www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Sat, 04 Sep 2021 17:11:24 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.3 https://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2020/02/favicon.ico www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Aktualizace srpen 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-srpen-2021/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-srpen-2021/#respond Wed, 01 Sep 2021 08:40:10 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32834 AKTUALIZACE SRPEN 2021 Po měsíci se Power BI dočkalo dalších...

Nový článek s názvem Aktualizace srpen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Administrace

AKTUALIZACE SRPEN 2021

Po měsíci se Power BI dočkalo dalších změn, které zefektivní práci datového analytika.

Pojďme se podívat, co si pro nás srpnová aktualizace přichystala a jak nám usnadní práci.

REPORTING

ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ TVAROVÁNÍ OBRAZCŮ

První novinkou je přidání možností pro úpravu obrazců. Bylo přidáno několik nových možností do panelu Format shape (Formátování obrazce). Díky těmto novým možnostem si budete moci upravit vzhled každého vytvořeného obrazce. Otevírá se vám nová cesta, jak dosáhnout lepšího designu, struktury a stylu reportů.

VYLEPŠENÍ KONSTAnTNÍ LINKY OSY X

Poté, co Microsoft vypustil ven novinku v podobě konstantních linek dle os X, získal velké množství zpětných vazeb a nápadů na vylepšení. V srpnové aktualizaci přibylo podmíněné formátování pro hodnoty linek a přibylo stínování pro oblast před linkou a za ní. Veškeré formátování konstantní linky osy X naleznete pod panelem Vizualizations (Vizualizace) v kartě Analytics (Analýza).

výchozí nastavení citlivostních popisků v power bi desktop (PREVIEW VERZE)

Správci administrace mohou nyní v rámci organizace nastavit, aby každý vytvořený report v Power BI Desktop, měl ve výchozím nastavení přiřazený konkrétní citlivostní popisek. Tento citlivostní popisek se poté dál může přenastavovat. V příštích aktualizacích se dočkáme i výchozího nastavení citlivostních popisků pro obsah v Power BI Service. O této funkci se můžete dočíst podrobnější informace na dokumentaci Microsoft Docs.

ANALÝZA

SDÍLENÍ Q&A SYNONYM

S funkcí Q&A se spojuje jeden důležitý výraz – synonyma. Díky nim můžeme přizpůsobit Q&A uživatelům. Q&A jsme se v nedávné době také věnovali, náš článek naleznete zde. Nyní už ale k tomu, co se změnilo. V srpnu se Microsoft rozhodl, že zjednoduší uživatelům práci se sepisováním synonym a představil sdílení synonym s celou organizací. V praxi to znamená, že nyní nemusíme pro každý model sepisovat různá synonyma, ale postačí nám pouze toto sdílení.

JAK ZÍSKAT SDÍLENÁ SYNONYMA?

V Power BI Desktop můžeme načíst sdílená synonyma během pár vteřin. Otevřete si kartu Modeling (Modelování), poté zvolte Q&A setup (Nastavení Q&A) a v okně, které se otevře, zvolte sekci Field synonyms (Pole synonym). V horní části okna se objeví, že můžete načíst synonyma sdílené ve vaší organizaci pomocí tlačítka Get more synonyms (Získat další synonyma).

Po kliknutí na toto tlačítko se nám začnou stahovat sdílená synonyma do modelu. Tato akce zabere pár vteřin. Jakmile se zobrazí úspěšná hláška, máme možnost zaškrtnou tlačítko, jestli chceme sdílet naše synonyma s každým uživatelem v organizaci.

Všechny sdílené synonyma naleznete v části Suggested synonyms ve výše zmíněném okně. Za pomocí kliknutí tlačítko + si poté synonymum můžete přidat do modelu. Navíc se po najetí myší na synonymum zobrazí hláška Shared by someone in your org (Sdíleno někým z vaší organizace).

Zároveň v horní části tohoto okna naleznete i údaje o poslední synchronizaci synonym a můžete za pomocí tlačítka synchronizaci spustit ručně.

NASTAVENÍ SDÍLENÍ SYNONYM

Do nastavení v Power BI Desktop přibylo v rámci této funkce i možnost Share your synonyms with everyone in your org (Sdílet synonyma s uživateli ve vaší organizaci). Pokud si tedy nepřejeme sdílet synonyma s organizací, můžeme tuto funkci v nastavení Power BI Desktop vypnout. Nastavení nalezneme v sekci Data Load (Načtení dat) -> Q&A.

Stejné nastavení nalezneme také v Power BI Service, konkrétně pod nastavením každého datasetu.

Administrátoři mohou zablokovat sdílení synonym napříč organizací. To se dá nastavit v administrátorském portálu. Stačí jít do Tenant settings (Nastavení organizace) -> Q&A settings (Nastavení Q&A). Pokud se budete chtít dočíst více o tom, jak Power BI rozpoznává kategorie synonym, doporučujeme vám si přečíst článek z Microsoft Docs.

MODELOVÁNÍ

NOVÝ ZPŮSOB ZÁPISU datových funkcí (DATE a DATETIME) V JAZYCE DAX

Používat v jazyce DAX datumy bez jakýchkoliv funkcí? Nyní už víme, že to díky Microsoftu jde. Nyní můžeme využít nový způsob, jak zapsat datum (i čas) v DAXu. Nová syntaxe vypadá následovně:

DATE formát – dt”RRRR-MM-DD”. Pro příklad, dt”2015-1-9” reprezentuje datum 9. ledna 2015.

DATETIME formát – dt”YYYY-MM-DDThh:mm:ss” nebo dt”YYYY-MM-DD hh:mm:ss”. Pro příklad, dt”2015-1-9T02:30:00″ a dt”2015-1-9 12:00:00″ reprezentují 9. ledna 2015, 2:30:00.

Ukažme si to ještě více prakticky. Dříve, jsme mohli využít funkci DATE a DATETIME následovně:

Dnes už ovšem můžeme využít efektivní zápis této funkce následovně:

NASTAVENÍ NAČÍTÁNÍ TABULEK Z POWER QUERY DO MODELU

Power BI Desktop optimalizuje výkon Power Query při načítání dat do modelu tím, že všechny tabulky nahrává najednou. Jsou ovšem ale i případy, kdy načítání tabulek najednou může zkomplikovat práci datového analytika. Do příchodu srpnové aktualizace se mohly tato nastavení měnit pouze v registrech, ovšem nyní nalezneme v nastavení Power BI Desktop další možnosti, jak optimalizovat nahrávání dat do modelu. Nyní můžeme nastavit:

 • Maximální počet tabulek, které se budou nahrávat do modelu z Power Query současně
 • Maximální velikost paměti, které nahrání dat z Power Query zabere

Tyto možnosti nalezneme v nastavení Power BI Desktop, v sekci Data Load (Načtení dat) -> Loading tables simultaneously (Hromadné načítání tabulek).

Pokud byste se chtěli dozvědět o tomto nastavení více informací, doporučujeme navštívit oficiální dokumentaci Microsoft Docs.

POWER BI SERVICE

POPISKY CITLIVOSTI PRO STRÁNKOVANÉ SESTAVY (VERZE PREVIEW)

V minulém článku o červencové aktualizaci jsme si představili citlivostní popisky, které můžeme přiřazovat reportům. V srpnové aktualizaci se přiřazování těchto popisků rozšířilo i na další obsah, tentokrát na stránkované sestavy. Navíc pokud je stránkovaná sestava exportována do jiných formátů, jakými může být například Word, Excel, PowerPoint nebo PDF soubor, citlivostní popisek se po exportu přenese i na vyexportovaný dokument. Více informací o citlivostních popiscích se můžete dozvědět rovněž na dokumentaci Microsoft Docs.

AUTOMATICKÉ AGREGACE NAPŘÍČ DATOVÝMI SADAMI DIRECTQUERY

Novinkou v Power BI Service se dočkaly datasety připojené přes DirectQuery režim. Díky strojovému učení, které bude prohledávat vaše předchozí datové sady využívající DirectQuery režim připojení, se budou tvořit automatické agregace. To sníží také zátež modelu. Automatické agregace určují, vytvářejí a udržují nejoptimálnější sadu agregací. Uživatelé tedy nemusí mít pokročilé znalosti s modelováním dat nebo s optimalizacemi modelu a nyní mohou využívat tuto novou funkci.

Představit si to můžete na příkladu, který popíše i obrázek níže. Klient přijde, sáhne si na report, tím pádem si stáhne veškeré tabulky připojené přes Direct Query režim a v tu chvíli dochází k mapování jednoho datasetu. Aneb model se učí na základě toho, na co přichází uživatelé a na co se pravidelně ptají. DirectQuery se každých 15 minut ptá na data a díky automatickým agregacím se dokáže ptát 15 minut dopředu a na základě učení zobrazovat agregovaná data uživatelům. Tím snížíme vytížení celého modelu.

Více o automatických agregacích se můžete dočíst rovněž na dokumentaci Microsoft Docs, odkud pochází i výše umístěný obrázek.

DETAILNÍ HISTORIE AKTIVIT PREMIOVÝCH DATOVÝCH SAD (VERZE PREVIEW)

Správci pracovních prostorů mohou díky srpnové aktualizaci povolit sbírání informací o aktivitě uživatelů pro jakýkoliv pracovní prostor s prémiovou kapacitou, který vlastní. Preview verze nabízí informace v téměř reálném čase. Tyto informace reportují Analysis Services. Umožní nám sledovat zátež, trend využití datasetu nebo zobrazovat období neobvyklých aktivit. Tato služba velmi úzce spolupracuje s Azure Log Analytics, která spadá do Azure Event Hubu. Díky tomu nám umožní poslat tato data do Power BI. Nevýhodou je, že se musí platit za každý pracovní prostor, ve kterém tyto statistiky zapneme.

Správci Power BI mohou tuto možnost zapnout v nastavení organizace.

Správci pracovních prostorů mohou povolit historii v nastavení pracovního prostoru. Historie vypadá následovně:

Microsoft zároveň zveřejnil šablonu reportu, která umožní jednoduchou vizualizaci dat z Log Analytics, bez znalosti transformace dat. Stáhnout si ji můžete i vy na GitHubu. Šablona vypadá následovně:

Pokud se chcete dozvědět více o této funkci, doporučujeme využít oficiálního oznámení nebo dokumentaci Microsoft Docs.

POWER BI MOBILE

nOVÉ ZÁPATÍ MOBILNÍ APLIKACE

I mobilní aplikace se dočkala nové funkce a tou je úprava zápatí reportů. Díky němu nyní můžeme jednoduše interagovat s reportem.

A to je vše! Srpnovou aktualizaci jsme si shrnuli a vy se už nyní můžete těšit na další článek o aktualizaci již za necelý měsíc!

Nový článek s názvem Aktualizace srpen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-srpen-2021/feed/ 0
Aktualizace červenec 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2021/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2021/#respond Sat, 07 Aug 2021 15:51:28 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32704 AKTUALIZACE ČERVENEC 2021 V červenci se Power BI dočkalo spousty...

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Administrace

AKTUALIZACE ČERVENEC 2021

V červenci se Power BI dočkalo spousty změn z pohledu prvků v Power BI Desktop, Power Query, konektorů a zabezpečení. Nedávno vzniklé Goals se také dočkaly novinek.

Pojďme si v rámci tohoto článku rozebrat novinky, které do Power BI přibyly za poslední měsíc.

SMALL MULTIPLEs (VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ)

První novinkou je, že Small Multiples, jsou veřejně dostupné v Power BI Desktop. Tato funkce byla poměrně dlouhou dobu dostupná pouze ve verzi Preview. Nicméně s příchodem této funkce do veřejné dostupnosti se Small Multiples dočkaly dvou příjemných vylepšení.

Zaprvé bylo vylepšeno ovládání pomocí klávesnice a byla přidána podpora předčítání Windows. Zadruhé a tou největší změnou je, že Small Multiples podporují řazení. Také Microsoft přišel s intuitivnějším rozhraním, které do budoucna usnadní práci s touto funkcí.

Co jsou Small Multiples zač a k čemu slouží, se dozvíte na oficiální dokumentaci Microsoft Docs.

VÍCE MOŽNOSTÍ PODMÍNĚNÉHO FORMÁTOVÁNÍ
Microsoft v nové aktualizaci rozšířil možnosti podmíněného formátování. Nově přibylo podmíněné formátování k možnostem:
 • Barvy popisků dat (Data label colors)
 • Popisek celkem (Total label)
 • Barvy textu v legendě (Legend text color)
 • Začátek a konec os 
 • Titulek osy, mřížky a popisky dat
 • Vizuál trychtýře (Funnel) – formátování barvy popisku převodního poměru a formátování barvy osy kategorie
 • Karta s více řádky (Multi-row card) – přidáno formátování nadpisu, popisků dat a popisků kategorií
 • Budík (Gauce) – formátování barvy os zahrnující začáteční, minimální a maximální hodnotu
 • Průřezy (Slicery) – formátování barvy písma u posuvníku a hlavičky
Zabudované vizuály v Power BI obsahují vizuál Power Automate
V dubnu letošního roku přibyl do AppSource vizuál Power Automate. Tento vizuál umožňuje uživatelům nastavovat a spouštět toky přímo z Power BI reportu bez nutnosti přecházet na stránku Power Automate v prohlížeči. A novinkou, která přichází nyní v červenci, je, že Power Automate vizuál už je dostupný z vizualizačního panelu ve výchozím nastavení bez jakéhokoliv stahování či importování.
Citlivostní popisky v Power BI Desktop
Další funkcí, která přešla z Preview verze do veřejné dostupnosti, jsou citlivostní popisky. Tyto popisky tvůrcům reportů umožňují zabezpečit a chránit vysoce citlivá data v Power BI Desktop.
Podrobnější informace o ciltivostních popiscích, případně jak je nastavovat, najdete na dokumentaci Microsoft Docs.
Znovu-publikování .PBIX souboru již nepřepíše citlivostní popisek
S červencovou verzí tvůrci mají možnost znovu-publikovat .pbix soubor bez přepisu citlivostního popisku v datové sadě nebo reportu. V některých případech se totiž citlivostní popisek po znovu-publikaci reportu neshodoval s předchozím nastavením popisku v reportu před publikací.
pŘENOS CITLIVOSTNÍHO POPISKU Z EXCELOVÉHO SOUBORU
Jedním z nejpoužívanějších datových zdrojů v Power BI je Excel. Spousta organizací používá citlivostní popisky pro ochranu citlivých dat. A synchronizace citlivostního popisku mezi Excelem a Power BI, je jednou z dalších novinek v této aktualizaci. Nyní pokud nahrajeme Excel soubor s aplikovaným citlivostním popiskem do Power BI, tak nás automaticky Power BI upozorní na tento citlivostní popisek.

Modelování dat

NOVÝ VZHLED SEKCE MODELOVÁNÍ
Microsoft před nedávnou dobou předělal sekci Modelu, kde se tvoří vazby mezi daty. Tato funkce byla dlouhou dobu ve verzi Preview a na základě feedbacků, které Microsoft získal, mohli přenést toto nové uživatelské rozhraní do veřejně dostupného. Pokud tedy Power BI Desktop nainstalujete, už uvidíte pouze nový vzhled sekce Modelu.
VYLEPŠENÍ DIRECTQUERY PRO AZURE ANALYSIS SERVICES A ZMĚNY V DATOVÝCH SADÁCH POWER BI
V červenci Microsoft přidal podporu vlastností nastavených na vzdáleném modelu, které se přenáší do místního modelu. První vylepšení se týká datumových tabulek (především tedy automaticky generovaných datových tabulek). Pokud vzdálený model obsahuje datumové tabulky (i automaticky generované), tak se zobrazí ve vašem místním modelu. Druhé vylepšení pak souvisí s vylepšením tzv. značky rodokmenu (lineage tags). Pokud má váš vzdálený model definovaný tyto značky, tak veškerá přejmenování na vzdáleném modelu se zobrazí i ve vašem místním modelu, aniž by byly přejmenované objekty odstraněny a znovu vytvořeny. Neztratíte tedy žádné místní úpravy objektů, které přejmenováním prošly.
Zjednodušeně se dá tato změna vysvětlit tak, že pokud mám datový zdroj Azure Analysis Services, jedná se čistě o Live Connection datový zdroj. Nicméně pokud budeme chtít tento datový zdroj upravovat a transformovat, je nutné jej přenést do DirectQuery režimu. Pokud tedy máme definované lineage tags, můžeme jednoduše přistupovat k datům v DirectQuery režimu.

POWER BI SERVICE

streaming dataflows
U Power BI Service začněme hned tou největší novinkou. Streaming dataflows, které jsou prozatím ve verzi Preview. Před téměř dvěma měsíci Microsoft na konferenci Build oznámil příchod této novinky. 
 
“Zákazníci chtějí pracovat s daty tak, jak přijdou a nikoliv v řádu dní nebo dokonce týdnů. Naše vize je jednoduchá – dnešním dnem zmizí rozdíly mezi tímto čekáním. Zákazníci by měli být schopni pracovat se všemi daty ihned, co jsou dostupná.”  – Alan Ulag při představování Streaming Dataflows
 
Streaming dataflows umožňují každému datovému analytikovi pracovat se “streamovanými daty” s drag and drop a no-code uživatelským rozhraním. Práce se streamovanými daty není tedy dnes už nijak limitované pouze pro datové inženýry. Uživatelé mohou připojit, připravit a vizualizovat data v reálném čase a mohou vytvořit end-to-end streamované řešení rovnou v Power BI.

Dnes Streaming Dataflows umožňují uživatelům připojit se ke streamování dat v Azure (IoT Hubu a Event Hubu), provádět operace přípravy dat (například filtrování, spojování dat) a také provédět agregační funkce. Streaming Dataflows jsou součástí Power BI Premium zahrnující Premium per User. 

Podrobnější informace naleznete na oficiálním Power BI blogu.

Mandatory label policy
Tato funkce je nově ve verzi Preview. Organizace dnes vyžadují třízení a kategorizování jejich citlivých dat, aby splnili určitá regulační a auditní kritéria. Microsoft chce jít těmto organizacím naproti, a proto do Power BI Service přidal tzv. Mandatory Label Policy. Tato funkce ve své podstatě umožňuje vynucovat od uživatelů přiřazování citlivostních popisků k reportům nebo datovým sadám. V praxi to znamená, že pokud tedy tato funkce bude v organizaci povolená, budete povinni přiřadit k obsahu v Power BI Service citlivostní popisky.
NASTAVENÍ VLASTNÍHO ODKAZU K POMOCI S CITLIVOSTNÍMI POPISKY
Je dost pravděpodobné, že pokud budete chtít po uživatelích nastavovat citlivostní popisky, nebudou vědět, o co se jedná. V rámci nové funkce v Power BI můžete u přiřazování citlivostních popisků povolit i tlačítko “Learn More” s vlastním odkazem. Tento odkaz tedy může směřovat přímo na některou z vašich či externích dokumentací k citlivostním popiskům, případně si sami můžete vymyslet, jak toto tlačítko využít.
VYLEPŠENÍ SEKCE DATOVÝCH SAD V pOWER bi sERVICE
nové možnosti sdílení
Sdílení jednotlivých datových sad nebylo nikdy jednodušší! Ke sdílení konkrétní datové sady už nám stačí pouze tři kliknutí – kliknout v Power BI Service do záložky Datové sady, poté kliknout na příslušný dataset, který chcete sdílet a poté už jen kliknout na tlačítko, jak chcete datovou sadu sdílet. Jednou z možností je kliknout na tlačítko, které vám vygeneruje odkaz pro sdílení přes Teams a poté už můžete tento odkaz rovnou do vašich Teams poslat.

Druhou možností je kliknout na již v Power BI Service známé tlačítko Sdílet. Následně stačí zapsat do textového pole e-mailové adresy, kterým chceme datovou sadu sdílet a poté nastavit příslušná oprávnění. Uživateli můžeme nastavit, zda:

 • Může sdílet dál vaší datovou sadu
 • Může tvořit reporty/dashboardy na základě vaší datové sady
 • Mu přijde e-mailová notifikace, že jste mu datovou sadu nasdíleli
Poté už můžete přidat krátkou zprávu v případě, že uživateli necháte poslat e-mailovou notifikaci a máte nasdíleno.
AKTUALIZACE DATOVÉ SADY (VČETNĚ PLÁNOVÁNÍ AKTUALIZACE)
Co se také změnilo a zjednodušilo, je aktualizace datové sady. Nyní stačí pouze pár kliknutí a zjistíte, kdy naposledy jste vaší datovou sadu aktualizovali a díky dalšímu kliknutí jí můžete rovnou aktualizovat či naplánovat pravidelné aktualizace.
POPIS DATOVÉ SADY
Aby Microsoft ulehčil vlastníkům datových sad práci, přemístil popis datové sady na jiné místo. Popis datové sady je velmi důležitý a pomáhá další datovým analytikům odpovědět na otázku, co datová sada obsahuje. Nově popis datové sady naleznete v nastavení datové sady.
DATOVÁ SADA Z POWER BI GOALS
Před nedávnem jsme vám představovali Power BI Goals. Neskutečně rychle se vyvíjí. A v červenci přišla i datová sada z Power BI Goals. Každá scorecard generuje svůj dataset, který můžete využívat jako běžnou datovou sadu. Můžete jí stejně aktualizovat, stejně na ní vytvářet reporty a nebo jí stejně sdílet, jako jsme si představili výše. Stačí už tedy založit scorecard podle našeho návodu a novou datovou sadu máte na světě. A že se jedná o datovou sadu z Goals poznáte jednoduše – Power BI Service vám ukáže, které reporty tuto datovou sadu využívají. A “report” z Power BI Goals poznáte tak, že je u něj růžová ikona s pohárem.
Power BI GOals v Lineage view
Nově byly Power BI Goals zařazeny do zobrazení rodokmenu (lineage view). Nyní tedy vidíte mnohem lépe spojitosti mezi vašimi daty díky tomuto pohledu.

VYLEPŠENÍ SCANNER API + Power BI REST API

Na konci minulého roku byl oznámen nový Scanner API, který měl za úkol vytahovat metadata na úrovni organizace. Dnes používá Scanner API spoustu správců Power BI administrace a na základě dat z tohoto API poté tvůrci reportů staví reportingové systémy. Novinkou, která ale přibyla v červenci je, že Scanner API nyní dokáže přenášet DAX výrazy, metriky, sloupce, tabulky a mashup queries. Kompletní novinky z oblasti Scanner API naleznete na Power BI blogu.

Power BI REST API  se taktéž dočkalo změny. Nově je možné prostřednictvím něj do datové sady poslat DAX  dotaz a získat tak výsledky z dat pro další aplikace. Popis novinky je možné nalézt zde.

 
ZMĚNY V INSTALAČNÍM BALÍČKU POWER BI A WEBVIEW2
Změn se dočkal dokonce i instalační balíček Power BI Desktop. Počínajíc červencem se instalační soubor .exe pokusí stáhnout spolu s Power BI Desktop i WebView2. To znamená, že pokud budeme chtít instalovat z Microsoft Store, WebView2 se nebude instalovat! Cílem vývojového týmu je zanedlouho změnit infrastrukturu Power BI Desktop. WebView2 narozdíl od aktuálně používaného CefSharp usnadní vývojový proces a zároveň usnadní nasazování aktualizací. Prozatím není instalace WebView2 vynucována, ale do budoucna určitě bude. WebView2 se nestáhne pouze v případě, že nejste připojeni v době instalace Power BI Desktop k internetu. 

Do Power BI Desktop přibylo nové zaškrtávací tlačítko v sekci Nastavení -> Funkce ve verzi Preview, kde tuto funkci můžete povolit již nyní. Nicméně k tomu potřebujete mít nainstalovaný výše zmíněný WebView2, který se dříve spolu s Power BI Desktop nestahoval. Pokud tuto funkci zapnete, budete moci přejít na lepší infrastrukturu už dnes.

O tom, jak detailně funguje WebView2 se můžete dočíst na dokumentaci Microsoft Docs.

A to je k novinkám vše. Kompletní seznam všech novinek, které v červenci do Power BI přibyly a také zdroj tohoto článku naleznete jako shrnutí novinek na Power BI blogu. Na další novinky ze světa Power BI za srpen se můžete těšit zanedlouho.

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2021/feed/ 0
Insights v Power BI Service https://www.jaknapowerbi.cz/insights-v-power-bi-service/ https://www.jaknapowerbi.cz/insights-v-power-bi-service/#respond Tue, 03 Aug 2021 14:36:39 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32687 INSIGHTS V POWER BI SERVICE Insights nám umožňují se na...

Nový článek s názvem Insights v Power BI Service byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Výpočty

INSIGHTS V POWER BI SERVICE

Insights nám umožňují se na naše data podívat z trochu jiné perspektivy. Můžeme objevit některé další klíčové vizualizace, aniž bychom se složitě zamýšleli nad daty.

Zjednodušeně nám tato funkce umožní tvořit vizualizace, které nás dosud z našich dat nenapadly. Insights vám pomohou tak, že vám nabídnout možné alternativní pohledy na vaše data, která máte v rámci Dashboardů (Řídících panelů).

Jak do Insights nahlédneme?

Abychom se k Insights mohli dostat, tak musíme do prostředí Power BI Service. Zde si ve zvoleném pracovním prostoru vybereme konkrétní dashboard. Pokud v něm máte připnutou vizualizaci, stačí vám na tuto vizualizaci najet myší v pravém horním rohu se objeví ikona s možnostmi “…”.

Po zobrazení možností nám Power BI nabídne tlačítko „View Insights“ – a to je přesně to, co nyní potřebujeme!

Po kliknutí na tuto možnost můžete jednoduše prozkoumávat vizualizace, které bychom mohli do našeho dashboardu přidat a říct uživatelům více informací o našich datech. 

Připínat nabídnuté vizualizace můžeme jednoduše jako vždy. Stačí pouze kliknout na ikonku špendlíku v pravém horním rohu u nabídnuté vizualizace.

Pár slov na závěr…

Dospěli jsme k závěru, že můžeme Power BI jednoduše nechat číst informace z dat za nás. A není k tomu třeba žádný externí nástroj a ani řádek jediného kódu v některém z programovacích jazyků. Jednoduše takzvaně „no-code“ získáme důležité informace z našich dat.

Nový článek s názvem Insights v Power BI Service byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/insights-v-power-bi-service/feed/ 0
Teams statistiky v Power BI https://www.jaknapowerbi.cz/teams-statistiky-v-power-bi/ https://www.jaknapowerbi.cz/teams-statistiky-v-power-bi/#respond Tue, 06 Jul 2021 06:43:20 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32640 Teams statistiky v Power BI Platforma Microsoft Teams generuje denně...

Nový článek s názvem Teams statistiky v Power BI byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

Teams statistiky v Power BI

Platforma Microsoft Teams generuje denně velké množství dat, která byla do nedávna analyzována pouze v MyInsights. Co kdybychom to ale chtěli analyzovat v Power BI? 

A že to jde například za pomocí jednoho kliknutí?

 

Co ze statistik mohu vyčíst?

Propojení Teams a Power BI je poměrně čerstvou novinkou. Díky tomuto propojení mohu získat přehled o svých schůzkách, času na nich strávený a mém využívání chatu v MS Teams. Navíc si mohu zobrazit celkovou aktivitu v různých týmech. To vše během jedné minuty a za pomocí pár kliknutí!

 

Jak tuto funkci aplikuji?

Po otevření Microsoft Teams si přidejte do organizace novou aplikaci – Power BI. Stačí si kliknout v Teams v levém dolním rohu na tlačítko Apps.

Poté se otevře stránka s aplikacemi, které můžete do Teams přidat. Vyhledejte zde aplikaci Power BI a následně jí přidejte.

Po přidání Power BI aplikace do Teams se Vám v pravé liště zobrazí ikonka Power BI, na kterou si klikněte.

Po spuštění aplikace se otevře klasické rozhraní Power BI Service. V našem případě pro vytvoření Teams reportu, klikněme v horní liště na tlačítko Create nebo na tlačítko + v levém postranním panelu.

Po kliknutí na tlačítko Create se otevře okno, ve kterém si můžeme vybrat, z jakých dat budeme náš report tvořit.V našem aktuální případě jde o data MS Teams. Data této aplikace jsou ukryta pod tlačítkem Analyze your Teams data.

V tu chvíli, co klikneme na výše zmíněné tlačítko, vás Power BI připojí k Vašim osobním statistikám z Teams a na základě těchto dat vygeneruje report, který vám pomůže sledovat vaši aktivitu v Teams.

 

Co všechno report obsahuje?

Report vám umožní pochopit metriky, jakými jsou například počet meetingů, kterých jste se účastnili, jaký čas jste strávili sdílením videa či zvuku nebo kolik zpráv jste odeslali.

Report je strukturován do tří základních částí, které zobrazí buď Vaši aktivitu, aktivitu v týmech anebo detailní informace o aktivitě v týmech. Všechny tři stránky tohoto reportu můžete libovolně procházet překlikáváním v horní části reportu.

 

První stránka „My activity“ vám zobrazí Vaše osobní statistiky, které jsme v tomto článku již dvakrát zmínili, například počet meetingů, kterých jste se účastnili, kolik hodin jste na nich strávili, kolik zpráv jste odeslali.

Navíc si tato data můžete zafiltrovat v určitém časovém období. To provedete za pomocí sliceru v pravém horním rohu.

Druhou stránkou reportu, nazvanou „Team activity“, je aktivita týmů. Můžete se v ní dozvědět, kolik příspěvků bylo v jednotlivých týmech publikováno, kolik meetingů bylo v týmech organizováno anebo jak moc aktivní či neaktivní tým je na základě metriky dní bez aktivních uživatelů, příspěvků nebo odpovědí.

Třetí a také zároveň poslední stránkou reportu, je podrobnější aktivita týmů, nazvaná „Team activity details“. Na této stránce se dozvíte například o zájmu aktivních uživatelů v jednotlivých týmech, souhrnná data v číslech a zároveň textový souhrn veškeré aktivity v týmech za posledních 90 dní.

V neposlední řadě je také třeba zmínit, že tento report se v Power BI Service chová jako běžný report. Jakmile jste tento report vytvořili, naleznete ho ve vašem osobním pracovním prostoru.

Prozatím je tato funkce dostupná pouze v angličtině, ale Microsoft usilovně pracuje na tom, aby se jazyková dostupnost rozšířila. Čas také ukáže, jak se tato možnost vylepší. V blízké budoucnosti je v plánu přidání ještě více detailnějších metrik, které mohou zvýšit produktivitu ve Vaší organizaci.

Nový článek s názvem Teams statistiky v Power BI byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/teams-statistiky-v-power-bi/feed/ 0
Power BI Goals https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-goals/ https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-goals/#comments Fri, 14 May 2021 16:14:55 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32581 Power BI Goals Společnosti se snaží dosahovat různých byznysových cílů....

Nový článek s názvem Power BI Goals byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Automatizace dat v Cloudu

Power BI Goals

Společnosti se snaží dosahovat různých byznysových cílů. Takové cíle by měly být měřitelné. Což nahrává tomu, aby se to dalo realizovat v Power BI. Microsoft proto minulý týden představil novinku zvanou Goals. Která vám právě vytvoří přehledné a automatizované prostředí pro sledování toho, jak své cíle firemní cíle plníte.

4. května 2021, proběhla virtuální akce Microsoft Business Appliactions Summit, na které byla oznámena nová komponenta do světa Power BI. Microsoft si od této komponenty slibuje jednoduché prostředí, které za vás bude sledovat plnění cílů, které mají pomáhat rozvíjet vaší organizaci. Power BI Goals se nacházejí momentálně ve verzi Public Preview a jedná se o funkci dostupnou s licencí Premium nebo Premium per User.

Power BI Goals využívají vše, co Power BI již zná, včetně širokého spektra konektorů, které umožňují připojení k důležitým podnikovým systémům, včetně CRM, ERP. Jejich hlavním cílem je minimalizovat ruční zadávání dat. Z toho důvodu je možné nechat Service samovolně vyčítat data z aktivních reportů. Prozatím Goals fungují pouze v prohlížeči na počítačích nebo tabletech. Brzy se můžeme těšit na jejich optimalizaci i pro mobilní telefony, aby každý měl jednoduchý přístup ke všem obchodním cílům i na mobilním zařízení.

Jak si můžeme vlastní výkonnostní metriku vytvořit?

Jak jsme si řekli před malou chvílí, je nutností mít licenci Premium nebo Premium per User. Proč? Protože se jednotlivé cíle nebo sub-cíle se seskupují do komplexu, který se jmenuje Scorecard (Nový přehled výkonnostních metrik), ten se vždy váže na nějaký pracovní prostor a každý v tomto pracovním prostoru k němu má přístup. Z toho vyplývá, že v Pracovním prostoru typu Premium mohou i uživatelé s licencí Free tuto funkci využívat. Při licencování na uživatele neboli Premium per User je samozřejmě nezbytné, aby každý kdo má k Goals mít přístup, tak musí tuto licenci taktéž mít. Pro vytvoření v  Power BI Service je třeba přejít do záložky Goals.

Po kliknutí na tlačítko New scorecard si můžete scorecard libovolně pojmenovat a přiřadit jí k pracovnímu prostoru k příslušnému pracovnímu prostoru. Cíle, které se pak na scorecard budou nacházet nemusí ale vycházet jen a pouze z podkladů, které se v pracovním prostoru nachází. Pokud jste scorecard úspěšně vytvořili, stačí už jen tvořit ukazatele. Nový cíl vytvoříte kliknutím na tlačítko New Goal uprostřed obrazovky, pojmenujete ho, napojíte na některý z Vašich reportů v Power BI Service nebo zadáte aktuální hodnotu ručně, nastavíte Váš cíl a máte hotovo. Postupovat můžete jako na obrázku níže. Pozor! Jakmile nastavíte cíl nebo aktuální hodnotu ručně, pak již není možno ten samý cíl přepnout na data pocházejících z reportu.

Při výběru dat z vašich reportů si můžete vybrat kterékoliv vizuál chcete a k němu přiřazovat cíl a samozřejmě můžete využít i nastavení filtrů nebo dokonce konkrétních bodů v grafu. Pokud budete tvořit cíl například ze spojnicového grafu nebo z kteréhokoliv grafu, který obsahuje „sérii dat“ v čase, zobrazí se Vám i kompletní historie těchto dat, která se ale zobrazí v Goals jen podle zadaného začátku a konce konkrétního cíle.

Prozkoumávejte metriky ve scorecard

Všechny vámi vytvořené metriky a cíle najdete v přehledu – tedy scorecard. Každému cíli můžete navíc nastavit jejich stav (např. in progress nebo overdue, apod.). Cíle můžete také přiřazovat jednotlivým kolegům, aby i oni měli přehled o cílech. Výsledný scorecard tedy může vypadat například následovně:

Pokud budete chtít zobrazovat podrobnosti, stačí jednoduše kliknout do některého z Vašich cílů. V tomto podokně uvidíte i takzvané check-ins. Check-in vám umožní aktualizovat stav cíle (můžete upravovat jeho hodnotu, stav anebo přidávat poznámky k cíli pro ostatní kolegy). Po otevření podrobností některého z Vašich cílů uvidíte následující informace:

Co plánuje PRO Power BI Goals DO budoucna?

Přístup ke všem vašim cílům z mobilních zařízení. Tato možnost by měla být dostupná již během následujících měsíců roku 2021.

Dalším vylepšením má být automatizovaná pravidla stavu cíle – v praxi to znamená, že si bude každý moct nastavit vlastní pravidla, kterým se budou řídit cíle.

Vlastní pokročilé nastavování našich cílů a tvorba souhrnů z nich. Můžeme se tedy těšit na bohatou sadu formátování a na sledování například procentuálního zastoupení splněných nebo nesplněných cílů.

Interakce mezi Power BI Goals a Power Automate

Nový článek s názvem Power BI Goals byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-goals/feed/ 1
Aktualizace duben 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-duben-2021/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-duben-2021/#respond Mon, 26 Apr 2021 09:25:35 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31879 Aktualizace duben 2021 Nová aktualizace Power BI umožní spouštění toků...

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

Aktualizace duben 2021

Nová aktualizace Power BI umožní spouštění toků Power Automate přímo z reportu v Power BI, rozšiřuje možnosti grafického přizpůsobení reportů – tentokrát vylepšením práce se vkládanými tvary, a novinek se mimo jiné dočkalo sdílení reportů v Power BI Service.

Power automate (Preview)

Z knihovny vizuálů (nyní nazývané AppSource) je nyní možné přidat vizuál Power Automate for Power BI. Jak napovídá název – tento vizuál umožní spouštění toků Automate přímo z Power BI. Jeho použití je velmi snadné. Potom, co vizuál naimportujete, stačí:

 • Přidat data, se kterými bude vizuál pracovat
 • Otevřít nastavení vizuálu pomocí ikony tří teček v jeho pravém horním roku (volba “Upravit”)
 • Vytvořit vlastní tok nebo zvolit nějaký ze šablony
 • Přiřadit zvolený tok ke tlačítku
 • Nasdílet tok pro všechny uživatele Power BI reportu
 • Naformátovat tlačítko (barva, text, …)

A nyní můžete na základě uživatelem zvolených dat odesílat upozornění do e-mailu, vkládat data na SharePoint, apod. Bližší popis této funkce je pak k dispozici zde. Závěrem doplním, že se jedná o funkci v režimu Preview, a proto bude dále ještě rozšiřována (např. o možnost vkládání dat uživatelem před spuštěním toku).

Nové tvary

Vkládání tvarů do reportu bylo v rámci této aktualizace Power BI výrazně rozšířeno. Místo původních 5 tvarů (obdélník, ovál, čára, trojúhelník a šipka) je možné zvolit z více než 20 variant.

Důležitou novinkou je pak možnost ve formátování obrazce zadat do tvaru text. Dříve toto muselo být řešeno vložením textového pole přes samotný obrazec. Nově je pak také možné zapnout stín a záři nebo rotovat tvar, text v obrazci nebo obojí najednou.

Pokud v reportu obrazce už byly, zachovají si původní funkcionalitu. Je ale možné je převést na nové tvary ze záložky formátování obrazce. Je pak důležité si pohlídat, že je na stránce vykreslené vše v pořádku – nově je obrazec vyplněn až do kraje, zatímco dříve mohlo dojít k tomu, že po straně byla prázdná mezera.

Sdílení reportů pomocí odkazů

Nově je možné v Power BI Service sdílet reporty ostatním uživatelům ve vaší organizaci pomocí vygenerovaných odkazů. Odpadá tak nutnost sdílení reportu a datové sady pro každého nového uživatele. Existují 3 typy odkazů:

 • Lidé ve vaší organizaci – odkaz dává přístup k reportu všem interním uživatelům, uživatelé jej tedy mohou dále přeposílat kolegům a i ti se k reportu dostanou, nefunguje pouze pro externí uživatele
 • Lidé s existujícím přístupem – odkaz nedává přístup, příjemcům již report musel být sdílen před jeho odesláním
 • Konkrétní lidé – analogie na dosavadní přístup, k reportu se dostanou pouze vybraní lidé včetně externích uživatelů, kteří jsou v organizaci jako „guest“

U odkazů je možné vždy zvolit to, zda mohou uživatelé kromě práva na zobrazení reportu, které mají vždy:

 • report sdílet dalším uživatelům – standardně zapnuté
 • vytvářet další reporty nad datasetem sdíleného reportu – standardně vypnuté

Dialog pro sdílení, který se používal dříve, je možné otevřít následujícím způsobem:

 • Kliknou na tři tečky v záhlaví okna pro generování odkazu
 • Zvolit Správa přístupu „Manage permissions“
 • Kliknout na tlačítko plus („+“) dole na okně v sekci přímý přístup („Direct access“)

Aktuálně je tato funkce dostupná jen pro reporty, ale dále ji bude Microsoft rozšiřovat i o podporu řídících panelů („Dashboard“), datových sad, stránkových sestav („Paginated report“). Zároveň je potřeba zkontrolovat, že tuto funkci váš administrátor zapnul v Portálu pro správu.

Další změny

 • Charticulator je vizuál, který vám umožní tvořit vlastní vizuály. Je to ideální kompromis, pokud vám nevyhovují možnosti dostupných vizuálů, ale necítíte se na to psát vlastní pomocí TypeScript.
 • Vizuál Malé násobky („Small Multiples“) nově funguje i s kombinovanými grafy („Combo Charts“), jedná se například o spojnicové a sloupcové grafy. Dále je možné změnit odsazení mřížky.
 • Osu Y je nově možné invertovat.
 • Tyto funkce představené v rámci minulých aktualizací již místo Preview jsou veřejně dostupné: Text/CSV pomocí příkladů (aktualizace Power BI Srpen 2020), Odvození tabulky z Excelu a JSON souboru (Říjen 2020)
 • Nová funkce v nastavení usnadní získání diagnostických informací vyžadovaných při komunikaci s Power Bi podporou. Dostupná je pod záložkou „Diagnostika“, kde stačí nahoře zapnout možnost „Povolit trasování“ a následně kliknout na tlačítko „Shromáždit diagnostické informace“. Dokumentace k této funkce je k dispozici zde.

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-duben-2021/feed/ 0
Aktualizace březen 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-brezen-2021/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-brezen-2021/#respond Sun, 04 Apr 2021 09:23:48 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31858 Aktualizace Březen 2021 V březnu pro nás Microsoft přichystal novinky...

Nový článek s názvem Aktualizace březen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

Aktualizace Březen 2021

V březnu pro nás Microsoft přichystal novinky v DAX, užitečné změny ve vizuálech a mimo jiné i zajímavé aktualizace v Template Apps a Power BI Embedded

Změny v DAX

IF.EAGER je nová funkce, která dělá to samé jako IF (analogie funkce KDYŽ v Excelu). Rozdíl je ten, že funkce IF provede buď vyhodnocení větve, kde je podmínka splněna, nebo větve, kde podmínka splněna není. IF.EAGER vyhodnotí obě větve vždy a přináší zrychlení výpočtů, pokud je v podmínce použit výpočet, který se pak vyskytuje v obou větvích funkce (když je podmínka splněna i nesplněna). Příkladem může být následující výpočet, kde se v obou větvích funkce používají výpočty uvedené v úvodní podmínce:

IF.EAGER (
    [Total Sales] > [Last Month Sales],
    [Total Sales],
    [Last Month Sales] – [Total Sales]
)

Další novinkou této aktualizace Power BI je změna vyhodnocení filtru pro funkci CALCULATE. Dříve nebylo možné použít více sloupců z jedné tabulky a spojit je operátory A („AND“, „&&“), NEBA („OR“, „||“). Pro tento scénář bylo potřeba použít filtr tabulky pomocí funkce FILTER. Nově toto ale funkce CALCULATE podporuje:

CALCULATE (
    Sales[Sales Amount],
    Product[Color] = “Red”
        || Product[Grade] = “Top”
)

Konstantní čára na ose X

Spojnicový graf umožní nově pro osu X (pro osu Y to již uměl) zobrazit konstantní čáru („X axis constant line for line charts“). Jediným omezením je spojitost dat na ose X – například datum funguje bez problému. Pokud přepnete zobrazení dle hierarchie dat, konstantní čára půjde zapnout jen v případě, že na ose X jsou čísla (rok, den v měsíci) ale pro názvy měsíce se nevykreslí. Není problém těchto linií přidat více a pro každou zvolit samostatné formátování.

Mapa Azure (Preview) – výběr dat

Vizuál Mapa Azure („Azure Maps“) podporuje výběr dat pomocí těchto funkcí:

 • Kruhový výběr
 • Obdélníkový výběr
 • Mnohoúhelníkový výběr
 • Výběr rozsahu

Výběr rozsahu je z těchto možností nejzajímavější. Umožní vám zvolit místo na mapě a pak vybrat příslušné datové body dle vzdálenosti nebo doby dojezdu od zvoleného místa. Nejdříve se ale ujistěte, že máte funkci „Ovládací prvek výběru“ zapnutou v sekci „Nastavení mapy“. Zároveň připomínám, že samotný vizuál Mapa Azure je v režimu Preview a je proto potřeba ho zapnout v nastavení Power BI Desktop.

Podrobnosti datové sady

Březnová aktualizace Power BI nám také přinesla novou obrazovku v Power BI Service. Jedná se o náhled na podrobnosti datové sady („Dataset details“), který je dostupný pro všechny nové pracovní prostory. Na této nové obrazovce jsou pak k dispozici tyto informace:

 • Čas poslední aktualizace dat
 • Reporty napojené na daný datový zdroj
 • Počet unikátních uživatelů a zobrazení reportu za posledních 30 dnů
 • Odkazy pro: zobrazení rodokmenu („Lineage“), vytvoření reportu, analýzu v Excelu
 • Vytvoření reportu ze šablony (pokud je pro daný report šablona definována)

Aplikace Power BI

Nově mohou správci Power BI aplikací („Template apps“) umožnit uživatelům stažení .pbix souboru. Tato funkce se nastavuje v sekci Ovládací prvek („Control“). Pokud funkci nemáte aktivní, Power BI vás upozorní, že je potřeba nahrát soubor s rozšířenými metadaty.

Zároveň byly tento měsíc přidány 2 zajímavé aplikace. Pro analýzu ceny akcií je to „Analyze Popular Stocks with Power BI“ a pro analýzu reklamních kampaní na Facebooku „Facebook Ads Overview Report“.

Další změny

 • Power BI Embedded přináší tento měsíc novou službu Analytics playground, kde je možné důkladně prozkoumat možnosti Power BI API na ukázkových nebo vlastních reportech. Dále bylo představeno Preview Power BI Embedded ve verzi Generation 2, která přináší vylepšení po stránce výkonu, a ukázková aplikace Analytics Contoso sales demo demonstrující možnosti Microsoft Dataverse a Row Level Security.
 • Záložka Power BI Externí nástroje („External tools“) je od aktuální aktualizace Power BI veřejně dostupná.
 • Funkce Direct query pro Power BI datové sady a Azure Analysis Services (Preview) představené v prosinci také synchronizuje složky („display folders“) a nastavení řazení sloupců („sort by column“).
 • Vizuál Malé Násobky („Small Multiples“), který je od prosince ve verzi Preview, byl rozšířen o možnost zalamování textu názvů jednotlivých grafů.
 • Barevná paleta („Color picker“) aktualizovaná v únoru se již zobrazuje tak, aby nepřekrývala report.

Nový článek s názvem Aktualizace březen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-brezen-2021/feed/ 0
CheatSheet https://www.jaknapowerbi.cz/cheatsheet/ https://www.jaknapowerbi.cz/cheatsheet/#respond Wed, 13 Jan 2021 14:55:06 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31846 Cheat Sheet Mít u sebe pomocníka při tvorbě reportů můžete...

Nový článek s názvem CheatSheet byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI Cheat Sheet

Cheat Sheet

Mít u sebe pomocníka při tvorbě reportů můžete mít nyní i vy! Stáhněte si cheatsheet v českém jazyce, který vám shrne ty nejpodstatnější informace.

Power BI se dá naučit různě… Můžete zajít na školení, číst knížky, blogy, nebo třeba sledovat videa. To, co se ale vyplatí jak do začátků, tak abyste nezapomněli je udělat si výpisky. Ano… čtete správně. Mluvím o stejných výpiskách jako jste si dělávali na škole. Proč se to hodí? Protože pak máte kam nahlédnout, když si nejste jistí! Buďto si můžete výpisky udělat sami nebo použít od někoho jiného. V rámci #jaknapowerbi jsem připravil něco co označuji za cheatsheet.

Tento cheatsheet je právě takovou formou výpisků kam se můžete podívat, když potřebujete rychlou odpověď. Dalo by se to připodobnit ještě lépe k taháku s tím nejdůležitějším, co je třeba znát.

V tuto chvíli má tento cheatsheet dvě stránky (odkazy vedou na verzi v českém jazyce):

… a další stránky jsou již na cestě!

Krom české verze existují ještě další jazykové mutace. Konkrétně se jedná o španělskou, francouzskou, anglickou a brazilsko-portugalskou verzi. Celkový soubor všech verzí tohoto taháků umístil na svůj web můj dobrý přítel Christopher Wagner. Odkaz na jeho web spolu se zbylými jazykovými mutacemi cheatsheetu je ZDE.

Nový článek s názvem CheatSheet byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/cheatsheet/feed/ 0
Aktualizace prosinec 2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2020/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2020/#respond Wed, 23 Dec 2020 18:47:09 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31833 Aktualizace Prosinec 2020 Prosincová aktualizace Power BI přináší dvě zásadní...

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

Aktualizace Prosinec 2020

Prosincová aktualizace Power BI přináší dvě zásadní nové funkce. První vám umožní kombinovat Power BI datové zdroje s dalšími daty. Druhou novinkou je zcela nový vizuál, který umožní rozdělit graf podle zvolené kategorie na více menších grafů. Určitě ale oceníte i nové funkce v mobilních aplikacích, případně rozšířené možnosti editoru mobilního rozložení.

DirectQuery pro živé datové zdroje

V současnosti má Power BI jedno zásadní omezení při použití Živého připojení („Live Connection“). Nedovolí vám přidat žádný další datový zdroj, jak je patrné z následujícího obrázku, když je jako datový zdroj zvolena například Power BI datová sada.

Nová funkce DirectQuery pro datové sady Power BI a Analysis services („DirectQuery for Power BI datasets and Azure Analysis Services“) ve verzi Preview tento problém řeší. Po jejím zapnutí máte i po připojení k živému datovému zdroji tlačítka dalších datových zdrojů aktivní. Když na ně nyní kliknete, objeví se dialog o přepnutí datového zdroje na režim DirectQuery.

Jedná se o jednu z nejdůležitějších funkcí letošního roku, která bude dále rozšiřována. Aktuálně nejsou podporovány všechny scénáře, které znáte z ostatních DirectQuery datových zdrojů. Kompletní seznam omezení a dalších směrů vývoje této funkce je k dispozici zde, vyplatí se proto sledovat i další aktualizace Power BI. To hlavní ale nyní funguje – je možné Power BI datový zdroj propojit s jiným datovým zdrojem nebo třeba ručně vloženou tabulkou Target.

Malé násobky („Small multiples“)

Další užitečná funkce vám pomůže s tvorbou stránek, kde zobrazujete více stejných grafů rozdělených podle nějaké kategorie. Již není potřeba danou vizualizaci (například spokojenost v jednotlivých měsících) nakopírovat vícekrát na stránku a vždy nastavit filtr podle daného zařízení. Nyní stačí vložit pouze jeden graf a sloupec „Země“ přetáhnout na pole Malé násobky.

Tato funkce vám usnadní tvorbu reportů a uživatelům přinese jejich rychlejší vykreslování. Malé násobky jsou funkce v režimu Preview, takže ne nutné ji nejprve aktivovat v nastavení. Nyní jsou podporovány sloupcové, spojnicové a plošné grafy. Standardně jsou malé vizuály členěny do matice 2×2, ale je možné její rozměr změnit v nastavení formátování. Vizualizace, na kterých použijete Malé násobky, mají určitá omezení oproti grafům, kde tato funkce není aktivní. Seznam omezení a představení dalšího rozvoje této funkce je shrnuto v tomto článku.

Další změny

 • Popisky citlivosti („Data protection sensitivity labels“) v nastavení Preview pod názvem „Information protection“ je od června možné používat v PBI Service. Prosincová aktualizace Power BI přináší tuto funkci i do PBI Desktop.
 • Při úpravě mobilního rozložení je nově možné zobrazit podokno výběru.
 • Administrátorské rozhraní umožní vložit vlastní zprávu při publikování reportů do pracovního prostoru. Dále byly rozšířeny možnosti nastavení povolených formátů exportů z PBI Service.
 • Mobilní aplikace pro iOS a Android podporují funkci detekce anomálií, představenou minulý měsíc. Aplikace pro Android umožní zapnutí tmavého režimu (iOS aplikace již podporovala tmavý režim).
 • Power BI Premium licencované za jednotlivé uživatele je nově ve veřejném Preview.

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2020/feed/ 0
Provázání Azure Data Lake Gen2 a Dataflow https://www.jaknapowerbi.cz/provazani-azure-data-lake-gen2-a-dataflow/ https://www.jaknapowerbi.cz/provazani-azure-data-lake-gen2-a-dataflow/#respond Sat, 28 Nov 2020 20:42:32 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31807 Provázání Azure data lake generace 2 a dataflow To, že...

Nový článek s názvem Provázání Azure Data Lake Gen2 a Dataflow byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

Provázání Azure data lake generace 2 a dataflow

To, že Tok dat (Dataflow) ukládá výsledky svých operací do Azure Data Lake Gen 2, jsme popisovali již ve článku o Dataflow.

Zároveň jsme tam ale i zmínili, že je možnost jako úložiště použít vlastní Azure Data Lake. Uvažujete nad tím, že byste si toto provázání do vlastního datového jezera připravili? Začněme tedy úplně od začátků s tím, co k tomu kromě licence Power BI PRO budete potřebovat…

Upozornění! První připojení může zařídit pouze uživatel s rolí Power BI Admin.

Azure Storage Account

V rámci svého tentantu, kde máte své licence PRO, tak je nezbytné si založit Azure Storage Account. Ten si můžete založit na adrese: Create storage account – Microsoft Azure

Kde se vám zobrazí tento formulář. V něm vyplníte svou subscription, recource group a vše co je potřebné. Velmi si dejte pozor na Location! Azure Storage Account totiž musí být vytvořen ve stejné lokalitě, jako máte Power BI Service.

 

 

V jaké lokalitě mám Power BI Service?

Pokud se přihlásíte do Power BI, tak v pravném horním rohu obrazovky můžete nalézt symbol otazníku “?”.

Při jehož vybrání se zobrazí seznam odkazů v dropdown menu. Po zvolení poslední varianty neboli O Power BI (About Power BI) se zobrazí karta, která obsahuje různé informace o vašem Power BI Tenantu. Včetně pro nás v tuto chvíli nejdůležitější informace aneb, kde jsou naše data uložena. V tomto případě jde o “West Europe” (obsah závorky není podstatný).

Musím nastavit ještě něco při založení Azure Storage?

Ano! Pokud se přepnete se na kartu Advanced a zde je nezbytné nastavit “Data Lake Storage Gen2 – Hierarchical namespace” na Enable.

Donastavíte si zbytek dle svého uvážení ale pro zjednodušení lze vyplnit i pouze záložku Basic, a pak toto nastavení Advanced a dokončit založení.

 

 

Nastavení oprávnění

Po nějaké chvíli se storage založí a vy musíte dát Power BI Service přístup do vzniklého prostoru. V (IAM) Access Control tedy přidáte novou roli Reader (Čtenář) pro Power BI Service.

POZOR!! I když jste zakladatelé tohoto Storage Accountu, tak z pohledu rolí nejste jeho vlastníci. Abyste mohli vše správně dokončit, tak je nezbytné, abyste si tedy přiřadili ještě následující 3 role: Owner, Storage Blob Data Owner a Storage Blob Data Reader.

Jakmile tyto role nastavíte, tak bude trvat cca 30 minut, než se změny v oprávnění projeví.

 

Azure Storage Explorer

Na následující část budete potřebovat program Microsoft Azure Storage Explorer. Potom, co tento nástroj stáhnete, nainstalujete a přihlásíte se, tak můžete vidět cca následující výpis obsahu.

Zde musíte vytvořit pro Power BI Service místo, kam bude pomocí Dataflow data zapisovat. Rozklikněte si tedy Blob Containers a vytvořte v něm nový kontejner s názvem „powerbi“. Pak na nově vzniklý kontejner klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Manage Access..“.

V tomto okénku konečně můžete pro Power BI přiřadit možnost, aby sem mohl zapisovat a číst. Nyní je třeba zjistit OID (Object ID) pro 3 podnikové aplikace v Azure Active Directory.

Získané OID vložíte přes tlačítko „Add“ do Manage Access a nastavíte všem nově přidaným aplikacím Read, Write, Execute.

Pro typ uživatele „Other“ je dobré donastavit možnost Execute.

Power BI

Azure máte nyní nastavené vše a můžete se posunout do Power BI Service – Admin Portal – Azure Connection. Zde jsou dvě možnosti, co se dá nastavit. V první řadě to je připojení celkového tenantu k jednomu Storage Accountu a zadruhé možnost každému workspace přiřadit vlastní Storage Account.

Tenant-level storage vyberete z jednotlivých drop-down menu Subscription, Resource group a Storage Account. Pokud se již všechny role propsaly, tak výsledek bude ten, že vše spojí a máte hotovo.

Upozornění! Pokud budete chtít nastavit separátní Storage Accounty pro Pracovní prostor (Workspace), tak se toto nastavení dělá přímo v nastavení pracovního prostoru a v rámci tohoto pracovního prostoru nesmí existovat žádné Dataflow.

Nový článek s názvem Provázání Azure Data Lake Gen2 a Dataflow byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/provazani-azure-data-lake-gen2-a-dataflow/feed/ 0