www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Thu, 01 Sep 2022 12:56:41 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7.7 https://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2020/02/favicon.ico www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Aktualizace červenec 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2022/ Mon, 29 Aug 2022 13:19:39 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33500 Aktualizace červenec 2022 Červenec s sebou do Power BI zase...

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI novinky july 2022

Aktualizace červenec 2022

Červenec s sebou do Power BI zase přinesl spoustu novinek – Error Bars jsou definitivně GA, Metric visuals, updaty Datamartu, výkon queríček, vylepšení v rámci data hubu a spoustu dalších vychytávek. Read on. 

Reporting

Error Bars (Generally available)

Tento měsíc byly EB v Power BI doplněny o nové funkce. Například možnost aktivace Data labelů. Nyní tedy lze dostat skutečné hodnoty pro horní a dolní hranice Error bars přímo do vizuálu.

error bars_power bi_data labels_new function_july 22

Lze je aktivovat na kartě “Error labels” v rámci Analytics panelu, kde je také povoleno přizpůsobování fontů, stejně jako u běžných data labels. Narazíte i na možnost „přizpůsobit barvu celé řady” (Series labels), která vám umožní obarvit EB barvou příslušných datových sérií.

error labels_analytics pane_power bi_error bars_customization

Dále byly přidány nové typy EB. Nyní, kromě možnosti je vytvářet na základě nastavení horní a dolní hranice, můžeme horní a dolní mez založit také na procentech, percentilech a standardních odchylkách. Pomocí Percentage zobrazíte horní a dolní mez vypočítanou ze zobrazené hodnoty vašeho pole hodnot. Výběrem možnosti Percentile nebo Standard deviation zobrazíte meze vypočítané z agregovaných datových bodů pro každou hodnotu na ose X ve vašem vizuálu.

error bars_types_power bi_analytics pane_july 22

Byla implemetována nová “symetrická funkce” pro původní “by field” typ EB. Tzv. Make symmetrical vám umožní vybrat si jednu relativní metriku, která bude zrcadlit zvolené pole v obou směrech. V případech, kdy se vaše horní i spodní hranice shoduje, je tedy k vytvoření EB třeba pouze jednoho pole místo dvou.

Azure Maps visual 

Mapy používají k diferenciaci dat zabarvené tvary, čímž umožňují pracovat s variacemi nebo vzorci napříč různými geografickými regiony. 

azure maps_filled visual_colored in_power bi_july 22

Primárně je nutné se ujistit, že je v nabídce Možnosti povolena funkce náhledu Azure map. Poté se ujistěte, že máte pro vizualizaci k dispozici dobrý set lokalit. Mohou to být buď názvy, nebo zeměpisné šířky a délky – jen se ujistěte, že lokality označují oblasti s hranicemi. To pomůže vizuálu oddělit oblasti do odlišných tvarů. Ve Format panu pak stačí zapnout možnost “Filled Map” a tvary se do mapy vykreslí.

Tvary lze vybarvit dvěma způsoby. Pokud chcete odlišit oblasti podle kategorie, můžete pole přetáhnout do Legendy a nastavit barvy každé kategorie přímo ve Format panu. Tvary lze také obarvit pomocí metriky a podmíněného formátování. Klikněte na tlačítko fx pod “Filled map colors” ve Formatovacím panelu, nastavte pravidla pro metriku, stiskněte OK a voíla.

Filled maps jsou efektivní vizualizací pro numerická data agregovaná na regionální úrovni, ale i pro kategorická data, která se liší podle regionu.

Kompozitní modely na Power BI Datasetech a Analysis Services PREVIEW

Byla přidána podpora pro PBI datasety, které mají nadefinované Dynamic M Query parametry. Nyní tedy můžete na těchto datasetech vytvářet kompozitní modely za účelem obohacení nebo rozšíření. S Dynamic M Query parametry můžete nechat uživatele (viewers) používat filtry nebo slicery k nastavování hodnot pro M Query parametry. 

Více informací zde 

FORMÁT Bold/Italics/Underline pro text uvnitř header tooltips

Od té doby, co byla představena možnost formátovat text pomocí bold/italics/underline funkcí, implementuje se tato možnost doslova všude. Tento měsíc i do header tooltips. 

Updates pro vizuál metrik 
 • vizuál metrik 
 • přemístění a kopírování scorecards
 • sledování metriky 
 • sdílení linku na metriku 

Vizuál metrik 

Jde v podstatě o rozšíření Scorecards, resp. stojí na jejich principu.  Nyní je možné použít individuální metriku namísto celé Scorecardy a vytvářet tak reporty, které kombinují tyto vizuály s ostaními – ideálně tak, aby doplňovaly kontext. 

visual metric_scorecard_power bi_desktop_july 22

Je možné buďto vytvořit novou metriku nebo přidat metriku z existující Scorecardy jakožto vizuál v reportu. 

visual metric_scorecard_power bi_desktop_july 22

Vizuál metrik se dá vytvořit buďto vložením hodnot nebo napojením na reporty, ke kterým máte přístup. 

metric_visual_power bi_desktop_report_july 22

Můžete si prohlížet poznámky, provádět kontroly, nastavovat pravidla stejně jako u běžného přehledu.

Vizuál metriky můžete také naformátovat podle vzhledu zbytku reportu a lze jej konfigurovat s možnostmi zapnutí/vypnutí jednotlivých prvků metriky (jako jsou cíle, vlastník atd.).

Přesunout/kopírovat scorecards

Mnoho organizací má pro scorecards vlastní „templates“, které mohou různá oddělení nebo obchodní skupiny použít; Lze i vyvinout „testovací“ socrecard ve svém pracovním prostoru a ujistit se, že metriky fungují správně, než jsou přesunuty do správného pracovního prostoru, odkud jsou volně ke sdílení. To vše nyní lze provést pomocí nové funkce přesunu nebo kopírování “scorecardy”.

scorecards_move_copy_power bi_service_functionality

Celou scorecardu i se všemi funkcemi a metadaty lze včetně check-ins a stavů (status rules) přesunout do nového pracovního prostoru. Zobrazí se drop down seznam pracovních prostorů, ze kterých máte oprávnění si vybírat.

scorecards_power bi_service_move_copy_new functionality

Kopírování scorecardy nabízí možnost zahrnout/vyloučit historii check-inů. Díky tomu je snadné znovu použít stejnou scorecardu pro novější časové období (například pro výsledkové karty fiskálního roku), takže se nemusí “vyrábět” znovu.

Možnost kopírování scorecards je také užitečná pro rychlý start, pokud chcete vytvořit novou opětovným použitím “metrics definition” z existující scorecardy.

Metriky a follow funkce

Nyní můžete použít funkci „Follow/sledovat“ pro rychlý přístup k metrikám, které vás zajímají, a mít o nich aktuální informace o aktivitě. Při procházení různých přehledů můžete metriky začít sledovat a později ke všem sledovaným přistupovat na jednom místě.

follow metrics_power bi_service_new functionality

Všechny metriky, které sledujete, můžete zobrazit v záložce Metriky/Metrics v sekci “sledované/following”. Kliknutím na dlaždici metriky se dostanete na scorecard obsahující metriku. Snadno tak získáte rychlý přehled o metrikách, které vás zajímají, aniž byste museli často přecházet do jednotlivých scorecards.

following metrics_section_overall preview_power bi_service

Při sledování metriky budete dostávat oznámení v přímo v MS Teams v aktivity feedu i jako banner (toast card), kdykoli se aktualizuje definice metriky, přidá se přihlášení nebo když automaticky dojde (automatické pravidlo) ke změne statusu metriky. Když na oznámení kliknete, otevře se rychlý přehled a zobrazí se podokno podrobností pro metriku. Tato integrace Teams usnadňuje mít aktuální informace o metrikách, které sledujete, aniž byste museli opustit Teams a prohlížet jednotlivé scorecards.

Sdílejte přímý odkaz na metriku

V případě, že budete chtít upozornit někoho jiného na konkrétní metriku v rámci scorecardy – místo toho, abyste museli někoho @zmínit v novém přihlášení, můžete nyní odkazovat na metriku jednoduše sdílením přímého odkazu. Když je ve scorecardě vybrána metrika, adresa URL v adresním řádku se nyní aktualizuje o ID metriky. Odkaz v možnosti rychlého přehledu „Sdílet“ byl také aktualizován tak, aby obsahoval ID metriky, pokud je metrika vybrána. Když příjemce otevře odkaz, bude nyní moci zobrazit rychlý přehled s podrobnostmi metriky.

Modeling 

Nová DAX funkce: NETWORKDAYS

Tato funkce vrací počet celých pracovních dnů mezi dvěma dny. K určení počátečního a koncového datumu lze použít jakýkoli způsob vyjádření v Power BI, a to včetně zápisu dt”RRRR-MM-DD”.

Pracovní dny nezahrnují víkendy, které lze přizpůsobit pomocí volitelného parametru “víkendy”. Ve výchozím nastavení tato funkce používá jako víkendové dny sobotu a neděli. Všechna data uvedená ve volitelném parametru svátky budou při výpočtu také vyloučena.

Například následující vrátí výsledek za 20 pracovních dnů:

networkworkingdays_DAX_power bi_service_july update feature

Pro vysvětlení – 1.říjen 2022 je sobota a 30.říjen 2022 je neděle.

Následující funkce vrátí 21 pracovních dní, protože za víkend považuje pátek a sobotu (parameter “7” – zjisti, co přesně definuje).

networkworkingdaysFRISAT_DAX_power bi_service_july update feature

Nakonec, následující funkce vrátí 19 pracovních dnů, protože dále definujeme dva specifické dny jako svátky:

networkworkingdaysHolidays_DAX_power bi_service_july update feature

Čtěte vice o nové funkci v příslušné dokumentaci.

Podpora multirolové RLS v kompozitním modelu

Velká pozornost byla tento měsíc věnována i vylepšením kompozitních modelů, přičemž byla spuštěna podpora pro multirolové RLS. Vlastníci kompozitních modelů mohou nyní přiřazovat uživatele k vice než pouze jediné RLS roli. Před tímto uživatelé ve snaze nastavit RLS tímto způsobem pravděpodobně narazili na chybu v rámci dotazu.

Konektivita a příprava dat 

Připojení k Datamartům

Od tohoto měsíce bude možné se k datamartům připojit jednodušše prostřednictvím “get data” buttonu (Power Platform sekce) z Power BI Desktop.

datamarts_connect_get data_power bi desktop

Nebo se dá jít jednoduše přes search bar. 

datamarts_connect_get data_power bi desktop_a

Zobrazí se všechny Datamarty, ke kterým má uživatel přístup v rámci Data Hubu (Datového centra).

datamarts_connect_get data_power bi desktop_c

Nový update po kliknutí na zvolený Datamart nabídne dvě možnosti:

 • Connect (automaticky generovaný dataset): připojení k datasetu, který je pod datamartem prostřednictvím Live připojení umožňuje snadnou tvorbu reportů.
 • Connect to SQL endpoint: připojení k SQL endpointu datamartu pomocí direct query nebo importu. Výhodou je snadná navigace a snížení rizika při hledání a kopírování příslušného SQL connection stringu z nastavení datamartu nebo info stránky.  

datamarts_connect_get data_power bi desktop_d

Zde se o datamartech dozvíte více. 

Service

Vylepšení Data Hubů – data preview a export

Detail page (info stránka) zprostředkovává jednodušší přehled, hledání, monitoring a využití datasetů k získání přehledů týkající se jejich využívání. Po kliknutí na dataset v Data Hubu nebo pracovním prostoru se otevře detail page datasetu.

Nyní vidíme možnosti data preview nebo export dat z datasetu jen na pár kliků.

Preview dat z datasetu docílíme výběrem tabulky nebo sloupců z “Tables view” v panelu na pravé straně. Není možné zobrazit všechna data z datasetu. Lze však exportovat nebo customizovat tabulky.

table-description-automatically-generated-1

Mobilní aplikace

Představení Data in Space

Žijeme v propojeném světě, ve kterém skoro všechno generuje nějaká data. Tato data jsou sbírána, procesována a vizualizována v Power BI.

Data in Space je nová funkce, která v Power BI mobilní aplikaci využívá technologii rozšířené reality k vytváření trvalých prostorových kotev v reálném světě, ke kterým následně přiřazuje Power BI obsah. Díky Data in Space můžou být Power BI data kontextuálně integrována s fyzickým světem, který popisuje.  

Data in space propojuje vaše obchodní data s reálnými scénáři v rámci facility managementu, výroby, retailu a dalších odvětví. Zaměstnanci mají tedy více možností data využívat a používat k lepším informovanějším rozhodnutím.  

Trackování metrik pomocí několika mezníků/milestones a cílů přímo v mobilní aplikaci

Nyní lze sledovat a updatovat metriky, které pracují s vícero cíli. Otevřete detail panel metriky k zobrazení milestones i konečného cíle vizualizovaného souběžně se současným progresem – jednodušší přehled o celkovém výkonu oproti metrice.

mobile app_improvements_power bi_service_july 22

interakce s obsahem, který je určený přímo vám (windows app)

Nyní je možné vylepšit uživatelské prostředí a produktivitu svých Power BI Windows aplikací konzumováním organizačního obsahu, který byl vybrán speciálně pro daného uživatele. Lze jej najít na domovské stránce v novém pásu Doporučené.
mobile app_improvements_power bi_service_july 22_service b

JINÉ

Release notes/Ideas updates 

Nově se bude zveřejňovat více informací v souvislosti s release notes, roadmapami a požadavkami/příspěvky, které se diskutují na ideas fóru.  Budeme tedy mít větší přehled, o čem se mluví, na čem se pracuje, co se chystá. 

Položky, které se spustily nebo budou brzy spuštěny: 

 • vylepšení slicer navigace 
 • vylepšení tabulkové navigace 
 • podpora 400x zoom 
 • navýšení Adminů v Dataset hubech

Položky, které změnily status nebo datum vydání: 

 • Vytvoření Power BI aplikací pro rozlišná publika (přesunuto na září)
 • zobrazení vizuálů jako tabulek
 • smart narrative popisky
 • byly updatovány některé položky na idea stránce, některé byly označeny a až na ně přijde řada, bude jim věnována pozornost

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Přepojení Power BI reportu na jiný dataset https://www.jaknapowerbi.cz/prepojeni-power-bi-reportu-na-jiny-dataset/ Tue, 19 Jul 2022 08:24:20 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33467 Přepojení Power BI THIN Reportu na jiný dataset Nepříjemný sen,...

Nový článek s názvem Přepojení Power BI reportu na jiný dataset byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI Vývojář

Přepojení Power BI THIN Reportu na jiný dataset

Nepříjemný sen, který se může stát skutečností. Tak bych popsal scénář, o který se tu s vámi chci podělit. Představte si, že jste připravili Power BI dataset, z něj report a publikovali jej do pracovního prostoru.

To je ještě stále běžné. Jenže přišel nový kolega, který v Power BI začíná, nerozumí ještě pořádně tomu, co znamená dataset, report, aplikace a chtěl udělat vlastní report z vašeho datasetu. Namísto toho, aby použil funkci „Create report“ z vašeho datasetu, tak si váš dataset stáhl k sobě, upravil si report dle svých potřeb v Power BI Desktop a publikoval jej zpět s jiným názvem, aby vám jej nepřepsal. Nakonec pak ještě zjistí, že z toho datasetu lze vyrobit nový report přímo v Power BI Service a postaví si další. A takto vám tedy najednou vznikly dva datasety a tři reporty.

Power BI Service Dataset in Data model

Jde o scénář, který popírá jakékoliv best practice. Bohužel se to stát může. Nemá cenu řešit příčiny nebo jak podobným situacím předcházet. Spíš si pojďme ukázat, co se v takové situaci dá dělat.

Ideálnější scénář by přeci jen vypadal tak, že by byl stále jeden dataset a z něj by všechny reporty vycházely. Byl by tedy jen jeden zdroj pravdy a jen jedno zatížení datového zdroje. To zní lépe, ne?

Power BI Service DataHub Dataset best practice

Power BI Service bohužel neumožňuje přímo nakázat reportu, aby si změnil dataset. Pokud navíc máme na jeden dataset navázáno vícero reportů, tak je další problém na světě, protože jej nelze stáhnout, upravit v Power BI Desktop a alespoň změnit connection string.

Jak je tedy možné přepojit report na jiný dataset?

Stručnou odpovědí je Power BI REST API. V rámci API se nachází tento typ callu Reports – Rebind Report In Group – REST API (Power BI Power BI REST APIs) | Microsoft Docs. Ten je totiž přesně to, co řeší náš problém.

POST https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{groupId}/reports/{reportId}/Rebind

Pro úspěšném provedení tohoto callu je potřeba získat {groupId}, {reportId}, {datasetId} a splnit pár kritérií. {groupId} a {reportId} se zjišťují na reportu, který potřebujeme přepojit a {datasetId} na datasetu, na který budeme report přepojovat.

Získání těchto IDs je v principu nejjednodušší přes webový prohlížeč, kde mi postačí report zkrátka otevřít a podívat se do URL adresy webu.

Power BI Service report rebinding url path reportID groupID

Pro tuto ukázku máme tedy:

 • groupId = 0b6e10b5-a7ab-4d0a-a4bb-b6088eed815f
 • reportId = 4824d3a6-3e02-42ae-960d-bd0d81391186

A pro druhý report je jeho ID „f5b7e9ce-8437-4bd3-a0a6-1e5b94ec3192“. K tomu jsem si v podobném duchu zjistil datasetId, které je „add28670-b845-482f-b97b-9d0e32395591“.

Po získání těchto údajů je třeba se ještě rozhodnout, zda budu opravu provádět z pohledu Service Principal nebo z pohledu uživatele. Každá z těchto variant má rozdílný následný přístup k řešení a to hlavně z důvodu rozdílného získání přístupového tokenu, který je pro to nezbytný. V obou případech však musím splnit dvě podmínky:

 • Mám oprávnění Write v rámci mnou vybraného reportu.
 • Mám oprávnění Build v rámci datasetu, na který chci report přesunout.

Z pohledu API oprávnění potřebuji „Report.ReadWrite.All“. Za předpokladu, že splňuji všechny tyto podmínky, mohu přejít na provolání API.

Zavolání API z pohledu Service Principal

Pro toto volání využiju službu Postman, kde nejprve provedu autentifikační call, abych získal token, kterým se pak ověřím přímo proti službě Power BI Service. Tento call provedu pomocí následujícího curl:

curl --location --request POST 'https://login.microsoftonline.com/{tenantId}/oauth2/token' 
--header 'Host: login.microsoftonline.com' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials' \
--data-urlencode 'client_id={clientId}' \
--data-urlencode 'client_secret={clientSecret} ' \
--data-urlencode 'resource=https://analysis.windows.net/powerbi/api'\

Kde jen změním {clientId}, {clientSecret} a {tenantId} za mé hodnoty. Jak je získat jsem ukazoval například v (1) Querying Power BI Datasets by DAX through Admin API | LinkedIn. A z odpovědi, která se mi navrátila si vezmu Access Token.

Power BI Service Dataset DAX Admin API Access Token

Následující call je již ten, kvůli kterému jsme potřebovali získat groupId, reportId a datasetId.

Power BI Servie Dataset Data Hub Postman API call

Curl zápis pro call:

curl --location --request POST 'https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/{groupId}/reports/{reportId}/Rebind' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {Accss Token}' \
--data-raw '{
    "datasetId":"{datasetId}"
}'

 

Po zavolání se mi vrátil status 200, takže vše proběhlo úspěšně. To si mohu potvrdit i v Power BI Service, kde již mám „HR kokpit v2“ navázaný na správný dataset!

Power BI Service Dataset Datahub API Call rebinding report HR
Zavolání API z pohledu Uživatele

Za předpokladu, že jsem uživatel, který splňuje výše zmíněné požadavky, tak toto mohu udělat i sám. Například pomocí PowerShellu. Kdy bude potřeba si nainstalovat PowerShell moduly (Power BI Cmdlets reference | Microsoft Docs), které pak jsou schopny spoustu věcí vyřešit za vás. Například uživatelský Access Token. Který můžeme v rámci modulu získat i jen pomocí následujícího kódu:

Login-PowerBI
$token = (Get-PowerBIAccessToken)["Authorization"]
$body = @{ "datasetId" = "TARGET_DATASET_ID" }
Invoke-WebRequest ` -Method 'Post' ` -Uri "https://api.powerbi.com/v1.0/myorg/groups/0b6e10b5-a7ab-4d0a-a4bb-b6088eed815f/reports/f5b7e9ce-8437-4bd3-a0a6-1e5b94ec3192/Rebind" ` -Headers @{ "Authorization"=$token } ` -Body ($body|ConvertTo-Json) ` -ContentType "application/json"

Po provolání prvního řádku se vám zobrazí klasické okno pro přihlášení. Poté, co se přihlásíte, PowerShell vám oznámí, do jakého Environmentu jste se přihlásili a umožní do proměnné $token uložit získaný AccessToken.

Power BI Service rebind dataset PowerShell JSON Access token API call

Do proměnné $body pak lze uložit JSON s datasetId a provolat API přes metodu Invoke-WebRequest:

Tady, stejně jako u varianty přes Service Principal, se vrátil status 200, který indikuje, že se vše povedlo. O tom nás přesvědčuje i Power BI Service, kde jsou již všechny reporty převedeny pod původní a správný dataset.

Power BI Service rebind dataset datahub best practice sample user principal
Shrnutí

Jak jsem zmínil, k podobné situaci by nemělo vůbec dojít. Vše by mělo být procesně podchycené a uživatelé proškolení. Když už však taková situace nastane, je nezbytné na ni umět reagovat. Variant vyřešení, jak jsem se snažil ukázal, je více. Buďto přes Service Principal přístup nebo přes váš osobní. Pokud řešíte takovouto situaci, doufám, že vám tento návod/příběh přijde vhod. V opačném případě vám přeji, abyste jej nikdy řešit nemuseli.

Nový článek s názvem Přepojení Power BI reportu na jiný dataset byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace červen 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cerven-2022/ Fri, 24 Jun 2022 14:04:30 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33394 Aktualizace červen 2022 Další várka aktualit je tu. Pojďme se...

Nový článek s názvem Aktualizace červen 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Sekce Data

Aktualizace červen 2022

Další várka aktualit je tu. Pojďme se podívat na ty najzásadnější. Datamarty, Data Huby a Power BI Data Storytelling byly hodně očekávanými funkcemi a už jsou konečně k dispozici!

Reporting

Nový formátovací panel (konečně Generally available)

Zpět do předchozí verze formátovacího panelu už se nedostaneme. MS má však v plánu stále vylepšovat a zpětnou vazbu vítá. Změna panelu implementována i do Power BI Service. Vylepšení tohoto měsíce zahrnují: 

 • odstraněno blokování analytického panelu u custom vizuálů 
 • “Logarithmic scale” na x-ose opět funkční (týkalo se čárových, plošných, skládaných, kombinovaných a scatter grafů)
 • při úpravě nové strany na tooltip size, defaultně nastaveno povolené “allow use as a tooltip” (ušetřen krok)   
Update chybových úseček/error bars (preview) 

Došlo k restrukturalizaci karty chybových úseček v Analytics panelu – jednodušší formátování. S menším počtem dílčích karet, které musíte procházet, můžete snadněji najít a přizpůsobit různé prvky, které chcete pomocí error bars zobrazit. Hlavní změny spočívají v tom, že nastavení čar (line options) i markerů nyní najdete v podkartě Error band (resp. Bar). 

update error bars analytics pane v Power BI
Update zabezpečení informací 

V Power BI Desktopu je možné navázat živé připojení ke sdílené datové sadě v Power BI Service a pracovat s ní. Pokud má dataset nastavený sensitivity label, Power BI jej automaticky přepíše i na soubor PBIX. Klasifikace a ochrana dat je tedy zachována i v případě, že data opouští Power BI Service.

Více v dokumentaci.

sensitivity label na dataset z Power BI Service v Power BI Desktop
Navigace v tabulkách – vylepšení 
 • Vylepšení navigace a vykreslování, vzhledu grid lines a selection módu
 • Nové klávesové zkratky pro snadnější navigaci, včetně SHIFT UP/DOWN ARROW pro výběr více řádků, PAGE UP/DOWN pro scrolling a HOME/END pro přesunutí fokusu na první/poslední buňku v aktuálním řádku
 • Vylepšení zobrazení výběru řádků, který zahrnuje nový indikátor a větší kontrast – pomáhá odlišit vybrané řádky od nevybraných řádků
 • Nově dvoubarevný obrys výběru buňky – výběr bude viditelný na jakémkoli barevném pozadí ( splňuje požadavky na jakýkoli barevný kontrast)
 • Aktualizované ikony podmíněného formátování, které jsou v souladu s požadavky na barevný kontrast, nyní umí i alt text pomocí programů pro čtení z obrazovky
 • Možnost přidružit obrázky k alt textu v rámci formátovacího panelu – slouží k popisu obrázků nevidomým a slabozrakým uživatelům
power bi update tabulek tables

Více o používání Power BI reportů využitím zpřístupňovacích funkcí

Canvas Zoom v MS Teams and Quick create

Minulý měsíc byla v Desktop i Service zapnuta funkce Zoom. Tato funkce je nyní dostupná i pro integraci v Teams a Quick create! Pro uživatele jde o krok k lepší čitelnosti. Tvůrcům reportů to zase napomáhá vytvářet pixel perfect výstupy. Uživatelé mohou přetažením posuvníku nastavit úroveň přiblížení nebo kliknutím na % přiblížení zadat manuálně. Pomocí nového tlačítka „přizpůsobit stránce“ se vrátíte do výchozího zobrazení.

Note: aktuální úroveň přiblížení se s uložením reportu neuloží

power bi zoom canvas feature in MS teams

Service 

Power BI Data Storytelling

Minulý měsíc byl oznámen public preview funkce Power BI Data Storytelling – nové integrace Power BI do PowerPointu. Power BI Data Storytelling je doplněk pro PowerPoint umožňující vkládat Power BI reporty přímo do slidů aplikace a využít tak interaktivního prostředí Power BI reportů uvnitř prezentací. Díky této integraci budou data ve vašich slidech vždy aktuální, ať už prezentaci vytváříte nebo ji prezentujete ostatním. Tento měsíc budou spuštěny starting points v rámci Power BI reportů, takže bude možné jednoduše začít s prezentací přímo v reportu, který chcete použít ve své prezentaci.

Nejprve otevřete report, který chcete přidat do prezentace, přejděte na požadovanou stránku a nastavte výběr dat odpovídající zobrazení, které chcete použít. 

Poté klikněte na Sdílet>PowerPoint nebo Export>PowerPoint>Vložit živá data.

Chcete-li mít jistotu, že do prezentace bude přidán stejný stav sestavy, zaškrtněte políčko „Vložit sestavu s vybranými filtry dat“.

Otevře se nové okno se dvěma možnostmi:

Možnost 1: zkopírujte odkaz a vložte jej do add-inu Power BI, který jste přidali do existující prezentace.

Možnost 2: otevřete novou prezentaci s automaticky přidanou sestavou a pokračujte ve vytváření prezentace.

embed_power bi_report_integration_power point

Zde se dozvíte další vychytávky, které posunou Power BI Storytelling ještě na vyšší úroveň a na pár kliknutí. 

Data hubs jsou tady!

Datová centra (Data hubs) navazují na Datasets huby, které byly oznámeny v prosinci 2020. V Data hubu nyní kromě datových sad Power BI najdete i nedávno zpřístupněné Datamarty.

Data hub je centrálním místem pro vlastníky dat, tvůrce i uživatele reportů a slouží ke správě, objevování a používání ověřených datových položek napříč pracovními prostory.

 • Vlastníci datových položek vidí  (mohou detailně zobrazit) použité metriky, stav aktualizace souvisejícího reportu nebo dopadové analýzy, což jim pomáhá datové položky monitorovat a spravovat.
 • Tvůrci reportů mohou pomocí Data hubů snadněji najít datové položky, nad kterými mohou sestavovat své reporty.
 • Uživatelé reportů mohou využít Data hub k vyhledávání reportů postavených na důvěryhodných datových položkách.

Jedním z hlavních problémů bývá to, že uživatelé často datasety (datové položky) duplikují, což vede k přetěžování zdrojů, složitějšímu řízení a potížím při identifikaci původních zdrojů (source of truth).

data hub_power bi_service_overview_reports_datasets_data items

Data huby usnadňují přístup k existujícím datům a motivuje k jejich opětovnému použití.

Jakmile objevíte datovou položku, která se zdá mít správná data, kliknutím se otevře stránka s podrobnostmi, kde jsou k dispozici následující informace:

 1. Metadata o datové položce, včetně popisu, potvrzení a štítku citlivosti.
 2. Dostupné akce, jako je sdílení, aktualizace, vytváření nových a další.
 3. Související reporty, což jsou reporty, které byly vytvořeny nad datovou stejnou sadou/datamartem.

Když přemýšlíme o osvědčených postupech (best practices) při zajišťování dat, před vytvořením nových reportů by se uživatelé měli podívat nejprve na existující související reporty. Pokud neexistují žádné vyhovující reporty, máme několik způsobů, jak nový report vytvořit:

 1. Vytvořte sestavu ze šablony, pokud byla šablona definována (šablona je definována přidáním přípony „(template)“ k reportu postavenému na datové sadě/datamartu).
 2. Vytvořte úplně nový report – otevřete prázdné plátno a začněte vytvářet.
 3. Vytvořte automatický report – poznámka: funkce aktuálně podporována pouze pro datové sady obsahující jedinou tabulku. V budoucnu bude přidána podpora pro datové sady s více tabulkami.
 4. Vytvořte formátovanou tabulku. Přečtěte si více o této nové funkci.
Datové centrum (DATA HUB) v Power BI Desktopu

Tvůrci Power BI reportů používají ke stavbě nových reportů a jeho publikování (do Power BI Service) primárně Power BI Desktop.

Při vytváření nových reportů je doporučováno pracovat se zpracovanými a spravovanými daty (namísto připojování k externím zdrojům dat), která jsou už v Power BI k dispozici. V Power BI Desktopu, stejně jako v Power BI Service, jde o to přenést všechny datové položky do jednoho prostředí – z tohoto důvodu Data huby existují. 

Pomocí Data Hubu mohou uživatelé najít datové sady a datamarty vedle sebe, filtrovat a vyhledávat data, která potřebují a vytvářet reporty přímo nad nimi.

data hub_power bi_desktop_datasets_clean data
Update Power BI metrik (Goals)

Došlo také k řadě zajímavých aktualizací pro metriky v Power BI Service (dříve známé jako „Goals“). Tento měsíc bylo přidáno několik milníků (milestones):

 • milníky navázané na datum – umožňují přidat datum
 • kategorické metriky- pomáhají sledovat nečíselné položky
 • vylepšení hromadných aktualizací. Power BI Metrics nyní podporují i costumer managed keys.

Milníky (Milestones)

Milníky bly velmi očekávanou funkcí. Nyní lze do metriky přidat datumové milníky, které pomohou sledovat průběžný progres. S touto funkcí tedy skórkarty (scorecards) nabízejí detailnější scénáře sledování, jako například měsíční kumulativní cíle, stupňovité příjmové cíle a další.

power bi_service_scorecards_milestones_new features
power bi_service_scorecards_milestones_new features_1

Každý definovaný milník může být spojen s datem, aby bylo možné přesně sledovat aktuální stavy v přehledu výsledků. V rámci nastavení existuje možnost zvolit, zda chcete na výsledkové kartě zobrazit následující milník nebo konečný cíl metriky. Takto lze přizpůsobovat u každé metriky zvlášť.

power bi_service_scorecards_milestones_new features_2

Milníky i konečný cíl můžete vidět v podokně vedle svého aktuálního pokroku a je tedy jednodušší získat přehled o aktuálním stavu.

power bi_service_scorecards_milestones_new features_goals

Kategorické metriky

Nyní je možné sledovat i nenumerické metriky. Díky kategorickým metrikám podporují scorecards scénáře, jako jsou dostupnost, NPS kategorie (odpor, propagátor atd.) a mnoho dalších. Chcete-li začít, vyberte “categorical” z cílových hodnot.

power bi_service_scorecards_milestones_new features_metrics

Je zde možnost vybrat ze stávajících seznamů kategorií nebo vytvořit kategorie nové. Po vytvoření svých kategorií je nutné doplnit aktuální a cílové hodnoty příslušnými výběry.

power bi_service_scorecards_milestones_new features_metrics_categorical
power bi_service_scorecards_milestones_new features_metrics_categorical_b

Bulk updating (Hromadné aktualizace)

power bi_service_scorecards_milestones_new features_metrics_bulk update

Hromadné aktualizace nyní umožňují:

 • Přiřadit vlastníky
 • Aktualizovat stavy (pokud neexistují žádná pravidla)
 • Vytvořit nová nebo nahradit stávající pravidla stavu
 • Aktualizovat data zahájení
 • Aktualizovat termíny

Jiné

Již brzy: Podpora zobrazování názvů datových elementů Z Dataverse

V červenci se chystá spuštění podpory zobrazení/převzetí názvů sloupců při práci s datasety přicházejícími z Dataverse prostředí. Při stavbě reportu bude tedy možné číst názvy všech sloupců v modelu – prostřednictvím Dataverse konektoru a v režimu Import i Direct Query.

Tato funkce má uživatelům Dataverse ušetřit čas, nebude nutné ručně pojmenovávat každý sloupec tak, aby odpovídal zažitým názvům, na které jsou uživatelé zvyklí ve svých aplikacích (např. Dynamics). Tato novinka však bude mít určité dopady na stávající reporty.

U všech existujících reportů bude nutné otevřít report v Power BI Desktop a aktualizovat model, aby se názvy zobrazily. První refresh schématu přepíše všechny existující názvy, které byly v reportu nadefinovány. Pokud tedy budete chtít názvy zachovat, bude nutné změny v modelu provést ručně. Tento krok je třeba udělat pouze jednou, žádné další aktualizace by neměly názvy elementů ohrozit. 

Tato změna má obecně za úkol snížit množství ruční práce, kterou musíte udělat, aby byly vaše reporty založené na datech z Dataverse a snadno čitelné a familiární pro jejich uživatele. 

Aktualizace infrastruktury Power BI Desktopu (WebView2)

Více o přechodu na WebView2 a aktualizaci infrastruktury. S blížícím se termínem GA, se MS snaží ujistit, že byla vyřešena většina problémů. Počínaje touto verzí se při každém spuštění Power BI Desktopu zobrazí následující upozornění, které hlásí, že ještě nemáte nainstalovaný  WebView2.

power bi_desktop_webview2_error message

Pokud se vám zobrazuje tato zpráva, nainstalujte WebView2 a zapněte v nastavení. Více o tom, co kde najdete zde

Vylepšení podpory pro single sign-on (SSO) pro všechny uživatele

Power BI Desktop bude nyní uživatele vyzívat, aby se přihlásili pomocí SSO všude tam, kde je to možné, aby se lépe sladili s MS Office. V budoucích aktualizacích bude MS využívat přihlášených uživatelů k doručování více personalizované experience.

Nový článek s názvem Aktualizace červen 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace květen 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-kveten-2022/ Thu, 02 Jun 2022 07:54:23 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33320 AKTUALIZACE KVĚTEN 2022 Nové aktualizace pro Power BI jsou tu...

Nový článek s názvem Aktualizace květen 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

AKTUALIZACE KVĚTEN 2022

Nové aktualizace pro Power BI jsou tu a my se Vám opět pokusíme nabídnout výběr těch nejdůležitějších, které se objevili na MS Blogu. Mezi ty nejdůležitější patří bez debat Field Parameter.

Reporting

nový formátovací panel – update
Všeobecná dostupnost (General availability) se přesunula až na červen! MS stále tvrdě pracuje na adresování obrovské zpětné vazby a na její implementaci potřebuje si vzal měsíc. Jakákoli zpětná vazba stále vítána – všichni uživatelé mají možnost se zapojit do diskuzí na oficiálních webech nebo přímo v MS blogu
Nastavení nového formát pane

Novinka! – možnost nastavit rozbalení všech kategorií defaultně

MS vyslyšel stížnosti týkající se subkategorií a nutnosti v rámci formátování daleko více klikat. Nyní je k dispozici možnost přednastavit rozbalení všech subkategorií v rámci karty, což by mělo napodobovat předchozí verzi formátovacího panelu.  

Nastavení expanze všech subkategorií v Power BI

Vylepšení přidána tento měsíc zahrnují: 

 • Analytics panel (znovu) přidán pro custom vizuály
 • “No fill” možnost přidána do nastavení backgroundu u Titles, Tooltips a Header icons > Help Tooltips, kde byla zároveň vrácena i možnost vybrat barevný background
 • pro lehčí vyhledávání slovo “color” vráceno zpět do všech možných možností výběru barvy
 • Conditional formatting karta vrácena do Decomp Tree vizuálu 
 • Matrix a tabulka – staronový alias (klíčové slovo) nadefinován do searche, což umožňuje novou kategorii “Cell elements” najít i pod starým termínem “Conditional formatting”
power Bi alias pro conditional formatting
Canvas Zoom 

Dlouho očekávaná funkce zoomování plátna konečně přidána! Pro viewers užitečné předevšim z hlediska zlepšení čitelnosti. Pro developery zase významná pomoc při vytváření ještě (pixel) přesnějších reportů. Uživatelé mohou jednoduše přibližovat/oddalovat přetažením posuvníku, resp. manuálně zadat požadovanou hodnotu zobrazení v procentech.  Pomocí nového tlačítka “Fit to page” se lze kdykoli vrátit do výchozího zobrazení. 

Poznámka: úroveň přiblížení se neukládá

Přiblížení plátna přidáno do Power BI Desktop, Service read mode a Service edit mode. 

Field parametry (preview mode)

S velkým nadšením byla přivítána nová fukce “Field parameters”, která uživatelům umožňuje dynamicky měnit metriky nebo dimenze analyzované v rámci reportu/vizuálu. Tato funkce uživatelům pomáhá prozkoumávat a přizpůsobovat analýzu reportu výběrem rozlišných metrik nebo dimenzí dle jejich zájmů. Zjednodušeně řečeno tedy konečně můžu filtrovat vybraný vizuál zvolenými metrikami. 

field parameters v Power BI

Vytvoření field parametru

Primárně musí být tato funkce zohledněna v nastavení v rámci Preview features – Field parameters.

aktivace preview feature Field parametrs v Power BI

Vytvoření nového Field parametru je možné v záložce Modelling > New parameter > Fields:

navigace k vytvoření nového field parametru v Power BI

K vytvoření parametru je třeba definovat jméno parametru a zvolit příslušné dimenze. V tomto případě to jsou Customer, Color, Product a Category.  

vytvoření nového field parametru v rámci Power BI - zvolení dimenzí

Dialogové okno umožňuje přetahovat a měnit pořadí vybraných dimenzí nebo dvojklikem jednoduše měnit jejich názvy. 

V rámci jednoho parametru je možné kombinovat odlišné dimenze a metriky. Tato funkce může být použita například při tvorbě dynamické tabulky, jejíž sloupce mohou referencovat různé metriky a dimenze.

Field parametry a ovládání vizuálních vlastností 

Jakmile vytvoříme field parametr, můžeme jeho prostřednictvím kontrolovat metriky a dimenze použité ve vybraném vizuálu.

field parametr jako filtr u vybraných vizuálů - metriky a dimenze

S parametry pracujeme při práci s vizuály (Build visual panel) stejným způsobem jako s ostatními dimenzemi – přetažením do drop zóny umístíme do kontextu vizuálu jako hodnotu. Pamatujme na to, že u některých vizuálů existují limitace na počet použitelných dimenzí, resp. na typ dimenzí. 

Přímo v kontextovém menu můžeme pak definovat, zda má parametr zobrazovat hodnoty zvolených metrik nebo jenom názvy (týká se všech non-slicer vizuálů). 

field parametry a kontextové menu definice zobrazované hodnoty

Úprava field parametru

V případě, že je třeba upravit existující field parametry, musíme modifikovat přímo v DAXovém zápisu. 

Například, když chceme přidat do existujícího parametru novou dimenzi, je možné jít přes Shift+Enter

editace field parametrů prostřednictvím DAX

Mezi každým zápisem je nutné přidat čárku a obecně dodržovat následující formát:

(“”, NAMEOF(‘

’[]), )Limitace 

 • AI vizuály a Q&A nejsou podporovány
 • Uživatel nemá možnost “nezvolit”, čili chybí možnost “none”. Je to proto, že výběr žádné dimenze ve sliceru nebo filtrovací kartě má stejný účinek jako zvolit všechny dimenze. 
 • Prozatím nelze kombinovat s implicitními metrikami – když tedy potřebujeme v dimenzi použít například agregovaný sloupec, musíme vytvořit explicitní metriku pomocí DAXu
  • příklad implicitní metriky: Σ Sales
  • příklad explicitní metriky: Measure = SUM(´Table´[Sales])

Více informací.

Správa kompozitního modelu na datasetech Power BI

Možnost vytvořit kompozitní model využívající jeden nebo více datasetů z Power BI nebo Azure Analysis Services je v preview už od prosince 2020. Minulý měsíc MS ohlásil změny v požadovaných povoleních při zobrazování reportů vytvořených za pomocí této funkce.

Tento měsíc jsou na pořadu další zajímavé novinky: Admini tenantu mohou nyní umožnit/znemožnit DirectQuery propojení do Power BI datasetů přímo v admin portálu. Zatímco je to takto nastaveno defaultně, znemožnění připojení zabrání uživatelům publikování nových kompozitních modelů do Power BI Service. Jak už jsme u těchto nastavení zvyklí, je možné definovat, zda-li chceme toto pravidlo aplikovat na specifické bezpečnostní skupiny nebo třeba celou organizaci. 

povolení directquery propojení s Power BI datasety

Toto nastavení je zapnuto defaultně a v případě vypnutí jakýkoli už publikovaný report, který se vztahuje ke kompozitnímu modelu na datasetu z Power BI, bude nadále funkční. 

Pokud je nastavení vypnuto, Power BI Desktop zahlásí následující informaci – při vytváření DirectQuery propojení do datasetu v Power BI zvolením Make changes to this model

directquery connection oznámení při zmnách v modelu

Tímto způsobem je možné stále prozkoumávat dataset na úrovni lokálního Power BI Desktop prostředí a vytvořit kompozitní model. Nicméně v tomto případě není možné publikovat report do Servicu. V případě, že se pokusíme publikovat report/model, dostaneme následující error message a dojde k blokaci. 

error message_publikace i pres blokaci directquery connection

Všimněme si, že live připojení k datovým sadám Power BI nejsou touto změnou ovlivněna (týká se live připojení nebo připojení DirectQuery k Azure Analysis Services). Ty budou nadále fungovat bez ohledu na to, zda byla možnost vypnutá. Také všechny publikované sestavy, které využívají kompozitní model na datové sadě Power BI, budou nadále fungovat, i když byla funkce po jejich publikování vypnutá.

Více o problematice v dokumentaci.

Obdelníkový výběr datových bodů (Generally available)

S touto funkcí je nyní možné (multi-select) hromadného click&drag výběru datových bodů v rámci vybraného vizuálu, který to podporuje. Zde je osvěžení toho, jak to funguje:

Při úpravách reportu je možné vytvořit v rámci vizuálu přidržením CTRL, clickem a táhnutím obdelníkový výběr. Takto vybereme všechny datové body v rámci definovaného obdélníku. Vaše předchozí výběry zůstanou zachovány, ačkoli aktuálně vybraná data budou z výběru uvolněna – proces můžeme přirovnat k držení CTRL a výběr data jednotlivých data bodů prostřednictvím klikání na každý jeden z nich. Můžeme také vybírat s pomocí držení SHIFT. To nám pouze přidá další data body do v předchozím kroku definovaného výběru, který zůstane zachován. Jako vždy můžeme zrušit aktuální výběry kliknutím do na libovolné prázdné místo v rámci canvasu.  Dodatečně můžeme stejný výběr uskutečnit při prohlížení reportu pouhým potažením bez nutnosti držet jakoukoli klávesu. 

Tento měsíc byly také představeny klávesové zkratky sloužící k přístupu obdelníkového výběru bez nutnosti použití myši. Přidržení klávesy S v momentu, kdy je náš focus na canvas nebo specifický data bod, vloží obdelníkový výběrový mód zobrazující kurzor v rámci vizuálu. Kurzorem můžeme pohybovat pomocí šipek, případně pohyb zrychlit přidáním stisknutí klávesy SHIFT. 

rectangle select ukázka na area chartu v Power BI

Když jsme připraveni začít kreslit obdélník z pozice kurzoru, podržíme klávesu Space a pomocí stejných ovládacích prvků pohybu kurzoru vytvoříme obdélník výběru. Výběr je dokončen, jakmile pustíme klávesu Space.

Nyní je tu také možnost vymazat výběr stisknutím Ctrl+Shift+C.

Mějme na paměti, že výběr obdélníku datových bodů je k dispozici pro následující vizuály – spojnicový a plošný graf, scatter chart, treemap a mapy. Zároveň je možné vybrat maximálně 3500 datových bodů najednou. 

Error bars (chybové úsečky) jsou k dispozici v preview pro kombinované sloupcové a spojnicové grafy

Po tom, co byla zpřístupněna preview verze v minulém měsíci pro jednodušší verze, je možné vytvářet error bars i v kombinovaných grafech stejnou metodou – stači přetáhnout požadované hodnoty do vrchní a spodní hranice v rámci karty Error bars v Analytickém panelu. Najdeme zde stejné formátovací možnosti pro spojnicové i sloupcové elementy vizuálu. 

spojnicový a sloupcový graf preview error bars

SERVICE

Správa odebírání obsahu v power bi service jednodušeji

Došlo k řadě vylepšení v rámci managementu přístupů (subscriptions) v Power BI Service, které poskytují Adminům pracovních prostorů nový přehled a správní kapacity vzhledem ke všem subskripcím k jednotlivým artefaktům uvnitř konkrétního pracovního prostoru. Pokud máme připsanou v daném pracovním prostoru Admin roli, můžeme si nyní zobrazit všechny subskripce, které byly vytvořeny pro reporty, dashboardy nebo paginated reporty v rámci daného pracovního prostoru, a to bez ohledu na vlastníky jednotlivých artefaktů. Informace o názvu subskripce, vlastníkovi, názvu reportů i dashboardů, druhy obsahů jsou k dispozici. 

power bi service nový přehled adminů v rámci pracovního prostoru

K zobrazení všech subskripcí navázaných na pracovní prostor přibývá Admin roli i možnost editovat nebo přebírat subskripce, které konkrétní uživatel v roli přímo nevlastní.  

Member, Contributor nebo Viewer rolím je přístup k této aktualizované stránce umožněn s tím, že mohou procházet pouze jejich vlastní subskripce. Nezávisle na roli je pak možné hledat v seznamu pomocí klíčových slov, nebo abecedně třídit jakékoli sloupce. 

Detailnější info najdete na blogu nebo v oficiální dokumentaci

Vylepšení Datového centra

Došlo k aktualizaci stránky Datového centra s detaily datasetů a analytické vhledy (insights) jsou tak ještě dostupnější.

V datovém centru můžete kliknout na libovolný dataset a otevřít tak detailní stránku datasetu. V rámci této stránky můžete prozkoumávat data pomocí nových kapacit, které byly přidány, viz. screenshot.  

nová stránka datového centra v Power BI Service

Automatické vytvoření reportu nad existujícím datasetem

Nyní můžete rychle vytvářet reporty na základě existujících datasetů – Power BI automaticky vygeneruje agregovaný přehled Vašich dat. Tyto automatické vizuály Vás dokážou dostat od surových dat k nějakému analytickému vhledu rychlejí než dřív. Změnit dat, která jsou v reportu použita, je snadné. Navigujte do Your data panelu, kde můžete přidávat nebo odebírat dimenze dle potřeby. Vyberte/odvyberte dimenze a určete tak, co chcete měřit a analyzovat. Power BI automaticky navrhne smysluplné grafy založené na zvolených dimenzích. 

automatické reporty nad datasety v Power BI Service

Upozornění: tato funkce je momentálně k dispozici pouze pro datasety tvořené jednou tabulkou. 

Vytvářejte exportovatelné formátované tabulky

V datovém centru je nyní možné vytvářet exportovatelné formátované tabulky. Více informací

formátovatelné exportovatelné tabulky v Power BI service Datové centrum
Ukončení podpory vybraného řídícího panelu jakožto výchozí vstupní stránky 

Možnost konfigurovat doporučený řídící panel jako domovskou stránku v Power BI Service bude ukončena od 29. dubna do 1. června v závislosti na geografické poloze. 

podpora nastavení dashboardu jakožto výchozí stránky v Power BI Service

Jak Vás to ovlivní 

Už nebude možné přidat dashboard jako domovskou stránku – dříve doporučené řídící panely budou na domovské stránce stále viditelné. Připnuté panely nebude možné přidávat ani upravovat. Stále bude možné odebrat hlavní dashboard. 

Jak se připravit

Jako alternativu, abyste byli schopni v budoucnu dashboardy najít, zvažte favorizaci připnutých dashboardů skrze Power BI.   

Ukončení podpory nástroje Dashboard performance inspector

Platí stejné časové rozmezí ukončení jako v předchozím případě. 

Jak Vás to ovlivní 

Podpora zobrazení statistiky toho, které oblasti fungují dobře a které potřebují pozornost v rámci zlepšené výkonu na dashboardech, bude ukončena. 

Jak se připravit  

Inspector nebude mít žádné alternativní řešení. Před ukončením funkce se ujistěte, že máte odpovídající plán. 

Mobile

Aktualizace cílů nyní k dispozici ve zdroji aktivit (activity feed)

Aktivity feed v rámci mobilní aplikace Power BI pomáhá zůstat v obraze ohledně všech aktivit a aktualizací obsahu. 

Díky tomuto updatu bude feed obsahovat informace i o změnách a aktualizacích cílů. Měli byste být schopni rychleji porozumět a reagovat na změnvy stavů a progresu Vašich cílů. Klepnutím na cíl ve feedu se dostanete přímo na podokno podrobností cíle, ale také lze aktualizovat přímo z feedu pomocí Rychlého přihlášení. 

activity feed goals a cíle v rámci Power BI Service Mobile
Windows Appky – nové požadavky na minimum OS

V rámci příprav na WebView2 se změnily požadavky Power BI Windows app na minimální úroveň OS Windows na Windows 10 version 16299. Aktualizace pro zařízení, která běží na starších verzích, nebudou dostupné. 

Jiné

Update Power BI Desktop infrastruktury (WebView2)

Bylo adresováno několik bugů, ale stále je potřeba komunitní podpora. Pokud tedy nastane problém s WebView2, Power BI Desktop zahlásí následující chybu: 

webwiew2 error message_Power BI Desktop

Pokud narazíte na tuto zprávu, doporučuje se nahlásit problém prostřednictvím Get in touch tlačitka nebo na komunitním blogu

Nový článek s názvem Aktualizace květen 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace duben 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-duben-2022/ Wed, 11 May 2022 10:22:51 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33266 AKTUALIZACE DUBEN 2022 Do Power BI přichází další letošní aktualizace. Pojďte...

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

AKTUALIZACE DUBEN 2022

Do Power BI přichází další letošní aktualizace. Pojďte se s námi podívat, co nového přináší.

Reporting

Nový formátovací panel – update

Nový formátovací panel je v náhledu od listopadu 2021 a ve výchozím nastavení byl pro uživatele zpřístupněn v únorovém vydání. Pro upozornění: v GA módu (obecně přístupný)  bude od května, což znamená, že uživatelé již nebudou moci přejít zpět na “starou” verzi formátovacího panelu.

Již brzy budou uživatelé schopni nastavit expand všech kategorií ve výchozím nastavení 

Reakce Microsoftu na ohromující zpětnou vazbu ohledně subkategorií a nutností se kategoriemi proklikávat na sebe nenechala dlouho čekat. V květnovém updatu bude přidáno nové výchozí nastavení umožňující v rámci formátování vizuálu vždy začínat s rozbalenými subkategoriemi. Cílem je přiblížit se předchozí verzi formátovacího panelu.   

 

Nastavení expanze všech subkategorií v Power BI

Současné nastavení (nalevo vypnuto) vs. možnost přednastavit rozbalení kategorií (napravo zapnuto)

V současném nastavení je defaultně rozbalena pouze první kategorie z důvodu možnosti rychlé kontroly a přehledu o obsahu. Nalevo můžeme vidět všechny kategorie rozbaleny. 

 

Ukázka starého i nového nastavení subkategorií

Vylepšení, která byla přídána tento měsíc dále zahrnují: 

 • vlastní nastavení barev u Shape map vizuálu
 • “Show blank values” toggle tlačítko u Scatter chart vizuálu (Visual – X/Y axis – Values)
 • slider typy (mezi, před, po) ve sliceru (znázorněno na obrázku pod nastavením ohraničení u matic)
 • nastavení velikostí ikon v rámci Buttons
 • odstraněn bug způsobující zpoždění pozice kurzoru při psaní textu do boxů 
 • konsolidace outline nastavení pro matici a tabulku

Došlo ke konsolidaci nastavení vnějšího ohraničení (outline settings) v rámci matic a tabulek – nyní v kartě Grid. Dříve museli uživatelé nastavit barvu a šířku v Grid kartě a posléze jít do každé sekce matice a upravit lokaci ohraničení. Nyní lze upravit ohraničení pro celou matici a přepínat mezi jednotivými sekcemi v rámci jedné karty Grid.   


                                                                                                                          Před                                                                                                                Po


Nastavení outline v matici a tabulce před a po
slider typu ve sliceru v Power BI

 • Novinka! Rozdělení grand totals nastavení pro sloupce a řádky v matici 

Dříve změna grand totals nastavení ovlivnila jak řádky, tak i sloupce. Nově lze formátovat obě separátně. 


                                                                                                                                      Před                                            Po


Nastavení Grand totals u matice před a po

Novinka! Extra možnosti v rámci nastavení pozice legendy: Top right a bottom right


Přidání možnosti v rámci legendy
Tooltips (popisy) nyní podporují drill akce pro matici, spojnicové a plošné grafy

Microsoft minulý rok spustil preview moderních vizuálních popisů, které umožňují drill down a drill through přímo z tooltipu. Původní preview nepodporovalo tuto funkci pro všechny vizuály, tento měsíc se tedy tato možnost přidala k následujícím vizuálům:

 • Matice 
 • Liniový graf (Line chart) 
 • Plošný graf (Area chart) 
 • Skládaný plošný graf (Stacked area chart)
tooltipy s rozšířenou drill down funkcí pro matici

Pro více informací, jak aktivovat tuto funkci v náhledu, projděte příslušnou dokumentaci. Feedback lze nechat v rámci komunitního vlákna

Aktualizace požadovaných Oprávnění v přístupu k datovým modelům v rámci Power BI datasetů

Doposud to bylo tak, že uživatel pracující s kompozitním modelem v rámci Power BI Service, potřeboval oprávnění Build permission nebo Contributor roli pro všechny datové sady v řetězci. Zpětná vazba byla vyslyšena: Build permission se ukázalo být příliš liberálním řešením pro uživatele, který report pouze konzumuje. Proto uživatel potřebuje nově pro datasety vytvořenými v Premium nebo PPU pracovních prostorech pouze Read permissoin nebo Viewer roli na všechny datasety v sestavě. 

Více informací zde

Chybové úsečky (error bars) pro seskupené sloupcové a pruhové grafy (clustered column and bar charts)

Minulý měsíc byla zavedena funkce náhledu chybových úseček (Error bars) pro spojnicové grafy, které pomáhají vizualizovat nejistotu v datech. Chybové úsečky (error bars) jsou k dispozici také pro seskupené sloupcové a pruhové grafy.

nové error bars v clusterd bar chart

Chybové úsečky můžete vytvořit stejným způsobem jako u spojnicových grafů: jednoduše přetáhněte potřebnou metriku (upper a lower bound pole) do karty chybové úsečky v rámci Analytics panelu. Najdete zde omezenější sadu možností než u spojnicových grafů. Také si všimnete, že chybové úsečky jsou povoleny pouze pro seskupené grafy a ne skládané (stacked), kde by taková vizualizace pro reprezentované kategorie nebyla jasná.

Navigátor záložek (Bookmark navigator) nyní zobrazuje poslední vybranou záložku skupiny

Microsoft zde opět vyslyšel zpětnou vazbu a vylepšil navigaci mezi navigátory, skupinami záložek a elementy v sestavě. Nyní je zajišťěno, že po kliknutí na záložku v navigátoru, zůstává záložka aktivovaná i po změnách v reportu. “Aktivní” záložka zůstane aktivní, dokud nebude vybrána jiná záložka ze stejného navigátoru nebo jiného panelu záložek. Dříve při “aktivaci” jiné záložky, včetně těch z jiné skupiny záložek, vymazalo všechny předchozí výběry. Tato změna tedy umožňuje používání několika navigátorů zaměřených na samostatné skupiny záložek najednou a využívat/filtrovat pomocí nezávislých záložek.

Příklad. Máte dva navigátory záložek. První obsahuje skupinu záložek, která filtruje sestavu dle země. Druhý filtruje podle desetiletí. V dřívější verzi by výběr dekády vymazal výběr země a naopak. 

dřívější možnost filtrace pomocí záložek

Nyní je zajištěna interakce a obě záložky zůstanou aktivní. 

nová možnost filtrace pomocí záložek

Všimněme si, že stále můžeme měnit report, aniž bysme museli vybrat jinou záložku, která by nám udržela vybraný filtr (například manuální změnou filtru z Evropy na US). Teď záložky vybraný “stav” zachovají. 

Data preparation 

Dynamické M query parametry nyní dostupné (generally available)

Pro osvěžení tato funkce umožňuje uživatelům reportů dynamicky nastavovat hodnoty parametrů M dotazu pomocí filtrů nebo průřezů. To může být užitečné v případech, kdy je potřeba optimalizace výkonu dotazů, aniž by se musela obětovat úroveň interaktivity reportu.

V rámci tohoto releasu jsou parametry dotazu Dynamic M nyní kompatibilní s následujícími funkcemi:

 • Q&A
 • Decomposition tree
 • Key influencers
 • Detekce anomálií

Zde je konkrétní příklad reportu, který používá dynamický parametr dotazu M a nastavuje jeho hodnotu pomocí sliceru “Color options”. V tomto příkladu jsou zvoleny barvy, což filtruje zároveň QA vizuál i decomposition tree.

filtrování reportu pomocí dynamických parametrů v power query (M)

Service 

Aktualizace Power BI Goals

Došlo k přidání dvou aktualizací: možnost hromadné aktualizace a panel pro přístup a sdílení. 

Hromadné sdílení

bulk updating v Power BI Service Goals

Díky hromadné aktualizaci je možné vybrat více cílů a provést změny v termínech a vlastnících. Možnost i hromadného mazání. Brzy dojde k přidání dalších funkcí, jako jsou hromadné změny stavu a další. 

Aktualizace banneru sdílení a přístupu

aktualizace banneru sdílení a přístupu v Power BI Service

Byl přidán banner, který vás upozorní v případě, že vlastníci cílů nemají přístup ke svojí výsledkové kartě (scorecard) obsahující jejich cíle. Jen díky několika kliknutí nyní můžete zajistit, že všichni vlastníci přístup získají a budou moci poskytovat aktuální informace o pokroku.

Mobile

Možnosti mobilního formátování podporují vizuální interakci

Při vytváření reportu optimalizovaného pro mobilní zařízení se nastavení vizuální interakce propíše i do mobilního reportu. 

ukázka vizuální interakce v Power BI Service for mobilní telefony
Push notifikace cílů (Goals)

Push notifikace mobilních aplikací uživatelům pomáhají zůstat v obraze a vědět o všech změnách, které mohou vyžadovat okamžitou pozornost. Byly přidány dva druhy notifikací spojených s cíli: 

 • Přiřazení cíle: kdykoli je uživateli zadán cíl, obdrží o tom zprávu na svoje mobilní zařízení.
 • Zmínka: kdykoli je uživatel zmíněn v novém nebo existujícím check-inu, obdrží zprávu. Lze odpovídat přímo z mobilní aplikace.

V obou případech kliknutí na notifikaci přesměrovává na příslušný cíl uvnitř scorecard.  

push notifikace v Power BI Mobile App

Other

Windows 11 support 

Windows 11 zavádí čtyři kontrastní témata – Vodní, Poušť, Soumrak a Noční obloha. Každé s novou paletou barev, která je odlišná od předchozích ve Windows 10. S dubnovým vydáním Power BI všechny motivy plně podporuje a zůstává kompatibilní s motivy i vlastními motivy ve Windows 10. Barvy pozadí okna, hlavního textu, zvýrazněného textu a pozadí, hypertextového odkazu, zakázaného textu, textu tlačítka a pozadí a ikon se přizpůsobí barvám systému uživatele. V důsledku toho budou mít uživatelé se slabým zrakem plynulejší procházení aplikací Power BI a používání všech druhů dialogů bez ohledu na operační systémy Windows, které používají. Tato změna nemá vliv na témata sestav.

školení vedenÁ instruktorem

AID – Analytics za den, končí a již nebude aktualizováno. Během příštího měsíce bude odstraněno z dostupného seznamu školení. Školicí zdroje pro Power BI pod vedením instruktora naleznete zde: https://aka.ms/pbitraining.

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Datumová tabulka https://www.jaknapowerbi.cz/datumova-tabulka/ Sun, 20 Mar 2022 09:02:02 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33216 JAK SI VYTVOŘIT DATUMOVOU TABULKU? Pokud jste potřebovali v modelu...

Nový článek s názvem Datumová tabulka byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

JAK SI VYTVOŘIT DATUMOVOU TABULKU?

Pokud jste potřebovali v modelu využít kalendářní data, buď jste museli využít Time Intelligence anebo si vytvořit vlastní tabulku s datumy. Pojďme se podívat na to, jak si ji tedy můžeme vyrobit.

V článku o Time intelligence jsme zmínili důvod, proč je rozumnější vypínat funkci Auto date/time (Časové měřítko) a vytvořit si namísto toho vlastní tabulku představující časovou hierarchii.

Možností, jak si v Power BI vytvořit datumovou tabulku, neboli DateKey je nespočet. V tomto článku si pro příklad představíme tři vybrané způsoby, jak toho lze dosáhnout:

 • V Power Query jednoduchou metodou,
 • v Power Query vlastní funkcí,
 • pomocí jazyka DAX.
DATEKEY V POWER QUERY (Jednoduchá metoda)

Pro tuto metodu budeme potřebovat získat celkem 3 dotazy. Vše by šlo udělat dotazem jedním ale pro přehlednost to rozděluji na separátní. Kdy 2 dotazy slouží jen pro získání nejvyššího a nejnižšího datumu v datech. V této ukázce jde o obchodní data, která jsou ukládána do tabulky Sales a datum transakce je držen ve sloupci Date. Pojďme tedy na to!

Přejděte do Power Query volbou Transform data (Transformovat data) na záložce Home (Domů).

Nyní budeme potřebovat vytvořit tři samostatné dotazy. První dva nám vrátí nejnižší a nejvyšší datum, které určí rozsah samotné DateKey.

Na horním panelu na záložce Home (Domů) zvolte New Source (Nový datový zdroj) a následně Blank Query (Prázdný dotaz):

Do pole dotazu vložte (a upravte dle svých dat) následující:

          = List.Min(Tabulka[Datumový sloupec])

Celý dotaz zkopírujte a upravte z “Min” na “Max”:

          = List.Max(Tabulka[Datumový sloupec])

Tím jsme získaly první dva dotazy, které pro získání DateKey potřebujete.

Dále si vytvořené dotazy přejmenujte na minDate a maxDate. Kdykoli se nyní změní minimální či maximální hodnota zdrojového datumového sloupce, změní se také dynamicky výstupní hodnota příslušného dotazu.

Alternativou k předchozím dvěma dotazům je vytvořit si dva samostatné parametry minDate a maxDate, jejichž hodnotu definujete ručně. Minimální a maximální datum si tak určíte zcela libovolně, bez ohledu na existující data. Jak tvoříme parametry se můžete dočíst v článku ZDE.

Vyrobíme si třetí dotaz, který vyrobíme opět jako prázdný. Z něj již vytvoříme samotnou DateKey za použití obou předchozích dotazů (popř. parametrů) minDate a maxDate. Do pole dotazu vložte následující:

              = {Number.From(minDate)..Number.From(maxDate)}

Power Query náš dotaz přeloží a vyrobí v číselné formě seznam datumů od minimálního po maximální. Abychom mohli změnit datový typ na datum, musíme nejprve převést seznam na tabulku. To provedeme kliknutím na To Table (Na tabulku) v levém horním rohu. (Pokud bychom chtěli rovnou vyrobit seznam datumů, tak bychom mohli použít funkci List.Dates(), tuto funkci záměrně ale nyní neukazujeme, protože by mohla být příliš matoucí.)

Převod do tabulky

Okno, které se Vám následně zobrazí stačí potvrdit volbou Ok.

Nyní již standardním způsobem změníme datový typ sloupce na datum.

Abychom v reportech mohli pracovat s časovou hierarchií, rozšíříme tabulku o sloupce Year, Quarter, Month, Week atp. To provedeme následujícím způsobem:

Označíme nově vytvořený datumový sloupec, přejmenujeme ho na “Date” a na kartě Add Column (Nový sloupec) zvolíme Date (Datum). Následně z rozbalené nabídky zvolíme Year (Rok). Postup opakujeme pro každý nový sloupec časové hierarchie, který v rámci naší DateKey plánujeme používat.

Výsledná tabulka může vypadat například takto:

Nyní již máme DateKey kompletně vytvořenou. Před tím, než opustíme Power Query, doporučujeme ještě ulehčit modelu tím, že vypneme načítání veškerých dotazů, které v modelu neplánujeme dále používat. V tomto případě se jedná o dotazy minDate a maxDate. Vypneme je přes pravé tlačítko myši odškrtnutím volby Enable Load (Povolit načítání). 

Nyní můžete opustit Power Query a v sekci Model vytvořit relaci přes datumový sloupec s příslušnou tabulkou (popř. tabulkami).

DATEKEY v Power Query (PŘES VLASTNÍ FUNKCI)

Využít custom function (vlastní funkci) znamená, že využijete buďto svůj kód zabalený jako funkci nebo kód někoho jiného, kdo již za vás celý algoritmus připravil.

Jednu takovou funkci pro vytvoření DateKey máme volně k dispozici na našem GitHub. Můžete si ji tak jednoduše zkopírovat, libovolně upravit a používat pro své vlastní potřeby. Zkopírovanou funkci stačí pouze vložit do nově vytvořeného dotazu v Power Query přes volbu Advanced Editor (Rozšířený editor).

Jakmile potvrdíte Advanced Editor (Rozšířený editor) volbou Done (Hotovo), zbývá doplnit parametry start_date, end_date a přes volbu Choose Column (Zvolit sloupec) zvolit sloupec z tabulky, která obsahuje obecné datumy svátků ve formátu 1.1., 1.5., 8.5,…  Velikonoce nejsou obecným svátkem, protože je potřeba pro každý rok dopočítat, což můžeme například TOUTO funkcí. Stiskem tlačítka Invoke (Vyvolat) spustíte funkci, která vytvoří tabulku DateKey.

Jak si můžete všimnout, vytvořená tabulka obsahuje informaci o tom, zda je dané datum víkendem či svátkem:

Informace o svátcích v DateKey
DATEKEY VYTVOŘENÁ POMOCÍ JAZYKA DAX

DateKey můžete vytvořit také přímo v modelu například pomocí DAX funkce CALENDAR.

CALENDAR(<start_date>, <end_date>) 

Podobně jako při tvorbě DateKey přes Power Query, můžeme se i zde rozhodnout, zda bude tabulka dynamická a tedy vycházející z minimální a maximální hodnoty již existujícího datumového sloupce, anebo zda její rozsah určíme napevno (konkrétními datumy).

Na kartě Modeling (Modelování) zvolte New table (Nová tabulka).

V prvním (dynamickém) případě by funkce vypadala následovně:

= CALENDAR (MINX (Tabulka, [Datumový sloupec]), MAXX (Tabulka, [Datumový sloupec]))

a ve druhém takto:

= CALENDAR (DATE (2015, 1, 1), DATE (2022, 12, 31))

V článku článku o Time Intelligence jsme již zmínili, že pokud máte v Options (Možnosti) v sekci Data Load – Time intelligence (Načtení dat – Časové měřítko) povolenou funkci Auto date/time (Časové měřítko), automaticky se s každým datumovým sloupcem vytvoří také časová hierarchie Year, Quarter, Month, Day.

Pokud funkci Auto date/time (Časové měřítko) povolenou nemáte (což doporučujeme) a přesto byste chtěli používat časovou hierarchii, můžete funkci CALENDAR obalit např. funkcí ADDCOLUMNS. Ta Vám umožní nadefinovat si další sloupce DateKey tabulky:

DAX kód pak může vypadat následovně:

Na obrázku výše si můžete všimnout dvou parametrů. První z nich (cs-CZ) říká, že daný sloupec bude zobrazován v češtině. Stejným způsobem bychom definovali výstup v angličtině (en-US), němčině (de-DE) atp.

Parametr u DateofWeekNumber nám umožňuje výběr ze tří možných číslování dní v týdnu:

 • Sunday (1) – Saturday (7)
 • Monday (1) – Sunday (7)
 • Monday (0) – Sunday (6)

Na levém panelu v sekci Data si můžeme prohlédnout výslednou DateKey tabulku:

Výsledná DateKey přes DAX

Nový článek s názvem Datumová tabulka byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace únor 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-unor-2022/ Thu, 24 Feb 2022 10:23:57 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33175 AKTUALIZACE ÚNOR 2022 Do Power BI přichází první aktualizace v...

Nový článek s názvem Aktualizace únor 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI Vývojář

AKTUALIZACE ÚNOR 2022

Do Power BI přichází první aktualizace v roce 2022. Pojďte se společně s námi podívat, co vše nového přináší.

Lednová aktualizace přišla pouze pro Power BI Report Server. První Power BI Desktop aktualizace přišla až 17. února. Co vše přináší?

REPORTING

Nové možnosti formátování v mobilním rozložení Power BI Desktop (Verze Preview)

Pokud jste tvořili report pro mobilní zařízení v Power BI Desktop, mohli jste narazit na problém s formátováním textů, obrazců a tak dále. Tomu je nyní konec.

Nově pokud přepnete do mobilního zobrazení, vpravo se objeví panel Visualizations (Vizualizace). Pokud přenesete objekt z panelu Page visuals (Vizuály na stránce), poté je budete moci formátovat. Výhodou také je, že pokud upravíte vizuál až v mobilním zobrazení, nijak vám to neovlivní vizuály v reportu pro desktopovou verzi Power BI.

Tato funkce je prozatím ve verzi Preview. To znamená, že je nutné jí aktivovat v nastavení, konrétně v kartě File (Soubor) > Options & Settings (Možnosti a nastavení) > Options (Možnosti) > Preview features (Funkce ve verzi preview) > Modify visuals settings for mobile layout (Upravit nastavení vizuálů pro mobilní rozložení).

DĚDIČNOST citlivostních popisků napříč úrovněmi (Veřejně dostupná funkce)

Únorová aktualizace představila také několik funkcí, které se posouvají z Preview verze do veřejné dostupnosti. A jednou z nich je právě Propisování citlivostních popisků napříč úrovněmi artefaktů.

V praxi tato funkce znamená, že pokud přiložíte například k datové sadě citlivostní popisek, propíše se vám tento popisek i přes další artefakty, které z označené datové sady vychází.

Výchozí nastavení citlivostních popisků v Power BI (veřejně dostupná funkce)

Další funkcí, která přešla do veřejné dostupnosti, je výchozí nastavení citlivostních popisků artefaktů v Power BI. Díky této možnosti máte možnost nastavit výchozí citlivostní popisek pro všechny prvky jak v Power BI Desktop, tak v Power BI Service.

Možnost nastavit tento popisek mají pouze administrátoři tenantů v nastavení Microsoft 365 Compliance Center (Centrum dodržování předpisů Microsoftu 365).

Pro více informací o této funkci doporučujeme navštívit dokumentací Microsoft Docs.

Povinné zásady popisků pro Power BI (Veřejně dostupná funkce)

Funkce povinných zásad popisků umožňuje organizacím získat jistotu, že na každém novém obsahu bude aplikovaný popisek citlivosti. Tato funkce je nyní veřejně dostupná.

Jakmile se uživatel pokusí uložit PBIX soubor v Power BI Desktop nebo Power BI Service artefakt, který na sobě nemá aplikovaný popisek citlivosti, bude vyzván k označení obsahu tímto popiskem. Navíc, pokud je tato funkce zapnutá, nemá uživatel možnost odstranit popisek citlivosti.

Více o této funkci naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

Nový formátovací panel je nově povolen ve výchozím nastavení (Verze Preview)

V předchozích článcích na aktualizace jste mohli zaznamenat, že do Power BI přibyl nový formátovací panel. Prozatím bylo nutné tento panel zapnout, nyní už je ve výchozím nastavení zapnut, ovšem lze ho stále vypnout. Nicméně do pár měsíců nebude možnost již využívat starý formátovací panel a možnost vypnout nový zmizí.

Vypnout tuto funkci můžete stále mezi funkcemi ve verzi Preview v nastavení Power BI Desktop.

Filtrování dat pomocí vizuálu víceřádkových karet

Nově s příchodem únorové aktualizace máte možnost filtrovat data ve vašich reportech i pomocí víceřádkových karet. V tomto vizuálu máte možnost vybrat řádky a podle nich se vám zvýrazní či zafiltrují data v ostatních vizuálech. Nezvýrazněné řádky zůstanou lehce viditelné, abyste neztratili přehled nad tím, na jaká data koukáte. Navíc můžete vybrat více řádků pomocí kliknutí s přidržením klávesy Shift či Ctrl.

Tato možnost vnáší do reportů další možnosti interaktivity a využití víceřádkových karet.

PŘÍPRAVA DAT

Dynamické M Query parametry nyní podporují SQL Server a další datové zdroje (verze Preview)

Když byly Dynamické M Query parametry vydány, podporovaly pouze datové zdroje založené na jazyce M (například Azure Data Explorer, Databricks, BigQuery, Snowflake a další). V tu dobu nepodporovaly jiné zdroje, jakými je například SQL server. Tento měsíc Microsoft oznámil, že tyto parametry podporují více datových zdrojů:

 • Zdroje založené na SQL: SQL Server, Azure SQL Database, Synapse SQL pools (jako Azure Synapse Analytics) a Synapse SQL OnDemand pools,
 • Oracle
 • Teradata
 • Dataflows (vylepšený výpočetní engnine je povolený),
 • SAP Hana Relational

Tato funkce umožňuje uživatelům reportů dynamicky nastavovat hodnoty pro parametr M Query pomocí filtrů nebo průřezů. Funkce může být zvláště užitečná pro optimalizaci výkonu dotazů bez obětování interaktivity reportů.

Pro více informací doporučujeme nahlédnout do dokumentace nebo zhlédnout demo video.

POWER BI SERVICE

Power BI Goals

Každý měsíc se také dočkáváme změn v Power BI Goals a únor nemůže být výjimkou. Tento měsíc byly zaintegrované Teams notifikace, možnost přidat více vlastníků k cílům a možnost vytvářet scorecards (přehledy) přímo v osobním pracovním prostoru.

Notifikace

Díky notifikacím mají uživatelé možnost udržovat přehled a velmi rychle reagovat na změny v cílech. Pokud vám někdo nově přiřadí cíl, zmíní vás v poznámce cíle nebo jakmile se změní status cíle podle nastavených pravidel, obdržíte notifikaci. Ty vypadají následovně:

K tomu, abyste uživatelé mohli získávat tyto notifikace, je třeba mít v Teams nainstalovanou Power BI aplikaci. Zároveň uživatelé, kterým chcete notifikaci poslat, musí mít přístup ke scorecards.

Pro více informací vám doporučujeme přečíst dokumentaci.

Možnost přiřadit více vlastníků k jednomu cíli

Jedním z dalších požadavků v rámci vylepšení Goals byla i možnost přiřadit více lidem jeden cíl. V únorové aktualizaci se tak stalo a nově máte možnost přiřadit k jednomu cíli až pět vlastníků. Stačí pouze připsat do pole Owners (Vlastníci) více jmen.

Tvorba scorecards přímo v osobním pracovním prostoru

Od února mají uživatelé možnost vytvořit si svou scorecard (tedy přehled cílů) přímo v osobním pracovním prostoru. K vytváření stačí i licence typu Free, nicméně pro sdílení této scorecard je třeba alespoň licence Pro.

Vylepšení Deployment pipelines

Tento měsíc byly vydány velmi očekáváné funkce u Deployment pipelines:

 • Azure DevOps rozšíření (Preview) – automatizujte procesy nasazení a tvoření pipelines pomocí Tasks (Úkolů) ve své Azure pipeline.
 • Více pipelines dohromady – synchronizujte připojení mezi věcmi spravovaných v různých pipelines.
 • Veřejná dostupnost Dataflows a podpora provázaných entit.

Více detailů naleznete v příspěvku na Microsoft blogu.

Vylepšení u stahování PBIX souborů z Power BI Service

Microsoft také usilovně zapracoval na dalších novinkách při stahování PBIX souborů z Power BI Service.

V předchozích měsících nebylo možné stáhnout PBIS soubor s reportem, pokud byl report připojen k jedné datové sadě a tato datová sada byla připravená pro velké modely, incremental refresh ( nebo měla být upravována pomocí XMLA endpointu. Nyní tyto limitace byly odstraněny pro reporty, které se do Power BI Service dostaly publikováním z Power BI Desktop nebo jsou připojené v live mode (živém módu).

Konkrétněji budete moci stahovat reporty z Power BI Service, pokud splňují následující požadavky:

 • Report byl vytvořen v Power BI Desktop
 • Report byl publikován nebo manuálně nahrán do Power BI Service
 • Report se živě připojuje na datovou sadu (nikoli v DirectQuery režimu)
 • Datová sada, ke které se report připojuje, je nakonfigurovaná pro velké modely, incremental refresh (přirůstkovou aktualizaci) nebo byla upravena pomocí XMLA Endpointu.

Více informací o dalším vývoji a využití naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

POWER BI MOBILE

Tmavý režim Windows aplikace

Aplikace pro Windows je připravena přímo pro prohlížení a interakci s obsahem Power BI. V únorové aktualizace se dočkala aplikace pro Windows tmavého režimu. Pokud je aplikace v tmavém režimu, tak všechny obrazovky a dialogová okna jsou také zobrazovány v tmavém režimu. Obsah Power BI se nijak při změně režimu na tmavý nemění.

Tmavý režim je možné povolit v nastavení v levém spodním rohu obrazovky.

Nový vzhled Windows aplikace (veřejně dostupná funkce)

V únorové aktualizaci se stal nový vzhled aplikace Power BI ve Windows veřejně dostupnou funkcí a není možné již přepnout na starý vzhled.

VÝVOJÁŘI

Kategorizace vlastních vizuálů v AppSource

Pokud často používáte vlastní vizuály nebo vizuály z obchodu AppSource, jistě tuto novinku oceníte. Nově každý tento vizuál spadá do určité kategorie podle toho, co zobrazuje.

Pokud už jste publikovali vlastní vizuál do AppSource a chcete mu přiřadit kategorii, stačí se přihlásit do Partner Centra a přetagovat vaše vizuály kategoriemi.

Každý vizuál může být otagován maximálně dvěma kategoriemi. Pokud jste vizuál měli otagovaný s kategorií, kterou Microsoft odstranil, bude nutné tento vizuál znovu přetagovat novou kategorií.

Novými kategoriemi jsou:

 • Comparison (Porovnání)
 • Correlation (Korelace)
 • Distribution (Distribuce)
 • Flow (Tok)
 • Filters (Filtery)
 • Infographics (Infografika)
 • KPIs
 • Narratives (Pomocník)
 • Maps (Mapy)
 • Part-to-Whole (Poměr k celku)
 • R visuals (R vizuály)
 • Change over time (Změna v čase)
 • Other (Jiné)
Rozbalení celé úrovně v maticích

S vydáním verze API 4.2 můžete rozbalovat a shlukovat hierarchii v maticích pomocí kódu. Pro více informací o nové verzi API doporučujeme přečíst článek v dokumentaci. Pokud chcete expandovat a shlukovat velké množství dat, můžete využít třídu fetchMoreData API spolu s expand/collapse API.

Podpora dynamického formátu textových řetězců

Pro to, abyste mohli využít podpory dynamického formátu textových řetězců ve vlastních vizuálech, stačí přidat následující definici do souboru capabilities.json. Tuto možnost podporuje API od verze 4.2.

OSTATNÍ

WebView2 je nyní vyžadováno pro aplikaci Power BI Desktop

Jak Microsoft oznámil v říjnu minulého roku, tak od tohoto měsíce je třeba, aby vždy spolu s Power BI Desktop bylo nainstalováno i WebView2. Jedná se o plugin, díky kterému je možné zobrazit rozhraní aplikace Power BI Desktop.

Pokud WebView2 nemáte nainstalované, přejděte na blog Microsoftu, kde zjistíte, jak WebView2 nainstalovat.

Sledujte nové funkce v Power BI s předstihem

Microsoft také po delší době aktualizoval svou Power BI aplikaci Power BI Release Plan. Jedná se o aplikaci, ve které můžete s předstihem sledovat, jaké změny Power BI v následujících měsících nastanou.

Aplikaci najdete přímo v AppSource.

Nové možnosti nastavení povolení či zakázání vizuálů Bing map a výplňových map

V říjnu 2021 bylo oznámeno, že administrátoři budou moci zakázat vizuály Bing map a výplňové mapy na úrovni celé organizace. S tím se pojily problémy, které častokrát zakázané mapy nezobrazovaly v Power BI Service, ovšem v Power BI Desktop s nimi uživatelé mohli volně pracovat.

Součástí této aktualizace je právě sjednocení chování vizuálů v Service i v Desktop. Pokud je uživatel v Power BI Desktop přihlášený, uvidí tyto vizuály na základě nastavení celé organizace. Pokud se uživatel bude pokoušet zobrazovat tyto vizuály a organizace bude mít tuto možnost zakázanou, zobrazí se následující hláška:

Pokud uživatel není přihlášen, budou vizuály zobrazené dle následujícího nastavení v možnostech Power BI Desktop:

A to by bylo pro únorovou aktualizaci vše! Děkujeme, že jste s námi a budeme se těšit u dalšího článku.

Nový článek s názvem Aktualizace únor 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace prosinec 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2021/ Fri, 17 Dec 2021 09:22:42 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33143 Aktualizace prosinec 2021 Měsíc utekl jako voda a Power BI...

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Automatizace dat v Cloudu

Aktualizace prosinec 2021

Měsíc utekl jako voda a Power BI se opět dočkalo dalších změn, oprav a novinek.

Pojďte se tedy společně s námi podívat, co vše se v Power BI za prosinec změnilo.

REPORTING

SPARKLINES – MINIGRAFY (FUNKCE VE VERZI PREVIEW)

Do Power BI se v rámci prosincové aktualizace poprvé dostávají i sparklines (minigrafy). Tato novinka byla jednou z nejžádanějších funkcí, které dosud v Power BI chyběly. Sparklines jsou malé grafy zobrazené v buňkách tabulky nebo matice. Díky nim můžete jednoduše sledovat trend v datech, pokud v tabulce/matici zobrazujete data v průběhu času. Zároveň v rámci těchto malých grafů můžete zobrazovat sezónní růsty nebo poklesy, ekonomické cykly nebo můžete zvýraznit nejvyšší a nejnižší hodnoty.

Pokud chcete minigrafy do vašich reportů přidat, je nutné prvně tuto funkci zapnout v nastavení. Funkce je totiž stále ve verzi Preview. Přejděte proto do nastavení Power BI Desktop a v sekci Preview features (Funkce ve verzi Preview) povolte Sparklines (Minigrafy).

Pro vytvoření minigrafu u vaší tabulky či matice v reportu stačí v poli Values (Hodnoty), kam vkládáte data, kliknout pravým tlačítkem na libovolnou číselnou hodnotu a zvolit v nabídce Add a sparkline (Přidat minigraf).

Jak vyrobit sparkline

Následně se vám otevře dialogové okno, ve kterém máte možnost nakonfigurovat detaily minigrafu. Číselné pole, nad kterým sparkline vytváříte, se vám automaticky vloží do osy Y. Máte ovšem možnost všechna tato pole změnit, včetně možnosti sumarizace. Mezi sumarizacemi najdete operace, jakými jsou:

 • suma,
 • maximální hodnota,
 • minimální hodnota,
 • průměr,
 • počet unikátních hodnot,
 • počet,
 • odchylka,
 • rozptyl,
 • medián.

Nutností je také zvolit osu X minigrafu.

Jakmile v dialogovém okně klikneme po nastavení tlačítko Create (Vytvořit), automaticky se nám do tabulky nebo matice přidá nový sloupec, který bude tyto minigrafy zobrazovat.

Jak sparkline upravit

Pro úpravu dat v minigrafech stačí pravým tlačítkem na myši kliknout na vaší vytvořenou sparkline v poli Values (Hodnoty).

A co by toto bylo za prvek ve vizuálu, kdyby se nedal naformátovat. Naformátovat můžete jak samotný graf sparkline (barvu, typ, tloušťku spojnice), tak také máte možnost přidat body (tzv. markers). Tyto markery vám pomohou lépe identifikovat, kde se nachází nejvyšší hodnota, nejnižší hodnota, první hodnota nebo poslední hodnota. Zapnout tyto markery můžete také u izolovaných bodů (tedy tam, kde se nechází samostatný bod a ne graf) anebo u všech bodů

V rámci minigrafů máte možnost také přepnout mezi typem grafu. Na výběr je buď spojnicový graf, který se zobrazuje v základním nastavení anebo sloupcový graf. Ten můžete přepnout ve formátování grafu, konkrétně v sekci typ grafu, kde stačí přepnout na Column (sloupcový graf).

Sparkline limity

Power BI podporuje až pět sloupců s minigrafy na jeden vizuál a zobrazí maximálně 52 bodů. Z důvodu zlepšení výkonnosti, maximální počet sloupců v matici bude limitován na 20 sloupců, pokud bude matice obsahovat sparkliny. Nejsou v současnosti podporovány v lokálním (on-premisovém) SQL Server Analysis Services, ovšem do budoucna tuto podporu Microsoft rozšíří.

 

Aktualizace a opravy nového formátovacího panelu (verze Preview)

Nový vizualizační/formátovací panel se dočkal nových funkcí, které v listopadové aktualizaci nebyly přeneseny. Těmi jsou:

 • Nově pokud chcete rozbalit všechny kategorie formátování po kliknutím pravým tlačítkem na myši v sekci Format (Formát), rozbalí se vám všechny kategorie včetně subkategorií. Dříve se rozbalily pouze kategorie bez subkategorií.
 • Přidány byly také nastavení v rámci formátování vizuálů, které doposud chyběly. Těmi jsou:
  • Karta Action (Akce) u tlačítek, obrazců a obrázků.
  • Globální nastavení velikosti textů u matice a tabulky.
  • Pozadí Category labels (Popisků kategorie) u Scatter chartu (Bodového grafu).
  • Přidání Ratio line (Čára poměru) u Scatter chartu (Bodového grafu).
  • Možnost nastavení responsibility a data volume (responiznosti a objemu dat) u vizuálů v sekci General (Obecné) > Properties (Vlastnosti).

POWER BI SERVICE

Představení veřejné Preview verze hybridních tabulek v Power BI Premium

Microsoft představil v prosincové aktualizaci také tzv. hybridní tabulky v Power BI Premium. Spolu s tím Microsoft oznámil také průlomové vylepšení Incremental refresh –  obnovova přírůstkových dat v reálném čase. Můžete tedy mít velmi vysoký výkon v režimu importu dat a nejnovější změny dat se projeví v uživatelských reportech, aniž byste museli provádět aktualizaci datové sady. Technické podrobnosti ohledně Incremental refresh naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

Dosud tvůrci modelů museli někdy dělat tvrdé kompromisy mezi výkonem a aktuálností dat. Režim importu poskytuje nejlepší výkon, ale aktuálnost dat představuje problémy, pokud nová data přicházejí v rychlých intervalech. Import dat do datové sady ve velmi krátkých intervalech je náročný na zdroje a je také neefektivní. Režim DirectQuery na druhé straně poskytuje aktuální data, ale na úkor výkonu reportů. Protože Power BI neimportuje data, ale převádí dotazy reportů na dotazy zdroje dat, nejnovější změny dat jsou rychle zachyceny, ale zpáteční cesty mezi Power BI a zdrojem dat vyžadují čas a zpomalují sestavy.

Jak ukazuje následující diagram, hybridní tabulka může pomoci najít správnou rovnováhu mezi výkonem dotazů a aktuálností dat. Hybridní tabulka je  (velká) tabulka, která má jeden nebo více oddílů v režimu importu a další oddíl v režimu DirectQuery. Pokud je oddíl DirectQuery dostatečně malý ve srovnání s oddíly v režimu importu, zpáteční cesty dotaz -> odpověď mezi Power BI a zdrojem dat by měly být stále přiměřeně rychlé, zatímco přístup k většině dat je již v režimu importu superrychlý. Data importu a DirectQuery jsou uživatelům prezentována jako jediná tabulka s obchodními definicemi a výpočty.

Jak nastavit hybrid table?

Pokud máte publikovanou datovou sadu v pracovním prostoru Premium per User nebo v pracovním prostoru s prémiovou kapacitou (Premium per Capacity), Power BI automaticky aplikuje zásadu aktualizace a rozdělí tabulku jako hybridní tabulku během obnovy dat pro všechny tabulky, kterým bylo (dle obrázku) nastaveno v nastavení Incremental refresh (Get the latest data in real time with DirectQuery)

Závěr

A to by bylo z prosincové aktualizace všechno. Doufáme, že jsme vám tento rok pomohli s orientací ve změnách a v aktualizacích Power BI. 

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace listopad 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-listopad-2021/ Mon, 29 Nov 2021 12:34:25 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33020 AKTUALIZACE LISTOPAD 2021 Měsíc opět utekl jako voda a my...

Nový článek s názvem Aktualizace listopad 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Úprava dat

AKTUALIZACE LISTOPAD 2021

Měsíc opět utekl jako voda a my vám přinášíme seznam změn, které se do Power BI v listopadové aktualizaci dostaly.

Pojďte se tedy společně s námi na veškeré novinky podívat.

REPORTING

NOVÝ VIZUALIZAČNÍ PANEL (VERZE PREVIEW)

A začneme ihned tou největší novinkou, která jistě změní vaši práci v Power BI Desktop i Service. V rámci listopadové aktualizace byl upraven vizualizační panel, který poprvé spatřil světlo světa již na konferenci Microsoft Ignite. Prozatím je nový vzhled panelu ve verzi Preview a je nutné si ho zapnout. Nicméně my vám ho doporučujeme zapnout, aby jste se s ním již seznámili. Poté, co totiž tato novinka přejde do veřejně dostupné, nebude už možnost návratu na starý vizualizační panel. Nový vzhled panelu si zapnete v nastavení Power BI Desktop. Naleznete jej v kartě File (Soubor) > Options & Settings (Možnosti a nastavení) > Options (Možnosti) > sekce Preview Features (Funkce ve verzi Preview) > New format pane (Nový panel formátování).

Pro více detailů o novém vizualizačním panelu neváhejte zavítat na nový příspěvek Microsoft na Power BI blogu.

NOVÝ NAVIGÁTOR MEZI STRÁNKAMI A ZÁLOŽKAMI

V listopadové aktualizaci přišla do reportů i možnost vytvořit si během pár kliknutí stránkovou nebo záložkovou navigaci. Dříve tvorba tlačítek na přepínání mezi záložkami a stránkami zabrala spoustu času, jelikož bylo třeba vždy tlačítko nastavit, přiřadit mu příslušnou akci a poté tato tlačítka duplikovat a měnit. Tomu je nyní konec! Nově totiž mezi tlačítka v Power BI Desktop přibyla možnost Navigator.

Po rozbalení máte možnost si vybrat, jestli vytvoříte v reportu navigaci mezi stránkami nebo mezi záložkami. Jak každá z nich funguje?

NAVIGÁTOR MEZI STRÁNKAMI

Pokud si zvolíte navigátor mezi stránkami, vytvoří se vám v horní části reportu skupina tlačítek, díky kterým budete moci přecházet mezi stránkami. Podívejte se, jak navigátor funguje na následujícím GIFu. Vytvoření navigátoru najdete na kartě Insert (Vložení) > Buttons (Tlačítka) > Navigator (Navigátor) > Page navigator (Navigátor stránek).

Navigátor si automaticky převezme a nastaví tyto možnosti:

 • Názvy stránek a nastaví je jako nápisy tlačítek,
 • Pořadí stránek a dle něj uspořádá pořadí tlačítek,
 • Vždy nechá zatmavlé tlačítko s názvem stránky, na které momentálně jste,
 • Pokud odstaníte stránku, navigátor se automaticky aktualizuje a aktualizuje i tlačítka,
 • Pokud přejmenujete stránku, navigátor automaticky přepíše i nápis tlačítek.
Pokud chcete podrobněji nastavit, které stránky bude navigátor zobrazit, můžete jít do sekce Format (Formát) ve vizualizačním panelu a následně v sekci Visual (Vizuál) přejít do podsekce Pages (Stránky). Zde si můžete vybrat, zda zahrnete v navigátoru i skryté či tooltip stránky.

Nezapomeňte, že pokud testujete navigátor mezi stránkami v reportu v Power BI Desktop nebo v editovacím módu v Power BI Service, musíte pro přechod mezi stránkami klikat a držet na klávesnici klávesu CTRL.

NAVIGÁTOR MEZI ZÁLOŽKAMI

Podobným způsobem, jakým funguje navigátor mezi stránkami, funguje i navigátor mezi záložkami. Předpokladem pro jeho vytvoření je, že máte v reportu již vytvořené záložky. Navíc, pokud plánujete v reportu tvořit různé navigátory záložek, tak můžete. Je ovšem nutné slučovat záložky do skupin a poté v navigátoru zobrazovat vždy konkrétní skupinu záložek. Navigátor záložek si vytvoříte velmi podobně, jako u stránek. Jděte do karty Insert (Vložení) > Buttons (Tlačítka) > Navigator (Navigátor) > Bookmark navigator (Navigátor záložek). Tento navigátor také funguje téměr stejně, jako stránkový navigátor. S tím rozdílem, že se orientuje na záložky. Můžete si jedním kliknutím vytvořit “přepínač záložek”. Podívejte se, jak navigátor záložek funguje.

Navigátor záložek se opět synchronizuje s názvy záložek a aktualizuje se podle nich. Co vše je synchronizováno?

 • Nápisy na tlačítkách navigátoru se jmenují stejně, jako záložky,
 • Pořadí záložek v navigátoru kopíruje pořadí záložek v podoknu výběru,
 • Zvolená záložka je vyobrazena v základním nastavení jako tmavé tlačítko,
 • Po přidání nebo odebrání záložek se také automaticky záložky odstraní nebo přidají do navigátoru,
 • Jakmile přejmenujete nějakou záložku, název se automaticky synchronizuje i v navigátoru.

Pokud chcete upravit záložky, které se zobrazí v navigátoru, můžete. Můžete zobrazit buď všechny záložky anebo konkrétní skupinu záložek. Pokud tedy v panelu záložek sloučíte některé záložky do skupiny, budete moci poté v navigátoru tuto skupinu zobrazit. V nastavení formátu navigátoru můžete také povolit možnost odkliknutí všech záložek a nastavit, která záložka se zobrazí, pokud nebude vybraná žádná záložka.

MOŽNOSTI FORMÁTOVÁNÍ NAVIGÁTORU

Stejně jako ostatní tlačítka, tak i navigátory můžeme formátovat. Power BI nabízí široké spektrum formátování navigátorů, jakým je:

 • Výplň tlačítek
 • Text v tlačítkách
 • Ohraničení
 • Tvar
 • Stínování
 • Záře
 • Rotace

Ovšem přibyly i dvě nové možnosti:

 • Rozložení mřížky
 • Stav zvoleného tlačítka navigátoru
ROZLOŽENÍ MŘÍŽKY

Díky rozložení mřížky si můžete libovolně upravit, jak chcete navigátor zobrazit. Máme možnost vybrat si horizontální nebo vertikální orientaci tak, jak jí znáte například u průřezů, nově je ale možné přesně určit mřížku o počtech řádků a sloupců. Můžete tedy například zobrazit navigátor záložek ve 2 řádcích a 3 sloupcích, zkrátka volba je jen na vás. Zároveň můžete změnšit nebo zvětšit mezery mezi jednotlivými tlačítky pomocí možnosti Padding.

STAV ZVOLENÉHO TLAČÍTKA NAVIGÁTORU

Tlačítka uvnitř navigátoru mají také novou akci – pokud je jedno právě zvolené, můžeme mu změnit formátování. Dříve jsme znali pouze čtyři stavy – základní stav, stav při stisknutí tlačítka, stav při najetí myší na tlačítko a stav, kdy je tlačítko zakázáno. Pro příklad můžeme uvést naší ukázku, kde jsme momentálně na stránce Attendance v reportu a chceme změnit vždy formátování zvoleného tlačítka. Nastavíme ho tedy na červené při stavu Selected.

TŘÍZENÍ LEGENDY VE VIZUÁLECH

S příchodem listopadové aktualizace můžete nově třídit legendu ve vizuálech. Setřídit legendu můžete v podrobném nastavení vizuálu po najetí myší. Následně v nabídce stačí zvolit Sort legend (Třídit legendu). Je třeba upozornit, že legenda se vždy bude abecedně třídit podle toho, co se vám nechází v poli legendy v datech vizuálu.

MOŽNOST NASTAVENÍ FONTŮ TUČNĚ, KURZÍVOU A PODTRŽENĚ

Pokud v Power BI někde zahlédnete formátování textu, nově se vám všude zobrazí možnost zapnout ztučnění textu, potržení nebo nastavení textu kurzívou. Ve starém formátovacím panelu tyto možnosti naleznete jako přepínače. U nového formátovacího panelu veškeré tyto možnosti naleznete v ikonách tak, jak je znáte z jiných Microsoft produktů.

Možnost nastavení typů písma
HORNÍ, DOLNÍ INDEXY A SEZNAMY V TEXTOVÝCH POLÍCH

Do textových polí v listopadové aktualizaci přibyla možnost změnit text na horní index, dolní index anebo veškerý text v poli nastavit jako seznam v odrážkách. Všechny tyto možnosti můžete textovému poli nastavit ve vyskakovacím formátovacím okně. Díky těmto novinkám můžete zahrnout spousta nových věcí do vašich polí.

ROTACE KOLÁČOVÝCH A PRSTENCOVÝCH GRAFŮ

V základním nastavení se vždy koláčové a prstencové grafy vytvoří od největší hodnoty po směru hodinových ručiček. Nově si ve formátovacím panelu můžete nastavit rotaci těchto dvou vizuálů

VIZUÁL PŘEHLEDU VÝKONNOSTNÍCH METRIK Z POWER BI GOALS (VERZE PREVIEW)

Power BI Goals si svou premiéru odbyly před pár měsíci, ovšem i tak k nám proudí velké množství novinek. Minulý měsíc přibyla možnost automatizace všech cílů a nyní přichází do Power BI i vizuál scorecard. Tedy přehled všech cílů v rámci jednoho vizuálu.

Integrace Power BI Goals do vizuálu je skvělou cestou, jak sledovat výkon celého svého týmu v rámci jediné stránky reportu. V rámci vizuálu můžete své cíle upravovat, přidávat check-iny a aktualizovat je. Zároveň je novinkou, že už pro vytváření nových cílů nemusíte chodit do Power BI Service. Můžete jednoduše vytvářet cíle rovnou z tohoto vizuálu. Vizuál zároveň obsahuje širokou škálu nastavení formátování, jako je změna pozadí cílů, změna formátování písma a podobně. Každý tvůrce reportů může tedy jednoduše nastavit vzhled vizuálu.

Pro otestování tohoto vizuálu je nutné povolit tuto funkci mezi funkcemi ve verzi Preview v nastavení Power BI Desktop.

Vizuál scorecard v Power BI Desktop
AKTUALIZACE MOŽNOSTI VYPNOUT VIZUÁL BING MAPY NAPŘÍČ ORGANIZACÍ

Minulý měsíc do Power BI přistála novinka v podobě možnosti zakázání vizuálů Bing mapy napříc celou organizací. Tento měsíc se v této změně objevilo pár oprav, jako je synchronizace Power BI Desktop s touto možností. Častokrát se totiž stávalo, že uživatelé v Service neměli možnost zobrazovat tento vizuál, ovšem tvůrce reportu v Power BI Desktop mapu měl stále viditelnou. Tato chyba již je opravena.

POWER BI SERVICE

VYLEPŠENÍ PROSTORU S DATOVÝMI SADAMI
VOLBA CÍLOVÉHO PRACOVNÍHO PROSTORU PŘI VYTVÁŘENÍ NOVÉHO REPORTU Z DATASET HUBU

Jakmile si vyhledáte konkrétní datovou sadu v Power BI Service, můžete nad ní rovnou vytvořit nový report. Jakmile skončíte s tvorbou reportu a budete ho chtít uložit, nově na vás vyskočí okno, ve kterém si můžete zvolit, do jakého pracovního prostoru report uložíte.

RYCHLÝ PŘÍSTUP DO DATOVÉ SADY PŘÍMO Z REPORTU

Pokud si otevřete jakýkoli report v Power BI Service, nově můžete přejít rovnou do prohlížeče datové sady

Tato novinka může být užitečná pro spoustu případů:

Pokud jste vlastníkem datové sady, můžete ze stránky datové sady:

 • Rychle zkontrolovat stav aktualizace datové sady a rovnou aktualizaci manuálně vyvolat,
 • Rychle zkontrolovat rodokmen a předejít tak chybám v aktualizacím sady,
 • Prohlížet analýzu dopadu a upozornit tým na chyby v datech,
 • Rychle prohlížet metriky využití.

Pokud nejste vlastníkem datové sady, i tak můžete využívat funkcí, jakými jsou:

 • Kontrolování stavu aktualizace datové sady,
 • Prohlížet ostatní reporty založené na stejné datové sadě,
 • Rychlé vytváření nového reportu na základě prohlížené datové sady.

Pokud nemáte oprávnění stavět reporty na konkrétní datové sadě, uvidíte tlačítko “Požádat o přístup”. Můžete si tedy přístup k datové sadě rovnou vyžádat.

Možnost požádat o build permission u datové sady
PODPORA AZURE LOCKBOX PRO POWER BI

Většina operací, podpora a řešení problémů, které provádí zaměstnanci Microsoftu nevyžadují přístup k datům zákazníka. Existují ovšem i výjimky, kdy je takový přístup vyžadován. Přístup poskytuje Customer Lockbox, který je nyní podporovaný i v Power BI. Lockbox poskytuje rozhraní, kde mohou zákazníci schvalovat, kontrolovat, ale i zamítat požadavky na přístup k datům. Používá se v případech, kdy technik z Microsoftu potřebuje získat přístup k zákaznickým datům (například se potřebuje vzdáleně připojit k serveru a provést výpis paměti datové sady Power BI). To dává zákazníkům jistotu, že jakýkoli přístup technických týmů Microsoftu k jejich obsahu projde schválením správce organizace.

POWER BI GOALS

OPRÁVNĚNÍ NA ÚROVNI CÍLŮ

Ve spoustě dnešních organizacích by lidé s jinými rolemi měli mít přístup ke specifickým cílům. Například manažeři by měli vidět cíle pro oddělení lidských zdrojů a financí, zatímco zaměstnanci uvidí přístup pouze ke svým relevantním cílům. Také by měli být specifičtí jedinci nebo skupiny, které budou moci upravovat a aktualizovat cíle.

V rámci listopadové aktualizace máme možnost využít oprávnění na úrovni cílů. Díky němu můžete nastavit specifický pohled lidí a jejich pravomoce. Panel pro zobrazení oprávnění otevřete tím, že otevřete panel nastavení ve vybraném přehledu cílů a otevřete nové okno Oprávnění. Ujistěte se, že se nacházíte v režimu úprav daného přehledu.

V tomto podokně můžete vytvářet role s různým oprávněním a následně tyto role přiřadit různým lidem. Pokud byste například chtěli tedy vytvořit roli pouze pro čtení, která bude sloužit pro vedení, vytvoříte roli se stejným názvem a zaškrtnete jejich práva na View only (Pouze pro čtení).

Jaké role tedy existují?

 • View permission (Oprávnění pro čtení): Uživatelé budou moci zobrazit specifické cíle v přehledu cílů,
 • Update permission (Oprávnění pro aktualizaci): Uživatelé budou moci aktualizovat specifické aspekty cíle. Pod tímto oprávněním existují ještě tři “podoprávnění”:
  • Note (Poznámka): Uživatel bude moci přidat poznámku do check-inů,
  • Status (Stav): Uživatel může aktualizovat stav cíle v rámci check-inu,
  • Current Value (Aktuální hodnota): Uživatel může aktualizovat aktuální hodnotu v rámci check-inu.

Goals také umožňují nastavit oprávnění v základním nastavení. Toto nastavení poté bude aplikováno na každého, kdo přistupuje k přehledu cílů. Tvorba základní role je čistě jen na vás.

Oprávnění na úrovni cílů se také aplikuje na dataset, který z přehledu plyne.

INTEGRACE POWER AUTOMATE

Power BI Goals se před měsícem posunuly krokem vpřed k automatizaci. A tento měsíc se posouvají skokem v automatizaci! Nově byly přidány nové aktivační události a akce do Power Automate právě v souvislosti s Power BI Goals.

Nové aktivační události:

 • Při změně cíle (stavu, vlastníka,…))
 • Jakmile někdo přidá či upraví check-in
 • Jakmile je přiřazen vlastník k cíli
 • Jakmile aktualizace dat pro cíl selže

Nové akce:

 • Vytvořit cíl
 • Vytvořit check-in
 • Přidat poznámku do check-inu
 • Vytvořit přehled cílů (scorecard)
 • Aktualizovat check-in
 • Aktualizovat cíl
 • Získat cíl
 • Získat check-iny z cíle

A nesmíme zapomínat ani na šablony z nově vzniklých událostí a akcí. Šablony budou vydány během následujících pár týdnů a umožní vám si zvolit tok, který pasuje k vašim potřebám automatizace byznysu. Microsoft poskytnul pohled pod pokličku, které šablony chystá:

 • Odeslání notifikace v Teams, když se změní status cíle na behind (za) anebo at risk (risk).
 • Odeslání připomínky členům týmu ve specifickém intervalu s odkazem k přehledu nebo specifickým cílům v revizi.
 • Upozornění člena týmu, pokud jsou přiřazeni k novému cíli a pokud by měli provést check-in.
 • Odeslání formuláře, které se přidá jako check-in poznámka k cíli.
 • Odeslání e-mailové gratulace, pokud tým splní cíl.

Užití Power Automate ve spojení s Power BI Goals pomůže vašim týmům a vaší organizaci rychleji odpovědět na měnící se podmínky a jednoduše umožní využít data pro lepší reakci. Podívejte se, jak může šablona v Power Automate vypadat:

Všechny tyto změny budou k dispozici v následujících týdnech.

PŘEMISŤOVÁNÍ CÍLŮ V RÁMCI PŘEHLEDU

Nově do Power BI Goals přibyla i možnost přidržením tlačítka na myši přemístit cíl na jinou pozici v přehledu. Díky této změně je jednoduší udržovat přehled nad důležitými cíli pro celou organizaci a nechat vyniknout prioritní cíle.

Jak jsme zmínili výše, pro přesun cíle stačí click & drag vzít cíl a přesunout ho na libovolné místo v přehledu. Můžete si tak jednoduše uspořádat váš přehled.

SKRÝVÁNÍ/ZOBRAZOVÁNÍ A PŘEMIŠŤOVÁNÍ SLOUPCŮ V PŘEHLEDU

Každá organizace má jiné priority a také každého bude zajímat jiný údaj u cíle. Přesně proto byla do Goals přidána možnost skrývat a zobrazovat konkrétní sloupce v přehledu cílů anebo tyto sloupce přeuspořádat. Tuto změnu může provést pouze vlastník přehledu v režimu úprav.

Stačí kliknout na ikonu šipky u jakéhokoliv sloupce a otevře se podokno nastavení sloupců. Jedná se o velmi podobné podokno, jaké můžete znát například ze SharePointu. V tomto okně můžete sloupce skrýt, zobrazit anebo je přemístit. Druhou variantou pro skrytí sloupce je na konkrétní sloupec kliknout pravým tlačítkem na myši a následně je v možnostech skrýt. Zároveň přemisťovat jednotlivé sloupce můžete click & drag.

POWER BI MOBILE

POUŽITÍ QR KÓDU SPOLU S URL PARAMETRY (PRO ANDROID A IOS)

Věděli jste, že můžete použít aplikaci Power BI na telefonu, abyste rychle pomocí QR kódu otevřeli jakýkoliv report? A v listopadové aktualizaci přišlo ještě další vylepšení! Nově se totiž do URL reportů v Power BI Service ukládají i hodnoty filtrů. Pokud tedy vytvoříte QR kód pomocí nástroje třetí strany a naskenujete kód pomocí Power BI Mobile, otevře se vám report ve stejném zobrazení, jako v prohlížeči.

Důležité je upozornit, že generátor QR kódů v Power BI Service nepodporuje ukládání parametrů z Power Query. Pojďme si funkci vyzkoušet.

Máme tedy připravený report v Power BI Service. Stačí otevřít jakýkoliv generátor třetí strany a následně kód naskenovat telefonem s aplikací Power BI Mobile. Všimněte si, že náš report je zafiltrovaný na poslední 3 měsíce. Jak postupovat poté na telefonu?

Na telefonu stačí otevřít skener ikonkou fotoaparátu na úvodní stránce Power BI Mobile. Poté stačí naskenovat kód a automaticky se otevře report. Vidíme, že do reportu se přenesl filtr, který nám data zobrazuje pouze za poslední tři měsíce.

AKTUALIZACE PANELŮ S FILTRY

Pro lepší orientaci ve filtrech, které jsou aplikovány na otevřeném reportu, Microsoft předělal panel filtrů. Tento panel vypadá nyní stejně, jako je k nalezení v Power BI Desktop. Díky němu bude jednodušší orientace ve filtrech a bude tak jasné, které filtry jsou na report/stránku/vizuál aplikovány.

Tvůrce reportu má také možnost upravit tomuto panelu barvy, jako je vyobrazeno níže na obrázku.

EMBEDDED ANALYTICS

POWER BI EMBEDDED GEN2 (VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ)

V předchozích článcích na aktualizaci jsme vám přinesli novinku, že druhá generace Power BI Embedded je ve verzi Preview. Dnešním dnem už je oficiálně veřejně dostupná. Druhá generace poskytuje zvýšení výkonu.

Embedded druhé generace má kromě výhod Premium Gen2 přidané hodnoty:

Poskytuje nižší vstupní úroveň pro embedované reporty a úlohy AI a nyní můžete škálovat kapacity Azure během několika sekund namísto minut, bez nutnosti vypnutí!

Pro přechod z Gen1 na Gen2 je k dispozici rozhraní API a uživatelské rozhraní – část uživatelského rozhraní Azure Resource můžete vidět na snímku obrazovky níže: 

Je důležité říct, že kapacity první generace stále mohou být využity do automatické migrace na druhou generaci, která nastane 15. ledna 2022.

Prémiové automatické škálování je naplánované pro Embedded kapacity na začátku roku 2022. Zákazníci mohou stále nakonfigurovat vertikální automatické škálování v Azure, pomocí ARM Apis, Azure Metrics a Alert Rules.

VĚTŠÍ KONROLA EXPIRACE EMBED TOKENU

Další novinkou v Embedded analytics je možnost kontrolovat a nastavovat expiraci embed tokenu. Byla přidána možnost zkrátit maximální dobu životnosti tokenu vygenerovaného pomocí zavoláním GenerateTokenRequest API. Stačí za toto vyvolání přidat parametr lifeTimeInMinutes.

Tato novinka je užitečná především pro důvody zabezpečení. V případě, že vaše řešení vyžaduje vygenerovat token, který má mít kratší životnost, než v základním nastavení má, můžete životnost přenastavit. Tento postup se ovšem nedá použít, pokud chcete prodloužit životnost tokenu – to nelze. Je možné pouze životnost zkrátit. Tato možnost je také dostupná v SDK .NET od verze 3.29.0.

PODPOROVÁNÍ EMBEDOVANÉHO REPORTU, KTERÝ OBSAHUJE VIZUÁL STRÁNKOVANÉ SESTAVY

Pokud embedujete report, který obsahuje vizuál stránkované sestavy v Power BI, potřebujete rozšířený embed token a tzv. service principal. Service principal je místní zastoupení vaší Azure Active Directory aplikace pro použití konkrétního tenantu (resp. organizace). Rozšířený embed token obsahuje:

 • ID Power BI reportu,
 • ID stránkované sestavy, ke kterému je vizuál připojen,
 • ID datové sady (Power BI reportu).

Service principal musí mít přístup k oběma reportům (jak k Power BI reportu, tak i ke stránkované sestavě).

Žádost pro vyvolání rozšířeného tokenu vypadá následovně:

PROZKOUMEJTE NOVĚ VÁŠ REPORT NA TESTOVACÍM PROSTŘEDÍ PRO VÝVOJÁŘE

Pokud se dnes podíváte na proces embedování reportu na webovou stránku, Microsoft veškerou práci zjednodušil.

Pokud otevřete libovolný report v Power BI Service a v horní liště kliknete na tlačítko File (Soubor) > Embed report (Vložit sestavu) > a poté zvolíte Developer Playground (Testovací prostředí pro vývojáře), budete mít možnost váš report kompletně otestovat před tím, než jej vložíte na web.

Toto vývojářské prostředí je místo, kde můžete prozkoumat veškeré funkce, které Power BI Embedded nabízí. Získáte tak představu o tom, jak se report bude chovat poté, co jej vložíte do vaší aplikace nebo na váš web. V tomto prostředí je také možné přenést libovolné rozhraní API do editoru kódu a můžete tak přesně sledovat, jak vaše aplikace report ovlivní

Poté, co testování reportu ukončíte, můžete rovnou přejít na nastavení reportu v Power BI Embedded.

OSTATNÍ

AUTOMATICKÁ AKTUALIZACE STRÁNKY NYNÍ PODPORUJE DATOVÉ SaDY V REŽIMU DIRECTQUERY A  AZURE ANALYSIS SERVICES

Před rokem Microsoft spustil do veřejné dostupnosti funkci automatické aktualizace stránky. Tato funkce vám umožní nastavit interval, kdy se budou vizuály na stránce aktualizovat, pokud využíváte v reportu režim připojení DirectQuery. Nově tato možnost zahrnuje režim připojení DirectQuery pro Power BI datasety a pro Azure Analysis Services.

Pro zapnutí této funkce v reportu je proces stále stejný, jako u DirectQuery režimu. Připojte se k datovému zdroji a ve vizualizačním panelu se přemístěte do sekce Format (Formát). Tam najdete sekci Page refresh (Aktualizace stránky). Následně stačí už zadat pouze typ obnovy, interval a máte připraveno. Nejefektivnější nastavení závisí na tom, kde je datový zdroj hostován.

Mějte na paměti, že obnova stránky má své limitace, jakými jsou:

 • Minimální interval pro DirectQuery režimu u datasetů Power BI a u Azure Analysis Services, je 30 minut,
 • Power BI datasety jsou podporovány pouze pokud jsou v DirectQuery režimu připojení,
 • Pokud váš administrátor zakázal tuto funkci v prémiové kapacitě, funkci neuvidíte,
 • Detekce změn není podporována u tohoto typu datových zdrojů.

O automatické aktualizaci stránky se můžete dozvědět více na dokumentaci Microsoft Docs.

A to by bylo z listopadových novinek vše. Již brzy vám přineseme i prosincové novinky.

Nový článek s názvem Aktualizace listopad 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace září 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-zari-2021/ Wed, 20 Oct 2021 15:26:25 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=32906 AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2021 I v září jsme se mohli dočkat...

Nový článek s názvem Aktualizace září 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Administrace

AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2021

I v září jsme se mohli dočkat spoustu změn, které posunuly nástroj Power BI na další úroveň z hlediska efektivity zpracování dat.

Pojďme do podrobna rozebrat, které změny nám přinesla zářijová aktualizace Power BI.

REPORTING

NOVÉ MOŽNOSTI FORMÁTOVÁNÍ TLAČÍTEK

Microsoft si pro nás v září připravil nové možnosti formátování tlačítek. Nově tak přibyly nové obrazce pro tlačítka, vlastní ikony a spoustu dalšího. Před touto aktualizací bylo možné využít pouze obrazec Obdelník pro nastavení tlačítka. Nyní můžeme chování tlačítka nastavit i dalším obrazcům:

 • Šipka
 • Šipka směřující nahoru
 • Pětiúhelníková šipka
 • Srdce
 • Šestiúhelník
 • Rovnostranný trojúhelník
 • Osmiúhelník
 • Ovál
 • Rovnoběžník
 • Pětiúhelník
 • Pilulka
 • Obdelník
 • Pravoúhlý trojúhelník
 • Zaoblený obdelník
 • Bublina řeči
 • Obdelník s jedním zaobleným rohem
 • Obdelník s jedním uříznutým rohem
 • Obdelník se zaoblenými horními rohy
 • Obdelník s uříznutými horními rohy
 • Lichoběžník
Pokud si vyberete jeden z těchto obrazců a po čase se rozhodnete obrazec změnit, můžete jej nově změnit v panelu Format button (Formátování tlačítka) -> Shape (Obrazec).

Spolu s touto novinkou přibylo v nastavení tlačítek – tedy v panelu Format button (Formátování tlačítka) další nastavení, kterými jsou:

 • Přidání vlastního obrázku nebo ikony pro tlačítka – stačí jít do sekce Icon (Ikona) a vybrat v menu Icon (Ikona) volbu Custom (Vlastní)
 • Jednoduchá volba umístění ikony u tlačítka – tato nastavení najdete taktéž v sekci Icon (Ikona) a ve výběrovém menu Icon placement (Umístění ikony). Možnost Custom (Vlastní) vám umožní zvolit si vertikální a horizontální umístění ikony manuálně.
 • Možnost nastavovat odsazení ikony (Padding) – pro demo klikněte uvnitř obrázku, spustí se gif.
 • Možnost upravovat velikost ikony – v základním nastavení je tato možnost na hodnotu Auto, což znamená, že ikona má přímoúměrnou velikost, jako tlačítko. Toto nastavení lze změnit i na manuální hodnotu. Hodnota 0 nezmění velikost ikony a není možné zadat větší ikonu, než je samotný obrazec. Pro demo klikněte uvnitř obrázku, spustí se gif.
 • Dále můžete nastavit obrazcům efekty stínu, záření nebo obrazec otáčet a to samé i text v něm pomocí nastavení Shape rotation a Text rotation
MOŽNOST VYPNOUT SLOUPEC TOTAL U VODOPÁDOVÉHO GRAFU

Na základě zpětné vazby od Power BI komunity byla do Power BI přidána možnost vypnutí sloupce Total u vodopádových grafů. Toto nastavení je k nalezení ve formátování vizuálu v sekci Y axis (Osa Y).

POPISY HODNOT U spojnicového GRAFU

Součástí zářijové aktualizace je také přidání popisu kategorií u spojnicového grafu. Získáváme tedy možnost zpřehlednit spojnicový graf s více hodnotami tím, že zobrazíme popisy jednotlivých kategorií. Popisy se poté zobrazí v pravé části vizuálu. Povolit toto nastavení můžeme ve formátování spojnicového grafu, v sekci Series labels. Po přidání metriky do vizuálu se zobrazí název zobrazené metriky.

PODPORA CITLIVOSTNÍCH POPISKŮ U ŠABLON POWER BI

V Power BI Desktop můžeme vytvořit šablonu pro tvorbu reportů v Power BI. Tyto soubory mají příponu .pbit a nyní jim nově můžeme přiřazovat citlivostní popisky. Pokud vyexportujeme šablonu z Power BI reportu, bude šabloně přiřazen stejný popisek citlivosti, jako u reportu, ze kterého šablonu exportujeme. Pokud ze šablony vytvoříme nový report, bude mít report stejný citlivostní popisek, jaký má šablona.

ANALYTICS

INSIGHTS PRO REPORTY V POWER BI SERVICE (VERZE PREVIEW)

Insights zde na blogu už zazněly a v Power BI Service jsou s námi už delší dobu. Nicméně přistupovat jsme k nim mohli pouze z dashboardů (řídících panelů). Nyní se Insights dostávají i k reportům v Power BI Service! Díky nim můžeme v našem reportu hledat anomálie, trendy a KPI analýzy. Navíc, pokud je máme v našem reportu povolené, proaktivně upozorní uživatele, pokud v reportu (respektive v datech) existují zajímavosti. Poté pro tyto poznatky poskytne Power BI vysvětlení. Insights v reportech v Power BI Service jsou dostupné pro každý report, který se nachází v pracovním prostoru Premium. Tuto funkci mohou využít uživatelé i v pracovním prostorech, které nejsou Premium, ovšem uživatel musí mít Premium per User licenci.

V první řadě je nutné si povolit Insights v nastavení reportu v Power BI Service. Jakmile klikneme na tlačítko Get Insights (Získat přehledy) v horní liště nad reportem, spustí se analýza reportu. Jakmile Power BI hledání dokončí a máme příslušné licence, zobrazí se v pravém horním rohu hláška o dokončení prohledávání a uživatel může přejít do zkoumání těchto Insights.

Po kliknutí na tlačítko See insights (Zobrazit přehledy) se zobrazí anomálie a další informace nalezené v datasetu. Pokud bychom toto tlačítko minuli, najdete také v horním panelu nad reportem tlačítko Get insights (Získat přehledy). A pokud chceme zobrazit přehled pouze za konkrétní vizuál, stačí u námi vybraného vizuálu kliknout na rozšířené možnosti a Get insights (Získat přehledy). Insights poté vypadají následovně:

Pokud poté klikneme do určitého přehledu, zobrazí se i vysvětlení.

Pokud se chcete dozvědět více o nových Insights, doporučujeme navštívit oficiální dokumentaci Microsoft Docs.

MODELING

FUNKCE CALCULATE PODPORUJE VE FILTRU NOVĚ I AGREGAČNÍ FUNKCE

Microsoft v rámci zářijové aktualizace zjednodušil zapisování funkce CALCULATE. Dříve jste veškeré agregační funkce v parametru Filter museli psát v proměnné či jiné metrice a poté proměnnou či jinou metriku vkládat do parametru. Tento krok nyní odpadá!

Nyní můžeme agregační funkce využívat rovnou v parametru Filter funkce CALCULATE.

nOVÝ PARAMETR FUNKCE xirr

V některých situacích nemohla funkce XIRR najít řešení a vrátila chybnou hlášku. Funkce XIRR je finanční funkce, kterou můžeme využít k výpočtu k míře návratnosti. Funkce může v zápisu DAX vypadat: XIRR ( CashFlows, [Payment], [Date] ). Tato funkce se dočkala nového (pátého) volitelného parametru, který vrací volitelnou hodnotu v případě, že se této funkci nepodaří najít řešení.

NOVÝ PARAMETR FUNKCE FORMAT

Funkce FORMAT umožňuje převádět určitou hodnotu na text ve specifickém formátu. Nyní této funkci byl přidán parametr, který umožní specifikovat, v jakém (lokálním) formátu má být určitá hodnota. Například pokud bychom chtěli zobrazit datum v britském formátu, napsali bychom:

Výstupem této funkce by bylo 03/12/2010 12:30:59. V Británii totiž píšeme prvně den, poté měsíc a poté rok. Co kdybychom ovšem změnili parametr funkce FORMAT a chtěli zobrazit datum ve formátu Spojených států?

Výstupem této funkce bude 12/03/2010 12:30:59. V USA totiž píší datum tak, že první je měsíc, poté den a poté rok. Dalším zajímavým příkladem může být formát čísla. Někde je psaný s desetinnou čárkou a někde s desetinnou tečkou. Nicméně pomocí funkce FORMAT můžeme specifikovat kód (locale name) dané oblasti a poté se nám zobrazí buď desetinná čárka nebo tečka podle toho, jakou oblast jsme vybrali.

Funkce nám vrátí hodnotu 123.456,78. Je to kvůli tomu, že v Nizozemsku je tečka určena k oddělování tisícových hodnot a čárka k oddělení desetinných míst. Pokud bychom zvolili kód oblasti “en-US” (tedy USA), vrátilo by se nám 123,456.78. USA má systém zapisování čísel naopak, jako například Nizozemsko.

Více informací o tom, jak tento parametr funguje, naleznete na dokumentaci Microsoft Learn, kde zároveň najdete vysvětlení kódu zemí a odkud pochází.

SERVICE

Power BI GOALS: AKTUALIZACE STATUSU CÍLE NA ZÁKLADĚ PODMÍNEK (verze preview)

Jednou z věcí, na kterou jsme čekali v Power BI Goals dlouhou dobu, bylo automatická aktualizace statusu cíle při splnění konkrétní podmínky. Nyní tedy mohu nechat automaticky označit cíl za splněný, pokud se dostane sledovaná hodnota na nějakou míru. Podmínky mohou být založené na konkrétní hodnotě, procentu cíle, podmínkách datumu a nebo kombinací všech těchto tří možností.

POWER BI GOALS: VYLEPŠENÍ MOŽNOSTI FILTROVÁNÍ (VERZE PREVIEW)

V rámci Power BI Goals přibylo v zářijové aktualizaci filtrování cílů na základě jejich statusů. Jednou z možností je filtrování cílů dle klikání na sumarizační karty statusů.

Dalším možností filtrování cílů je vyhledávání. Máme tedy možnost najít klíčové slovo v názvu cílů.

Pro více detailů ve filtrování a vyhledávání v Goals navštivte článek na dokumentaci Microsoft Docs.

API nyní umožňuje zobrazit, kteří uživatelé mají přístup k jakým Power BI artefaktům (VERZE PREVIEW)

Power BI Service v rámci zářijové aktualizace představilo i novinku především určenou pro Power BI administrátory, kteří si chtějí udržet přehled nad přístupy. Díky této novice dokáže API získávat informace o uživatelích a přístupech k valné většině obsahu v Power BI Service (reportům, dashboardům, datasetům, dataflows, pracovním prostorům a kapacitám). Ve verzi Preview byly vypublikovány dva typy API. První z nich vyžaduje zadání identifikátoru aktiva a vrací seznam uživatelů a skupin, které mají přístup k těmto aktivům. Druhý typ je rozšířením rozhraní Scanner Admin API, které přidává uživatelům nebo skupinám zabezpečení úrovně jejich přístupu pro jeden nebo více pracovních prostorů.

Pro podrobnější informace k těmto novým funkcím API doporučujeme navštívit představení této funkce na Power BI blogu.

MOBILE

POWER BI GOALS JSOU DOSTUPNÉ I NA MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍCH

Jednou z očekávaných aktualizací Power BI Goals byl bod, kdy se Goals dostanou na mobilní zařízení. Co Goals jsou se můžete dočíst v jednom z našich článků. To je nyní skutečností a díky této funkci nyní můžeme sledovat veškeré cíle jednoduše ve svém telefonu.

Samozřejmostí na mobilním zařízení je i využívání Quick check-ins (Rychlých kontrol). Díky nim můžeme udržovat naše cíle vždy aktuální a případně je upravovat rovnou z mobilu.

PROZKOUMÁVÁNÍ RELEVANTNÍHO OBSAHU V POWER BI MOBILE

Vaši produktivitu můžete zvýšit pomocí Power BI Mobile tím, že prozkoumáte obsah, který by pro vás mohl být relevantní. V rámci zářijové aktualizace přibyly do Mobile sekce, které se vám snaží doporučit relevantní obsah stejně jako v Power BI Service ve webovém prohlížeči. Tento obsah najdeme buď na domovské obrazovce, nebo na samostatné stránce Explore (Prozkoumat).

VYŽÁDÁNÍ PŘÍSTUPU K REPORTU, KE KTERÉMU NEMÁME PŘÍSTUP

Pokud v mobilní verzi Power BI zjistíme, že nemáme přístup k nějakému obsahu, nově můžeme zažádat o přístup rovnou z telefonu pomocí kliknutí na tlačítko Request Access (Požádat o přístup).

STRÁNKOVANÉ SESTAVY

Nová verze Power BI Report Builder

Spolu se zářijovou aktualizací vyšla nová verze Power BI Report Builder. Dostupná ke stažení je v 64-bitové verzi z Microsoft Download Centra a z Microsoft Store. Aktualizace zahrnuje vylepšení pamětních limitů, podporu Date/Time parametrů, nové klávesové zkratky a předčítač.

A to by bylo pro zářijovou aktualizaci vše. Již zanedlouho vychází říjnová aktualizace a jako vždy vám přineseme všechny informace v češtině.

Nový článek s názvem Aktualizace září 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>