www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Wed, 19 Apr 2023 12:49:58 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.3 https://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2020/02/favicon.ico www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Aktualizace duben 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-duben-2023/ Wed, 19 Apr 2023 12:36:44 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34090     Aktualizace duben 2023 Power BI v dubnu 2023...

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
   
Návody

Aktualizace duben 2023

Power BI v dubnu 2023 přidává další nálož novinek a updatů – dynamické formátování stringů na metrikách, nové DAX funkce, vylepšení Deployment pipelines. Není toho málo.

Pojďme se mrknout na to, co přinesl duben do Power BI tento měsíc.

Reporting | Power BI | duben 2023

Dynamické formátování stringů v metrikách (preview) 

DAXovým výrazům v metrikách šlo až do minulého měsíce přiřadit pouze statický string formát jako například měna, celé číslo, decimal, atd. nebo šlo například natvrdo zapsat statický formát datumu jako “dd MMM yyyy” pro 09 Mar 2023. Nyní však dostáváme možnost formátovat strigy dynamicky, což nám dává daleko větší flexibilitu a možnosti upravovat formát čísel na základě vícero kontextů v daném reportu. Typickým příkladem je měna (currency), resp. převod měn. Pokud máme určitý format string pro danou měnu uložený v tabulce, můžeme v metrice říct, jak a kdy jej použít. 

Dynamický string k metrice přidáme, když klikneme na danou metriku v Data panelu > záložka Measure Tools > Format (1) > v drop down menu vyberte Dynamic (2). 

power bi duben 2023-dynamic format strings

Nalevo od DAX formula okna se objeví nové dropdown menu (3) s hodnotou defaultně nastavenou na Format (viz. obrázek). Metrika bude v tomto případě předvyplněna na základě toho, s jakým druhem statického format stringu se pracovalo před tím – můžeme ji však vymazat a napsat si jakýkoli jiný DAXový výraz – stačí nalevo v dropdownu změnit z Format na Measure (5 + 6). 

Následující příklad pracuje s měnou (4) – ‘Currency’[Currency Format]:  

power bi duben 2023-dynamic format strings-a
power bi duben 2023-dynamic format strings-b

V případě, že chcete dynamický format string odstranit, stačí jít zpět do původního Format dropdown menu a zvolit jakoukoliv jinou možnost. Power BI vám zahlásí, že bude dynamické formátování odstraněno a nahradí se formátováním statickým – tohle nejde vrátit zpět. 

power bi duben 2023-dynamic format strings-c

Dynamické format stringy nejsou žádnou novinkou a pokud máte zkušenosti s calulaction groups v SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services nebo externími nástroji pro Power BI, tak jste se s nimi pravděpodobně už mohli setkat. Stejná logika tedy nyní použitelná pro metriky v Power BI – připomínáme pouze, že pro jednolitvé metriky! 

Zde najdete více o calculation groups.

On-Object Interakce – updates (Preview)

Tohle nám do preview přistálo minulý měsíc – MSFT měl tedy relativně dost práce s feedbackem komunity a opravováním bugů. Co se tedy stihlo spravit? 

 • Nyní dostupné i na kartách
 • Auto mode se vypne v případě, že si uživatel explicitně vybere jiný než top 5 vizuál 
 • Přidáno chevron menu umožňující jednoduší “collapse”
 • “Paste” funkce přidána do kontextového menu plátna

Zároveň byly vyřešeny některé bugy – jejich seznam najdete na MSFT oficiálním blogu.

Auto-scale pro tooltipy (Preview)

Byla přidána možnost si na základě preferencí zvolit, zda chceme, aby se velikost tooltipu automaticky přizpůsobovala velikosti canvasu. Zapnout to můžeme v Options > Report settings > Tooltip auto-scale

power bi duben 2023-tooltip auto-scale

Tato funkce může být nastavena/zapnuta v rámci Report Settings v rámci Power BI Service. 

Analytics | Power bi | Duben 2023

Update na Quick Measure Suggestions (Preview) 

Už v říjnu minulého roku byl spuštěn experimentnální preview Quick Measure Suggestions, který běží na Azure OpenAI a pomáhá uživatelům vytvářet DAX metriky použitím přirozeného jazyka namísto nutnosti psát DAX tzv. from scratch. Je tedy možno generovat kalkulace a businessovou logiku pro velkou spoustu scénářů včetně time intelligence, textových operací, IF podmínek, atd. 

power bi duben 2023-quick measure suggestions

Onen punc experimentálnosti byl tento měsíc odstraněn a tato funkce (momentálně v preview) je defaultně zapnuta.

power bi duben 2023-quick measure suggestions-b

Technická poznámka

Tato funkce je poháněna machine learning modelem, který je momentálně nasazen pouze pro US datacentra. Pokud jsou vaše data mimo US, bude tato funkce defaultně vypnuta a povolit ji musí Admin tenantu prostřednictvím Allow user data to leave their geography tenant setting (viz obrázek):

power bi duben 2023-quick measure suggestions-c

Modeling | Power bi | duben 2023

Kompozitní modely na Power BI Datasetech a modelech Analysis Services

Nyní Generally available a plně podpororvané v rámci kapacit Premium, PPU a nových PRO workspaců. V následujících dnech se budou dít dodatečné back-end změny na současných PRO workspacech a může dojít k nějakým dočasným omezením týkajícím se Build a Read permission (více zde). 

ORDERBY updates

V prosinci 2022 byly představeny nové funkce usnadňující komparativní kalkulace. Na základě feedbacku se od té doby hromadily návrhy na zlepšení, které teď konečně dorazily – dostáváme větší kontrolu nad řazením vstupních dat: ORDERBY nyní akceptuje DAXový výraz jako svůj první parametr (předtím to byl název sloupce). 

Vše důležité o ORDERBY v dokumentaci.

Jako příklad MSFT uvádí situaci z blogu (link nahoře), kdy cílem je zjistit, jaký zákazník nejvíc nakoupil, přičemž chceme vrátit jeho celé jméno použitím následujícícho výrazu:

power bi duben 2023-orderby-a

Prvním parametrem funkce je v tomto případě výraz vracející sumu SalesAmount – to před tím nebylo možné. Stejného výsledku jsme mohli dosáhnout metrikou definovanou následujícím způsobem: 

power bi duben 2023-orderby-b

Definice “TheBiggestSpender” se v tomto případě trochu liší:  

power bi duben 2023-orderby-c
Nové DAX funkce: RANK a ROWNUMBER

Obě tyto funkce vrací číslo indikující pořadí pro daný kontext v rámci specifikované množiny uspořádané na základě specifikovaného pořadí. Rozdíl mezi nimi je ten, že v případě shody (= dvěma různým řádkům jsou přiřazeny stejné hodnoty) vrátí ROWNUMBER error, kdežto RANK zapíše stejné číslo několika řádkům. Pozor! ROWNUMBER vrací error pouze jako poslední řešení – před tím se bude snažit vyhnout tomuto scénáři tím, že bude hledat nejmenší počet dodatečných sloupců potřebných k tomu, aby mohl identifikovat unikátní řádky a vezme tyto nové sloupce v potaz do ORDERBY výpočtu. Jenom v případě, že nedokáže řádkům přiřadit unikátní pořadí, vrátí zmíněný ERROR. 

Obě funkce závisí na ORDERBY a PARTITIONBY podpůrných funkcích.

V následujcícím přikladu MSFT demonstruje rozdíl mezi oběma funkcemi:

power bi duben 2023-RANK-a

První část výsledku:

power bi duben 2023-RANK-b

Všechny metriky vrátily stejný výsledek. Nicméně pro zákazníky, kteří mají narozeniny ve stejný den se výsledky liší:

power bi duben 2023-RANK-c

Všimněte si stejného datumu narození u Donalda a Kayly Garcia. Při použití RANKu v kontextu použití parametru SKIP (default) připíše RANK oběma řádkům stejnou hodnotu 41. Stejný výsledek dostaneme i s použitím parametru DENSE. Nicméné všimněte si, rozdílu v tom, co se stanu s následujícími řádky a jejich hodnotami. Brandon Garcia při použití parametru SKIP dostává hodnotu 43, s použitím DENSE hodnotu 42. V kontrastu s tím přiřazuje ROWNUMBER všem třem unikátní pořadí a to tak, že rozšíří kontext (ORDERBY clause) a zkouší identifikovat unikátní hodnoty, což se mu v tomto případě daří.   

Service | power bi | duben 2023

Nové features pro Deployment Pipelines – pohled na line-by-line změny

Použití komparativného nástroje (Compare tool) jako součást vývoje v Deploment Pipelines (Kanály nasazení) může značně snížit riziko, že dojde k chybám nebo jiným nesrovnalostem. Z toho dvodu bylo do porovnávacího pohledu přidána možnost trackovat změny po řádcích – změny jsou zvýrazněny ve schématu a prezentovány v pop-up oknu v pro vývojáře familiárním UI (viz. obrázek). 

Více o Change review najdete v oficiálním MSFT blogu.

power bi duben 2023-service-deployment pipelines
Možnost pokračovat v deploymentu i v případě, že dojde k selhání

Nyní je přidána možnost pokračovat v deploymentu i v případě, že jedna nebo více položek procesu selžou – když dojde k selhání položky, dojde k jejímu přeskočení (včetně navazujících položek), a naváže se na následující položce. Více v dokumentaci.

power bi duben 2023-service-deployment pipelines-a
Storytelling v PowerPointu

K možnosti přidávat přes add-in živé dynamické reporty ze Service přímo do PPT slajdů byla obohacena o možnost formátování – nové styling menu. První možností v tomto směru je možnost formátovat outline add-inu (hranice, obrys). 

power bi duben 2023-service-storytelling-ppt
Power BI Quick reporty

Možnost lehce získat rychlé vhledy do našich dat v rámci Power Appek (opt-in) je v rámci první vlny defaultně zapnuta. PBI quick reports představují “smooth” integraci (dnes už i v Power BI a Dataverse) do jednotného způsobu, který businessovým uživatelům umožňuje převést data do hodnotné informace/vhledu na jeden klik. Každý tak může tvořit vizuálně zajímavé, hodnotné, interaktivné reporty a ukládat je do Power BI Service. Více v dokumentaci.

power bi duben 2023-service-power bi quick reports

Paginanted reports | POwer bi | duben 2023

Feature summary

Minule byly představeny vylepšení na parametr panelu, datepicker i možnost vytvářet stránkované reporty přímo z datamartů. Tento měsíc se spouští další vychytávky: 

Filtry

Dlouho se na to čekalo, ale teď už je možné pracovat s filtry i při vytváření stránkovaných reportů v Power BI Service. Filtry se aplikují na úrovni reportu, takže na všechny stránky. 

power bi duben 2023-service-paginated reports
Data preview

Umožňuje koukat na podkladová data vybrané tabulky nebo sloupce z datasetu. Můžeme exportovat data do podporovaných formátů nebo vytvářet stránkované reporty. Pokud bysme chtěli sumarizovaná data, vybereme “Create paginated report”. Přepínat mezi podkladovými a sumarizovanými daty můžeme v options – Fields data

power bi duben 2023-service-paginated reports-b

Mobile | Power BI | Duben 2023

Vylepšené tooltipy na PBI mobilních appkách

Dotekem a podržením datového bodu získáme elegantní a user friendly tooltip, který obsahuje: 

 • pointer – jednoduchá identifikace vyybraného datového bodu
 • jasné a jednoduše použitelné akce jako drill-down a drill-through
 • custom styl – konfigurován námi v report creatoru
power bi duben 2023-mobile-tooltips

Navíc je tam možnost tooltipy úplně vypnout už při tvorbě reportu pro mobilní layout (viz. obrázek).

power bi duben 2023-mobile
Hierarchie v Power BI mobilní appce

Hierarchické uspořádání metrik a scorecards dělá vše jednoduší na management – drills, progres, kontroly statusů. K zobrazení dostupných hierarchií a změnám výběru použijeme Hierarchies button ve footeru scorecardy.  

power bi duben 2023-mobile-b

Nový článek s názvem Aktualizace duben 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace březen 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-brezen-2023/ Thu, 23 Mar 2023 15:58:30 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34045 aktualizace březen 2023 Power BI v březnu 2023 přináší spoustu...

Nový článek s názvem Aktualizace březen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

aktualizace březen 2023

Power BI v březnu 2023 přináší spoustu horkých novinek a updatů včetně těch, o kterých se mluvilo v souvislosti s MSFT roadmapou vizuálů pro následujících 16 měsíců. Pojďme na to. Únorové novinky jen pro jistotu zde.

Reporting | Power BI | Březen 2023

Apply all slicers tlačítko, Clear all slicers tlačítko, update optimizačních předvoleb (Optimization presets) 

Po vypuštění Pause visuals funkce do preview se z komunity valilo mnoho dotazů na to, zda by bylo možné zakomponovat i možnost updatu celého reportu až po nadefinování všech slicerů koncovými uživateli. A tak se i stalo. Microsoft do Power BI spouští novou funkci / tlačítko (button) Apply all slicers

Apply all slicers button můžeme přidat třemi způsoby: 

 1. Optimize ribbon > Apply all slicers button 
 2. Přes Insert button > Buttons > Apply all slicers
 3. Anebo jednoduše zvolením Apply all slicers akce na jakémkoli tlačítku / buttonu ve vašem reportu

Těchto tlačítek můžeme do reportu dát, kolik se nám jen zachce. V případě, že je alespoň jedno viditelné, všechny slicers na vaší stránce budou postupně “sbírat” změny, které se aplikují až ve chvíli, když na Apply all slicers kliknete. Pokud dojde k tomu, že na stránce tento button nebude, slicery se začnou chovat stejně jako před tím – což znamená, že každá změna v rámci sliceru se okamžitě zapracovává.  

apply all slicers-power bi march 23

Apply all slicers button se v zásadě chová stejně jako klasický slicer s nadefinovanou single select variantou – změny se neaplikují hned, ale až dojde ke konečnému výběru. Rozdíl je v tom, že nový Apply all slicers dovoluje tohle výběr na všech slicerech na stránce a aplikovat výběry jedním klikem. Tato nová funkce je optimálnější i z pohledu query performace. Single select možnost v samostatném sliceru bude samozřejmě k dispozici i nadále. Power BI březen 2023.

Optimizační předvolba (optimization preset) pro Query reduction nově doporučuje pouze Apply all slicers možnost.  

apply all slicers-query reduction-power bi march 23

Zároveň byla přidána i funce (stejně tak populární na Power BI fórech) Clear all slicers. Takže v případě, že na stránce reportu máte vícero slicerů, stačí přidat tento nový button a reset všech slicerů tedy zvládneme na jeden klik. Všechny tyto nové funkce jsou v preview a defaultně spuštěné, takže směle do testování. 

Format panel – new styling

Kosmetickou změnou prošly záložky a boxíky – upustilo se od bílé barvy a stínů a přešlo na šedou barvu a ohraničení boxů (viz. obrázek).

 

format pane-new styling-power bi march 23
On-object interaction (Opt-in) PREVIEW

Nový způsob stavby a formátování reportů. 

Microsoft vyslyšel volání po zjednodušení UI, které dle některých hlasů nikdy nebylo především pro nové uživatele dostatečně přátelské – pořád častěji se ukazovalo, že uživatelé ve snaze formátovat vizuály spíše instinktivně klikali pravým tlačítkem myši přímo do nich s očekáváním, že se objeví nějaké menu, ve kterém požadované změny naklikají. Proto se do Power BI představuje nová “Office-like” strategie, tzv. On-object = nový způsob, jak formátovat report přímo na vizuálech.

on-object-new formatting-power bi march 23
on-object-new formatting-power bi march 23-a

Funkce, jak bylo řečeno, je zatím v preview, ale každý si ji může zkusit, stačí zapnout: 

File > Options and settings > Options > Preview Features > On-object interaction

Více detailů nalezenete na On-object | Public Preview (Opt-in).

Visual containers – improvements

Možná jste slyšeli o tom, že v následujících měsícíh bude postupně docházet k vcelku zásadním změnám v tom, jakým způsobem budeme schopni formátovat vizuály – vesměs půjde o updaty a novinky, které nám budou ulehčovat práci. Jednou z nich je zavedení tzv. visual container, který má sdružovat všechny fomátovací možnosti (včetně těch úplně nových) našich vizuálů na jednom místě. Power BI březen 2023.

Subtitle 

Tohle je úplná novinka, díky které budeme schopni do vizuálů dostat ještě více kontextu. Subtitle zapínáme klasicky ve format panelu v kartě Title. 

 

subtitle-new formatting-power bi march 23-b

Divider

Novinka, která umožňuje vizuálně oddělit header vizuálu od jeho obsahu. Divider najdeme a zapínáme ve stejné kategorii ve formátovacím panelu hned pod kartou Subtitle. 

divider-new formatting-power bi march 23-b

A takhle to v tom základním nastavení a s basic formátem může zhruba vypadat:

bar example-new formatting-power bi march 23-b

Spacing

Další skvělá vychytávka vztahující se k těm dvěma předchozím nastavením, díky které můžeme kontrolovat kolem těchto komponent prostor. 

spacing-new formatting-power bi march 23-b

Padding

Dost možná největší pecka v této kategorii formátování a dost dlouho očekávaná věc, která konečně umožňuje kontrolovat okraje vizuálů a vytvářet negativní prostor uvnitř, a my tak můžeme vytvářet jednodušeji pixel perfect reporty. 

padding-new formatting-power bi march 23-b

Service | Power BI | Březen 2023

Storytelling v PowerPointu (Generally available)

O tom už jsme na našem LinkedInu mluvili, ale pro pořádek tedy ještě jednou – integrace Power BI do PowerPointu je ofiko venku, a my tak můžeme vesele tvořit ještě lepší a vždy živé a interaktivní prezentace. 

Co z toho pro nás vyplývá: 

 1. Power BI/PowerPoint integrace povolena napříč všemi Microsoft cloudy
 2. Máme možnost integrovat celé reporty, ale i jednotlivé vizuály
 3. Můžeme použít smart insights funkci a obohatit to, co zobrazujeme o textový narativ vytvořený AI 
storytelling-new formatting-power bi march 23-b

Více o tématu zde: Power BI and PowerPoint: A Powerful Combination for Data Visualization is now generally available

Multiple audience v organizačních appkách v Power BI Service – Generally available

Už v srpnu minulého roku byla tahle paráda uvedena do preview. My jsme to samozřejmě náležitě oslavili na našem LinkedInu. Od března tedy oficiálně dostupná a dokonce podporována i pro Power BI mobilní aplikaci. Multiple audiences v appkách je skvělá věc umožňující autorům aplikací vytvářet skupiny uživatelů a těm pak zpřístupňovat jen relevantní obsah – jinými slovy do appky si “nalejeme” celý report, který si následně velmi jednoduše můžeme naporcovat a jeho části publikovat na základě bezpečnostních pravidel a definovat třeba manažerský pohled, pak “osekaný” pohled pro sales team, atd.  

Více na ofiko blogu zde.

Email subscriptions

Tento měsíc vyšel i email “odběr” aka subscriptions pro jednotlivé scorecards. Můžeme tedy odebírat a dostávat notifikace o změnách na konkrétních KPIčkách a být neustále v obraze. 

Nastavit odběr je velmi přímočará věc, stačí kliknout na Subscribe (resp. vytvořit odběr) v horní liště pracovního prostoru, ve kterém se obsah nachází.  

subscribe-power bi service-power bi march 23-b

Pak už stačí jenom kliknout na add a new subscription a nastavit celý proces dle libosti. Lze definovat adresy, předmět i tělo emailu, frekvenci včetně času, start date, end date, můžeme připnout linky na konkrétní scorecards a povolit uživatelům si ji zobrazit. Po uložení odběru lze celou věc libovolně měnit a editovat. 

email subscribtion-power bi march 23-b

Příjemci obdrží od Power BI e-mail s tabulkou obsahující data rychlého přehledu – název metriky, stav, hodnoty a due date. Tabulka zobrazí až 50 metrik.
Na každou scorecard můžeme přidat až 24 subscriptions s jedinečnými adresami, časy i frekvencemi. Všechna subscriptions můžete zobrazit kliknutím na Manage all subscriptions přímo v Subscription panelu (viz. obrázek nahoře).

Mějme na paměti, že odběry jsou možné, pokud máme licenci Pro nebo PPU nebo pokud je scorecard v pracovním prostoru s Premium kapacitou. K odběru můžu přihlásit další členy pouze v případě, že v daném pracovním prostoru mám minimálně roli Přispěvatel. Pokud se scorecard nenachází ve workspacu s prémiovou kapacitou, všichni odběratelé musí mít licenci Pro.
Subscription můžu udělovat adresám ze stejné domény, pokud mám premium kapacitu lze vytvářet group aliases, i když jsou mimo doménu, což platí i o externích uživatelích – přidatelní pouze v případě, že mám premium.

Mobile | Power BI | Březen 2023

Objevujte externí organizační obsah v Power BI mobilní aplikaci 

Přístup k externímu organizačnímu obsahu je nyní jednoduší – už nepotřebujeme odkaz, stačí prozkoumat oddíl tomu určený (obrázek). 

Pokud tedy máme k tomuto obsahu vůbec přístup, můžeme k němu přistupovat v záložce/feedu Quick access na home page (defaultně tam je). Stačí jenom kliknout na nově přidanou šipku (obrázek) nebo případně jít přes tři tečky (more options) a vybrat From external orgs. Kliknutí na daný obsah nás veme do externího tenantu (kam máme přístup), kde si v roli usera můžeme zobrazovat cokoli, co je s námi sdíleno. 

mobile-power bi march 23-b
Přidělování přístupu on the go

Když někdo požádá o přístup k reportu, přijde nám notifikace = můžeme okmažitě přidělovat. 

mobile-power bi march 23

To je zhruba všechno, co víme o novinkách v Power BI za březen 2023. Zde na oficiálním blogu se můžete dočíst ještě o dalších technických věcech, které jsme záměrně vynechali. 

Nový článek s názvem Aktualizace březen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace únor 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-unor-2023/ Wed, 01 Mar 2023 07:41:43 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33975     Aktualizace únor 2023 Po měsíčním půstu tu máme...

Nový článek s názvem Aktualizace únor 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
   
Power BI novinky july 2022

Aktualizace únor 2023

Po měsíčním půstu tu máme Power BI v únoru 2023. Co přinášejí? Podmíněné formátování stringů, vylepšený editor pro RLS nebo nové DAX funkce. Souhrn důležitých novinek za 2022 najdete ZDE!

Reporting – Power BI únor 2023

Podmíněné formátování na základě “stringů” (string fields) 

Na tohle se dlouho čekalo. K formátování přistupujeme stejně jako v ostatních případech – takže ve format panelu a pokud by šlo například o sloupcový graf, je možné podmíněně formátovat barvu sloupce kliknutím na „fx“ tlačítko v „columns“ kartě.  

 

conditional formatting power bi february 23 update

V dalším kroku klasicky vybíráme na základě čeho budeme formátovat, v tomto případě jdeme přes „rules, zvolíme jaká pole chceme formátovat a vybereme typ sumarizace. Dříve byly sumarizační operace pouze dvě – COUNT a COUNT (Distinct). Nyní máme navíc na výběr „First“ a „Last“, což nám dá možnosti, kolem kterých chceme stavět logiku formátování. V tomto případě jde o jednoduché pravidlo, kterým říkáme, že pokud je hodnota stringu „Audio“, chceme tuto hodnotu obarvit červeně.    

 

conditional formatting power bi february 23 update 1

Pak stačí už jenom hitnout OK a je to vymalováno.

 

conditional formating bar graph updates february 23

Navíc byla do dialogu přidána spousta komparativních možností včetně is“, „starts with“, „ends with“, atd. Je třeba mít na paměti, že jsou vyhledávány přesné shody (case-sensitive)

Smart narrative vizuál a nová ikona 

Tato technologie je v Power BI už nějakou chvíli – nyní byla přidána „optional“ ikona do headeru vizuálů, která spustí on-demand sumarizaci dat ve vizuálu, resp. vizuálního kontentu. Má to být přínosné pro větší přístupnost dat – ohlásí to výsledky jakékoli asistenční technologii. Tuto funkci je možné zapnout ve formátovacím panelu pro individuální vizuály nebo přidat do custom theme složky pro zvolené vizuály. Tohle nastavení má stejné limity jako vizuál samotný, více informací nalezneze zde

smart narrative power bi update february 23
Formátování šířky obrázku v tabulce nebo matici  

Rozměry obrázku v tabulkách a maticích mohou být nyní individuálně formátovány. Dříve existovala pouze možnost měnit pouze jeden rozměr, resp. formátovat výšku obrázku, čímž jsme však měnili výšku i šířku do čtverce, což mohlo způsobovat estetickou nedokonalost a problémy v rámci layoutu, obzvláště, když byl obrázek širší než vyšší a řádky pak nabíraly nesmyslné vertikální proporce. 

power bi image proportions update february 23

Teď, když můžeme nastavovat výšku i šířku odděleně, máme daleko větší flexibilitu.

 

format picture width and length_power bi update february 23
Update Power BI base motivů (themes)   

Do Power BI v únoru 2023 přibyla i spousta novinek ohledně motivů, např. i jednoduchá cesta, jak v PBI Desktopu updatovat custom themes.  

MS konstantně přidává do vizuálů a reportů spoustu změn, včetně nových defaultních nastavení ve formátovacích možnostech a to jakožto součást základních motivů a to hlavně proto, aby nedocházelo k rozbíjení stávajících reportů. To ale znamená, že ne všechny změny se propagují do custom motivů – nevidíme tedy úpravy, updaty aniž bychom si updatovali custom motiv sami. Dříve to šlo tak, že jsme si otevřeli galerii s motivy, přepli na defaultní motiv a pak zpět na náš custom, což není úplně intuitivní proces.  

Dnes, pokud pracujeme s outdatovaným motivem, můžeme pod galerií kliknout na „Customize current theme“. Cesta do galerie je přes View tab – drop down menu motivů. 

 

power bi themes-aktualizace únor 2023

Součást následujícího dialogu je pak i banner nabízející možnost updatovat motiv. Klikneme na tlačítko, následně na Apply a je hotovo.  

 

power bi themes-aktualizace únor 2023_a

Mějme na paměti, že tato akce updatuje všechna defaultní chování, která byla změněna od chvíle, kdy byl custom theme vytvořen – jakákoli specifická funkce nebo chování, na kterou se naše vizuály odkazovaly, se může tímto změnit. Po updatu motivu je třeba zkontrolovat, jestli váš report funguje tak, jak má. 

Validace custom motivu při importu 

Při autorizaci custom JSON motivu do PBI Desktop se mohou objevit určité chyby – změna property names(?) a spousta dalších problémů může při importu vyrendrovat náš motiv jako invalidní.  

Do Power BI se v únoru 2023 přidává i funcionalita, která zajistí, že k validaci našeho motivu dojde přímo při importu. Pokud PBI najde oblasti, kterým nerozumí, upozorní vás na to, že motiv nelze zvalidovat a pobídne vás k re-importu opraveného souboru. MS taktéž brzy zveřejní schéma, dle kterého bude Power BI tyto soubory vyhodnocovat – bude se updatovat v souladu e změnami v Power BI, takže bude spoleh na to, že naše motivy budou vždy aktuální.  

Více informací o tom, jak použít JSON schéma k validaci custom motivů naleznete na MS GitHub page 

Odsazení v rámci text boxů 

 

text box indentation-power bi update za únor 23

Použitím „Increase“ a „decrease“ tlačítek/ikon ve formátovacím popup okně, můžeme nastavovat odsazení konkrétních řádků v rámci text boxu. Ke stejnému efektu můžeme použít i klasické klávesové zkratky SHIFT, SHIFT + TAB.  

Nové dostupné motivy reportů  

Byly přidány nové defaultní motivy podporující lepší čitelnost a obecně přístup (lepší kontrast, atd.). Vše nalezneme v galerii – View tab – drop down menu – „Accessible themes“.

 

new accessible report themes-power bi update za únor 23
Customizace viditelných stránek reportu prostřednictvím Page Navigator vizuálu 

V Power BI od února 2023 můžeme jednoduše rozhodnout, které stránky reportu zobrazíme na Page Navigator vizuálu. Pokud chceme vynechat konkrétní stránky, můžeme to snadno nastavit v kartě „Show“ v sekci „Pages“ formátovacího panelu (dole na obrázku). Tam najdete seznam jednotlivých stránek, které „už“ nejsou schované pomocí „Show hidden pages“ nebo „Show tooltip pages“ funkcí, které je defaultně nezobrazují. 

customized page navigator-power bi update za únor 23

K zobrazení/nezobrazení jednotlivých stránek reportu stačí přepnout toggle na On/Off.

 

customized page navigator-power bi update za únor 23_a

Skrytí jednotlivých stránek děláme pomocí toggle buttonu u konrétní stránky. Pokud máme velké množství stránek, které chceme nezobrazit, rychlejší variantou bude nejspíše skrytí všech a naopak zobrazení jen těch, které v navigátoru chceme. 

Sensitivity labels nyní podporovány v PDF dokumentech exportovaných z PBI Desktop (preview)  

Power BI Desktop nyní podporuje sensitivity labels z Microsoft Purview Information Protection pro export do PDF. Když tedy nyní exportujeme z Desktopu do PDF z Desktopu, sensitivity labels na PBIX souboru (pokud jsou definované) se aplikují i na exportovaný PDF soubor, což zajistí, že vaše citlivá data zůstanou chráněna i poté, co opustí Power BI. Tato funkce je v preview a defaultně zapnutá.  

Více informací na Export reports from Power BI to PDF. 

Vylepšený editor pro Row-level security (RLS) (preview) 

Nyní lze jednodušeji definovat RLS role a filtry – už nepotřebujeme DAX. Funkce je zatím v preview a je potřeba ji zapnout ve Files – Options and Settings – Options – Preview features – „Enhanced row-level security editor“. 

 

enhanced row level security editor-power bi update za únor 23-b

Všechny změny v obou editorech zůstanou zachovány, když přepneme z jednoho rozhraní do druhého. Nicméně nějaké limity tam najdeme – ne všechny definice napsané v DAX editoru, mohou být zobrazeny v nově defaultním drop-down editoru. Jedná se především o výrazy, které mohly být definovány pouze použitím DAXu včetně dynamických pravidel jako jsou username() a userprincipalname(). Pokud bychom definovali role pomocí DAXU a použili tyto zmíněné scénáře a následně se pokusili přepnout do nového rozhraní, dostali bychom zprávu o tom, že přepnutí editorů může způsobit ztrátu informací.

 

enhanced row level security editor-power bi update za únor 23-c

Modeling – power bi únor 2023

Nové DAX funkce: LINEST & LINESTX  

Do Power BI v únoru 2023 dostáváme dvě nové statistické funkce DAX: LINEST a LINESTX. Obě provádějí lineární regresi s využitím metody nejmenších čtverců k výpočtu přímky, která nejlépe odpovídá daným datům, a vrátí tabulku popisující tuto čáru. Tyto funkce jsou zvláště užitečné při předpovídání neznámých hodnot/souřadnic (Y) za předpokladu známých hodnot (X).

Obě funkce vrátí jednořádkovou tabulku popisující přímku a další statistiky. Výsledná tabulka obsahuje sloupce, jako jsou sklony, průsečíky, standardní chyby a koeficient determinace. Obecná rovnice tohoto výpočtu by vypadala: Y = Sklon1 * X1 + Sklon2 * X2 + …+ Průsečík.

Rozdíl mezi funkcemi LINEST a LINESTX spočívá v tom, že pro LINEST je nutné poskytnout sloupce se známými hodnotami X a Y, zatímco funkce LINESTX vyhodnocuje každý řádek tabulky a získává hodnoty X a Y.

Následující příklad používá data, která zahrnují Sales Amount a hrubý národní produkt (HNP) na hlavu:

linest a linestx-power bi update za únor 23-c

V tomto případě se používá funkce LINESTX k predikci celkových prodejů vůči HNP na hlavu:

LinestX_example =
VAR CountryGNP = SUMMARIZE(
Sales,
'GNP_Country'[Country],
'GNP_Country'[GNP_Per_Capita],
"Total Sales", SUM(Sales[Sales Amount])
)

VAR SalesPrediction = LINESTX(
'CountryGNP',
[Total Sales],
[GNP_Per_Capita]
)

VAR Example_GNP_Per_Capita = 50000

RETURN SELECTCOLUMNS(
SalesPrediction,
[Slope1]
) * Example_GNP_Per_Capita +
SELECTCOLUMNS(
SalesPrediction,
[Intercept]
)

 

 

Tento výraz využívá potenciálu LINESTX, ale také využívá výsledek k provedení další predikce pro fiktivní zemi s hrubým národním produktem na hlavu 50 000 USD. Výsledkem jsou předpokládané celkové tržby ve výši 17 426 123,29 USD. Samozřejmě je to vymyšlený scénář a je vzácné mít pevnou hodnotu (50 000 $) jako součást výrazu.

Totéž lze provést pomocí LINEST za předpokladu, že požadované tabulky jsou všechny v modelu, například jako počítané tabulky. V tomto příkladu se pracuje s těmito počítanými tabulkami: 

CountryDetails: 

CountryDetails = SUMMARIZECOLUMNS(
'GNP_Country'[Country],
'GNP_Country'[GNP_Per_Capita],
"Total Sales", SUM(Sales[Sales Amount]))

SalesPredictionLINEST:

SalesPredictionLINEST = LINEST('CountryDetails'[Total Sales], 'CountryDetails'[GNP_Per_Capita])

Nyní mohu použít následující výraz k získání stejného výsledku jako výše:

Linest_example =
VAR Example_GNP_Per_Capita = 50000

RETURN
MAX ( SalesPredictionLINEST[Slope1] ) * Example_GNP_Per_Capita
+ MAX ( SalesPredictionLINEST[Intercept] )

 

Power BI Service – únor 2023 

Nový způsob dostávání dat do Power BI Service – „Get data“ experience 

Už v prosinci se avizovalo, že se bude rušit „Get data page“, jak ji známe, a bude nahrazena novou srovnatelnou zkušeností, která navázána na pracovní prostory. Změna v Power BI v únoru 2023 zapříčíní to, že budou odstraněny následující entry points:  

 

getData-update za únor 23

Nově tedy vpřípadě, že do pracovního prostoru budeme chtít nahrát soubory typu .pbix, .xlsx nebo .rdl, můžeme použít „Upload“ možnost, která byla releasnuta už v listopadu 22. Tímto způsobem do pracovních prostorů dostaneme lokální soubory, nebo OneDrive a SharePointí soubory – zároveň platí, že ztrácíme možnost připojit se na soubory na osobních OneDrive účtech.

 

get data experience Power BI update za únor 23

Pokud chceme vytvořit datovou sadu z Excelu nebo CSV dat, můžeme tak učinit přes New – Dataset v rámci workspacu, do kterého chcete dataset nahrát.  

 

get data experience Power BI update za únor 23-b

Navazující krok tohoto způsobu nahrávání dat byl taktéž nedávno „obnoven“ – dostanete se na nový page/dialog s možnostmi nahrání dat prostřednictvím Excelu, CSV nebo vložením. Po výběru souboru se v podstatě navazuje na už známé chování z dřívějšího „Get data“ způsobu, kdy nás to ve finále zavede na detailní stránku datasetu v Data Hubu.  

 

power bi update za únor 23
Compact view  

Jedná se o vylepšení pohledu na Scorecards, kdy v případě, že jsme sledovali velké množství těchto artefaktů, muselo se hodně scrollovat – tam, kde bylo opravdu hodně metrik. Zjednodušení nyní přichází s tímto módem a v podstatě hustším pohledem, který umožňuje na obrazovce zobrazit dvakrát tolik scorecards/metrik. Zjednodušeně řečeno se odstranilo přebytečné místo mezi metrikami a padding uvnitř metriky – k dispozici máme tedy dva pohledy = list a compact, přičemž mezi nimi volíme pomocé tlačítka v záhlaví pohledu vpravo nahoře.  

compact view-power bi update za únor 23

Compact view/Kompaktní zobrazení je responzivní, plynule se přizpůsobuje různým velikostem obrazovky a podporuje změnu velikosti sloupců. K dispozici jsou všechny funkce dostupné i v klasickém „List“ zobrazení – kromě úprav a vytváření nové metriky.  

V příštích několika týdnech se ebudou přidávat další možnosti nastavení sloupců ke customizaci layoutu – zalamování textu pro název metriky a vodorovné posouvání. Přepnutí na možnost vodorovného posouvání vám umožní procházet zleva doprava, dokud nedosáhnete posledního sloupce. Zatímco při vypnutí této funkce se v našem pohledu vynechají sloupce, které se na obrazovku bez posouvání nevejdou.

Linked Metrics  

V prosinci se spustily tzv. Linked Metrics, které umožnily využití jedné konkrétní metriky ve vícero scorecards a naříč několika pracovními prostory. Tento měsíc se přidávají další vychytávky – pokud propojíme vícero metrik najednou, hierarchie vztahů (parent-child) i zdrojové pořadí z původní scorecardy se zachová i v té cílové. V tom případě můžeme použít „Set for All“ možnost při nastavování povolení a přístupů k podřazeným metrikám. 

Follow metric

Minulý rok byla přidána funkce Sledovat metriky/Follow metrics, která umožňuje rychlý přístup k metrikám, které vás zajímají, a poskytují tak aktuální informace o aktivitě na těchto metrikách prostřednictvím oznámení v MS Teams. Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme změnili ikonu sledování metriky na ikonu upozornění pro lepší zkušenost s oznámeními:

 

follow metric_power bi update za únor 23

Paginated reports/Stránkované reporty

Zkušenosti s vytvářením formátované tabulky stránkovaných reportů

V poslední aktualizaci přibyla lepší navigace, lehčí přesun a změna velikosti a celkové součty. Tento měsíc přibývají další možnosti. 

Parametrický panel pro Paginated reports

Stránkované sestavy jsou známé používáním parametrů – až 70% uživatelů používá parametry. Přibyly tedy vylepšení, které usnadní podporu screen readeru a navigaci pomocí klávesnice. Date picker nyní podporuje „Go to today“, vběr měsíce i roku.

Vytvořte Paginated report přímo z Datamartu

K tomu vedou dvě cesty: 

 • 1. přímo z “context” menu v datamartu:

 

datamart-update za únor 23
 • 2. nebo z Data hubu, když kliknete na datamart k přístupu detailů datamartu.

 

datamart-update za únor 23-b
Plánování kapacity pro stránkované sestavy

Pro zákazníky, kteří mají zájem o migraci svých on-premise BI reportů do Power BI mohou své kapacity plánovat tak, aby ze stránkovaných reportů dostali co nejlepší výkon. Přočtěte si capacity dokument, kde najdete další odkazy na užitečné zdroje.

 

Nový článek s názvem Aktualizace únor 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Souhrn Power BI aktualizací za 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-2022/ Thu, 02 Feb 2023 12:16:40 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33950 souhrn power bi aktualizací za 2022 Power BI novinky mají...

Nový článek s názvem Souhrn Power BI aktualizací za 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

souhrn power bi aktualizací za 2022

Power BI novinky mají v lednu pauzu. To nám dalo možnost se na chvilku zastavit a mrknut se na nejzajímavější updaty za celý minulý rok. 

Microsoft žádné Power BI novinky v lednu tradičně nevydává. Nás ale napadlo, že je to pro nás dobrá příležitost zesumarizovat si, co se za minulý rok vlastně v Power BI stalo. Bylo toho totiž hodně. Microsoft do vývoje šlape čím dál víc. 

Víme, že hlavní cíl vývoje bylo zaměřit se na zvyšování produktivity, rychlé sdílení, poskytnutí robustnějšího základu a většího prostoru pro informovaná byznysová rozhodnutí. 

Pojďme se tedy mrknout a připomenout si novinkové highlighty jednotlivých měsíců pěkně popořadě.

Únor

Nová verze formátovacího panelu!

Jak Microsoft avizoval „Formatting just got easier“. Jinými slovy cílem bylo ubrat klikání a obecně zjednodušit navigaci. Pro mnohé to byl bolestný přechod, ale nakonec se to celkem povedlo. Nebo?

 

new format pane Power BI
Sensitivity labels – nová pravidla a dopady

Nově je v rámci sensitivity labels zajištěna automatická aplikace z už definovaných bezpečnostních pravidel na existujících datasetech a reportech na všechny následně vytvořené související reporty a dashboardy.

Dále je možné pro všechny nové soubory a jiné artefakty v Power BI Service nastavit automatické nastavení základní úrovně ochrany a pro MIP sensitivity labels přibyly nové povinné zásady, které zajišťují, že nový obsah vytvořený nebo nahraný do Power BI musí mít sensitivity label a možnost jej odebrat nebude k dispozici.

Březen 2022

Error Bars (alias chybové úsečky) dorazily do preview!

Pro spojnicové grafy (postupně se přidávaly i sloupcové a pruhové grafy) se objevila funkce umožňující zobrazit míru nejistoty dat – stačí nadefinovat horní i spodní hranice a vybrat, jak je chceme zobrazit.

Vše se děje v Analytics panelu v kartě Error bars, kde se definuje metrika určující hranice i samotná vizuální podoba. Tady je vícero možností, jak míru chyby zobrazit a customizovat – bar, line, shade area nebo marker.

 

error bars_Power BI

Duben 2022

Power BI goals – Bulk updates

Hromadné aktualizace alias bulk updates umožňují provádět změny na více cílech (Power BI Goals) najednou a spadá tam tedy – aktualizace deadlinů, přiřazení nových vlastníků i odstraňování goals (postupně se přidaly hromadná změna statusu a nastavení pravidel statusu. Celé to šetří čas a energii, už nikdy není nutné upravovat každý jeden cíl zvlášť.

 

bulk updates Power BI Service - Metrics
Dynamické parametry v Power Query

Dynamické parametry dotazů v Power Query jsou mocným nástrojem, který umožňuje autorům modelů optimalizovat výkon svých reportů. Umožňují totiž efektivní dotazování přímo proti zdroji dat ná základě sliceru nebo filtru, který je aktuálně uživatelem v reportu použit. Obecně tedy dostávají tvůrci modelů do rukou větší kontrolu nad daty zobrazovanými v reportech a to ultimátně vede k lepšímu výkonu a efektivnějšímu využití dat.

Květen 2022

Field parametry – velký game changer a aspirant na update roku?

Během několika sekund a bez nutnosti psát vlastní DAX umožňují vybrat a měnit dimenze a metriky využívané ve vizuálech ke “slicování” dat. Na stejná data se tedy lze dívat různými způsoby, aniž byste museli vytvářet nové grafy. Na kliknutí lze měnit perspektivy, přičemž pozorujeme ty samá data. Tento princip v PowerBI není žádnou novinkou, ačkoli v minulosti bylo k dosažení stejného efektu třeba upravit model nebo připravit dost komplexní metriky.

 

field parameters_power bi update
Zoomování plátna

Dlouho se čekalo na možnost libovolně zoomovat canvas, což je přínosné jak pro zlepšení čitelnosti, tak především pak ve vytváření pixel perfect reportů.

Výběr datových bodů (rectangle select)

Konečně je možné (kliknutím a potažením) vybrat vice datových bodů přímo na vizuálu, který tuto funkci podporuje. Navíc byly přidány i klávesové zkratky, které umožňují takto vybírat body na vizuálu i bez myši.

 

rectangle select_power bi updates

Červen 2022

Power BI Data Storytelling – integrace, která navždy mění způsob, jakým tvoříme prezentace

PowerPoint add-in, který umožňuje přidat „živé“ Power BI reporty do přímo do prezentace a využít interaktivitu Power BI reportů na maximum. S touto funkcí jsou data vždy aktuální, nutnost obnovovat zastaralé screenshoty jsou minulostí. 

Data hub – nadbytečným artefaktům zvoní hrana 

Data hub je nástupcem Dataset hubu s přidanou hodnotou ve formě propojení s Datamarty. Jde o centrální místo pro správu, objevování a využívání dat napříč všemi organizačními workspaces. Vlastníci dat dostávají do rukou účinné nástroje a informace ke správě věcí, tvůrci reportů mohou použít hub k nalezení vhodných dat pro vytváření svých reportů a uživatelé zase k hledání relevantních reportů/informací. 

Data hub má zamezit duplikování dat a obsahu vůbec, umožnit uživatelům jednodušší navigaci a přístup ke kvalitním a relevantním datům. 

 

datahub_power bi update

Power BI Goals se přejmenovávají na Power BI Metrics.

Červenec 2022

DataMarty

Datamart je řešením pro self-service analytiku, které uživatelům umožňuje ukládat a prozkoumávat data v plně spravované databázi, bez potřeby databázového administrátora.

Poskytují jednoduchý způsob, jak se dostat k datům z různých zdrojů v Azure SQL databázi bez nutnosti kódu. Jsou 100% online, obsahují automatické ladění výkonu a mají přímou integraci s Power BI, Microsoft Office a dalšími nástroji Microsoftu. Jsou automaticky součástí kapacit Power BI Premium a Premium Per User.

 

datamart_power bi update

Srpen 2022

Multiple Audiences v Power BI aplikacích konečně v preview

Dlouho  očekávané public preview nového multiúrovňového zabezpečení pro PowerBI Service aplikace.

Autoři aplikací mají možnost definovat, jaké artefakty (reporty, dashboardy, atd.) v rámci jedné aplikace a jednoho pracovního prostoru zpřístupní jaké cílové skupině, resp. jaký pohled jaké skupině v rámci jedné aplikace a jednoho pracovního prostoru uživatelům povolí.

V zásadě je možné vytvořit až 10 AUDIENCE GROUPS pohledů, přičemž každý jeden z nich lze přizpůsobit na základě vlastních pravidel.

 

multiple audiences_power BI

Září 2022 

Conditional formatting pro data labels

Podmíněné formátování data labels už v Power BI nějakou dobu existuje. Pravda, v mírně omezené podobě, kdy se aplikovalo na celkový agregát hodnot datových bodů napříč vizuálem, nikoli na jednotlivé body – všechny popisky v rámci pole nebo řady tedy mohly být nutně pouze stejné barvy.

To se však změnilo. Nyní se formátování vyhodnocuje na základě hodnoty každého jednoho bodu a můžeme tedy definovat různé barvy pro různé hodnoty (např. nad nebo pod definovaným thresholdem), což nám dává větší flexibilitu a ve vizuálech to vypadá strašně cool.  

 

conditional formatting data labels

Říjen 2022

Cross-tenant data sharing – velká věc!

Sdílení datové sady mezi tenanty je nyní real věc. Umožňuje zákazníkům sdílet datové sady s externími uživateli, resp. dává jim možnost přístupovat k datovým sadám v jejich vlastním tenantu. Sdílená data zůstávají v tenantu poskytovatele. Externí konzumenti se mohou připojit k externím datovým sadám pomocí Direct Query a dále s nimi pracovat. Využití je zejména ve sdílení dat s externími partnery, zákazníky, dceřinými společnostmi, prodejci, konzultanty a dalšími obchodními partnery. Přístup k takto sdíleným datům je podmíněno registrací v Azure Active Directory (Azure AD).

 

external data_power bi service
Quick measure suggestions

Quick measures jsou konceptem, který byl do Power BI uveden už před několika lety. Uživatelům umožňoval vytvářet základní metriky pomocí vestavěné „šablony“ bez nutnosti používat/psát DAX. Počet šablon a jejich flexibilita byla a je limitována.

Microsoft tedy bere existující koncept na jiný level a přichází s Quick measures suggestions, funkcí, která asistuje s vytvářením metrik prostřednictvím přirozeného jazyka. Stačí napsat svými slovy něco jako „prodeje v Kalifornii za 2020“ a model by měl vyplivnout požadovanou metriku. Má to samozřejmě obrovské limity a nelze se na to 100% spolehnout. My samozřejmě doporučujeme všem se DAX aspoň trochu naučit.

 

quick measures suggestions_power bi

Listopad 2022

Nový kabátek Power BI 

Power BI dostává novou barvu – modrozelenou (alias teal). Cílem je větší přístupnost pro uživatele se zdravotním omezením. Barva zlepšuje kontrast a zvyšuje viditelnost uživatelského rozhraní v Power BI.

 

new accent color_power bi
Nový způsob nahrávání dat do PBI Service 

Je zde nový, efektivnější způsob nahrávání souborů do Power BI. Uživatelé mohou uploadovat věci přímo z firemních OneDrivů nebo SharePointů. Lokální soubory se kopírují, což je u souborů z OneDrivu a SharePointu vyloučeno – synchronizují se automaticky. Brzy má být představen i nový způsob vytváření datových sad ze souborů CSV a Excel – starší způsob „Get data“ bude odstraněn a s ním i možnost nahrávat soubory z osobních OneDrive účtů. 

Prosinec 2022

Nové DAX funkce, které usnadňují práci

Do DAXU přicházejí nové funkce, které usnadňují srovnávací výpočty – INDEX, OFFSET a WINDOW spolu s pomocnými funkcemi ORDERBY a PARTITIONBY. 

Tyto funkce umožňují porovnávání hodnot s baseline hodnotou, předchozími hodnotami nebo provádění průběžných součtů a průměrů.

Jsou dost podobné funkcím SQL (ale exekují se odlišně) a mají lepší výkon než komplexní DAXové výpočty vedoucí ke stejnému výsledku. Za Microsoft jde o další krok ke snadnějšímu DAXu, resp. ke zpřístupnění DAXu šišímu publiku. 

 

Nový článek s názvem Souhrn Power BI aktualizací za 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace prosinec 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-prosinec-2022/ Mon, 02 Jan 2023 14:48:57 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33857 aktualizace prosinec 2022 Vítejte u Power BI v prosinci 2022!...

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Automatizace dat v Cloudu

aktualizace prosinec 2022

Vítejte u Power BI v prosinci 2022! Tento měsíc byla přidána řada nových DAXových funkcí, update formátování sliceru anebo třeba metriky pro Windows appky. K prozkoumání je toho hodně, tak čtěte. Aktualizace za listopad najdete ZDE.

Reporting v Power BI

Formátování typu sliceru přesunuto do formátovacího panelu

Změnu typu sliceru (relativní datum nebo třeba slider) bylo nutné provádět ve visual headeru vizuálu. I změna rozložení sliceru byla kostrbatější a bylo třeba provést jisté kroky k tomu, aby se dal slicer ve formát panelu “rozložit” třeba horizontálně. 

Všechna tato nastavení jsou teď na jednom místě ve formát panelu, a je tak daleko jednoduší měnit typ slicerů kdykoliv se vám zachce. Horizontální rozložení bylo přejmenováno na “Tile“. 

Před:

power bi updates december 2022-slicer type settings

Po:

power bi updates december 2022-slicer type settings-new

Přidaná hodnota této změny vězí také v tom, že je také k dispozici pro mobilní layout. Uživatelé mohou jednoduše a rychle updatnout rozložení jejich slicerů -> user friendly.

power bi updates december 2022-slicer type settings-mobile layout

Modeling v Power BI

Usnadnění provádění srovnávacích výpočtů

Představení nových funkcí: 

 • INDEX – vrátí výsledek na základě absolutního umístění
 • OFFSET – vrátí výsledek na základě relativního umístění
 • WINDOW – vrátí průřez výsledky na základě absolutního nebo relativního umístění

K tomu jsou přiřazeny podpůrné funkce ORDERBY a PARTITIONBY. 

Tyto funkce ulehčí život v případě, kdy provádíme: 

 • srovnávání hodnot vs. baseline hodnotě nebo hledáme alternativní specifickou hodnotu (INDEX)
 • srovnávání hodnot oproti předchozích hodnot (OFFSET) 
 • přidáváme running total, moving average a podobné kalkulace, které závisí na souboru vybraných hodnot (WINDOW)

Pokud máte zkušenosti s SQL, tak na první pohled vidíte, že tyhle funkce jsou velmi podobné právě SQL funkcím. Principiálně provádějí kalkulace napříč řádky tabulek, které jsou nějakým způsobem ve vztahu k současnému nebo vybranému řádku. Od SQL window funkcí se liší z pohledu kontextu, na základě kterého DAX vyhodnucuje a určuje, co je “vybraný řádek”. Navíc tyto fuknce nevrací hodnotu, ale sadu řádků, které mohou být následně použity v kontextu CALCULATE nebo agregačních funkcí jako např. SUMX. 

Nezapomínejme, že tato skupina funkcí není tlačena do datového zdroje, ale exekuje se v DAX enginu. Microsoft zaznamenal daleko lepší výkon těchto nových funkcí než u srovnatelných a již existujícíh DAX výrazů ve scénářích, kdy vedou ke stejnému výsledku – obzvláště když kalkulace vyžadují třídění nekontinuálním sloupcem. 

Jak uvidíte níže, DAX potřebný k provedení kalkulací pomocí nových funkcí je daleko jednodušší než bez nich.  Nicméně, i když jdou tyto nové funkce velmi mocné a flexibilní, stále vyžadují velkou dávku komplexity, aby fungovaly tak, jak mají. Nové funkce jsou jakýmsi závazkem MSFT dělat do budoucna DAX jednoduší a přístupnější šišímu publiku. 

INDEX

Power BI v prosinci přináší funkci INDEX, která umožňuje provádět srovnávací výpočty načtením řádku, který má absolutní pozici. 

Využití je v případech, kdy srovnáváme hodnoty oproti základní hodnotě anebo jinému specifickému vstupu. Příklad použití této funkce: 

power bi updates december 2022-new functions-index

A teď…řekněme, že chceme najít nejstaršího zákazníka pro každé příjmení. Pro “Garcia” by to tedy byla hodnota Adriana Garcia narozena 4. prosince 1957. My nyní můžeme přidat počítaný sloupec, který nám v tabulce pomůže dosáhnout tohoto výsledku: 

Oldest Customer of LastName = SELECTCOLUMNS(INDEX(1,DimCustomer, ORDERBY([BirthDate]), PARTITIONBY([LastName])), [FullName])

což nám vrátí následující tabulku:

power bi updates december 2022-new functions-index-result

V příkladu nahoře jsou ukázání pouze zákazníci s příjmením Garcia. Nicméne stejný počítaný sloupec funguje i na další příjmení v tabulce:

power bi updates december 2022-new functions-index-result-2

Jak můžete vidět, vždy je vráceno celé jméno člověka s příjmením dle zadané logiky. To proto, že jsme instruovali INDEX, aby při řazení dle datumu narození vrátil první výsledek – specifikujeme pomocí “1”. Defaultně je řazení ve funkci ORDERBY vzestupné. Pokud bysme uvedli “2”, vrátilo by se příjmení druhé nejstarší osoby v rámci definované skupiny atd. Při použití “-1” bychom dostali příjmení nejmladší osoby ve skupině. 

V oficiální dokumentaci najdete o INDEXu více.

OFFSET 

Power BI v prosinci umožňuje provádět jednoduší srovnávací kalkulace oproti řádkům, které jsou v relativní pozici k vašemu vybranému řádku. Toto bude nejužitečnější v rámci porovnávání něčeho jiného než je čas, například v porovnávání regionů, měst nebo produktů. Pro porovnání dat, například porovnání tržeb za toto čtvrtletí se stejným čtvrtletím loňského roku, již máme v DAX vyhrazené tzv. Time Intelligence funkce. To však neznamená, že k tomu nemůžete použít OFFSET. Mrkněte na scénář, který jsme pro OFFSET připravili: 

power bi updates december 2022-new functions-offset

Řekněme, že chcete porovnat, jak dobře si vede vybraná barva oproti barvě v grafu nad ní. Mohli byste to zvládnout komplikovaným DAXovým výrazem nebo použitím OFFSETU:

TotalSalesDiff = IF(NOT ISBLANK([TotalSales]), [TotalSales] – CALCULATE([TotalSales], OFFSET(-1, FILTER(ALLSELECTED(DimProduct[Color]),NOT ISBLANK([TotalSales])))))

 

power bi updates december 2022-new functions-offset-result

Nově přidané bary vypočítají rozdíl pro každou barvu ve srovnání s barvou hned nad ní v grafu. Je to proto, že jsme zadali -1 pro první parametr OFFSET. Pokud bychom zadali -2, provedli bychom srovnání s barvou nad každou druhou barvou, ale vynechali bychom tu přímo nad ní. Více o OFFSETU v dokumentaci

WINDOW

WINDOW umožňuje provádět kalkulace, které závisí na rozsahu výsledků (“oken”) jako např. moving average nebo running sum. Příklad může být následující graf, který obsahuje total sales za rok a měsíc. 

power bi updates december 2022-new functions-window

Řekněme, že byste chtěli přidat klouzavý průměr pro poslední tři měsíce včetně toho aktuálního. Například pro září 2017 chceme vidět průměr za červenec, srpen a září 2017 a pro únor 2018 chceme průměr za prosinec, leden a únor 2018. 

Ke stejnému výsledku dojdeme použitím komplikovaného DAXu anebo můžeme použít WINDOW takhle: 

MovingAverageThreeMonths = AVERAGEX(WINDOW(-2, 0, ALLSELECTED(DimDate[CalendarYear],DimDate[MonthName],DimDate[MonthNumberOfYear]), ORDERBY(DimDate[CalendarYear],ASC,DimDate[MonthNumberOfYear],ASC)), [TotalSales])

power bi updates december 2022-new functions-window-result

Nový řádek nám správně počítá průměrné tržby za tři měsíce (včetně aktuálního měsíce). Toto zajišťuje tzv. “relativní okno”: první parametr WINDOW je nastaven na -2, což znamená, že začátek rozsahu je nastaven dva měsíce před aktuálním měsícem (pokud existuje). Konec rozsahu je včetně a je nastaven na 0, což znamená aktuální měsíc. K dispozici jsou také absolutní okna, protože začátek i konec rozsahu lze definovat v relativních nebo absolutních hodnotách. Všimněte si, že WINDOW spoléhá na dvě další nové funkce zvané ORDERBY a PARTITIONBY.

Více o WINDOW v oficiální dokumentaci.

ORDERBY a PARTITIONBY

Tyto podpůrné funkce mohou být použity pouze s funkcemi, které akceptují orderBy nebo partitionBy parametry, což tyto tři nové funkce jsou.

Funkce PARTITIONBY definuje sloupce, které budou použity k rozdělení řádků, na kterých tyto funkce pracují.

Funkce ORDERBY definuje sloupce, které určují pořadí řazení v rámci každého oddílu funkce okna určeného parametrem PARTITIONBY.

Service v Power bi 

Ohlášení odstranění “Getting started” nabídky v Expanded view v Power BI Service

Power BI v prosinci ruší “Getting started” obsah prostřednictvím rozšířeného pohledu v Service – bude v polovině prosince odstraněn. 

power bi updates december 2022-power bi service-expanded view

Expanded view v Power BI Service v současné chvílí nabízí možnost zobrazit “Getting started” obsah na konci vaší home page. V této sekci můžete využít informace o tom, jak začít používat Power BI, tipy a triky na vytváření a používání reportů, dashboardů. apod. Z důvodu toho, že sekce byla uživateli podužívána, nebude nadále podporována a bude odstraněna. Odstraněním této sekce se zároveň uvolní místo jinému kontentu v budoucnu. Ale! I když “Getting started” content nebude dosutpný přímo v Power BI Service, bude stále dostupný a to například skrze “Recommended” karusel. 

“Getting started” obsah bude také veřejně dostupný skrze následující odkazy: 

Power BI Basics

Sample reports

 • Všechny reporty si můžete zobrazit v “Learn” centru (nalevo na navigačním panelu v PBIS)

How to create reports

Nadcházející změny v rámci “Get data” možnosti v Power BI Service

Jak už bylo oznámeno v listopadovém vydání blogu, Microsoft je v procesu odstranění zastaralé “Get data” sekci/stránce v Power BI Service. Důvodem je uvolnění místa pro novou, srovnatelnou feature v rámci pracovních prostorů. Přechod by měl být dokončen v lednu příštího roku. 

power bi updates december 2022-power bi service-get data

V budoucnu bude možné dosáhnout stejného efektu přímo z pracovních prostorů. Když budete potřebovat nahrát do Power BI soubor jako .pbix, .xslx nebo .rdl bude možné použít novou upload možnost vydanou minulý měsíc. Tato možnost umožňuje nahrát soubory z lokálního počítače nebo se připojit k souborům na OneDrive nebo SharePoint sites. S touto změnou nebude nadále možné připojovat se ke složkám a souborům uloženým v osobních OneDrive účtech. 

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new options

Pokud byste místo toho vytvářeli datovou sadu z dat v Excelu nebo CSV, můžete k tomu přistoupit prostřednictvím možnosti New > Datová sada/Dataset v pracovním prostoru, ve kterém chcete datovou sadu vytvořit.

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new options-1

V Power BI v prosinci se pracuje na tom, aby vás tato možnost vzala na zcela novou stránku, která bude umožňovat možnosti vytvoření datasetu z Excelu, CSV, nebo vložením dat (copy/paste). Jakmile vyberete soubor, chování nebo způsob, jakým je nálsedně dataset vygenerován, je stejný jako v předchozí “Get Data” možnosti. Jakmile je dataset vytvořen, budete přesměrováni na Detail page datasetu v Data Hubu. 

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new page-datahub

Mobile v Power BI

Nyní můžete sledovat vaše Power BI metriky, scorecards – včetně jejich progresu – přímo ze své Windows aplikace! 

 

power bi updates december 2022-power bi mobile-windows app

Nový článek s názvem Aktualizace prosinec 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace listopad 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-listopad-2022/ Mon, 02 Jan 2023 14:48:54 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33752 Aktualizace listopad 2022 Co se stalo v Power BI v...

Nový článek s názvem Aktualizace listopad 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace listopad 2022

Co se stalo v Power BI v listopadu? Tento měsíc se mluví třeba o Optimize ribbon, který zjednodušuje vytváření sestav, zejména pokud pracujete v režimu DirectQuery. Novinkou měsíce jsou také Linked Metrics nebo nová DAX funkce EvaluateAndLog. Je toho dost. Říjnové novinky kdyby něco ZDE.

NOVÝ BAREVNÝ AKCENT POWER BI

Nová barva, kterou MS pojmenoval jako “teal” alias modrozelená byla vybrána z prostého důvodu – aby bylo Power BI obecně dostupnější pro lidi se zrakovým postižením. Nová barva vylepšuje kontrast a zvyšuje visibilitu rozhraní Power BI, a přináší tak jednoduší a inkluzivnější rozhraní. 

Brand barva a logo zůstavají beze změny. 

Reporting

Nesdílené a nesynchronizované osy pro “small multiples” grafy

Při práci s tímto typem vizuálu uživatele nezajímá až tak moc srovnání zobrazených absolutních hodnot mezi sebou jako spíš srovnání trendů všech kategorií v čase. Pokud se však rozpětí hodnot na osách zásadně liší, grafy s nízkými maximy jsou ve srovnání s grafy s vysokými hodnotami “natlačeny” dolů k vodorovně ose (zplacatělé). To působí problémy při získávání relevantních výstupů. Tento problém dobře vykresluje následující obrázek.  

power bi updates november 2022-small multiples charts

Power BI v listopadu přináší několik úprav, díky kterým jsou tyto use cases snadněji řešitelné – nyní lze každý jeden graf definovat oproti oddělené Y ose, a tak měnit automatické škálování jednotlivých os. Tyto možnosti jsou umístěny ve formát panelu a kartě Y-axis -> “Shared y-axis” a “Scale to fit”. 

power bi updates november 2022-small multiples charts-setting format pane

Vypnutí sdílené Y osy (shared y-axis) nám dá možnost přiřadit každému grafu svoji Y osu. 

power bi updates november 2022-small multiples charts-sdílená Y osa

Zapnutí “scale to fit” funkce změní defaultní automatické škálování:

power bi updates november 2022-small multiples charts-sdílená Y osa-automatické škálování

Tato nová funkcionalita ovlivní atuomatické nové minimální a maximální hodnoty. Pokud uživatel nadefinoval konkrétní min a max hodnoty pro jednotlivé small multiples, togglem nastavenou hranici nepřepíšeme. Jakákoliv sekundární Y osa bude následovat nastavení primární Y osy. 

Kontrola a customizace štítků na Azure Maps 

Kontrola datových štítků v základní mapě

Nyní je možné se rozhodnout, zda zobrazit/nezobrazit štítky na vaší mapě. Najdete nový toggle “show labels” najdete v Map settings ve formát panelu. 

power bi updates november 2022-azure maps-nastavení data labels

Pokud togglem nastavení vypnete, mapa nebude zobrazovat žádné štítky a vy získáte v základním pohledu čistou mapu. To může odstranit potenciální distrakce v situacích, které nevyžadují zobrazovat nebo interpretovat vaše data. Takhle například vypadá mapa Seattlu se zapnutými štítky:

power bi updates november 2022-azure maps-nastavení data labels-Seattle

A stejná mapa bez štítků/data labels:

power bi updates november 2022-azure maps-nastavení data labels-Seattle

Customizovatelné štítky kategorií 

K možnosti vypnutí štítků na Azure mapách přibývá možnost customizovat i Category labels -> formát panel -> Category labels. 

power bi updates november 2022-azure maps-nastavení data labels-category labels

Lze buďto vypnout Category štítky úplně anebo customizovat font a barvy. 

Vytvoření dynamických slicerů použitím Field parametrů (Preview)

V létě byly vypuštěny Field parametry, které uživatelům umožňují dynamicky měnit metriky a dimenze analyzované v reportech. Původní release podporoval scénáře, ve kterých bylo pomocí tzv. “slajsrů” nebo filtrů možné definovat dimenze, pole, metriky v používaných vizuálech.  

power bi updates november 2022-field parameters

Nicméně nebyla podporována možnost a schopnost prostřednictvím slicerů kontrolovat pole použitá v ostatních slicerech = dynamické slicery. Nyní už to možné je – lze tedy parametrizovat použité slicery k podpoře různých dynamických “filtračních” scénářů. 

Konkrétní příklad: v reportu dole vidíme tři slicery: v jednom volíme metriku, v dalším dimenzi a taky tam je dynamický slicer pro filtrování hodnot. Takže když uživatel změní vybranou dimenzi, nejenom že se aktualizuje/změní vizuál, ale na základě vybrané dimenze se upraví i hodnoty v dynamického sliceru, který je použit pro další filtrování. 

power bi updates november 2022-field parameters-změna dimenze

Vytvoření dynamického sliceru pomocí field parametrů

Musíme začít přidáním field parametru do sliceru. V tomto příkladu je pro výběr hodnoty / dimenze dynamického sliceru použit následující slicer:

power bi updates november 2022-field parameters-vytvoření dynamického sliceru

V dalším kroku je nutné duplikovat už existující slicer, který se stane dynamickým slicerem pro filtrování hodnot:

power bi updates november 2022-field parameters-vytvoření dynamického sliceru-duplikace

Nyní je nutné kliknout na nově vytvořený slicer a “spustit” si field input context menu (right-click na menu) a zvolit “Show values of the selected field“:

power bi updates november 2022-field parameters-vytvoření dynamického sliceru-field context

A máme dynamický slicer. 

power bi updates november 2022-field parameters-vytvoření dynamického sliceru-voiala
Kompozitní modely nad Power BI datasety a Analysis Services (preview) 

Power BI v listopadu přineslo možnost tabulkou filtrovat více než jednu tabulku ve stejné vzdálené zdrojové skupině ve stejný moment – před tímto releasem bylo možné filtrovat pouze jednu vzdálenou tabulku najednou. 

Modeling v Power BI

Zjednodušení tvorby reportů pomocí “Optimize ribbon” – Optimizačního pásu (preview)

Optimizační pás karet byl vytvořen ke zjednodušení tvroby reportů – především v DirectQuery režimu. Tzv. Pause visuals dává kontrolu nad tím, kdy se odesílají DAX dotazy. Je tedy možné dělat úpravy bez vyrušení. Ve zkratce dává k dispozici následující kapacity: 

 • Plná kontrola nad tím, kdy se vizuály refreshují. Změňte na Optimize ribbon, klikněte Pause visuals (jako na screenshotu dole) a vizuály se přestanou automaticky refreshovat. Klikněte na refresh visuals, když jste připraveni na běh dotazů a update dat. 
 • Vyberte a aplikujte předdefinovanou kombinaci nastavení vytvořenou na míru vašemu reportu. Díky Optimization presets nejste závislí na defaultním nastavení Power BI Desktop. 
 • Jednoduchý přístup k nástroji Performance Analyzer.
power bi updates november 2022-optimize ribbon

Optimize ribbon musí být explicitně povolen: Files -> Options & Settings -> Preview features

Nová DAX funkce: EVALUATEANDLOG

Vezme jakoukoli DAX exprešnu, ohodnotí ji, vrátí a zaloguje výsledek dp DAX evaluačního logu, který lze číst pomocí např. SQL Profileru. Více ZDE. Výstup můžeme zobrazit pomocí SQL Profileru připojením na PBI Desktop, starting a trace and subscribing k DAX ecaluation log události. Více o EVALUATEANDLOG v dokumentaci.

Další DAX funkce: TOCSV a TOJSON

Jsou velmi podobné k předchozí zmíněné a konvertují vstupovou tabulku do CSV nebo JSON. Více o těchto funkcích na TOCV nebo TOJSON

Power BI Service

Nový způsob, jak nahrát Power BI a Excel soubory

Nahrávání souborů do Power BI Service se stalo jednodušším. V pracovním prostoru, do kterého si přejete nahrát nový soubor, zvolte možnost “Upload” (hned vedle tlačitka “New”). Následně je možné z dropdown menu zvolit zdroj – viz. obrázek.  

power bi updates november 2022-Power BI Service-upload files

Pokud si zvolíte upload lokálního souboru, kopie bude uložena do workspacu. Pokud nahrajete cokoli z OneDrive nebo SharePointu, Power BI vytvoří k artefaktu spojení a jakmile bude docházet k úpravám souboru, Power BI bude automaticky synchronizovat změny přibližně každou hodinu. 

Jednou z výhod tohoto nového způsobu nahrávání, kromě centrálního umístění, je to, že možnosti OneDrive a SharePoint používají stejný výběr souborů, jaký jste zvyklí vídat v jiných produktech společnosti Microsoft.

power bi updates november 2022-Power BI Service-upload files-centrální řízení

Místo vkládání přímé URL adresy na danou SharePoint site, můžete nyní vybrat jednu ze svých site prostřednictvím sekce „Quick access“ nebo odkazu „More places“.

Při nahrání souboru Excel se sešit zobrazí v Power BI stejně jako v Excelu Online.

power bi updates november 2022-Power BI Service-upload files-excel upload

Pokud zatím chcete data z lokálního souboru Excel skutečně importovat do datové sady, můžete nadále používat starší postup „Get data“. 

Přihlaste se k odběru reportu s použitými filtry

Power BI v listopadu dává možnost odebírat jakýkoliv report ve specifickém pohledu – tzn. po aplikaci filtrů. Při vytváření nového odběru stačí zakliknout “Include my changes”, což zajistí, že se vám bude report zobrazovat tak, jak jej máte momentálně zafiltrovaný. 

power bi updates november 2022-Power BI Service-subscriptions

Pokaždé, když budete z emailu přejít na odebíraný report, budete navedeni na pohled, který obsahuje vaše uložené změny/nastavení. Include my changes možnost je dostupná všem uživatelům, kteří mají povolení vytvářet subskripce

power bi updates november 2022-Power BI Service-subscriptions-team scorecard
Provázané metriky

S tímto releasem je možné ukazovat stejnou metriku na několika scorecards a v několika pracovních prostorech. Všechny check-ins, úpravy, updates budou reflektovány na všech lokacích metriky, což usnadní kontrolu a zamezí duplikaci metrik. Dneska lze propojit metriky s libovolným počtem scorekaret a zajistit, aby byly automaticky synchronizovány. 

Můžete provazovat metriky, do kterých máte přístup (povolení stavět content nad daty asociovány se scorekartou), s libovolnými scorekartami, ve které máte edit access. K provázání metrik navigujte do editačního módu a zvolte “Link to existing metric” z dropdown menu “New” tlačítka. 

power bi updates november 2022-Power BI Service-subscriptions-team scorecard-link metrics

Vyberte scorekartu, která obsahuje metriku, kterou si přejete provázat. 

power bi updates november 2022-Power BI Service-subscriptions-team scorecard-link metrics-a

Nyní vyberte metriku, kterou chcete použít v nové scorekartě. 

power bi updates november 2022-Power BI Service-subscriptions-team scorecard-link metrics-b

Jakmile kliknete na “Continue” provázané metriky se objeví ve scorekartě. 

Nezapomeňte, že můžete přidávat check-ins z provázané metriky, ale úpravy lze provádět pouze ve zdrojové metrice. Do zdorojové metriky můžete navigovat prostřednictvím “Go to source metric” z overflow menu metriky. 

power bi updates november 2022-Power BI Service-subscriptions-team scorecard-link metrics-source metric

Jméno a odkaz na zdrojovou scorekartu nalezneme v detailech scorekarty v Connections panelu. 

power bi updates november 2022-Power BI Service-subscriptions-team scorecard-link metrics-source metric-a
power bi updates november 2022-Power BI Service-subscriptions-team scorecard-link metrics-source metric-b

Paginated Reporty 

Zkušenosti s vytvářením formátovaných tabulek

V poslední aktualizaci došlo k zavedení změny velikosti dotazu zobrazení a sloupce pro náhled dat. Od té doby jsme do formátované tabulky přidali také některé další funkce.

Přístupná navigace

Panel nástrojů ribbonu obsahuje řadu ovládacích prvků uspořádaných do skupin. Ribbon poskytuje flexibilitu pro vizuální znázornění funkcí. Kontextové karty se například zobrazí pouze tehdy, když je vybrán objekt. Příkazy na pásu karet jsou zobrazeny vodorovně zleva doprava. Pro usnadnění přejděte stisknutím Ctrl + F6 do sekce pásu karet. Až tam budete, můžete se pomocí Tab pohybovat mezi horním a spodním pruhem a pomocí kláves se šipkami se pohybovat mezi prvky.

power bi updates november 2022-Power BI Service-paginated reports

Grand totals pro formátování tabulky

 

power bi updates november 2022-Power BI Service-paginated reports-table

Toto umožňuje formátovat vybranou tabulku s možností zahrnout nebo vyloučit celkové součty. Tato funkce je zvláště užitečná pro zobrazení součtů na explicitních mírách ve formátovaných tabulkách. Celkové součty jsou také užitečné pro souhrnné reporty.

Poznámka: Řádek se součty bude možné vybrat pouze v případě, že do tabulky zahrnete explicitní nebo implicitní metriku.

power bi updates november 2022-Power BI Service-paginated reports-table-totals

Přesunout a změnit velikost

Kliknutí pravým tlačítkem myši vám umožní vyjmout, kopírovat, vkládat a odstraňovat objekty na plátně. Uživatelé mohou změnit velikost šířky sloupců přetažením. Tato funkce činí formátovanou tabulku čitelnější, zejména pro vstupní hodnoty dlouhých sloupců. Vybranou tabulku lze na plátně přemístit. To se hodí v případě, kdy chcete přesunout vizuály a připravit report na tisk. Při uložení reportu, exportu nebo tisku se formátování v nově vytvořené zprávě zachová.

Nový článek s názvem Aktualizace listopad 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace říjen 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-rijen-2022/ Wed, 23 Nov 2022 11:04:25 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33753 aktualizace říjen 2022 V říjnových aktualizacích najdete spoustu super vychytávek,...

Nový článek s názvem Aktualizace říjen 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

aktualizace říjen 2022

V říjnových aktualizacích Power BI najdete spoustu super vychytávek, ale hlavně taky zmínku o novém Search vizuálu z dílny DataBrothers! Novinky ze září zde.

reporting 

Obrácené pořadí skládaných sloupcových grafů 

Nyní je v Power BI možné obracet pořadí, ve kterém vykreslujeme segmenty ve skládaných sloupcových a pruhových (stacked column and bar) grafech. Užitečnost vidíme zejména ve větší flexibilitě synchronizaci barev a pořadí s vertikálními legendami. 

reverse-stacked-column-bar-charts-power-bi-october 22

S novým releasem Power BI najdete ve format panelu možnost obracet pořadí segmentů u skládaných sloupcových, pruhových, area, ribbon a kombinovaných grafů. 

sloupcovy-pruhovy-area-ribbon-power bi-updates-october 22
Vylepšení výkonu queries POwer BI

Indexování importovaných “string” sloupců (obsahujících text) – pro DirectQuery

MS začíná stavět indexy u importovaných sloupců a zlepšovat tak výkon dotazů a vyhledávání nad sloupci – tj, když používáme ContainsString funkci, Search nebo filter k vyhledávání textu ve sloupci. Tady vidíme přiklad použití textového filtru v rámci filter panu: 

filter-pane-query performance-improvements-power bi-october 22

Index je vytvořen v momentě, kdy dojde k prvnímu dotazu – vyhledávání nad sloupcem. Platí pouze pro sloupce obsahující ASCII znaky. Jakmile dojde k vytvoření indexu, vyhledávání je v podstatě instantní. 

Zavedení Top N filtrů do zdrojů DirectQuery

Co se dělo “pod” TOPN funkcí doposud? Dotaz nám vytáhne všechny hodnoty a TOPN filtr je aplikován až následně v rámci DAX enginu. Příklad reálného Top N filtru: 

topn-filtr-query performance-rijen 2022-power bi-updates

Tohle chování bylo změněno – top N filtry se přenášejí do zdroje DirectQuery kdykoli je to možné. Pokud máme filtr založený na metrice, bude to fungovat pouze s těmito agregacemi: SUM/MIN/MAX/COUNT/COUNTROWS/DISTINCTCOUNT. 

Power BI Metrics (Scorecards)

Roll ups 

Doteď nebylo možné v rámci Metrik automaticky agregovat hodnoty submetrik do celkové hodnoty metriky. Samozřejmě, že to bylo možné obejít spojováním hodnot s daty, ale nebylo zkrátka nebylo možné spojovat manuálně vložené hodnoty. Nyní lze nad submetrikami nastavit druh agregace, která se pak následně zobrazí jako celková hodnota – nastavit lze MIN, MAX, AVERAGE, SUM.   

power bi-metrics-roll ups-scorecards-octber 2022-update

Jakákoli zvolená metrika automaticky updatuje hodnotu přímých submetrik v celkové hodnotě. Roll ups fungují i na souvisejících datech – pokud jsou vaše submetriky navázány na data, Power BI vezme hodnoty dat a zagreguje do výsledné hodnoty metriky. 

Nové API sbírající informace o scorecards pro Adminy

Má pomoct adminům s administrativními tasky – zkoumá stav existujících scorecards. Nové API je k dispozici především Adminům, přičemž umí vrátit data i metadata všech metrik v organizaci pro každou scorecard. 

Analytics

Návrhy rychlých metrik (quick measures) – experimentální feature 

Už nějakou dobu existují tzv. “Quick measures”, které uživatelům Power BI desktop vytvářet DAXové metriky pomocí šablony (uživatelského rozhraní) namísto jejich psaní vyloženě od nuly. Nyní se tedy přidává funkce “Quick Measure Suggestions”, která je další pomocí v tvorbě DAXových metrik, jinými slovy jejich tvorby prostřednictvím použití  “přirozeného” jazyka. 

Více v oficiální dokumentaci.

power bi-service-quick measure suggestions-DAX metriky-power bi říjen 2022

Umožnění funkce

Nutné přejít do Options a zapnout preview pro “Quick measure suggestions”. K použití je nutné přejít to záložky Modelling na hlavní liště a kliknout na “Quick measure” tlačítko a následně vybrat záložku “Suggestions”. 

power bi-desktop- enabling quick measure feature-power bi říjen 2022

V tomto okně můžete popsat metriku, kterou chcete vytvořit a kliknout na “Generate”. 

power bi-desktop- enabling quick measure feature-power bi říjen 2022_b

Vždy byste měli návrh DAX metriky validovat a ujistit se tak, že splňuje vaše požadavky. Pokud jste s metrikou spokojni, můžete ji klikem na “Add” přidat do svého modelu. 

Zde jsou příklady podporovaných scénářů:

 • Aggregated columns with or without filters
 • Count of rows with or without filters
 • Aggregate per category
 • Mathematical operations
 • Selected value
 • If condition
 • Text operations
 • Time intelligence
 • Relative time filtered value
 • Most / least common value
 • Top N values for a category

Více informací v dokumentaci. 

Limitace a připomínky

Quick measures suggestions v Power BI nejsou náhradou ani variantou ke studiu (naučení se) DAXu. Návrhy slouží ke zrychlení tvorby metrik v některých případech. Vždy je nutné metriky validovat, protože mohou být nesprávně nebo nesplňují požadavky. 

Tato funkce je v tzv “experimental preview”, čili určena k testování a sběru zpětné vazby. Design a funcionalita tedy mohou v čase doznat zásadních změn. 

Tato funkce je poháněna machine learning modelem, který je momentálně deployován do amerických datacenter. Pokud se vaše data nachází mimo US, tato funkce bude defaultně vypnuta. Zapnuta může být adminem v nastavení tenantu prostřednictvím “Allow user data to leave their geography” nastavením (viz. obrázek nastavení). 

 

power bi-quick measures-DAX-power bi říjen 2022

POWER BI Modeling 

Úprava vazeb v pohledu na datový model – panel Properties

Nyní je možné upravovat vazby mezi tabulkami v samostatném panelu (Properties). Stačí jen expandovat panel, kliknout na jakoukoli vazbu a zobrazí se všechny dostupné možnosti. Tato nová možnost posílá minimální množství dotazů a validuje se pouze ve chvíli, kdy jsou změny aplikovány. Velké datové modely, obzvláště v DirectQuery režimu, tedy budou benefitovat nejvíce. 

modeling-relationship-properties pane-data model view-power bi říjen 2022

Bonusem je fakt, že tímto způsobem lze upravovat vícero vazeb najednou. Přidržením CTRL a výběrem několika vazeb dovolí udělat změny najednou, anebo třeba všechny vybrané vymazat z modelu stisknutím delete. 

DAX formula editační panel (formula bar) podpora pro Data model view

Konečně je možné psát a editovat DAX metriky, počítané sloupce a počítané tabulky v rámci model view v desktopove verzi. 

DAX formula bar-desktop-model view-power bi říjen 2022

Service 

Guest users nyní mohou vytvářet jejich vlastní email subskripce

Power BI Service hosté s registrací v Azure Acitve Directory Business-to-Business (Azure AD B2B) nyní mohou vyvářet svoje vlastní subskripce k artefaktům, ke kterým mají přístup (už to nemusí dělat členové organizace za ně). Email subscripce pomáhají k udržení přehledu o důležitých reportech a dashboardech prostřednictvím informace (snapshotu vybraných artefaktů) poslané v libovolných intervalech. Požadavky na tuto funcionalitu jsou stejné jako pro další možnosti hostů – Power BI Pro nebo PPU licence, nebo pracovní prostor, ve kterém se artefakty nachází, musí stát na Premium kapacitě.

Stahování PBIX souboru nabízí vícero scénářů

Při stahování souboru se vám zobrazí následující dialog: 

pbix file-downloading scenario-dialog options-power bi update říjen 2022

Jak lze vidět, můžeme stahovat report i s daty anebo taky report bez dat, ale s live connection k datům. je důležité si všimnout, že v závislosti na vašem scénáři bude možná jen jedna varianta. Tooltip dovysvětlí, proč je daná varianta nedostupná. 

pbix file-downloading scenario-dialog options-power bi update říjen 2022_b

Ve většině případech bude možné stáhnout report s live connection a stahování reportu s daty nebude možné – to zpřístupní následující scénáře, ve kterých nebylo možné pbix stáhnout vůbec: 

 • Download reports created based on a dataset that is configured for large models.
 • Download reports created based on a dataset that is configured for incremental refresh.
 • Download reports created based on a dataset that has been modified by using the XMLA endpoint.
 • Download any .pbix file that is larger than 1 GB.
 • Downloading usage metric reports.

Více v dokumentaci.

Admin & Governance 

Tenant settings pro email subskripce externím uživatelům

Pokud máte Premium kapacitu, můžete zahrnout externí uživatele (uživatelé doposud nemající Azure AD registraci/oprávnění) jako příjemce email subskripcí. Je zde nové nastavení tenantu, které specificky definuje, zda subskripce externím uživatelům umožnit nebo ne. Admin má možnost buďto nastavit povolení/nepovolení pro celou organizaci nebo limitovat nastavení na specifické skupiny. 

Deployment pipelines

Deployment historie 

Řeší následující scénáře:

 • Having troubles tracking a pipeline’s deployment executions?
 • Something seems to have changed on your test environment workspace and you’re not sure what and why?
 • Your last deployment failed, and you have no idea how to get its ID for the support ticket?

Všechny minulé deploymenty jsou k dispozici k revizi, poskytující detaily cílového prostředí, kdo deployment provedl, položky deploymentu, poznámky ke contentu, atd. 

Navíc byl přidána možnost “přidat komentář” jako součást procesu. Poznámka se objeví vedle záznamu historie a poskytuje kontext při revizi historie deploymentů. Deployment history můžeme zobrazit prostřednictvím nového tlačítka nebo ikony: 

deployment history-power bi service-power bi říjen 2022

Defaultně budou všechny položky na jednom seznamu, ale lze zúžit scope a zaměřit se na specifické cíle/stages jednoduše filtorváním na vrchním panelu stránky. Ikony na levé straně indikují, zda konkrétní byl konkrétní proces úspěšný nebo ne, kolik položek bylo nových, odlišných, atd. od předchozí verze deploymentu, atp. Kliknutím na filtry ze expandovat do detailu. 

deployment history-power bi service-power bi říjen 2022_c

Visualizations

V tomto vydání je možné nalézt i zmínku o DataBrothers vizuálu, který byl řádně certifikován a našel si svou cestu do tohoto důležitého média.  
databrothers-power bi-vizuál-updates říjen 2022

Ostatní

Důležité updates, které se nachází na roadmapě MS v dalších měsících, aka na co se můžeme těšit:

 • OneDrive/SharePoint integration including save and share from Desktop will start rolling out to a select few customers in the coming weeks. Once we have done sufficient testing, it will then roll out to other office rings which will not be until 2023. We will share updates of the roll out in the coming months so stay tuned
 • Office installer will start roll out by the end of the year but will take some time to reach all E5 tenants. Expect more news coming in the coming months.
 • On Object format and edit will roll out into preview to a few select customers and MVP’s. Whilst we would like to roll this out to all customers, due to the nature of the change, we have decided to give this more bake time and gather more feedback. The full public release date will be announced in future months
 • Quick measure suggestions is shipping in the October Desktop release in experimental preview – see the section above for more information.
 • A few of the Metrics features will ship in October rather than September
 • 2022 Wave 2 release plan has gone through some updates (mainly on dates) and some carryovers from Wave 1. The roadmap will be updated hopefully by the end of this month, but we will publish what changed in the November blog post.

Nový článek s názvem Aktualizace říjen 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace září 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-zari-2022/ Mon, 26 Sep 2022 14:05:59 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33671 AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2022 Várka aktualizací za září je zde. Máme...

Nový článek s názvem Aktualizace září 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI Cheat Sheet

AKTUALIZACE ZÁŘÍ 2022

Várka aktualizací za září je zde. Máme tu nová nastavení pro hierarchické osy nebo třeba sdílení datových sad mezi tenanty! Odkaz na srpnové novinky pro jistotu zde.

Reporting

Hierarchická osa – výchozí nastavení 

Jedna z výhod kartézské soustavy je možnost na ose x zobrazit vícero kategorických hodnot. 

chart-bar-power bi-aktualizace září 2022-hierachical axis-visualisation-category

Seskupená osa x je organizovaný způsob, jak přidat další dimenzi k datům v grafech. To platí zejména při práci s podkategoriemi, které jsou specifické pro jednotlivé kategorie nebo sekvenční podkategorie.

hierarchicky seskupená x osa-power bi-aktualizace září 2022-kategorie-podkategorie
hierarchicky seskupená x osa-power bi-aktualizace září 2022-kategorie-podkategorie-1

Jiná forma vizualizace dodatečných dimenzí, jako např. použití legendy nebo malých násobků, by nebyla zdaleka tak jasná jako právě hierarchická osa x.

Před tímto releasem bylo však pro formátování grafu pro použití hierarchické osy x nutno projít následujícím procesem:

 1. přidání nové pole do pole osy X a vědět, jak vizuál expandovat na další úroveň
 2. vypnutí možnosti zřetězení labelů ve format panelu – bez tohoto by se nic nestalo, protože uživatel musel ještě:
 3. seřadit vizuál podle polí na ose (oproti hodnotám) – jinak by kategorie a podkategorie nebyly seskupeny správně.
hierarchicky seskupená x osa-power bi-aktualizace září 2022-kategorie-podkategorie-2


V září bylo zajištěno, aby se hierarchická osa zapla automaticky v případech, kdy uživatel do pole osy x přetáhne více metrik nebo dimenzí, které tuto funkci podporují. Ve výchozím nastavení byla ve formátovacím panelu vypnuta možnost řetězení labelů. V následující tabulce je vysvětlena změna v logice:

hierarchicky seskupená x osa-power bi-aktualizace září 2022-kategorie-podkategorie-3

Změny neovlivní stávající reporty a i po tomto releasu bude možné vytvořit jakýkoli předchozí stav nebo akci.

Vylepšení zobrazovaných názvů pro sloupce v tabulkách

V září došlo k aktualizaci zobrazovaných názvů pro souhrnná pole tak, aby zahrnovaly výchozí nebo vybranou agregaci:

tabulka-display name-power bi-aktualizace září 2022

Dříve byly výchozí agregace ze zobrazovaného názvu vypuštěny. Docházelo totiž k tomu, že vypuštění agregací vedlo k tomu, že uživatelé nesprávně interpretují, jaké metriky se používají.

Například v tabulce níže ve sloupcích “Sales” a “Unit Price” neindikují uživatelům, jak jsou agregovány. To může způsobit, že si uživatelé budou myslet, že v obou sloupcích je použit součet, což pro “Unit Price” není správně. 

tabulka-display name-power bi-aktualizace září 2022-2

Update bude ve výchozím nastavení dostupný u všech nových reportů. Chcete-li toto chování povolit pro existující reporty, můžete zapnout v File > Options and setttings > Options > Default summarization a povolit nastavení: U agregovaných polí vždy zobrazit výchozí typ sumarizace.

tabulka-display name-power bi-aktualizace září 2022-3
Podmíněné formátování pro data labels

Minulý měsíc bylo aktualizováno podmíněné formátování pro data labels, aby se vztahovalo na každý jednotlivý datový bod, nikoli na všechny dohromady. Vylepšení bylo omezeno na vizuály nepoužívající legendu, což už je nyní překonáno a funguje i v těchto případech. 

podminene formatovani-data lables-legend-power bi-aktualizace září 2022

Z důvodu vylepšení interakce bylo tlačítko podmíněného formátování vráceno do podokna formátování pro vizuály s legendou. Pravidla podmíněného formátování pro data labels, která již byla nastavena v aktuálních reportech, nebudou ovlivněna, dokud pravidlo znovu nepoužijete a sestavu znovu nepublikujete.

Podpora překladů pro kompozitní modely v datových sadách Power BI a Analysis Services

Byly spuštěny překlady pro kompozitní modely v datových sadách Power BI a Analysis Services. Překlady umožňují zobrazit tabulky a sloupce ve vaší datové sadě v jazyce, který uživatel preferuje. Pokud měl zdroj překlady definované, byly by při vytváření kompozitního modelu na datových sadách Power BI nebo na modelu Analysis Services ignorovány.

Nyní však budou všechny překlady definované ve zdroji přeneseny i do složeného modelu, takže názvy tabulek a sloupců budou přeloženy do jazyka uživatele, stejně jako ve zdrojových datových sadách.

Do svého kompozitního modelu můžete přidat své překlady. Abyste se ujistili, že vaše lokální názvy nebudou přepsány zdrojovými překlady, můžete u odpovídajícího objektu nastavit vlastnost “Altered” na hodnotu true. Pokud máte aktuálně ve svém složeném modelu definovány překlady, nastavíme “Altered” automaticky, jakmile model v nové desktopové verzi otevřete.

Možnosti mobilního formátování

Všechny nové možnosti mobilního formátování jsou nyní dostupné (GA). Možnosti mobilního formátování umožňují formátovat vizuály v rozvržení optimalizovaném pro mobily, aniž by to ovlivnilo jejich formátování ve webovém layoutu. To dává velkou flexibilitu a otevírá možnosti vytváření krásné reporty optimalizované pro prohlížení na telefonu.

mobil formátování-power bi-aktualizace září 2022
Aktualizace ochrany informací

V rámci Power BI Desktopu můžeme tvořit reporty na datových sadách v Power BI Service vytvořením “live connection” a napojením pomocí “connection stringu” nebo skrze “Get data”. Pokud má datová sada nadefinovaný “Sensitivity label”, Power BI  jej automaticky přepíše i do souboru PBIX = je zachována klasifikace a ochrana dat, i když opustí Power BI Service.

Více v dokumentaci.

informarion policy-sensitivity labels-power bi-aktualizace září 2022

Service

Cross-Tenant sdílení datasetů (public preview)

Tato funkce umožňuje zákazníkům sdílet PBI datové sady s externími uživateli (spotřebiteli) způsobem, který těmto externím uživatelům umožňuje přístup k datům z jejich vlastního tenantu. Jedná se o tzv. in-place sdílení, což znamená, že z vlastního tenantu mohou “spotřebitelé” objevovat živá data od dodavatelů a připojovat se k nim.

S těmito sdílenými daty mohou pracovat ve svém vlastním tenantu, a např. vytvářet vytvářet kompozitní modely propojením s vlastními interními daty. Kompozitní model lze poté publikovat v PBI Service pro reportovací účely.

V případě tohoto konceptu (In-place sharing) zůstávají data v tenantu poskytovatele. Spotřebitelé tak dotazují sdílená data přímo ve zdrojových datových systémech. Je možné se připojovat i k externím datovým sadám pomocí Direct Query a vytvářet pak vlastní kompozitní modely a reporty nad sdílenými daty. Odpadá tedy nutnost manuálního přenosu dat mezi organizacemi. Tento koncept je užitečný v případě, kdy chcete data sdílet s externími partnery, zákazníky, dceřinými společnostmi, prodejci, konzultanty a dalšími obchodními partnery.

Vzhledem k potřebě nastavit governance nad externím sdílením, lze nastavit dvojí nastavení tenantů. Ty adminům Power BI umožňují buď zcela zakázat sdílení dat mezi tenanty, nebo řídit, kteří uživatelé a/nebo skupiny uživatelů mohou sdílet datové sady mezi tenanty.

Tyto ovládací prvky umožňují organizacím lépe řídit přístup k datovým sadám a jejich sdílení v souladu s jejich datovými policies.

cross tenant setting-power bi-aktualizace září 2022-dataset sharing-company policy
cross tenant setting-power bi-aktualizace září 2022-dataset sharing-company policy-2

V případě, že je povoleno externí sdílení dat, musí vlastníci datové sady přejít do nastavení konkrétní datové sady, která má být sdílena, a povolit externí sdílení (viz obrázek níže). To poskytuje další podrobnou kontrolu nad tím, které datové sady mohou nebo nemohou být sdíleny externě.

cross tenant setting-power bi-aktualizace září 2022-dataset sharing-company policy-admin settings-3

Pokud je povoleno externí sdílení datové sady, mohou poskytovatelé dat sdílet data externím uživatelům stejným způsobem jako interně. Aby měli externí uživatelé přístup ke sdíleným datovým sadám, potřebují mít registrovaný guest účet Azure Active Directory (Azure AD) v tenantu poskytovatele. Externí uživatelé pak mohou tyto datové sady hledat v Power BI Desktopu (viz. obrázek).

cross tenant setting-power bi-aktualizace září 2022-dataset sharing-company policy-admin settings-datahub-external settings

Externí uživatelé se mohou připojit k externí datové sadě a vytvářet kompozitní modely přidáním dalších externích datových sad nebo svých vlastních interních datových sad. Tyto nové datové sady lze poté publikovat do Power BI Service.

Po publikování mohou externí uživatelé přistupovat k novým datovým sadám v Power BI Service ve svém vlastním tenantu a vytvářet nad nimi další reporty. Reporty pak lze sdílet s ostatními uživateli v rámci jejich organizace – ovšem za předpokladu, že tito uživatelé mají požadované přihlašovací údaje Azure AD v původním tenantu poskytovatele.

Automaticky generované reporty nad existujícími datasety

Nyní lze rychle vytvořit automaticky generovanou sestavu z většiny datových sad v Power BI Service. 

auto-generate reports-power bi-aktualizace září 2022-service

Pokud na stránce “Create page” vyberete možnost „Vybrat publikovanou datovou sadu“, budete si moci vybrat, zda chcete vytvořit automatický report, nebo chcete-li začít s prázdnou sestavou (pomocí drop down meníčka).

auto-generate reports-power bi-aktualizace září 2022-service-1

K těmto možnostem můžete také přistupovat v Datahubu prostřednictvím drop-down meníčka “Create report”, kde máme možnost vytvořit automatické nebo i “prázdné” reporty.

auto-generate reports-power bi-aktualizace září 2022-service-2

Stále existuje několik typů datových sad, které pro automaticky generované přehledy zatím nemají podporu. V těchto případech je k dispozici pouze možnost tvorby prázdného reportu.

Funkce zjišťování B2B Obsahu

MS v září oznámil novou funkci, která spotřebitelům usnadní B2B sdílení B2B. Uživatelé Power BI, kteří jsou uživateli typu “Guest” v rámci jakéhokoli jiného tenantu, mají v rámci home page (home tenant) nyní přístup k nové kartě s názvem „From external org“.

Toto rozhraní zobrazí seznam všech artefaktů, ke kterým máte jako “Guest” uživatel přístup (vše, co je s uživatelem sdíleno). Rozhraní umožňuje filtrovat a třídit. Obsah je snadno dostupný. Lze také vidět, která organizace s konkrétní dokument sdílela. Po kliknutí na artefakt se otevře nové okno a pustí uživatele do příslušného tenantu poskytovatele/dodavatele artefaktu.

cross tenant access-service-data lables-legend-power bi-aktualizace září 2022

Mobilní aplikace

Power BI fonty jsou od září k dispozici mobilních zařízeních (iOS a Android). Doposud byly reporty
s fontem, který nebyl v mobilním zařízení dostupný, převáděli do defaultního fontu mobilního zařízení. Nyní mobilní aplikace Power BI podporují celou řadu fontů dostupných v Power BI Desktop.

Jiné 

Náhled dat u Paginated Reports

Tato nová akce pro “stránkované sestavy” byla zavedena na stránce podrobností datové sady. Náhled umožňuje zobrazit vybrané tabulky a sloupce datové sady. Dále poskytuje možnost pro exportovat data do podporovaných formátů, customizovat jako formátovanou tabulku nebo uložit jako paginated report.

Zobrazit dotaz je v náhledu dat nově přidaná možnost. Umožňuje DAXový dotaz použitý pro náhled tabulky zkopírovat. To může být užitečné pro ty, kteří chtějí zreplikovat pohled v budoucích akcích.

paginated report update-power bi-aktualizace září 2022-1

Změna velikosti sloupce, další možnost přidaná do náhledu dat. V zobrazené tabulce bude uživatel moci přetažením měnit šířku sloupců. Náhled tabulky je tak čitelnější.

Stará velikost

paginated report update-power bi-aktualizace září 2022-2

Nová velikost

paginated report update-power bi-aktualizace září 2022-3

To je za září v Power BI vše, přátelé. 

Odkaz na originální MS článek zde.

Nový článek s názvem Aktualizace září 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace srpen 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-srpen-2022/ Mon, 26 Sep 2022 11:22:30 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33604 Aktualizace srpen 2022 Srpen v Power BI je oproti předcházejícím...

Nový článek s názvem Aktualizace srpen 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
power bi cross tenant aktualizace service

Aktualizace srpen 2022

Srpen v Power BI je oproti předcházejícím měsícům relativně mírumilovný, ale i tak se objevily super updaty ve formátování data labelů nebo vizuálech metrik.    

reporting 

podmíněné formátování pro data labels

MS poprvé nasadil podmíněné formátování pro data labels už minulý rok. Fungovalo to však tak, že pravidla byla vyhodnocována na základě agregace v rámci celého vizuálu, nikoliv pro jednotlivé datové body. To v důsledku znamenalo, že všechny data labels byly zabarveny stejnou barvou. Feedback byl však vyslyšen a nyní máme možnost používat daleko intuitivnější řešení. 

Nyní tedy podmíněné formátování data labelů pro vizuály obsahující jednu nebo více metrik (a s nenadefinovanou legendou) pracuje s jednotlivými data body. Následující příklad ukazuje situaci, kdy jsou data labels pro agregované měsíční prodeje zabarvené na základě toho, zda překročili určitou hranici (modrá) nebo jsou pod ní (červená).   

data labels_power bi_conditional formatting_july 2022

Možnosti podmíněného formátování pro data labels najdete ve formátovacím panelu v sekci Data labels > Values > Color. Pravidla podmíněného formátování můžete nastavit buďto pro všechny metriky nebo pro každou jednu. Formátování nastavené u jednotlivých metrik má pak prioritu, takže pokud jsou explicitně nastaveny barvy pro data labely na všech metrikách a přidá se další pravidlo pro jednu konkrétní metriku, výsledný vizuál zobrazí nadřazené pravidlo.

Pravidla podmíněného formátování nastavena před tímto releasem nebudou ovlivněna. To je vhodné pro zachování jakési kompatibility, ale neřeší to původní problém autorů reportů. Nové řešení problému lze adoptovat jednoduše úpravou reportu v nové verzi Power BI a opětovným použitím relevantních a původně zamýšlených pravidel.

V příští verzi bude zavedena také možnost využívat tuto funkcionalitu i ve vizuálech, které pracují s polem legendy. MS v této fázi řeší bug, který jim brání zahrnout i tuto variantu.

Nové dialogové okno “Select sensitivity label” 

Při práci v tenantech, kde je nastavena nutnost řešit definici a existenci sensitivity labels, je nyní možné pracovat s jejich určením už při ukládání práce. Předtím dialogové okno směrovalo uživatele, aby tento krok do učinil v Sensitivity buttonu v ribbonu drop down menu. 

sensitivity label_power bi_new dialog_july 2022
Aktualizace zásad prevence ztráty dat

Počátkem tohoto roku vydal MS do public preview zásady Microsoft Purview DLP pro Power BI.

Zásady DLP umožňují lépe kontrolovat citlivé informace spravované ve vašem Power BI tenantu a zároveň dodržovat vládní nebo oborová nařízení, jako je GDPR (obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů).

Tento měsíc MS nabízí uživatelům Power BI možnost poskytovat k těmto pravidlům zpětnou vazbu ve vztahu k jejich datasetům. 

Na details page datové sady lze nyní zobrazit všechna pravidla zásad, která byla pro tuto datovou sadu zjištěna. Zobrazí se v bočním panelu s kartami představujícími jednotlivá pravidla. Kromě jejich zobrazení mohou vlastníci dat i podniknout příslušné kroky, pokud se domnívají, že zásady byly definovány chybně.

Na základě toho, jak byla pravidla zásad nakonfigurována, je možné provádět jednu z těchto akcí nebo jejich kombinaci:

 • Nahlásit problém: Nahlásit problém jako falešně pozitivní (to znamená, že zásady omylem označily necitlivá data jako citlivá).
 • Přepsat: Přepíše zásadu. Přepsání zásady znamená, že tato zásada již nebude hodnotit tento konkrétní soubor dat. V závislosti na konfiguraci můžete být požádáni o zdůvodnění přepsání.
 • Nahlásit a přepsat: Nahlásit problém jako falešně pozitivní a přepsat zásady.

Tyto nástroje MS poskytuje uživatelům Power BI proto, aby mohli poskytnout přehled o datových sadách splňujících pravidla definovaná správci zabezpečení na portálu Microsoft Purview Compliance Portal a pomohli vytvořit integrovanou komunikační linku, která by zajistila hladký provoz ve všech týmech. 

power BI_data loss_prevence ztráty_aktualizace srpen

Více k tématu na následujících lincích:

Override data loss prevention policies (preview) – Power BI | Microsoft Docs

Send email notifications and show policy tips for DLP policies – Microsoft Purview (compliance) | Microsoft Docs

The future of compliance and data governance is here: Introducing Microsoft Purview – Microsoft Security Blog

Vizuál metrik 

Konečně v Power BI Desktop! Tento vizuál poskytuje velkou úroveň flexibility při integraci metrik do vašich Power BI reportů. Nyní lze namísto celé scorecardy zahrnout pouze vybrané metriky a používat je společně s ostatními vizuály.

metric visual_power bi aktualizace_power bi desktop_august 2022

Můžete buďto vytvořit novou metriku nebo ji přidat z již existující scorecardy jako samostatný vizuál v reportu.  

metric visual_power bi aktualizace_power bi desktop_august 2022_1

Můžete vytvořit metriku vložením příslušných hodnot nebo nebo připojením se na data, ke kterým máte přístup. 

metric visual_power bi aktualizace_power bi desktop_august 2022_2

Můžete si prohlížet komentáře/notes, zapisovat check-ins, nastavovat pravidla – úplně stejně jako ve staré dobré scorecardě.

Je take možné vizuál formátovat v souladu s grafickým designem zbytku reportu. Dál se dají např. konfigurovat možnosti zapínat/vypínat individuální elementy metriky (targets, cíle, vlasntík, atd.).

Více informací o vizuálu metrik zde.

Formátování pro mobilní telefony nyní podporuje “text box” vizuál

V tomto vydání byla rozšířena možnost formátování textového pole. Pokud nyní přidáte na mobilní canvas textové pole, lze jej formátovat dle libosti tak, aby co nejvíc vyhovovalo optimalizovanému zobrazení na mobilním telefonu.  

text box mobile apps_power bi aktualizace_power bi desktop_august 2022

Mobilní aplikace 

Sleduj metriky přímo ze svého telefonu

Nyní lze sledovat vybrané metriky přímo ve vašem telefonu a být tak nonstop v obraze. Follow nastavíme kliknutím na “More options” na kartě metriky v Metrics hubu nebo v detail page metriky.

Ke zobrazení všech sledovaných metrik stačí vybrat “Following” v seznamu metrik, který je dostupný z Metric Hubu. Není rozdíl, zda bylo sledování dané metriky nastaveno v rámci PBI Service nebo v mobilní aplikaci – uvidíte je všechny. Stejně tak v PBI Service uvidíte všechny sledované metriky, I když jste Follow nastavili v rámci mobilní aplikace.  

mobile apps_power bi aktualizace_power bi service_1

Ke zobrazení všech sledovaných metrik stačí vybrat “Following” v seznamu metrik, který je dostupný z Metric Hubu. Není rozdíl, zda bylo sledování dané metriky nastaveno v rámci PBI Service nebo v mobilní aplikaci – uvidíte je všechny. Stejně tak v PBI Service uvidíte všechny sledované metriky, i když jste “Follow! nastavili v rámci mobilní aplikace.  

mobile apps_power bi aktualizace_power bi service_2

Jiné 

Power bi integrace do dynamics 365 a Power APPS (model driven) (GA)

Integrace Power BI do Dynamics 365 a Power Apps (model driven), která byla představena v prosinci 2021, je nyní obecně dostupná. Dynamics 365 a model driven Power Apps dávají organizacím možnost rychle vytvářet základní (low code) podnikové aplikace, což má ve výsledku zvyšovat agilitu a modernizovat procesy.

Tyto aplikace jsou postaveny na Dataverse, a jsou tedy podporovány vašimi core obchodními daty. Díky této integraci, která je zaměřená přímo na views mohou uživatelé nyní využívat tato data a prozkoumávat je pomocí výkonných funkcí analýzy dat Power BI, aniž by museli svoji aplikaci opustit. Stačí kliknout na tlačítko „Vizualizovat toto zobrazení“ a nechat Power BI automaticky vytvořit sestavu na základě přesných dat, která jste si prohlíželi.

Podrobné detaily dostupné na blogu.

Další způsoby optimalizace výkonu Power BI

Před nedávnem MS v Power BI Desktopu představil nastavení, která umožňovala optimalizaci výkonu Power Query dotazů.

Tento měsíc se přidávají další nastavení, která kromě toho ještě navíc ovlivní samotnou exekuci dotazu v rámci Power BI enginu. Tato nastavení dohromady umožňují optimalizovat výkon Power BI při importu dat nebo při exekuci dotazů DirectQuery. Například v případě, že import dat trvá příliš dlouho nebo jsou DirectQuery dotazy pomalé nebo zpomalují zdrojové systémy, tato nastavení vám mohou pomoci optimalizovat jejich výkon.

Přečtěte si více o těchto nastaveních v naší dokumentaci.

Nový článek s názvem Aktualizace srpen 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Aktualizace červenec 2022 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2022/ Mon, 29 Aug 2022 13:19:39 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=33500 Aktualizace červenec 2022 Červenec s sebou do Power BI zase...

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI novinky july 2022

Aktualizace červenec 2022

Červenec s sebou do Power BI zase přinesl spoustu novinek – Error Bars jsou definitivně GA, Metric visuals, updaty Datamartu, výkon queríček, vylepšení v rámci data hubu a spoustu dalších vychytávek. Read on. 

Reporting

Error Bars (Generally available)

Tento měsíc byly EB v Power BI doplněny o nové funkce. Například možnost aktivace Data labelů. Nyní tedy lze dostat skutečné hodnoty pro horní a dolní hranice Error bars přímo do vizuálu.

error bars_power bi_data labels_new function_july 22

Lze je aktivovat na kartě “Error labels” v rámci Analytics panelu, kde je také povoleno přizpůsobování fontů, stejně jako u běžných data labels. Narazíte i na možnost „přizpůsobit barvu celé řady” (Series labels), která vám umožní obarvit EB barvou příslušných datových sérií.

error labels_analytics pane_power bi_error bars_customization

Dále byly přidány nové typy EB. Nyní, kromě možnosti je vytvářet na základě nastavení horní a dolní hranice, můžeme horní a dolní mez založit také na procentech, percentilech a standardních odchylkách. Pomocí Percentage zobrazíte horní a dolní mez vypočítanou ze zobrazené hodnoty vašeho pole hodnot. Výběrem možnosti Percentile nebo Standard deviation zobrazíte meze vypočítané z agregovaných datových bodů pro každou hodnotu na ose X ve vašem vizuálu.

error bars_types_power bi_analytics pane_july 22

Byla implemetována nová “symetrická funkce” pro původní “by field” typ EB. Tzv. Make symmetrical vám umožní vybrat si jednu relativní metriku, která bude zrcadlit zvolené pole v obou směrech. V případech, kdy se vaše horní i spodní hranice shoduje, je tedy k vytvoření EB třeba pouze jednoho pole místo dvou.

Azure Maps visual 

Mapy používají k diferenciaci dat zabarvené tvary, čímž umožňují pracovat s variacemi nebo vzorci napříč různými geografickými regiony. 

azure maps_filled visual_colored in_power bi_july 22

Primárně je nutné se ujistit, že je v nabídce Možnosti povolena funkce náhledu Azure map. Poté se ujistěte, že máte pro vizualizaci k dispozici dobrý set lokalit. Mohou to být buď názvy, nebo zeměpisné šířky a délky – jen se ujistěte, že lokality označují oblasti s hranicemi. To pomůže vizuálu oddělit oblasti do odlišných tvarů. Ve Format panu pak stačí zapnout možnost “Filled Map” a tvary se do mapy vykreslí.

Tvary lze vybarvit dvěma způsoby. Pokud chcete odlišit oblasti podle kategorie, můžete pole přetáhnout do Legendy a nastavit barvy každé kategorie přímo ve Format panu. Tvary lze také obarvit pomocí metriky a podmíněného formátování. Klikněte na tlačítko fx pod “Filled map colors” ve Formatovacím panelu, nastavte pravidla pro metriku, stiskněte OK a voíla.

Filled maps jsou efektivní vizualizací pro numerická data agregovaná na regionální úrovni, ale i pro kategorická data, která se liší podle regionu.

Kompozitní modely na Power BI Datasetech a Analysis Services PREVIEW

Byla přidána podpora pro PBI datasety, které mají nadefinované Dynamic M Query parametry. Nyní tedy můžete na těchto datasetech vytvářet kompozitní modely za účelem obohacení nebo rozšíření. S Dynamic M Query parametry můžete nechat uživatele (viewers) používat filtry nebo slicery k nastavování hodnot pro M Query parametry. 

Více informací zde 

FORMÁT Bold/Italics/Underline pro text uvnitř header tooltips

Od té doby, co byla představena možnost formátovat text pomocí bold/italics/underline funkcí, implementuje se tato možnost doslova všude. Tento měsíc i do header tooltips. 

Updates pro vizuál metrik 
 • vizuál metrik 
 • přemístění a kopírování scorecards
 • sledování metriky 
 • sdílení linku na metriku 

Vizuál metrik 

Jde v podstatě o rozšíření Scorecards, resp. stojí na jejich principu.  Nyní je možné použít individuální metriku namísto celé Scorecardy a vytvářet tak reporty, které kombinují tyto vizuály s ostaními – ideálně tak, aby doplňovaly kontext. 

visual metric_scorecard_power bi_desktop_july 22

Je možné buďto vytvořit novou metriku nebo přidat metriku z existující Scorecardy jakožto vizuál v reportu. 

visual metric_scorecard_power bi_desktop_july 22

Vizuál metrik se dá vytvořit buďto vložením hodnot nebo napojením na reporty, ke kterým máte přístup. 

metric_visual_power bi_desktop_report_july 22

Můžete si prohlížet poznámky, provádět kontroly, nastavovat pravidla stejně jako u běžného přehledu.

Vizuál metriky můžete také naformátovat podle vzhledu zbytku reportu a lze jej konfigurovat s možnostmi zapnutí/vypnutí jednotlivých prvků metriky (jako jsou cíle, vlastník atd.).

Přesunout/kopírovat scorecards

Mnoho organizací má pro scorecards vlastní „templates“, které mohou různá oddělení nebo obchodní skupiny použít; Lze i vyvinout „testovací“ socrecard ve svém pracovním prostoru a ujistit se, že metriky fungují správně, než jsou přesunuty do správného pracovního prostoru, odkud jsou volně ke sdílení. To vše nyní lze provést pomocí nové funkce přesunu nebo kopírování “scorecardy”.

scorecards_move_copy_power bi_service_functionality

Celou scorecardu i se všemi funkcemi a metadaty lze včetně check-ins a stavů (status rules) přesunout do nového pracovního prostoru. Zobrazí se drop down seznam pracovních prostorů, ze kterých máte oprávnění si vybírat.

scorecards_power bi_service_move_copy_new functionality

Kopírování scorecardy nabízí možnost zahrnout/vyloučit historii check-inů. Díky tomu je snadné znovu použít stejnou scorecardu pro novější časové období (například pro výsledkové karty fiskálního roku), takže se nemusí “vyrábět” znovu.

Možnost kopírování scorecards je také užitečná pro rychlý start, pokud chcete vytvořit novou opětovným použitím “metrics definition” z existující scorecardy.

Metriky a follow funkce

Nyní můžete použít funkci „Follow/sledovat“ pro rychlý přístup k metrikám, které vás zajímají, a mít o nich aktuální informace o aktivitě. Při procházení různých přehledů můžete metriky začít sledovat a později ke všem sledovaným přistupovat na jednom místě.

follow metrics_power bi_service_new functionality

Všechny metriky, které sledujete, můžete zobrazit v záložce Metriky/Metrics v sekci “sledované/following”. Kliknutím na dlaždici metriky se dostanete na scorecard obsahující metriku. Snadno tak získáte rychlý přehled o metrikách, které vás zajímají, aniž byste museli často přecházet do jednotlivých scorecards.

following metrics_section_overall preview_power bi_service

Při sledování metriky budete dostávat oznámení v přímo v MS Teams v aktivity feedu i jako banner (toast card), kdykoli se aktualizuje definice metriky, přidá se přihlášení nebo když automaticky dojde (automatické pravidlo) ke změne statusu metriky. Když na oznámení kliknete, otevře se rychlý přehled a zobrazí se podokno podrobností pro metriku. Tato integrace Teams usnadňuje mít aktuální informace o metrikách, které sledujete, aniž byste museli opustit Teams a prohlížet jednotlivé scorecards.

Sdílejte přímý odkaz na metriku

V případě, že budete chtít upozornit někoho jiného na konkrétní metriku v rámci scorecardy – místo toho, abyste museli někoho @zmínit v novém přihlášení, můžete nyní odkazovat na metriku jednoduše sdílením přímého odkazu. Když je ve scorecardě vybrána metrika, adresa URL v adresním řádku se nyní aktualizuje o ID metriky. Odkaz v možnosti rychlého přehledu „Sdílet“ byl také aktualizován tak, aby obsahoval ID metriky, pokud je metrika vybrána. Když příjemce otevře odkaz, bude nyní moci zobrazit rychlý přehled s podrobnostmi metriky.

Modeling 

Nová DAX funkce: NETWORKDAYS

Tato funkce vrací počet celých pracovních dnů mezi dvěma dny. K určení počátečního a koncového datumu lze použít jakýkoli způsob vyjádření v Power BI, a to včetně zápisu dt”RRRR-MM-DD”.

Pracovní dny nezahrnují víkendy, které lze přizpůsobit pomocí volitelného parametru “víkendy”. Ve výchozím nastavení tato funkce používá jako víkendové dny sobotu a neděli. Všechna data uvedená ve volitelném parametru svátky budou při výpočtu také vyloučena.

Například následující vrátí výsledek za 20 pracovních dnů:

networkworkingdays_DAX_power bi_service_july update feature

Pro vysvětlení – 1.říjen 2022 je sobota a 30.říjen 2022 je neděle.

Následující funkce vrátí 21 pracovních dní, protože za víkend považuje pátek a sobotu (parameter “7” – zjisti, co přesně definuje).

networkworkingdaysFRISAT_DAX_power bi_service_july update feature

Nakonec, následující funkce vrátí 19 pracovních dnů, protože dále definujeme dva specifické dny jako svátky:

networkworkingdaysHolidays_DAX_power bi_service_july update feature

Čtěte vice o nové funkci v příslušné dokumentaci.

Podpora multirolové RLS v kompozitním modelu

Velká pozornost byla tento měsíc věnována i vylepšením kompozitních modelů, přičemž byla spuštěna podpora pro multirolové RLS. Vlastníci kompozitních modelů mohou nyní přiřazovat uživatele k vice než pouze jediné RLS roli. Před tímto uživatelé ve snaze nastavit RLS tímto způsobem pravděpodobně narazili na chybu v rámci dotazu.

Konektivita a příprava dat 

Připojení k Datamartům

Od tohoto měsíce bude možné se k datamartům připojit jednodušše prostřednictvím “get data” buttonu (Power Platform sekce) z Power BI Desktop.

datamarts_connect_get data_power bi desktop

Nebo se dá jít jednoduše přes search bar. 

datamarts_connect_get data_power bi desktop_a

Zobrazí se všechny Datamarty, ke kterým má uživatel přístup v rámci Data Hubu (Datového centra).

datamarts_connect_get data_power bi desktop_c

Nový update po kliknutí na zvolený Datamart nabídne dvě možnosti:

 • Connect (automaticky generovaný dataset): připojení k datasetu, který je pod datamartem prostřednictvím Live připojení umožňuje snadnou tvorbu reportů.
 • Connect to SQL endpoint: připojení k SQL endpointu datamartu pomocí direct query nebo importu. Výhodou je snadná navigace a snížení rizika při hledání a kopírování příslušného SQL connection stringu z nastavení datamartu nebo info stránky.  

datamarts_connect_get data_power bi desktop_d

Zde se o datamartech dozvíte více. 

Service

Vylepšení Data Hubů – data preview a export

Detail page (info stránka) zprostředkovává jednodušší přehled, hledání, monitoring a využití datasetů k získání přehledů týkající se jejich využívání. Po kliknutí na dataset v Data Hubu nebo pracovním prostoru se otevře detail page datasetu.

Nyní vidíme možnosti data preview nebo export dat z datasetu jen na pár kliků.

Preview dat z datasetu docílíme výběrem tabulky nebo sloupců z “Tables view” v panelu na pravé straně. Není možné zobrazit všechna data z datasetu. Lze však exportovat nebo customizovat tabulky.

table-description-automatically-generated-1

Mobilní aplikace

Představení Data in Space

Žijeme v propojeném světě, ve kterém skoro všechno generuje nějaká data. Tato data jsou sbírána, procesována a vizualizována v Power BI.

Data in Space je nová funkce, která v Power BI mobilní aplikaci využívá technologii rozšířené reality k vytváření trvalých prostorových kotev v reálném světě, ke kterým následně přiřazuje Power BI obsah. Díky Data in Space můžou být Power BI data kontextuálně integrována s fyzickým světem, který popisuje.  

Data in space propojuje vaše obchodní data s reálnými scénáři v rámci facility managementu, výroby, retailu a dalších odvětví. Zaměstnanci mají tedy více možností data využívat a používat k lepším informovanějším rozhodnutím.  

Trackování metrik pomocí několika mezníků/milestones a cílů přímo v mobilní aplikaci

Nyní lze sledovat a updatovat metriky, které pracují s vícero cíli. Otevřete detail panel metriky k zobrazení milestones i konečného cíle vizualizovaného souběžně se současným progresem – jednodušší přehled o celkovém výkonu oproti metrice.

mobile app_improvements_power bi_service_july 22

interakce s obsahem, který je určený přímo vám (windows app)

Nyní je možné vylepšit uživatelské prostředí a produktivitu svých Power BI Windows aplikací konzumováním organizačního obsahu, který byl vybrán speciálně pro daného uživatele. Lze jej najít na domovské stránce v novém pásu Doporučené.
mobile app_improvements_power bi_service_july 22_service b

JINÉ

Release notes/Ideas updates 

Nově se bude zveřejňovat více informací v souvislosti s release notes, roadmapami a požadavkami/příspěvky, které se diskutují na ideas fóru.  Budeme tedy mít větší přehled, o čem se mluví, na čem se pracuje, co se chystá. 

Položky, které se spustily nebo budou brzy spuštěny: 

 • vylepšení slicer navigace 
 • vylepšení tabulkové navigace 
 • podpora 400x zoom 
 • navýšení Adminů v Dataset hubech

Položky, které změnily status nebo datum vydání: 

 • Vytvoření Power BI aplikací pro rozlišná publika (přesunuto na září)
 • zobrazení vizuálů jako tabulek
 • smart narrative popisky
 • byly updatovány některé položky na idea stránce, některé byly označeny a až na ně přijde řada, bude jim věnována pozornost

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2022 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>