www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Wed, 14 Oct 2020 14:03:54 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.5.1 http://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2019/08/Favicon.png www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Synergie Power BI Service a OneDrive https://www.jaknapowerbi.cz/synergie-power-bi-service-a-onedrive/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=synergie-power-bi-service-a-onedrive https://www.jaknapowerbi.cz/synergie-power-bi-service-a-onedrive/#respond Wed, 14 Oct 2020 13:48:47 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31691 Nový článek s názvem Synergie Power BI Service a OneDrive byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Synergie Power BI Service a OneDrive

OneDrive je uložiště, které je velmi mocné v tom, že nemusíte řešit zálohování dokumentů. Vše řeší za vás. Není pak nic jednoduššího než se podívat do předchozí verze, například Excelu, a porovnat si změny. Ptáte se, proč není úplně to samé v Power BI Service? Ono totiž nemusí. OneDrive může totiž posloužit pro Power BI stejně dobře jako třeba pro již zmíněný Excel.

 

Je opravdu pravda, že OneDrive bude hlídat verze mého PBIX souboru?

Ano je! Pro demonstraci budu vše ukazovat na svém OneDrive pro firmy, ve kterém jsem si vytvořil složku Power BI Files a nahrál do ní soubor „Platové rozdělení zaměstnanců“.

Nahraný soubor do firemního onedrive

Tento soubor zde volně leží a vzhledem k tomu, že mám tento OneDrive synchronizovaný s počítačem, tak jej mohu volně upravovat z prostředí Power BI Desktop.

Power BI Desktop záznam reportu

Po provedení všech úprav a uložení souboru mi OneDrive stejně jako u jiných nástrojů vytvoří novou verzi téhož souboru. Ve volbě historie verzí pak mohu všechny verze nalézt a přes tři tečky stáhnout historickou verzi, nebo ji vyvolat zpět.

Historie verzí

Takže OneDrive mi bude hlídat verze, ale stejně musím Power BI publikovat do Power BI Servise, ne?

Ne! Jakmile máte PBIX soubor v prostředí OneDrive, tak publikaci do Power BI Service stačí nastavit jen jednou a již ji nikdy znovu nemusíte řešit.

 

Počkat… cože? Takže je možnost, jak synchronizovat OneDrive a Power BI Service?

Přesně tak. Tato možnost tu je. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné provést „publikování“ z prostředí Power BI Service. Do určitého momentu vypadá postup zcela obvykle, jako když nahráváte PBIX ze svého počítače prostřednictvím webu. Aneb zvolíte si pracovní prostor, vyberete možnost Nový a zvolíte možnost Nahrát soubor.

Nahrát soubor

Poté, co se načtou možnosti Místní soubor, OneDrive – firmy, OneDrive – osobní a SharePoint – Týmové weby. Tak ale nezvolíte možnost Místního souboru, nýbrž OneDrive – firmy.

Nahrát PBIX pomocí OneDrive pro firmy

Rozhraní zobrazí obsah vašeho firemního OneDrive, kde můžete svůj soubor vyhledat. Já mám svůj soubor, jak jsem zprvu ukazovat ve složce „Power BI Files“. Vyberu soubor a nad výpisem souborů kliknu na tlačítko „Připojit“. Není zde tedy možnost zvolit nebo nahrát ale opravdu „Připojit“.

Připojení PBIX souboru z OneDrive do Power BI Service

Toto připojení má za důsledek to, že se vytvoří synchronizační kanál mezi vaším souborem uloženým ve OneDrive a Power BI Service prostředím, do kterého se synchronizuje otisk. Tento otisk se synchronizuje každou hodinu. Pokud tedy provedu změny v PBIX souboru uloženém ve OneDrive, tak za hodinu se mi tato změna promítne i do Power BI Service. Stejně tak by to zafungovalo, i pokud byste pracovali s lokální kopií, a pak soubor přepsali.

 

Co když je report ve finálním stavu a již nechci, aby se synchronizoval?

Není nic jednoduššího než přijít do nastavení datové sady, která je otiskem z OneDrive úložiště a pod sekcí Naplánovat aktualizace si můžete všimnout sekce, která tu jinak nebývá „Aktualizace OneDrivu“. V této sekci se nachází ovladač, kterým můžete jedním kliknutím synchronizaci přerušit a nebo ji opět zprovoznit.

Aktualizace z OneDrive

Nový článek s názvem Synergie Power BI Service a OneDrive byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/synergie-power-bi-service-a-onedrive/feed/ 0
Query Folding https://www.jaknapowerbi.cz/query-folding/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=query-folding https://www.jaknapowerbi.cz/query-folding/#respond Mon, 28 Sep 2020 20:34:13 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31681 Nový článek s názvem Query Folding byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Query Folding

Je schopnost, kterou disponuje Power Query. Jak z názvu vyplývá, tak jde o skládání. Konkrétně se skládají kroky v Power Query (mashup engine) do jednoho dotazu, který je pak realizován vůči datovému zdroji. Nemusí tak tedy docházet k transformaci až po načtení dat, ale je možné data získat rovnou připravená. Bohužel ne každý zdroj tuto funkci podporuje.

 

Jaké zdroje podporují Query Folding?

Většina zdrojů, které podporují koncept dotazovacích jazyků. Mezi takové zdroje patří relační databáze, OData konektor, Exchange a  například Active Directory. Znamená to, že například CSV nebo XML soubor jako plochý soubor s daty, Query Folding rozhodně podporovat nebude.

 

K čemu je Query Folding důležité?

Pokud získáte od data v přesné podobě, kterou můžete rovnou využít pro reporting a nemusíte je nijak upravovat, pak je samozřejmě aktualizace efektivnější. Dále také pro získávání dat stylem Direct Query. Toto připojení dat je realizováno právě pomocí odesílání složeného dotazu vůči zdroji. Není tedy možné se připojit na zdroj dat v režimu Direct Query bez Query Folding.

 

Podporuje skládání dotazu všechny dotazy, které jdou v Power Query vytvořit?

NE! Složení dotazu je možné jen a pouze, pokud lze dotaz zapsat pomocí jazyku SQL za pomoci jednoho příkazu SELECT. Příkaz SELECT je možné sestavit s jednotlivými klauzulemi WHERE, GROUP BY a JOIN. Dále je možné, aby obsahoval výrazy sloupců, které používají běžné vestavěné funkce, které databáze podporují.

 

Platné funkce
 • Odebírání sloupců
 • Přejmenování sloupců
 • Filtrování řádků se statickými hodnotami nebo parametry Power Query
 • Seskupení a sumarizování
 • Sloučení a extrahování dat z dotazů na základě stejného zdroje dat
 • Připojení dotazů na základě stejného zdroje dat
 • Přidání vlastních sloupců s jednoduchou logikou (výrazy sloupců SELECT). Jednoduchá logika znamená nekomplikované operace, případně včetně použití M funkcí, které mají ekvivalentní funkce ve zdroji dat SQL, jako jsou matematické nebo textové manipulační funkce.
 • Pivot a Unpivot
Neplatné funkce
 • Sloučení dotazů na základě rozdílných zdrojů dat
 • Přidávání sloupců s Indexem
 • Změna datového typu sloupce
 • Přidání vlastních sloupců se složitou logikou. Komplexní logika znamená použití M funkce, které nemají žádné ekvivalentní funkce ve zdroji dat.

Co když mám většinu postupu tvořeného pomocí platních funkcí a pak použiji neplatnou?

V takovém případě dojde k rozdělení dotazu na více částí. Vše od prvího kroku dotazu se složí do jednoho kroku až po první neplatnou funkci. Všechny následující kroky se pak provedou klasickou formou až nad daty, která budou získány právě z onoho složeného kroku.

 

Mohu Query Folding někde v Power Query najít?

Zajisté. Pokud je skládání dotazu právě aktivní, tak při pravém kliknutí na krok v použitém postupu si můžete všimnout aktivního prvku s názvem „Zobrazit nativní dotaz“.

Zobrazit nativní dotaz

Při výběru této možnosti se zobrazí okno, které obsahuje přepsaný postup dotazu do SQL. V tomto okně nemůžete postup upravit, ale můžete zjistit, jaký dotaz se vůči zdroji bude posílat. Pokud chcete tento SQL zápis upravit, protože vám zápis nevyhovuje, tak máte dvě možnosti. První je ta, že upravíte postup v dotazu a budete sledovat, jak se nativní dotaz mění.

Nativní dotaz převedený do SQL

Druhá, a řekl bych, že i mnohem lepší varianta, je ta, že při vstupu, kdy voláte konkrétní databázi si SQL dotaz nastavíte sami.

Napojení na databázový server

Mám tedy Power Query důvěřovat se skládáním dotazu nebo si ho vytvořit sám?

Mou odpovědí na tuto otázku je, že je dobré mít zdravou skepsi. Osobně rád důvěřuji Query Foldingu, ale již jsem se párkrát setkal s tím, že se v rámci složení dotazu při odebírání sloupců Folding zafixoval na konkrétní (skryté) sloupce, které se pak v průběhu času z databáze odstranily a nebylo možné datovou sadu aktualizovat.

Nový článek s názvem Query Folding byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/query-folding/feed/ 0
Aktualizace září 2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-zari-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualizace-zari-2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-zari-2020/#respond Fri, 25 Sep 2020 06:48:25 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31664 Nový článek s názvem Aktualizace září 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace září 2020

Aktualizace Power BI přichází sice až ke konci měsíce, ale zato přináší velké množství novinek. Tentokrát jsme se dočkali nového vizuálu, rozšíření možností vizuálů, vylepšení tvorby mobilních reportů a nových funkcí v samotné mobilní aplikaci a Power BI Service.

Od tohoto měsíce totiž dochází ke sloučení blogů pro Power BI Desktop, Service a Mobile. Proto vždy v článku představujícím novou aktualizaci Power BI budou novinky ze všech těchto produktů. Tento měsíc Microsoft také oznámil, že od konce ledna 2021 přestane podporovat Power BI Desktop na Windows 7.

Inteligentní vyprávění (Smart narratives)

Na jednom projektu jsem se setkal s tím, že klient chtěl mít na reportu textové pole, popisující data, která report zobrazoval. Samozřejmě, že jsme museli tento text při každé aktualizaci dat editovat. Po instalaci nové aktualizace Power BI už bychom nemuseli. Funkce Inteligentní vyprávění (ve verzi Preview) umí vygenerovat popis dat z vizuálu nebo celé stránky.

Nad vizuálem se funkce vyvolá kliknutím pravým tlačítkem a zvolením funkce Vytvořit souhrn (Summarize). Popis je primárně generován v angličtině, ale není problém jej upravit či přidat vlastní text. U vlastních hodnot můžete nastavit i formát čísla, bohužel toto u vygenerovaných hodnot zatím nejde.

Inteligentní vyprávění editace vizuálu

Inteligentní vyprávění samozřejmě podporuje křížové filtrování.

Inteligentní vyprávění filtrování

Pokud chcete vygenerovat shrnutí všech vizuálů na stránce repotu, slouží k tomu následující tlačítko na panelu vizualizací.

Inteligentní vyprávění ikonu vizuálu

Zachování pořadí vrstev (Maintain layer order)

Další problém, se kterým jsme bojovali na jednom projektu, je následující automatická funkce Power BI Service. Když uživatel klikne na jakýkoliv prvek, Power BI jej přinese do popředí. Toto je užitečné, aby uživatel mohl pracovat například s hlavičkou vizuálu. Ale pokud máte třeba na pozadí obrázek a uživatel na něj klikne, tento obrázek překryje všechny vizuály reportu.

Nyní můžete nad každým prvkem nastavit, zda má být po kliku přenesen do popředí či ne. Slouží k tomu nový přepínač v sekci Obecné (General) nastavení vizuálu Zachovat pořadí vrstev. Funkce se projeví v režimu pro čtení (Reading view) v Power BI Service.

Zachování pořadí vrstev přepínač

Celkový součet pro skládané grafy (Total labels for stacked visuals)

Pokud používáte skládaný graf, kde máte data rozdělena barevnou legendou, Power BI nově umožní zobrazit celkový součet. Slouží k tomu nový přepínač Popisky celkového součtu.

Celkový součet pro skládané grafy

Nové funkce v Power BI Service

 • Na stromovém zobrazení (Lineage view, česky doslovně Rodokmen) můžete nyní vyhledávat podle názvu datového zdroje nebo jakékoliv informace zobrazené na kartě.
vyhledávání na stromovém zobrazení v Power BI Service
 • Nově je také možné analyzovat, kde všude je použit konkrétní datový zdroj. Funkce se jmenuje Analýza dopadu a je dostupná kliknutím na první ikonu na kartě datového zdroje.
Power BI Service analýza dopadu datového zdroje
 • Pokud se z Excelu napojujete pomocí kontingenční tabulky (Pivot table) do Power BI, bude Excel nově přebírat klasifikaci datového zdroje z Power BI (dokumentace zde), pokud používáte alespoň Microsoft 365 E3.
 • Funkce Analyzovat v aplikaci Excel (Analyze in Excel) nově vytvoří Excel soubor (namísto .ODC).

Další funkce

 • Ukládání datové sady pomocí rozšířeného formátu (Enhanced Dataset Metadata) je nově zapnuté pro všechny reporty, které uložíte v Power BI Desktop. Starší reporty budou automaticky přegenerovány po otevření v Power BI Desktop.
 • Obdélníkový výběr dat (Data point rectangle select) podporuje nově i sloupcové (bar charts) a kombinované grafy (line and stacked column, line and clustered column).
 • Při publikaci reportu do Power BI service z Power BI Desktop je dostupné vyhledávací pole, které filtruje dostupné pracovní prostory.
 • Při úpravě mobilního rozložení nově můžete vypnout přichytávání ke mřížce. Další novinkou je možnost zobrazení panelu záložek.
 • Mobilní aplikace (iOS a Android) umožní sdílet odkazy na obsah a podporuje gesto „pinch and zoom“.

Nový článek s názvem Aktualizace září 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-zari-2020/feed/ 0
Tabular Editor představení https://www.jaknapowerbi.cz/tabular-editor-predstaveni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tabular-editor-predstaveni https://www.jaknapowerbi.cz/tabular-editor-predstaveni/#respond Fri, 04 Sep 2020 11:14:40 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31523 Nový článek s názvem Tabular Editor představení byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Tabular Editor představení

V tomto článku se podíváme na další z externích nástrojů Power BI, kterým je Tabular Editor. Zatímco ALM Toolkit umožní snadno porovnávat změny v jednotlivých Power BI souborech, Tabular Editor se vám hodí pro správu komplexnějších modelů. Nabízí vám možnost jednodušších úprav například viditelnosti sloupců a výpočtů (i hromadně pomocí skriptů). Případně můžete Tabular Editor použít pro vytváření pokročilejších struktur jako jsou Perspektivy a Skupiny výpočtů (Calculation groups).

Představení nástroje

Tabular Editor je nástroj, pomocí kterého můžete editovat datový model. Je možné jej napojit na:

 • Otevřený Power BI soubor (.pbix)
 • Šablonu (.pbit)
 • Soubor datového modelu (.bim)
 • Instanci Analysis Services

Pokud by vás zajímalo, jak je datový model uložen, tak například pro šablonu (.pbit) je to JSON soubor s názvem „DataModelSchema“. Dostanete se k němu jednoduchým trikem, a to když soubor šablony přejmenujete z .pbit na .zip a tento soubor rozbalíte.

DataModelSchema JSON

Tabular Editor funguje tak, že změny v datovém modelu ukládá až na vyžádání uživatele. Práce s nástrojem je tak velmi rychlá, protože se na pozadí jedná pouze o úpravu textového souboru. Všechny validace (například kódu DAX) se odehrávají až po uložení změn a to pouze, pokud je napojený na Analysis Services nebo otevřený Power BI soubor. Nástroj tedy není vhodný pro začátečníky, protože chybí i základní validace kódu.

Nástroj si ukládá uživatelem všechny provedené změny. Klávesové zkratky zpět (Ctrl + Z) a vpřed (Ctrl + Y) jsou tak samozřejmostí. Tabular Editor vám umožní vrátit zpět i změny již uložené do modelu. Zajímavou funkcí je pak i export seznamu všech provedených změn (Edit -> Show history).

Pokud zkopírujete (Ctrl + C) nějakou entitu, Tabular Editor se kouká na její kompletní metadata. Platí to pro vlastní sloupce, výpočty i samotné tabulky (zde kopíruje i Power query kód tabulky). Vlastní výpočty umožní vložit (Ctrl + V) do:

 • stávajícího modelu: například pro rychlé kopírování výpočtů
 • jiného modelu: pro snadné přenášení výpočtů mezi soubory
Power BI measure JSON

Instalace

Instalační soubor pro Tabular Editor se nachází na Githubu. Výhodou je i balíček .zip obsahující portable verzi, pokud pracujete ve firmě, který omezuje instalaci SW.

Power BI externí nástroje tabular editor

Nástroj používá jednu externí knihovnu pro práci s Analysis services, která je součástí instalátoru. V případě potřeby je možné ji stáhnout ze stránek Microsoft (balíček AMO ve verzi 18.4.0.5 nebo novější).

Rozhraní aplikace

Tabular Editor je velmi intuitivní. Po jeho spuštění a nahrání modelu se zobrazí jeho jednotlivé entity, které jsou členěny do následující struktury složek.

Tabular Editor otevřený model

Změny do napojeného modelu provedete tlačítkem „Save“ (Ctrl + S). Kliknutím na záložku File se dostanete k možnosti uložit model i jako nový soubor. Pod tlačítkem Model se pak nacházejí volby pro vytváření dalších entit v modelu.

Tlačítka pro otevření nového modelu a uložení změn se nacházejí také v první řadě ikon.

Tabular editor ikony

Pokud pracujete s modelem, který obsahuje velké množství tabulek, sloupců nebo výpočtů, určitě oceníte možnost zobrazit pouze relevantní entity, se kterými chcete aktuálně pracovat. K nastavení viditelnosti entit slouží druhá řada ikon nebo volba v menu pod tlačítkem View.

Tabular Editor volba viditelnosti entit

Doplňující funkce jsou pak skryty pod volbou Tools. Jedná se:

 • Best Practise Analyzer, který umožní definovat pravidla pro entity v modelu
 • Volby pro import a export překladu modelu

Závislosti a navigace

A to nejlepší nakonec – závislosti a navigace ve výpočtech. Za mě jedna z nejužitečnějších funkcí nástroje Tabular Editor, pokud dostane model od kolegy nebo se po nějakém čase vrátíte ke svému, a potřebujete se v něm rychle zorientovat.

Závislosti (Show dependencies) dostupné klávesovou zkratkou F3 zobrazí pro tabulky, sloupce a míry závislé entity. Pro tabulky pak obsahuje i seznam vazeb. Pokud si myslíte, že nějaký sloupec již v modelu není potřeba a chcete jej odstranit, tímto způsobem si snadno ověříte, zda jej můžete bez obav smazat.

Tabular Editor Závislosti tabulky

Navigace mezi entitami modelu je dostupná v editoru kódu pod klávesovou zkratkou F12. Jedná se o analogii funkce go-to vývojářských nástrojů. Pokud v kódu najedete kurzorem na tabulku, sloupec nebo výpočet, můžete se rychle přesunout na jejich definici.

Tabular Editor Navigace

Nový článek s názvem Tabular Editor představení byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/tabular-editor-predstaveni/feed/ 0
Calculation Groups https://www.jaknapowerbi.cz/calculation-groups/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=calculation-groups https://www.jaknapowerbi.cz/calculation-groups/#respond Wed, 19 Aug 2020 06:00:49 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31444 Nový článek s názvem Calculation Groups byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Calculation GroupS

Znáte ten stav, kdy počítáte jednu a tu samou metriku pro jednotlivé ukazatele v modelu mnohokrát dokola? Například kumulovaný součet, kdy jednou je potřeba kumulovaný součet za posledních dvanáct měsíců pro počet objednávek, cenu objednávek a například expedovanou hmotnost objednávek.

Obvyklý postup je ten, že si pro každý ze zmíněných ukazatelů vyrobíte separátní metriku.

Cena objednávek 12M =
CALCULATE (
  [Cena],
  FILTER (
    ALLSELECTED ( 'DateKey'[Date] ),
    'DateKey'[Date] > EOMONTH ( MAX ( 'DateKey'[Date] ), -12 )
      && 'DateKey'[Date] <= EOMONTH ( MAX ( 'DateKey'[Date] ), 0 )
  )
)

V tento okamžik byste tedy vyrobili tři metriky. Pokud by vyvstal požadavek na další metriku, která by byla ve stylu kumulovaného součtu za posledních dvanáct měsíců, tak by bylo nezbytné celou metriku vytvořit znovu.

Tento postup vede k tomu, že v modelu začne být velká řada té samotné metriky, kdy se mění jen jedna část výpočtu.

 

Jde to jinak?

Ano!Power BI světě existuje možnost, jak si připravit jednotný výpočet, do kterého se budou jen dosazovat metriky, pro které se má výpočet aplikovat. Bohužel tato možnost se nenachází přímo v Power BI Desktop ale v externím nástroji, který se jmenuje Tabular Editor a konkrétní funkce, která vám pomůže dosáhnout tohoto předpřipraveného výpočtu se nazývá Calculation Groups.

 

Jak připravit Calculation Groups?
Vytvoření Calculation Group

V první řadě je nutné mít Tabular Editor nainstalovaný. Když si otevřete připravovaný soubor v Power BI Desktop, tak v záložce External Tools můžete Tabular Editor otevřít. Ten se tímto způsobem otevře rovnou připojený na model.  V levém výpisu si můžete všimnout složek, které se k modelu vážou. Mezi složkami se nachází jedna, která se jmenuje „Tables“. Pokud na tuto složku kliknete pravým tlačítkem myši, pak můžete z výběrové nabídky zvolit již zmíněné Calculation Groups.

Vytvoření Calculation Groups

Po vybrání této volby do modelu přibude nová tabulka, kterou si můžete pojmenovat dle svého uvážení.

 

Vytvoření Calculation Item

Pokud si zobrazíte obsah této tabulky, tak zjistíte, že se v ní nachází Calculation Items. Jde o složku, do které budeme vkládat námi požadované postupy výpočtů, které se mají používat pro požadované metriky. Kliknutím pravým tlačítkem myši na Calculation Items můžete vytvořit první Calculation Item.

Vytvoření Calculation Item

Stejně jako u předešlého kroku si tento Item můžete pojmenovat dle svého uvážení. Název by však měl být výstižný, neboť pak bude vidět v rámci vizuálů v Power BI. Já jsem v tuto chvíli vytvořil první Item s názvem „Running Total 12M“.

Příprava Itemu pro zápis DAX kódu
Přiřazení DAX kódu do Itemu

Můžete si všimnout, že v pravé části Tabular Editoru se rozsvítil Expression Editor, do kterého je možno začít zapisovat. V první části článku jsem uvedl DAX kód pro výpočet Running Totalu 12M aplikovaný na ceně objednávky. Vezmu si z něj celý DAX kód, který se nachází na znakem „rovná se“ a vložím ho do Expression Editoru.

Přiřazená DAX metrika do Itemu

Expression Editor zabarvil jednotlivé DAX funkce modře, aby bylo možné se v nich lépe orientovat. Takto provedený zápis by vám ještě neposloužil v tom stylu, jak je požadováno. Aby bylo možné získat požadovaný výsledek, tak je nezbytné dosadit funkci SELECTEDMEASURE() na místo aktuálně pevně napsaného ukazatele [cena]. Upravený zápis bude vypadat následovně:

Upravená metrika pomocí funkce SELECTEDMEASURE

Výsledek je nutné uložit. To můžete provést pomocí CTRL + S.

 

Jak se aplikuje Calculation Groups v Power BI?

Objeví se vám hláška, že jedna nebo více počítaných skupin potřebuje aktualizovat a Power BI vás vyzve k okamžitému provedení aktualizace.

Varovná hláška v Power BI

Jakmile se aktualizace provede, tak se mezi tabulkami objeví nová tabulka, která bude obsahovat pouze jeden sloupec s názvem „Name“.

Calculation Groups v Power BI
Jak mohu vytvořenou skupinu využít?

Vytvořenou skupinu lze aplikovat v libovolném vizuálu. Já pro demonstraci využiji vizuál Matrix. Takto vytvořenou skupinu jsem vložil do řádků, do pole pro sloupce jsem vložil sloupce Rok a Měsíc z tabulky DateKey. Do pole pro hodnoty jsem pak vložil ukazatele, pro které chci, aby se Running Total 12M aplikoval.

Aplikovaná skupina v Matrixu
Znamená to, že musím pro každý takový výpočet vytvořit novou Calculation Groups?

To rozhodně ne! Jediné, co mi stačí, je vytvořit další Calculation Item ve složce Items, doplnit požadovaný kód a ten upravit ve stejném stylu, jako již ukázaná funkce Running Total 12M. Například TotalYTD.

Připravený další Item pro Calculation Groups

V tu chvíli, kdy uložíte Tabular Editor a aplikujete změny v Power BI, tak si můžete všimnout, že se námi vytvořený Matrix samovolně upraví. Respektive se rozšíří o vytvořený Item.

TotalYTD v Power BI vytvoření pomocí té samé Calculation Groups

Jak vyřešit, když chcete stále zobrazovat jen konkrétní výpočetní Item? Stačí dát sloupec z Calculation Groups do filtrů a vybrat konkrétní metriku. Stejně tak je možné tento sloupec vložit do vizuálu Průřez a využít pro zobrazení konkrétního detailu s uživatelskou možností přepínat metriky.

Počítaná skupina jako průřez

Nový článek s názvem Calculation Groups byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/calculation-groups/feed/ 0
Aktualizace srpen 2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-srpen-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualizace-srpen-2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-srpen-2020/#respond Mon, 17 Aug 2020 07:41:43 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31420 Nový článek s názvem Aktualizace srpen 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace SRPEN 2020

Power BI má v nové srpnové aktualizaci několik zajímavých novinek – například rozšiřuje možnosti personalizace reportů nebo využití obdélníkového lasa. V tomto článku se navíc podíváme i na přidané funkce do mobilní aplikace a administrace v Power BI Service.

 

Perspektivy v personalizaci vizuálu (Preview)

Umožnili jste na svých reportech uživatelům personalizaci vizuálů (Personalize visuals)? Tato funkce (Perspectives support for Personalize visuals) v režimu Preview z nové aktualizace vám umožní vybrat pouze relevantní pole, která se tam uživatelům zobrazí. Hodí se například, pokud máte v modelu více sloupců a výpočtů, ale nechcete, aby je uživatelé viděli všechny.

Před vytvořením perspektivy pro přizpůsobení vizuálu

Pro vytvoření perspektiv ve vašem modelu potřebujete Tabular Editor. Jedná se o jeden z externích nástrojů Power BI. Článek, který Tabular Editor představuje, zde najdete již brzy.

Po vytvoření perspektivy pro přizpůsobení vizuálu

Laso pro Výběr dat (Preview)

Obdélníkové laso (Rectangular lasso) je nástroj pro rychlý výběr datových bodů ze spojnicového (line), plošného (area) a bodového (scatter) grafu. Pokud držíte stisknuté Ctrl, na grafu kliknete myší a táhnete, zobrazí se vám obdélníkový výběr. Tímto způsoben je možné vybrat až 300 bodů.

Obdélníkové laso

Jakmile jste jednou provedli výběr, můžete ho dále modifikovat držením kláves Ctrl nebo Shift a tažením myši.

Pomocí tlačítka Ctrl provedete přidání nebo odebrání bodů:

 • Pokud přijedete přes bod, který je ve výběru, bude z výběru odebrán.
 • Pokud přes bod, který ve výběru není, bude přidán.

Pomocí tlačítka Shift vždy přidáváte body ve výběru.

 • Pokud přijedete přes bod, který je ve výběru, ve výběru zůstane.
 • Pokud přes bod, který ve výběru není, bude přidán.

V Power BI service tato funkce bude fungovat jen v následujícím případě:

 • Power BI Desktop tuto Preview funkci máte zapnutou.
 • Report nově uložíte v Power BI Desktop.
 • Následně jste report publikovali do Power BI Service.

 

Text/CSV pomocí příkladů (Preview)

V Power Query při načítání textového nebo CSV datového zdroje je možné zvolit funkci načtení tabulky pomocí příkladů (Extract Table Using Examples). Funkce je to obdobná, jako při načítání tabulky z webové stránky. Postupně píšete hodnoty a Power BI se snaží uhodnout, jak má sloupec pokračovat.

Extrahovat tabulku pomocí příkladů ukázka

Následně v editaci datového zdroje uvidíte všechny kroky, které Power BI provedlo a můžete je dále editovat.

Extrahovat tabulku pomocí příkladů provedené kroky v Power Query

Další novinky z Aktualizace

 • Mobilní aplikace dostala aktualizovanou hlavičku reportu. Po kliknutí se rozbalí přepracovaný navigační strom. Umožní uživatelům rychlý přechod mezi reporty z aktuálního pracovního prostoru nebo stránkami otevřeného reportu.
 • Od začátku srpna mají administrátoři Power BI možnost zakázat vytváření klasických pracovních prostorů.
 • Q&A již podporují datové zdroje napojené pomocí SQL Direct Query. Tato funkce je zatím v Preview.
 • Do Power BI byly přidány konektory pro následující datové zdroje: Acterys, Automation Anywhere a Cherwell

Nový článek s názvem Aktualizace srpen 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-srpen-2020/feed/ 0
ALM Toolkit představení https://www.jaknapowerbi.cz/alm-toolkit-predstaveni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alm-toolkit-predstaveni https://www.jaknapowerbi.cz/alm-toolkit-predstaveni/#respond Fri, 07 Aug 2020 11:19:41 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31398 Nový článek s názvem ALM Toolkit představení byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

ALM Toolkit představení

V článku o aktualizaci Power BI z července 2020 jsme zmínili, že existuje možnost spouštění externích nástrojů přímo z Power BI Desktop. Protože zajímavým způsobem rozšiřují funkce Power BI, připravili jsme sérii článků, kde budeme jednotlivé nástroje představovat. Tento je první, na který se podíváme. Konkrétně se podíváme na to, jak ho nainstalovat a čeho lze dosáhnout pomocí Application Lifecycle Management Toolkitu.

 

Popis nástroje

Application Lifecycle Management Toolkit (ALM Toolkit) vám pomůže s publikací změn komplexnějších reportů. Hodí se vám, když jste provedli v reportu více změn, ale jen některé z nich chcete publikovat pro uživatele do Power BI service.

Další příklad je, když report edituje více než jeden uživatel. Ilustruje jej následující scénář:

 • Já přidám nové výpočty a sloupce do tabulky Sales.
 • Štěpán zjistí, že nám v modelu chybí dimenze Customers a rozhodne se ji přidat. Také přidá nějaké vizuály.

S ALM Toolkitem nemusím ručně kopírovat změny z jednoho souboru do druhého. Načtu si v něm oba soubory a jen si zvolím, jaké změny chci ze zdrojového do cílového souboru přidat / ignorovat. V tomto příkladu zvolím jako cíl soubor od Štěpána a nakopíruji do něj mnou vytvořené změny v tabulce Sales.

Závěrem připomenu, že nástroj kontroluje datový model. Tedy například vazby mezi tabulkami, sloupce a jejich datové typy či syntaxe vlastních measures. Nicméně už neporovná data, která tabulky obsahují.

 

Instalace

Pro instalaci a zprovoznění ALM Toolkitu stačí následující 3 kroky:

 1. Stažení a instalace ALM Toolkitu (zde je odkaz na aktuální verzi)
 2. Zkontrolovat, že vaše verze Power BI Desktop je minimálně z Července 2020
 3. Zapnout následující Preview funkci – Ukládání datové sady pomocí rozšířeného formátu (Using enhanced dataset metadata)

Pokud je toto první externí nástroj, který instalujete, nyní bude v Power BI Desktop zobrazena karta Externí nástroje.

ALM Toolkit v externích nástrojích

Pro spuštění nástroje je nutné mít nainstalované Microsoft Visual Studio (například verze Community je zdarma ke stažení). Následně je pak nezbytné ve správě rozšíření nainstalovat následující balíčky:

 • Microsoft Analysis Services Projects
 • BISM Normalizer
BISM Normalizer a Microsoft Analysis Services Projects ve Visual Studiu

Pro použití s Power BI Service je v současnosti nutná Premium kapacita a zapnutí následujících voleb v nastavení:

 • Capacity settings -> Workloads -> XMLA Endpoint -> „Read Write“
 • Tenant settings -> Integration settings -> Use Analyze in Excel with on-premises datasets -> „Enabled“

Praktická ukázka

Po spuštění nástroje musíte vybrat, jaké 2 reporty chcete porovnávat. Na výběr jsou tyto možnosti:

 • Dataset v Power BI Service (vyžaduje URL Premium Pracovního prostoru)
 • Otevřený report v Power BI Desktop
 • Soubor na vašem disku obsahující Power BI Template (.pbit) nebo soubor formátu .bim
ALM Toolkit úvodní obrazovka

Po zvolení příslušných soborů se zobrazí jejich porovnání.

ALM Toolkit porovnání souborů

Před provedením změn je nejprve nutné zkontrolovat jejich vzájemnou kompatibilitu.

ALM Toolkit validace změn

Pokud nebyla nalezena žádná chyba (Warning), můžeme postoupit k provedení změn (Update). Níže jsou ještě vidět porovnávané soubory. V pravém reportu je navíc vlastní míra s názvem Test.

ALM Toolkit zdrojový a cílový Power BI soubor

O úspěšném provedení změn jsme informování následující obrazovkou.

ALM Toolkit provedení změn

Cílový Power BI soubor je následně automaticky aktualizován a již obsahuje míru ze zdrojového reportu.

ALM Toolkit Power BI soubory po provedení změn

Mezi další funkce nástroje patří například možnost vygenerovat skript pro pozdější spuštění nebo export sešitu v Excelu obsahující soupis provedených změn.

Používáte tento nástroj nebo jste ho neznali? Podělte se s námi v komentářích.

Nový článek s názvem ALM Toolkit představení byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/alm-toolkit-predstaveni/feed/ 0
Spojnicový graf s první a poslední hodnotou https://www.jaknapowerbi.cz/spojnicovy-graf-s-prvni-a-posledni-hodnotou/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spojnicovy-graf-s-prvni-a-posledni-hodnotou https://www.jaknapowerbi.cz/spojnicovy-graf-s-prvni-a-posledni-hodnotou/#respond Mon, 03 Aug 2020 07:45:44 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31367 Nový článek s názvem Spojnicový graf s první a poslední hodnotou byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Spojnicový graf s první a poslední hodnotou

V reportech se snažíme o to, aby byly jednoduše čitelné, přehledné a čisté. Power BI v kombinaci s DAX (Data Analysis Expression) umí dělat krásně čisté grafy. Jedním takovým příkladem je spojnicový graf, který má popisky dat jen u prvního a posledního bodu spojnice. Takovému grafu můžeme ještě odebrat osu Y, aby graf obsahoval opravdu jen nezbytná data. Tento typ grafu je vhodné zvolit, pokud chceme vidět vývoj trendu a porovnávat historickou hodnotu s aktuálním stavem.

Výsledek úpravy grafu

Jak dosáhnu tohoto výsledku?

V první řadě je potřeba pochopit, že se jedná o menší workaround. Z toho důvodu budeme potřebovat vizuál, který kombinuje spojnicový a sloupcový graf. K čemu je potřeba sloupcový graf? Sloupcový graf slouží pro zobrazení hodnot pod spojnicí.

Výběr vizualizace
Předpřipravený prostor pro graf

Pro demonstraci využiji předpřipravenou datovou sadu, která obsahuje pohlaví, věkovou kategorii, formát studia, rok, pro který je záznam pořízen a příjem:

Výřez z datové sady
Příprava grafu

Když do grafu vložíme na osu rok a jako hodnoty (jak pro sloupce, tak pro spojnici) příjem, tak výsledek bude vypadat následovně:

Graf s vloženými hodnotami

Takto zobrazený graf není příliš reprezentativní. Z toho důvodu udělám pár úprav. Upravím nadpis tak, že nadpis zarovnám na střed a převedu font na tučný. U obou os nechám skrýt pojmenování a osu Y nechám skrýt celou. V posledním kroku přesunu legendu do středu osy X.

Zlepšený graf s hodnotami
Příprava funkce v jazyce DAX

Graf začíná vypadat lépe ale v této chvíli stále nesplňuje slíbené popisky. Abychom je získali, tak musíme začít s připravovat funkci v DAXu. Podstatou celé této funkce je nalézt a uložit si největší a nejmenší číselnou nebo datumovou hodnotu, což provedeme promocí funkce Calculate(MIN() nebo MAX(), Tabulka v celkovém stavu, jaký využívá graf). Není tedy třeba, abych používal vždy jen rok, měsíc a den, ale mohu stejně tak pracovat i s celými daty. Když dojde k nalezení a uložení nejmenší a největší hodnoty, pak je potřeba na místo této hodnoty zobrazit příjem. O tuto pasáž se stará funkce IF(), která pokud je jedna z podmínek splněna, vrátí příjem, jinak vrátí prázdnou hodnotu pomocí funkce BLANK().

DAX funkce na zobrazení prvního a posledního popisku
Úprava grafu

Funkci jsem vložil opět do připraveného grafu a vložil jsem ji do sloupců na místo příjmu jako celku. Výsledek je takový, že nově vidím pouze dva sloupce, první a poslední, s hodnotou součtu příjmů místo sloupců pro všechny roky.

Graf s vloženou funkcí z předchozího kroku

Graf už vypadá mnohem lépe. Další krok je nyní takový, že sloupce v grafu přebarvím na stejnou barvu, jako má pozadí. V tu chvíli samozřejmě sloupce neuvidím, takže si zapnu popisky hodnot a povolím v nich přizpůsobení pro jednotlivé řady. Pro spojnici tyto popisky znovu deaktivuji a nechám je zapnuté pouze pro sloupce.

Skryté sloupce a ponechané pouze popisky hodnot sloupců

V grafu již opravu vidíme popisky pouze u prvního a posledního bodu grafu. Ještě tu jsou ale dva aspekty, které by bylo dobré vyřešit. První z nich je nekonzistence popisků, kdy jeden popisek je nad spojnicí a druhý pod. To můžeme vyřešit velmi jednoduše tím, že nastavíme popisky, aby se u sloupců zobrazovali uvnitř sloupce a nahoře. Osobně deaktivuji i pozadí pro popisky, abych předešel možnému rušivému momentu. Mohu rovnou nastavit i velikost písma a barvu, aby popisky byly graficky sjednocené s osou a výsledek působil jednotně.

Popisky dat upravené do jednotného formátu se spojnicí
Úprava legendy grafu

Poslední věcí, kterou musíme nastavit, je legenda. Ta v tuto chvíli obsahuje název funkce na sloupcích i nicneříkající název spojnice. Z tohoto důvodu jsem přejmenoval „Price“ na Příjmy zaměstnanců.

Popisek legendy u Spojnice

U „První a poslední popisek“ je to trochu složitější a budeme si muset pomoct aplikací Mapa znaků nebo taktéž Character Map. Pokud bychom chtěli místo názvu „První a poslední popisek“ dát mezeru, aby výsledek působil prázdně, tak Power BI provede automatickou změnu názvu zpět na původní název. To ale neplatí o speciálních znacích. V těch se totiž nachází například U+200D neboli Zero Width Joiner, ten Power BI uzná a nepřepíše ho zpět na původní název. Provedu tedy výběr přes Select a uložení přes Copy.

Mapa znaků

Přejmenuji název u funkce aplikované na sloupce na zkopírovaný znak a dostanu kýžený výsledek.

Funkce s prázdným názvem díky mapě znaků
Výsledek úprav na grafu

Takto připravený graf je čistý, snadno čitelný a přehledný. Stejným způsobem, jen s menší úpravou DAXového kódu, můžete docílit jen poslední nebo jen první hodnoty.

Aplikování grafu na další hodnoty

Nový článek s názvem Spojnicový graf s první a poslední hodnotou byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/spojnicovy-graf-s-prvni-a-posledni-hodnotou/feed/ 0
Aktualizace červenec 2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualizace-cervenec-2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2020/#comments Tue, 21 Jul 2020 20:22:25 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31321 Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace červenec 2020

V tomto článku se podíváme, jaké hlavní nové funkce si pro nás přichystala červencová aktualizace Power BI. Jejich kompletní seznam je pak dostupný na blogu Power BI.

Legenda pro barevnou škálu u grafů

 • Při nastavení podmíněného formátování barvy dat dle barevné škály (Color scale), je automaticky do vizualizace přidána barevná legenda.
 • Legendu je dále možné formátovat nebo skrýt.

nastavení barevné škály na grafu

 

legenda barevné škály v grafu

 • Pozor, není možné používat barevnou škálu podmíněného formátování a současně manuálně zvolit sloupec pro rozdělení dat dle legendy.
 • Tato funkce je přidána pro sloupcové grafy (Stacked bar chart, Clustered bar chart, 100% stacked bar chart), pruhové grafy (Stacked column chart, Clustered column chart, 100% stacked column chart) a bodový graf (Scatter chart).

Detekce typu dat

 • Volba (především možnost vypnout) automatické detekce datového typu byla konečně přesunuta do globálního nastavení.
 • Doporučujeme všem (nehledě na to, zda s Power BI začínáte, nebo jste expert) automatickou detekci vypnout. Je totiž dobrou praxí nastavit datový typ na sloupcích až v posledním kroku Power Query.

globální nastavení automatické detekce datového typu

Spouštění externích nástrojů (Preview)

 • Tato funkce ve verzi preview umožní rychlé spuštění externích nástrojů pro aktuálně otevřený model.
 • V současnosti jsou podporovány následující nástroje (jejich popis a odkazy ke stažení zde):
  • ALM Toolkit – nástroj pro porovnání datových modelů
  • DAX Studio – program používaný pro psaní náročnějších DAX výpočtů
  • Tabular Editor – software, který umožňuje tvorbu a správu datových modelů

externí nástroje v power bi desktop

Další změny

 • Do jazyka DAX bylo přidáno velké množství finančních funkcí z excelu (jejich kompletní seznam zde).
 • Záložka Model i pro data z Analysis services (psali jsme o této funkci zde) je nyní veřejně dostupná.
 • Relativní časový filtr (slicer) je již také veřejně dostupný.

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2020/feed/ 2
Role v Power BI Service https://www.jaknapowerbi.cz/role-v-power-bi-service/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=role-v-power-bi-service https://www.jaknapowerbi.cz/role-v-power-bi-service/#respond Wed, 15 Jul 2020 08:20:00 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31310 Nový článek s názvem Role v Power BI Service byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Role v Power BI Service

Pracovní prostory (Workspaces) jsou základním stavebním kamenem prostřední Power BI Service a poslední dobou prošly znatelnými změnami. Jednou z největších změn, které pracovní prostory obdržely, je změna v oprávněních, které lze nově v prostředí použít. V aktuální době vedle sebe v Power BI Service existují pracovní prostory dvojího typu. Jde o prostory nového a klasického typu. Klasické prostory zde byly od začátku a je možné je na nový typ převést v nastavení.

Role v klasickém pracovním prostoru

Zde existují jen dvě role, které se přímo vážou na pracovní prostor, a jde o role „Správce“ a „Člen“.

Role u klasického pracovního prostoru
 • Členové mohou upravovat obsah v uvnitř pracovního prostoru, jako je například datová sada, sestavy nebo datové toky. Členové mohou taktéž publikovat do pracovního prostoru z Power BI Desktop a z prostoru následně vytvořit aplikaci.
 • Správci kromě schopností role „Člen“ mají možnost editovat pracovní prostor včetně přidávání přístupů dalším členům a skupinám.

Role v novém pracovním prostoru

V těchto prostorech se dostáváme k trochu širším možnostem, které v rámci rolí máme. Nově nám totiž přibyly další dvě role. Konkrétně to pak jsou role čtyři – „Správce“, „Člen“, „Přispěvatel“ a „Prohlížející“.

Role nového pracovního prostoru

Kvůli novým rolím je potřeba si jednotlivé schopnosti rolí trochu více rozpadnout.

sCHOPNOST
sPRÁVCE
čLEN
pŘISPĚVATEL
pROHLÍŽEJÍCÍ
Aktualizovat / odstranit pracovní prostor ANO
Přidat / odebrat uživatele (i správce), skupiny ANO
Povolit přispěvatelům aktualizovat aplikaci pro daný pracovní prostor ANO
Přidávat členy nebo jiné uživatele s nižší úrovní oprávnění ANO ANO
Publikovat a měnit oprávnění u aplikace ANO ANO
Aktualizovat aplikaci ANO ANO
Sdílet součásti pracovního prostoru nebo sdílet aplikaci ANO ANO
Povolit ostatním sdílet části pracovního prostoru dále ANO ANO
Propagovat aplikace na domovské stránce kolegů ANO ANO
Propagovat řídicí panely a sestavy na domovské stránce kolegů ANO ANO ANO
Vytvářet / upravovat / odstraňovat obsah v pracovním prostoru ANO ANO ANO
Publikovat v pracovním prostoru sestavy, odstraňovat obsah ANO ANO ANO
Vytvořit sestavu v jiném pracovním prostoru na základě datové sady v tomto pracovním prostoru ANO ANO ANO
Kopírovat sestavu ANO ANO ANO
Naplánovat aktualizaci dat prostřednictvím místní brány ANO ANO ANO
Změnit nastavení připojení k bráně ANO ANO ANO
Zobrazit položku a interaktivně s ní pracovat (Pokud máte Power BI Premium, tak i bez PRO licence) ANO ANO ANO ANO
Číst data uložená v tocích dat (DataFlow) pracovního prostoru ANO ANO ANO ANO

Nový článek s názvem Role v Power BI Service byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/role-v-power-bi-service/feed/ 0