Q&A setup tools, což má zajistit a poskytnout relevantní synonyma k názvům sloupců a tabulek v  modelu. Tímto způsobem mohou autoři explicitně definovat console jakožto referenci ke sloupci s products, a uživatelé tak dostanou vždy relevantní a odpovědi. 

Nicméně synonyma (podstatná jména) řeší pouze polovinu problému. Další částí jsou totiž přídavná jména, slovesa, předložky a příslovce, která nelze definovat tak jednoduše a je třeba je zakomponovat do frází – klasifikují ostatní termíny nebo je spojují dohromady. V předchozím příkladu například Best. V kontextu otázky “who sold the most books” je nutné vědět, že obchod prodává knihy – propojit obchod s knihami.

Těchto lingvistických vztahů je mnoho, a proto byl vytvořen nový způsob/tab, který slouží k jejich vytváření a správě v kontextu našich dat. Do nového nastavvení se dostaneme pomocí ozubeného kolečka přímo na vizuálu (nebo přes QandA setup v záložce Modeling) a kliknutím na novou záložku Relationships.

power bi-september 23-modeling-QandA-setup

Zde můžeme definovat různorodé vztahy včetně sloves, přídavných jmen, podstatných jmen, předložek, atd. Zvolíme typ, který nejlépe vystihuje termín, který chceme definovat (např. best je přídavné jméno) a dále pouze následujeme prompty k definici toho, co daný termín zmanemá v kontextu našich dat.

Investice MSFT do Q&A zde nekončí. Dokonce i ve světě, kde jsou schopnosti přirozeného jazyka stále více řízeny velkými jazykovými modely, vidí hodnotu v přesnosti, konzistenci a flexibilitě tohoto nástroje. Takže se máme na co těšit.

Změny v DAX funkcích MINX a MAXX

K funkcím MINX a MAXX byl přidán volitelný variant parametr. Funkce defaultně ignorují text a boolean hodnoty v případech, kdy se vyskytují variace nebo kombinace datových typů – např. text s číselnými hodnotami. S parametrem TRUE nyní zohlední i textové hodnoty. 

MSFT ukazuje na následujícícm příkladu:

september 23-modeling-minx-maxx

MINX a MAXX bez parametru (nebo s parametrem FALSE) ignoruje text i boolean hodnoty.

september 23-modeling-minx-maxx-1

MINX a MAXX s parametrem TRUE nyní zahrnuje textové hodnoty, booleeans jsou stále ignorovány. 

september 23-modeling-minx-maxx-2

Defaultní nastavení parametru pro funkce je FALSE – všechny existující DAX výrazy tedy změnou nebudou ovlivněny. Aby funkce začaly zohledňovat i text, je třeba ve všech existujících metrikách zahrnout třetí parametr TRUE. Více v dokumentaci Microsoft learn:

MINX function (DAX) – DAX | Microsoft Learn

MAXX function (DAX) – DAX | Microsoft Learn

Úpravy vazeb v properties panelu (generally available) 

V public preview od října 2022. V model view v PBI Desktop tedy v rámci modelu můžeme kliknout na jakoukoli vazbu a vztahy upravovat v novém Properties panelu. V PBI Service k dispozici v rámci web modeling. Tento způsob umožňuje upravovat vazby bez okamžitého spouštění dotazů a validovat změny a vazby až po úpravách – apply changes. Přínosné především pro ty, co používají DirectQuery Storage mode – tyto dotazy trvají déle a zatěžují datové zdroje.

Více v dokumentaci. 

Service | Power BI září 23

Vylepšení na Row-level security test as role

Reakce na feedback a prosby o update, přidáno bylo: 

 • nové dropdown menu, které umožňuje vybrat a testovat jakýkoli report napojený na daný dataset
september 23-service-row-level-security-test-as-role
 • mělo by být jednodušší zobrazit si důležité detaily povolení týkající se specifického účtu/individua v rámci testování z pohledu této persony
september 23-service-row-level-security-test-as-role-1
 • byly vylepšeny warning a error zprávy

Vše o validaci row-level security rolí v dokumentaci.

Mobile | Power BI září 23

Podpora režimu AAD sdíleného zařízení (AAD Shared device mode) – PREVIEW

Obecně jde o iniciativu v rámci podpory pracovníků v první linii, resp. poskytnutí dat a informací k jejich práci. Proto Power BI mobilní aplikace od tohoto měsíce podporuje tzv. Azure active directory shared device mode.

Shared device mode (režim sdíleného zařízení) umožňuje konfiguraci jednoho zařízení tak, aby mohlo být sdíleno vícero kolegy/zaměstnanci. Jde o častý scénář pro pracovní sílu v první linii, kdy nepoužívají osobní zařízení, ale je jim přidělen sdílený mobile device. 

Shared Device Mode umožňuje tzv. Single sign-on (SSO) a device wide sign out v rámci Power BI i všechny ostatní aplikace, které podporují Shared Device mode. 

 • Když se uživatel přihlásí do podporované aplikace, bude zároveň zalogován i do ostatních aplikací, které jsou kompatibilní a podporují Shared Device Mode. 
 • Když se uživatel odhlásí z podporované aplikace, dojde k odhlášení i na všech ostatních integrovaných aplikacích – prevence proti neoprávněnému nebo nezamýšlenému přístupu dalšího uživatele.

Use Case: Když si pracovník vybere zařízení na začátku směny, potřebuje se zalogovat do jedné aplikace, která Shared Device Mode podporuje (např. Power BI) a automaticky dojde k přihlášení i do ostatních relevantních aplikací, které SDM podporují – vše v rámci jednoho účtu uživatele. Na konci směny když dojde k odhlášení z Power BI (např.), dojde ke globálnímu odhlášení ze všech dalších aplikací. Zařízení je bezpečné a připraveno pro dalšího pracovníka. 

Developers

Paginated reporty získávají podporu pro integraci s gitem

Od té doby co byla tato integrace spuštěna, byly podporovány pouze dva druhy artefaktů – Power BI reporty a Power BI datasety. 

Nyní tedy spuštěno i pro paginated reporty (stránkované sestavy).

Po propojení našeho workspacu s Azure DevOps, můžeme potvrdit (commitnout) změny i v našich paginated reportech a verzovat je v git repozitáři. Následně tedy můžeme otevřít a editovat .rdl soubory přímo v Power BI Report Builderu a pushovat změny zpět do git repozitáře. Náš workspace identifikuje změny a vyzve vývojáře, aby současný stav repozitáře synchronizoval do workspacu, včetně nových změn v paginated reportu.

Více o používání gitu s paginated reporty v dokumentaci.

Checkout a Switch vývojových větví v rámci workspacu (Checkout and Switch Branches in a Workspace)

Pracovní prostor lze v jeden moment napojit pouze na jednu vývojovou větev (branch). Jakmile propojíme pracovní prostor s git repozitářem, můžeme narazit na scénáře, kdy chceme změnit pouze vývojovou větev. Byly přidány dva způsoby, které tohle mají zjednodušit:

 • Checkout branch – umožňuje jednoduše vytvořit novou větev na základě aktuálního stavu workspacu. 
september 23-developers-git-integration

Pokud jdeme cestou checkoutu, můžeme vytvořit novou větev, která bude připojena k workspacu, přičemž nepotvrzené změny zůstanou zachovány. Užitečná věc v případech, kdy se řeší konflikty – můžeme commitnout změny do záložní větve a paralelně řídit konflikt v git repozitáři.

 • Switch branch – admini pracovních prostorů mohou jednoduše změnit připojení workspacu k jiné větvi. 
september 23-developers-git-integration-1
september 23-developers-git-integration-2

Využívání větvení je užitečné pro vyčlenění různých stavů vývoje vašeho projektu (ve vývoji, testování, připraveno na produkci). Dále se využívá v případě, že na projektu pracuje více vývojářů zároveň, pak je vhodné, aby každý pracoval na vlastní vývojové větvi. Jak již bylo zmíněno, díky vytváření větví lze vyřešit konflikty, které mohou nastat při synchronizaci pracovního prostoru.

Nový E2E CI/CD tutorial

Popisuje, jak pracovat s deployment pipelines a gitem jakožto součástí CI/CD procesu. Tyto dvě fíčury dokážou pomoci ve vytvoření mocné E2E flow – když se správně propojí. MSFT dává k dispozici step-by-step návod, jak z těchto nástrojů dostat maximum. 

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | září 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | srpen 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-srpen-2023/ Fri, 01 Sep 2023 10:00:33 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34377 Power BI aktualizace | srpen 2023 Máme nový layout switcher...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | srpen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
power bi srpen 2023

Power BI aktualizace | srpen 2023

Máme nový layout switcher v ráci On-Object interaction, update ORDERBY funkce, kvartální výběr vizualizací a daleko víc. Power BI novinky za srpen jsou tu a červencové (kdyby něco) pro připomenutí zde.

Reporting | Power bi srpen 2023

Nový Layout Switcher

Byla přidána nová tlačítka, která zjednodušují přepínání mezi mobilním a webovým rozložením vašeho reportu. Jsou hned na ráně, umístěna dole vpravo  vedle page navigátoru – stránek reportu. 

power bi-reporting-new layout switcher
nové nastavení škálování velikosti/rozsahu bublin

Týká se scatter chartů a mapových vizuálů, přičemž získáváme větší kontrolu nad tím, jak velikost dané bubliny (daných bublin) reaguje na data – volíme mezi přesností a výrazností na základě našich preferencí.

Nastavení Magnitude přesně kopíruje proporce dat. Data range nastavení definuje limity velikosti bublin tím, že je mapuje na datové maximum a minimum. Auto option (což je zároveň i default pro nové reporty) vybere vhodné nastavení na základě charakteru dat. Více informací v dokumentaci.  

Toto nastavení se upravuje v formátovacím panelu: Markers > Shape > Range scaling pro scatter charty vs. Bubbles * Size > Range scaling pro mapy. 

Pro reporty, které vznikly v dřívějších verzích Power BI, se defaultně změní nastavení na Deprecated (rozdíl v zobrazování negativních hodnot) u scatter chartů a Data range pro mapy.  

Azure Maps vizuály budou tuto funkci zavádět v následujícím updatu.

power bi-reporting-new buble range scaling
On-Object interaction (preview) 

Změna velikosti a pozice On-Object meníček

Byla přidána možnost měnit horizontální velikost on-object menu (zvětšovat/zmenšovat), což může být užitečné, když pracujeme s dlouhým názvy buněk (použitých metrik a dimenzí) 

power bi-reporting- on-object interaction

Dalším updatem je umožnění pozicování meníček a v důsledku tedy lepší využívání prostoru vůči canvasu (prostoru na canvasu). Před updatem – v případech, kdy byl vizuál umístěn blízko spodní hranice canvasu, menu se nutně velmi změnšilo a bylo nutné hodně scrollovat, pokud jsme se chtěli dostat k jednotlivým data fields (některé vizuály mají větší počty tzv. field wells, čili fields of fields – X-osa, Y-osa, legenda, atp. pozn. red.) viz. obrázek dole vlevo. Nyní po updatu se meníčko roztáhne směrem nahoru a my tedy vidíme všechna field wells bez nutnosti scrollovat. 

reporting-on-object interaction-positioning-2

On-object a formátování submožností nyní podporováno i ve funkci spotlight a  focus mode

Když spotlightujeme vizuál nebo si jej rozšíříme ve focus módu – můžeme nyní využít on-object formátování. 

reporting-on-object interaction-focus mode

V rámci focus módu je někdy těžké rozeznat, zda jsme ve formátovacím módu (jediný rozdíl je mírně zvýrazněný okraj rámečku). Proto MSFT přidal do headeru tlačítko k lepšímu rozpoznání, že jsme ve format modu a jak se z něj dostat a přitom zůstat ve focus módu.  

reporting-on-object interaction-spotlight

Modeling | Power BI srpen 2023

Update ORDERBY funkce

Pokud máme v datech blank hodnoty, můžeme v rámci ORDEREBY specifikovat, jak je seřadit přidáním BLANKS LAST nebo BLANKS FIRST. 

modeling-orderby-blanks

Určení, jak s blank values nakládat, je volitelné, a může být kombinováno se specifikací směru řazení (ASC/DESC). Validní hodnoty zahrnují:

 • BLANKS DEFAULT. Defaultní hodnota – chování pro numerické hodnoty = blank hodnoty budou seřazeny mezi nulou a negativními hodnotami. Chování pro stringy = blank values jsou seřazeny před všemi stringy, včetně prázdných stringů.
 • BLANKS FIRST. Blanky se vždy obejví na začátku řazení, nezávisle na ASC/DESC definici. 
 • BLANKS LAST. Blanky vždy na konci řazení, nezávisle na ASC/DESC definici. 

Více v dokumentaci.

Data Connectivity

Moderní data connectivity a discovery experience v rámci Dataflows – New Get Data způsob

Nová “zkušenost” v rámci Dataflows, Dataflows Gen2 a Datamartů. Dnes uživatelé stráví mnoho času hledáním správných dat, informací k připojení a přístupů (credentials). S novým Get Data způsobem je daleko jednodušší procházet různé Fabric artefakty v rámci OneLake data hubu. Cílem tohoto vylepšeného prostředí je urychlit proces a dostat nás co nejrychleji k datům, která hledáme.

Podrobně k dispozici na blogu Announcing a new modern data connectivity and discovery experience in Dataflows.

Lakehouses (connector update)

Tato aktualizace přináší významná vylepšení výkonu Lakehouse konektoru. Nutné aktualizovat na srpnovou verzi Power BI Desktopu a Gateway.

service

XMLA Write support pro Direct Lake datasety

Direct Lake datasety nyní podporují XMLA write operace – můžeme tedy používat nástroje a skripty k vytváření a správa Direct Lake datasetů. 

SQL Server Management Studio (SSMS), Tabular Editor, DAX Studio a další (záleží na preferenci) můžeme nyní napojit přes XMLA endpoint k našim Direct Lake datasetům a provádět libovolné operace –  nasazování, customizace, slučování, skriptování, debugging, testování. Přes Azure DevOps nebo GitHub můžeme implementovat source control, verzování a kontinuální integraci našich datových modelů. Můžeme automatizovat, streamlinovat vývoj a deployment procesy. Přes PowerShell nebo REST API lze automatizovat tasky jako aktualizace nebo aplikace změn přímo do Direct Lake datasetů. XMLA Write je neskutečně mocný nástroj a klíč k efektivnímu datovému modelování a produktivitě over all. Více informací o XMLA endpointech na MFST ofiko blogu.

Automatická synchronizace replik pro Dataset Scale-Out (preview)

MSFT ohlašuje dokončení konfiguračního rozhraní API v rámci škálování datasetů a ohlašuje funkci synchronizace replik. Konkrétně to znamená, že škálování nemusíme zapínat na úrovni workspaců prostřednictvím XMLA requestu. XMLA příkaz je zastaralý a do budoucna nebude k dispozici. Nyní můžeme škálování zapínat na jednotlivých datasetech přes REST API.  

Taky už není nutné manuálně synchronizovat read repliky – můžeme využít výhod automatické synchronizace, která je nyní defaultně zapnuta. Nicméně je možné ji vypnout a synchronizovat read/write a read repliky manuálně v rámci řízené izolace aktualizace. 

Více na bloguautomatic replica synchronization announcement blog. 

Mobile

Vyber si svůj start-up obsah

Mobilní appka Power BI nyní nám uživatelům nabízí možnost vybrat si, jaká položka/report se má při otevření aplikace automaticky zobrazit. Jde o ušetření času především pro ty uživatele, kteří si zobrazují specifickou položku pořád dokola – teď už nemusí při každém spuštění navigovat stejnou cestu  z homoe page k cílovému reportu pokaždé, když appku zapnou. 

MSFT tomu říká launch item – ten nakonfigurujeme tak, že si specifickou položku otevřeme (report page, dashboard, scorecard, PBI aplikace), klikneme na More options (…) menu a vybereme možnost Set as launch item. Jde v podstatě o záložku, přičemž můžeme využít vždy jen jednu, resp. jen jedna položka může být launch itemem. 

Admini zároveň mohou využít mobile device management nástroje (MDM) a nakonfigurovat launch item vzdáleně pro skupinu uživatelů a usnadnit jim tak práci s appkou. 

power bi-mobile-start-up-content

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | srpen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power bi aktualizace | červenec 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-cervenec-23/ Tue, 18 Jul 2023 09:08:21 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34336 power bi | červenec 2023 Červenec se v Power BI...

Nový článek s názvem Power bi aktualizace | červenec 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI updates July 2023

power bi | červenec 2023

Červenec se v Power BI zdá být výjimečně “okurkovým” měsícem. I tak ale nabízí pár vychytávek jako jsou třeba Smoothed a Leader Lines. Oficiální MSFT blog k dispozici zde.

Červnové novinky pro jistotu najdete zde.

Reporting | Power BI červenec 23

Smoothed and Leader lines 

Z MSFT zaznívá ohledně této nové funkce velké nadšení – hladší (“smoother”) spojnicové a plošné grafy (v nastavení Lines > Shape > Line type).

power bi-july 2023-smooth line-area charts

K tomu ještě přibyly tzv. Leader lines pro spojnocové a plošné grafy – můžeme definovat vizuální spojení s konkrétním datovým bodem a labelem (nastavení Data labels > Options > Leader lines).

power bi-july 2023-leader lines

V následujících měsících budou tyto menší ale velmi cool aktualizace pro tyto a další vizuály přibývat. 

On-Object Interaction (preview) 

Customizace Pane switcheru (přepínacího panelu) 

Bylo přidáno “+” tlačítko umožňuje rychlé přidávání nových funkcí bez nutnosti jít do lišty “View”. Menu rovněž obsahuje popis toho, co všechno je možné přidat/jaké jsou jejich funkce – stačí nakonfigurovat jednou a nastavení se propíše napříč Power BI do všech reportů. 

power bi-july 2023-on-object interaction-pane switcher

Kliknutím s CTRL na vícero výběrů v Pane switcheru umožňuje otevření několika oken, resp. možností formátování reportu. 

Modeling | Power BI červenec 23

Úpravy datového modelu v Power BI Service (preview) 

Co se stihlo od dubnového releasu přidat?

Potvrzení vztahů (Relationship validation) 

Stejně jako v Power BI Desktop nyní při definici vztahů je systém automaticky zvaliduje, resp. nabídne vhodný výběr pro kardinalitu a cross filter výběry. 

Service

Předělání Dataset details page

Když klikneme na dataset v OneLake data hubu, resp. ve workspace view, dostaneme se na předělanou stránku, která nabízí i pár nových možností pro lepší user experience.

Co všechno tam můžeme očekávat? 

 • Actions: rozlišné akce, které na datasetu můžeme performovat, jako např. tvorba reportu a refresh datasetu –  nově přidána možnost zobrazit historii aktualizací pod refresh menu
 • Dataset metadata: možnost získat info o datasetu díky deskripci a doby posledního refreshe. 
 • Related Items: možnost prozkoumávat související položky
 • Dataset Schema: možnosti získat komplexní pohled na tabulky a sloupce datasetu. Kliknutím na tabulku získáme preview tabulky, navíc s možností exportu do paginated reportu. 

Významné změny byly implementovány i do seznamu souvisejících položek – nyní zobrazuje všechny downstream i upstream závislosti datasetu. Je tedy jednodušší identifikovat zdroje datasetu, vztahy do kompozitních modelů, reporty a dashboardy, které jsou s datasetem v závislosti.

power bi-july 2023-dateset details page-updates

Mobile

Detaily datasetů přímo v mobilu

Vlastníci datasetů a tvůrci reportů mohou nyní spravovat svoje datasety přímo z mobilní aplikace. Stačí jít do workspacu, kliknout na ikonku datasets a zobrazí se nám seznam datasetů, ke kterým máme přístup. 

“Kliknutí” na dataset nám otevře metadata pane s informacemi o jméně, vlastníkovi, sensitivity labelech, posledním refreshi. Dokonce odsud lze spustit i nový refresh. 

Vlastníci datasetů obdrží notifikace, pokud naplánovaný refresh selže + dostanou možnost zobrazit detail selhání a zkusit znovu spustit nový refresh manuálně – za pohybu! 

power bi červenec 23

power bi-july 2023-mobile-dataset details

Nový článek s názvem Power bi aktualizace | červenec 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI Aktualizace | červen 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cerven-2023/ Thu, 29 Jun 2023 13:42:56 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34253 Power BI | červen 2023 Power BI v červnu od...

Nový článek s názvem Power BI Aktualizace | červen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI novinky červen 2023

Power BI | červen 2023

Power BI v červnu od MSFT dostává další aktualizace na On-Object interaction, nové funcionality v rámci Power BI Embedded nebo Power BI Desktop Developer Mode. Novinky za květen najdete zde. Power BI červen 2023.

Reporting | Power BI

Nový Card Visual

My už nový koncept karty párkrát vychválili na našem LinkedInu, ale pořád to ještě není dost. Dostupné to je defaultně v galerii vizuálů, a kdyby něco, zapínáme standardně v Options > Preview features > New card visual. Jednoduchým drag and dropem polí nebo metrik do Data fieldu můžeme “spojovat a aranžovat” vícero karet do jednoho kontejneru. 

power bi-june 2023-new card visual

Tento nový koncept s sebou přináší několik vychytávek, které nás velmi zajímají:

 • Customizace tvaru rohů
power bi-june 2023-new card visual-shape corners
 • Vylepšené nastavení formátování pro values a labels s rozšířenou podporou podmíněného formátování a zavedením transparentnosti písma.
power bi-june 2023-new card visual-values-labels
 • Customizace zobrazených jednotek (display units) přesným ovládáním díky nové CUSTOM možnosti.  Nová funkce „Show blank as“ zajistí, že naše karty  vždy zajistí správný obsah, i když nejsou nalezena žádná data.
power bi-june 2023-new card visual-units
 • tři nové layouty – horizontální, vertikální a grid – v rámci kontejneru = můžeme dále šperkovat úpravami paddingu, spacingu, zarovnání textu
 • další level v designování karet pak poskystují nové kategorie Image a Accent bar
power bi-june 2023-new card visual-layout
 • Další úroveň interaktivity pak poskytují tooltips a drill through.
power bi-june 2023-new card visual-tooltips
power bi-june 2023-new card visual-drill through
 • šablony podporují kontrolu všech formátovacích nastavení k personalizaci defaultního stylu
power bi-june 2023-new card visual-themes

A to je podle všeho jenom začátek, v následujících měsících budou v tomto ohledu přibývat věci. Více informací na ofiko blogu.

OneLake data hub v Power BI Desktop

Ten v Power BI Desktop slouží jako centrální místo pro objevování a přepoužívání organizačních dat. S releasem Fabricu tedy došlo k rebrandingu Data hubu na OneLake data hub

Jedná se o “místo”, které nám zprostředkovává možnost přepoužívání již existujících položek Fabricu a nad nimi vytváření vlastních datasetů a reportů. OneLake Data hub podporuje následující položky: data warehouses, lakehouses (their related SQL endpoints), datamarty, datasety (ještě letos přibudou KQL datasety).

Co se týče lakehousů a jejich SQL endpointů, (totéž platí pro datamarty a warehousy) máme dvě možnosti, jak se dostat k datům:

 1. připojení k podkladovému automaticky generovanému datasetu
 2. přímé připojení k SQL endpointu a následné vytvoření vlastního datasetu

OneLake data hub v Power BI Desktop je tedy bránou k datům v ekosystému Fabricu.

Power BI-june-23-onelake-data hub
On-Object interaction – aktualizace (preview) 

Funkce samotná je v preview už od března, nicméně v tomto měsíci přichází údajně nejvíce poptávaná změna – připíchnutí nového build menu jako panel (resp. místo klasického build panelu). 

power bi-june 2023-on object interaction

Existují tři způsoby, jak toho docílit: 

 1. Přímo z On-object menu
power bi-june 2023-on object interaction-

2. Ze záložky View

power bi-june 2023-on object interaction-1

3. Nebo v Options

power bi-june 2023-on object interaction-2

Uživatelé si tedy mohou zvolit i to, aby pane switcher byl vždy zobrazen. Příští měsíc mají být přidány další aktualizace a možnosti customizace. 

Další novinkou je i nastavení a editace podmíněného formátování toolbarů přímo z menu:

power bi-june 2023-on object interaction-conditional formatting

A taky vylepšení a zpřesnění drag/drop experience včetně automatického otevírání build menu při tažení pole směrem k vizuálu. 

power bi-june 2023-on object interaction-precision

Data connectivity and preparation | Power BI

Představení Visual cue v rámci nastavení nového tenantu

Pomoc pro Power BI Adminy – Díky visual cue přímo v admin portálu nyní mohou snadněji identifikovat a spravovat nová nastavení v rámci jejich Power BI prostředí.

Změny v nastavení budou otagovány ikonkou new – lepší orientace. Dále bude sumarizace všech novinek k dispozici nad vším ostatním včetně odkazů vedoucím přímo na jednotlivá nastavení = rychlá navigace, správa a kontrola celého tenantu. 

power bi-june 2023-data connectivity-visual cue
Představení Tenant Admin SetTIng API

Umožňuje developerům číst admin nastavení Power BI tenantu – čili možnost přistupovat k širokému spektru admin nastavení programově. K dispozici tedy dostáváme další možností k automatizaci auditů Power BI tenantů – stačí k tomu jeden API endpoint. Oficiální dokumentace HERE.

Service | Power BI červen 2023

Storytelling v PowerPointu – embed vizuálů z organizačních Power BI aplikací

Nyní můžeme do PowerPointu embedovat i obsah našich organizačních aplikací – stačí když do addi-nu vložíme odkaz vizuálu, který chceme zobrazit. Odkaz získáme přímo v aplikaci z vizuálu přes tři tečky  (More options) > Share > a teď buťo Link to this visual nebo Open in PowerPoint (obě možnosti už známe z dřívějška). 

power bi-june 2023-service-storytelling
Úpravy datových modelů v Power BI Service – aktualizace (stále v preview) 

Data model editing bylo do Service do preview vpuštěno v dubnu. Podle všeho se ze všech stran valila zpětná vazba a komunita byla zatím vyslyšena v těchto ohledech: 

Limity rozložení

Změny, které nyní v rámci rozložení modelu v Power BI Service uděláme, budou uloženy a to včetně: 

 • jakýchkoli změn a custom rozložení, které vytvoříme nebo vymažeme, týká se i změn názvů nebo tabulek, které přidáme/odebereme
 • všechny vizuální úpravy, které na modelu provedeme – velikost a umístění karet v modelu, expand karet, připínání fields na horní stranu karty
 • Musíme pouze myslet na to, že jakékoli změny, které v modelu v Power BI Service provedeme, budou uloženy pouze v rámci Service. Nově nahraný .pbix soubor, který byl měněn v Desktopu, nebude změny respektovat. Stejně tak pokud provádíme změny v Service a následně stáhneme soubor a otevřeme v Desktop, změny se nepropíšou. Tyto limitace by ale měly být v budoucnu odstraněny.
Představení nového admin nastavení ke kontrole email subscriptions pro B2B guests users

Došlo k vylepšení kontroly nad email subskripcemi zejména pro vnější uživatele/guesty v tenantu. Zapnutí nové funkce B2B guest users can set up and be subscribed to email subscriptions umožňuje externím uživatelům vytvářet jejich vlastní subskripce. Bez zapnutí této novinky mohou subskripce pro externí uživatele vytvářet pouze interní uživatelé tenantu. 

Tato funkce vznikla především proto, abychom externím uživatelům umožnili přístup k obsahu v našem Power BI Service, ale zároveň jim znemožnili jakoukoli možnost obsah ovlivnit. Detailní info v dokumentaci

Defaultně bude nové nastavení kopírovat už existující obecné nastavení pro email subscriptions – Users can set up email subscriptions

power bi-june 2023-service-admin settings
Admin monitoring (preview)

Se zvýšeným fokusem na řízení, dodržování předpisů a zásad potřebují zákazníci větší přehled o pracovních postupech souvisejících s těmito oblastmi. Nový Admin Monitoring Workspace poskytuje vybrané statistiky, které nám mají pomoct lépe spravovat a řídit náš tenant.

Public preview obsahuje Feature usage a Adoption dataset a report, které adminům poskytují statistiky založené na invetorních metadatech a protokolech. To nám zprostředkovává:

 • porozumění tomu, kdo co v tenantu dělá 
 • možnost trackování využití tenantu a vývoje adopce
 • podporu auditování a zajišťování compliance

Defaultně je Admin Monitoring Workspace přístupný pouze adminům tenantu, ti však mohou sdílet celý workspace nebo specifické reporty s uživateli v rámci organizace. Více o sdílení reportů, více o existujících rolích a povoleních

power bi-june 2023-service-admin monitoring workspace

Jak nám může konkrétně Out-of-box dataset/report pomoct?

Report má poskytovat analytické vhledy postavené na auditních protokolech, která nám mají pomoct pochopit, kdo co nám v tenantu konkrétně provádí. To umožní lepší řízení obsahu a identifikaci konkrétních trendů, vzorců a obecně přehled o aktivitě. Příkladem může být sdílení obsahu z osobních workspaců (což nechceme) a pokud se tak stane, budeme to vědět. 

Dataset obsahuje metadata o většině položek v tenantu plus faktická data o životních cyklech jako např. create, access, modify, delete. Přistup k Log datům je navíc zajištěn přímo z datasetu, takže nepotřebujeme povolení admina M365, abychom k tomu měli přístup. 

Plné využití nativní podpory pro kompozitní data modelling? Můžeme tento dataset dále přepouživat a obohacovat o přídavné informace jako např. licencování, data lineage a jiná specifická metadata (regionální, departmentové, atd.). To usnadňuje customizaci reportingu na základě individuálních organizačních scénářů.

Power BI Guidance dokumentace

Do dokumentace s názvem Power BI implementation planning guidace byly přidány nové články na téma auditu a monitoringu. Jedná se o sérii článků, které obsahují a popisují klíčové aktivity, kritéria rozhodování, konsiderace a doporučení v rozlišných Power BI oblastech.

Tato dokumentace obsahuje také guidance pro nastavení tenantu, pracovních prostorů, bezpečnost a ochranu informací. Nalezneme zde i sérii scénářů z praxe, které pomohou s implementací common practice vzorců pro používání Power BI. Dokumentace má rozšiřovat Power BI adoption roadmapu, která zahrnuje strategické a taktické okolnosti a aktivity, které vedou přímo k úspěšné adopci Power BI. Více informací zde: 

Embedded | Power BI červen 2023

Začněte s Power BI Embedded na mrknutí oka

MSFT nedávno zveřejnil nové demo týkající se Power BI embedded playougroundu, které zjednodušuje proces embeddu Power BI do aplikací. Dnes můžeme jednodušše vygenerovat kód, který do dema vložíme, a můžeme tak otestovat, jak bude report v aplikace v reálu vypadat. Dokonce i když nemáme k dispozici žádný svůj report, můžeme celou věc otestovat na sample reportu, který je v demu všem k dispozici.

power bi-june 2023-service-embedded
power bi-june 2023-service-embedded-

K dispozici máme také Client API k vylepšování interakce mezi reportem a cílovou aplikací. API může být testováno v rámci Explore our APIs nebo Developer Sandbox přímo v demu na levé okrajní liště.

Zkuste zde!

Vytvářejte Power BI reporty instantně v Jupyter Notebooks

Nejnovější verze powerbi-jupyter Python knihovny umožňuje vytvářet Power BI reporty přímo nad daty v notebooku a získávat tak informace okamžitě bez nutnosti pohybovat se mezi dvěma tooly nebo exportovat z notebooku jakákoli data. Tento update doplňuje už existující možnost embeddu Power BI reportů do Jupyteru.  

Power BI-june-23-jupyter-embed

Bude se jednat o automaticky vygenerovaný report založený na datech z DataFrame, která byla definována jako vstupní. Report můžeme následně upravovat i uložit přímo do Power BI a sdílet jej v rámci organizace. 

Update knihovny je momentálně dostupný na PyPI, open-source Python balíček společně s kompletní dokumentací a demem zase na GitHubu. Více detailů v dedikovaném článku.

Developers | POWER BI ČERVEN 2023

Power BI Desktop Developer Mode (preview)

Zákazníci stále častěji vyžadují enterprise řešení, které se dá škálovat na všechny uživatele napříč  i těmi největšími organizacemi. To se týká především umožnění týmové spolupráce a automatizací deploymentů napříč všemi vývojovými fázemi (development, test, produkce) a prostředími tak, aby byly pokryty všechny potřeby BI systémů. 

To přesně má Power BI Desktop Developer Mode splňovat, přičemž má přinášet Pro BI vývojové prostředí přímo do Power BI Desktop = nový způsob tvorby, spolupráce a ukládání projektů. Ty nyní můžeme ukládat jako Power BI Project (PBIP) – v tomto případě se definice projektu, reportu i datasetu ukládají jako individuální textové soubory do jednoduché složkové struktury. 

power bi-june 2023-developers

Developeři mohou tuto integraci využít následovně:

 • Power BI Desktop k vytváření metadata souborů (reporty a datasety) v user friendly a kontrolovaných formátech
 • umožnit spolupráci několika developerů současně, integrovat kontrolu zdroje k trackování historie, srovnávat různé revize a vracet se k předchozím verzím
 • zajišťovat průběžnou integraci i delivery (CI/CD) v rámci workflows a prosazovat “quality gates” ještě před tím, než se projekt dostane do produkce
 • umožňovat kontrolu kódu, automatické testování a build k validaci integrity nasazeni/deploymentu

Díky kombinaci Power BI Desktop Developer Mode, Fabric Git Integration, Azure DevOps a Deployment pipelines získávají vývojáři možnost bezproblémově synchronizovat svě pracovní prostory s repozitáři Gitu a zajišťovat tak konzistenci pracovních postupů (CI/CD). 

power bi-june 2023-developers-CICD

Využívání Gitu jako centrálního repozitáře pro development z něj tvoříme “zdroj pravdy”. Tato integrace tedy umožňuje zahájit vývoj reprtů v Power BI Desktop, plynule přejít do Service a vracet se zase do Desktopu, kde máme vše bezpečně zazálohováno a zaverzováno díky Gitu. Defaultně vypnuto (public preview) – zapneme File > Options and settings > Options > Preview features. Více informací zde.

power bi-june 2023-developers-options

Nový článek s názvem Power BI Aktualizace | červen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | květen 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-kveten-2023/ Fri, 02 Jun 2023 12:28:38 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34158 Power BI | květen 2023 Květen 23 se v Power...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | květen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
MS Fabric-ecosystem

Power BI | květen 2023

Květen 23 se v Power BI nesl v rytmu vcelku revolučních novinek a oznámení. Microsoft Fabric je velkým tématem – mrkněte na MS blog a přečtěte si celé ofiko oznámení Microsoft Fabric Preview.

Dále jsme však dostali spoustu updatů a preview funkcí – On-Object Interaction updates, možnost upravovat datový model v Power BI Service, aktualizace Power BI karet v MS Teams, a mnohem více. Novinky za minulý měsíc najdete zde – jen pro připomenutí.

Microsoft Fabric | Power BI květen 2023

Power BI Direct Lake režim je v public preview

Týká se Power BI datasetů nad Fabric Lakehouses, velmi brzy se spustí to samé i pro Fabric Warehouses (momentálně v private preview). Fabric v rámci OneLake sází na open data formáty. Kromě vyhnutí se tzv. vendor lock-in situaci, jedna kopie dat sdílená napříč analytickými enginy Fabricu dramaticky sníží datová sila a náklady na integraci. Power BI přebírá nativní formát uložiště Delta Lake a Parquet. Díky tomu, že dotazování jde přímo OneLake, zažívají Power BI datasety bleskovou rychlost výkonu dotazů srovnatelnou s Import režimem. 

Až doteď se tvůrci datasetů pro přístup k datům museli spoléhat na Import nebo DirectQuery. Import režim poskytuje opravdu rychlou delivery, ale napřed si musí v průběhu aktualizace vytvořit kopii dat. Jakékoli změny v datech jsou pak zohledněny až s příští aktualizací. S DirectQuery režimem není nutné data duplikovat, ale typicky trpí výkonovou degradcí tím, že odesílá dotazy na do různých databázových systémů, které nejsou toliko kompatibilní a efektivní pro dotazy BI prostředí. Direct Lake kombinuje výhody Importu a DirectQuery – výkon na úrovni Importu bez nutnosti duplikovat data nebo spravovat aktualizace. 

Power BI-May-23-update-DirectLake-Import-DirectQuery

Direct Lake je super rychlá cesta dotazování se na data přímo z vašich Lakehouse/Warehousů. Objem dat pro režim Direct Lake výrazně převyšuje per dataset kapacitu, která je k dispozici pro modely v Import režimu v Power BI Premium generace 2. Stavba near real-time BI řešení nikdy nebyla jednodušší. Stačí jít do vašeho Lakehousu/Warehousu ve Fabricu, kliknout na tlačítko New Power BI Dataset, vybrat tabulky, se kterými chcete pracovat, a kliknout Confirm. Otevřete datový model a vytvořte vazby a metriky stejným způsobem jako pro jakýkoli jiný Power BI dataset. Klikněte tlačítko New report a začněte budovat. Všimněte si integrovaného prostředí – od zisku dat až po stavbu reportu bez nutnosti opustit prohlížeč nebo refreshovat stránku! Power BI květen 2023.

Power BI-May-23-update-DirectLake-Import-DirectQuery-integrated workspace
Migration experience – Migrace z Azure Analysis Services do Fabricu a Power BI Premium je nyní GA (generally available) 

Migrace sémantických modelů z Azure Analysis Services do Fabricu, Power BI Premium nebo Power BI Embedded na pár kliků. Navíc s možností přesměrovat existující reporty na zmigrovaný dataset. To přináší nejen bezproblémovou migraci, která minimalizuje následný dopad na uživatele, reporty a automatizační procesy, ale také vám umožňuje využívat mnoho výhod Fabric a Power BI jako nadmnožiny AAS – bohatší možnosti a vyšší škálovatelnost. Power BI nabízí moderní cloudovou BI platformu, která daleko přesahuje srovnatelné funkce a kapacity dostupné v AAS nebo SSAS. V Power BI se vaše podniková řešení BI mohou dynamicky škálovat, lze je snadno spravovat a co je možná nejdůležitější – jsou zabezpečená, lze je snadněji sdílet a objevovat uvnitř i mezi organizacemi. Migrace z AAS na Power BI je v souladu s Microsoft product roadmapou a je tou správnou investicí do budoucna.

Přestože migrace produkčních řešení vyžaduje pečlivou přípravu, následné skutečné kroky v rámci migrace z AAS na Power BI už nemohou být pohodlnější. Stačí spustit Azure AS Migration Experience (viz. obrázek dole), vytvořit novou migraci, přihlaste se ke svému Azure předplatnému, vyberte AAS server a databázi, které chcete zmigrovat, připojte se ke svému pracovnímu prostoru v Power BI Premium nebo vytvořit nový, vyberte požadovaný účet ADLS Gen 2 uložiště a máte vyhráno. Můžete sledovat průběh a stav migrace, zatímco Migration experience provádí skutečnou práci za vás. Power BI květen 2023.

Power BI-May-23-update-AAS-to-Power BI-migration-experience

Možnost přesměrovat řešení založené na XMLA endpointech s následným přepojením migrovaných datasetů na původní reporty je dle MSFT nejvýraznějším důvodem, proč Migration Experience pro AAS migrace zvažovat. Výše uvedený GIF demonstruje, jak jednoduché to může být. Stejně tak jednoduše je možné v rámci Migration experience přesměrovat všechny Power BI reporty, které nad migrovanými datasety stojí. Jak ukazuje následující obrázek, je možné ověřovat stav přesměrování reportů, a dokonce vrátit vše do původního stavu – napojit report zpět na dataset v AAS. Třeba pro případ, kdy jsme chtěli nejprve otestovat Migration experience a použili dočasný testovací workspace před spuštěním skutečné migrace v našem produkčním prostředí.

Power BI-May-23-update-DirectLake-Import-DirectQuery-integrated workspace-temporary-WS

Po finalizaci skutečné migrace mohou vaši uživatelé nadále bez přerušení používat své stávající reporty. Ke své migrované datové sadě můžete také přistupovat pomocí jakéhokoli nástroje nebo aplikace, která podporuje protokol XMLA. Reporty a Dashboardy můžete vytvářet také pomocí Power BI Desktop nebo Service – posunout práci s datasety na další úroveň využitím mnoha zajímavých funkcí a možností, které Power BI nabízí:

 • Velké formáty uložišť pro datasety – umožňuje datasety do velikosti 400GB, lepší výkon, spolehlivější
 • Incremental refresh – aktualizace pouze těch dat, které přibyly nebo se nějakým způsobem změnily od poslední aktualizace – šetření času, redukce konzumace zdrojů
 • Agregace – kombinování dat z rozdílných zdrojů a s různou úrovní granularity (např. Import s DirectQuery) k optimalizaci výkonu a redukci nákladů
 • Kompozitní modely – spojení několika datasetů do jednoho logického modelu – možnost drill through napříč reportem a flexibilních scénářu pro tvorbu modelů
 • XMLA endpoints – propojeni Power BI datasetů s jakýmkoli nástrojem nebo aplikaci, která podporuje XMLA protokol – Excel, SSMS, SSIS, nástroje třetích stran, atd. 

Více informací na téma migrace zde: 

Optimize ribbon v Power BI Desktop je GA

Záložka Optimize poskytuje úlevu především při vývoji reportů a to díky třem základním funkcím: Pause visuals, Optimization presets, Apply all slices

Power BI-May-23-update-optimize-ribbon
 • Pause visuals – vizuály neposílají dotazy při provádění změn, čímž můžeme urychlit proces designování reportu zejména v režimu DirectQuery. Po úpravách pak lze aktualizovat jednotlivé nebo všechny vizuály najednou.  
 • Optimization presets – umožňuje aplikaci různých kombinací nastavení reportu, a upřednostnit tak buďto Query reduction nebo interaktivitu mezi vizuály – vše na jeden klik. Tato funkce je obzvlášť užitečná na velkých modelech a DirectQuery reportech, které vyžadují důkladný “tuning” výkonu a UX. 
 • Apply all slicers tlačítko – znemožní slicerům instantně aplikovat definované výběry. Dochází tedy k redukci počtu aktualizací vizuálů v případech, kdy konzumenti reportu vybírají z několika různých slicerů na stránce.
Hybridní tabulky jsou nyní GA

Výborné novinky pro ty, kdo pracují s pokročilými Power BI datasety. Hybridní tabulky umožňují kombinovat Import a DirectQuery režimy do jedné tabulky. V zásadě to je možnost, jak zrychlit výkon produkčních řešeníhistorická data jsou uložena v import partitions, real-time data dotazujeme v režimu DirectQuery. GIF pod textem ukazuje názorně, jak by to mohlo vypadat. Zároveň to znamená, že můžeme definovat incremental refresh pravidla pro real-time data, a v produkčních datasetech tak automaticky generovat schéma hybridního rozdělení.  Power BI květen 2023.

K tomuto více zde: Incremental refresh and real-time data for datasets

Power BI-May-23-update-hybrid tabels-incremental refresh

Dostupné s Power BI Premium. S hybridními tabulkami můžeme interaktivně analyzovat rozsáhlé datasety s miliardami řádků a zároveň držet krok s nejnovějšími přírůstky ve zdroji dat. Samozřejmě je také možné vytvořit schéma zpětného rozdělení s méně často analyzovanými historickými daty v režimu DirectQuery a zároveň poskytnout častěji analyzovaná čerstvá data v Importu pro rychlejší analýzu. Power BI květen 2023.

Azure Log Analytics pro Power BI datasety v GA

Integrace Power BI a Azure Log Analytics. V průběhu public preview se tato funkce ukázala jako velmi užitečná zejména pro adminy, kteří potřebují analyzovat detailní historickou aktivitu a nezávisle provádět diagnostiku datasetů. 

Doposud však byla tato funkce omezena na jeden pracovní prostor per Log Analytics. Jinými slovy, nebylo možné připojit více pracovních prostorů Power BI k jednomu pracovnímu prostoru Log Analytics. Pro každý pracovní prosotor v Power BI Premium bylo nutné vytvořit nový pracovní prostor Log Analytics nebo se selektivně rozhodnout, který pracovní prostor chcete analyzovat. To už nyní neplatí a zákazníci mohou připojit více pracovních prostorů k jednomu Logu:

Power BI-May-23-update-Log Analytics-workspace
Query Log Analytics a KQL

S použitím rozhraní Log Analytics query mohou Admini psát dotazy použitím mocné Kusto Query Language a dostávat tak okamžité výsledky pro obrovské množství dat. Příklad, jak vypočítat počet dotazů, uživatelů, CPU average a Duration average per pracovní prostor:

Power BI-May-23-update-Log Analytics Query-KQL
Power BI-May-23-update-Log Analytics Query-KQL-a
Insights s Power BI Template

Admini mají nové možnost využít nedávno vydaný Power BI report template, připojit se k Log Analytics a získat historická data o využití datasetů a výkonu obecně: 

Power BI-May-23-update-log analytics-template

Log Analytics poskytují adminům následujcící možnosti (v kostce): 

 • vizualizovat historická data a pozorovat trendy v užívání artefaktů, odhalit období neobvyklé zátěže a identifikovat snížení výkonu
 • izolovat aktivity prostřednictvím time range, kapacity, datasetu, uživatele, reportu, atd. 
 • debugovat dotazy a výkony aktualizací datasetů díky vhledu do interních operations a identifikaci problematických míst
 • propojovat DAX dotazy s původními Power BI reporty a vizuály
 • hluboce se ponořit do přetíženého datasetu v Power BI Premium
Automatizace s REST API

Admini mohou nyní automatizovat propojení Power BI workspaců s Log Analytics workspacem pomocí UpdateGroup Admin REST API = automatizace vytvoření napojení do Log Analytics. Mrkněte na sample PowerShell script, jak to udělat.

Dokumentace k Log Analytics a Power BI ZDE.
 
Power BI data hub (datové centrum) rebrandován jako OneLake data hub
 
Data hub už teď slouží jako centrum pro objevování, správu a používání dat. Představení Fabricu znamená přidání dalších datových typů – OneLake data hub rozšiřuje podporu o všechny datové položky včetně warehousů, lakehousů, jejich souvisejících SQL endpointů, KQL databází, datamarty a datasety. Jako součást Fabric releasu bude data hub přebrandován jako OneLake data hub, který bude sloužit jako interface pro všechny data v OneLake a umožňovat jednoduchou navigaci a správu všech dat v něm obsažených.
 
Nový OneLake data hub “Explorer” umožňuje uživatelům rychle a snadno najít správné datové položky v seznamu pracovních prostorů, ve kterých mají “své” datové položky. Je zvláště přínosný pro uživatele, kteří mají přístup k datům napříč více pracovními prostory. Tím, že Explorer poskytuje intuitivní a efektivní způsob procházení a lokalizace datových položek, usnadňuje uživatelům práci s velkými objemy dat a získávání cenných informací. V podokně Exploreru mohou uživatelé vidět všechny pracovní prostory, ve kterých mají přístup k datům. OneLake data hub je dostupný v Power BI Service, Power BI Desktopu a ve všech Fabric workloads. Power BI květen 2023.
Power BI-May-23-update-OneLake-data-hub
Power BI Lineage a impact analýza podporuje všechny položky Fabricu (preview) 

Release Fabricu způsobil, že v Power BI workspacech najdeme spoutu nových položek a Power BI projekty často zahrnují více položek s mnoha závislostmi. Lineage view (rodokmen) je užitečná funkcionalita pro lepší přehled mezi artefakty v projektu, která se rozšiřuje na všechny položky Fabricu. Uživatelé tedy uvidí, která data proudí z kterého zdroje napříč všemi položkami – např. cestu dat skrze pipelinu do lakehousu a následně do navazujících warehousů, datasetů a reportů. 

MSFT chce uživatelům pomoct lépe porozumět dlouhému řetězci závislostí napříč pracovními prostory a vylepšuje také prostředí Impact Analysis (analýzy dopadu). To uživatelům umožní vidět všechny následné položky v celém řetězci, nejenom přímé podřízené položky (child items).

Celkově tato vylepšení Lineage zobrazení Power BI pracovních prostorů zlepší přehlednost a správu dat, usnadní uživatelům práci se složitými projekty BI a zajistí hladký tok dat napříč všemi položkami.

Power BI-May-23-update-Lineage-Impact Analysis
Rebranding Power BI Free licence

S ohledem na spuštění Microsoft Fabric, se bude FREE licence nově nazývat Microsoft Fabric Free user license. žádná jiná změna se nekoná, všechny funkcionality a kapacity zůstávají stejné. 

Nové konektory pro Fabric

V rámci “Get Data” experience přibývá společně s Power Platform kategorií (Dataflows, Datasets, Datamart) i kategorie Fabric:

Lakehouse ve Fabricu

Umožňuje napojení na týmové Delta tabulky vytvořené ve Fabric Lakehousu. Zároveň skrze něj lze přistupovat ke všem souborům v OneLake. 

Warehouse ve Fabricu

Umožňuje napojení na warehouse data sedící ve Fabricu. Týmy mohou využít SQL endpoint k zisku dat, psát nativní dotazy a porozumět datovým trendům.

KQL databáze ve Fabricu

Umožňuje napojení na na KQL databáze ležící ve Fabricu. Týmy mohou použít Query URI k napojení na databázi a čerpat insights.

Reporting | Power BI květen 2023

Azure mapy jdou do GA

Od vpuštění do public preview byly přidány nové možnosti customizace – podpora geokódování, pie chart vrstvy, vyplnění vrstev map a více. 

Pokud se ocitnete v reportu obsahujícím starší mapový vizuál a Azure mapy jsou ve vaší organizaci povoleny, Power BI vás vyzve k upgradu na nové Azure mapy. Power BI květen 2023.

Power BI-May-23-update-Azure-maps

Cílem vývojových snah MSFT je z Azure map udělat jediný first-party mapový vizuál v Power BI. V budoucnosti bude původní mapový vizuál odstraněn. MSFT nicméně nabádá k tomu, aby byly všechny staré mapy nahrazeny Azure mapami co nejdříve. 

Zároveň dochází ke kosmetickým úpravám:

Power BI-May-23-update-Azure-maps-designe
Metrikami definované Data lables

Přidává se nová možnost pro labely umožňující jednoduše vyměnit defaultní labels za pro vás smysluplnější informace pomocí zvolené metriky nebo pole. 

Power BI-May-23-update-data-labels

V tomto ohledu se údajně chystá daleko více aktualizací. Uvidíme. 

OneDrive a SharePoint soubory a nový level práce v Power BI Desktop (preview)

Spouští se Open, Save a Share možnosti při práci se soubory uloženými v OneDrive a SharePointích knihovnách.

Mnoho tvůrců reportů a vývojářú ukládá svoje pbix soubory na OneDrive nebo SharePoint v průběhu vývoje. Tyto nové funkce zajistí lepší proces verzování, spolupráce a fakt, že vždy existuje back up v cloudu.  Power BI květen 2023.

Prvně je důležité Preview povolit v Options > Preview Features > zakliknout Save/Share to OneDrive and Sharepoint. Následně při ukládání nového .pbix souboru z Power BI Desktop uvidíte jak OneDrive a SharePoint složky, které jste už použili, tak i ty lokální.

Power BI-May-23-update-OneDrive-SharePoint

Pokud nevidíte možnost/složku, kterou hledáte klikněte na More options, které otevře nové Save as okno, které vylistovává OneDrive a SharePoint lokace, ke kterým máte přístup, kde máte možnost navigovat, vytvářet nové složky. Můžete také zvolit možnost Browse k uložení souboru na lokálním zařízení. 

Power BI-May-23-update-OneDrive-SharePoint-SaveAs

Po uložení je soubor umístěn na lokaci, kterou jste zvolili. Upload later možnost uloží soubor při ukončení Power BI Desktop. 

 

Power BI-May-23-update-OneDrive-SharePoint-Save-Upload-later

Při dalším otevření Power BI Desktop budete schopni soubor otevřít přímo z OneDrive nebo SharePoint knihovny. V případě, že budete chtít soubor sdílet s kolegou, klikněte na tlačítko Share v pravém horním rohu – v případě, že se bude jednat o lokální nebo nový soubor, budete vyzváni k uložení na OneDrive nebo SharePoint. 

Power BI-May-23-update-OneDrive-SharePoint-Share

Po uložení se pak díváme na standardní UI a bude možné sdílet pomocí linku nebo odeslání linku na vybrané lidi v organizaci/týmu.  

Sdílení tímto způsobem je ideální pro autory reportů v malých týmech. Pro velké organizace je lepším způsobem sdílení skrze publikování do Power BI Service, kde je jednoduší distribuce, hledání a správa reportů. 

Power BI Admini mohou tuto funkci vypnout pro všechny uživatele v organizaci. 

Power BI-May-23-update-OneDrive-SharePoint-turn-off

Pokud se tak stane, Share tlačítko bude pro přihlášené uživatele znepřístupněno. Stejně tak celá funcionalita jako taková. Uživatelé budou mít stále možnost (jako už dnes) ukládat do jejich OneDrive Business nebo SharePointu “syncnutím” s jejich lokálním systémem, nebo manuálním uploadem. 

Tato nová věc je navázána na nedávno ohlášenou novinku zobrazení reportu přímo v OneDrive a SharePoint. Pro plnou zkušenost, požádejte svého Admina o zapnutí Users can view Power BI items saved in OneDrive and SharePoint (Preview) ve vašem tenantu. 

Distribuce insightů a best practice ve vaší organizaci

Organizace potřebují vystavět a mít tzv. single source of truth, kam si může každý member přijít pro platné a čerstvé insights. Sdílení skrze Power BI Service a tvorba a Power BI aplikací je kritickým elementem tohoto procesu.

Nové OneDrive a SharePoint funcionality doplňují existující procesy tvrců reportů, kteří často spolupracují před zmíněným publikováním do Power BI Service.

Stejně tak je toto přínosem pro začínající organizace, které mají pouze několik uživatel Power BI a jsou už seznámení s prací a sdílením obsahu v rámci OneDrive. 

Přístupnost matic – vylepšení

Matrix vizuál dostal několik vylepšení vedoucích k lepší přstupnosti a využitelnosti – jako například: 

 • vylepšené keyboard navigace – Page Up, Page Down, Home, End k efektivnější navigaci na velkých maticích
 • dvoutónové zvýraznění vybraného objektu – vždy viditelné i na tmavších pozadích
 • nová podpora pro screen reader announcements
 • přidaná podpora pro podmíněné formátování ikon a datových sloupců
 • odstranění tooltipů pro hodnoty, které nejsou zkrácené (default) 
 • update výkonu scrollbaru
Power BI-May-23-update-matrix
On-Object interakce pořád v preview – updates

Vylepšení přidaná tento měsíc: 

 • Podpora pro pie a donut charts + tabulkové vizuály
Power BI-May-23-update-on-object
Power BI-May-23-update-on-object-table
 • Nové agregační menu – nové drop down menu, které umožňuje jednouší změnu typu agregace. Když poprvé vkládáme data, menu by se mělo otevřít defaultně samo – méně klikání.
Power BI-May-23-update-on-object-new-drop-down
 • vylepšení drag/drop procesu
 • custom vizuály nyní zobrazeny v záložce galerie vizuálů
Power BI-May-23-update-on-object-ribbon-gallery
Nastavení Query Limits v Power BI Desktop

V Power BI Service dle toho, kde jsou uloženy data, existují různé limity toho, jak dlouho může jaký dotaz běžet a kolik paměti může použít. V Power BI Desktop tyto limity nejsou. Někdy to může působit problémy – když se nám vizuál krásně vykresluje v Desktopu, ale  po vypublikování failuje. 

K minimalizaci těchto situací dáváme autorům reportů možnost nastavit limity pro dotazy i v Desktop. Je tedy možné nastavit stejné limity, jaké jsou v Power BI Service a tím reflektovat jeho prostředí. Nová funkce zde: Options > Report settings:

Power BI-May-23-update-query-limits

Existující reporty budou defaultně nastaveny do No query limits režimu. Nové reporty však spadnou do Auto režimu – Power BI se v tomto případě bude snažit zjistit, kde je report houstován a když nenajde, tak zařadí do kategorie Shared capacity (většinou nejpřísnější).

Power BI-May-23-update-query-limits-shared-capacity

Limity lze nastavit pro jakoukoli kapacitu, Custom limits pak umožní nastavit vlastní limity: 0 = žádné. 

Power BI-May-23-update-query-limits-shared-capacity-0

V případě, že na limity narazíme, dostaneme stejnou message jako bysme mohli čekat v Power BI Service.

Power BI-May-23-update-query-limits-shared-capacity-error

Modeling | Power bi květen 23

Nová DAX funkce MATCHBY

Lze použít pouze s tzv. “window funkcemi” (OFFSET, INDEX, WINDOW) – slouží k definici sloupce, který má být použit k určení, jak porovnat vybraná data a identifikovat aktuální řádek.

Příklad – výraz, který vrací FactInternetSales v přidaném sloupci, který u každého prodeje udává předchozí částku prodeje v sestupném pořadí prodejů stejného produktu. Pomocí MATCHBY jsme schopni uvést, že aktuální prodeje by měly být identifikovány pomocí SalesOrderNumber a SalesOrderLineNumber. Bez MATCHBY by dotaz vrátil chybu, protože v tabulce FactInternetSales nejsou žádné klíčové sloupce.

Power BI-May-23-update-MATCHBY

Dokumentace k MATCHBY.

SERVICE | Power bi květen 23

Dataloss preventioin (DLP) pravidla jsou do GA

Klasifikace a ochrana Power BI dat

Zatímco organizace přijímají stále další opatření ke správné klasifikaci citlivých informací a instalují procesy, jak s citlivými informacemi pracovat, většina jejich kritických dat je stále v shady zóně. Právě zde vstupuje do hry síla DLP zásad: s DLP můžete automaticky detekovat citlivé informace už při nahrávání do Power BI, a tak odhalit data, která mohla být například náhodně nahrána do nesprávného pracovního prostoru.

Security Admini mohou nastavit automatické generování notifikací, když jsou v datových sadách nalezeny citlivé informace. Mohou uživatelům poskytovat custom zprávy a pomáhat jim, jak pracovat s citlivými údaji, například jaké kroky by měli podniknout. Kdykoli jsou například zjištěny proprietární (týkající se vlastnictví) informace > dej Power BI uživatelům zprávu s vysvětlením, že tyto informace jsou interní a neměly by být sdíleny externě. DLP je auditováno na portálu Microsoft Purview Compliance Portal, kde mohou správci zabezpečení také sledovat své zásady a upřesňovat je na základě zpětné vazby od uživatelů, například nahlášených falešných poplachů, atd.

Pomocí zásad DLP v Power BI posílíte svou pozici zabezpečení a snížíte riziko, že budou citlivé informace nahrány do cloudu bez vašeho vědomí.

Více o DLP zde: DLP policies for Power BI

Power BI-May-23-update-DLP

DLP identifikuje v datasetu citlivá data a předá uživateli customizovaný tip (definovaný adminem), jak s tím naložit. 

Detekce citlivých informací pomocí custom keywords (update)

Některé organizace považují specifické termíny (např. interní názvy projektů) za citlivé informace a chtějí zajistit, aby nebyly vystaveny mimo organizaci. Díky této aktualizaci bude možné definovat tyto jedinečné interní termíny jako typ citlivých informací a použít je jako spouštěč pro DLP v Power BI.

Další informace o vytváření klíčových slov – Learn more about creating keyword dictionary SITs.

Power BI-May-23-update-DLP-keywords

Vytvořte custom slovník Keywords, který může být použit jako podmínka a trigger pro alerty. 

Komplexní podmínky v DLP pro Power BI

Umožňují security Adminům vytvářet pokročilá pravidla pomocí kombinace operátorů AND/OR/NOT. S novým a vylepšeným flow lze nakonfigurovat podrobná a flexibilní pravidla, která využívají kombinaci podmínek. Běžným scénářem je lokalizace citlivých dat tam, kde nejsou správně označena podle pokynů organizace. V tomto případě můžete také použít textové tipy pro vlastní zásady a povzbudit uživatele, aby nastavili správný security label.

Power BI-May-23-update-DLP-complex conditions

Definujte komplexní podmínku: dataset obsahuje čísla platebních karet a je labeled jako general, OR obsahuje čísla bankovních účtů, ale není označený jako confidential.

editace datových modelů v Power BI Service (Opt-in) public preview

První krok k paritě v modelování v Power BI Service.

Dlouhou dobu byly uživatelé Power BI Desktop schopni konfigurovat a modifikovsat nejrůznější aspekty jejich datových modelů v tzv. model view – šlo to pouze tam a pro Service neexistovala žádná podpora. To se nyní mění a uživatelé dostávají možnost editovat své existující modely i na webu. Toto preview tedy nabízí možnost modifikovat vazby, vytvářet metriky a definovat RLS. Čeká se, že v tomto se bude tlačit na eventuální rovnost se zkušeností, kterou máme v Desktop. 

Power BI-May-23-update-Service-data-modeling

Automaticky zapnuto pro datasety uložené v My workspace. K zapnutí funkce ve sdíleném workspace jděte do settings na úrovni WS:

Power BI-May-23-update-Service-data-modeling-on
Power BI-May-23-update-Service-data-modeling-on-a
Konfigurace nových Power BI záložek (tabs) v MS Teams

Rychlejší a jednoduší experience. Když přidáme novou Power BI záložku v Teamsech, ukáže se nám následující zjednodušené okno. Klikněte na Save k přidání záložky. 

Power BI-May-23-update-Service-new-tabs-MS-Teams

Po načtení záložky vás přivítá nová landing page, kde můžete vložit odkaz. Zároveň je možné prohlížet workspacy a vybírat content nebo se proklikat až ke tvorbě reportu.

Power BI-May-23-update-Service-new-tabs-MS-Teams-a

Fungovat budou odkazy na reporty, paginated reporty, scorecards i aplikace. 

Podporovány jsou různé druhy odkazů:

 • Jednoduché odkazy z adresního řádku prohlížeče
 • Sdílení odkazů z dialogu sdílení
 • Sdílení odkazů se svolením (například „všichni v mé organizaci“)
 • Sdílení odkazů (sdílená zobrazení)
 • Odkazy na konkrétní položky v organizační aplikaci

Odkazy typu include my changes otevírají nové možnosti pro spolupráci

Stejný report často používá více týmů, je použit ve vícero kanálech a na mnoha schůzkách. V každém z těchto umístění je však třeba report filtrovat tak, aby vyhovoval jedinečným potřebám každého týmu, který s ním následně pracuje. Pomocí odkazu include my changes můžete report přizpůsobit tak, aby se otevíral relevantní pro kontext spolupráce, který je zrovna třeba.

Paginated reports | power bi květen 23

Drill through

On-premise funkce převedena do Power BI Service. 

Drill through report je report, který uživatel otevře kliknutím na odkaz v jiném reportu. Drill through obvykle obsahuje podrobnosti o položce, která je obsažena v původním reportu. Na obrázku dole například paginated report prodeje uvádí prodejní objednávky a součty. Když uživatel klikne na číslo objednávky v souhrnném seznamu, otevře se další report, který obsahuje podrobnosti o dané položce.

Power BI-May-23-update-Service-paginated-report-drill

Drill through může sloužit k ověření souhrnných dat. Může být také použit k poskytnutí granularity v rámci jiného reportu, což umožňuje spotřebiteli strávit podrobnosti v odděleném reportu namísto přelouskávání hlavního reportu s příliš mnoha podrobnostmi o datech.

Odkaz na drill through analýzu můžete přidat k jakékoli položce, která má Action property – textové pole, obrázek nebo datové body v grafu v rámci Power BI Report Builder. Kliknutím pravým tlačítkem na požadovaný datový bod se zobrazí dialogové okno obsahující Action.

Drill thorugh je oblíbenou funkcí zákazníků s on premise řešením již mnoho let. Tohle poskytne zákazníkům prostředky, jak využít drill through i pro potřeby paginated reportů. 

Změny v konzumaci Paginated reportů v rámci Premium kapacity

Na základě feedbacku komunity se udály změny v tom jak workload paginated reportů využívá Power BI kapacitu a jak je to reportováno. 

Cílem bylo přejít na metriku, která by byla jednodušší na pochopení, úzce souvisela s akcemi uživatelů a snáze se spravovala / řešila dobu exekuce reportu. Výsledkem je, že většina zákazníků zaznamenává čisté snížení spotřeby zdrojů při stejném vytížení stránkované sestavy. 

Guidance here: Paginated reports capacity planning for Power BI Premium – Power BI | Microsoft Learn

MSFT také zavádí nové diagnostické zobrazení dostupné všem uživatelům s oprávněním k úpravám sestavy, které poskytuje metriky výkonu diagnostiky, které vám pomohou pochopit, jak souvisí provádění sestavy se spotřebou kapacity Premium.

Power BI-May-23-update-Service-paginated-report-diagnostics

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | květen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace duben 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-duben-2023/ Wed, 19 Apr 2023 12:36:44 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34090     Aktualizace duben 2023 Power BI v dubnu 2023...

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
   
Návody

Aktualizace duben 2023

Power BI v dubnu 2023 přidává další nálož novinek a updatů – dynamické formátování stringů na metrikách, nové DAX funkce, vylepšení Deployment pipelines. Není toho málo.

Pojďme se mrknout na to, co přinesl duben do Power BI tento měsíc.

Reporting | Power BI | duben 2023

Dynamické formátování stringů v metrikách (preview) 

DAXovým výrazům v metrikách šlo až do minulého měsíce přiřadit pouze statický string formát jako například měna, celé číslo, decimal, atd. nebo šlo například natvrdo zapsat statický formát datumu jako “dd MMM yyyy” pro 09 Mar 2023. Nyní však dostáváme možnost formátovat strigy dynamicky, což nám dává daleko větší flexibilitu a možnosti upravovat formát čísel na základě vícero kontextů v daném reportu. Typickým příkladem je měna (currency), resp. převod měn. Pokud máme určitý format string pro danou měnu uložený v tabulce, můžeme v metrice říct, jak a kdy jej použít. 

Dynamický string k metrice přidáme, když klikneme na danou metriku v Data panelu > záložka Measure Tools > Format (1) > v drop down menu vyberte Dynamic (2). 

power bi duben 2023-dynamic format strings

Nalevo od DAX formula okna se objeví nové dropdown menu (3) s hodnotou defaultně nastavenou na Format (viz. obrázek). Metrika bude v tomto případě předvyplněna na základě toho, s jakým druhem statického format stringu se pracovalo před tím – můžeme ji však vymazat a napsat si jakýkoli jiný DAXový výraz – stačí nalevo v dropdownu změnit z Format na Measure (5 + 6). 

Následující příklad pracuje s měnou (4) – ‘Currency’[Currency Format]:  

power bi duben 2023-dynamic format strings-a
power bi duben 2023-dynamic format strings-b

V případě, že chcete dynamický format string odstranit, stačí jít zpět do původního Format dropdown menu a zvolit jakoukoliv jinou možnost. Power BI vám zahlásí, že bude dynamické formátování odstraněno a nahradí se formátováním statickým – tohle nejde vrátit zpět. 

power bi duben 2023-dynamic format strings-c

Dynamické format stringy nejsou žádnou novinkou a pokud máte zkušenosti s calulaction groups v SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services nebo externími nástroji pro Power BI, tak jste se s nimi pravděpodobně už mohli setkat. Stejná logika tedy nyní použitelná pro metriky v Power BI – připomínáme pouze, že pro jednolitvé metriky! 

Zde najdete více o calculation groups.

On-Object Interakce – updates (Preview)

Tohle nám do preview přistálo minulý měsíc – MSFT měl tedy relativně dost práce s feedbackem komunity a opravováním bugů. Co se tedy stihlo spravit? 

 • Nyní dostupné i na kartách
 • Auto mode se vypne v případě, že si uživatel explicitně vybere jiný než top 5 vizuál 
 • Přidáno chevron menu umožňující jednoduší “collapse”
 • “Paste” funkce přidána do kontextového menu plátna

Zároveň byly vyřešeny některé bugy – jejich seznam najdete na MSFT oficiálním blogu.

Auto-scale pro tooltipy (Preview)

Byla přidána možnost si na základě preferencí zvolit, zda chceme, aby se velikost tooltipu automaticky přizpůsobovala velikosti canvasu. Zapnout to můžeme v Options > Report settings > Tooltip auto-scale

power bi duben 2023-tooltip auto-scale

Tato funkce může být nastavena/zapnuta v rámci Report Settings v rámci Power BI Service. 

Analytics | Power bi | Duben 2023

Update na Quick Measure Suggestions (Preview) 

Už v říjnu minulého roku byl spuštěn experimentnální preview Quick Measure Suggestions, který běží na Azure OpenAI a pomáhá uživatelům vytvářet DAX metriky použitím přirozeného jazyka namísto nutnosti psát DAX tzv. from scratch. Je tedy možno generovat kalkulace a businessovou logiku pro velkou spoustu scénářů včetně time intelligence, textových operací, IF podmínek, atd. 

power bi duben 2023-quick measure suggestions

Onen punc experimentálnosti byl tento měsíc odstraněn a tato funkce (momentálně v preview) je defaultně zapnuta.

power bi duben 2023-quick measure suggestions-b

Technická poznámka

Tato funkce je poháněna machine learning modelem, který je momentálně nasazen pouze pro US datacentra. Pokud jsou vaše data mimo US, bude tato funkce defaultně vypnuta a povolit ji musí Admin tenantu prostřednictvím Allow user data to leave their geography tenant setting (viz obrázek):

power bi duben 2023-quick measure suggestions-c

Modeling | Power bi | duben 2023

Kompozitní modely na Power BI Datasetech a modelech Analysis Services

Nyní Generally available a plně podpororvané v rámci kapacit Premium, PPU a nových PRO workspaců. V následujících dnech se budou dít dodatečné back-end změny na současných PRO workspacech a může dojít k nějakým dočasným omezením týkajícím se Build a Read permission (více zde). 

ORDERBY updates

V prosinci 2022 byly představeny nové funkce usnadňující komparativní kalkulace. Na základě feedbacku se od té doby hromadily návrhy na zlepšení, které teď konečně dorazily – dostáváme větší kontrolu nad řazením vstupních dat: ORDERBY nyní akceptuje DAXový výraz jako svůj první parametr (předtím to byl název sloupce). 

Vše důležité o ORDERBY v dokumentaci.

Jako příklad MSFT uvádí situaci z blogu (link nahoře), kdy cílem je zjistit, jaký zákazník nejvíc nakoupil, přičemž chceme vrátit jeho celé jméno použitím následujícícho výrazu:

power bi duben 2023-orderby-a

Prvním parametrem funkce je v tomto případě výraz vracející sumu SalesAmount – to před tím nebylo možné. Stejného výsledku jsme mohli dosáhnout metrikou definovanou následujícím způsobem: 

power bi duben 2023-orderby-b

Definice “TheBiggestSpender” se v tomto případě trochu liší:  

power bi duben 2023-orderby-c
Nové DAX funkce: RANK a ROWNUMBER

Obě tyto funkce vrací číslo indikující pořadí pro daný kontext v rámci specifikované množiny uspořádané na základě specifikovaného pořadí. Rozdíl mezi nimi je ten, že v případě shody (= dvěma různým řádkům jsou přiřazeny stejné hodnoty) vrátí ROWNUMBER error, kdežto RANK zapíše stejné číslo několika řádkům. Pozor! ROWNUMBER vrací error pouze jako poslední řešení – před tím se bude snažit vyhnout tomuto scénáři tím, že bude hledat nejmenší počet dodatečných sloupců potřebných k tomu, aby mohl identifikovat unikátní řádky a vezme tyto nové sloupce v potaz do ORDERBY výpočtu. Jenom v případě, že nedokáže řádkům přiřadit unikátní pořadí, vrátí zmíněný ERROR. 

Obě funkce závisí na ORDERBY a PARTITIONBY podpůrných funkcích.

V následujcícím přikladu MSFT demonstruje rozdíl mezi oběma funkcemi:

power bi duben 2023-RANK-a

První část výsledku:

power bi duben 2023-RANK-b

Všechny metriky vrátily stejný výsledek. Nicméně pro zákazníky, kteří mají narozeniny ve stejný den se výsledky liší:

power bi duben 2023-RANK-c

Všimněte si stejného datumu narození u Donalda a Kayly Garcia. Při použití RANKu v kontextu použití parametru SKIP (default) připíše RANK oběma řádkům stejnou hodnotu 41. Stejný výsledek dostaneme i s použitím parametru DENSE. Nicméné všimněte si, rozdílu v tom, co se stanu s následujícími řádky a jejich hodnotami. Brandon Garcia při použití parametru SKIP dostává hodnotu 43, s použitím DENSE hodnotu 42. V kontrastu s tím přiřazuje ROWNUMBER všem třem unikátní pořadí a to tak, že rozšíří kontext (ORDERBY clause) a zkouší identifikovat unikátní hodnoty, což se mu v tomto případě daří.   

Service | power bi | duben 2023

Nové features pro Deployment Pipelines – pohled na line-by-line změny

Použití komparativného nástroje (Compare tool) jako součást vývoje v Deploment Pipelines (Kanály nasazení) může značně snížit riziko, že dojde k chybám nebo jiným nesrovnalostem. Z toho dvodu bylo do porovnávacího pohledu přidána možnost trackovat změny po řádcích – změny jsou zvýrazněny ve schématu a prezentovány v pop-up oknu v pro vývojáře familiárním UI (viz. obrázek). 

Více o Change review najdete v oficiálním MSFT blogu.

power bi duben 2023-service-deployment pipelines
Možnost pokračovat v deploymentu i v případě, že dojde k selhání

Nyní je přidána možnost pokračovat v deploymentu i v případě, že jedna nebo více položek procesu selžou – když dojde k selhání položky, dojde k jejímu přeskočení (včetně navazujících položek), a naváže se na následující položce. Více v dokumentaci.

power bi duben 2023-service-deployment pipelines-a
Storytelling v PowerPointu

K možnosti přidávat přes add-in živé dynamické reporty ze Service přímo do PPT slajdů byla obohacena o možnost formátování – nové styling menu. První možností v tomto směru je možnost formátovat outline add-inu (hranice, obrys). 

power bi duben 2023-service-storytelling-ppt
Power BI Quick reporty

Možnost lehce získat rychlé vhledy do našich dat v rámci Power Appek (opt-in) je v rámci první vlny defaultně zapnuta. PBI quick reports představují “smooth” integraci (dnes už i v Power BI a Dataverse) do jednotného způsobu, který businessovým uživatelům umožňuje převést data do hodnotné informace/vhledu na jeden klik. Každý tak může tvořit vizuálně zajímavé, hodnotné, interaktivné reporty a ukládat je do Power BI Service. Více v dokumentaci.

power bi duben 2023-service-power bi quick reports

Paginanted reports | POwer bi | duben 2023

Feature summary

Minule byly představeny vylepšení na parametr panelu, datepicker i možnost vytvářet stránkované reporty přímo z datamartů. Tento měsíc se spouští další vychytávky: 

Filtry

Dlouho se na to čekalo, ale teď už je možné pracovat s filtry i při vytváření stránkovaných reportů v Power BI Service. Filtry se aplikují na úrovni reportu, takže na všechny stránky. 

power bi duben 2023-service-paginated reports
Data preview

Umožňuje koukat na podkladová data vybrané tabulky nebo sloupce z datasetu. Můžeme exportovat data do podporovaných formátů nebo vytvářet stránkované reporty. Pokud bysme chtěli sumarizovaná data, vybereme “Create paginated report”. Přepínat mezi podkladovými a sumarizovanými daty můžeme v options – Fields data

power bi duben 2023-service-paginated reports-b

Mobile | Power BI | Duben 2023

Vylepšené tooltipy na PBI mobilních appkách

Dotekem a podržením datového bodu získáme elegantní a user friendly tooltip, který obsahuje: 

 • pointer – jednoduchá identifikace vyybraného datového bodu
 • jasné a jednoduše použitelné akce jako drill-down a drill-through
 • custom styl – konfigurován námi v report creatoru
power bi duben 2023-mobile-tooltips

Navíc je tam možnost tooltipy úplně vypnout už při tvorbě reportu pro mobilní layout (viz. obrázek).

power bi duben 2023-mobile
Hierarchie v Power BI mobilní appce

Hierarchické uspořádání metrik a scorecards dělá vše jednoduší na management – drills, progres, kontroly statusů. K zobrazení dostupných hierarchií a změnám výběru použijeme Hierarchies button ve footeru scorecardy.  

power bi duben 2023-mobile-b

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace březen 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-brezen-2023/ Thu, 23 Mar 2023 15:58:30 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34045 aktualizace březen 2023 Power BI v březnu 2023 přináší spoustu...

Nový článek s názvem Aktualizace březen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

aktualizace březen 2023

Power BI v březnu 2023 přináší spoustu horkých novinek a updatů včetně těch, o kterých se mluvilo v souvislosti s MSFT roadmapou vizuálů pro následujících 16 měsíců. Pojďme na to. Únorové novinky jen pro jistotu zde.

Reporting | Power BI | Březen 2023

Apply all slicers tlačítko, Clear all slicers tlačítko, update optimizačních předvoleb (Optimization presets) 

Po vypuštění Pause visuals funkce do preview se z komunity valilo mnoho dotazů na to, zda by bylo možné zakomponovat i možnost updatu celého reportu až po nadefinování všech slicerů koncovými uživateli. A tak se i stalo. Microsoft do Power BI spouští novou funkci / tlačítko (button) Apply all slicers

Apply all slicers button můžeme přidat třemi způsoby: 

 1. Optimize ribbon > Apply all slicers button 
 2. Přes Insert button > Buttons > Apply all slicers
 3. Anebo jednoduše zvolením Apply all slicers akce na jakémkoli tlačítku / buttonu ve vašem reportu

Těchto tlačítek můžeme do reportu dát, kolik se nám jen zachce. V případě, že je alespoň jedno viditelné, všechny slicers na vaší stránce budou postupně “sbírat” změny, které se aplikují až ve chvíli, když na Apply all slicers kliknete. Pokud dojde k tomu, že na stránce tento button nebude, slicery se začnou chovat stejně jako před tím – což znamená, že každá změna v rámci sliceru se okamžitě zapracovává.  

apply all slicers-power bi march 23

Apply all slicers button se v zásadě chová stejně jako klasický slicer s nadefinovanou single select variantou – změny se neaplikují hned, ale až dojde ke konečnému výběru. Rozdíl je v tom, že nový Apply all slicers dovoluje tohle výběr na všech slicerech na stránce a aplikovat výběry jedním klikem. Tato nová funkce je optimálnější i z pohledu query performace. Single select možnost v samostatném sliceru bude samozřejmě k dispozici i nadále. Power BI březen 2023.

Optimizační předvolba (optimization preset) pro Query reduction nově doporučuje pouze Apply all slicers možnost.  

apply all slicers-query reduction-power bi march 23

Zároveň byla přidána i funce (stejně tak populární na Power BI fórech) Clear all slicers. Takže v případě, že na stránce reportu máte vícero slicerů, stačí přidat tento nový button a reset všech slicerů tedy zvládneme na jeden klik. Všechny tyto nové funkce jsou v preview a defaultně spuštěné, takže směle do testování. 

Format panel – new styling

Kosmetickou změnou prošly záložky a boxíky – upustilo se od bílé barvy a stínů a přešlo na šedou barvu a ohraničení boxů (viz. obrázek).

 

format pane-new styling-power bi march 23
On-object interaction (Opt-in) PREVIEW

Nový způsob stavby a formátování reportů. 

Microsoft vyslyšel volání po zjednodušení UI, které dle některých hlasů nikdy nebylo především pro nové uživatele dostatečně přátelské – pořád častěji se ukazovalo, že uživatelé ve snaze formátovat vizuály spíše instinktivně klikali pravým tlačítkem myši přímo do nich s očekáváním, že se objeví nějaké menu, ve kterém požadované změny naklikají. Proto se do Power BI představuje nová “Office-like” strategie, tzv. On-object = nový způsob, jak formátovat report přímo na vizuálech.

on-object-new formatting-power bi march 23
on-object-new formatting-power bi march 23-a

Funkce, jak bylo řečeno, je zatím v preview, ale každý si ji může zkusit, stačí zapnout: 

File > Options and settings > Options > Preview Features > On-object interaction

Více detailů nalezenete na On-object | Public Preview (Opt-in).

Visual containers – improvements

Možná jste slyšeli o tom, že v následujících měsícíh bude postupně docházet k vcelku zásadním změnám v tom, jakým způsobem budeme schopni formátovat vizuály – vesměs půjde o updaty a novinky, které nám budou ulehčovat práci. Jednou z nich je zavedení tzv. visual container, který má sdružovat všechny fomátovací možnosti (včetně těch úplně nových) našich vizuálů na jednom místě. Power BI březen 2023.

Subtitle 

Tohle je úplná novinka, díky které budeme schopni do vizuálů dostat ještě více kontextu. Subtitle zapínáme klasicky ve format panelu v kartě Title. 

 

subtitle-new formatting-power bi march 23-b

Divider

Novinka, která umožňuje vizuálně oddělit header vizuálu od jeho obsahu. Divider najdeme a zapínáme ve stejné kategorii ve formátovacím panelu hned pod kartou Subtitle. 

divider-new formatting-power bi march 23-b

A takhle to v tom základním nastavení a s basic formátem může zhruba vypadat:

bar example-new formatting-power bi march 23-b

Spacing

Další skvělá vychytávka vztahující se k těm dvěma předchozím nastavením, díky které můžeme kontrolovat kolem těchto komponent prostor. 

spacing-new formatting-power bi march 23-b

Padding

Dost možná největší pecka v této kategorii formátování a dost dlouho očekávaná věc, která konečně umožňuje kontrolovat okraje vizuálů a vytvářet negativní prostor uvnitř, a my tak můžeme vytvářet jednodušeji pixel perfect reporty. 

padding-new formatting-power bi march 23-b

Service | Power BI | Březen 2023

Storytelling v PowerPointu (Generally available)

O tom už jsme na našem LinkedInu mluvili, ale pro pořádek tedy ještě jednou – integrace Power BI do PowerPointu je ofiko venku, a my tak můžeme vesele tvořit ještě lepší a vždy živé a interaktivní prezentace. 

Co z toho pro nás vyplývá: 

 1. Power BI/PowerPoint integrace povolena napříč všemi Microsoft cloudy
 2. Máme možnost integrovat celé reporty, ale i jednotlivé vizuály
 3. Můžeme použít smart insights funkci a obohatit to, co zobrazujeme o textový narativ vytvořený AI 
storytelling-new formatting-power bi march 23-b

Více o tématu zde: Power BI and PowerPoint: A Powerful Combination for Data Visualization is now generally available

Multiple audience v organizačních appkách v Power BI Service – Generally available

Už v srpnu minulého roku byla tahle paráda uvedena do preview. My jsme to samozřejmě náležitě oslavili na našem LinkedInu. Od března tedy oficiálně dostupná a dokonce podporována i pro Power BI mobilní aplikaci. Multiple audiences v appkách je skvělá věc umožňující autorům aplikací vytvářet skupiny uživatelů a těm pak zpřístupňovat jen relevantní obsah – jinými slovy do appky si “nalejeme” celý report, který si následně velmi jednoduše můžeme naporcovat a jeho části publikovat na základě bezpečnostních pravidel a definovat třeba manažerský pohled, pak “osekaný” pohled pro sales team, atd.  

Více na ofiko blogu zde.

Email subscriptions

Tento měsíc vyšel i email “odběr” aka subscriptions pro jednotlivé scorecards. Můžeme tedy odebírat a dostávat notifikace o změnách na konkrétních KPIčkách a být neustále v obraze. 

Nastavit odběr je velmi přímočará věc, stačí kliknout na Subscribe (resp. vytvořit odběr) v horní liště pracovního prostoru, ve kterém se obsah nachází.  

subscribe-power bi service-power bi march 23-b

Pak už stačí jenom kliknout na add a new subscription a nastavit celý proces dle libosti. Lze definovat adresy, předmět i tělo emailu, frekvenci včetně času, start date, end date, můžeme připnout linky na konkrétní scorecards a povolit uživatelům si ji zobrazit. Po uložení odběru lze celou věc libovolně měnit a editovat. 

email subscribtion-power bi march 23-b

Příjemci obdrží od Power BI e-mail s tabulkou obsahující data rychlého přehledu – název metriky, stav, hodnoty a due date. Tabulka zobrazí až 50 metrik.
Na každou scorecard můžeme přidat až 24 subscriptions s jedinečnými adresami, časy i frekvencemi. Všechna subscriptions můžete zobrazit kliknutím na Manage all subscriptions přímo v Subscription panelu (viz. obrázek nahoře).

Mějme na paměti, že odběry jsou možné, pokud máme licenci Pro nebo PPU nebo pokud je scorecard v pracovním prostoru s Premium kapacitou. K odběru můžu přihlásit další členy pouze v případě, že v daném pracovním prostoru mám minimálně roli Přispěvatel. Pokud se scorecard nenachází ve workspacu s prémiovou kapacitou, všichni odběratelé musí mít licenci Pro.
Subscription můžu udělovat adresám ze stejné domény, pokud mám premium kapacitu lze vytvářet group aliases, i když jsou mimo doménu, což platí i o externích uživatelích – přidatelní pouze v případě, že mám premium.

Mobile | Power BI | Březen 2023

Objevujte externí organizační obsah v Power BI mobilní aplikaci 

Přístup k externímu organizačnímu obsahu je nyní jednoduší – už nepotřebujeme odkaz, stačí prozkoumat oddíl tomu určený (obrázek). 

Pokud tedy máme k tomuto obsahu vůbec přístup, můžeme k němu přistupovat v záložce/feedu Quick access na home page (defaultně tam je). Stačí jenom kliknout na nově přidanou šipku (obrázek) nebo případně jít přes tři tečky (more options) a vybrat From external orgs. Kliknutí na daný obsah nás veme do externího tenantu (kam máme přístup), kde si v roli usera můžeme zobrazovat cokoli, co je s námi sdíleno. 

mobile-power bi march 23-b
Přidělování přístupu on the go

Když někdo požádá o přístup k reportu, přijde nám notifikace = můžeme okmažitě přidělovat. 

mobile-power bi march 23

To je zhruba všechno, co víme o novinkách v Power BI za březen 2023. Zde na oficiálním blogu se můžete dočíst ještě o dalších technických věcech, které jsme záměrně vynechali. 

Nový článek s názvem Aktualizace březen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace únor 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-unor-2023/ Wed, 01 Mar 2023 07:41:43 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33975     Aktualizace únor 2023 Po měsíčním půstu tu máme...

Nový článek s názvem Aktualizace únor 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
   
Power BI novinky july 2022

Aktualizace únor 2023

Po měsíčním půstu tu máme Power BI v únoru 2023. Co přinášejí? Podmíněné formátování stringů, vylepšený editor pro RLS nebo nové DAX funkce. Souhrn důležitých novinek za 2022 najdete ZDE!

Reporting – Power BI únor 2023

Podmíněné formátování na základě “stringů” (string fields) 

Na tohle se dlouho čekalo. K formátování přistupujeme stejně jako v ostatních případech – takže ve format panelu a pokud by šlo například o sloupcový graf, je možné podmíněně formátovat barvu sloupce kliknutím na „fx“ tlačítko v „columns“ kartě.  

 

conditional formatting power bi february 23 update

V dalším kroku klasicky vybíráme na základě čeho budeme formátovat, v tomto případě jdeme přes „rules, zvolíme jaká pole chceme formátovat a vybereme typ sumarizace. Dříve byly sumarizační operace pouze dvě – COUNT a COUNT (Distinct). Nyní máme navíc na výběr „First“ a „Last“, což nám dá možnosti, kolem kterých chceme stavět logiku formátování. V tomto případě jde o jednoduché pravidlo, kterým říkáme, že pokud je hodnota stringu „Audio“, chceme tuto hodnotu obarvit červeně.    

 

conditional formatting power bi february 23 update 1

Pak stačí už jenom hitnout OK a je to vymalováno.

 

conditional formating bar graph updates february 23

Navíc byla do dialogu přidána spousta komparativních možností včetně is“, „starts with“, „ends with“, atd. Je třeba mít na paměti, že jsou vyhledávány přesné shody (case-sensitive)

Smart narrative vizuál a nová ikona 

Tato technologie je v Power BI už nějakou chvíli – nyní byla přidána „optional“ ikona do headeru vizuálů, která spustí on-demand sumarizaci dat ve vizuálu, resp. vizuálního kontentu. Má to být přínosné pro větší přístupnost dat – ohlásí to výsledky jakékoli asistenční technologii. Tuto funkci je možné zapnout ve formátovacím panelu pro individuální vizuály nebo přidat do custom theme složky pro zvolené vizuály. Tohle nastavení má stejné limity jako vizuál samotný, více informací nalezneze zde

smart narrative power bi update february 23
Formátování šířky obrázku v tabulce nebo matici  

Rozměry obrázku v tabulkách a maticích mohou být nyní individuálně formátovány. Dříve existovala pouze možnost měnit pouze jeden rozměr, resp. formátovat výšku obrázku, čímž jsme však měnili výšku i šířku do čtverce, což mohlo způsobovat estetickou nedokonalost a problémy v rámci layoutu, obzvláště, když byl obrázek širší než vyšší a řádky pak nabíraly nesmyslné vertikální proporce. 

power bi image proportions update february 23

Teď, když můžeme nastavovat výšku i šířku odděleně, máme daleko větší flexibilitu.

 

format picture width and length_power bi update february 23
Update Power BI base motivů (themes)   

Do Power BI v únoru 2023 přibyla i spousta novinek ohledně motivů, např. i jednoduchá cesta, jak v PBI Desktopu updatovat custom themes.  

MS konstantně přidává do vizuálů a reportů spoustu změn, včetně nových defaultních nastavení ve formátovacích možnostech a to jakožto součást základních motivů a to hlavně proto, aby nedocházelo k rozbíjení stávajících reportů. To ale znamená, že ne všechny změny se propagují do custom motivů – nevidíme tedy úpravy, updaty aniž bychom si updatovali custom motiv sami. Dříve to šlo tak, že jsme si otevřeli galerii s motivy, přepli na defaultní motiv a pak zpět na náš custom, což není úplně intuitivní proces.  

Dnes, pokud pracujeme s outdatovaným motivem, můžeme pod galerií kliknout na „Customize current theme“. Cesta do galerie je přes View tab – drop down menu motivů. 

 

power bi themes-aktualizace únor 2023

Součást následujícího dialogu je pak i banner nabízející možnost updatovat motiv. Klikneme na tlačítko, následně na Apply a je hotovo.  

 

power bi themes-aktualizace únor 2023_a

Mějme na paměti, že tato akce updatuje všechna defaultní chování, která byla změněna od chvíle, kdy byl custom theme vytvořen – jakákoli specifická funkce nebo chování, na kterou se naše vizuály odkazovaly, se může tímto změnit. Po updatu motivu je třeba zkontrolovat, jestli váš report funguje tak, jak má. 

Validace custom motivu při importu 

Při autorizaci custom JSON motivu do PBI Desktop se mohou objevit určité chyby – změna property names(?) a spousta dalších problémů může při importu vyrendrovat náš motiv jako invalidní.  

Do Power BI se v únoru 2023 přidává i funcionalita, která zajistí, že k validaci našeho motivu dojde přímo při importu. Pokud PBI najde oblasti, kterým nerozumí, upozorní vás na to, že motiv nelze zvalidovat a pobídne vás k re-importu opraveného souboru. MS taktéž brzy zveřejní schéma, dle kterého bude Power BI tyto soubory vyhodnocovat – bude se updatovat v souladu e změnami v Power BI, takže bude spoleh na to, že naše motivy budou vždy aktuální.  

Více informací o tom, jak použít JSON schéma k validaci custom motivů naleznete na MS GitHub page 

Odsazení v rámci text boxů 

 

text box indentation-power bi update za únor 23

Použitím „Increase“ a „decrease“ tlačítek/ikon ve formátovacím popup okně, můžeme nastavovat odsazení konkrétních řádků v rámci text boxu. Ke stejnému efektu můžeme použít i klasické klávesové zkratky SHIFT, SHIFT + TAB.  

Nové dostupné motivy reportů  

Byly přidány nové defaultní motivy podporující lepší čitelnost a obecně přístup (lepší kontrast, atd.). Vše nalezneme v galerii – View tab – drop down menu – „Accessible themes“.

 

new accessible report themes-power bi update za únor 23
Customizace viditelných stránek reportu prostřednictvím Page Navigator vizuálu 

V Power BI od února 2023 můžeme jednoduše rozhodnout, které stránky reportu zobrazíme na Page Navigator vizuálu. Pokud chceme vynechat konkrétní stránky, můžeme to snadno nastavit v kartě „Show“ v sekci „Pages“ formátovacího panelu (dole na obrázku). Tam najdete seznam jednotlivých stránek, které „už“ nejsou schované pomocí „Show hidden pages“ nebo „Show tooltip pages“ funkcí, které je defaultně nezobrazují. 

customized page navigator-power bi update za únor 23

K zobrazení/nezobrazení jednotlivých stránek reportu stačí přepnout toggle na On/Off.

 

customized page navigator-power bi update za únor 23_a

Skrytí jednotlivých stránek děláme pomocí toggle buttonu u konrétní stránky. Pokud máme velké množství stránek, které chceme nezobrazit, rychlejší variantou bude nejspíše skrytí všech a naopak zobrazení jen těch, které v navigátoru chceme. 

Sensitivity labels nyní podporovány v PDF dokumentech exportovaných z PBI Desktop (preview)  

Power BI Desktop nyní podporuje sensitivity labels z Microsoft Purview Information Protection pro export do PDF. Když tedy nyní exportujeme z Desktopu do PDF z Desktopu, sensitivity labels na PBIX souboru (pokud jsou definované) se aplikují i na exportovaný PDF soubor, což zajistí, že vaše citlivá data zůstanou chráněna i poté, co opustí Power BI. Tato funkce je v preview a defaultně zapnutá.  

Více informací na Export reports from Power BI to PDF. 

Vylepšený editor pro Row-level security (RLS) (preview) 

Nyní lze jednodušeji definovat RLS role a filtry – už nepotřebujeme DAX. Funkce je zatím v preview a je potřeba ji zapnout ve Files – Options and Settings – Options – Preview features – „Enhanced row-level security editor“. 

 

enhanced row level security editor-power bi update za únor 23-b

Všechny změny v obou editorech zůstanou zachovány, když přepneme z jednoho rozhraní do druhého. Nicméně nějaké limity tam najdeme – ne všechny definice napsané v DAX editoru, mohou být zobrazeny v nově defaultním drop-down editoru. Jedná se především o výrazy, které mohly být definovány pouze použitím DAXu včetně dynamických pravidel jako jsou username() a userprincipalname(). Pokud bychom definovali role pomocí DAXU a použili tyto zmíněné scénáře a následně se pokusili přepnout do nového rozhraní, dostali bychom zprávu o tom, že přepnutí editorů může způsobit ztrátu informací.

 

enhanced row level security editor-power bi update za únor 23-c

Modeling – power bi únor 2023

Nové DAX funkce: LINEST & LINESTX  

Do Power BI v únoru 2023 dostáváme dvě nové statistické funkce DAX: LINEST a LINESTX. Obě provádějí lineární regresi s využitím metody nejmenších čtverců k výpočtu přímky, která nejlépe odpovídá daným datům, a vrátí tabulku popisující tuto čáru. Tyto funkce jsou zvláště užitečné při předpovídání neznámých hodnot/souřadnic (Y) za předpokladu známých hodnot (X).

Obě funkce vrátí jednořádkovou tabulku popisující přímku a další statistiky. Výsledná tabulka obsahuje sloupce, jako jsou sklony, průsečíky, standardní chyby a koeficient determinace. Obecná rovnice tohoto výpočtu by vypadala: Y = Sklon1 * X1 + Sklon2 * X2 + …+ Průsečík.

Rozdíl mezi funkcemi LINEST a LINESTX spočívá v tom, že pro LINEST je nutné poskytnout sloupce se známými hodnotami X a Y, zatímco funkce LINESTX vyhodnocuje každý řádek tabulky a získává hodnoty X a Y.

Následující příklad používá data, která zahrnují Sales Amount a hrubý národní produkt (HNP) na hlavu:

linest a linestx-power bi update za únor 23-c

V tomto případě se používá funkce LINESTX k predikci celkových prodejů vůči HNP na hlavu:

LinestX_example =
VAR CountryGNP = SUMMARIZE(
Sales,
'GNP_Country'[Country],
'GNP_Country'[GNP_Per_Capita],
"Total Sales", SUM(Sales[Sales Amount])
)

VAR SalesPrediction = LINESTX(
'CountryGNP',
[Total Sales],
[GNP_Per_Capita]
)

VAR Example_GNP_Per_Capita = 50000

RETURN SELECTCOLUMNS(
SalesPrediction,
[Slope1]
) * Example_GNP_Per_Capita +
SELECTCOLUMNS(
SalesPrediction,
[Intercept]
)

 

 

Tento výraz využívá potenciálu LINESTX, ale také využívá výsledek k provedení další predikce pro fiktivní zemi s hrubým národním produktem na hlavu 50 000 USD. Výsledkem jsou předpokládané celkové tržby ve výši 17 426 123,29 USD. Samozřejmě je to vymyšlený scénář a je vzácné mít pevnou hodnotu (50 000 $) jako součást výrazu.

Totéž lze provést pomocí LINEST za předpokladu, že požadované tabulky jsou všechny v modelu, například jako počítané tabulky. V tomto příkladu se pracuje s těmito počítanými tabulkami: 

CountryDetails: 

CountryDetails = SUMMARIZECOLUMNS(
'GNP_Country'[Country],
'GNP_Country'[GNP_Per_Capita],
"Total Sales", SUM(Sales[Sales Amount]))

SalesPredictionLINEST:

SalesPredictionLINEST = LINEST('CountryDetails'[Total Sales], 'CountryDetails'[GNP_Per_Capita])

Nyní mohu použít následující výraz k získání stejného výsledku jako výše:

Linest_example =
VAR Example_GNP_Per_Capita = 50000

RETURN
MAX ( SalesPredictionLINEST[Slope1] ) * Example_GNP_Per_Capita
+ MAX ( SalesPredictionLINEST[Intercept] )

 

Power BI Service – únor 2023 

Nový způsob dostávání dat do Power BI Service – „Get data“ experience 

Už v prosinci se avizovalo, že se bude rušit „Get data page“, jak ji známe, a bude nahrazena novou srovnatelnou zkušeností, která navázána na pracovní prostory. Změna v Power BI v únoru 2023 zapříčíní to, že budou odstraněny následující entry points:  

 

getData-update za únor 23

Nově tedy vpřípadě, že do pracovního prostoru budeme chtít nahrát soubory typu .pbix, .xlsx nebo .rdl, můžeme použít „Upload“ možnost, která byla releasnuta už v listopadu 22. Tímto způsobem do pracovních prostorů dostaneme lokální soubory, nebo OneDrive a SharePointí soubory – zároveň platí, že ztrácíme možnost připojit se na soubory na osobních OneDrive účtech.

 

get data experience Power BI update za únor 23

Pokud chceme vytvořit datovou sadu z Excelu nebo CSV dat, můžeme tak učinit přes New – Dataset v rámci workspacu, do kterého chcete dataset nahrát.  

 

get data experience Power BI update za únor 23-b

Navazující krok tohoto způsobu nahrávání dat byl taktéž nedávno „obnoven“ – dostanete se na nový page/dialog s možnostmi nahrání dat prostřednictvím Excelu, CSV nebo vložením. Po výběru souboru se v podstatě navazuje na už známé chování z dřívějšího „Get data“ způsobu, kdy nás to ve finále zavede na detailní stránku datasetu v Data Hubu.  

 

power bi update za únor 23
Compact view  

Jedná se o vylepšení pohledu na Scorecards, kdy v případě, že jsme sledovali velké množství těchto artefaktů, muselo se hodně scrollovat – tam, kde bylo opravdu hodně metrik. Zjednodušení nyní přichází s tímto módem a v podstatě hustším pohledem, který umožňuje na obrazovce zobrazit dvakrát tolik scorecards/metrik. Zjednodušeně řečeno se odstranilo přebytečné místo mezi metrikami a padding uvnitř metriky – k dispozici máme tedy dva pohledy = list a compact, přičemž mezi nimi volíme pomocé tlačítka v záhlaví pohledu vpravo nahoře.  

compact view-power bi update za únor 23

Compact view/Kompaktní zobrazení je responzivní, plynule se přizpůsobuje různým velikostem obrazovky a podporuje změnu velikosti sloupců. K dispozici jsou všechny funkce dostupné i v klasickém „List“ zobrazení – kromě úprav a vytváření nové metriky.  

V příštích několika týdnech se ebudou přidávat další možnosti nastavení sloupců ke customizaci layoutu – zalamování textu pro název metriky a vodorovné posouvání. Přepnutí na možnost vodorovného posouvání vám umožní procházet zleva doprava, dokud nedosáhnete posledního sloupce. Zatímco při vypnutí této funkce se v našem pohledu vynechají sloupce, které se na obrazovku bez posouvání nevejdou.

Linked Metrics  

V prosinci se spustily tzv. Linked Metrics, které umožnily využití jedné konkrétní metriky ve vícero scorecards a naříč několika pracovními prostory. Tento měsíc se přidávají další vychytávky – pokud propojíme vícero metrik najednou, hierarchie vztahů (parent-child) i zdrojové pořadí z původní scorecardy se zachová i v té cílové. V tom případě můžeme použít „Set for All“ možnost při nastavování povolení a přístupů k podřazeným metrikám. 

Follow metric

Minulý rok byla přidána funkce Sledovat metriky/Follow metrics, která umožňuje rychlý přístup k metrikám, které vás zajímají, a poskytují tak aktuální informace o aktivitě na těchto metrikách prostřednictvím oznámení v MS Teams. Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme změnili ikonu sledování metriky na ikonu upozornění pro lepší zkušenost s oznámeními:

 

follow metric_power bi update za únor 23

Paginated reports/Stránkované reporty

Zkušenosti s vytvářením formátované tabulky stránkovaných reportů

V poslední aktualizaci přibyla lepší navigace, lehčí přesun a změna velikosti a celkové součty. Tento měsíc přibývají další možnosti. 

Parametrický panel pro Paginated reports

Stránkované sestavy jsou známé používáním parametrů – až 70% uživatelů používá parametry. Přibyly tedy vylepšení, které usnadní podporu screen readeru a navigaci pomocí klávesnice. Date picker nyní podporuje „Go to today“, vběr měsíce i roku.

Vytvořte Paginated report přímo z Datamartu

K tomu vedou dvě cesty: 

 • 1. přímo z “context” menu v datamartu:

 

datamart-update za únor 23
 • 2. nebo z Data hubu, když kliknete na datamart k přístupu detailů datamartu.

 

datamart-update za únor 23-b
Plánování kapacity pro stránkované sestavy

Pro zákazníky, kteří mají zájem o migraci svých on-premise BI reportů do Power BI mohou své kapacity plánovat tak, aby ze stránkovaných reportů dostali co nejlepší výkon. Přočtěte si capacity dokument, kde najdete další odkazy na užitečné zdroje.

 

Nový článek s názvem Aktualizace únor 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Souhrn Power BI aktualizací za 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-2022/ Thu, 02 Feb 2023 12:16:40 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33950 souhrn power bi aktualizací za 2022 Power BI novinky mají...

Nový článek s názvem Souhrn Power BI aktualizací za 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

souhrn power bi aktualizací za 2022

Power BI novinky mají v lednu pauzu. To nám dalo možnost se na chvilku zastavit a mrknut se na nejzajímavější updaty za celý minulý rok. 

Microsoft žádné Power BI novinky v lednu tradičně nevydává. Nás ale napadlo, že je to pro nás dobrá příležitost zesumarizovat si, co se za minulý rok vlastně v Power BI stalo. Bylo toho totiž hodně. Microsoft do vývoje šlape čím dál víc. 

Víme, že hlavní cíl vývoje bylo zaměřit se na zvyšování produktivity, rychlé sdílení, poskytnutí robustnějšího základu a většího prostoru pro informovaná byznysová rozhodnutí. 

Pojďme se tedy mrknout a připomenout si novinkové highlighty jednotlivých měsíců pěkně popořadě.

Únor

Nová verze formátovacího panelu!

Jak Microsoft avizoval „Formatting just got easier“. Jinými slovy cílem bylo ubrat klikání a obecně zjednodušit navigaci. Pro mnohé to byl bolestný přechod, ale nakonec se to celkem povedlo. Nebo?

 

new format pane Power BI
Sensitivity labels – nová pravidla a dopady

Nově je v rámci sensitivity labels zajištěna automatická aplikace z už definovaných bezpečnostních pravidel na existujících datasetech a reportech na všechny následně vytvořené související reporty a dashboardy.

Dále je možné pro všechny nové soubory a jiné artefakty v Power BI Service nastavit automatické nastavení základní úrovně ochrany a pro MIP sensitivity labels přibyly nové povinné zásady, které zajišťují, že nový obsah vytvořený nebo nahraný do Power BI musí mít sensitivity label a možnost jej odebrat nebude k dispozici.

Březen 2022

Error Bars (alias chybové úsečky) dorazily do preview!

Pro spojnicové grafy (postupně se přidávaly i sloupcové a pruhové grafy) se objevila funkce umožňující zobrazit míru nejistoty dat – stačí nadefinovat horní i spodní hranice a vybrat, jak je chceme zobrazit.

Vše se děje v Analytics panelu v kartě Error bars, kde se definuje metrika určující hranice i samotná vizuální podoba. Tady je vícero možností, jak míru chyby zobrazit a customizovat – bar, line, shade area nebo marker.

 

error bars_Power BI

Duben 2022

Power BI goals – Bulk updates

Hromadné aktualizace alias bulk updates umožňují provádět změny na více cílech (Power BI Goals) najednou a spadá tam tedy – aktualizace deadlinů, přiřazení nových vlastníků i odstraňování goals (postupně se přidaly hromadná změna statusu a nastavení pravidel statusu. Celé to šetří čas a energii, už nikdy není nutné upravovat každý jeden cíl zvlášť.

 

bulk updates Power BI Service - Metrics
Dynamické parametry v Power Query

Dynamické parametry dotazů v Power Query jsou mocným nástrojem, který umožňuje autorům modelů optimalizovat výkon svých reportů. Umožňují totiž efektivní dotazování přímo proti zdroji dat ná základě sliceru nebo filtru, který je aktuálně uživatelem v reportu použit. Obecně tedy dostávají tvůrci modelů do rukou větší kontrolu nad daty zobrazovanými v reportech a to ultimátně vede k lepšímu výkonu a efektivnějšímu využití dat.

Květen 2022

Field parametry – velký game changer a aspirant na update roku?

Během několika sekund a bez nutnosti psát vlastní DAX umožňují vybrat a měnit dimenze a metriky využívané ve vizuálech ke “slicování” dat. Na stejná data se tedy lze dívat různými způsoby, aniž byste museli vytvářet nové grafy. Na kliknutí lze měnit perspektivy, přičemž pozorujeme ty samá data. Tento princip v PowerBI není žádnou novinkou, ačkoli v minulosti bylo k dosažení stejného efektu třeba upravit model nebo připravit dost komplexní metriky.

 

field parameters_power bi update
Zoomování plátna

Dlouho se čekalo na možnost libovolně zoomovat canvas, což je přínosné jak pro zlepšení čitelnosti, tak především pak ve vytváření pixel perfect reportů.

Výběr datových bodů (rectangle select)

Konečně je možné (kliknutím a potažením) vybrat vice datových bodů přímo na vizuálu, který tuto funkci podporuje. Navíc byly přidány i klávesové zkratky, které umožňují takto vybírat body na vizuálu i bez myši.

 

rectangle select_power bi updates

Červen 2022

Power BI Data Storytelling – integrace, která navždy mění způsob, jakým tvoříme prezentace

PowerPoint add-in, který umožňuje přidat „živé“ Power BI reporty do přímo do prezentace a využít interaktivitu Power BI reportů na maximum. S touto funkcí jsou data vždy aktuální, nutnost obnovovat zastaralé screenshoty jsou minulostí. 

Data hub – nadbytečným artefaktům zvoní hrana 

Data hub je nástupcem Dataset hubu s přidanou hodnotou ve formě propojení s Datamarty. Jde o centrální místo pro správu, objevování a využívání dat napříč všemi organizačními workspaces. Vlastníci dat dostávají do rukou účinné nástroje a informace ke správě věcí, tvůrci reportů mohou použít hub k nalezení vhodných dat pro vytváření svých reportů a uživatelé zase k hledání relevantních reportů/informací. 

Data hub má zamezit duplikování dat a obsahu vůbec, umožnit uživatelům jednodušší navigaci a přístup ke kvalitním a relevantním datům. 

 

datahub_power bi update

Power BI Goals se přejmenovávají na Power BI Metrics.

Červenec 2022

DataMarty

Datamart je řešením pro self-service analytiku, které uživatelům umožňuje ukládat a prozkoumávat data v plně spravované databázi, bez potřeby databázového administrátora.

Poskytují jednoduchý způsob, jak se dostat k datům z různých zdrojů v Azure SQL databázi bez nutnosti kódu. Jsou 100% online, obsahují automatické ladění výkonu a mají přímou integraci s Power BI, Microsoft Office a dalšími nástroji Microsoftu. Jsou automaticky součástí kapacit Power BI Premium a Premium Per User.

 

datamart_power bi update

Srpen 2022

Multiple Audiences v Power BI aplikacích konečně v preview

Dlouho  očekávané public preview nového multiúrovňového zabezpečení pro PowerBI Service aplikace.

Autoři aplikací mají možnost definovat, jaké artefakty (reporty, dashboardy, atd.) v rámci jedné aplikace a jednoho pracovního prostoru zpřístupní jaké cílové skupině, resp. jaký pohled jaké skupině v rámci jedné aplikace a jednoho pracovního prostoru uživatelům povolí.

V zásadě je možné vytvořit až 10 AUDIENCE GROUPS pohledů, přičemž každý jeden z nich lze přizpůsobit na základě vlastních pravidel.

 

multiple audiences_power BI

Září 2022 

Conditional formatting pro data labels

Podmíněné formátování data labels už v Power BI nějakou dobu existuje. Pravda, v mírně omezené podobě, kdy se aplikovalo na celkový agregát hodnot datových bodů napříč vizuálem, nikoli na jednotlivé body – všechny popisky v rámci pole nebo řady tedy mohly být nutně pouze stejné barvy.

To se však změnilo. Nyní se formátování vyhodnocuje na základě hodnoty každého jednoho bodu a můžeme tedy definovat různé barvy pro různé hodnoty (např. nad nebo pod definovaným thresholdem), což nám dává větší flexibilitu a ve vizuálech to vypadá strašně cool.  

 

conditional formatting data labels

Říjen 2022

Cross-tenant data sharing – velká věc!

Sdílení datové sady mezi tenanty je nyní real věc. Umožňuje zákazníkům sdílet datové sady s externími uživateli, resp. dává jim možnost přístupovat k datovým sadám v jejich vlastním tenantu. Sdílená data zůstávají v tenantu poskytovatele. Externí konzumenti se mohou připojit k externím datovým sadám pomocí Direct Query a dále s nimi pracovat. Využití je zejména ve sdílení dat s externími partnery, zákazníky, dceřinými společnostmi, prodejci, konzultanty a dalšími obchodními partnery. Přístup k takto sdíleným datům je podmíněno registrací v Azure Active Directory (Azure AD).

 

external data_power bi service
Quick measure suggestions

Quick measures jsou konceptem, který byl do Power BI uveden už před několika lety. Uživatelům umožňoval vytvářet základní metriky pomocí vestavěné „šablony“ bez nutnosti používat/psát DAX. Počet šablon a jejich flexibilita byla a je limitována.

Microsoft tedy bere existující koncept na jiný level a přichází s Quick measures suggestions, funkcí, která asistuje s vytvářením metrik prostřednictvím přirozeného jazyka. Stačí napsat svými slovy něco jako „prodeje v Kalifornii za 2020“ a model by měl vyplivnout požadovanou metriku. Má to samozřejmě obrovské limity a nelze se na to 100% spolehnout. My samozřejmě doporučujeme všem se DAX aspoň trochu naučit.

 

quick measures suggestions_power bi

Listopad 2022

Nový kabátek Power BI 

Power BI dostává novou barvu – modrozelenou (alias teal). Cílem je větší přístupnost pro uživatele se zdravotním omezením. Barva zlepšuje kontrast a zvyšuje viditelnost uživatelského rozhraní v Power BI.

 

new accent color_power bi
Nový způsob nahrávání dat do PBI Service 

Je zde nový, efektivnější způsob nahrávání souborů do Power BI. Uživatelé mohou uploadovat věci přímo z firemních OneDrivů nebo SharePointů. Lokální soubory se kopírují, což je u souborů z OneDrivu a SharePointu vyloučeno – synchronizují se automaticky. Brzy má být představen i nový způsob vytváření datových sad ze souborů CSV a Excel – starší způsob „Get data“ bude odstraněn a s ním i možnost nahrávat soubory z osobních OneDrive účtů. 

Prosinec 2022

Nové DAX funkce, které usnadňují práci

Do DAXU přicházejí nové funkce, které usnadňují srovnávací výpočty – INDEX, OFFSET a WINDOW spolu s pomocnými funkcemi ORDERBY a PARTITIONBY. 

Tyto funkce umožňují porovnávání hodnot s baseline hodnotou, předchozími hodnotami nebo provádění průběžných součtů a průměrů.

Jsou dost podobné funkcím SQL (ale exekují se odlišně) a mají lepší výkon než komplexní DAXové výpočty vedoucí ke stejnému výsledku. Za Microsoft jde o další krok ke snadnějšímu DAXu, resp. ke zpřístupnění DAXu šišímu publiku. 

 

Nový článek s názvem Souhrn Power BI aktualizací za 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace prosinec 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2022/ Mon, 02 Jan 2023 14:48:57 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33857 aktualizace prosinec 2022 Vítejte u Power BI v prosinci 2022!...

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Automatizace dat v Cloudu

aktualizace prosinec 2022

Vítejte u Power BI v prosinci 2022! Tento měsíc byla přidána řada nových DAXových funkcí, update formátování sliceru anebo třeba metriky pro Windows appky. K prozkoumání je toho hodně, tak čtěte. Aktualizace za listopad najdete ZDE.

Reporting v Power BI

Formátování typu sliceru přesunuto do formátovacího panelu

Změnu typu sliceru (relativní datum nebo třeba slider) bylo nutné provádět ve visual headeru vizuálu. I změna rozložení sliceru byla kostrbatější a bylo třeba provést jisté kroky k tomu, aby se dal slicer ve formát panelu “rozložit” třeba horizontálně. 

Všechna tato nastavení jsou teď na jednom místě ve formát panelu, a je tak daleko jednoduší měnit typ slicerů kdykoliv se vám zachce. Horizontální rozložení bylo přejmenováno na “Tile“. 

Před:

power bi updates december 2022-slicer type settings

Po:

power bi updates december 2022-slicer type settings-new

Přidaná hodnota této změny vězí také v tom, že je také k dispozici pro mobilní layout. Uživatelé mohou jednoduše a rychle updatnout rozložení jejich slicerů -> user friendly.

power bi updates december 2022-slicer type settings-mobile layout

Modeling v Power BI

Usnadnění provádění srovnávacích výpočtů

Představení nových funkcí: 

 • INDEX – vrátí výsledek na základě absolutního umístění
 • OFFSET – vrátí výsledek na základě relativního umístění
 • WINDOW – vrátí průřez výsledky na základě absolutního nebo relativního umístění

K tomu jsou přiřazeny podpůrné funkce ORDERBY a PARTITIONBY. 

Tyto funkce ulehčí život v případě, kdy provádíme: 

 • srovnávání hodnot vs. baseline hodnotě nebo hledáme alternativní specifickou hodnotu (INDEX)
 • srovnávání hodnot oproti předchozích hodnot (OFFSET) 
 • přidáváme running total, moving average a podobné kalkulace, které závisí na souboru vybraných hodnot (WINDOW)

Pokud máte zkušenosti s SQL, tak na první pohled vidíte, že tyhle funkce jsou velmi podobné právě SQL funkcím. Principiálně provádějí kalkulace napříč řádky tabulek, které jsou nějakým způsobem ve vztahu k současnému nebo vybranému řádku. Od SQL window funkcí se liší z pohledu kontextu, na základě kterého DAX vyhodnucuje a určuje, co je “vybraný řádek”. Navíc tyto fuknce nevrací hodnotu, ale sadu řádků, které mohou být následně použity v kontextu CALCULATE nebo agregačních funkcí jako např. SUMX. 

Nezapomínejme, že tato skupina funkcí není tlačena do datového zdroje, ale exekuje se v DAX enginu. Microsoft zaznamenal daleko lepší výkon těchto nových funkcí než u srovnatelných a již existujícíh DAX výrazů ve scénářích, kdy vedou ke stejnému výsledku – obzvláště když kalkulace vyžadují třídění nekontinuálním sloupcem. 

Jak uvidíte níže, DAX potřebný k provedení kalkulací pomocí nových funkcí je daleko jednodušší než bez nich.  Nicméně, i když jdou tyto nové funkce velmi mocné a flexibilní, stále vyžadují velkou dávku komplexity, aby fungovaly tak, jak mají. Nové funkce jsou jakýmsi závazkem MSFT dělat do budoucna DAX jednoduší a přístupnější šišímu publiku. 

INDEX

Power BI v prosinci přináší funkci INDEX, která umožňuje provádět srovnávací výpočty načtením řádku, který má absolutní pozici. 

Využití je v případech, kdy srovnáváme hodnoty oproti základní hodnotě anebo jinému specifickému vstupu. Příklad použití této funkce: 

power bi updates december 2022-new functions-index

A teď…řekněme, že chceme najít nejstaršího zákazníka pro každé příjmení. Pro “Garcia” by to tedy byla hodnota Adriana Garcia narozena 4. prosince 1957. My nyní můžeme přidat počítaný sloupec, který nám v tabulce pomůže dosáhnout tohoto výsledku: 

Oldest Customer of LastName = SELECTCOLUMNS(INDEX(1,DimCustomer, ORDERBY([BirthDate]), PARTITIONBY([LastName])), [FullName])

což nám vrátí následující tabulku:

power bi updates december 2022-new functions-index-result

V příkladu nahoře jsou ukázání pouze zákazníci s příjmením Garcia. Nicméne stejný počítaný sloupec funguje i na další příjmení v tabulce:

power bi updates december 2022-new functions-index-result-2

Jak můžete vidět, vždy je vráceno celé jméno člověka s příjmením dle zadané logiky. To proto, že jsme instruovali INDEX, aby při řazení dle datumu narození vrátil první výsledek – specifikujeme pomocí “1”. Defaultně je řazení ve funkci ORDERBY vzestupné. Pokud bysme uvedli “2”, vrátilo by se příjmení druhé nejstarší osoby v rámci definované skupiny atd. Při použití “-1” bychom dostali příjmení nejmladší osoby ve skupině. 

V oficiální dokumentaci najdete o INDEXu více.

OFFSET 

Power BI v prosinci umožňuje provádět jednoduší srovnávací kalkulace oproti řádkům, které jsou v relativní pozici k vašemu vybranému řádku. Toto bude nejužitečnější v rámci porovnávání něčeho jiného než je čas, například v porovnávání regionů, měst nebo produktů. Pro porovnání dat, například porovnání tržeb za toto čtvrtletí se stejným čtvrtletím loňského roku, již máme v DAX vyhrazené tzv. Time Intelligence funkce. To však neznamená, že k tomu nemůžete použít OFFSET. Mrkněte na scénář, který jsme pro OFFSET připravili: 

power bi updates december 2022-new functions-offset

Řekněme, že chcete porovnat, jak dobře si vede vybraná barva oproti barvě v grafu nad ní. Mohli byste to zvládnout komplikovaným DAXovým výrazem nebo použitím OFFSETU:

TotalSalesDiff = IF(NOT ISBLANK([TotalSales]), [TotalSales] – CALCULATE([TotalSales], OFFSET(-1, FILTER(ALLSELECTED(DimProduct[Color]),NOT ISBLANK([TotalSales])))))

 

power bi updates december 2022-new functions-offset-result

Nově přidané bary vypočítají rozdíl pro každou barvu ve srovnání s barvou hned nad ní v grafu. Je to proto, že jsme zadali -1 pro první parametr OFFSET. Pokud bychom zadali -2, provedli bychom srovnání s barvou nad každou druhou barvou, ale vynechali bychom tu přímo nad ní. Více o OFFSETU v dokumentaci

WINDOW

WINDOW umožňuje provádět kalkulace, které závisí na rozsahu výsledků (“oken”) jako např. moving average nebo running sum. Příklad může být následující graf, který obsahuje total sales za rok a měsíc. 

power bi updates december 2022-new functions-window

Řekněme, že byste chtěli přidat klouzavý průměr pro poslední tři měsíce včetně toho aktuálního. Například pro září 2017 chceme vidět průměr za červenec, srpen a září 2017 a pro únor 2018 chceme průměr za prosinec, leden a únor 2018. 

Ke stejnému výsledku dojdeme použitím komplikovaného DAXu anebo můžeme použít WINDOW takhle: 

MovingAverageThreeMonths = AVERAGEX(WINDOW(-2, 0, ALLSELECTED(DimDate[CalendarYear],DimDate[MonthName],DimDate[MonthNumberOfYear]), ORDERBY(DimDate[CalendarYear],ASC,DimDate[MonthNumberOfYear],ASC)), [TotalSales])

power bi updates december 2022-new functions-window-result

Nový řádek nám správně počítá průměrné tržby za tři měsíce (včetně aktuálního měsíce). Toto zajišťuje tzv. “relativní okno”: první parametr WINDOW je nastaven na -2, což znamená, že začátek rozsahu je nastaven dva měsíce před aktuálním měsícem (pokud existuje). Konec rozsahu je včetně a je nastaven na 0, což znamená aktuální měsíc. K dispozici jsou také absolutní okna, protože začátek i konec rozsahu lze definovat v relativních nebo absolutních hodnotách. Všimněte si, že WINDOW spoléhá na dvě další nové funkce zvané ORDERBY a PARTITIONBY.

Více o WINDOW v oficiální dokumentaci.

ORDERBY a PARTITIONBY

Tyto podpůrné funkce mohou být použity pouze s funkcemi, které akceptují orderBy nebo partitionBy parametry, což tyto tři nové funkce jsou.

Funkce PARTITIONBY definuje sloupce, které budou použity k rozdělení řádků, na kterých tyto funkce pracují.

Funkce ORDERBY definuje sloupce, které určují pořadí řazení v rámci každého oddílu funkce okna určeného parametrem PARTITIONBY.

Service v Power bi 

Ohlášení odstranění “Getting started” nabídky v Expanded view v Power BI Service

Power BI v prosinci ruší “Getting started” obsah prostřednictvím rozšířeného pohledu v Service – bude v polovině prosince odstraněn. 

power bi updates december 2022-power bi service-expanded view

Expanded view v Power BI Service v současné chvílí nabízí možnost zobrazit “Getting started” obsah na konci vaší home page. V této sekci můžete využít informace o tom, jak začít používat Power BI, tipy a triky na vytváření a používání reportů, dashboardů. apod. Z důvodu toho, že sekce byla uživateli podužívána, nebude nadále podporována a bude odstraněna. Odstraněním této sekce se zároveň uvolní místo jinému kontentu v budoucnu. Ale! I když “Getting started” content nebude dosutpný přímo v Power BI Service, bude stále dostupný a to například skrze “Recommended” karusel. 

“Getting started” obsah bude také veřejně dostupný skrze následující odkazy: 

Power BI Basics

Sample reports

 • Všechny reporty si můžete zobrazit v “Learn” centru (nalevo na navigačním panelu v PBIS)

How to create reports

Nadcházející změny v rámci “Get data” možnosti v Power BI Service

Jak už bylo oznámeno v listopadovém vydání blogu, Microsoft je v procesu odstranění zastaralé “Get data” sekci/stránce v Power BI Service. Důvodem je uvolnění místa pro novou, srovnatelnou feature v rámci pracovních prostorů. Přechod by měl být dokončen v lednu příštího roku. 

power bi updates december 2022-power bi service-get data

V budoucnu bude možné dosáhnout stejného efektu přímo z pracovních prostorů. Když budete potřebovat nahrát do Power BI soubor jako .pbix, .xslx nebo .rdl bude možné použít novou upload možnost vydanou minulý měsíc. Tato možnost umožňuje nahrát soubory z lokálního počítače nebo se připojit k souborům na OneDrive nebo SharePoint sites. S touto změnou nebude nadále možné připojovat se ke složkám a souborům uloženým v osobních OneDrive účtech. 

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new options

Pokud byste místo toho vytvářeli datovou sadu z dat v Excelu nebo CSV, můžete k tomu přistoupit prostřednictvím možnosti New > Datová sada/Dataset v pracovním prostoru, ve kterém chcete datovou sadu vytvořit.

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new options-1

V Power BI v prosinci se pracuje na tom, aby vás tato možnost vzala na zcela novou stránku, která bude umožňovat možnosti vytvoření datasetu z Excelu, CSV, nebo vložením dat (copy/paste). Jakmile vyberete soubor, chování nebo způsob, jakým je nálsedně dataset vygenerován, je stejný jako v předchozí “Get Data” možnosti. Jakmile je dataset vytvořen, budete přesměrováni na Detail page datasetu v Data Hubu. 

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new page-datahub

Mobile v Power BI

Nyní můžete sledovat vaše Power BI metriky, scorecards – včetně jejich progresu – přímo ze své Windows aplikace! 

 

power bi updates december 2022-power bi mobile-windows app

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>