www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Sun, 04 Apr 2021 09:30:15 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.4 http://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2019/08/Favicon.png www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Aktualizace březen 2021 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-brezen-2021/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-brezen-2021/#respond Sun, 04 Apr 2021 09:23:48 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31858 Nový článek s názvem Aktualizace březen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace březen 2021

V březnu pro nás Microsoft přichystal novinky v DAX, užitečné změny ve vizuálech a mimo jiné i zajímavé aktualizace v Template Apps a Power BI Embedded

Změny v DAX

IF.EAGER je nová funkce, která dělá to samé jako IF (analogie funkce KDYŽ v Excelu). Rozdíl je ten, že funkce IF provede buď vyhodnocení větve, kde je podmínka splněna, nebo větve, kde podmínka splněna není. IF.EAGER vyhodnotí obě větve vždy a přináší zrychlení výpočtů, pokud je v podmínce použit výpočet, který se pak vyskytuje v obou větvích funkce (když je podmínka splněna i nesplněna). Příkladem může být následující výpočet, kde se v obou větvích funkce používají výpočty uvedené v úvodní podmínce:

IF.EAGER (
    [Total Sales] > [Last Month Sales],
    [Total Sales],
    [Last Month Sales] – [Total Sales]
)

Další novinkou této aktualizace Power BI je změna vyhodnocení filtru pro funkci CALCULATE. Dříve nebylo možné použít více sloupců z jedné tabulky a spojit je operátory A („AND“, „&&“), NEBA („OR“, „||“). Pro tento scénář bylo potřeba použít filtr tabulky pomocí funkce FILTER. Nově toto ale funkce CALCULATE podporuje:

CALCULATE (
    Sales[Sales Amount],
    Product[Color] = “Red”
        || Product[Grade] = “Top”
)

Konstantní čára na ose X

Spojnicový graf umožní nově pro osu X (pro osu Y to již uměl) zobrazit konstantní čáru („X axis constant line for line charts“). Jediným omezením je spojitost dat na ose X – například datum funguje bez problému. Pokud přepnete zobrazení dle hierarchie dat, konstantní čára půjde zapnout jen v případě, že na ose X jsou čísla (rok, den v měsíci) ale pro názvy měsíce se nevykreslí. Není problém těchto linií přidat více a pro každou zvolit samostatné formátování.

Konstantní čára na ose X

Mapa Azure (Preview) – výběr dat

Vizuál Mapa Azure („Azure Maps“) podporuje výběr dat pomocí těchto funkcí:

 • Kruhový výběr
 • Obdélníkový výběr
 • Mnohoúhelníkový výběr
 • Výběr rozsahu

Výběr rozsahu je z těchto možností nejzajímavější. Umožní vám zvolit místo na mapě a pak vybrat příslušné datové body dle vzdálenosti nebo doby dojezdu od zvoleného místa. Nejdříve se ale ujistěte, že máte funkci „Ovládací prvek výběru“ zapnutou v sekci „Nastavení mapy“. Zároveň připomínám, že samotný vizuál Mapa Azure je v režimu Preview a je proto potřeba ho zapnout v nastavení Power BI Desktop.

Mapa Azure – výběr dat

Podrobnosti datové sady

Březnová aktualizace Power BI nám také přinesla novou obrazovku v Power BI Service. Jedná se o náhled na podrobnosti datové sady („Dataset details“), který je dostupný pro všechny nové pracovní prostory. Na této nové obrazovce jsou pak k dispozici tyto informace:

 • Čas poslední aktualizace dat
 • Reporty napojené na daný datový zdroj
 • Počet unikátních uživatelů a zobrazení reportu za posledních 30 dnů
 • Odkazy pro: zobrazení rodokmenu („Lineage“), vytvoření reportu, analýzu v Excelu
 • Vytvoření reportu ze šablony (pokud je pro daný report šablona definována)
Podrobnosti datové sady

Aplikace Power BI

Nově mohou správci Power BI aplikací („Template apps“) umožnit uživatelům stažení .pbix souboru. Tato funkce se nastavuje v sekci Ovládací prvek („Control“). Pokud funkci nemáte aktivní, Power BI vás upozorní, že je potřeba nahrát soubor s rozšířenými metadaty.

Template Apps - Stažení pbix souboru

Zároveň byly tento měsíc přidány 2 zajímavé aplikace. Pro analýzu ceny akcií je to „Analyze Popular Stocks with Power BI“ a pro analýzu reklamních kampaní na Facebooku „Facebook Ads Overview Report“.

Další změny

 • Power BI Embedded přináší tento měsíc novou službu Analytics playground, kde je možné důkladně prozkoumat možnosti Power BI API na ukázkových nebo vlastních reportech. Dále bylo představeno Preview Power BI Embedded ve verzi Generation 2, která přináší vylepšení po stránce výkonu, a ukázková aplikace Analytics Contoso sales demo demonstrující možnosti Microsoft Dataverse a Row Level Security.
 • Záložka Power BI Externí nástroje („External tools“) je od aktuální aktualizace Power BI veřejně dostupná.
 • Funkce Direct query pro Power BI datové sady a Azure Analysis Services (Preview) představené v prosinci také synchronizuje složky („display folders“) a nastavení řazení sloupců („sort by column“).
 • Vizuál Malé Násobky („Small Multiples“), který je od prosince ve verzi Preview, byl rozšířen o možnost zalamování textu názvů jednotlivých grafů.
 • Barevná paleta („Color picker“) aktualizovaná v únoru se již zobrazuje tak, aby nepřekrývala report.
Power BI Color Picker

Nový článek s názvem Aktualizace březen 2021 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-brezen-2021/feed/ 0
CheatSheet https://www.jaknapowerbi.cz/cheatsheet/ https://www.jaknapowerbi.cz/cheatsheet/#respond Wed, 13 Jan 2021 14:55:06 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31846 Nový článek s názvem CheatSheet byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Power BI CheatSheet

Power BI se dá naučit různě… Můžete zajít na školení, číst knížky, blogy, nebo třeba sledovat videa. To, co se ale vyplatí jak do začátků, tak abyste nezapomněli je udělat si výpisky. Ano… čtete správně. Mluvím o stejných výpiskách jako jste si dělávali na škole. Proč se to hodí? Protože pak máte kam nahlédnout, když si nejste jistí! Buďto si můžete výpisky udělat sami nebo použít od někoho jiného. V rámci #jaknapowerbi jsem připravil něco co označuji za cheatsheet.

Tento cheatsheet je právě takovou formou výpisků kam se můžete podívat, když potřebujete rychlou odpověď. Dalo by se to připodobnit ještě lépe k taháku s tím nejdůležitějším, co je třeba znát.

V tuto chvíli má tento cheatsheet dvě stránky (odkazy vedou na verzi v českém jazyce):

… a další stránky jsou již na cestě!

 

Krom české verze existují ještě další jazykové mutace. Konkrétně se jedná o španělskou, francouzskou, anglickou a brazilsko-portugalskou verzi. Celkový soubor všech verzí tohoto taháků umístil na svůj web můj dobrý přítel Christopher Wagner. Odkaz na jeho web spolu se zbylými jazykovými mutacemi cheatsheetu je ZDE.

Nový článek s názvem CheatSheet byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/cheatsheet/feed/ 0
Aktualizace prosinec 2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2020/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2020/#respond Wed, 23 Dec 2020 18:47:09 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31833 Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace prosinec 2020

Prosincová aktualizace Power BI přináší dvě zásadní nové funkce. První vám umožní kombinovat Power BI datové zdroje s dalšími daty. Druhou novinkou je zcela nový vizuál, který umožní rozdělit graf podle zvolené kategorie na více menších grafů. Určitě ale oceníte i nové funkce v mobilních aplikacích, případně rozšířené možnosti editoru mobilního rozložení.

DirectQuery pro živé datové zdroje

V současnosti má Power BI jedno zásadní omezení při použití Živého připojení („Live Connection“). Nedovolí vám přidat žádný další datový zdroj, jak je patrné z následujícího obrázku, když je jako datový zdroj zvolena například Power BI datová sada.

Získat data při živém napojení na datovou sadu Power BI

Nová funkce DirectQuery pro datové sady Power BI a Analysis services („DirectQuery for Power BI datasets and Azure Analysis Services“) ve verzi Preview tento problém řeší. Po jejím zapnutí máte i po připojení k živému datovému zdroji tlačítka dalších datových zdrojů aktivní. Když na ně nyní kliknete, objeví se dialog o přepnutí datového zdroje na režim DirectQuery.

DirectQuery pro datovou sadu Power BI

Jedná se o jednu z nejdůležitějších funkcí letošního roku, která bude dále rozšiřována. Aktuálně nejsou podporovány všechny scénáře, které znáte z ostatních DirectQuery datových zdrojů. Kompletní seznam omezení a dalších směrů vývoje této funkce je k dispozici zde, vyplatí se proto sledovat i další aktualizace Power BI. To hlavní ale nyní funguje – je možné Power BI datový zdroj propojit s jiným datovým zdrojem nebo třeba ručně vloženou tabulkou Target.

DirectQuery pro datovou sadu Power BI datový model

Malé násobky („Small multiples“)

Další užitečná funkce vám pomůže s tvorbou stránek, kde zobrazujete více stejných grafů rozdělených podle nějaké kategorie. Již není potřeba danou vizualizaci (například spokojenost v jednotlivých měsících) nakopírovat vícekrát na stránku a vždy nastavit filtr podle daného zařízení. Nyní stačí vložit pouze jeden graf a sloupec „Země“ přetáhnout na pole Malé násobky.

Tato funkce vám usnadní tvorbu reportů a uživatelům přinese jejich rychlejší vykreslování. Malé násobky jsou funkce v režimu Preview, takže ne nutné ji nejprve aktivovat v nastavení. Nyní jsou podporovány sloupcové, spojnicové a plošné grafy. Standardně jsou malé vizuály členěny do matice 2×2, ale je možné její rozměr změnit v nastavení formátování. Vizualizace, na kterých použijete Malé násobky, mají určitá omezení oproti grafům, kde tato funkce není aktivní. Seznam omezení a představení dalšího rozvoje této funkce je shrnuto v tomto článku.

Malé násobky

Další změny

 • Popisky citlivosti („Data protection sensitivity labels“) v nastavení Preview pod názvem „Information protection“ je od června možné používat v PBI Service. Prosincová aktualizace Power BI přináší tuto funkci i do PBI Desktop.
 • Při úpravě mobilního rozložení je nově možné zobrazit podokno výběru.
 • Administrátorské rozhraní umožní vložit vlastní zprávu při publikování reportů do pracovního prostoru. Dále byly rozšířeny možnosti nastavení povolených formátů exportů z PBI Service.
 • Mobilní aplikace pro iOS a Android podporují funkci detekce anomálií, představenou minulý měsíc. Aplikace pro Android umožní zapnutí tmavého režimu (iOS aplikace již podporovala tmavý režim).
 • Power BI Premium licencované za jednotlivé uživatele je nově ve veřejném Preview.

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2020/feed/ 0
Provázání Azure Data Lake Gen2 a Dataflow https://www.jaknapowerbi.cz/provazani-azure-data-lake-gen2-a-dataflow/ https://www.jaknapowerbi.cz/provazani-azure-data-lake-gen2-a-dataflow/#respond Sat, 28 Nov 2020 20:42:32 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31807 Nový článek s názvem Provázání Azure Data Lake Gen2 a Dataflow byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Provázání Azure Data Lake generace 2 a Dataflow

To, že Tok dat (Dataflow) ukládá výsledky svých operací do Azure Data Lake Gen 2, jsme popisovali již ve článku o Dataflow. Zároveň jsme tam ale i zmínili, že je možnost jako úložiště použít vlastní Azure Data Lake. Uvažujete nad tím, že byste si toto provázání do vlastního datového jezera připravili? Začněme tedy úplně od začátků s tím, co k tomu kromě licence Power BI PRO budete potřebovat…

Upozornění! První připojení může zařídit pouze uživatel s rolí Power BI Admin.

Azure Storage Account

V rámci svého tentantu, kde máte své licence PRO, tak je nezbytné si založit Azure Storage Account. Ten si můžete založit na adrese: Create storage account – Microsoft Azure

Vytvoření Azure Storage

Kde se vám zobrazí tento formulář. V něm vyplníte svou subscription, recource group a vše co je potřebné. Velmi si dejte pozor na Location! Azure Storage Account totiž musí být vytvořen ve stejné lokalitě, jako máte Power BI Service.

 

V jaké lokalitě mám Power BI Service?

Pokud se přihlásíte do Power BI, tak v pravném horním rohu obrazovky můžete nalézt symbol otazníku “?”.

Zjištění informací o Power BI Service

Při jehož vybrání se zobrazí seznam odkazů v dropdown menu. Po zvolení poslední varianty neboli O Power BI (About Power BI) se zobrazí karta, která obsahuje různé informace o vašem Power BI Tenantu. Včetně pro nás v tuto chvíli nejdůležitější informace aneb, kde jsou naše data uložena. V tomto případě jde o “West Europe” (obsah závorky není podstatný).

Kde se nachází můj Power BI Service
Musím nastavit ještě něco při založení Azure Storage?

Ano! Pokud se přepnete se na kartu Advanced a zde je nezbytné nastavit “Data Lake Storage Gen2 – Hierarchical namespace” na Enable.

Azure Data Lake gen2

Donastavíte si zbytek dle svého uvážení ale pro zjednodušení lze vyplnit i pouze záložku Basic, a pak toto nastavení Advanced a dokončit založení.

 

Nastavení oprávnění

Po nějaké chvíli se storage založí a vy musíte dát Power BI Service přístup do vzniklého prostoru. V (IAM) Access Control tedy přidáte novou roli Reader (Čtenář) pro Power BI Service.

Přiřazení Reader role pro Power BI Service

POZOR!! I když jste zakladatelé tohoto Storage Accountu, tak z pohledu rolí nejste jeho vlastníci. Abyste mohli vše správně dokončit, tak je nezbytné, abyste si tedy přiřadili ještě následující 3 role: Owner, Storage Blob Data Owner a Storage Blob Data Reader.

Nezbytné role na nastavení

Jakmile tyto role nastavíte, tak bude trvat cca 30 minut, než se změny v oprávnění projeví.

 

Azure Storage Explorer

Na následující část budete potřebovat program Microsoft Azure Storage Explorer. Potom, co tento nástroj stáhnete, nainstalujete a přihlásíte se, tak můžete vidět cca následující výpis obsahu.

Náhled na obsah vytvořeného Data Storage

Zde musíte vytvořit pro Power BI Service místo, kam bude pomocí Dataflow data zapisovat. Rozklikněte si tedy Blob Containers a vytvořte v něm nový kontejner s názvem „powerbi“. Pak na nově vzniklý kontejner klikněte pravým tlačítkem myši a zvolte „Manage Access..“.

Nastavení přístupových práv pro nový kontejner

V tomto okénku konečně můžete pro Power BI přiřadit možnost, aby sem mohl zapisovat a číst. Nyní je třeba zjistit OID (Object ID) pro 3 podnikové aplikace v Azure Active Directory.

Nastavení ADD

Získané OID vložíte přes tlačítko „Add“ do Manage Access a nastavíte všem nově přidaným aplikacím Read, Write, Execute.

Manage Access

Pro typ uživatele „Other“ je dobré donastavit možnost Execute.

Nastavení oprávnění pro roli Other

Power BI

Azure máte nyní nastavené vše a můžete se posunout do Power BI Service – Admin Portal – Azure Connection. Zde jsou dvě možnosti, co se dá nastavit. V první řadě to je připojení celkového tenantu k jednomu Storage Accountu a zadruhé možnost každému workspace přiřadit vlastní Storage Account.

Nastavení v Power BI Service

Tenant-level storage vyberete z jednotlivých drop-down menu Subscription, Resource group a Storage Account. Pokud se již všechny role propsaly, tak výsledek bude ten, že vše spojí a máte hotovo.

Výsledek propojení

Upozornění! Pokud budete chtít nastavit separátní Storage Accounty pro Pracovní prostor (Workspace), tak se toto nastavení dělá přímo v nastavení pracovního prostoru a v rámci tohoto pracovního prostoru nesmí existovat žádné Dataflow.

Nový článek s názvem Provázání Azure Data Lake Gen2 a Dataflow byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/provazani-azure-data-lake-gen2-a-dataflow/feed/ 0
Aktualizace listopad 2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-listopad-2020/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-listopad-2020/#respond Fri, 20 Nov 2020 07:38:44 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31795 Nový článek s názvem Aktualizace listopad 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace listopad 2020

Tato aktualizace Power BI zlepšuje uživatelský zážitek (UX) nasazováním přehlednějších grafických prvků. Tentokrát se velkých změn dostalo zobrazení modelu. Po stránce vizualizací máme tento měsíc dvě zajímavé nové funkce. Jedná se posuvník zoomování a detekci anomálií. A samozřejmostí je i spousta drobnějších změn ve většině produktů rodiny Power BI.

Zobrazení modelu (Model View)

Vylepšené zobrazení modelu přináší několik užitečných funkcí. Aktivujete ho tak, že kliknete na tlačítko „Upgradovat hned“. Zároveň si v Preview funkcích můžete zapnout inovovaný design podokna Pole (Field View).

zobrazení modelu starý design
zobrazení modelu nový design

Na první pohled si můžete všimnout následujících úprav na kartách představující jednotlivé tabulky:

 • Podle ikony lze poznat způsob připojení tabulky (import, direct query, live connected source, dual mode)
 • Tabulky ze stejného zdroje napojeného pomocí direct query a dual mode jsou zvýrazněny stejnou barvou v hlavičce
 • Vylepšený tooltip zobrazí datum posledního načtení dat nebo server a databázi (dle způsobu připojení tabulky)

Karty tabulek je nově možné sbalit. Určitě pak oceníte následující možnosti dostupné přes podokno Vlastnosti:

 • Zobrazení názvu databáze na kartě tabulky
 • Zobrazení sloupců použitých jako primární a cizí klíč, i když je tabulka sbalená
 • Přesunutí sloupců použitých jako primární a cizí klíč na první místa v tabulce
zobrazení modelu sbalené tabulky

Posuvník zoomování (Zoom slider)

Spojnicový graf nově umožní zobrazení posuvníku zoomování. Budoucí aktualizace Power BI přinesou tuto funkci i pro další typy grafů. Posuvník zoomování je filtr (slicer), který je přímo integrovaný do dané vizualizace. Toto řešení přináší několik výhod:

 • Lepší práce s prostorem na stránce a rychlejší načítání reportu (méně vizualizací).
 • Jedná se o filtr přímo spojený s daným vizuálem, proto jeho nastavení neovlivní další vizualizace.
 • Navíc užitím tohoto posuvníku neovlivníte další související výpočty – například linii trendu
posuvník zoomování

Najít anomálie (Anomaly detection)

Pro detekci anomálií již nejsou potřeba vlastní vizuály, teď je tato funkce dostupná na záložce Analýza. Nejprve ji ale musíte zapnout v nastavení, protože je ve verzi Preview. Po jejím přidání do spojnicového grafu se vyznačí body, které nespadají do předpokládaného rozsahu. Změna citlivosti detekovaných anomálií a úprava jejich vzhledu jsou samozřejmostí.

Jakmile kliknete na konkrétní anomálii, Power BI zobrazí textové vysvětlení této anomálie – především jaký byl předpokládaný rozsah hodnot pro konkrétní datum a čas. Dále také umí vykreslit doplňující grafy pro možné vysvětlení dané anomálie v závislosti na ostatních datech (není překvapení, že pro má náhodně generovaná data nebylo žádné vysvětlení nalezeno).

detekce anomálií

Další novinky

 • Tlačítko „Použít všechny filtry“ je nově veřejně dostupné. Aby se v podokně filtrů zobrazilo, je nutné jej aktivovat v nastavení aktuálního souboru v sekci „Snížení počtu dotazů“.
 • Listopadová aktualizace Power BI přináší vyšší zabezpečení webových datových zdrojů. Pokud je používáte a přestaly vám fungovat, je nutné vypnout volbu „Kontrola odvolání certifikátu“ v sekci „Zabezpečení“ globálního nastavení.
 • Q&A nově umí částečné spojování hodnot. Ve zkratce jde o to, že když v datech je „Microsoft Azure“ a vy se zeptáte jen na „Azure“, tak Q&A pochopí, že se ptáte na „Microsoft Azure“.
 • Power BI Service nově umožní certifikovat nejen datové zdroje, ale i reporty a aplikace a nový vzhled je již novým standardem.
 • Dály byly aktualizovány Paginated reports, Power BI API, Power Query a Dataflows.

Nový článek s názvem Aktualizace listopad 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-listopad-2020/feed/ 0
Seskupení dat https://www.jaknapowerbi.cz/seskupeni-dat/ https://www.jaknapowerbi.cz/seskupeni-dat/#respond Sun, 08 Nov 2020 15:26:06 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31778 Nový článek s názvem Seskupení dat byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Seskupení dat do kategorií

Jistě znáte ten pocit, když máte například data o svých zaměstnancích a chcete z nich dělat výstupy. Zaměstnanců máte například 50 a ukazovat metriky po jednotlivých zaměstnancích sice přichází v úvahu, ale co s těmito výstupy dělat, pokud byste je chtěli seskládat podle nějakých kategorií (seskupení dat), které se v datech přímo nenacházejí.

Celkový objem prodejů zaměstnanců podle věkových kategorií

Kategorií se dá chápat sama o sobě i hodnota věku. Těch je ale velké množství. Takový detail nám může posloužit jako další rozpad kategorií, které splňují rozložení věku například (18;23), <23;31), <31;39), <39;46) a 46+. Možností, jak tyto kategorie vytvořit, je více. Můžete si vytvořit vlastní sloupec buďto pomocí jazyka DAX nebo v Power Query, anebo použít funkci skupiny dat. Tyto možnosti nám na základě připravených kritérií umožní vytvořit kategorie.

DAX zápis pro tvorbu sloupce

Jazyk DAX poskytuje možnost použít funkci IF() nebo funkci SWITCH(), obě tyto funkce ve výsledku pracují s tím, že porovnávají hodnotu s podmínkami na základě výsledku TRUE, FALSE vracejí výsledek.

IF varianta

Sloupec_Kategorie =
VAR _vek = Tabulka[Vek]
RETURN
    IF (
        _vek >= 46,
        “46+”,
        IF (
            _vek >= 39,
            “39-46”,
            IF (
                _vek >= 31,
                “31-39”,
                IF ( _vek >= 23“23-31”IF ( _vek >= 18“18-23”BLANK () ) )
            )
        )
    )

V této variantě si můžete všimnout, že je nezbytné opakovaně zapisovat funkci IF(), abychom dosáhli požadovaného seskupení dat. Zároveň tato varianta vyžaduje, abychom ručně nebo prostřednictvím nějaké funkce zadávali podmínky a výsledné kategorické názvy.

 

SWITCH varianta

Sloupec_Kategorie =
VAR _vek = Tabulka[Vek]
RETURN
    SWITCH (
        TRUE (),
        _vek >= 46“46+”,
        _vek >= 39“39-46”,
        _vek >= 31“31-39”,
        _vek >= 23“23-31”,
        _vek >= 18“18-23”,
        BLANK ()
    )

 

Varianta Switch() je pro zápis o něco úspornější než varianta IF(), protože nemusíme dokola vypisovat tutéž funkci. Stejně jako v předchozí variantě musíme ručně nebo pomocí jiné funkce doplňovat intervaly a názvy pro kategorie seskupení dat.

 

Power Query zápis

= Table.AddColumn(#"Changed Type","Věkové kategorie", each if [Age] >= 46 then "46+" else if [Age] >= 39 then "39-46" else if [Age] >= 31 then "31-39" else if [Age] >= 23 then "23-31" else if [Age] >= 18 then "18-23" else null)

Tento zápis můžete provést přímo pomocí vlastního sloupce (Custom Column) nebo pomocí podmíněného sloupce (Conditional Column)

Podmíněný sloupec

Stejně tak, jako v předchozích variantách v jazyce DAX je nezbytné používat funkci IF() vícekrát a kategorické názvy pro seskupení dat doplnit ručně nebo pomocí Parametrů.

 

Skupiny dat

Při označení sloupce, ve kterém chcete vyrobit kategorie, se v záhlaví zobrazí záložka Nástroje sloupce (Column tools). Na této kartě se nachází funkce Skupiny dat (Data groups).

Skupiny dat

Tato funkce poskytuje dvě možnosti, podle kterých dojde k vytvoření skupin dat:

 • Seznam
 • Přihrádka

Pokud vytvoříte seskupení dat do kategorií pomocí této funkce, tak výsledek bude taktéž nový sloupec, který budeme moci v grafu používat. Takto vytvořený sloupec má i svou speciální ikonku, aby byl ihned rozpoznatelný

ikona skupinové funkce v Power BI
Seznam

Seznamové seskupení dat umožňuje si napřímo vytvořit jednotlivé skupiny, do který vložíte hodnoty. Jakákoliv hodnota, která nebude uložena do skupin, se uloží do kategorie „Další

Varianta seznamu

Pokud bychom aplikovali nastavení tak, jak ho vidíte na obrázků výše, tak by ukázka výsledku vypadala takto:

Distribuované skupiny dle nastavení seznamu
Přihrádka

Na rozdíl od seznamu přihrádka pro seskupení dat umožňuje říct konkrétní věkové kategorie. Umožňuje také ale říct, zda intervaly, které bude vytvářet, chci vytvořit podle velikosti neboli po kolika letech se vytvoří nová kategorie, nebo zda chci vždy rozdělit výsledek do přesného počtu kategorií. Při druhé variantě se přihrádka sama postará o výpočet velikostí jednotlivých kategorií a výsledné seskupení dat.

Nastavení přihrádek

Po vytvoření takovéto přihrádky a jejím umístění do grafu získáme následující výsledky:

Výsledně připravená data v dynamických kategoriích

Nyní mi Power BI samo vytváří věkové kategorie rozdělené po sedmi letech a nemusíme je sami dopisovat nebo v nějakém případě upravovat.

Nový článek s názvem Seskupení dat byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/seskupeni-dat/feed/ 0
Aktualizace říjen 2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-rijen-2020/ https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-rijen-2020/#respond Sat, 31 Oct 2020 15:46:13 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31757 Nový článek s názvem Aktualizace říjen 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace říjen 2020

Tento měsíc přináší nová aktualizace Power BI mnoho způsobů, jak usnadnit práci autorům reportů. Pokud s Power BI teprve začínáte, určitě oceníte vylepšení v úvodní stránce a automatickou detekci tabulek pro Excel a JSON. Pro zkušenější uživatele jsou tady zase dynamické parametry, které pomohou zvýšit rychlost reportů nad vybranými typy datových zdrojů.

Vylepšená úvodní stránka

Nová aktualizace přináší hned několik vylepšení spojených se spouštěním Power BI Desktop. Jistě jste si zaznamenali novou ikonu, která byla představena minulý měsíc. Když nyní spustíte Power BI nebo otevřete nějaký soubor, je nově možné načítání zrušit kliknutím na křížek stejně jako u aplikací Office.

Power BI nová načítací obrazovka

Po načtení programu se zobrazí klasická úvodní obrazovka. Pro většinu uživatelů ale nebyla moc přehledná (vždy, když někdo přede mnou poprvé otevřel Power BI, byl z tohoto okna spíše zmatený). Nově jsou na první stránce reportu umístěny tlačítka pro načtení dat („Canvas watermarks“). Jakmile je v reportu přidaný datový zdroj, změní se tato tlačítka na diagram vysvětlující tvorbu vizuálů.

Canvas Watermarks nahrání dat a tvorba vizuálu

Za pozornost určitě stojí čtvrté tlačítko z voleb pro načtení dat. Jedná se o ukázkovou datovou sadu, obsahující finanční údaje o prodejích konkrétně soubor ve formátu .XLSX, který je uložen ve složce s daty Power BI Desktop. Nad tímto souborem je k dispozici i krátký tutoriál.

Odvození tabulky

Funkce Odvození excelové tabulky („Automatic Table Detection from Excel files“) se hodí, pokud chcete nahrát více tabulek z jednoho listu excelu, které ale nejsou formátovány jako tabulky (ctrl + t).

automatická detekce tabulek zdrojová data

Zatím je tato funkce ve verzi Preview. Po zapnutí začne nabízet Navržené tabulky. Z mého krátkého testování, aby funkce fungovala správně, je dobré dodržovat následující pravidla:

 • Jednotlivé tabulky by měly mít mezi sebou alespoň mezeru 2 sloupců
 • Nefungovalo mi to se samostatným sloupcem, bylo potřeba, aby byla tabulka tvořena alespoň 2 sloupci
Automatická detekce načtení vzorových tabulek

Podobnou funkci dostal i konektor pro JSON soubory. Tato funkce je také ve verzi Preview. Po jejím zapnutí a nahrání JSON souboru jsou automaticky provedeny transformace, abyste se dostali k tabulce obsahující všechny parametry. Jedná se o velké usnadnění pro uživatele, kteří s JSON soubory nepracují běžně a hned se tak dostanou k datům, které potřebují.

automatická detekce tabulek zdrojová data JSON
automatická detekce tabulek nahraný JSON

Další funkce

 • Funkce přizpůsobení vizuálů již není ve verzi Preview ale je veřejně dostupná. Zároveň přináší několik funkčních novinek a je možné ji použit i u reportů vloženým např. v aplikaci Teams.
 • Dynamické parametry dotazu M umožní u podporovaných Direct Query datových zdrojů (např. Analysis services) stahovat pouze ta data, která uživatel vybral slicerem na stránce.
 • Konektor pro SharePoint Online List nově umožní vybrat, zda chcete stáhnout všechny sloupce nebo sloupce definované jako „Default view“
 • Z dalších novinek: jednodušší intalace Template apps, více možností pro Power Bi Embedded, přímé generování PBIDS souboru a nové datové konektory pro Spigit a eWay-CRM

Nový článek s názvem Aktualizace říjen 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-rijen-2020/feed/ 0
Funkce All, AllSelected a AllExcept https://www.jaknapowerbi.cz/funkce-all-allselected-a-allexcept/ https://www.jaknapowerbi.cz/funkce-all-allselected-a-allexcept/#respond Wed, 21 Oct 2020 07:09:26 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31706 Nový článek s názvem Funkce All, AllSelected a AllExcept byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Funkce All, AllSelected a AllExcept

-> NÁVODY -> DAX

Pokud jste někdy psali trochu složitější výpočty, asi jste se s funkcemi All, AllSelected a AllExcept setkali. Já s nimi vždy trochu bojoval a ze začátku jsem DAX psal stylem pokus omyl, dokud jsem se nedobral požadovaného výsledku. Pojďme se tedy podívat na rozdíly mezi All, AllSelected a AllExcept, abyste neopakovali moje chyby a vždy přesně věděli, co váš kód dělá.

Na úvod ještě malý disclaimer. Funkce All, AllSelected a AllExcept slouží jako modifikátor funkce CALCULATE, jinými slovy filtrují data nebo mažou filtry, se kterými funkce pracuje. Alternativně tyto funkce vrací tabulku či sloupec s vybranými řádky, například při použití jako parametr funkce SUMX. V tomto článku si představíme základní rozdíly v těchto funkcích při použití jako modifikátor funkce CALCULATE. Nicméně určitě se k nim v budoucnu vrátíme a ukážeme si i zajímavé vzory v DAX.

Popis modelu

Vysvětlení funkcí All, AllSelected a AllExcept si předvedeme na jednoduchém modelu. Máme tabulku s prodeji (Sales), která je navázaná na údaje o produktech (Pricelist) a o prodejcích (Employees).

All, AllSelected, AllExcept datový model

Jednoduchý report obsahuje tabulku s názvy produktů z tabulky Pricelist a sumu zisku pro jednotlivé produkty z tabulky Sales.

All, AllSelected, AllExcept tabulka profit

All

Funkce All odstraní aplikované filtry buď z vybraného sloupce (či více sloupců) nebo z celé tabulky. Alternativně je možné použít funkci  REMOVEFILTERS, která se chová úplně stejně.

Odstranění filtru jednoho sloupce

Odstranění filtru jednoho sloupce se provede následujícím příkazem.

Sum (All Product) = CALCULATE ([Sum of profit], ALL(Pricelist[Product name]))

Výsledkem je pak v každém řádku tabulky hodnota sumy zisku pro všechny produkty. Tento vzorec se vyplatí, pokud chcete třeba vypočítat kolika procenty se daný produkt podílí na celkovém zisku. Tím, že jste vybrali jen sloupec „Product name“, výsledek se například přepočítá při filtrování prodejců.

All parametr jeden sloupec ukázka filtrování

Odstraní se filtr aplikovaný v rámci vizualizace – tedy v každém řádku představujícím jiný produkt je stejné číslo. A zároveň filtry aplikované mimo vizualizaci – v tomto případě tedy bez ohledu na zvolené hodnoty ve filtru (sliceru) „Product name“.

All parametr jeden sloupec ukázka filtru na stejném sloupci

Pozor, pokud byste si řekli, že místo sloupce „Product name“ z tabulky „Pricelist“ použijete „Product ID“ z tabulky „Sales“ nebo „Pricelist“, tak se výsledku nedoberete. Při vyhodnocování funkce se berou v potaz filtry aplikované pouze na specifikovaný sloupec.

All parametr jeden sloupec ukázka na špatném sloupci
Odstranění filtru více sloupců

Užitím výpočtu Sum (All Product) můžeme vybrat jednoho prodejce a zjistit, kolik procent z jeho prodejů představují jednotlivé produkty (výpočet “Profit %”).

All ukázka výpočtu Profit %

Pokud nyní nastavíme filtr na určitou kategorii produktů, výpočet odstraní filtr ze sloupce „Product name“, ale zachová filtr na kategorii. Bude tedy počítat se všemi produkty ale pouze dané kategorie. Výsledkem tedy budou přepočítané hodnoty pro danou kategorii se sumou všech položek rovnou 100 %.

All výpočet profit, filtr na sloupci kategorie

Co když je zadání takové, abych jen filtroval hodnoty a viděl poměr zisku ze všech kategorií? Pak musím změnit výpočet „Sum (All Product)“, aby odstranil filtr i ze sloupce „Category“.

All výpočet profit, parametr více sloupců
Odstranění filtru celé tabulky

A pokud chci vždy počítat poměr zisku daného produktu vůči všem prodaným produktům bez ohledu na prodejce, kategorii a případné další filtry? Pak musím použít funkci All s parametrem tabulky „Sales“. Případně stejného výsledku lze docílit s použitím funkce All bez jakéhokoliv parametru.

Sum (Table Sales) = CALCULATE( [Sum of profit], ALL())

All výpočet Profit from all Sales

AllSelected

Funkce AllSelected funguje na stejném principu jako All. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že AllSelect zachová filtry mimo dotaz – například bere v potaz slicery na stránce.

AllSelect ignoruje filtry jen v dotazu. Například ignoruje, že v tabulce filtrujeme každý řádek podle sloupce „Product name“. Slicer na sloupci „Product name“ umístěný na stránce bude tedy zohledněn.

AllSelected parametr sloupec ukázka filtrování

Co to tedy znamená, když funkci AllSelect použijeme na matici? V matici jsou hodnoty pro každý produkt „Product name“ dále rozpadnuty na pohlaví prodejce „Gender“ a pak na konkrétního prodejce „Employee name“. Podíváme se na variace AllSelect s následujícími parametry:

 • Sloupec „Employee name“
 • Tabulka „Employee“
 • Tabulka „Sales“
 • Bez udání parametru
 • Sloupec „Product name“
AllSelected různé parametry ukázka na matici
Sloupec „Employee name“

Funkce AllSelect(Employee[Employee name]) při vyhodnocování odstraní (ignoruje) filtr aplikovaný pro sloupec „Employee name“. Pro každého zaměstnance je tedy pod daným produktem a případně dalšími kategoriemi stejná částka.

Pro řádky s pohlavím a samotným produktem jsou tyto filtry zachovány. V matici jsou pro tyto řádky zobrazena čísla odpovídající výpočtu „Profit“.

Tabulka „Employees“

Při použití názvu tabulky jako parametru funkce AllSelect docílíme smazání filtru pro všechny sloupce dané tabulky. V matici se koukáme na rozpad zisku podle sloupců „Gender“ a „Employee name“ z tabulky „Employees“. Výsledkem výpočtu AllSelect(Employee) je tedy stejná hodnota ve všech řádcích příslušících danému produktu.

Tabulka „Sales“ a neuvedení parametru

Co když je cílem mít v každém řádku matice stejnou hodnotu reprezentující sumu všech vybraných produktů (např. filtry na stránce nad libovolným sloupcem)? Řešením je použití funkce AllSelect s parametrem celé tabulky sales nebo neuvedení parametru vůbec.

Sum (AllSelected No param)) = CALCULATE([Sum of profit],ALLSELECTED())

* Nepovedlo se mi odhalit, jaký je mezi použitím funkce s parametrem tabulky Sales a bez parametru rozdíl. Pokud někdo víte, určitě se podělte v komentářích.

Sloupec „Product name“

Protože používáme funkci AllSelected, je zachován zvolený filtr na stránce pro sloupec „Product name“ (viz vyšší obrázky). Co v tomto případě znamená ignorování filtrů v dotazu?

 • Řádky obsahující hodnoty pro sloupec „Product name“ – výpočet zobrazí pro každý produkt sumu zisku za všechny produkty. Odstraní v rámci dané vizualizace filtr na sloupci „Product name“.
 • Řádky obsahující hodnoty pro sloupec „Gender“ – opět je odstraněn filtr na sloupci „Product name“. Nicméně je zachován filtr v rámci vizualizace na sloupci “Gender”. Pro všechny výskyty hodnoty „F“ je zobrazena suma za všechny produkty (1 100 457). Analogicky je u všech výskytů „M“ je opět všude stejné číslo, tentokrát jiná suma za všechny produkty (1 183 996).
 • Řádky obsahující hodnoty pro sloupec „Employee“všechny výskyty konkrétního zaměstnance mají uvedeno stejné číslo – suma zisku za všechny produkty (se zachováním sliceru pro „Product name“).

AllExcept

Funkce AllExceptotočenou logiku od funkce AllSelected. Při užití AllExcept dojde ke smazání všech ostatních filtrů, kromě filtru nad specifikovaným sloupcem (případně více sloupci, pokud jsou uvedeny jako další parametry).

AllExcept porovnání s All a AllSelected

Malá rekapitulace rozdílů jednotlivých funkcí se sloupcem „Product name“ jako parametrem:

 • All – odstraní všechny filtry, takže v každém řádku je suma za všechny produkt.
 • AllSelected – odstraní filtry aplikované v dotazu, ale zachová vnější filtry. Opět ale v každém řádku stejná hodnota.
 • AllExcept – zachová filtry nad sloupcem v dotazu. Proto v každém řádku hodnota odpovídající sloupci „Profit“.
Filtr nad jiným sloupcem

AllExcept ale odstraní filtry ze všech ostatních sloupců tabulky uvedené jako první parametr. Pokud tedy nastavím filtr i na sloupec „Product ID“ nebudete tento filtr ve výpočtu zohledněn.

AllExcept filtr nad jiným sloupcem

Pro jednotlivé řádky vrací funkce hodnotu odpovídající daným produktům. Od prosté sumy zisku jednotlivých produktů (sloupec „Profit“) se liší agregovanou hodnotou v řádku „Celkem“. Zajímavé využití funkce AllExcelpt v praxi naleznete zde.

Pro poslední ukázku funkce AllExcept použijeme parametr „Employee“. Filtry nad jednotlivými zaměstnanci jsou tedy zachovány a data přepočítána. Pokud ale vyzkoušíme filtr nad jiným sloupcem tabulky „Employee“, je tento filtr ignorován. V příkladu níže při filtru nad sloupcem „Gender“.

AllExcept filtr nad tabulkou zaměstnanci

Shrnutí

Při užití jednotlivých funkcí All, AllSelected a AllExcept jako modifikátoru funkce Calculate nad jedním sloupcem jsou výsledky následující.

Funkce
Filtr v dotazu (např. řádky tabulky)
Filtr mimo dotaz (např. slicery na stránce)
Filtr nad ostatními sloupci tabulky
ALL Odstraněn Odstraněn Data přepočítána
ALLSELECTED Odstraněn Data přepočítána Data přepočítána
ALLEXCEPT Data přepočítána Data přepočítána Odstraněn

Nový článek s názvem Funkce All, AllSelected a AllExcept byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/funkce-all-allselected-a-allexcept/feed/ 0
Synergie Power BI Service a OneDrive https://www.jaknapowerbi.cz/synergie-power-bi-service-a-onedrive/ https://www.jaknapowerbi.cz/synergie-power-bi-service-a-onedrive/#respond Wed, 14 Oct 2020 13:48:47 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31691 Nový článek s názvem Synergie Power BI Service a OneDrive byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Synergie Power BI Service a OneDrive

OneDrive je uložiště, které je velmi mocné v tom, že nemusíte řešit zálohování dokumentů. Vše řeší za vás. Není pak nic jednoduššího než se podívat do předchozí verze, například Excelu, a porovnat si změny. Ptáte se, proč není úplně to samé v Power BI Service? Ono totiž nemusí. OneDrive může totiž posloužit pro Power BI stejně dobře jako třeba pro již zmíněný Excel.

 

Je opravdu pravda, že OneDrive bude hlídat verze mého PBIX souboru?

Ano je! Pro demonstraci budu vše ukazovat na svém OneDrive pro firmy, ve kterém jsem si vytvořil složku Power BI Files a nahrál do ní soubor „Platové rozdělení zaměstnanců“.

Nahraný soubor do firemního onedrive

Tento soubor zde volně leží a vzhledem k tomu, že mám tento OneDrive synchronizovaný s počítačem, tak jej mohu volně upravovat z prostředí Power BI Desktop.

Power BI Desktop záznam reportu

Po provedení všech úprav a uložení souboru mi OneDrive stejně jako u jiných nástrojů vytvoří novou verzi téhož souboru. Ve volbě historie verzí pak mohu všechny verze nalézt a přes tři tečky stáhnout historickou verzi, nebo ji vyvolat zpět.

Historie verzí

Takže OneDrive mi bude hlídat verze, ale stejně musím Power BI publikovat do Power BI Servise, ne?

Ne! Jakmile máte PBIX soubor v prostředí OneDrive, tak publikaci do Power BI Service stačí nastavit jen jednou a již ji nikdy znovu nemusíte řešit.

 

Počkat… cože? Takže je možnost, jak synchronizovat OneDrive a Power BI Service?

Přesně tak. Tato možnost tu je. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné provést „publikování“ z prostředí Power BI Service. Do určitého momentu vypadá postup zcela obvykle, jako když nahráváte PBIX ze svého počítače prostřednictvím webu. Aneb zvolíte si pracovní prostor, vyberete možnost Nový a zvolíte možnost Nahrát soubor.

Nahrát soubor

Poté, co se načtou možnosti Místní soubor, OneDrive – firmy, OneDrive – osobní a SharePoint – Týmové weby. Tak ale nezvolíte možnost Místního souboru, nýbrž OneDrive – firmy.

Nahrát PBIX pomocí OneDrive pro firmy

Rozhraní zobrazí obsah vašeho firemního OneDrive, kde můžete svůj soubor vyhledat. Já mám svůj soubor, jak jsem zprvu ukazovat ve složce „Power BI Files“. Vyberu soubor a nad výpisem souborů kliknu na tlačítko „Připojit“. Není zde tedy možnost zvolit nebo nahrát ale opravdu „Připojit“.

Připojení PBIX souboru z OneDrive do Power BI Service

Toto připojení má za důsledek to, že se vytvoří synchronizační kanál mezi vaším souborem uloženým ve OneDrive a Power BI Service prostředím, do kterého se synchronizuje otisk. Tento otisk se synchronizuje každou hodinu. Pokud tedy provedu změny v PBIX souboru uloženém ve OneDrive, tak za hodinu se mi tato změna promítne i do Power BI Service. Stejně tak by to zafungovalo, i pokud byste pracovali s lokální kopií, a pak soubor přepsali.

 

Co když je report ve finálním stavu a již nechci, aby se synchronizoval?

Není nic jednoduššího než přijít do nastavení datové sady, která je otiskem z OneDrive úložiště a pod sekcí Naplánovat aktualizace si můžete všimnout sekce, která tu jinak nebývá „Aktualizace OneDrivu“. V této sekci se nachází ovladač, kterým můžete jedním kliknutím synchronizaci přerušit a nebo ji opět zprovoznit.

Aktualizace z OneDrive

Nový článek s názvem Synergie Power BI Service a OneDrive byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/synergie-power-bi-service-a-onedrive/feed/ 0
Query Folding https://www.jaknapowerbi.cz/query-folding/ https://www.jaknapowerbi.cz/query-folding/#respond Mon, 28 Sep 2020 20:34:13 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31681 Nový článek s názvem Query Folding byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Query Folding

Je schopnost, kterou disponuje Power Query. Jak z názvu vyplývá, tak jde o skládání. Konkrétně se skládají kroky v Power Query (mashup engine) do jednoho dotazu, který je pak realizován vůči datovému zdroji. Nemusí tak tedy docházet k transformaci až po načtení dat, ale je možné data získat rovnou připravená. Bohužel ne každý zdroj tuto funkci podporuje.

 

Jaké zdroje podporují Query Folding?

Většina zdrojů, které podporují koncept dotazovacích jazyků. Mezi takové zdroje patří relační databáze, OData konektor, Exchange a  například Active Directory. Znamená to, že například CSV nebo XML soubor jako plochý soubor s daty, Query Folding rozhodně podporovat nebude.

 

K čemu je Query Folding důležité?

Pokud získáte od data v přesné podobě, kterou můžete rovnou využít pro reporting a nemusíte je nijak upravovat, pak je samozřejmě aktualizace efektivnější. Dále také pro získávání dat stylem Direct Query. Toto připojení dat je realizováno právě pomocí odesílání složeného dotazu vůči zdroji. Není tedy možné se připojit na zdroj dat v režimu Direct Query bez Query Folding.

 

Podporuje skládání dotazu všechny dotazy, které jdou v Power Query vytvořit?

NE! Složení dotazu je možné jen a pouze, pokud lze dotaz zapsat pomocí jazyku SQL za pomoci jednoho příkazu SELECT. Příkaz SELECT je možné sestavit s jednotlivými klauzulemi WHERE, GROUP BY a JOIN. Dále je možné, aby obsahoval výrazy sloupců, které používají běžné vestavěné funkce, které databáze podporují.

 

Platné funkce
 • Odebírání sloupců
 • Přejmenování sloupců
 • Filtrování řádků se statickými hodnotami nebo parametry Power Query
 • Seskupení a sumarizování
 • Sloučení a extrahování dat z dotazů na základě stejného zdroje dat
 • Připojení dotazů na základě stejného zdroje dat
 • Přidání vlastních sloupců s jednoduchou logikou (výrazy sloupců SELECT). Jednoduchá logika znamená nekomplikované operace, případně včetně použití M funkcí, které mají ekvivalentní funkce ve zdroji dat SQL, jako jsou matematické nebo textové manipulační funkce.
 • Pivot a Unpivot
Neplatné funkce
 • Sloučení dotazů na základě rozdílných zdrojů dat
 • Přidávání sloupců s Indexem
 • Změna datového typu sloupce
 • Přidání vlastních sloupců se složitou logikou. Komplexní logika znamená použití M funkce, které nemají žádné ekvivalentní funkce ve zdroji dat.

Co když mám většinu postupu tvořeného pomocí platních funkcí a pak použiji neplatnou?

V takovém případě dojde k rozdělení dotazu na více částí. Vše od prvího kroku dotazu se složí do jednoho kroku až po první neplatnou funkci. Všechny následující kroky se pak provedou klasickou formou až nad daty, která budou získány právě z onoho složeného kroku.

 

Mohu Query Folding někde v Power Query najít?

Zajisté. Pokud je skládání dotazu právě aktivní, tak při pravém kliknutí na krok v použitém postupu si můžete všimnout aktivního prvku s názvem „Zobrazit nativní dotaz“.

Zobrazit nativní dotaz

Při výběru této možnosti se zobrazí okno, které obsahuje přepsaný postup dotazu do SQL. V tomto okně nemůžete postup upravit, ale můžete zjistit, jaký dotaz se vůči zdroji bude posílat. Pokud chcete tento SQL zápis upravit, protože vám zápis nevyhovuje, tak máte dvě možnosti. První je ta, že upravíte postup v dotazu a budete sledovat, jak se nativní dotaz mění.

Nativní dotaz převedený do SQL

Druhá, a řekl bych, že i mnohem lepší varianta, je ta, že při vstupu, kdy voláte konkrétní databázi si SQL dotaz nastavíte sami.

Napojení na databázový server

Mám tedy Power Query důvěřovat se skládáním dotazu nebo si ho vytvořit sám?

Mou odpovědí na tuto otázku je, že je dobré mít zdravou skepsi. Osobně rád důvěřuji Query Foldingu, ale již jsem se párkrát setkal s tím, že se v rámci složení dotazu při odebírání sloupců Folding zafixoval na konkrétní (skryté) sloupce, které se pak v průběhu času z databáze odstranily a nebylo možné datovou sadu aktualizovat.

Nový článek s názvem Query Folding byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/query-folding/feed/ 0