www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Wed, 11 May 2022 10:22:55 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.6 https://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2020/02/favicon.ico www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Aktualizace duben 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-duben-2022/ Wed, 11 May 2022 10:22:51 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33266 AKTUALIZACE DUBEN 2022 Do Power BI přichází další letošní aktualizace. Pojďte...

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

AKTUALIZACE DUBEN 2022

Do Power BI přichází další letošní aktualizace. Pojďte se s námi podívat, co nového přináší.

Reporting

Nový formátovací panel – update

Nový formátovací panel je v náhledu od listopadu 2021 a ve výchozím nastavení byl pro uživatele zpřístupněn v únorovém vydání. Pro upozornění: v GA módu (obecně přístupný)  bude od května, což znamená, že uživatelé již nebudou moci přejít zpět na “starou” verzi formátovacího panelu.

Již brzy budou uživatelé schopni nastavit expand všech kategorií ve výchozím nastavení 

Reakce Microsoftu na ohromující zpětnou vazbu ohledně subkategorií a nutností se kategoriemi proklikávat na sebe nenechala dlouho čekat. V květnovém updatu bude přidáno nové výchozí nastavení umožňující v rámci formátování vizuálu vždy začínat s rozbalenými subkategoriemi. Cílem je přiblížit se předchozí verzi formátovacího panelu.   

 

Default nastavení rozbalení všech subkategorií

Současné nastavení (nalevo vypnuto) vs. možnost přednastavit rozbalení kategorií (napravo zapnuto)

V současném nastavení je defaultně rozbalena pouze první kategorie z důvodu možnosti rychlé kontroly a přehledu o obsahu. Nalevo můžeme vidět všechny kategorie rozbaleny. 

 

Ukázka starého i nového nastavení subkategorií

Vylepšení, která byla přídána tento měsíc dále zahrnují: 

 • vlastní nastavení barev u Shape map vizuálu
 • “Show blank values” toggle tlačítko u Scatter chart vizuálu (Visual – X/Y axis – Values)
 • slider typy (mezi, před, po) ve sliceru (znázorněno na obrázku pod nastavením ohraničení u matic)
 • nastavení velikostí ikon v rámci Buttons
 • odstraněn bug způsobující zpoždění pozice kurzoru při psaní textu do boxů 
 • konsolidace outline nastavení pro matici a tabulku

Došlo ke konsolidaci nastavení vnějšího ohraničení (outline settings) v rámci matic a tabulek – nyní v kartě Grid. Dříve museli uživatelé nastavit barvu a šířku v Grid kartě a posléze jít do každé sekce matice a upravit lokaci ohraničení. Nyní lze upravit ohraničení pro celou matici a přepínat mezi jednotivými sekcemi v rámci jedné karty Grid.   


                                                                                                                          Před                                                                                                                Po


Nastavení outline v matici a tabulce před a po
slider typu ve sliceru v Power BI

 • Novinka! Rozdělení grand totals nastavení pro sloupce a řádky v matici 

Dříve změna grand totals nastavení ovlivnila jak řádky, tak i sloupce. Nově lze formátovat obě separátně. 


                                                                                                                                      Před                                            Po


Nastavení Grand totals u matice před a po

Novinka! Extra možnosti v rámci nastavení pozice legendy: Top right a bottom right


Přidání možnosti v rámci legendy
Tooltips (popisy) nyní podporují drill akce pro matici, spojnicové a plošné grafy

Microsoft minulý rok spustil preview moderních vizuálních popisů, které umožňují drill down a drill through přímo z tooltipu. Původní preview nepodporovalo tuto funkci pro všechny vizuály, tento měsíc se tedy tato možnost přidala k následujícím vizuálům:

 • Matice 
 • Liniový graf (Line chart) 
 • Plošný graf (Area chart) 
 • Skládaný plošný graf (Stacked area chart)
tooltipy s rozšířenou drill down funkcí pro matici

Pro více informací, jak aktivovat tuto funkci v náhledu, projděte příslušnou dokumentaci. Feedback lze nechat v rámci komunitního vlákna

Aktualizace požadovaných Oprávnění v přístupu k datovým modelům v rámci Power BI datasetů

Doposud to bylo tak, že uživatel pracující s kompozitním modelem v rámci Power BI Service, potřeboval oprávnění Build permission nebo Contributor roli pro všechny datové sady v řetězci. Zpětná vazba byla vyslyšena: Build permission se ukázalo být příliš liberálním řešením pro uživatele, který report pouze konzumuje. Proto uživatel potřebuje nově pro datasety vytvořenými v Premium nebo PPU pracovních prostorech pouze Read permissoin nebo Viewer roli na všechny datasety v sestavě. 

Více informací zde

Chybové úsečky (error bars) pro seskupené sloupcové a pruhové grafy (clustered column and bar charts)

Minulý měsíc byla zavedena funkce náhledu chybových úseček (Error bars) pro spojnicové grafy, které pomáhají vizualizovat nejistotu v datech. Chybové úsečky (error bars) jsou k dispozici také pro seskupené sloupcové a pruhové grafy.

nové error bars v clusterd bar chart

Chybové úsečky můžete vytvořit stejným způsobem jako u spojnicových grafů: jednoduše přetáhněte potřebnou metriku (upper a lower bound pole) do karty chybové úsečky v rámci Analytics panelu. Najdete zde omezenější sadu možností než u spojnicových grafů. Také si všimnete, že chybové úsečky jsou povoleny pouze pro seskupené grafy a ne skládané (stacked), kde by taková vizualizace pro reprezentované kategorie nebyla jasná.

Navigátor záložek (Bookmark navigator) nyní zobrazuje poslední vybranou záložku skupiny

Microsoft zde opět vyslyšel zpětnou vazbu a vylepšil navigaci mezi navigátory, skupinami záložek a elementy v sestavě. Nyní je zajišťěno, že po kliknutí na záložku v navigátoru, zůstává záložka aktivovaná i po změnách v reportu. “Aktivní” záložka zůstane aktivní, dokud nebude vybrána jiná záložka ze stejného navigátoru nebo jiného panelu záložek. Dříve při “aktivaci” jiné záložky, včetně těch z jiné skupiny záložek, vymazalo všechny předchozí výběry. Tato změna tedy umožňuje používání několika navigátorů zaměřených na samostatné skupiny záložek najednou a využívat/filtrovat pomocí nezávislých záložek.

Příklad. Máte dva navigátory záložek. První obsahuje skupinu záložek, která filtruje sestavu dle země. Druhý filtruje podle desetiletí. V dřívější verzi by výběr dekády vymazal výběr země a naopak. 

dřívější možnost filtrace pomocí záložek

Nyní je zajištěna interakce a obě záložky zůstanou aktivní. 

nová možnost filtrace pomocí záložek

Všimněme si, že stále můžeme měnit report, aniž bysme museli vybrat jinou záložku, která by nám udržela vybraný filtr (například manuální změnou filtru z Evropy na US). Teď záložky vybraný “stav” zachovají. 

Data preparation 

Dynamické M query parametry nyní dostupné (generally available)

Pro osvěžení tato funkce umožňuje uživatelům reportů dynamicky nastavovat hodnoty parametrů M dotazu pomocí filtrů nebo průřezů. To může být užitečné v případech, kdy je potřeba optimalizace výkonu dotazů, aniž by se musela obětovat úroveň interaktivity reportu.

V rámci tohoto releasu jsou parametry dotazu Dynamic M nyní kompatibilní s následujícími funkcemi:

 • Q&A
 • Decomposition tree
 • Key influencers
 • Detekce anomálií

Zde je konkrétní příklad reportu, který používá dynamický parametr dotazu M a nastavuje jeho hodnotu pomocí sliceru “Color options”. V tomto příkladu jsou zvoleny barvy, což filtruje zároveň QA vizuál i decomposition tree.

filtrování reportu pomocí dynamických parametrů v power query (M)

Service 

Aktualizace Power BI Goals

Došlo k přidání dvou aktualizací: možnost hromadné aktualizace a panel pro přístup a sdílení. 

Hromadné sdílení

bulk updating v Power BI Service Goals

Díky hromadné aktualizaci je možné vybrat více cílů a provést změny v termínech a vlastnících. Možnost i hromadného mazání. Brzy dojde k přidání dalších funkcí, jako jsou hromadné změny stavu a další. 

Aktualizace banneru sdílení a přístupu

aktualizace banneru sdílení a přístupu v Power BI Service

Byl přidán banner, který vás upozorní v případě, že vlastníci cílů nemají přístup ke svojí výsledkové kartě (scorecard) obsahující jejich cíle. Jen díky několika kliknutí nyní můžete zajistit, že všichni vlastníci přístup získají a budou moci poskytovat aktuální informace o pokroku.

Mobile

Možnosti mobilního formátování podporují vizuální interakci

Při vytváření reportu optimalizovaného pro mobilní zařízení se nastavení vizuální interakce propíše i do mobilního reportu. 

ukázka vizuální interakce v Power BI Service for mobilní telefony
Push notifikace cílů (Goals)

Push notifikace mobilních aplikací uživatelům pomáhají zůstat v obraze a vědět o všech změnách, které mohou vyžadovat okamžitou pozornost. Byly přidány dva druhy notifikací spojených s cíli: 

 • Přiřazení cíle: kdykoli je uživateli zadán cíl, obdrží o tom zprávu na svoje mobilní zařízení.
 • Zmínka: kdykoli je uživatel zmíněn v novém nebo existujícím check-inu, obdrží zprávu. Lze odpovídat přímo z mobilní aplikace.

V obou případech kliknutí na notifikaci přesměrovává na příslušný cíl uvnitř scorecard.  

push notifikace v Power BI Mobile App

Other

Windows 11 support 

Windows 11 zavádí čtyři kontrastní témata – Vodní, Poušť, Soumrak a Noční obloha. Každé s novou paletou barev, která je odlišná od předchozích ve Windows 10. S dubnovým vydáním Power BI všechny motivy plně podporuje a zůstává kompatibilní s motivy i vlastními motivy ve Windows 10. Barvy pozadí okna, hlavního textu, zvýrazněného textu a pozadí, hypertextového odkazu, zakázaného textu, textu tlačítka a pozadí a ikon se přizpůsobí barvám systému uživatele. V důsledku toho budou mít uživatelé se slabým zrakem plynulejší procházení aplikací Power BI a používání všech druhů dialogů bez ohledu na operační systémy Windows, které používají. Tato změna nemá vliv na témata sestav.

školení vedenÁ instruktorem

AID – Analytics za den, končí a již nebude aktualizováno. Během příštího měsíce bude odstraněno z dostupného seznamu školení. Školicí zdroje pro Power BI pod vedením instruktora naleznete zde: https://aka.ms/pbitraining.

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Datumová tabulka https://www.jaknapowerbi.cz/datumova-tabulka/ Sun, 20 Mar 2022 09:02:02 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33216 JAK SI VYTVOŘIT DATUMOVOU TABULKU? Pokud jste potřebovali v modelu...

Nový článek s názvem Datumová tabulka byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

JAK SI VYTVOŘIT DATUMOVOU TABULKU?

Pokud jste potřebovali v modelu využít kalendářní data, buď jste museli využít Time Intelligence anebo si vytvořit vlastní tabulku s datumy. Pojďme se podívat na to, jak si ji tedy můžeme vyrobit.

V článku o Time intelligence jsme zmínili důvod, proč je rozumnější vypínat funkci Auto date/time (Časové měřítko) a vytvořit si namísto toho vlastní tabulku představující časovou hierarchii.

Možností, jak si v Power BI vytvořit datumovou tabulku, neboli DateKey je nespočet. V tomto článku si pro příklad představíme tři vybrané způsoby, jak toho lze dosáhnout:

 • V Power Query jednoduchou metodou,
 • v Power Query vlastní funkcí,
 • pomocí jazyka DAX.
DATEKEY V POWER QUERY (Jednoduchá metoda)

Pro tuto metodu budeme potřebovat získat celkem 3 dotazy. Vše by šlo udělat dotazem jedním ale pro přehlednost to rozděluji na separátní. Kdy 2 dotazy slouží jen pro získání nejvyššího a nejnižšího datumu v datech. V této ukázce jde o obchodní data, která jsou ukládána do tabulky Sales a datum transakce je držen ve sloupci Date. Pojďme tedy na to!

Přejděte do Power Query volbou Transform data (Transformovat data) na záložce Home (Domů).

Nyní budeme potřebovat vytvořit tři samostatné dotazy. První dva nám vrátí nejnižší a nejvyšší datum, které určí rozsah samotné DateKey.

Na horním panelu na záložce Home (Domů) zvolte New Source (Nový datový zdroj) a následně Blank Query (Prázdný dotaz):

Do pole dotazu vložte (a upravte dle svých dat) následující:

          = List.Min(Tabulka[Datumový sloupec])

Celý dotaz zkopírujte a upravte z “Min” na “Max”:

          = List.Max(Tabulka[Datumový sloupec])

Tím jsme získaly první dva dotazy, které pro získání DateKey potřebujete.

Dále si vytvořené dotazy přejmenujte na minDate a maxDate. Kdykoli se nyní změní minimální či maximální hodnota zdrojového datumového sloupce, změní se také dynamicky výstupní hodnota příslušného dotazu.

Alternativou k předchozím dvěma dotazům je vytvořit si dva samostatné parametry minDate a maxDate, jejichž hodnotu definujete ručně. Minimální a maximální datum si tak určíte zcela libovolně, bez ohledu na existující data. Jak tvoříme parametry se můžete dočíst v článku ZDE.

Vyrobíme si třetí dotaz, který vyrobíme opět jako prázdný. Z něj již vytvoříme samotnou DateKey za použití obou předchozích dotazů (popř. parametrů) minDate a maxDate. Do pole dotazu vložte následující:

              = {Number.From(minDate)..Number.From(maxDate)}

Power Query náš dotaz přeloží a vyrobí v číselné formě seznam datumů od minimálního po maximální. Abychom mohli změnit datový typ na datum, musíme nejprve převést seznam na tabulku. To provedeme kliknutím na To Table (Na tabulku) v levém horním rohu. (Pokud bychom chtěli rovnou vyrobit seznam datumů, tak bychom mohli použít funkci List.Dates(), tuto funkci záměrně ale nyní neukazujeme, protože by mohla být příliš matoucí.)

Převod do tabulky

Okno, které se Vám následně zobrazí stačí potvrdit volbou Ok.

Nyní již standardním způsobem změníme datový typ sloupce na datum.

Abychom v reportech mohli pracovat s časovou hierarchií, rozšíříme tabulku o sloupce Year, Quarter, Month, Week atp. To provedeme následujícím způsobem:

Označíme nově vytvořený datumový sloupec, přejmenujeme ho na “Date” a na kartě Add Column (Nový sloupec) zvolíme Date (Datum). Následně z rozbalené nabídky zvolíme Year (Rok). Postup opakujeme pro každý nový sloupec časové hierarchie, který v rámci naší DateKey plánujeme používat.

Výsledná tabulka může vypadat například takto:

Nyní již máme DateKey kompletně vytvořenou. Před tím, než opustíme Power Query, doporučujeme ještě ulehčit modelu tím, že vypneme načítání veškerých dotazů, které v modelu neplánujeme dále používat. V tomto případě se jedná o dotazy minDate a maxDate. Vypneme je přes pravé tlačítko myši odškrtnutím volby Enable Load (Povolit načítání). 

Nyní můžete opustit Power Query a v sekci Model vytvořit relaci přes datumový sloupec s příslušnou tabulkou (popř. tabulkami).

DATEKEY v Power Query (PŘES VLASTNÍ FUNKCI)

Využít custom function (vlastní funkci) znamená, že využijete buďto svůj kód zabalený jako funkci nebo kód někoho jiného, kdo již za vás celý algoritmus připravil.

Jednu takovou funkci pro vytvoření DateKey máme volně k dispozici na našem GitHub. Můžete si ji tak jednoduše zkopírovat, libovolně upravit a používat pro své vlastní potřeby. Zkopírovanou funkci stačí pouze vložit do nově vytvořeného dotazu v Power Query přes volbu Advanced Editor (Rozšířený editor).

Jakmile potvrdíte Advanced Editor (Rozšířený editor) volbou Done (Hotovo), zbývá doplnit parametry start_date, end_date a přes volbu Choose Column (Zvolit sloupec) zvolit sloupec z tabulky, která obsahuje obecné datumy svátků ve formátu 1.1., 1.5., 8.5,…  Velikonoce nejsou obecným svátkem, protože je potřeba pro každý rok dopočítat, což můžeme například TOUTO funkcí. Stiskem tlačítka Invoke (Vyvolat) spustíte funkci, která vytvoří tabulku DateKey.

Jak si můžete všimnout, vytvořená tabulka obsahuje informaci o tom, zda je dané datum víkendem či svátkem:

Informace o svátcích v DateKey
DATEKEY VYTVOŘENÁ POMOCÍ JAZYKA DAX

DateKey můžete vytvořit také přímo v modelu například pomocí DAX funkce CALENDAR.

CALENDAR(<start_date>, <end_date>) 

Podobně jako při tvorbě DateKey přes Power Query, můžeme se i zde rozhodnout, zda bude tabulka dynamická a tedy vycházející z minimální a maximální hodnoty již existujícího datumového sloupce, anebo zda její rozsah určíme napevno (konkrétními datumy).

Na kartě Modeling (Modelování) zvolte New table (Nová tabulka).

V prvním (dynamickém) případě by funkce vypadala následovně:

= CALENDAR (MINX (Tabulka, [Datumový sloupec]), MAXX (Tabulka, [Datumový sloupec]))

a ve druhém takto:

= CALENDAR (DATE (2015, 1, 1), DATE (2022, 12, 31))

V článku článku o Time Intelligence jsme již zmínili, že pokud máte v Options (Možnosti) v sekci Data Load – Time intelligence (Načtení dat – Časové měřítko) povolenou funkci Auto date/time (Časové měřítko), automaticky se s každým datumovým sloupcem vytvoří také časová hierarchie Year, Quarter, Month, Day.

Pokud funkci Auto date/time (Časové měřítko) povolenou nemáte (což doporučujeme) a přesto byste chtěli používat časovou hierarchii, můžete funkci CALENDAR obalit např. funkcí ADDCOLUMNS. Ta Vám umožní nadefinovat si další sloupce DateKey tabulky:

DAX kód pak může vypadat následovně:

Na obrázku výše si můžete všimnout dvou parametrů. První z nich (cs-CZ) říká, že daný sloupec bude zobrazován v češtině. Stejným způsobem bychom definovali výstup v angličtině (en-US), němčině (de-DE) atp.

Parametr u DateofWeekNumber nám umožňuje výběr ze tří možných číslování dní v týdnu:

 • Sunday (1) – Saturday (7)
 • Monday (1) – Sunday (7)
 • Monday (0) – Sunday (6)

Na levém panelu v sekci Data si můžeme prohlédnout výslednou DateKey tabulku:

Výsledná DateKey přes DAX

Nový článek s názvem Datumová tabulka byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace únor 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-unor-2022/ Thu, 24 Feb 2022 10:23:57 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33175 AKTUALIZACE ÚNOR 2022 Do Power BI přichází první aktualizace v...

Nový článek s názvem Aktualizace únor 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI Vývojář

AKTUALIZACE ÚNOR 2022

Do Power BI přichází první aktualizace v roce 2022. Pojďte se společně s námi podívat, co vše nového přináší.

Lednová aktualizace přišla pouze pro Power BI Report Server. První Power BI Desktop aktualizace přišla až 17. února. Co vše přináší?

REPORTING

Nové možnosti formátování v mobilním rozložení Power BI Desktop (Verze Preview)

Pokud jste tvořili report pro mobilní zařízení v Power BI Desktop, mohli jste narazit na problém s formátováním textů, obrazců a tak dále. Tomu je nyní konec.

Nově pokud přepnete do mobilního zobrazení, vpravo se objeví panel Visualizations (Vizualizace). Pokud přenesete objekt z panelu Page visuals (Vizuály na stránce), poté je budete moci formátovat. Výhodou také je, že pokud upravíte vizuál až v mobilním zobrazení, nijak vám to neovlivní vizuály v reportu pro desktopovou verzi Power BI.

Tato funkce je prozatím ve verzi Preview. To znamená, že je nutné jí aktivovat v nastavení, konrétně v kartě File (Soubor) > Options & Settings (Možnosti a nastavení) > Options (Možnosti) > Preview features (Funkce ve verzi preview) > Modify visuals settings for mobile layout (Upravit nastavení vizuálů pro mobilní rozložení).

DĚDIČNOST citlivostních popisků napříč úrovněmi (Veřejně dostupná funkce)

Únorová aktualizace představila také několik funkcí, které se posouvají z Preview verze do veřejné dostupnosti. A jednou z nich je právě Propisování citlivostních popisků napříč úrovněmi artefaktů.

V praxi tato funkce znamená, že pokud přiložíte například k datové sadě citlivostní popisek, propíše se vám tento popisek i přes další artefakty, které z označené datové sady vychází.

Výchozí nastavení citlivostních popisků v Power BI (veřejně dostupná funkce)

Další funkcí, která přešla do veřejné dostupnosti, je výchozí nastavení citlivostních popisků artefaktů v Power BI. Díky této možnosti máte možnost nastavit výchozí citlivostní popisek pro všechny prvky jak v Power BI Desktop, tak v Power BI Service.

Možnost nastavit tento popisek mají pouze administrátoři tenantů v nastavení Microsoft 365 Compliance Center (Centrum dodržování předpisů Microsoftu 365).

Pro více informací o této funkci doporučujeme navštívit dokumentací Microsoft Docs.

Povinné zásady popisků pro Power BI (Veřejně dostupná funkce)

Funkce povinných zásad popisků umožňuje organizacím získat jistotu, že na každém novém obsahu bude aplikovaný popisek citlivosti. Tato funkce je nyní veřejně dostupná.

Jakmile se uživatel pokusí uložit PBIX soubor v Power BI Desktop nebo Power BI Service artefakt, který na sobě nemá aplikovaný popisek citlivosti, bude vyzván k označení obsahu tímto popiskem. Navíc, pokud je tato funkce zapnutá, nemá uživatel možnost odstranit popisek citlivosti.

Více o této funkci naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

Nový formátovací panel je nově povolen ve výchozím nastavení (Verze Preview)

V předchozích článcích na aktualizace jste mohli zaznamenat, že do Power BI přibyl nový formátovací panel. Prozatím bylo nutné tento panel zapnout, nyní už je ve výchozím nastavení zapnut, ovšem lze ho stále vypnout. Nicméně do pár měsíců nebude možnost již využívat starý formátovací panel a možnost vypnout nový zmizí.

Vypnout tuto funkci můžete stále mezi funkcemi ve verzi Preview v nastavení Power BI Desktop.

Filtrování dat pomocí vizuálu víceřádkových karet

Nově s příchodem únorové aktualizace máte možnost filtrovat data ve vašich reportech i pomocí víceřádkových karet. V tomto vizuálu máte možnost vybrat řádky a podle nich se vám zvýrazní či zafiltrují data v ostatních vizuálech. Nezvýrazněné řádky zůstanou lehce viditelné, abyste neztratili přehled nad tím, na jaká data koukáte. Navíc můžete vybrat více řádků pomocí kliknutí s přidržením klávesy Shift či Ctrl.

Tato možnost vnáší do reportů další možnosti interaktivity a využití víceřádkových karet.

PŘÍPRAVA DAT

Dynamické M Query parametry nyní podporují SQL Server a další datové zdroje (verze Preview)

Když byly Dynamické M Query parametry vydány, podporovaly pouze datové zdroje založené na jazyce M (například Azure Data Explorer, Databricks, BigQuery, Snowflake a další). V tu dobu nepodporovaly jiné zdroje, jakými je například SQL server. Tento měsíc Microsoft oznámil, že tyto parametry podporují více datových zdrojů:

 • Zdroje založené na SQL: SQL Server, Azure SQL Database, Synapse SQL pools (jako Azure Synapse Analytics) a Synapse SQL OnDemand pools,
 • Oracle
 • Teradata
 • Dataflows (vylepšený výpočetní engnine je povolený),
 • SAP Hana Relational

Tato funkce umožňuje uživatelům reportů dynamicky nastavovat hodnoty pro parametr M Query pomocí filtrů nebo průřezů. Funkce může být zvláště užitečná pro optimalizaci výkonu dotazů bez obětování interaktivity reportů.

Pro více informací doporučujeme nahlédnout do dokumentace nebo zhlédnout demo video.

POWER BI SERVICE

Power BI Goals

Každý měsíc se také dočkáváme změn v Power BI Goals a únor nemůže být výjimkou. Tento měsíc byly zaintegrované Teams notifikace, možnost přidat více vlastníků k cílům a možnost vytvářet scorecards (přehledy) přímo v osobním pracovním prostoru.

Notifikace

Díky notifikacím mají uživatelé možnost udržovat přehled a velmi rychle reagovat na změny v cílech. Pokud vám někdo nově přiřadí cíl, zmíní vás v poznámce cíle nebo jakmile se změní status cíle podle nastavených pravidel, obdržíte notifikaci. Ty vypadají následovně:

K tomu, abyste uživatelé mohli získávat tyto notifikace, je třeba mít v Teams nainstalovanou Power BI aplikaci. Zároveň uživatelé, kterým chcete notifikaci poslat, musí mít přístup ke scorecards.

Pro více informací vám doporučujeme přečíst dokumentaci.

Možnost přiřadit více vlastníků k jednomu cíli

Jedním z dalších požadavků v rámci vylepšení Goals byla i možnost přiřadit více lidem jeden cíl. V únorové aktualizaci se tak stalo a nově máte možnost přiřadit k jednomu cíli až pět vlastníků. Stačí pouze připsat do pole Owners (Vlastníci) více jmen.

Tvorba scorecards přímo v osobním pracovním prostoru

Od února mají uživatelé možnost vytvořit si svou scorecard (tedy přehled cílů) přímo v osobním pracovním prostoru. K vytváření stačí i licence typu Free, nicméně pro sdílení této scorecard je třeba alespoň licence Pro.

Vylepšení Deployment pipelines

Tento měsíc byly vydány velmi očekáváné funkce u Deployment pipelines:

 • Azure DevOps rozšíření (Preview) – automatizujte procesy nasazení a tvoření pipelines pomocí Tasks (Úkolů) ve své Azure pipeline.
 • Více pipelines dohromady – synchronizujte připojení mezi věcmi spravovaných v různých pipelines.
 • Veřejná dostupnost Dataflows a podpora provázaných entit.

Více detailů naleznete v příspěvku na Microsoft blogu.

Vylepšení u stahování PBIX souborů z Power BI Service

Microsoft také usilovně zapracoval na dalších novinkách při stahování PBIX souborů z Power BI Service.

V předchozích měsících nebylo možné stáhnout PBIS soubor s reportem, pokud byl report připojen k jedné datové sadě a tato datová sada byla připravená pro velké modely, incremental refresh ( nebo měla být upravována pomocí XMLA endpointu. Nyní tyto limitace byly odstraněny pro reporty, které se do Power BI Service dostaly publikováním z Power BI Desktop nebo jsou připojené v live mode (živém módu).

Konkrétněji budete moci stahovat reporty z Power BI Service, pokud splňují následující požadavky:

 • Report byl vytvořen v Power BI Desktop
 • Report byl publikován nebo manuálně nahrán do Power BI Service
 • Report se živě připojuje na datovou sadu (nikoli v DirectQuery režimu)
 • Datová sada, ke které se report připojuje, je nakonfigurovaná pro velké modely, incremental refresh (přirůstkovou aktualizaci) nebo byla upravena pomocí XMLA Endpointu.

Více informací o dalším vývoji a využití naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

POWER BI MOBILE

Tmavý režim Windows aplikace

Aplikace pro Windows je připravena přímo pro prohlížení a interakci s obsahem Power BI. V únorové aktualizace se dočkala aplikace pro Windows tmavého režimu. Pokud je aplikace v tmavém režimu, tak všechny obrazovky a dialogová okna jsou také zobrazovány v tmavém režimu. Obsah Power BI se nijak při změně režimu na tmavý nemění.

Tmavý režim je možné povolit v nastavení v levém spodním rohu obrazovky.

Nový vzhled Windows aplikace (veřejně dostupná funkce)

V únorové aktualizaci se stal nový vzhled aplikace Power BI ve Windows veřejně dostupnou funkcí a není možné již přepnout na starý vzhled.

VÝVOJÁŘI

Kategorizace vlastních vizuálů v AppSource

Pokud často používáte vlastní vizuály nebo vizuály z obchodu AppSource, jistě tuto novinku oceníte. Nově každý tento vizuál spadá do určité kategorie podle toho, co zobrazuje.

Pokud už jste publikovali vlastní vizuál do AppSource a chcete mu přiřadit kategorii, stačí se přihlásit do Partner Centra a přetagovat vaše vizuály kategoriemi.

Každý vizuál může být otagován maximálně dvěma kategoriemi. Pokud jste vizuál měli otagovaný s kategorií, kterou Microsoft odstranil, bude nutné tento vizuál znovu přetagovat novou kategorií.

Novými kategoriemi jsou:

 • Comparison (Porovnání)
 • Correlation (Korelace)
 • Distribution (Distribuce)
 • Flow (Tok)
 • Filters (Filtery)
 • Infographics (Infografika)
 • KPIs
 • Narratives (Pomocník)
 • Maps (Mapy)
 • Part-to-Whole (Poměr k celku)
 • R visuals (R vizuály)
 • Change over time (Změna v čase)
 • Other (Jiné)
Rozbalení celé úrovně v maticích

S vydáním verze API 4.2 můžete rozbalovat a shlukovat hierarchii v maticích pomocí kódu. Pro více informací o nové verzi API doporučujeme přečíst článek v dokumentaci. Pokud chcete expandovat a shlukovat velké množství dat, můžete využít třídu fetchMoreData API spolu s expand/collapse API.

Podpora dynamického formátu textových řetězců

Pro to, abyste mohli využít podpory dynamického formátu textových řetězců ve vlastních vizuálech, stačí přidat následující definici do souboru capabilities.json. Tuto možnost podporuje API od verze 4.2.

OSTATNÍ

WebView2 je nyní vyžadováno pro aplikaci Power BI Desktop

Jak Microsoft oznámil v říjnu minulého roku, tak od tohoto měsíce je třeba, aby vždy spolu s Power BI Desktop bylo nainstalováno i WebView2. Jedná se o plugin, díky kterému je možné zobrazit rozhraní aplikace Power BI Desktop.

Pokud WebView2 nemáte nainstalované, přejděte na blog Microsoftu, kde zjistíte, jak WebView2 nainstalovat.

Sledujte nové funkce v Power BI s předstihem

Microsoft také po delší době aktualizoval svou Power BI aplikaci Power BI Release Plan. Jedná se o aplikaci, ve které můžete s předstihem sledovat, jaké změny Power BI v následujících měsících nastanou.

Aplikaci najdete přímo v AppSource.

Nové možnosti nastavení povolení či zakázání vizuálů Bing map a výplňových map

V říjnu 2021 bylo oznámeno, že administrátoři budou moci zakázat vizuály Bing map a výplňové mapy na úrovni celé organizace. S tím se pojily problémy, které častokrát zakázané mapy nezobrazovaly v Power BI Service, ovšem v Power BI Desktop s nimi uživatelé mohli volně pracovat.

Součástí této aktualizace je právě sjednocení chování vizuálů v Service i v Desktop. Pokud je uživatel v Power BI Desktop přihlášený, uvidí tyto vizuály na základě nastavení celé organizace. Pokud se uživatel bude pokoušet zobrazovat tyto vizuály a organizace bude mít tuto možnost zakázanou, zobrazí se následující hláška:

Pokud uživatel není přihlášen, budou vizuály zobrazené dle následujícího nastavení v možnostech Power BI Desktop:

A to by bylo pro únorovou aktualizaci vše! Děkujeme, že jste s námi a budeme se těšit u dalšího článku.

Nový článek s názvem Aktualizace únor 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace prosinec 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2021/ Fri, 17 Dec 2021 09:22:42 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33143 Aktualizace prosinec 2021 Měsíc utekl jako voda a Power BI...

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Automatizace dat v Cloudu

Aktualizace prosinec 2021

Měsíc utekl jako voda a Power BI se opět dočkalo dalších změn, oprav a novinek.

Pojďte se tedy společně s námi podívat, co vše se v Power BI za prosinec změnilo.

REPORTING

SPARKLINES – MINIGRAFY (FUNKCE VE VERZI PREVIEW)

Do Power BI se v rámci prosincové aktualizace poprvé dostávají i sparklines (minigrafy). Tato novinka byla jednou z nejžádanějších funkcí, které dosud v Power BI chyběly. Sparklines jsou malé grafy zobrazené v buňkách tabulky nebo matice. Díky nim můžete jednoduše sledovat trend v datech, pokud v tabulce/matici zobrazujete data v průběhu času. Zároveň v rámci těchto malých grafů můžete zobrazovat sezónní růsty nebo poklesy, ekonomické cykly nebo můžete zvýraznit nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Pokud chcete minigrafy do vašich reportů přidat, je nutné prvně tuto funkci zapnout v nastavení. Funkce je totiž stále ve verzi Preview. Přejděte proto do nastavení Power BI Desktop a v sekci Preview features (Funkce ve verzi Preview) povolte Sparklines (Minigrafy).

Pro vytvoření minigrafu u vaší tabulky či matice v reportu stačí v poli Values (Hodnoty), kam vkládáte data, kliknout pravým tlačítkem na libovolnou číselnou hodnotu a zvolit v nabídce Add a sparkline (Přidat minigraf).

Jak vyrobit sparkline

Následně se vám otevře dialogové okno, ve kterém máte možnost nakonfigurovat detaily minigrafu. Číselné pole, nad kterým sparkline vytváříte, se vám automaticky vloží do osy Y. Máte ovšem možnost všechna tato pole změnit, včetně možnosti sumarizace. Mezi sumarizacemi najdete operace, jakými jsou:

 • suma,
 • maximální hodnota,
 • minimální hodnota,
 • průměr,
 • počet unikátních hodnot,
 • počet,
 • odchylka,
 • rozptyl,
 • medián.

Nutností je také zvolit osu X minigrafu.

Jakmile v dialogovém okně klikneme po nastavení tlačítko Create (Vytvořit), automaticky se nám do tabulky nebo matice přidá nový sloupec, který bude tyto minigrafy zobrazovat.

Jak sparkline upravit

Pro úpravu dat v minigrafech stačí pravým tlačítkem na myši kliknout na vaší vytvořenou sparkline v poli Values (Hodnoty).

A co by toto bylo za prvek ve vizuálu, kdyby se nedal naformátovat. Naformátovat můžete jak samotný graf sparkline (barvu, typ, tloušťku spojnice), tak také máte možnost přidat body (tzv. markers). Tyto markery vám pomohou lépe identifikovat, kde se nachází nejvyšší hodnota, nejnižší hodnota, první hodnota nebo poslední hodnota. Zapnout tyto markery můžete také u izolovaných bodů (tedy tam, kde se nechází samostatný bod a ne graf) anebo u všech bodů

V rámci minigrafů máte možnost také přepnout mezi typem grafu. Na výběr je buď spojnicový graf, který se zobrazuje v základním nastavení anebo sloupcový graf. Ten můžete přepnout ve formátování grafu, konkrétně v sekci typ grafu, kde stačí přepnout na Column (sloupcový graf).

Sparkline limity

Power BI podporuje až pět sloupců s minigrafy na jeden vizuál a zobrazí maximálně 52 bodů. Z důvodu zlepšení výkonnosti, maximální počet sloupců v matici bude limitován na 20 sloupců, pokud bude matice obsahovat sparkliny. Nejsou v současnosti podporovány v lokálním (on-premisovém) SQL Server Analysis Services, ovšem do budoucna tuto podporu Microsoft rozšíří.

 

Aktualizace a opravy nového formátovacího panelu (verze Preview)

Nový vizualizační/formátovací panel se dočkal nových funkcí, které v listopadové aktualizaci nebyly přeneseny. Těmi jsou:

 • Nově pokud chcete rozbalit všechny kategorie formátování po kliknutím pravým tlačítkem na myši v sekci Format (Formát), rozbalí se vám všechny kategorie včetně subkategorií. Dříve se rozbalily pouze kategorie bez subkategorií.
 • Přidány byly také nastavení v rámci formátování vizuálů, které doposud chyběly. Těmi jsou:
  • Karta Action (Akce) u tlačítek, obrazců a obrázků.
  • Globální nastavení velikosti textů u matice a tabulky.
  • Pozadí Category labels (Popisků kategorie) u Scatter chartu (Bodového grafu).
  • Přidání Ratio line (Čára poměru) u Scatter chartu (Bodového grafu).
  • Možnost nastavení responsibility a data volume (responiznosti a objemu dat) u vizuálů v sekci General (Obecné) > Properties (Vlastnosti).

POWER BI SERVICE

Představení veřejné Preview verze hybridních tabulek v Power BI Premium

Microsoft představil v prosincové aktualizaci také tzv. hybridní tabulky v Power BI Premium. Spolu s tím Microsoft oznámil také průlomové vylepšení Incremental refresh –  obnovova přírůstkových dat v reálném čase. Můžete tedy mít velmi vysoký výkon v režimu importu dat a nejnovější změny dat se projeví v uživatelských reportech, aniž byste museli provádět aktualizaci datové sady. Technické podrobnosti ohledně Incremental refresh naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

Dosud tvůrci modelů museli někdy dělat tvrdé kompromisy mezi výkonem a aktuálností dat. Režim importu poskytuje nejlepší výkon, ale aktuálnost dat představuje problémy, pokud nová data přicházejí v rychlých intervalech. Import dat do datové sady ve velmi krátkých intervalech je náročný na zdroje a je také neefektivní. Režim DirectQuery na druhé straně poskytuje aktuální data, ale na úkor výkonu reportů. Protože Power BI neimportuje data, ale převádí dotazy reportů na dotazy zdroje dat, nejnovější změny dat jsou rychle zachyceny, ale zpáteční cesty mezi Power BI a zdrojem dat vyžadují čas a zpomalují sestavy.

Jak ukazuje následující diagram, hybridní tabulka může pomoci najít správnou rovnováhu mezi výkonem dotazů a aktuálností dat. Hybridní tabulka je  (velká) tabulka, která má jeden nebo více oddílů v režimu importu a další oddíl v režimu DirectQuery. Pokud je oddíl DirectQuery dostatečně malý ve srovnání s oddíly v režimu importu, zpáteční cesty dotaz -> odpověď mezi Power BI a zdrojem dat by měly být stále přiměřeně rychlé, zatímco přístup k většině dat je již v režimu importu superrychlý. Data importu a DirectQuery jsou uživatelům prezentována jako jediná tabulka s obchodními definicemi a výpočty.

Jak nastavit hybrid table?

Pokud máte publikovanou datovou sadu v pracovním prostoru Premium per User nebo v pracovním prostoru s prémiovou kapacitou (Premium per Capacity), Power BI automaticky aplikuje zásadu aktualizace a rozdělí tabulku jako hybridní tabulku během obnovy dat pro všechny tabulky, kterým bylo (dle obrázku) nastaveno v nastavení Incremental refresh (Get the latest data in real time with DirectQuery)

Závěr

A to by bylo z prosincové aktualizace všechno. Doufáme, že jsme vám tento rok pomohli s orientací ve změnách a v aktualizacích Power BI. 

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace listopad 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-listopad-2021/ Mon, 29 Nov 2021 12:34:25 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33020 AKTUALIZACE LISTOPAD 2021 Měsíc opět utekl jako voda a my...

Nový článek s názvem Aktualizace listopad 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Úprava dat

AKTUALIZACE LISTOPAD 2021

Měsíc opět utekl jako voda a my vám přinášíme seznam změn, které se do Power BI v listopadové aktualizaci dostaly.

Pojďte se tedy společně s námi na veškeré novinky podívat.

REPORTING

NOVÝ VIZUALIZAČNÍ PANEL (VERZE PREVIEW)

A začneme ihned tou největší novinkou, která jistě změní vaši práci v Power BI Desktop i Service. V rámci listopadové aktualizace byl upraven vizualizační panel, který poprvé spatřil světlo světa již na konferenci Microsoft Ignite. Prozatím je nový vzhled panelu ve verzi Preview a je nutné si ho zapnout. Nicméně my vám ho doporučujeme zapnout, aby jste se s ním již seznámili. Poté, co totiž tato novinka přejde do veřejně dostupné, nebude už možnost návratu na starý vizualizační panel. Nový vzhled panelu si zapnete v nastavení Power BI Desktop. Naleznete jej v kartě File (Soubor) > Options & Settings (Možnosti a nastavení) > Options (Možnosti) > sekce Preview Features (Funkce ve verzi Preview) > New format pane (Nový panel formátování).

Pro více detailů o novém vizualizačním panelu neváhejte zavítat na nový příspěvek Microsoft na Power BI blogu.

NOVÝ NAVIGÁTOR MEZI STRÁNKAMI A ZÁLOŽKAMI

V listopadové aktualizaci přišla do reportů i možnost vytvořit si během pár kliknutí stránkovou nebo záložkovou navigaci. Dříve tvorba tlačítek na přepínání mezi záložkami a stránkami zabrala spoustu času, jelikož bylo třeba vždy tlačítko nastavit, přiřadit mu příslušnou akci a poté tato tlačítka duplikovat a měnit. Tomu je nyní konec! Nově totiž mezi tlačítka v Power BI Desktop přibyla možnost Navigator.

Po rozbalení máte možnost si vybrat, jestli vytvoříte v reportu navigaci mezi stránkami nebo mezi záložkami. Jak každá z nich funguje?

NAVIGÁTOR MEZI STRÁNKAMI

Pokud si zvolíte navigátor mezi stránkami, vytvoří se vám v horní části reportu skupina tlačítek, díky kterým budete moci přecházet mezi stránkami. Podívejte se, jak navigátor funguje na následujícím GIFu. Vytvoření navigátoru najdete na kartě Insert (Vložení) > Buttons (Tlačítka) > Navigator (Navigátor) > Page navigator (Navigátor stránek).

Navigátor si automaticky převezme a nastaví tyto možnosti:

 • Názvy stránek a nastaví je jako nápisy tlačítek,
 • Pořadí stránek a dle něj uspořádá pořadí tlačítek,
 • Vždy nechá zatmavlé tlačítko s názvem stránky, na které momentálně jste,
 • Pokud odstaníte stránku, navigátor se automaticky aktualizuje a aktualizuje i tlačítka,
 • Pokud přejmenujete stránku, navigátor automaticky přepíše i nápis tlačítek.
Pokud chcete podrobněji nastavit, které stránky bude navigátor zobrazit, můžete jít do sekce Format (Formát) ve vizualizačním panelu a následně v sekci Visual (Vizuál) přejít do podsekce Pages (Stránky). Zde si můžete vybrat, zda zahrnete v navigátoru i skryté či tooltip stránky.

Nezapomeňte, že pokud testujete navigátor mezi stránkami v reportu v Power BI Desktop nebo v editovacím módu v Power BI Service, musíte pro přechod mezi stránkami klikat a držet na klávesnici klávesu CTRL.

NAVIGÁTOR MEZI ZÁLOŽKAMI

Podobným způsobem, jakým funguje navigátor mezi stránkami, funguje i navigátor mezi záložkami. Předpokladem pro jeho vytvoření je, že máte v reportu již vytvořené záložky. Navíc, pokud plánujete v reportu tvořit různé navigátory záložek, tak můžete. Je ovšem nutné slučovat záložky do skupin a poté v navigátoru zobrazovat vždy konkrétní skupinu záložek. Navigátor záložek si vytvoříte velmi podobně, jako u stránek. Jděte do karty Insert (Vložení) > Buttons (Tlačítka) > Navigator (Navigátor) > Bookmark navigator (Navigátor záložek). Tento navigátor také funguje téměr stejně, jako stránkový navigátor. S tím rozdílem, že se orientuje na záložky. Můžete si jedním kliknutím vytvořit “přepínač záložek”. Podívejte se, jak navigátor záložek funguje.

Navigátor záložek se opět synchronizuje s názvy záložek a aktualizuje se podle nich. Co vše je synchronizováno?

 • Nápisy na tlačítkách navigátoru se jmenují stejně, jako záložky,
 • Pořadí záložek v navigátoru kopíruje pořadí záložek v podoknu výběru,
 • Zvolená záložka je vyobrazena v základním nastavení jako tmavé tlačítko,
 • Po přidání nebo odebrání záložek se také automaticky záložky odstraní nebo přidají do navigátoru,
 • Jakmile přejmenujete nějakou záložku, název se automaticky synchronizuje i v navigátoru.

Pokud chcete upravit záložky, které se zobrazí v navigátoru, můžete. Můžete zobrazit buď všechny záložky anebo konkrétní skupinu záložek. Pokud tedy v panelu záložek sloučíte některé záložky do skupiny, budete moci poté v navigátoru tuto skupinu zobrazit. V nastavení formátu navigátoru můžete také povolit možnost odkliknutí všech záložek a nastavit, která záložka se zobrazí, pokud nebude vybraná žádná záložka.

MOŽNOSTI FORMÁTOVÁNÍ NAVIGÁTORU

Stejně jako ostatní tlačítka, tak i navigátory můžeme formátovat. Power BI nabízí široké spektrum formátování navigátorů, jakým je:

 • Výplň tlačítek
 • Text v tlačítkách
 • Ohraničení
 • Tvar
 • Stínování
 • Záře
 • Rotace

Ovšem přibyly i dvě nové možnosti:

 • Rozložení mřížky
 • Stav zvoleného tlačítka navigátoru
ROZLOŽENÍ MŘÍŽKY

Díky rozložení mřížky si můžete libovolně upravit, jak chcete navigátor zobrazit. Máme možnost vybrat si horizontální nebo vertikální orientaci tak, jak jí znáte například u průřezů, nově je ale možné přesně určit mřížku o počtech řádků a sloupců. Můžete tedy například zobrazit navigátor záložek ve 2 řádcích a 3 sloupcích, zkrátka volba je jen na vás. Zároveň můžete změnšit nebo zvětšit mezery mezi jednotlivými tlačítky pomocí možnosti Padding.

STAV ZVOLENÉHO TLAČÍTKA NAVIGÁTORU

Tlačítka uvnitř navigátoru mají také novou akci – pokud je jedno právě zvolené, můžeme mu změnit formátování. Dříve jsme znali pouze čtyři stavy – základní stav, stav při stisknutí tlačítka, stav při najetí myší na tlačítko a stav, kdy je tlačítko zakázáno. Pro příklad můžeme uvést naší ukázku, kde jsme momentálně na stránce Attendance v reportu a chceme změnit vždy formátování zvoleného tlačítka. Nastavíme ho tedy na červené při stavu Selected.

TŘÍZENÍ LEGENDY VE VIZUÁLECH

S příchodem listopadové aktualizace můžete nově třídit legendu ve vizuálech. Setřídit legendu můžete v podrobném nastavení vizuálu po najetí myší. Následně v nabídce stačí zvolit Sort legend (Třídit legendu). Je třeba upozornit, že legenda se vždy bude abecedně třídit podle toho, co se vám nechází v poli legendy v datech vizuálu.

MOŽNOST NASTAVENÍ FONTŮ TUČNĚ, KURZÍVOU A PODTRŽENĚ

Pokud v Power BI někde zahlédnete formátování textu, nově se vám všude zobrazí možnost zapnout ztučnění textu, potržení nebo nastavení textu kurzívou. Ve starém formátovacím panelu tyto možnosti naleznete jako přepínače. U nového formátovacího panelu veškeré tyto možnosti naleznete v ikonách tak, jak je znáte z jiných Microsoft produktů.

Možnost nastavení typů písma
HORNÍ, DOLNÍ INDEXY A SEZNAMY V TEXTOVÝCH POLÍCH

Do textových polí v listopadové aktualizaci přibyla možnost změnit text na horní index, dolní index anebo veškerý text v poli nastavit jako seznam v odrážkách. Všechny tyto možnosti můžete textovému poli nastavit ve vyskakovacím formátovacím okně. Díky těmto novinkám můžete zahrnout spousta nových věcí do vašich polí.

ROTACE KOLÁČOVÝCH A PRSTENCOVÝCH GRAFŮ

V základním nastavení se vždy koláčové a prstencové grafy vytvoří od největší hodnoty po směru hodinových ručiček. Nově si ve formátovacím panelu můžete nastavit rotaci těchto dvou vizuálů

VIZUÁL PŘEHLEDU VÝKONNOSTNÍCH METRIK Z POWER BI GOALS (VERZE PREVIEW)

Power BI Goals si svou premiéru odbyly před pár měsíci, ovšem i tak k nám proudí velké množství novinek. Minulý měsíc přibyla možnost automatizace všech cílů a nyní přichází do Power BI i vizuál scorecard. Tedy přehled všech cílů v rámci jednoho vizuálu.

Integrace Power BI Goals do vizuálu je skvělou cestou, jak sledovat výkon celého svého týmu v rámci jediné stránky reportu. V rámci vizuálu můžete své cíle upravovat, přidávat check-iny a aktualizovat je. Zároveň je novinkou, že už pro vytváření nových cílů nemusíte chodit do Power BI Service. Můžete jednoduše vytvářet cíle rovnou z tohoto vizuálu. Vizuál zároveň obsahuje širokou škálu nastavení formátování, jako je změna pozadí cílů, změna formátování písma a podobně. Každý tvůrce reportů může tedy jednoduše nastavit vzhled vizuálu.

Pro otestování tohoto vizuálu je nutné povolit tuto funkci mezi funkcemi ve verzi Preview v nastavení Power BI Desktop.

Vizuál scorecard v Power BI Desktop
AKTUALIZACE MOŽNOSTI VYPNOUT VIZUÁL BING MAPY NAPŘÍČ ORGANIZACÍ

Minulý měsíc do Power BI přistála novinka v podobě možnosti zakázání vizuálů Bing mapy napříc celou organizací. Tento měsíc se v této změně objevilo pár oprav, jako je synchronizace Power BI Desktop s touto možností. Častokrát se totiž stávalo, že uživatelé v Service neměli možnost zobrazovat tento vizuál, ovšem tvůrce reportu v Power BI Desktop mapu měl stále viditelnou. Tato chyba již je opravena.

POWER BI SERVICE

VYLEPŠENÍ PROSTORU S DATOVÝMI SADAMI
VOLBA CÍLOVÉHO PRACOVNÍHO PROSTORU PŘI VYTVÁŘENÍ NOVÉHO REPORTU Z DATASET HUBU

Jakmile si vyhledáte konkrétní datovou sadu v Power BI Service, můžete nad ní rovnou vytvořit nový report. Jakmile skončíte s tvorbou reportu a budete ho chtít uložit, nově na vás vyskočí okno, ve kterém si můžete zvolit, do jakého pracovního prostoru report uložíte.

RYCHLÝ PŘÍSTUP DO DATOVÉ SADY PŘÍMO Z REPORTU

Pokud si otevřete jakýkoli report v Power BI Service, nově můžete přejít rovnou do prohlížeče datové sady

Tato novinka může být užitečná pro spoustu případů:

Pokud jste vlastníkem datové sady, můžete ze stránky datové sady:

 • Rychle zkontrolovat stav aktualizace datové sady a rovnou aktualizaci manuálně vyvolat,
 • Rychle zkontrolovat rodokmen a předejít tak chybám v aktualizacím sady,
 • Prohlížet analýzu dopadu a upozornit tým na chyby v datech,
 • Rychle prohlížet metriky využití.

Pokud nejste vlastníkem datové sady, i tak můžete využívat funkcí, jakými jsou:

 • Kontrolování stavu aktualizace datové sady,
 • Prohlížet ostatní reporty založené na stejné datové sadě,
 • Rychlé vytváření nového reportu na základě prohlížené datové sady.

Pokud nemáte oprávnění stavět reporty na konkrétní datové sadě, uvidíte tlačítko “Požádat o přístup”. Můžete si tedy přístup k datové sadě rovnou vyžádat.

Možnost požádat o build permission u datové sady
PODPORA AZURE LOCKBOX PRO POWER BI

Většina operací, podpora a řešení problémů, které provádí zaměstnanci Microsoftu nevyžadují přístup k datům zákazníka. Existují ovšem i výjimky, kdy je takový přístup vyžadován. Přístup poskytuje Customer Lockbox, který je nyní podporovaný i v Power BI. Lockbox poskytuje rozhraní, kde mohou zákazníci schvalovat, kontrolovat, ale i zamítat požadavky na přístup k datům. Používá se v případech, kdy technik z Microsoftu potřebuje získat přístup k zákaznickým datům (například se potřebuje vzdáleně připojit k serveru a provést výpis paměti datové sady Power BI). To dává zákazníkům jistotu, že jakýkoli přístup technických týmů Microsoftu k jejich obsahu projde schválením správce organizace.

POWER BI GOALS

OPRÁVNĚNÍ NA ÚROVNI CÍLŮ

Ve spoustě dnešních organizacích by lidé s jinými rolemi měli mít přístup ke specifickým cílům. Například manažeři by měli vidět cíle pro oddělení lidských zdrojů a financí, zatímco zaměstnanci uvidí přístup pouze ke svým relevantním cílům. Také by měli být specifičtí jedinci nebo skupiny, které budou moci upravovat a aktualizovat cíle.

V rámci listopadové aktualizace máme možnost využít oprávnění na úrovni cílů. Díky němu můžete nastavit specifický pohled lidí a jejich pravomoce. Panel pro zobrazení oprávnění otevřete tím, že otevřete panel nastavení ve vybraném přehledu cílů a otevřete nové okno Oprávnění. Ujistěte se, že se nacházíte v režimu úprav daného přehledu.

V tomto podokně můžete vytvářet role s různým oprávněním a následně tyto role přiřadit různým lidem. Pokud byste například chtěli tedy vytvořit roli pouze pro čtení, která bude sloužit pro vedení, vytvoříte roli se stejným názvem a zaškrtnete jejich práva na View only (Pouze pro čtení).

Jaké role tedy existují?

 • View permission (Oprávnění pro čtení): Uživatelé budou moci zobrazit specifické cíle v přehledu cílů,
 • Update permission (Oprávnění pro aktualizaci): Uživatelé budou moci aktualizovat specifické aspekty cíle. Pod tímto oprávněním existují ještě tři “podoprávnění”:
  • Note (Poznámka): Uživatel bude moci přidat poznámku do check-inů,
  • Status (Stav): Uživatel může aktualizovat stav cíle v rámci check-inu,
  • Current Value (Aktuální hodnota): Uživatel může aktualizovat aktuální hodnotu v rámci check-inu.

Goals také umožňují nastavit oprávnění v základním nastavení. Toto nastavení poté bude aplikováno na každého, kdo přistupuje k přehledu cílů. Tvorba základní role je čistě jen na vás.

Oprávnění na úrovni cílů se také aplikuje na dataset, který z přehledu plyne.

INTEGRACE POWER AUTOMATE

Power BI Goals se před měsícem posunuly krokem vpřed k automatizaci. A tento měsíc se posouvají skokem v automatizaci! Nově byly přidány nové aktivační události a akce do Power Automate právě v souvislosti s Power BI Goals.

Nové aktivační události:

 • Při změně cíle (stavu, vlastníka,…))
 • Jakmile někdo přidá či upraví check-in
 • Jakmile je přiřazen vlastník k cíli
 • Jakmile aktualizace dat pro cíl selže

Nové akce:

 • Vytvořit cíl
 • Vytvořit check-in
 • Přidat poznámku do check-inu
 • Vytvořit přehled cílů (scorecard)
 • Aktualizovat check-in
 • Aktualizovat cíl
 • Získat cíl
 • Získat check-iny z cíle

A nesmíme zapomínat ani na šablony z nově vzniklých událostí a akcí. Šablony budou vydány během následujících pár týdnů a umožní vám si zvolit tok, který pasuje k vašim potřebám automatizace byznysu. Microsoft poskytnul pohled pod pokličku, které šablony chystá:

 • Odeslání notifikace v Teams, když se změní status cíle na behind (za) anebo at risk (risk).
 • Odeslání připomínky členům týmu ve specifickém intervalu s odkazem k přehledu nebo specifickým cílům v revizi.
 • Upozornění člena týmu, pokud jsou přiřazeni k novému cíli a pokud by měli provést check-in.
 • Odeslání formuláře, které se přidá jako check-in poznámka k cíli.
 • Odeslání e-mailové gratulace, pokud tým splní cíl.

Užití Power Automate ve spojení s Power BI Goals pomůže vašim týmům a vaší organizaci rychleji odpovědět na měnící se podmínky a jednoduše umožní využít data pro lepší reakci. Podívejte se, jak může šablona v Power Automate vypadat:

Všechny tyto změny budou k dispozici v následujících týdnech.

PŘEMISŤOVÁNÍ CÍLŮ V RÁMCI PŘEHLEDU

Nově do Power BI Goals přibyla i možnost přidržením tlačítka na myši přemístit cíl na jinou pozici v přehledu. Díky této změně je jednoduší udržovat přehled nad důležitými cíli pro celou organizaci a nechat vyniknout prioritní cíle.

Jak jsme zmínili výše, pro přesun cíle stačí click & drag vzít cíl a přesunout ho na libovolné místo v přehledu. Můžete si tak jednoduše uspořádat váš přehled.

SKRÝVÁNÍ/ZOBRAZOVÁNÍ A PŘEMIŠŤOVÁNÍ SLOUPCŮ V PŘEHLEDU

Každá organizace má jiné priority a také každého bude zajímat jiný údaj u cíle. Přesně proto byla do Goals přidána možnost skrývat a zobrazovat konkrétní sloupce v přehledu cílů anebo tyto sloupce přeuspořádat. Tuto změnu může provést pouze vlastník přehledu v režimu úprav.

Stačí kliknout na ikonu šipky u jakéhokoliv sloupce a otevře se podokno nastavení sloupců. Jedná se o velmi podobné podokno, jaké můžete znát například ze SharePointu. V tomto okně můžete sloupce skrýt, zobrazit anebo je přemístit. Druhou variantou pro skrytí sloupce je na konkrétní sloupec kliknout pravým tlačítkem na myši a následně je v možnostech skrýt. Zároveň přemisťovat jednotlivé sloupce můžete click & drag.

POWER BI MOBILE

POUŽITÍ QR KÓDU SPOLU S URL PARAMETRY (PRO ANDROID A IOS)

Věděli jste, že můžete použít aplikaci Power BI na telefonu, abyste rychle pomocí QR kódu otevřeli jakýkoliv report? A v listopadové aktualizaci přišlo ještě další vylepšení! Nově se totiž do URL reportů v Power BI Service ukládají i hodnoty filtrů. Pokud tedy vytvoříte QR kód pomocí nástroje třetí strany a naskenujete kód pomocí Power BI Mobile, otevře se vám report ve stejném zobrazení, jako v prohlížeči.

Důležité je upozornit, že generátor QR kódů v Power BI Service nepodporuje ukládání parametrů z Power Query. Pojďme si funkci vyzkoušet.

Máme tedy připravený report v Power BI Service. Stačí otevřít jakýkoliv generátor třetí strany a následně kód naskenovat telefonem s aplikací Power BI Mobile. Všimněte si, že náš report je zafiltrovaný na poslední 3 měsíce. Jak postupovat poté na telefonu?

Na telefonu stačí otevřít skener ikonkou fotoaparátu na úvodní stránce Power BI Mobile. Poté stačí naskenovat kód a automaticky se otevře report. Vidíme, že do reportu se přenesl filtr, který nám data zobrazuje pouze za poslední tři měsíce.

AKTUALIZACE PANELŮ S FILTRY

Pro lepší orientaci ve filtrech, které jsou aplikovány na otevřeném reportu, Microsoft předělal panel filtrů. Tento panel vypadá nyní stejně, jako je k nalezení v Power BI Desktop. Díky němu bude jednodušší orientace ve filtrech a bude tak jasné, které filtry jsou na report/stránku/vizuál aplikovány.

Tvůrce reportu má také možnost upravit tomuto panelu barvy, jako je vyobrazeno níže na obrázku.

EMBEDDED ANALYTICS

POWER BI EMBEDDED GEN2 (VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ)

V předchozích článcích na aktualizaci jsme vám přinesli novinku, že druhá generace Power BI Embedded je ve verzi Preview. Dnešním dnem už je oficiálně veřejně dostupná. Druhá generace poskytuje zvýšení výkonu.

Embedded druhé generace má kromě výhod Premium Gen2 přidané hodnoty:

Poskytuje nižší vstupní úroveň pro embedované reporty a úlohy AI a nyní můžete škálovat kapacity Azure během několika sekund namísto minut, bez nutnosti vypnutí!

Pro přechod z Gen1 na Gen2 je k dispozici rozhraní API a uživatelské rozhraní – část uživatelského rozhraní Azure Resource můžete vidět na snímku obrazovky níže: 

Je důležité říct, že kapacity první generace stále mohou být využity do automatické migrace na druhou generaci, která nastane 15. ledna 2022.

Prémiové automatické škálování je naplánované pro Embedded kapacity na začátku roku 2022. Zákazníci mohou stále nakonfigurovat vertikální automatické škálování v Azure, pomocí ARM Apis, Azure Metrics a Alert Rules.

VĚTŠÍ KONROLA EXPIRACE EMBED TOKENU

Další novinkou v Embedded analytics je možnost kontrolovat a nastavovat expiraci embed tokenu. Byla přidána možnost zkrátit maximální dobu životnosti tokenu vygenerovaného pomocí zavoláním GenerateTokenRequest API. Stačí za toto vyvolání přidat parametr lifeTimeInMinutes.

Tato novinka je užitečná především pro důvody zabezpečení. V případě, že vaše řešení vyžaduje vygenerovat token, který má mít kratší životnost, než v základním nastavení má, můžete životnost přenastavit. Tento postup se ovšem nedá použít, pokud chcete prodloužit životnost tokenu – to nelze. Je možné pouze životnost zkrátit. Tato možnost je také dostupná v SDK .NET od verze 3.29.0.

PODPOROVÁNÍ EMBEDOVANÉHO REPORTU, KTERÝ OBSAHUJE VIZUÁL STRÁNKOVANÉ SESTAVY

Pokud embedujete report, který obsahuje vizuál stránkované sestavy v Power BI, potřebujete rozšířený embed token a tzv. service principal. Service principal je místní zastoupení vaší Azure Active Directory aplikace pro použití konkrétního tenantu (resp. organizace). Rozšířený embed token obsahuje:

 • ID Power BI reportu,
 • ID stránkované sestavy, ke kterému je vizuál připojen,
 • ID datové sady (Power BI reportu).

Service principal musí mít přístup k oběma reportům (jak k Power BI reportu, tak i ke stránkované sestavě).

Žádost pro vyvolání rozšířeného tokenu vypadá následovně:

PROZKOUMEJTE NOVĚ VÁŠ REPORT NA TESTOVACÍM PROSTŘEDÍ PRO VÝVOJÁŘE

Pokud se dnes podíváte na proces embedování reportu na webovou stránku, Microsoft veškerou práci zjednodušil.

Pokud otevřete libovolný report v Power BI Service a v horní liště kliknete na tlačítko File (Soubor) > Embed report (Vložit sestavu) > a poté zvolíte Developer Playground (Testovací prostředí pro vývojáře), budete mít možnost váš report kompletně otestovat před tím, než jej vložíte na web.

Toto vývojářské prostředí je místo, kde můžete prozkoumat veškeré funkce, které Power BI Embedded nabízí. Získáte tak představu o tom, jak se report bude chovat poté, co jej vložíte do vaší aplikace nebo na váš web. V tomto prostředí je také možné přenést libovolné rozhraní API do editoru kódu a můžete tak přesně sledovat, jak vaše aplikace report ovlivní

Poté, co testování reportu ukončíte, můžete rovnou přejít na nastavení reportu v Power BI Embedded.

OSTATNÍ

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE STRÁNKY NYNÍ PODPORUJE DATOVÉ SaDY V REŽIMU DIRECTQUERY A  AZURE ANALYSIS SERVICES

Před rokem Microsoft spustil do veřejné dostupnosti funkci automatické aktualizace stránky. Tato funkce vám umožní nastavit interval, kdy se budou vizuály na stránce aktualizovat, pokud využíváte v reportu režim připojení DirectQuery. Nově tato možnost zahrnuje režim připojení DirectQuery pro Power BI datasety a pro Azure Analysis Services.

Pro zapnutí této funkce v reportu je proces stále stejný, jako u DirectQuery režimu. Připojte se k datovému zdroji a ve vizualizačním panelu se přemístěte do sekce Format (Formát). Tam najdete sekci Page refresh (Aktualizace stránky). Následně stačí už zadat pouze typ obnovy, interval a máte připraveno. Nejefektivnější nastavení závisí na tom, kde je datový zdroj hostován.

Mějte na paměti, že obnova stránky má své limitace, jakými jsou:

 • Minimální interval pro DirectQuery režimu u datasetů Power BI a u Azure Analysis Services, je 30 minut,
 • Power BI datasety jsou podporovány pouze pokud jsou v DirectQuery režimu připojení,
 • Pokud váš administrátor zakázal tuto funkci v prémiové kapacitě, funkci neuvidíte,
 • Detekce změn není podporována u tohoto typu datových zdrojů.

O automatické aktualizaci stránky se můžete dozvědět více na dokumentaci Microsoft Docs.

A to by bylo z listopadových novinek vše. Již brzy vám přineseme i prosincové novinky.

Nový článek s názvem Aktualizace listopad 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace září 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-zari-2021/ Wed, 20 Oct 2021 15:26:25 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32906 AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2021 I v září jsme se mohli dočkat...

Nový článek s názvem Aktualizace září 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Administrace

AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2021

I v září jsme se mohli dočkat spoustu změn, které posunuly nástroj Power BI na další úroveň z hlediska efektivity zpracování dat.

Pojďme do podrobna rozebrat, které změny nám přinesla zářijová aktualizace Power BI.

REPORTING

NOVÉ MOŽNOSTI FORMÁTOVÁNÍ TLAČÍTEK

Microsoft si pro nás v září připravil nové možnosti formátování tlačítek. Nově tak přibyly nové obrazce pro tlačítka, vlastní ikony a spoustu dalšího. Před touto aktualizací bylo možné využít pouze obrazec Obdelník pro nastavení tlačítka. Nyní můžeme chování tlačítka nastavit i dalším obrazcům:

 • Šipka
 • Šipka směřující nahoru
 • Pětiúhelníková šipka
 • Srdce
 • Šestiúhelník
 • Rovnostranný trojúhelník
 • Osmiúhelník
 • Ovál
 • Rovnoběžník
 • Pětiúhelník
 • Pilulka
 • Obdelník
 • Pravoúhlý trojúhelník
 • Zaoblený obdelník
 • Bublina řeči
 • Obdelník s jedním zaobleným rohem
 • Obdelník s jedním uříznutým rohem
 • Obdelník se zaoblenými horními rohy
 • Obdelník s uříznutými horními rohy
 • Lichoběžník
Pokud si vyberete jeden z těchto obrazců a po čase se rozhodnete obrazec změnit, můžete jej nově změnit v panelu Format button (Formátování tlačítka) -> Shape (Obrazec).

Spolu s touto novinkou přibylo v nastavení tlačítek – tedy v panelu Format button (Formátování tlačítka) další nastavení, kterými jsou:

 • Přidání vlastního obrázku nebo ikony pro tlačítka – stačí jít do sekce Icon (Ikona) a vybrat v menu Icon (Ikona) volbu Custom (Vlastní)
 • Jednoduchá volba umístění ikony u tlačítka – tato nastavení najdete taktéž v sekci Icon (Ikona) a ve výběrovém menu Icon placement (Umístění ikony). Možnost Custom (Vlastní) vám umožní zvolit si vertikální a horizontální umístění ikony manuálně.
 • Možnost nastavovat odsazení ikony (Padding) – pro demo klikněte uvnitř obrázku, spustí se gif.
 • Možnost upravovat velikost ikony – v základním nastavení je tato možnost na hodnotu Auto, což znamená, že ikona má přímoúměrnou velikost, jako tlačítko. Toto nastavení lze změnit i na manuální hodnotu. Hodnota 0 nezmění velikost ikony a není možné zadat větší ikonu, než je samotný obrazec. Pro demo klikněte uvnitř obrázku, spustí se gif.
 • Dále můžete nastavit obrazcům efekty stínu, záření nebo obrazec otáčet a to samé i text v něm pomocí nastavení Shape rotation a Text rotation
MOŽNOST VYPNOUT SLOUPEC TOTAL U VODOPÁDOVÉHO GRAFU

Na základě zpětné vazby od Power BI komunity byla do Power BI přidána možnost vypnutí sloupce Total u vodopádových grafů. Toto nastavení je k nalezení ve formátování vizuálu v sekci Y axis (Osa Y).

POPISY HODNOT U spojnicového GRAFU

Součástí zářijové aktualizace je také přidání popisu kategorií u spojnicového grafu. Získáváme tedy možnost zpřehlednit spojnicový graf s více hodnotami tím, že zobrazíme popisy jednotlivých kategorií. Popisy se poté zobrazí v pravé části vizuálu. Povolit toto nastavení můžeme ve formátování spojnicového grafu, v sekci Series labels. Po přidání metriky do vizuálu se zobrazí název zobrazené metriky.

PODPORA CITLIVOSTNÍCH POPISKŮ U ŠABLON POWER BI

V Power BI Desktop můžeme vytvořit šablonu pro tvorbu reportů v Power BI. Tyto soubory mají příponu .pbit a nyní jim nově můžeme přiřazovat citlivostní popisky. Pokud vyexportujeme šablonu z Power BI reportu, bude šabloně přiřazen stejný popisek citlivosti, jako u reportu, ze kterého šablonu exportujeme. Pokud ze šablony vytvoříme nový report, bude mít report stejný citlivostní popisek, jaký má šablona.

ANALYTICS

INSIGHTS PRO REPORTY V POWER BI SERVICE (VERZE PREVIEW)

Insights zde na blogu už zazněly a v Power BI Service jsou s námi už delší dobu. Nicméně přistupovat jsme k nim mohli pouze z dashboardů (řídících panelů). Nyní se Insights dostávají i k reportům v Power BI Service! Díky nim můžeme v našem reportu hledat anomálie, trendy a KPI analýzy. Navíc, pokud je máme v našem reportu povolené, proaktivně upozorní uživatele, pokud v reportu (respektive v datech) existují zajímavosti. Poté pro tyto poznatky poskytne Power BI vysvětlení. Insights v reportech v Power BI Service jsou dostupné pro každý report, který se nachází v pracovním prostoru Premium. Tuto funkci mohou využít uživatelé i v pracovním prostorech, které nejsou Premium, ovšem uživatel musí mít Premium per User licenci.

V první řadě je nutné si povolit Insights v nastavení reportu v Power BI Service. Jakmile klikneme na tlačítko Get Insights (Získat přehledy) v horní liště nad reportem, spustí se analýza reportu. Jakmile Power BI hledání dokončí a máme příslušné licence, zobrazí se v pravém horním rohu hláška o dokončení prohledávání a uživatel může přejít do zkoumání těchto Insights.

Po kliknutí na tlačítko See insights (Zobrazit přehledy) se zobrazí anomálie a další informace nalezené v datasetu. Pokud bychom toto tlačítko minuli, najdete také v horním panelu nad reportem tlačítko Get insights (Získat přehledy). A pokud chceme zobrazit přehled pouze za konkrétní vizuál, stačí u námi vybraného vizuálu kliknout na rozšířené možnosti a Get insights (Získat přehledy). Insights poté vypadají následovně:

Pokud poté klikneme do určitého přehledu, zobrazí se i vysvětlení.

Pokud se chcete dozvědět více o nových Insights, doporučujeme navštívit oficiální dokumentaci Microsoft Docs.

MODELING

FUNKCE CALCULATE PODPORUJE VE FILTRU NOVĚ I AGREGAČNÍ FUNKCE

Microsoft v rámci zářijové aktualizace zjednodušil zapisování funkce CALCULATE. Dříve jste veškeré agregační funkce v parametru Filter museli psát v proměnné či jiné metrice a poté proměnnou či jinou metriku vkládat do parametru. Tento krok nyní odpadá!

Nyní můžeme agregační funkce využívat rovnou v parametru Filter funkce CALCULATE.

nOVÝ PARAMETR FUNKCE xirr

V některých situacích nemohla funkce XIRR najít řešení a vrátila chybnou hlášku. Funkce XIRR je finanční funkce, kterou můžeme využít k výpočtu k míře návratnosti. Funkce může v zápisu DAX vypadat: XIRR ( CashFlows, [Payment], [Date] ). Tato funkce se dočkala nového (pátého) volitelného parametru, který vrací volitelnou hodnotu v případě, že se této funkci nepodaří najít řešení.

NOVÝ PARAMETR FUNKCE FORMAT

Funkce FORMAT umožňuje převádět určitou hodnotu na text ve specifickém formátu. Nyní této funkci byl přidán parametr, který umožní specifikovat, v jakém (lokálním) formátu má být určitá hodnota. Například pokud bychom chtěli zobrazit datum v britském formátu, napsali bychom:

Výstupem této funkce by bylo 03/12/2010 12:30:59. V Británii totiž píšeme prvně den, poté měsíc a poté rok. Co kdybychom ovšem změnili parametr funkce FORMAT a chtěli zobrazit datum ve formátu Spojených států?

Výstupem této funkce bude 12/03/2010 12:30:59. V USA totiž píší datum tak, že první je měsíc, poté den a poté rok. Dalším zajímavým příkladem může být formát čísla. Někde je psaný s desetinnou čárkou a někde s desetinnou tečkou. Nicméně pomocí funkce FORMAT můžeme specifikovat kód (locale name) dané oblasti a poté se nám zobrazí buď desetinná čárka nebo tečka podle toho, jakou oblast jsme vybrali.

Funkce nám vrátí hodnotu 123.456,78. Je to kvůli tomu, že v Nizozemsku je tečka určena k oddělování tisícových hodnot a čárka k oddělení desetinných míst. Pokud bychom zvolili kód oblasti “en-US” (tedy USA), vrátilo by se nám 123,456.78. USA má systém zapisování čísel naopak, jako například Nizozemsko.

Více informací o tom, jak tento parametr funguje, naleznete na dokumentaci Microsoft Learn, kde zároveň najdete vysvětlení kódu zemí a odkud pochází.

SERVICE

Power BI GOALS: AKTUALIZACE STATUSU CÍLE NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK (verze preview)

Jednou z věcí, na kterou jsme čekali v Power BI Goals dlouhou dobu, bylo automatická aktualizace statusu cíle při splnění konkrétní podmínky. Nyní tedy mohu nechat automaticky označit cíl za splněný, pokud se dostane sledovaná hodnota na nějakou míru. Podmínky mohou být založené na konkrétní hodnotě, procentu cíle, podmínkách datumu a nebo kombinací všech těchto tří možností.

POWER BI GOALS: VYLEPŠENÍ MOŽNOSTI FILTROVÁNÍ (VERZE PREVIEW)

V rámci Power BI Goals přibylo v zářijové aktualizaci filtrování cílů na základě jejich statusů. Jednou z možností je filtrování cílů dle klikání na sumarizační karty statusů.

Dalším možností filtrování cílů je vyhledávání. Máme tedy možnost najít klíčové slovo v názvu cílů.

Pro více detailů ve filtrování a vyhledávání v Goals navštivte článek na dokumentaci Microsoft Docs.

API nyní umožňuje zobrazit, kteří uživatelé mají přístup k jakým Power BI artefaktům (VERZE PREVIEW)

Power BI Service v rámci zářijové aktualizace představilo i novinku především určenou pro Power BI administrátory, kteří si chtějí udržet přehled nad přístupy. Díky této novice dokáže API získávat informace o uživatelích a přístupech k valné většině obsahu v Power BI Service (reportům, dashboardům, datasetům, dataflows, pracovním prostorům a kapacitám). Ve verzi Preview byly vypublikovány dva typy API. První z nich vyžaduje zadání identifikátoru aktiva a vrací seznam uživatelů a skupin, které mají přístup k těmto aktivům. Druhý typ je rozšířením rozhraní Scanner Admin API, které přidává uživatelům nebo skupinám zabezpečení úrovně jejich přístupu pro jeden nebo více pracovních prostorů.

Pro podrobnější informace k těmto novým funkcím API doporučujeme navštívit představení této funkce na Power BI blogu.

MOBILE

POWER BI GOALS JSOU DOSTUPNÉ I NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Jednou z očekávaných aktualizací Power BI Goals byl bod, kdy se Goals dostanou na mobilní zařízení. Co Goals jsou se můžete dočíst v jednom z našich článků. To je nyní skutečností a díky této funkci nyní můžeme sledovat veškeré cíle jednoduše ve svém telefonu.

Samozřejmostí na mobilním zařízení je i využívání Quick check-ins (Rychlých kontrol). Díky nim můžeme udržovat naše cíle vždy aktuální a případně je upravovat rovnou z mobilu.

PROZKOUMÁVÁNÍ RELEVANTNÍHO OBSAHU V POWER BI MOBILE

Vaši produktivitu můžete zvýšit pomocí Power BI Mobile tím, že prozkoumáte obsah, který by pro vás mohl být relevantní. V rámci zářijové aktualizace přibyly do Mobile sekce, které se vám snaží doporučit relevantní obsah stejně jako v Power BI Service ve webovém prohlížeči. Tento obsah najdeme buď na domovské obrazovce, nebo na samostatné stránce Explore (Prozkoumat).

VYŽÁDÁNÍ PŘÍSTUPU K REPORTU, KE KTERÉMU NEMÁME PŘÍSTUP

Pokud v mobilní verzi Power BI zjistíme, že nemáme přístup k nějakému obsahu, nově můžeme zažádat o přístup rovnou z telefonu pomocí kliknutí na tlačítko Request Access (Požádat o přístup).

STRÁNKOVANÉ SESTAVY

Nová verze Power BI Report Builder

Spolu se zářijovou aktualizací vyšla nová verze Power BI Report Builder. Dostupná ke stažení je v 64-bitové verzi z Microsoft Download Centra a z Microsoft Store. Aktualizace zahrnuje vylepšení pamětních limitů, podporu Date/Time parametrů, nové klávesové zkratky a předčítač.

A to by bylo pro zářijovou aktualizaci vše. Již zanedlouho vychází říjnová aktualizace a jako vždy vám přineseme všechny informace v češtině.

Nový článek s názvem Aktualizace září 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace říjen 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-rijen-2021/ Wed, 20 Oct 2021 08:06:36 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32957 AKTUALIZACE ŘÍJEN 2021 Měsíc opět utekl a Power BI se...

Nový článek s názvem Aktualizace říjen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Úprava dat

AKTUALIZACE ŘÍJEN 2021

Měsíc opět utekl a Power BI se dočkalo další aktualizace.

Pojďme si shrnout, co nového do Power BI přibylo a co nám říjnová aktualizace přináší.

REPORTING

Azure maps nyní podporují přidání vrstvy Heat mapy (verze preview)

Heat mapa zobrazuje barevné vzory, které zobrazují hustotu a zastoupení dat v mapě pomocí řady barev. Heat mapu je skvělé využít, pokud chcete vizualizovat data na mapě s velkým počtem bodů. Nyní máme možnost tuto vrstvu přidat do Azure map. Dříve bylo možné zobrazit heat mapy pouze v rámci Bing map. Tato funkce je prozatím ve verzi Preview, proto je nutné jí povolit v nastavení.

Po vložení vizuálu Azure mapy do reportu a po vložení dat do vizuálu můžeme nalézt sekci Heat map, ve které se dá nastavit:

 • Radius každého bodu (v pixelech nebo v metrech v závislosti na velikosti)
 • Průhlednost a intenzita vrstvy heat mapy
 • Barvy pro nejnižší, střední a nejvyšší hodnoty
 • Minimální a maximální úroveň přiblížení v mapě
 • Pozici vrstvy (zda se bude nacházet například pod popiskem kategorie nebo nad)

Více informací o Azure mapách a této vrstvě se můžete dočíst na dokumentaci Microsoft Docs.

VYLEPŠENÍ PŘIPOJOVÁNÍ DIRECTQUERY A AZURE ANALYSIS SERVICES DATASETŮ (VERZE PREVIEW)

Tuto novinku ocení zejména ti, kteří v Power BI pracují s komplexnějšími modely. Pokud jste dříve připojili dataset pomocí režimu DirectQuery nebo pokud jste připojili model Azure Analysis Services, váš model poté zahrnoval všechny tabulky ze zdroje. S říjnovou aktualizací přišla větší kontrola s připojováním těchto tabulek do modelu.

Nyní máme možnost odstranit tabulky rovnou ze svého modelu před tím, než je do modelu dostaneme. Tato volba ovšem nebude dostupná, pokud jste připojení k perspektivě – zde si nemůžeme vybírat jednotlivé tabulky, ale pouze jednotlivé perspektivy. Vybírání tabulek se dělá v okně, které vyskočí po navázání spojení s datasetem.

Tlačítko ve spodní části okna – Include table added later (vizte obrázek níže) po zaškrtnutí vykoná to, že pokud přidáme mimo Power BI do datasetu další tabulky, tak Power BI je poté automaticky nahraje do modelu.

Druhou částí této novinky je to, že přibylo paralelní provádění modelových dotazů a inteligentní ukládání do mezipaměti. Díky těmto vylepšením jsou oba výše zmíněné režimy připojení dat výkonnější.

Podrobné informace o zlepšení výkonu naleznete v dokumentaci Microsoft Docs.

POVOLENÍ/ZAKÁZÁNÍ VIZUÁLU MAPY BING NA ÚROVNI ORGANIZACE

Novinkou, která přibyla do nastavení Power BI celého tenantu (tenant settings), je možnost povolení či zakázání vizuálu Bing mapy napříč organizací. Nové organizace, které budou vznikat, budou mít tuto volbu v základním nastavení vypnutou (bude tedy nutné povolit v nastavení tenantu vizuál Bing mapy pro její používání). Již existující organizace by neměly být touto změnou ovlivněny a budou jí mít zapnutou. Nicméně existujícím organizacím přibyla možnost Bing mapy zakázat.

Pokud budou ve vašich reportech vizuály Bing map a administrátor tuto funkci zakáže, vizuál vyhodí chybnou hlášku, která uživatele upozorní, aby kontaktoval administrátora.

MODELOVÁNÍ

bitwise funcke v jazyce dax

V říjnové aktualizaci do Power BI, konkrétněji do jazyka DAX, přibyly nové funkce BITLSHIFT, BITRSHIFT, BITAND, BITOR A BITXOR. Tyto funkce porovnávají dvě čísla převedené z desítkové soustavy do dvojkové. Argumentem všech těchto funkcí jsou tedy 2 čísla v desítkové soustavě.

 • Funkce BITLSHIFT a BITRSHIFT nám umožňuje prodlužovat bitový řetězec o příslušný počet binárních jedniček nebo nul.
 • Funkce BITAND, BITOR a BITXOR nám umožňuje bitové porovnání dvou čísel zadávaných v desítkové soustavě.
Všechny tyto funkce můžete znát například z Excelu. Tyto funkce se využívají pro kompresi, šifrování a scénáře, které potřebují vysokou úroveň výkonu.

SERVICE

PREMIUM GEN2 (VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ)

Nová, druhá generace platformy pro prémiovou kapacitu (zvané jako Premium Gen2) je nyní veřejně dostupná.

Nová platforma poskytuje vylepšenou odolnost a stabilitu výkonu, větší rozsah použití s menšími omezeními na využití paměti a souběžné obnovy. Také proběhla modernizace monitorování kapacitních metrik a přibyla volitelná flexibilita dimenzování pomocí funkce Autoscale capacity sizing. Ta nyní může automaticky zvýšit velikost vaší kapacity, aby se vyřešila neplánovaná špička při využívání kapacity výpočetního výkonu.

Všechny nové prémiové kapacity budou vytvořeny jako kapacity druhé generace. Zároveň všem stávajícím kapacitám je doporučován přechod na druhou generaci. Za několik týdnů se automaticky přenesou starší kapacity 1. generace na druhou generaci. Všechna tato oznámení a komunikace s jednotlivými administrátory proběhnou samostatně.

Pokud se chcete dozvědět více informací o Power BI Premium platformě druhé generace, doporučujeme navštívit dokumentaci Microsoft Docs.

NOVÉ API, KTERÉ ZJIŠŤUJE, KDO MÁ PŘÍSTUP K JAKÉMU OBSAHU V POWER BI (verze preview)

Před měsícem přibylo do Power BI Service v Preview verzi sadu rozhraní API pro získání uživatelských oprávnění (vizte předchozí článek o aktualizaci). Nyní je dostupné další API, které vám umožní lépe spravovat obsah uvnitř Power BI Service. API s názvem GetUserArtifactAccessAsAdmin API sbírá graph ID uživatele a vrací seznam s obsahem, ke kterému má daný uživatel přístup. Výstup je stránkovaný díky continuationTokenu, přičemž jedna stránka obsahuje jeden typ obsahu.

Kdy by se toto API dalo využít? Představte si scénář, kdy jeden za zaměstnanců odchází z organizace. Často je nutné převést všechny přístupy daného zaměstnance na někoho jiného. Toto API může pomoct zjistit, ke kterému obsahu má zaměstnanec přístup a poté převod přístupů bude jednoduchý.

Více informací o využití tohoto API naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

API PRO DEPLOYMENT PIPELINES (KANÁLY NASAZENÍ) – veřejně dostupné

Na konci května Microsoft představil preview verzi API Deployment pipelines (kanálů nasazení). Toto API umožňuje Power BI vývojářům spravovat nasazování jako součást jejich vybraného DevOps nástroje.

V říjnové aktualizaci Microsoft vypouští veřejně dostupnou verzi tohoto API. Spolu s ním byla vydána i nová sada API pro vytváření a správu pipelines (kanálů) od A do Z, tudíž je API jednoduší a rychlejší, než dřívější migrace a škálování pomocí deployment pipelines (kanálů nasazení) Power BI.

S tímto novým API setem, bude BI vývojář moci:

 • Automaticky přidávat nové pracovní prostory pro práci s deployment pipelines – BI vývojář může nastavit automatický proces, kde jsou nové pracovní prostory přiřazené pipeline a všichni relevantní členové týmu získají příslušná oprávnění,
 • Standardizovat procesy nasazování uvnitř organizace
 • Centrálně spravovat obsah Power BI ve vlastním vybraném DevOps nástroji, bez předchozího otevírání Power BI – a to od vytvoření pipeline po nasazení do produkce. Všechny operace lze provádět automatizovaně. 

Pro začátek vám mohou pomoci přednastavené Powershell příklady zde.

Nové API tedy umožňuje:

 • Vytvořit, aktualizovat nebo smazat deployment pipeline (kanál nasazení),
 • Přiřadit nebo odpojit pracovní prostor od kanálu nasazení,
 • Přidat nebo odstranit uživatele z kanálu nasazení.

Na dokumentaci Microsoft Learn naleznete detailní popis fungování a využití této novinky.

NADCHÁZEJÍCÍ INSTALACE APLIKACE POWER BI DO MICROSOFT TEAMS

Mnoho organizací využívá v dnešní době Microsoft Teams pro efektivní spolupráci. Power BI je možné zavést do Teams již dlouhou dobu a díky němu mohou uživatelé objevovat data a pracovat s nimi tam, kde spolupracují s ostatními.

Změny v aktualizaci a plány na následující měsíce jsou:

 • Power BI aplikace se začne automaticky instalovat uživatelům do Teams, pokud někdy spustí Power BI Service.
 • Administrátoři mohou zvolit v nastavení tenantu, že se Power BI do Teams automaticky instalovat nebude.
 • Nasazování možnosti nastavení automatické instalace Power BI do Teams již probíhá, aby administrátoři mohli instalacím předejít dříve, než se začne změna projevovat.
 • Automatické instalace začnou v listopadu tohoto roku pouze pro organizace, u kterých administrátoři automatickou instalaci nezakázali.

Možnost automaticky instalovat Power BI do Teams je již nyní k nalezení v nastavení organizace v Admin portálu Power BI. V základním nastavení je instalace povolena.

Instalace proběhne tedy pro uživatele při splnění následujících podmínek:

 • Power BI aplikace je povolena v Teams admin portálu,
 • Organizace má povolenou instalaci Power BI aplikace v nastavení organizace,
 • Uživatel má Teams licenci,
 • Uživatel otevře Power BI Service (tedy přejde na webovou stránku app.powerbi.com a přihlásí se).

Jakmile se výše uvedené podmínky a instalace do Teams proběhne, vyskočí na uživatele notifikace o úspěšné instalaci.

EMBEDDED ANALYTICS

export Power BI reportu do souborOVÉHO API (AKTUALIZACE verze Preview)

Export Power BI reportu do souborového API vám umožňuje exportovat report do formátů PDF, PPTX a PNG za pomocí volání REST API. Při spuštění této novinky existovaly limitace, které pro druhou generaci Premium/Embedded kapacity odpadají:

 • Počet exportů není omezen na 50 za hodinu na kapacitu, ale pouze na 50 stránek sestavy za minutu na kapacitu,
 • Maximální počet souběžných stránek sestavy nyní není omezen,
 • Operační zatížení exportního rozhraní API je nyní vyhodnoceno jako pomalu běžící operace nebo operace na pozadí, jak je popsáno ve vyhodnocení zatížení kapacity Premium Gen2. Pracovní zátěž, pod kterou se objevují operace exportního rozhraní API, se nyní nazývá „InteractiveReportExports“.

Microsoft očekává, že se tato dříve oznámená novinka dostane do veřejné dostupnosti zhruba na konci prosince tohoto roku.

ZABEZPEČENÍ NA ÚROVNÍ OBJEKTŮ (OLS) JE NYNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ V EMBEDDED ANALYTICS

Zabezpečení na objektů (OLS) umožňuje tvůrcům modelu skrýt citlivé tabulky nebo sloupce pro jiné osoby prohlížející report. Z pohledu uživatele, který nemá přístup k těmto objektům je tabulka/sloupec zobrazen/a jako neexistující. Vytváření pravidel OLS v datové sadě Power BI lze provádět pomocí nástrojů, které využívají koncový bod XMLA. Tato funkce je nyní veřejně dostupná v Embedded Analytics.

Zjistěte pomocí odkazu zde, jak zabezpečení na úrovni objektů nastavit a co je k němu potřeba.

Úprava úrovně přiblížení pro embedované Power BI reporty

Nyní můžete nastavit úroveň přiblížení u embedovaného Power BI reportu pouze za pomocí jediného parametru v nastavení embedu nebo za pomocí setZoom API. Tato novinka vám umožní upravit úroveň přiblížení reportu tak, aby se lišila od výchozí úrovně přiblížení, a pomůže vám zajistit, že váš report uvidí všichni uživatelé bez ohledu na jakákoli zrakové a fyzické postižení.

Pokud chcete upravit úroveň přiblížení, přinášíme vám příklad, který nastavuje úroveň přiblížení:

Pro získání aktuální úrovně přiblížení u již načteného embedovaného reportu stačí vyvolat příkazy getZoom a setZoom:

AKTUALIZACE PODPORY MULTI-GEO PRO POWER BI EMBEDDED

Podpora Multi-Geo pro Power BI Embedded znamená, že  organizace, které vytvářejí aplikace pomocí Power BI Embedded k vkládání reportů a analýz do svých aplikací, mohou nasazovat svá data v různých oblastech po celém světě. Do příchodu říjnové aktualizace nevedlo Multi-Geo k lepšímu výkonu Power BI Embedded, protože načítání reportů a dashboardů stále zahrnovalo požadavky na data do domovské oblasti. Nyní se Microsoftu podařilo toto omezení změnit a požadavky na data jsou odesílány přímo kapacitě, což vede k mnohem lepšímu výkonu.

Více podrobností o této novince naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

Aktualizace Power BI Embedded Playground – Možnost použití vlastního embed tokenu

S příchodem říjnové aktualizace v Power BI máme možnost využít vlastní embed token v Power BI Embedded Playground. Dříve bylo možné embedovat v playgroundu vzorový report nebo váš vlsatní report, který byl dostupný k embedování.

Nově budete moci generovat tokeny pomocí REST API, abyste své aplikaci dali vědět, ke kterému obsahu Power BI mají její uživatelé přístup a jaká je jejich úroveň přístupu. Jakmile vygenerujete token pro vložení, můžete jej zadat právě do volby Use my embed token, abyste otestovali report a zajistili, zda byly nastaveny správné úrovně přístupů.

Pokud k omezení přístupu uživatelů k datům používáte zabezpečení na úrovni řádků (RLS), můžete tuto funkci otestovat v izolovaném prostoru pro vývojáře vložením tokenu vygenerovaného pro příslušnou entitu, kterou chcete otestovat.

Samotnou funkci si můžete vyzkoušet na Power BI Embedded Analytics Playground.

Komponenta Power BI pro webové rozhraní Angular

V nedávné době byla vydána komponenta Power BI pro Angular. Tato komponenta vám umožňuje snadno vkládat Power BI reporty, dashboardy a další obsah do vaší webové aplikace Angular.

Za posledních několik let se popularita Angular značně zvýšila a v současnosti je jedním z nejpoužívanějších webových frameworků profesionálními vývojáři. Nová komponenta Power BI pro Angular vás rychle a snadno dostane od statistik k akcím tím, že poskytuje potřebné funkce pro integraci Power BI do vaší aplikace Angular.

Jak jsme zmínili na začátku, tak pomocí této knihovny můžete vkládat do Angular aplikace Power BI reporty, dashboardy, dlaždice z dashboardů, samostatné vizuály, Q&A a stránkované sestavy. Můžete také optimalizovat výkon reportů pomocí dostupné integrace bootstrap nebo fázovaného vkládání, nastavovat a upravovat plánované operace (jako je například plánovaná aktualizace datasetu) a využívat dostupná rozhraní API na straně klienta.

Tato komponenta je dostupná na webových stránkách npm nebo na GitHubu.

VÝVOJÁŘ

Přidání moderních tooltipů ke custom vizuálům

Další novinkou v říjnové aktualizaci je možnost přidat vlastní moderní tooltip ke custom vizuálu. Tato možnost se stává dostupnou, pokud tvoříte vlastní vizuál s verzí API V3.8.3 nebo novější. Do kódu vizuálu stačí poté přidat vlastnost supportEnhancedTooltips do objektu v souboru capabilities.json.

Dokumentace Microsoft Docs již popisuje, jak moderní tooltip k vlastním vizuálům přidávat.

Aktualizace Modal Dialog API

Nové rozhraní Modal Dialog API pro vámi vytvořené vizuály vám dává možnost určit velikost a polohu dialogového okna vzhledem k původnímu vizuálu. Tato funkce je k dispozici ve verzi API 4.0. Dialogové okno v reportech Power BI může vypadat následovně:

Podrobnější informace o dialogových oknech v reportech Power BI se můžete dočíst na dokumentaci Microsoft Docs.

JINÉ

Podpora zdrojů dat ODBC u stránkovaných sestav a Power BI Report Builder

Microsoft také představil v říjnové aktualizaci podporu datových zdrojů typu ODBC pro stránkované sestavy v Power BI Report Builderu. Datovými zdroji typu ODBC jsou například SAP Hana, Redshift, Snowflake, Oracle, DB2, Vertica a tak dále.

Pokud se chcete dozvědět více o připojení těchto typů dat do stránkovaných sestav, doporučujeme navštívit článek na dokumentaci Microsoft Docs.

A to by bylo pro říjnovou aktualizaci Power BI vše. Budeme se na vás těšit znovu s příchodem listopadové aktualizace na webu Jak na Power BI!

Nový článek s názvem Aktualizace říjen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace srpen 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-srpen-2021/ Wed, 01 Sep 2021 08:40:10 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32834 AKTUALIZACE SRPEN 2021 Po měsíci se Power BI dočkalo dalších...

Nový článek s názvem Aktualizace srpen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Administrace

AKTUALIZACE SRPEN 2021

Po měsíci se Power BI dočkalo dalších změn, které zefektivní práci datového analytika.

Pojďme se podívat, co si pro nás srpnová aktualizace přichystala a jak nám usnadní práci.

REPORTING

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ TVAROVÁNÍ OBRAZCŮ

První novinkou je přidání možností pro úpravu obrazců. Bylo přidáno několik nových možností do panelu Format shape (Formátování obrazce). Díky těmto novým možnostem si budete moci upravit vzhled každého vytvořeného obrazce. Otevírá se vám nová cesta, jak dosáhnout lepšího designu, struktury a stylu reportů.

VYLEPŠENÍ KONSTAnTNÍ LINKY OSY X

Poté, co Microsoft vypustil ven novinku v podobě konstantních linek dle os X, získal velké množství zpětných vazeb a nápadů na vylepšení. V srpnové aktualizaci přibylo podmíněné formátování pro hodnoty linek a přibylo stínování pro oblast před linkou a za ní. Veškeré formátování konstantní linky osy X naleznete pod panelem Vizualizations (Vizualizace) v kartě Analytics (Analýza).

výchozí nastavení citlivostních popisků v power bi desktop (PREVIEW VERZE)

Správci administrace mohou nyní v rámci organizace nastavit, aby každý vytvořený report v Power BI Desktop, měl ve výchozím nastavení přiřazený konkrétní citlivostní popisek. Tento citlivostní popisek se poté dál může přenastavovat. V příštích aktualizacích se dočkáme i výchozího nastavení citlivostních popisků pro obsah v Power BI Service. O této funkci se můžete dočíst podrobnější informace na dokumentaci Microsoft Docs.

ANALÝZA

SDÍLENÍ Q&A SYNONYM

S funkcí Q&A se spojuje jeden důležitý výraz – synonyma. Díky nim můžeme přizpůsobit Q&A uživatelům. Q&A jsme se v nedávné době také věnovali, náš článek naleznete zde. Nyní už ale k tomu, co se změnilo. V srpnu se Microsoft rozhodl, že zjednoduší uživatelům práci se sepisováním synonym a představil sdílení synonym s celou organizací. V praxi to znamená, že nyní nemusíme pro každý model sepisovat různá synonyma, ale postačí nám pouze toto sdílení.

JAK ZÍSKAT SDÍLENÁ SYNONYMA?

V Power BI Desktop můžeme načíst sdílená synonyma během pár vteřin. Otevřete si kartu Modeling (Modelování), poté zvolte Q&A setup (Nastavení Q&A) a v okně, které se otevře, zvolte sekci Field synonyms (Pole synonym). V horní části okna se objeví, že můžete načíst synonyma sdílené ve vaší organizaci pomocí tlačítka Get more synonyms (Získat další synonyma).

Po kliknutí na toto tlačítko se nám začnou stahovat sdílená synonyma do modelu. Tato akce zabere pár vteřin. Jakmile se zobrazí úspěšná hláška, máme možnost zaškrtnou tlačítko, jestli chceme sdílet naše synonyma s každým uživatelem v organizaci.

Všechny sdílené synonyma naleznete v části Suggested synonyms ve výše zmíněném okně. Za pomocí kliknutí tlačítko + si poté synonymum můžete přidat do modelu. Navíc se po najetí myší na synonymum zobrazí hláška Shared by someone in your org (Sdíleno někým z vaší organizace).

Zároveň v horní části tohoto okna naleznete i údaje o poslední synchronizaci synonym a můžete za pomocí tlačítka synchronizaci spustit ručně.

NASTAVENÍ SDÍLENÍ SYNONYM

Do nastavení v Power BI Desktop přibylo v rámci této funkce i možnost Share your synonyms with everyone in your org (Sdílet synonyma s uživateli ve vaší organizaci). Pokud si tedy nepřejeme sdílet synonyma s organizací, můžeme tuto funkci v nastavení Power BI Desktop vypnout. Nastavení nalezneme v sekci Data Load (Načtení dat) -> Q&A.

Stejné nastavení nalezneme také v Power BI Service, konkrétně pod nastavením každého datasetu.

Administrátoři mohou zablokovat sdílení synonym napříč organizací. To se dá nastavit v administrátorském portálu. Stačí jít do Tenant settings (Nastavení organizace) -> Q&A settings (Nastavení Q&A). Pokud se budete chtít dočíst více o tom, jak Power BI rozpoznává kategorie synonym, doporučujeme vám si přečíst článek z Microsoft Docs.

MODELOVÁNÍ

NOVÝ ZPŮSOB ZÁPISU datových funkcí (DATE a DATETIME) V JAZYCE DAX

Používat v jazyce DAX datumy bez jakýchkoliv funkcí? Nyní už víme, že to díky Microsoftu jde. Nyní můžeme využít nový způsob, jak zapsat datum (i čas) v DAXu. Nová syntaxe vypadá následovně:

DATE formát – dt”RRRR-MM-DD”. Pro příklad, dt”2015-1-9” reprezentuje datum 9. ledna 2015.

DATETIME formát – dt”YYYY-MM-DDThh:mm:ss” nebo dt”YYYY-MM-DD hh:mm:ss”. Pro příklad, dt”2015-1-9T02:30:00″ a dt”2015-1-9 12:00:00″ reprezentují 9. ledna 2015, 2:30:00.

Ukažme si to ještě více prakticky. Dříve, jsme mohli využít funkci DATE a DATETIME následovně:

Dnes už ovšem můžeme využít efektivní zápis této funkce následovně:

NASTAVENÍ NAČÍTÁNÍ TABULEK Z POWER QUERY DO MODELU

Power BI Desktop optimalizuje výkon Power Query při načítání dat do modelu tím, že všechny tabulky nahrává najednou. Jsou ovšem ale i případy, kdy načítání tabulek najednou může zkomplikovat práci datového analytika. Do příchodu srpnové aktualizace se mohly tato nastavení měnit pouze v registrech, ovšem nyní nalezneme v nastavení Power BI Desktop další možnosti, jak optimalizovat nahrávání dat do modelu. Nyní můžeme nastavit:

 • Maximální počet tabulek, které se budou nahrávat do modelu z Power Query současně
 • Maximální velikost paměti, které nahrání dat z Power Query zabere

Tyto možnosti nalezneme v nastavení Power BI Desktop, v sekci Data Load (Načtení dat) -> Loading tables simultaneously (Hromadné načítání tabulek).

Pokud byste se chtěli dozvědět o tomto nastavení více informací, doporučujeme navštívit oficiální dokumentaci Microsoft Docs.

POWER BI SERVICE

POPISKY CITLIVOSTI PRO STRÁNKOVANÉ SESTAVY (VERZE PREVIEW)

V minulém článku o červencové aktualizaci jsme si představili citlivostní popisky, které můžeme přiřazovat reportům. V srpnové aktualizaci se přiřazování těchto popisků rozšířilo i na další obsah, tentokrát na stránkované sestavy. Navíc pokud je stránkovaná sestava exportována do jiných formátů, jakými může být například Word, Excel, PowerPoint nebo PDF soubor, citlivostní popisek se po exportu přenese i na vyexportovaný dokument. Více informací o citlivostních popiscích se můžete dozvědět rovněž na dokumentaci Microsoft Docs.

AUTOMATICKÉ AGREGACE NAPŘÍČ DATOVÝMI SADAMI DIRECTQUERY

Novinkou v Power BI Service se dočkaly datasety připojené přes DirectQuery režim. Díky strojovému učení, které bude prohledávat vaše předchozí datové sady využívající DirectQuery režim připojení, se budou tvořit automatické agregace. To sníží také zátež modelu. Automatické agregace určují, vytvářejí a udržují nejoptimálnější sadu agregací. Uživatelé tedy nemusí mít pokročilé znalosti s modelováním dat nebo s optimalizacemi modelu a nyní mohou využívat tuto novou funkci.

Představit si to můžete na příkladu, který popíše i obrázek níže. Klient přijde, sáhne si na report, tím pádem si stáhne veškeré tabulky připojené přes Direct Query režim a v tu chvíli dochází k mapování jednoho datasetu. Aneb model se učí na základě toho, na co přichází uživatelé a na co se pravidelně ptají. DirectQuery se každých 15 minut ptá na data a díky automatickým agregacím se dokáže ptát 15 minut dopředu a na základě učení zobrazovat agregovaná data uživatelům. Tím snížíme vytížení celého modelu.

Více o automatických agregacích se můžete dočíst rovněž na dokumentaci Microsoft Docs, odkud pochází i výše umístěný obrázek.

DETAILNÍ HISTORIE AKTIVIT PREMIOVÝCH DATOVÝCH SAD (VERZE PREVIEW)

Správci pracovních prostorů mohou díky srpnové aktualizaci povolit sbírání informací o aktivitě uživatelů pro jakýkoliv pracovní prostor s prémiovou kapacitou, který vlastní. Preview verze nabízí informace v téměř reálném čase. Tyto informace reportují Analysis Services. Umožní nám sledovat zátež, trend využití datasetu nebo zobrazovat období neobvyklých aktivit. Tato služba velmi úzce spolupracuje s Azure Log Analytics, která spadá do Azure Event Hubu. Díky tomu nám umožní poslat tato data do Power BI. Nevýhodou je, že se musí platit za každý pracovní prostor, ve kterém tyto statistiky zapneme.

Správci Power BI mohou tuto možnost zapnout v nastavení organizace.

Správci pracovních prostorů mohou povolit historii v nastavení pracovního prostoru. Historie vypadá následovně:

Microsoft zároveň zveřejnil šablonu reportu, která umožní jednoduchou vizualizaci dat z Log Analytics, bez znalosti transformace dat. Stáhnout si ji můžete i vy na GitHubu. Šablona vypadá následovně:

Pokud se chcete dozvědět více o této funkci, doporučujeme využít oficiálního oznámení nebo dokumentaci Microsoft Docs.

POWER BI MOBILE

nOVÉ ZÁPATÍ MOBILNÍ APLIKACE

I mobilní aplikace se dočkala nové funkce a tou je úprava zápatí reportů. Díky němu nyní můžeme jednoduše interagovat s reportem.

A to je vše! Srpnovou aktualizaci jsme si shrnuli a vy se už nyní můžete těšit na další článek o aktualizaci již za necelý měsíc!

Nový článek s názvem Aktualizace srpen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace červenec 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2021/ Sat, 07 Aug 2021 15:51:28 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32704 AKTUALIZACE ČERVENEC 2021 V červenci se Power BI dočkalo spousty...

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Administrace

AKTUALIZACE ČERVENEC 2021

V červenci se Power BI dočkalo spousty změn z pohledu prvků v Power BI Desktop, Power Query, konektorů a zabezpečení. Nedávno vzniklé Goals se také dočkaly novinek.

Pojďme si v rámci tohoto článku rozebrat novinky, které do Power BI přibyly za poslední měsíc.

SMALL MULTIPLEs (VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ)

První novinkou je, že Small Multiples, jsou veřejně dostupné v Power BI Desktop. Tato funkce byla poměrně dlouhou dobu dostupná pouze ve verzi Preview. Nicméně s příchodem této funkce do veřejné dostupnosti se Small Multiples dočkaly dvou příjemných vylepšení.

Zaprvé bylo vylepšeno ovládání pomocí klávesnice a byla přidána podpora předčítání Windows. Zadruhé a tou největší změnou je, že Small Multiples podporují řazení. Také Microsoft přišel s intuitivnějším rozhraním, které do budoucna usnadní práci s touto funkcí.

Co jsou Small Multiples zač a k čemu slouží, se dozvíte na oficiální dokumentaci Microsoft Docs.

VÍCE MOŽNOSTÍ PODMÍNĚNÉHO FORMÁTOVÁNÍ
Microsoft v nové aktualizaci rozšířil možnosti podmíněného formátování. Nově přibylo podmíněné formátování k možnostem:
 • Barvy popisků dat (Data label colors)
 • Popisek celkem (Total label)
 • Barvy textu v legendě (Legend text color)
 • Začátek a konec os 
 • Titulek osy, mřížky a popisky dat
 • Vizuál trychtýře (Funnel) – formátování barvy popisku převodního poměru a formátování barvy osy kategorie
 • Karta s více řádky (Multi-row card) – přidáno formátování nadpisu, popisků dat a popisků kategorií
 • Budík (Gauce) – formátování barvy os zahrnující začáteční, minimální a maximální hodnotu
 • Průřezy (Slicery) – formátování barvy písma u posuvníku a hlavičky
Zabudované vizuály v Power BI obsahují vizuál Power Automate
V dubnu letošního roku přibyl do AppSource vizuál Power Automate. Tento vizuál umožňuje uživatelům nastavovat a spouštět toky přímo z Power BI reportu bez nutnosti přecházet na stránku Power Automate v prohlížeči. A novinkou, která přichází nyní v červenci, je, že Power Automate vizuál už je dostupný z vizualizačního panelu ve výchozím nastavení bez jakéhokoliv stahování či importování.
Citlivostní popisky v Power BI Desktop
Další funkcí, která přešla z Preview verze do veřejné dostupnosti, jsou citlivostní popisky. Tyto popisky tvůrcům reportů umožňují zabezpečit a chránit vysoce citlivá data v Power BI Desktop.
Podrobnější informace o ciltivostních popiscích, případně jak je nastavovat, najdete na dokumentaci Microsoft Docs.
Znovu-publikování .PBIX souboru již nepřepíše citlivostní popisek
S červencovou verzí tvůrci mají možnost znovu-publikovat .pbix soubor bez přepisu citlivostního popisku v datové sadě nebo reportu. V některých případech se totiž citlivostní popisek po znovu-publikaci reportu neshodoval s předchozím nastavením popisku v reportu před publikací.
pŘENOS CITLIVOSTNÍHO POPISKU Z EXCELOVÉHO SOUBORU
Jedním z nejpoužívanějších datových zdrojů v Power BI je Excel. Spousta organizací používá citlivostní popisky pro ochranu citlivých dat. A synchronizace citlivostního popisku mezi Excelem a Power BI, je jednou z dalších novinek v této aktualizaci. Nyní pokud nahrajeme Excel soubor s aplikovaným citlivostním popiskem do Power BI, tak nás automaticky Power BI upozorní na tento citlivostní popisek.

Modelování dat

NOVÝ VZHLED SEKCE MODELOVÁNÍ
Microsoft před nedávnou dobou předělal sekci Modelu, kde se tvoří vazby mezi daty. Tato funkce byla dlouhou dobu ve verzi Preview a na základě feedbacků, které Microsoft získal, mohli přenést toto nové uživatelské rozhraní do veřejně dostupného. Pokud tedy Power BI Desktop nainstalujete, už uvidíte pouze nový vzhled sekce Modelu.
VYLEPŠENÍ DIRECTQUERY PRO AZURE ANALYSIS SERVICES A ZMĚNY V DATOVÝCH SADÁCH POWER BI
V červenci Microsoft přidal podporu vlastností nastavených na vzdáleném modelu, které se přenáší do místního modelu. První vylepšení se týká datumových tabulek (především tedy automaticky generovaných datových tabulek). Pokud vzdálený model obsahuje datumové tabulky (i automaticky generované), tak se zobrazí ve vašem místním modelu. Druhé vylepšení pak souvisí s vylepšením tzv. značky rodokmenu (lineage tags). Pokud má váš vzdálený model definovaný tyto značky, tak veškerá přejmenování na vzdáleném modelu se zobrazí i ve vašem místním modelu, aniž by byly přejmenované objekty odstraněny a znovu vytvořeny. Neztratíte tedy žádné místní úpravy objektů, které přejmenováním prošly.
Zjednodušeně se dá tato změna vysvětlit tak, že pokud mám datový zdroj Azure Analysis Services, jedná se čistě o Live Connection datový zdroj. Nicméně pokud budeme chtít tento datový zdroj upravovat a transformovat, je nutné jej přenést do DirectQuery režimu. Pokud tedy máme definované lineage tags, můžeme jednoduše přistupovat k datům v DirectQuery režimu.

POWER BI SERVICE

streaming dataflows
U Power BI Service začněme hned tou největší novinkou. Streaming dataflows, které jsou prozatím ve verzi Preview. Před téměř dvěma měsíci Microsoft na konferenci Build oznámil příchod této novinky. 
 
“Zákazníci chtějí pracovat s daty tak, jak přijdou a nikoliv v řádu dní nebo dokonce týdnů. Naše vize je jednoduchá – dnešním dnem zmizí rozdíly mezi tímto čekáním. Zákazníci by měli být schopni pracovat se všemi daty ihned, co jsou dostupná.”  – Alan Ulag při představování Streaming Dataflows
 
Streaming dataflows umožňují každému datovému analytikovi pracovat se “streamovanými daty” s drag and drop a no-code uživatelským rozhraním. Práce se streamovanými daty není tedy dnes už nijak limitované pouze pro datové inženýry. Uživatelé mohou připojit, připravit a vizualizovat data v reálném čase a mohou vytvořit end-to-end streamované řešení rovnou v Power BI.

Dnes Streaming Dataflows umožňují uživatelům připojit se ke streamování dat v Azure (IoT Hubu a Event Hubu), provádět operace přípravy dat (například filtrování, spojování dat) a také provédět agregační funkce. Streaming Dataflows jsou součástí Power BI Premium zahrnující Premium per User. 

Podrobnější informace naleznete na oficiálním Power BI blogu.

Mandatory label policy
Tato funkce je nově ve verzi Preview. Organizace dnes vyžadují třízení a kategorizování jejich citlivých dat, aby splnili určitá regulační a auditní kritéria. Microsoft chce jít těmto organizacím naproti, a proto do Power BI Service přidal tzv. Mandatory Label Policy. Tato funkce ve své podstatě umožňuje vynucovat od uživatelů přiřazování citlivostních popisků k reportům nebo datovým sadám. V praxi to znamená, že pokud tedy tato funkce bude v organizaci povolená, budete povinni přiřadit k obsahu v Power BI Service citlivostní popisky.
NASTAVENÍ VLASTNÍHO ODKAZU K POMOCI S CITLIVOSTNÍMI POPISKY
Je dost pravděpodobné, že pokud budete chtít po uživatelích nastavovat citlivostní popisky, nebudou vědět, o co se jedná. V rámci nové funkce v Power BI můžete u přiřazování citlivostních popisků povolit i tlačítko “Learn More” s vlastním odkazem. Tento odkaz tedy může směřovat přímo na některou z vašich či externích dokumentací k citlivostním popiskům, případně si sami můžete vymyslet, jak toto tlačítko využít.
VYLEPŠENÍ SEKCE DATOVÝCH SAD V pOWER bi sERVICE
nové možnosti sdílení
Sdílení jednotlivých datových sad nebylo nikdy jednodušší! Ke sdílení konkrétní datové sady už nám stačí pouze tři kliknutí – kliknout v Power BI Service do záložky Datové sady, poté kliknout na příslušný dataset, který chcete sdílet a poté už jen kliknout na tlačítko, jak chcete datovou sadu sdílet. Jednou z možností je kliknout na tlačítko, které vám vygeneruje odkaz pro sdílení přes Teams a poté už můžete tento odkaz rovnou do vašich Teams poslat.

Druhou možností je kliknout na již v Power BI Service známé tlačítko Sdílet. Následně stačí zapsat do textového pole e-mailové adresy, kterým chceme datovou sadu sdílet a poté nastavit příslušná oprávnění. Uživateli můžeme nastavit, zda:

 • Může sdílet dál vaší datovou sadu
 • Může tvořit reporty/dashboardy na základě vaší datové sady
 • Mu přijde e-mailová notifikace, že jste mu datovou sadu nasdíleli
Poté už můžete přidat krátkou zprávu v případě, že uživateli necháte poslat e-mailovou notifikaci a máte nasdíleno.
AKTUALIZACE DATOVÉ SADY (VČETNĚ PLÁNOVÁNÍ AKTUALIZACE)
Co se také změnilo a zjednodušilo, je aktualizace datové sady. Nyní stačí pouze pár kliknutí a zjistíte, kdy naposledy jste vaší datovou sadu aktualizovali a díky dalšímu kliknutí jí můžete rovnou aktualizovat či naplánovat pravidelné aktualizace.
POPIS DATOVÉ SADY
Aby Microsoft ulehčil vlastníkům datových sad práci, přemístil popis datové sady na jiné místo. Popis datové sady je velmi důležitý a pomáhá další datovým analytikům odpovědět na otázku, co datová sada obsahuje. Nově popis datové sady naleznete v nastavení datové sady.
DATOVÁ SADA Z POWER BI GOALS
Před nedávnem jsme vám představovali Power BI Goals. Neskutečně rychle se vyvíjí. A v červenci přišla i datová sada z Power BI Goals. Každá scorecard generuje svůj dataset, který můžete využívat jako běžnou datovou sadu. Můžete jí stejně aktualizovat, stejně na ní vytvářet reporty a nebo jí stejně sdílet, jako jsme si představili výše. Stačí už tedy založit scorecard podle našeho návodu a novou datovou sadu máte na světě. A že se jedná o datovou sadu z Goals poznáte jednoduše – Power BI Service vám ukáže, které reporty tuto datovou sadu využívají. A “report” z Power BI Goals poznáte tak, že je u něj růžová ikona s pohárem.
Power BI GOals v Lineage view
Nově byly Power BI Goals zařazeny do zobrazení rodokmenu (lineage view). Nyní tedy vidíte mnohem lépe spojitosti mezi vašimi daty díky tomuto pohledu.

VYLEPŠENÍ SCANNER API + Power BI REST API

Na konci minulého roku byl oznámen nový Scanner API, který měl za úkol vytahovat metadata na úrovni organizace. Dnes používá Scanner API spoustu správců Power BI administrace a na základě dat z tohoto API poté tvůrci reportů staví reportingové systémy. Novinkou, která ale přibyla v červenci je, že Scanner API nyní dokáže přenášet DAX výrazy, metriky, sloupce, tabulky a mashup queries. Kompletní novinky z oblasti Scanner API naleznete na Power BI blogu.

Power BI REST API  se taktéž dočkalo změny. Nově je možné prostřednictvím něj do datové sady poslat DAX  dotaz a získat tak výsledky z dat pro další aplikace. Popis novinky je možné nalézt zde.

 
ZMĚNY V INSTALAČNÍM BALÍČKU POWER BI A WEBVIEW2
Změn se dočkal dokonce i instalační balíček Power BI Desktop. Počínajíc červencem se instalační soubor .exe pokusí stáhnout spolu s Power BI Desktop i WebView2. To znamená, že pokud budeme chtít instalovat z Microsoft Store, WebView2 se nebude instalovat! Cílem vývojového týmu je zanedlouho změnit infrastrukturu Power BI Desktop. WebView2 narozdíl od aktuálně používaného CefSharp usnadní vývojový proces a zároveň usnadní nasazování aktualizací. Prozatím není instalace WebView2 vynucována, ale do budoucna určitě bude. WebView2 se nestáhne pouze v případě, že nejste připojeni v době instalace Power BI Desktop k internetu. 

Do Power BI Desktop přibylo nové zaškrtávací tlačítko v sekci Nastavení -> Funkce ve verzi Preview, kde tuto funkci můžete povolit již nyní. Nicméně k tomu potřebujete mít nainstalovaný výše zmíněný WebView2, který se dříve spolu s Power BI Desktop nestahoval. Pokud tuto funkci zapnete, budete moci přejít na lepší infrastrukturu už dnes.

O tom, jak detailně funguje WebView2 se můžete dočíst na dokumentaci Microsoft Docs.

A to je k novinkám vše. Kompletní seznam všech novinek, které v červenci do Power BI přibyly a také zdroj tohoto článku naleznete jako shrnutí novinek na Power BI blogu. Na další novinky ze světa Power BI za srpen se můžete těšit zanedlouho.

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Insights v Power BI Service https://www.jaknapowerbi.cz/insights-v-power-bi-service/ Tue, 03 Aug 2021 14:36:39 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32687 INSIGHTS V POWER BI SERVICE Insights nám umožňují se na...

Nový článek s názvem Insights v Power BI Service byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Výpočty

INSIGHTS V POWER BI SERVICE

Insights nám umožňují se na naše data podívat z trochu jiné perspektivy. Můžeme objevit některé další klíčové vizualizace, aniž bychom se složitě zamýšleli nad daty.

Zjednodušeně nám tato funkce umožní tvořit vizualizace, které nás dosud z našich dat nenapadly. Insights vám pomohou tak, že vám nabídnout možné alternativní pohledy na vaše data, která máte v rámci Dashboardů (Řídících panelů).

Jak do Insights nahlédneme?

Abychom se k Insights mohli dostat, tak musíme do prostředí Power BI Service. Zde si ve zvoleném pracovním prostoru vybereme konkrétní dashboard. Pokud v něm máte připnutou vizualizaci, stačí vám na tuto vizualizaci najet myší v pravém horním rohu se objeví ikona s možnostmi “…”.

Po zobrazení možností nám Power BI nabídne tlačítko „View Insights“ – a to je přesně to, co nyní potřebujeme!

Po kliknutí na tuto možnost můžete jednoduše prozkoumávat vizualizace, které bychom mohli do našeho dashboardu přidat a říct uživatelům více informací o našich datech. 

Připínat nabídnuté vizualizace můžeme jednoduše jako vždy. Stačí pouze kliknout na ikonku špendlíku v pravém horním rohu u nabídnuté vizualizace.

Pár slov na závěr…

Dospěli jsme k závěru, že můžeme Power BI jednoduše nechat číst informace z dat za nás. A není k tomu třeba žádný externí nástroj a ani řádek jediného kódu v některém z programovacích jazyků. Jednoduše takzvaně „no-code“ získáme důležité informace z našich dat.

Nový článek s názvem Insights v Power BI Service byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>