www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Mon, 10 Jun 2024 06:14:00 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.5.4 https://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2020/02/favicon.ico www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Power BI aktualizace | květen 2024 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-kveten-2024/ Fri, 24 May 2024 11:48:58 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34934 Power BI aktualizace | květen 2024 Vítejte u Power BI...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | květen 2024 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI květen 2024

Power BI aktualizace | květen 2024

Vítejte u Power BI novinek za květen 2024 – k dispozici jsou aktualizace na On-Object Interaction, general availability DAX query view, více možností s Copilotem a možnost zobrazování reportů na OneDrive a Sharepoint. A mnoho dalšího samozřejmě. 

Microsoft Build Announcements

21. – 23. 5. 2024 probíhá Microsoft Build 2024, na kterém představovaly nejnovější inovace do platformy Microsoft Fabric, která se postupně stává robustnější a customizovatelnější vůči unikátním potřebám každé organizace. Všechny novinky shrnuje tento článek.

Sleva na Microsoft Fabric certifikaci 

Všichni, kdo absolvovali Fabric AI Skills Challenge, získali free voucher na DP-600 zkoušku, která vede k Fabric Analytics Engineer Associate certifikaci. Zůstává to, že dobrými podklady pro zkoušku najdeme ve Fabric Career Hubu.

Pro ty, kdo Fabric AI skills challenge zmeškali, je tu možnost získat alespoň 50 % slevu, když absolvují tzv. 30 days to learn it Fabric challenge

Reporting | Power BI květen 24

Modern tooltip defaultně zapnutý

Power BI tooltipy údajně procházejí evolucí, která povede k rozšíření funkcionality – za začátek můžeme brát modern tooltips v default režimu – známe už někajkou dobu z preview. Má jít o první krok k sérii velkých změn – slíbena je revoluce tooltip managementu a velká míra customizace.

power bi-may 2024-reporting-modern tooltip

O potenciálu a celkové vizi pro nové tooltipy si můžete přečíst v dedikovaném blogu.

Matrix layouts

Inspirace se čerpala z dobře známých exelovských kontingenčních tabulek. Cílem je postavit nové funkce a možnosti na pevnějších základech. Teď v květnu se představují tzv. Matrix Layouts – compact, outline a tabular, díky kterým můžeme upravit uspořádání maticových komponent podobně jako v Excelu. 

power bi-may 2024-reporting-matrix layouts

Navíc k layoutům dostáváme možnost dále customizovat pomocí “Repeat row headers”. Opět funkce inspirována Excelem, která umožňuje upravit matici tak, aby připomínala tabulku. Máme v rukou více flexibility a můžeme do Power BI přenést trochu Excel feelingu při tvorbě reportů – dostupné pouze pro layouty Outline a Tabular!

power bi-may 2024-reporting-matrix layouts-repeat row headers

Další novou možností je vkládání prázdných řádků – můžeme tak od sebe například separovat kategorie a zlepšit čitelnost matice a reportu vůbec. Tato cesta má navíc připravovat půdu pro další vylepšení pro možnosti zobrazení a formátování totals/subtotals a rows/column headers.

power bi-may 2024-reporting-matrix layouts-insert blank rows

Podrobněší info najdete v dedikovaném blogu

Line charts aktualizace

Minulý měsíc bylo představeno několik vychytávek v možnostech formátovat liniové grafy. Květen toto posouvá ještě o něco dále:

 • Hide/show lines: kontrola nad visibilitou čar = čistší reporty
 • Customizované line patterns: máme na výběr z několika druhů/vzorců pro jednotlivé čáry, které můžeme upravovat dle kontextu dat, například
 • Auto-scaled line patterns: škálování line patterns dle dat
 • Line dash cap: možnost customizovat jednotlivé elementy čár
 • Novoty napříč ostatními typy čar: vylepšení v rámci reference lines, forecast lines, leader lines, small multiple gridlines, divider nových karet

Vše ohlášeno v tomto dedikovaném blogu.

On-object Interaction aktualizace

Nově podpora pro Small multiples, waterfall a matrix vizuály. 

power bi-may 2024-reporting-on-object-small multiples
power bi-may 2024-reporting-on-object-waterfall
power bi-may 2024-reporting-on-object-matrix

Dále dostáváme známý pane manager i do mobile layout view.

power bi-may 2024-reporting-on-object-on-object
Publish to folders (preview)

Nedávno byly představeny folders for workspaces, což nám umožňuje vytvářet hierarchickou strukturu pro lepší organizaci a sprácu itemů v Power BI Service. Nyní můžeme z Desktopu publikovat přímo do specifických složek v rámci WS. 

 

power bi-may 2024-reporting-publish to folders

Musíme to zapnout v nastavení – Publish dialogs support folder selection 👇

power bi-may 2024-reporting-publish to folders-settings
Můžeme se ptát Copilota na data v modelu (preview) 

Tohle už bylo v jistém smyslu možné – nyní ale lze jít ještě více do hloubky a dostat odpovědi přímo z modelu. Stačí položit otázku a pokud odpověď není v reportu přítomna, Copilot pošle dotaz do modelu a vrátí otázku ve formě vizuálu.  

power bi-may 2024-reporting-copilot

Tato možnost byla vypuštěna jak v Edit, tak ve View pohledech v Power BI Service. Jakožto preview feature se to musí zapnout v Copilot panelu.

Modeling | Power BI květen 24

DAX query view – general availability

Jedná se o čtvrtý pohled v Power BI Desktop, který slouží k posílání dotazů do sémantického modelu.

DAX query view poskytuje několik způsobů, jak zvýšit produktivitu práce s DAXem: 

 • Quick queries – DAX query přímo z kontext menu data panelu + až 100 řádků tabulky, statistiky sloupce, editování a validace metrik na pár kliků
 • Autoři DirectQuery modelů mohou také používat – možnost zobrazit data v tabulkách kdykoli
 • Vytváření a editace metrik – jednu nebo i více zároveň, pozorování změn v akci, aktualizace modelů
 • Prohlížení DAX queries vizuálů – Performance analyzer > run in DAX query view
 • Psaní DAX queries – možnost vytvářet DAX queries s pomocí Intellisense, formátování, komentování, zvýrazňování syntaxe + další profi možnosti jako “Change all occurrences”, expand/collapse sekcí, find and replace možnost

Zdroje pro hlubší ponoření do problematiky: 

DAX query view s Copilotem – aktualizace (preview)

Run DAX query before you keep it – dříve šlo query pustit až po tom, co bylo akceptováno nebo byl Copilot zavřen – nyní lze to můžeme pustit a až po tom se rozhodnout, zda si chceme nechat nebo ne

power bi-may 2024-modeling-copilot

Konverzační způsob stavby query – nyní povoleny úpravy prostřednictvím přidávání dalších promptů

power bi-may 2024-modeling-dax query-copilot

Syntax checks na vygenerovaných queries – před tím neexistovaly, nyní je syntaxe kontrolována a prompt je vždy automaticky upraven a poslán ještě jednou. Pokud selže i napodruhé vrátí se zpráva, že query obsahuje chybu s nabídkou přepsání požadavku nebo úpravy vygenerované query

power bi-may 2024-modeling-dax query-copilot-error

Nové “inspire buttons” – pomocná tlačítka k rychlejšímu startu s Copilotem

power bi-may 2024-modeling-dax query-copilot-inspire

Další zdroje k detailnějšímu průzkumu:

Manage relationships – nové dialog okno
power bi-may 2024-modeling-manage relationships

Nyní nabízí kompletní přehled všech vazeb společně s klíčovými vlastnostmi na jednom místě. Lze vytvářet i upravovat. 

power bi-may 2024-modeling-manage relationships-new dialog

Navíc lze i filtrovat a zaměřit se na specifické vazby dle kardinality:

power bi-may 2024-modeling-manage relationships-filter

Více v dokumentaci.

Refresh počítaných sloupců a tabulek referencováním DirectQuery zdrojů

Umožněn refresh počítaných sloupců a tabulek pro všechny DirecQuery zdroje, které používají single sign-on autentifikaci v Power BI Service. To se týká zdrojů, které používáme při práci s kompozitními modely na Power BI sémantických modelech a Analysis Services. 

Před tím pokusy o refresh v tomto scénáři vracely následující chyby: 

“Refresh is not supported for datasets with a calculated table or calculated column that depends on a table which references Analysis Services using DirectQuery.”

nebo

“Refresh over a dataset with a calculated table or a calculated column which references a Direct Query data source is not supported.”

Nutno používat specifické credentials: 

 • používáme sdílenou cloud connection, kterou jsme přiřadili a/nebo,
 • povolili jsme granular access control pro všechny typy connections

Jak to udělat:

 1. Vytvoříme a vypublikujeme náš sémantický model, který používá single sign-on DirecQuery zdroj. To může být kompozitní model, ale nemusí nutně. 
 2. V nastavení sémantického modelu v Gateway and cloud connections namapujeme každou jednu single sign-on connection ke specifické connection. Pokud ji nemáme, zvolíme Create a connection. 
power bi-may 2024-modeling-refresh calculated items
 1. Pokud vytváříme novou connection, vyplníme connection details a klikneme Create – ujistíme se, že volíme “Use SSO via Azure AD for DirectQuery queries”:
power bi-may 2024-modeling-refresh calculated items-new connection

2. vybereme connection, pro každý single sign-on DirectQuery source a hitneme Apply. 

power bi-may 2024-modeling-refresh calculated items-new connection-apply

3. Můžeme refreshovat manuálně nebo nastavit scheduled refresh a potvrdit, že vše funguje. 

Model Explorer a autorizace calculation groups v Power BI Desktop – general availability

Model Explorer najdeme v Model view – sémantické modelování je ještě jednodušší s novým tree pohledem s počtem itemů, searchem, kontextuálními cestami k editaci všech modelových itemů. Máme tam top level vlastnosti modelu i možnost rychle vytvářet vazby v properties panelu. Navíc byl updatováno i UI data panelu – konzistentní s Office a Teamsy. 

Autorizace CG byla implementována na základě feedbacku komunity. CG významně redukují počet nadbytečných metrik tím, že umožní definovat DAX formulku jako calculation item, který je možné aplikovat na existující metriky. 

Dostupné v PBI Desktop i při úpravách modelů v rámci workspacu.  

power bi-may 2024-modeling-model explorer

Více informací zde: 

Data connectivity | power bi květen 24

Microsoft Entra ID SSO podpora pro Oracle database

Oracle database dostal podporu pro single sign-on v Power BI Service s Microsoft Entra ID autentifikací. 

Microsoft Entra ID SSO umožňuje single sign-on k přístupu k datovým zdrojům, které se spoléhají na Microsoft Entra ID based autentifikaci. Když konfigurujeme Microsoft Entra SSO pro příslušný datový zdroj, dotazy běží pod Microsoft Entra identitou uživatele, který interaguje s Power BI reportem.

power bi-may 2024-data connectivity

Více k tématu v Microsoft Learn.

Certifikované konektory – updates
Zobrazení reportů v OneDrive a SharePointu s live connected sémantickými modely

Květen 2023 se představila integrace mezi Power BI a OneDrive/Sharepoint, která se vztahovala pouze na reporty s daty v import módu – to dnes už neplatí nyní zahrnuje i reporty s live connected daty. 

power bi-may 2024-data connectivity-one drive-sharepoint in browser

Více v dokumentaci.

Service | Power BI květen 24

Storytelling v PowerPointu – image mode updates
 1. Add-ins, které byly uloženy jako “public snapshot” mohou být vytisknuty a nebudou vyžadovat permission checks
 2. Můžeme použít “show as saved image” přímo v add-inu, který byl uložen jako “Public snapshot” – tímto nahradíme add-in obrázkem = rychlejší load
Storytelling v PowerPointu – data update notifikace

Nová notifikace, která říká, že v reportu jsou nová data a navrhne refresh. 

Developers

Podpora Git integrace pro sémantické modely v Direct Lake

Direct Lake sémantické modely jsou nyní podporovány v rámci Fabric Git Integrace – umožnění jednodušší version control, rozšířenou kolaboraci mezi developery, ustanovaní CI/CD pipelines.

power bi-may 2024-developers-direct lake git integrace

Více o version control, testování a více v dokumentaci

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | květen 2024 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | duben 2024 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-duben-2024/ Wed, 17 Apr 2024 11:16:16 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34867 Power BI aktualizace | duben 2024 K dispozici jsou nové...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | duben 2024 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Digitální akademie Power BI

Power BI aktualizace | duben 2024

K dispozici jsou nové možnosti formátování liniových grafů, spousta novinek pro storytelling v PowerPointu, až 1000 dynamických subskripcí na Power BI i paginated reportech a Copilot Panel v Power BI Desktop. Power BI novinky duben 2024!

Keynote z prvního dne Fabric conference je online

Většina z nás tento event zmeškala, což vůbec nevadí, protože my se můžeme na vybrané přednášky kouknout na youtube kanále Fabricu – Microsoft Fabric YouTube Channel.

Postupně tam budou publikovány všechny keynote sessions a další obsah, který při konferenci vznikl a postupně bude vznikat na Fabric témata. 

Keynote session prvního dne odprezentoval viceprezident Azure data, Arun Ulag, připichujeme tady dolů. 👇 

FREE Microsoft Fabric certifikace – stále k dispozici! 

DP-600 test je už nějakou dobu v GA, ta vede k certifikaci Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate

MSFT k certifikaci tradičně postavil career hub, který popisují následujícím způsobem best free on-demand and live training, exam crams, practice tests and more.

Dále pořádá free live learning sessions, které povedou Microsoft Fabic experti od 16. dubna do 8. května v angličtině i španělštině. Registrace možné na Learn together webu.

FREE exam je možno získat dokončením Fabirc AI Skills Challenge, která běží pouze do 19. dubna. 

Reporting | Power BI | duben 2024

Nový vizuál – 100% stacked area chart

Tyto vizuály zobrazují relativní procento vícero datových řad ve skládaných oblastech, kde se součet vždy rovná 100 %. Je ideální pro zobrazení poměru jednotlivých sérií k celku a toho, jak se mění v čase. Najdete jej ve visual gallery (vyznačeno na obrázku), on-object dialogu nebo ve formát paneu, hned vedle Stacked area chart (skládaného plošného grafu).

power bi-april 24-reporting-new visual
Vylepšení liniových grafů

Větší flexibilita přichází s novými “line control” funkcemi. 

nastavení transparentnosti barvy jednotlivých čar > Lines > Colors > Transparency

 • nastavení bravy a transparentnosti každé série výběrem v “Apply settings to” dropdwom menu
 • Monotone a nový Cardinal smooth typ pro ještě lepší kontrolu vizuální stránky
 • before, center a after step” možnosti slouží k vycentrování “schodového” zobrazení na danou hodnotu na ose x
power bi-april 24-reporting-line nehancement

Co se týče liniových grafů, údajně nás toho čeká mnohem více a máme se na co těšit. 

Vylepšení Q&A vizuálu o Linguistic Relationships s pomocí Copilota

Zlepšování lingvistického schématu je důležitým krokem k zajištění toho, aby Q&A vizuál rozuměl široké škále otázek, které by uživatelé mohli v souvislosti s organizačními daty pokládat. To je důvod, proč byla v září přidána do Q&A nasavení přidána nová sekce, která umožňuje přidat custom jazykové vztahy a naučit Q&A slova, která kvalifikují nebo spojují konkrétní data.

Vymýšlení všech různých termínů, která mohou lidé používat při práci s data, je pracné a náročné. MSFT proto pracuje na způsobech, jak tento proces usnadnit – v listopadu představil způsob, jak rychle generovat nová synonyma pro názvy tabulek a sloupců v modelu a tento měsíc představil stejnou funkcionalitu ALE! pro lingvistické vztahy – Linguistic Relationships!

Když otevřeme report s Q&A vizuálem a máte povolenou/k dispozici funkci Copilot a už jsme přidali v minulosti nějaká synonyma, zobrazí se nyní banner s výzvou k přidání vazeb pomocí Copilota – viz. obrázek.

power bi-april 24-reporting-QandA enhancements

Na rozdíl od synonym nebudou vazby generované Copilotem použity k pochopení vstupů v přirozeném jazyce, dokud je neschválíme! Musíme si tedy být jisti, že přijímáme jen ty, které pro náš model fungují.

Copilot a pomoc s interpretací otázek Q&A

Nyní také můžeme použít Copilota ke zlepšení Q&A enginu pro rozpoznávání výrazů. Tato nová funkce se spustí, když se Q&A zeptáme na otázku, která používá slova nebo fráze, které Q&A vizuál nerozpozná. Zjistí ale, že mohou odkazovat na definované datové entity – tabulky nebo sloupce.

Copilot poté zkontroluje neznámé výrazy, aby zjistil, zda existuje nějaká rozumná shoda – a pokud ano, vrátí odpověď jakoby za Q&A vizuál tak, jako by se stalo, pokud by existovalo/bylo definované vhodné synonymum.

power bi-april 24-reporting-QandA enhancements-copilot

Tato funkce nemá synonyma nahrazovat. Přidávání vhodných synonym pro datové entity v sémantickém modelu je stále (i pro efektivitu Copilota) důležité pro vytvoření adekvátních shod – zvětšují tedy prostor pro kontrolu podobností. Tato funkce má pouze rozšířit rozsah vstupů, které Q&A rozpozná, ale stejně jako multiplikátor zlepší rozpoznávání dobře modelovaných dat mnohem efektivněji než nedobře modelovaných dat.

Tato funkce bude automaticky zapnutá, pokud již máme zapnutou funci vytváření synonym s Copilotem. Jde však manuálně vypnout v Suggestion setting menu > Synonym tab v rámci Q&A nastavení. 

power bi-april 24-reporting-QandA enhancements-copilot-settings

Data connectivity

Snowflake (konektor update)

Snowflake konektor byl updatován a podporuje použití dynamických tabulek (dynamic tables). 

Service | Power BI | duben 2024

Storytelling v PowerPointu – vylepšený image mód v rámci PowerPoint add-inu

Ukládání Power BI obsahu jako obrázek zjednodušeno.

Bylo přidáno nové drop-down menu přímo do footeru add-inu. V rámci menu můžeme zvolit, zda chceme zobrazit živá data nebo snapshot = jednodušší výběr mezi živými a statickými daty. 

Pro samotné snapshoty máme nyní dvě nové možnosti: 

 • Public snapshot: kdokoli, kdo může zobrazit prezentaci, může zobrazit i obrázek
 • Snapshot: pouze ti, kdo mají přístup k danému reportu v Power BI, budou schopni zobrazit obrázek

Bylo vypnutý defaultní snapshot – thumbnail slidu (úvodní obrázek) se nezobrazí defaultně (to platí i pro případy, kdy vložím slide třeba do emailu), ale zobrazí se pouze když se add-in spustí a jsou zkontrolována potřebná oprávnění. 

Toto nastavení platí i pro práci v rámci webového prohlížeče. Platí, že nemůžeme změnit live pohled na snapshot v rámci webového prohlížeče, ale pokud někdo jiný změní zobrazení na stejném souboru v rámci desktop aplikace, bude to respektováno a přeneseno i do zobrazení v rámci webu. 

power bi-april 24-service-storytelling-snapshot
Storytelling v powerpointu – Auto refresh kontinuální slideshow

PowerPoint nám umožňuje nepřetržitě rolovat prezentaci na playback. Je to obzvláště užitečné, pokud chceme prezentaci pouštět veřejnosti bez nutnosti lidské interakce. 

Pokud taková prezentace obsahuje Power BI add-in, data v rámci tohoto add-inu bude dříve či později nutné refreshovat – add-in získá data z Power BI ve chvíli, kdy je slide nahrán nebo když někdo manuálně data aktualizuje. 

S novým automatickým refreshem v rámci slide show módu můžeme nastavit automatický refresh dat a zajistit tak, že prezentovaná data budou vždy aktuální. 

power bi-april 24-service-storytelling-slide show

Zapnout automatický refresh můžeme ve footeru add-inu – Add-in options > Slide show settings > zaškrtneme Automatic refresh in slide show a nastavíme požadovanou frekvenci.

Auto refresh se uskuteční pouze v průběhu slide show, nikoli při editování prezentace. 

Storytelling v PowerPointu – automatické vyplnění názvu slidu

Když přidáme Power BI add-in na prázdný slide, který ještě nemá title – je zde možnost využít této nové funkce. Navrhne nám možnosti založené na obsahu v dd-inu – může to být název reportu, název stránky reportu, obojí. Stačí vybrat optimální variantu a kliknout na Add title.

power bi-april 24-service-storytelling-auto title
Nová Fabric metadata scanning app

Postavená na kapacitách sady Admin REST APIs (kolektivně známých jako scanner APIs) v rámci Fabricu. Může být použita jako referenční rámec pro adminy, které zajímá využití Scanner APIs ke katalogizaci a reportování metadat všech Fabricových itemů v jejich organizaci.  

Fabric metadata scanning app zpracovává všechny kroky pro volání scanner API včetně ověřování, paralelismu, omezení a přírůstkového skenování. Kromě toho poskytuje centrální konfigurační soubor, který lze snadno upravit tak, aby vyhovoval specifickým potřebám volajícího. V současné době je podporováno ověřování service principála i delegovaného tokenu.

Appka je k dispozici jako Microsoft open-source projekt a je otevřena k návrhům a zlepšením na githubu.

Dynamické subskripce pro Power BI a paginated reporty

Nyní v rámci této nové funke můžeme posílat až tisícovce uživatelů (namísto 50, což byl doteď limit). Pro existující subskripce bude automaticky možné rozesílat 1000, pokud náš model obsahuje tolik řádků. Je nutné editovat nastavení, pokud necheme posílat tolik subskripcí a máme tolik řádků. Více o novince pro Power BI reporty a paginated reporty.

power bi-april 24-service-dynamic subscriptions

Funkce je dostupná v některých regionech už teď – nicméně v závislosti na tom, kde máme lokalizovaný tenant, může v některých případech spuštění trvat až dva týdny.

Mobile | Power BI | duben 2024

Podpora složek / files v pracovních prostorech

Power BI mobilní appky podporují složkovou strukturu v pracovním prostoru – můžeme tedy přistoupit k itemům, které jsou organizovány do složek uvnitř jednoho našeho pracovního prostoru přímo na aplikaci.

power bi-april 24-mobile-folders support

Pracovní prostory a složky jsou Fabricovými entitami – to znamená, že do pracovního prostoru můžeme přidávat i položky/itemy, které nemusí nutně být Power BI items. V rámci mobilní aplikace však budou přístupné a viditelné položky, které jsou Power BI itemy. Pokud složka obsahuje jiné než Powre BI itemy, nebudou na Power BI mobilní aplikaci viditelné.  

Nová “Clear barcode” akce ve footeru reportu

Pokud je nějaké pole v našem medelu označeno jako “barcode”, můžeme použít mobilní zařízení s foťákem ke skenování čárových kódů skutečných objektů a filtrovat tak reporty, které stojí nad tímto modelem. Tato funkce je extrémně užitečná v retailu, kde můžeme naskenovat jakýkoli kus zboží a okamžitě získat report zobrazující data dané položky jako např. inventurní info, informace o prodeji produktu, atd.). 

Tento měsíc ke zjednodušení procesu bylo přidáno tlačítko do footeru reportu, které umí na jeden klik vyčisitit filtr z předchozího skenování.

Více o skenování čáorvých kódů zde.

power bi-april 24-mobile-barcode scanning
Full screen mode pro Power BI položky

MSFT pokračuje ve zjednodušování uživatelské zkušenosti s mobilními appkami, kdy v centru zájmu stojí pracovníci, kteří je používají, a jejich zájmy – tedy rychlý přístup k potřebnému obsahu. V tomto měsíci byla přidána možnost otevřít Power BI itemy ve full screen módu, takže uživatelé zobrazit data v maximální možné podobě. 

Otevření itemu v tomto režimu je podporováno jak pro tzv. launch items tak i pro univerzální odkazy. 

Launch item = Power BI item (report, page, appka, atd.), kterou si uživatel zvolil jako defaultní / automaticky spouštějící se vždy, když spustí mobilní aplikaci. Nyní můžeme nastavit i to, že se tento item zobrazí automaticky ve full screen módu.

Nastavit můžeme v Settings > Launch item > Open in full screen

Admini můžou toto nakonfigurovat globálně pro všechny uživatele prostřednictvím MDM nástroje, který podporuje AppConfig file. 

Stejného docílíme i využitím query parametru ? fullscreen=1 v rámci url Power BI itemu – funguje, když tento item s takovým parametrem použijeme v mobilní aplikaci. 

power bi-april 24-mobile-power bi items-fullscreen mode

VisualiZations

Nové custom vizuály zde.

Analytics | power bi | duben 2024 

Copilot pane v Power BI Desktop (preview)

Už dříve letos se ohlásilo preview Copilota pro všechny zákazníky s Premium/Fabric kapacitou v rámci Power BI Service.  Stejná věc je nyní k dispozici pro tvorbu reportů v Power BI Desktop. Uživatelé tak mohou vytvářet reporty rychleji a jednodušeji – k dispozici máme Copilot panel v rámci pohledu na report (report view) a zatím můžeme:

 • Vytvářet report page – Copilot vytvoří celou report page identifikováním tabulek, polí, metrik a grafů, které pomohou začít tvořit report. 
 • Sumarizovat semantický model – Copilot pomůže porozumět modelu sumarizací dat v něm
 • Navrhovat témata – Copilot navrhne téma pro stránky reportu

Více informací o tom, jak začít zde.

power bi-april 24-analytics-copilot pane

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | duben 2024 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | březen 2024 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-brezen-2024/ Thu, 04 Apr 2024 11:42:10 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34791 Power BI aktualizace | březen 2024 Vítejte u Power BI...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | březen 2024 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI březen 2024

Power BI aktualizace | březen 2024

Vítejte u Power BI novinek březen 2024! Dorazily nové aktualizace pro vizuální výpočty, úpravy datového modelu v Power BI Service a poskytování subscriptions na reporty na OneDrive SharePoint. Únorové novinky zde

Free Microsoft Fabric certifikace

DP-600 exam je generally available – vše o certifikaci zde.   

Microsoft k rychlejšímu učení poskytuje Fabric Career Hub, kde můžeme najít free on-demand i live školení,  praktické testy, apod. 

MSFT opět dává možnost získat certifikaci kompletně zdarma v případě dokončení Fabric AI Skills challenge – běží do 13. března do 19. dubna

Reporting | Power BI | březen 2024

Visual calculations update (preview)

Nyní můžem přidávat vizuální výpočty v Power BI Service. V rámci edit módu stačí kliknout na New calculation v kontextovém menu – viz obrázek.

power bi update-march 24-reporting-visual calculations

A nejenom to – v případě, že v Service máme report, který už vizuální výpočty obsahuje, máme nyní možnost je editovat. Vyberem daný vizuál a následně Edit calculation – viz. obrázek.

power bi update-march 24-reporting-visual calculations-1

Více o vizuálních výpočtech: 

Blog nebo dokumentace

On-object Interaction updates

Na základě feedbacku se MSFT snaží vyvážit potřeby stávajících uživatelů, kteří dávají přednost rychlému vytváření vizuálů v panelu, s potřebami nových uživatelů, kteří potřebují pomoc při výběru typu vizuálu nebo vhodných polí, již není nutné volit jednu nebo druhou variantu a mít zapnuté obojí.

Tento měsíc tedy došlo ke zjednodušení build panelu a přesunutí funkce vizuálních návrhů tak, aby byla dostupná pouze na daném objektu prostřednictvím build tlačítka (viz. obrázek dole).

power bi update-march 24-reporting-on-object

Podpora pro Gauge visual – double click – formátovací mód – right-clickem vyberem tu část, kterou chceme formátovat prostřednictvím mini-toolbaru.  

power bi update-march 24-reporting-on-object-gauge
power bi update-march 24-reporting-on-object-gauge-1

Pane switcher byl přejmenován na Page manager a zároveň byl vylepšen. Na základě zpětné vazby bylo aktualizováno pořadí jednotlivých komponent a přidána některá nastavení.

 

power bi update-march 24-reporting-on-object-page manager
Mobile layout auto-create (preview)

Nejlepší způsob, jak číst Power BI reporty na mobilních telefonech? Primárně bychom měli mít mobilní reporty optimalizované přesně pro tento účel. To však vyžaduje extra práci. Už to tak být ale nemusí. 

Nyní můžeme generovat tzv. mobile-optimized layouty na jeden klik pro nové i existující reporty. Když se v Power BI Desktop překlikneme na mobile layout view a canvas je prázdný, můžeme vytvořit mobilní layout kliknutím na Auto-create tlačítko.

Engine pod tím rozumí původímu layoutu reportu a vychází z něj – bere v potaz pozici, velikost, typ a pořadí jednotlivých vizuálů, které obsahuje. Pracuje i se skrytými vizuály – takže v případě, že v původním reportu máme bookmarky, které nějakým způsobem mění visibilitu reportu, budou automaticky vytvořeny a fungovat i v mobilním layoutu. 

Automaticky vytvořený mobilní layout reportu můžeme editovat. V případě, že se nám nelíbí výsledek, můžeme si vše následně doladit dle libosti. Můžeme tuhle funkci tedy brát za jakýsi strating point a kratší cestu k perfektnímu mobilnímu reportu. 

Musí se to zapnout > File > Options and settings > Options > Preview features >  Aute-create mobile layout

power bi update-march 24-reporting-mobile layout
Rozšíření integrace prostorových dat: Shapefile Support v Azure Maps

Po úspěšné integraci WKT a KML formátů v minulém měsíci se přidává další formát – Shapefile. Na dva kliky nyní můžeme plynule překrývat svá prostorová data na základní Azure mapě. Ať už prostřednictvím uploadu nebo hostovaného souboru, referenční vrstva Azure Maps umožňuje bez námahy začlenit naše data.

power bi update-march 24-reporting-azure maps
Podmíněné formátování Data bars v matici

Upgrade formátovacích možností data bars v maticích i tabulkách – nyní aplikovatelné na values only, values and totals, total only. Tím dostáváme více kontroly nad tím, jak naše tabulární vizuály prezentujeme a můžeme je držet čistší. 

Values only: zobrazí data bars pro jednotlivé řádky/hodnoty

Values and Totals: rozšíří Data bars tak, aby zahrnovaly jednotlivé hodnoty i jejich odpovídající součty.

Total Only: Zobrazí Data bars pouze pro celkové součty

power bi update-march 24-reporting-data bars
Data labels zarovnání

Nyní, když v rámci data labels používáme víceřádkové rozvržení s titlem, value a detail labels, máme možnost je vodorovně zarovnat. Můžeme tedy vytvářet čistší a organizovanější vizualizace.

Chceme-li použít, tak: 1) přejdeme do Data labels sekce, 2) klikneme na Layout, 3) prozkoumáme možnosti horizontálního zarovnání. 

power bi update-march 24-reporting-data labels

Modeling

Psaní DAXových query v DAX query view s pomocí Copilota (preview)

Musíme zapnout File > Options and settings > Options, click on DAX query view – minimální licence na WS – Premium nebo F64 – následně spustíme v liště nahoře nebo zkratkou CTRL + I. 

S Fabric Copilotem můžeme generovat DAX query použitím přirozené řeči, získat vysvětlení týkající se metrik a funkcí a queries, nebo dokonce získat pomoc na specificá DAX témata. 

power bi update-march 24-modeling-DAX queries with Copilot
power bi update-march 24-modeling-DAX queries with Copilot-2
Rozšířený Row level security editor je defaultně povolen

Díky novému editoru můžeme rychle a snadno definovat RLS role a filtry bez nutnosti psát jakýkoli DAX!

Jednoduše vybereme “Manage roles” na horní liště, což nás veme do “nového” editoru, který jsme tu už představovali. K dispozici máme jak defaultní drop-down interface, tak i DAX editor – tlačítko na přepnutí vpravo nahoře. 

power bi update-march 24-modeling-RLS editor
power bi update-march 24-modeling-RLS editor-1

Více k tématu v ofiko dokumentaci.

Selection expressions pro calculation groups (review) 

Selection expressions umožňují ovlivnit, co se stane v případě, že uživatel provede více výběrů pro jednu calculation group nebo nevybere vůbec. dostáváme tedy možnost lépe zpracovávat chyby, ale zároveň nám to otevírá zajímavé scénáře, které poskytují některé fajn defaultní chování, například automatický převod měny.

Selection expressions jsou volitelně definovány v rámci calculation group a skládají se z výrazu a volitelného výrazu dynamického formátu (dynamic format expression).

Je tam extra benefit potenciálního zlepšení výkonu, pokud evaluujeme položky calculation groupy komplexně. 

K použití Selection expression můžeme využít stejných nástrojů, které už známe z práce s CG. 

Na CG dostaneme možnost specifikovat následující selection expressions obsahující jak výraz sám, tak i FormatStringDefinition:

 • multipleOrEmptySelectionExpression – Tento výraz má výchozí hodnotu SELECTEDMEASURE() a bude vrácen, pokud uživatel vybere více calculation položek v rámci jedné CG nebo pokud dojde ke konfliktu mezi výběry uživatele a kontextem filtru.
 • noSelectionExpression – Tento výraz má výchozí hodnotu SELECTEDMEASURE() a bude vrácen, pokud uživatel nevybral žádné položky v CG.

Tady dole najdeme přehled / srovnání chování před tímto preview a současného chování pro situace, kdy je výraz v CG definován, i když není. Položky vyznačené tučně jsou místa, kde se nové chování liší.

power bi update-march 24-modeling-CG

MSFT dává následující příklady: 

Multiple nebo žádné výběry

Pokud uživatel provede více výběrů v rámci stejné CG, aktuální chování je nastaveno tak, aby se vrátil stejný výsledek, jako kdyby uživatel neprovedl žádný výběr. S tímto preview můžeme zadat výraz multiOrEmptySelectionExpression. Pokud jsme tak udělali, vyhodnotí se tento výraz a související dynamický formátovací řetězec a vrátí jeho výsledek.

Může se to například použít k informování uživatele o tom, co je na základě jeho výběru filtrováno:

EVALUATE

{

CALCULATE (

[MyMeasure],

'MyCalcGroup'[Name] = "item1" || 'MyCalcGroup'[Name] = "item2"

)

}

-- multipleOrEmptySelectionExpression on MyCalcGroup:

IF(ISFILTERED ( 'MyCalcGroup' ),\"Filters: \"& CONCATENATEX (FILTERS ( 'MyCalcGroup'[MyCalcGroup] ),'MyCalcGroup'[MyCalcGroup],\", \"))

IF (

ISFILTERED ( 'MyCalcGroup' ),

"Filters: "

& CONCATENATEX (

FILTERS ( 'MyCalcGroup'[Name] ),

'MyCalcGroup'[Name],

", "

)

)

-- Returns “Filters: item1, item2”

V případě konfliktu nebo prázdného výběru/nevýběru jsme dříve registrovali tuto chybu:

power bi update-march 24-modeling-CG-1

Tato chyba je s novým nastevním a chování věcí minulosti a nově tedy bude vyhodnocena multipleOrEmptySelectionExpression, pokud je definována. V případě, že definována není, nedojde k filtrování CG. 

Žádné výběry

Jednou z nejlepších ukázek tohoto scénáře je automatický převod měn. Pokud dnes k převodu měn používáte calculation groups, musí autor reportu i uživatel pamatovat na výběr správné položky, aby převod měny proběhl.

S tímto preview nyní máme oprávnění provádět automatický převod měny pomocí výchozí měny. Kromě toho, pokud chce uživatel převést na úplně jinou měnu, může to stále udělat, ale i když zruší výběr všech měn, bude stále použito nastavení výchozího převodu měny.

Před

Všimněme si, že je vybrán druh měny, do které chceme převádět, i konverzní calculation group:

power bi update-march 24-modeling-CG-2

Teď

Všimněme si, že uživatel teď musí vybrat pouze měnu, do které chce převádět:

power bi update-march 24-modeling-CG-3

Více o selection expression v dokumentaci

Vylepšní DAX query view (preview)

DAX query view bylo vypuštěno v listopadu 2023, v tomto buildu došlo k následujícícím updatům:

 1. Nové uspořádání query tabs
 2. Share feedback link přidán do příkazového řádku
 3. Coach marks for DAX query view

Byly přidány přídavné INFO DAX funkce:

Více o těchto funkcích:

Service | Power BI | březen 2024

Editace data modelu v Power BI Service – updaty

Autodetect relationships

V existujícím dialogovém okně – Manage relationships přibylo tlačítko “autodetect” / Power BI najde a vytvoří vazby za nás.

power bi update-march 24-service-data model editing

Řazení dle sloupce

Na webu nyní můžete upravit řazení podle vlastností sloupce.

Row-level security

V DAX editoru je možné udělat následující akce:

 • Využít IntelliSense k asistenci při definování výrazu DAX.
 • Validovat DAX výrazy kliknutím na check button.
 • Zvrátit provedené změny na našich DAX výrazech tlačítkem X.
power bi update-march 24-service-data model editing-1
Undo/Redo, Clear all, New filter karta v rámci EXPLORE

Undo/Redo

Nyní stačí vrátit zpět předchozí akci nebo použít „Resetovat všechny změny“ k návratu do stavu posledního uložení vašeho průzkumu.

Poznámka: Pokud jste svůj průzkum ještě neuložili, reset vymaže vaše plátno zpět jako prázdné.

power-bi-update-march-24-service-explore

Clear all

Nová funkce „clear all“ umožňuje vymazat canvas komplet. 

power bi update-march 24-service-explore-1

Nový styling filtr karty

 

power-bi-update-march-24-service-explore-2
Doručování report subscriptions to OneDrive SharePoint

Nyní lze posílat export reportu do OneDrive SharePoint (ODSP) – týká se všech reportů pbix i paginated – pracovní prostor musí být v Premium/odpovídající Fabric kapacitě. 

power bi update-march 24-service-report subscriptions

Týká se to “standard” subscriptions.

power bi update-march 24-service-report subscriptions-2

Potřeba připnout full report.

power bi update-march 24-service-report subscriptions-3

Podpora pro vícero formátů pro paginated reporty. 

power bi update-march 24-service-report subscriptions-4

Následně můžeme vybrat možnost OneDrive nebo SharePoint a lokaci.

power bi update-march 24-service-report subscriptions-5

Více o této funkci v dokumentaci.

Mobile

Custom visual SSO support

Custom vizuály, které používají nové autentizační API jsou podporovány na Power BI Mobile appkách. Žádná další autentifikace není potřeba. 

Developers | Power BI | březen 2024

Nový title flyout pro Power BI Desktop Developer mode

Můžeme rychle rozeznat, když pracujeme na Power BI Project (PBIP) kouknutím na title bar:

power bi update-march 24-developers-power bi project mode

Kliknutím na title bar vvylétne nový flyout specifický pro PBIP. Umožňuje nám rychle lokalizovat PBIP soubory, display name nastavení reportu i sémantického modelu. Zároveň můžeme otevřít složku ve file exploreru kliknutím na dané odkazy.

power bi update-march 24-developers-power bi project mode-1
Přejmenování na “sémantické modely” v Power BI Project files

Navazuje na změnu v názvu datových modelů v listopadu 2023, PBIP se tímto také přizpůsobují této konvenci. Když ukládáme jako PBIP, následující změny budou verifikovány: 

 • Semantic Model folder, “\*. Dataset\”, will be saved as “\*.SemanticModel\”
  • týká se pouze nových PBIP souborů, existující zůstanou beze změny
 • “definition.pbidataset” file is renamed to “definition.pbism”
System file updaty v rámci Git integrace

Nyní když synchronizujeme Fabric položky s Gitem, je každý adresář položek vybaven dvěma automaticky generovanými systémovými soubory – item.metadata.json a item.config.json. Tyto soubory jsou důležité pro navázání a udržování spojení mezi těmito dvěma platformami.

power bi update-march 24-developers-git integration

V rámci pokračujícího úsilí o zjednodušení integrace s Git MSFT tyto soubory sloučil do jediného systémového souboru -. platform. Tento nový systémový soubor bude zahrnovat všechny atributy, které byly dříve distribuovány mezi tyto dva soubory.

power bi update-march 24-developers-git integration-1

Když v Gitu provedeme nové změny, vaše systémové soubory se automaticky aktualizují na novou verzi společně s vašimi úpravami. Vaše vlastní změny i nové aktualizace souborů se zobrazí jako součást potvrzující operace.

Kromě toho všechny nové projekty exportované z Power BI Desktop prostřednictvím Developer modu převezmou nový systémový formát souborů. Kromě těchto úprav to nebude mít žádný dopad na váš pracovní postup Git.

Více o tomto souboru a atributech v něm naleznete zde.

Hierarchal Identity filter API

Toto rozhraní API vám umožňuje vytvořit vizuál, který dokáže hierarchicky filtrovat data v matici na základě datových bodů. To je užitečné pro custom vizuály, které využívají group-on keys skupinové klíče a umožňují hierarchické filtrování pomocí identit. Další informace naleznete v dokumentaci.

Paginated reporty | Power BI | březen 2024

Připojení na nové datové zdroje z Power BI Report builderu (preview)

Nyní se můžeme připojit na Snowflake a Databricks:

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources

Postupujeme podle jednoduchého click-through Power Query online prostředí. Vybereme zdroj dat, ke kterému se chcete připojit.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-1

Pokud chceme používat AAD, musíte vytvořit shareable cloudové připojení. Můžeme jej vytvořit, jak je zde zdokumentováno, nebo použít ten, který s námi je sdílen.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-2

Můžeme také vybrat cloudové připojení z drop-down nabídky. Ujistíme se, že konzument reportu má oprávnění ke sdílení cloudového připojení.

Jakmile budeme mít připojení, Klikáme na next.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-3

Vybraná data můžeme transformovat.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-4

V editoru Power Query můžeme provádět všechny podporované operace. Přečtěte si další informace o možnostech editoru.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-5

M-Query bude použito ke stavbě RDL datasetu.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-6

Tuto datovou sadu můžeme použít k vytvoření Paginated reportu. Report můžeme následně publikovat a sdílet. Více v dokumentaci.

Lokalizované prompty pro parametry v Power BI Report Builder

Potřebujete podporu parametrů ve více než jednom jazyce? Již není nutné vytvářet jeden report pro každý jazyk – stačí nastavit výrazy pro a určit přeložené labely pro dané jazyky, ve kterých se má prompt zobrazit – na základě jazyka web prohlížeče uživatele.

Více informací v dokumentaci.

power bi update-march 24-paginated reports-7

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | březen 2024 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | únor 2024 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-unor-2024/ Mon, 11 Mar 2024 07:43:40 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34724 Power BI aktualizace | únor 2024 Vítejte v prvních Power...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | únor 2024 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI novinky - únor 2024

Power BI aktualizace | únor 2024

Vítejte v prvních Power BI novinkách roku 2024. Po delší době dostáváme nálož skvělých funkcí Visual calculations usnadňují provádět business výpočty, Power BI Home poskytuje centralizované umístění pro vaše aktivity v Power BI Desktop, Fabric Copilot pomáhá přidávat popisky k vašim metrikám v rámci modelu, atd. Poslední novinky zde

Reporting | Power BI | únor 2024

Visual calculations (preview) 

Nyní můžeme přidávat výpočty přímo do vizuálů pomocí tzv. visual calculations = DAXové výpočty, které jsou definovány a exekuovány přímo na konkrétním vizuálu. Výpočet se může týkat jakýchkoli dat, který vizuál obsahuje včetně sloupců, metrik nebo existujících visual calculations. Tento přístup odstraňuje komplexitu sémantických modelů a zjednodušuje proces psaní DAXových metrik. Visual calculations mají sloužit k jednodušší implementaci běžných business výpočtů jako jsou průběžné součty (running sums) nebo klouzavé průměry (moving averages). 

K tomu, abychom je mohli používat, je musíme zapnout > Option and settings > Options > Preview features

Visual calculation přidáme vybráním konkrétního vizuálu a kliknutím na tlačítko New calculation nahoře v menu. 

power-bi-update-february-24-visual calculations

K přidání nové visual calculation je třeba napsat potřebný výraz do formula baru v novém editoru, který máme k dispozici.  Např. do vizuálu, který obsahuje Sales Amount a Total Product Cost za Fiscal year, můžeme přidat visual calculation, která počítá profit za každý rok jednoduchým výrazem: Profit = [Sales Amount] – [Total Product Cost].

power-bi-update-february-24-visual calculations1

V tomto případě navíc můžeme jednoduše přidat průběžný součet zisku výrazem:

power-bi-update-february-24-visual calculations2

Zde máme vizuál s oběma výpočty, které byly vytvořeny:

power-bi-update-february-24-visual calculations3

Můžeme použít mnoho existujících DAX funkcí, ale máme k dispozici i nové funkce, které se vztahují konkrétně k visual calculations – RUNNINGSUM, PREVIOUS, MOVINGAVERAGE, atd. Použím těchto a dalších nových funkcí jsou visual calculations mnohem lépe čitelné a je jednodušší je psát a spravovat oproti použití klasického DAXu. 

Dle MSFT je tohle pouhý začátek a plánuje se toho v tomhle směru mnohem víc. Máme se evidentně na co těšit. 

Více informací na blogu a v dokumentaci

Dynamické subskripce pro Power BI reporty (preview)

Stejně jako u paginated (stránkovaných) reportů máme nyní možnost distribuovat a personalizovat export Power BI reportu každému uživateli, resp. příjemci emailové subskripce. 

Představme si, že máme report, který obsahuje data celého obchodního týmu a my chceme nastavit emailovou subskripci, která rozešle PDF kopii stejného reportu každému obchodníkovi a obchodnici na týdenní bázi zafiltrovaný tak, aby viděli pouze svoje výsledky. 

Tohle můžeme nyní zařídit na sémantickém modelu, který definuje mapování mezi příjmeci a příslušnými hodnotami filtru. V momentu, kdy má být report odeslán, se na základě nejaktuálnějších dat v sémantickém modelu determinuje, který zaměstnanec s jakým filtrem má dostat jaký report do své schránky.  

power-bi-update-february-24-dynamic subscriptions
On-object interaction aktualizace

V únorovém updatu byla přidána podpora pro multi-visual containers!  

Dříve při multi selectu vícero rozlišných vizuálů, format pane nepodporoval jakékoli možnosti pro formátování vizuálů. 

Nyní, při označení více rozlišných vizuálů, máme možnost formátovat stejně jako při formátování containers – jako změna jsou změna velikosti, barva pozadí, přidání stínů nebo hromadné zapínání/vypínání titles.

Př. označení a práce s odlišnými typy vizuálů (v tomto případě line a bar chart):

PŘED (žádné formátovací možnosti)

power-bi-update-february-24-on-object

NYNÍ prostřednictvím on-objectu (k dispozici možnosti vizuálního kontejneru)

power-bi-update-february-24-on-object1

Dále byl přidána možnost formátovat velikost a pozici vizuálního kontejneru, i když je prázdný: 

PŘED (žádné formátovací možnosti)

power-bi-update-february-24-on-object2

NYNÍ prostřednictvím on-objectu (k dispozici možnosti vizuálního kontejneru)

power-bi-update-february-24-on-object3

K tomuhle všemu přibylo ještě pár zlepšováků týkající se zkušenosti s on-objectem: 

 1. Bug fix: při práci s ne-vizuálním vizuálem (text box, tlačítko, image, shape) docházelo k náhodnému a nezaviněnému zavírání build panelu. Buld panel nově zůstává otevřen, až není explicitně uzavřen nezávisle na vybrané položce.
 2. Bug fix: občas docházelo ke zobrazení 5 ikon v build panelu oproti standardním 6 – nyní spraveno. 
 3. Bug fix: v některých příadech docházelo k tomu, že data flyout menu “vylétlo” mimo obrazovku a bylo obtížné použít search box – spraveno. 
 4. Enhancement: Když volíme/přidáváme data do vizuálu – nyní možno kliknout kamkoli na název dané položky – dříve jsme se museli trefit na checkbox (viz. screenshot dole
power-bi-update-february-24-on-object-enhancement
Power BI Home na Desktopu v defaultně zapnutý (preview) 

Power BI Home prošel redesignem, aby poskytoval centralizované a familiární místo pro všechny naše aktivity v rámci desktopové aplikace. Účelem je nakopnout produktivitu a zjednodušit hledání a konzumaci příslušných artefaktů.

Díky Power BI Home už není nutné navigovat skrze několik menu nebo záložek, abysme byli schopni přistoupit ke složkám a reportům. Intuitivní interface slouží jako hub – stejně jako u ostatních office produktů – kde můžeme jednoduše spravovat naše reporty, vše na jednom místě. 

Ať už jsme zkušení Power BI harcovníci nebo nováčci, PBI Home zajišťuje konzistentní a bezproblémovou zkušenost napříč všemi Power BI aktivitami. 

Nyní můžeme: 

 • iniciovat nové reporty přímo z Home obrazovky
 • přistupovat k reportům na základě doporučení, které jsme si nastavili. 
 • lokalizovat naše poslední reporty skrze Quick access seznam.
power-bi-update-february-24-PBI Home
Power BI Azure mapy – pokroky v referenční vrstvě

Na základě feedbacku se zapracovalo na kapacitách reference vrstvy – nyní už k existující podpoře GeoJSON formátu přibyly formáty KML (Keyhole Markup Language) a WKT (Well-known text). 

Zároveň se přidává URL jako datový zdroj vedle file uploadu. To nám dává ještě větší flexibilitu při importování prostorových dat. Ať už máme data v GeoJSON, KML, WKT nebo je bereme z URL odkazu, Power BI Azure mapy jsou schopné vše bezproblémově integrovat, zajistit komplexní a všestrannou geoprostorovou analýzu.

Modeling | Power BI | únor 2024

Popisky metrik s Copilotem (preview)

Uživatelé vytvářející reporty nad naším sémantickým modelem mohou vidět název a popis našich metrik – popisky tvoří nezbytnou dokumentaci. Fabric Copilot už je tu, aby nám to celé ulehčil.

power-bi-update-february-24-modeling-measures descriptions

Nyní můžeme zjednodušit dokumentaci svého sémantického modelu a celý proces vytvoření popisů metrik díky Copilotu.

 1. V Model view > Data pane > klikněte na metriku > zobrazte vlastnosti metriky (properties) 
 2. Klikněte na tlačítko Create with Copilot (preview) 
 3. Zrevidujte popis metriky vytvořený Copilotem – klikněte na Keep it
 4. Popis metriky je v Description boxu – upravujte dle libosti. 
 5. Popisky lze následně kdykoli aktualizovat. 

Je nutné to zapnout v preview features

DAX query view aktualizace a vylepšení (preview) 

DAX query view bylo vypuštěno v listopadu 2023, v rámci tohoto releasu došlo k následujícím updatům: 

 1. Boolean hodnoty se nyní zobrazují v rámci výsledků (Result grid).
power-bi-update-february-24-modeling-dax query view

2. do Options > Preview features byl přidán feedback odkaz. 

3. Byly vyřešeny bugy – opravena chyba způsobující, že aktivní karta dotazu přestala být zvýrazňována. Opravena chyba s úzkými závorkami vnořeného vzorce IFs DAX.

Byly spuštěny přídavné INFO DAX funkce:

 • INFO.CHANGEDPROPERTIES()
 • INFO.EXCLUDEDARTIFACTS()
 • INFO.FUNCTIONS()
 • INFO.LINGUISTICMETADATA()
power-bi-update-february-24-modeling-dax query view1

Více o DAX quey view zde

Data connectivity | Power BI | únor 2024

Update certifikovaých konektorů

SingleStore konektor byl oficiálně posunut z beta verze. 

Tento upgrade přichází s novou funkcí – nyní můžeme bez problémů rušit běžící dotazy. Po refreshi UI/vizuálu nebo procházení stránek v reportu se již žádné dotazy nespouštějí na pozadí.

Service | Power BI | únor 2024

Storytelling v PowerPointu – nahrazování URLs reportů shareable odkazy přímo v Power BI add-inu

Když do prezentace přidáme Power BI add-in, můžeme vybrat report, který nám je navržen, nebo můžeme vložit odkaz na konkrétní report.

Když vložíme odkaz na standardní report (URL zkopírované z adresního řádku prohlížeče) a pokud jsou shareable links v naší organizaci povoleny, máme oprávnění k opětovnému sdílení reportu, Power BI add-in umí nahradit odkaz, který jsme vložili odkazem ke sdílení. V takovém případě se pod URL adresou reportu zobrazí zaškrtávací políčko, které nabízí automatický přístup k tomuto reportu. Stačí zaškrtnout toto políčko a Power BI add-in za nás vytvoří odkaz ke sdílení.

Použití odkazu ke sdílení (shareable link) zajistí, že ostatní uživatelé prohlížející prezentaci budou mít požadované oprávnění k zobrazení reportu a nebudou muset při prohlížení prezentace žádat o přístup.

power-bi-update-february-24-service-storytelling
Data overview v Explore

Už jste zkusili novou funkci Explore? Do Explore tento měsíc přibyla funkce přehledu dat, která umožňuje získat bližší přehled o našich datech. Přehled dat (založený na Copilotu) poskytuje souhrn toho, co je v datech, která prozkoumáváme, obsaženo a zdůrazňuje některé zajímavé drobnosti, které mohou pomoct s daty začít.

power-bi-update-february-24-service-expolre
DirectQuery connections update

Maximální počet napojení per datový zdroj je nastavení, které konfiguruje maximální počet spojení, které DirectQuery otevírá pro každý datový zdroj. To řídí maximální počet dotazů, které lze provést souběžně s každým zdrojem dat, a je konfigurovatelné podle sémantického modelu.

Nedávno byl aktualizován horní limit počtu souběžných připojení Direct Query povolených na sémantický model. Aktualizované limity pro jednotlivé SKU jsou uvedeny v tabulce níže.

power-bi-update-february-24-service-directquery connections

Horní limit pro Power BI PPU je 100 aktivních připojení. Všimněme si, že limity Power BI Pro a Report serveru se nemění a výchozí maximální hodnota zůstává 10 souběžných připojení.

Mobile | Power BI | únor 2024

Shared device mód je nyní v GA!

Režim sdíleného zařízení byl představen loni v září a je nyní obecně dostupný! Díky režimu sdíleného zařízení mohou organizace bezpečně nasadit mobilní aplikaci Power BI v rámci svého fondu sdílených zařízení. Více zde!

Developers | Power BI | únor 2024

Power BI Custom vizuály – New local storage API

Toto API umožňuje Custom Visuals ukládat data přímo v místním prohlížeči. Data uložená lokálně jsou bezpečnější a zlepšují výkon webových aplikací. Rozhraní API bude řízeno nastavením globál admina. Více zde

On-object interaction pro custom vizuály

Únorový build zavádí podporu on-object interaction. Toto vylepšení umožňuje uživatelům vytvářet a přizpůsobovat custom vizuály přímo na vizuálu v Power BI Desktop. Vkládá běžné akce pro vytváření a formátování vizuálů do samotných vizuálů – akce jako je přidávání polí, změna typů vizualizace a formátování textu.

TMDL in Power BI Desktop Developer Mode

Primární cíl developer módu v Power BI Desktop je poskytnout přátelský source control a co-development prostředí. Nyní je možné ukládat naše Power BI Project files (PBIP) použitím formátu TMDL (Tabular model definition language). TMDL byl od základu navržen tak, aby byl pro uživatele přátelský a usnadňoval nejen čitelnost, ale také snadnou editaci v libovolném textovém editoru. To představuje podstatné vylepšení pro source control procesy a spolupráci při vývoji, zejména při řešení složitých rozdílů mezi různými verzemi/soubory.

Ukládání jako PBIP pomocí TMDL je aktuálně v preview. Funkce se nejprve musí povolit ve Preview featrues.

Po povolení funkce se při ukládání jako PBIP váš sémantický model uloží jako složka TMDL s názvem „\definition“ se samostatnými soubory pro každou tabulku, perspektivu, roli, kulturu:

power-bi-update-february-24-developers-TMDL

Existující soubory PBIP můžete také upgradovat na TMDL tak, že je otevřete a při uložení vyberete „Upgrade“:

power-bi-update-february-24-developers-TMDL-1

Ve výchozím nastavení bude v průběhu public preview Fabric Git integrace k exportu sémantického modelu používat TMSL (Tabular Model Scripting Language). Pokud je však sémantický model importován do Fabricu v TMDL, pak i Fabric Git Integration exportuje definici do Git v TMDL v případě jakýchkoli změn sémantického modelu.

Více o TMDL a PBI Project files zde!

Purview | Power BI | únor 2024

Více uživatelů nyní může spolupracovat na chráněném PBIX v Power BI Desktop

Pro všechny kdo se kdy zajímali o způsoby, jak s kolegy spolupracovat nad sensitivními daty, aniž bychom ohrozili jejich bezpečnost – jednou z cest můžou být Micrsofot Purview Information Protection sensitivity labels. 

MSFT ukazje, jak používat sensitivity labels s ochranou k šifrování a k ochraně vašich dat + jak umožnit více uživatelům upravovat a znovu publikovat zašifrované PBIX souboru.

Ochrana našich dat s Microsoft Purview

Compliance admini mohou používat tzv. Microsoft Purview Information Protection sensitivity labels ke správě organizačních dat napříč aplikacemi a službami = splňovat organizační regulace a dodržovat předpisy.

Admini pro sensitivity labels definují zásady ochrany souborů (file protection policies). Ty vedou k zašifrování souborů vždy, když jsou labels použity. Pouze oprávnění uživatelé mohou otevírat a upravovat tyto soubory v aplikacích Office a Power BI Desktop.

Sensitivity labels jsou dnes ve společnostech adoptovány ve velké míře a používány ke štítkování a ochraně contentu v rámci M365 aplikací a najdeme je i v Power BI a Fabric.

Musí se povolit Information protection v rámci Microsoft Fabric Admin portálu a štítky už zajistí zbytek.  

power-bi-update-february-24-purview-sensitivity labels

Jak Power BI Desktop vynucuje ochranu prostřednictvím sensitivity labels

Label protection je v Power BI Desktop vynucována na PBIX souborech. K otevření PBIX souboru musíte být vydavatel štítku nebo mít přidělené jedno z následujících práv k užívání

Tato práva distribuují zvýšená oprávnění – udělují i oprávnění ke změně sensitivity labelu. Vzhledem k tomu, že Power BI a aplikace Office používají stejné label policies, compliance admini (správci dodržování předpisů) mohou preferovat neudělování těchto práv pro vysoce důvěrné sensitivity labels. To může zkomplikovat spolupráci s kolegy, když sdílíte nebo stahujete Power BI reporty a pokoušíte se je otevřít v desktopové aplikaci.

Spolupráce a zachování label protection na PBIX souborech

Povolením možnosti „Zvýšit počet uživatelů, kteří mohou upravovat a znovu publikovat šifrované soubory PBIX (preview)“ v tenantu, by uživatelé, kterým byla přiřazena všechna následující práva k užívání, měli mít možnost otevřít, upravit a znovu publikovat chráněný PBIX soubor do Power BI Service:

 • View Content (VIEW)
 • Edit Content (DOCEDIT)
 • Save (EDIT)
 • Copy and extract content (EXTRACT)
 • Allow Macros (OBJMODEL)

Uživatelé, kteří měli v minulosti omezen přístup, mohou nyní spolupracovat na chráněných souborech, a přitom zachovat ochranu v souladu se zásadami organizace.

Poznámka: Tato práva k užívání jsou podmnožinou oprávnění „Co-author“ přednastavených v centru dodržování předpisů Microsoft Purview.

Jaká jsou omezení a proč?

Aby bylo možné dosáhnout souladu s compliance, jsou uživatelé s danými právy při úpravách chráněného souboru PBIX mírně omezeni.

Omezen je export do nepodporovaných formátů – uživatel nebude moci exportovat do formátů, které nepodporují sensitivity labels – CSV soubory.

power-bi-update-february-24-purview-sensitivity labels-1

Nelze změnit label – uživatel nemá právo měnit label na PBIX souboru.

power-bi-update-february-24-purview-sensitivity labels-2

Znovu publikovat lze pouze do originálního pracovního prostoru.

power-bi-update-february-24-purview-sensitivity labels-3

Proč trvat na opětovném publikování pouze do původního pracovního prostoru?

Zachovat soulad s compliance = musíme uživatelům zabránit v získávání dalších/dodatečných oprávnění, včetně těch v Power BI (tj. Read, Write, Reshare nad Build). To znamená, že uživatel, který si přeje publikovat, by neměl mít možnost publikovat do pracovního prostoru, který by mu mohl udělit další oprávnění prostřednictvím rolí pracovního prostoru.

Tato fíčura je navíc určena pro spolupráci a sdílení položek, na které jsou v rámci security větší nároky než obvykle. Důvěrná data jsou proto obvykle spravována ve vyhrazeném pracovním prostoru. Toto omezení zabrání uživatelům zveřejňovat důvěrná data napříč tenantem.

Poznámka: PBIX soubor musí být publikován alespoň jednou, aby jej ostatní uživatelé mohli znovu publikovat do konkrétního pracovního prostoru. Pokud soubor ještě nebyl publikován, musí jej zveřejnit poslední vydavatel labelu (ten, kdo nastavil sensitivity label) nebo uživatel s dostatečnými právy k užívání a poté soubor sdílet s ostatními editory.

Jak to zapnout

Předpoklad: Compliance admin musí přidělit relevantní oprávnění pro daný senstivity label.

Dále musí správci Fabric/Power BI tuto funkci povolit v Admin Portal > Information protection > Increase the number of users who can edit and republish encrypted PBIX files (preview).

Na úrovni Power BI Desktop musí uživatelé tuto funkci povolit ve  File > Options and settings > Options > Preview feature > Less elevated user support.

Finále

Díky této nové funkci mohou nyní uživatelé snadněji spolupracovat s ostatními uživateli při práci na důvěrných datech v Power BI Desktop, aniž by došlo ke ztrátě důležité ochrany citlivých dat.

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | únor 2024 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | prosinec 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-prosinec-2023/ Fri, 15 Dec 2023 09:14:23 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34662 Power BI aktualizace | prosinec 2023 Novinky v Power BI...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | prosinec 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI updates | december 2023

Power BI aktualizace | prosinec 2023

Novinky v Power BI za prosinec zahrnují nové možnosti formátování sloupcových a pruhových grafů, rozšířenou customizaci data labelů nebo zmínku o možnostech Data Activatoru. Novinky za listopad zde.

Microsoft Fabric challenge

Do 15. ledna 2024 je možnost zúčastnít se Microsoft Fabric challenge jakožto součást Microsoft Ignite Cloud Skills Challenge. Za méně než 8 hodin se naučíte propojovat, manipulovat, ukládat, analyzovat a reportovat data pomocí Power BI a Microsoft Fabric. Tato konkrétní výzva má být přípravou na certifikaci Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate, která bude spuštěna v následujících měsících.

Microsoft Fabric Community conference

První výroční komunitní konference Microsoft Fabric s předními odborníky Microsoftu a komunity z celého světa, která se bude točit kolem praktických zkušeností s nejnovějšími funkcemi Microsoft Fabric, Power BI, Databases, Azure AI, Microsoft Purview a mnohem více.

Registrace možné zde.

Novinky v lednu 2024

Tradičně se první měsíc v roce novinky nevydávají. Nicméně MSFT plánuje speciální blog, v rámci kterého se ohlédne za rokem 2023 a shrne některé klíčové momenty.

Zároveň budou oznámeny novinky ohledně certifikací a learningu pro Microsoft Fabric.

Reporting | Power bi | prosinec 2023

On-object Interaction aktualizace

Nový defaultní setup

On-object interaction je věc, které se dostává hodně pozornosti. Tento měsíc je novinkou nový defaultní setup, který má blíže k předchozímu klasickému vzhledu a umožňuje přednastavit následující možnosti na jeden klik:

 • defaultní přesunutí nového “build a visual” menu do pane switcheru
 • defaultní zobrazení (rozbalení) build i data panelů
 • formatovací panel v pane switcheru defaultně
 • “Always open in new pane” defaultně zapnuto = skládání panelů vedle sebe
 • sbalení panelů do pane switcheru namísto zavírání pomocí “X”

Po aktualizaci na prosincový build a se zapnutým “preview” pro on-object budete uvítáni dialogem pro aktualizaci na nový default setup (viz. obrázek). Pokud se vám líbí vaše stávající nastavení a nechcete jít ke klasičtějšímu vzhledu, zvolte Keep setup a nebudou provedeny žádné změny.

power bi-december 2023-reporting-on object interaction-a

Jakékoli lze vždy následně změnit v Options menu a customizovat dle našich potřeb. Seznam možností a co umí: 

 1. Suggest a type by default – pokud preferujeme, aby byla volba v nabídce Build ve výchozím nastavení vypnuta a vždy rozbalila všechna pole, ujistěte se, že tato možnost není zaškrtnuta.
 2. In the Build a visual menu, always show all the visualization types – pokud preferujeme zobrazení všech typů vizualizací v build menu by default, tato možnost musí být zaškrtnuta.
 3. Always show pane switcher – pokud je zaškrtnuto, pane switcher se zobrazí vždy.
 4. Always show the Build a visual menu in the pane switcher – to přesune build menu ze zobrazení vedle vizuálu na na pane switcher. Zaškrtneme, pokud dáváme přednost práci s Buildmenu jakožto s panelem.
 5. Always open a new pane – namísto přepínání mezi panely zaškrtněte tuto možnost, pokud preferujeme skládání panelů vedle sebe jako dříve.

Na závěr jen stav nastavení pro nový default setup:

power bi-december 2023-reporting-on object interaction-b

Multi-select v rámci data flyout menu

V rámci omezování zbytečného klikání při prvním přidávání dat pomocí nového tlačítka „add data“, data flyout nyní umožňuje vybrat více datových polí nebo přidat datová pole hromadně. Stejně jako v rámci data panelu. Jednoduše zaškrtněte všechna pole, která chcete do vizuálu přidat, najednou.

Toto funguje nejlépe, když je zároveň zapnuto „suggest a type“, takže můžete přidat tolik polí, kolik chcete, a PBI za vás umístí pole do příslušných políček.

power bi-december 2023-reporting-on object interaction-c

In product user education

S tolika změnami, které jsou každý měsíc na on-object zaváděny, může být těžké zjistit, kam se některé funkce přesunuly. Tento měsíc MSFT přidává čtyři výukové bubliny, které mají uživatelům ulehčit práci.

 • Kde se nastavuje drillthrough a tooltip page?
  Výuková bublina nyní bude navigovat na nové umístění v části Format > Page information.
 • Kam zmizel analytics pane?
 • Možnosti analýzy, jako jsou chybové úsečky, maximální, minimální nebo percentilové řádky, jsou nyní sloučeny ve Format panelu dole.
 • Pomocí nové karty „Reference line“ na stejném místě můžete nastavit maximální, minimální nebo jinou referenční čáru.
 • Co se stalo s možnostmi kliknutí pravým tlačítkem na data field, jako je přejmenování nebo „show value as“?
 • Jsou stále k dispozici. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na název pole a zobrazí se stejné možnosti jako dříve.
 • Jak obnovím svůj data pane, v případě, že page switcher zmizel?
 • Tohle by neměl být častý problém – výchozí nastavení nyní panely sbalí namísto zavírání. Ale v případě, že tak učiníte, můžete panel kdykoli znovu otevřít na kartě View.
power bi-december 2023-reporting-on object interaction-d
 Více formátovacích možností pro sloupcové a pruhové grafy

Jsou navrženy tak, aby zlepšily vizualizaci našich dat a umožnily působivější analýzy a možnosti vyprávění příběhů. Co tedy přibylo?

power bi-december 2023-reporting-bar-column-charts

Klíčová vylepšení:

 • Apply settings to All nebo v rámci Series: všestrannost použití možností formátování globálně ve všech kategoriích nebo možnost přizpůsobení pro každou jedinečnou individuální sérii.
 • Transparency control: Nyní lze nastavovat průhlednost barvy výplně.
 • Border customization: můžeme vybírat barvu, definovat šířku i průhlednost.
 • Layout: Spacing card přejmenována na Layout card, Reverse Order toggle přemístěn a bylo zavedeno řazení podle hodnoty, dále mezera mezi kategoriemi a mezera mezi sériemi. Díky seskupeným sloupcům a sloupcovým grafům máme nyní možnost Erode nebo Explode skládanou řadu.
 • Advance ribbon settings: lze zvýraznit sérii nebo vytvořit vizuální návaznost pomocí řady možností, včetně shody barvy série nebo výběru barvy, průhlednosti, shody barev nebo výběru barev, šířky ohraničení a rozestupu ohraničení.

Pokud se chcete dozvědět podrobnější informace o těchto nových funkcích, mrkněte na příspěvek na blogu.

Rozšířené formátování pro Data labels

Data labels nyní poskytují rozšířené možnosti přizpůsobení tak, aby hladce odpovídaly našim potřebám při vytváření reportů, a přináší jednoduchou integraci dalších metrik.

power bi-december 2023-reporting-data labels

Klíčová vylepšení:

 • Title: nová Title card umožňuje zobrazení legend a nabízí možnost vynechat legendu pro čistší vzhled. Umožňuje také customizovat názvy data labelů s použitím různých datových polí, nastavitelného stylu písma, barvy a průhlednosti.
 • Value: Možnost rychle a snadno modifikovat na jiné datové pole s rozšířenými možnostmi customizace – font, barva, transparentnost + nová funkce blank value display.
 • Detail: nová funkce Detail card odemyká nový potenciál tím, že umožňuje zahrnutí sekundární metriky. Vyberte libovolné datové pole pro přidání další hodnoty s celou řadou možností formátování.
 • Visual label layout: Nová funkce, která umožňuje vybrat si mezi elegantním labelem s jedním řádkem nebo labelem s více řádky, kde je to žádoucí.

K dispozici pro sloupcové, pruhové, čárové a páskové (ribbon) grafy. Více informací zde.

Azure mapy: Podpora agregace shlukování pro bubble vrstvu

Funkce agregace clusterů pro bublinovou vrstvu s přizpůsobitelnými možnostmi stylů. Tato funkce umožňuje nejen dynamicky agregovat data v bublinových vrstvách na základě různých úrovní zoomu/přiblížení, ale také přizpůsobit vizuální reprezentaci seskupených dat.

Nyní lze formátovat bubliny a vybrat si z řady možností včetně barev bublin, velikosti písma a dalších. Tato úroveň přizpůsobení vylepšuje uživatelské prostředí tím, že jim umožňuje vizuálně zvýraznit a zdůraznit specifické aspekty dat a vytvořit tak působivější a informativnější geoprostorové vizualizace.

azure-map-clustering
Data Activator = alerty na Power BI reportech

V říjnu bylo oznámeno preview Data Activatoru. Power BI komunita dlouho volala o možnost upozorňovat o změnách v datech. Data Activator tohle splňuje.

Z vizuální kontextové nabídky nebo report toolbaru můžete zvolit „Set alert“. Otevře se panel, kde lze nastavit metriku, kterou chcete sledovat, a podmínky, které chcete pozorovat:

power bi-december 2023-reporting-data activator

Po nastavení a potvrzení se vytvoří Data Activator reflex a připojí se k datům ve vaší datové sadě. Data Activator automaticky začne sledovat vaše data a upozorní, když je podmínka splněna.

Triggery lze dále přizpůsobovat tak, aby sledoval složitější podmínky, upozorňoval různé uživatele nebo dokonce spustil Power Automate flow. Více informací v dokumentaci nebo v intro videu.

Data Connectivity

OneLake data hub v Power BI Desktop

Připojení k položkám Fabricu (Datamarts, Lakehouses, Warehouses, KQL Databases) přes datové centrum OneLake je nyní Generally available.

power bi-december 2023-data connectivity

service | power bi | prosinec 2023

Storytelling v power pointu – suggested content

Po delší době dostáváme update pro PowerPoint add-in, který usnadňuje hledání a vkládání Power BI reportů do svých prezentací prezentaci.

Když do slajdu přidáme Power BI add-in, ten automaticky přečte název slidu a navrhne Power BI obsah, který by mohl být relevantní. Pokud je například název slidu „Holiday campaign status“, add-in vám zobrazí seznam reportů, které obsahují relevantní data o kampaních.

Add-in zároveň zobrazuje reporty, které jste v Power BI naposled navštívili, takže opět můžeme snadněji přistupovat k reportům, které  se používají nejčastěji.

Poznámka: Pokud se nezobrazí repoert, který chceme přidat, stačí zkopírovat URL adresu reportu a vložit ji do vstupního pole, tak jako před tím.

power bi-december 2023-data connectivity-powerpoint addin

Můžeme se rozhodnout vložit celou stránku reportu nebo konkrétní vizuál. Před vložením výběru lze také aktualizovat filtry nebo slicery. Hodnoty filtru a průřezu se ukládají společně s reportem nebo vizuálem, který používáme.

power bi-december 2023-data connectivity-powerpoint addin-a

Pokud máme oprávnění udělovat přístup k danému reportu ostatním, můžeme zaškrtnout políčko „Give people automatic access to this data“, takže když si kolegové zobrazí tuto prezentaci, budou moci zobrazit obsah, který jste právě přidali.

Dokumentace zde.

Možnost vyhledávat a třídit v Paginated reportech

Nové máme možnost vyhledávat obsah na všech stránkách paginated reportů v Power BI Service. Týká se to reportů, které jsou publikovány do PBI Service nebo v něm přímo vytvořeny. Před vyhledáváním zadejte požadované parametry pro zobrazení reportu. Vyhledávání funguje na všech stránkách reportu.

power bi-december 2023-data connectivity-paginated report-search

Můžeme také třídit nad sloupcem kliknutím na sort ikonu, až se sestava vyrendruje.

power bi-december 2023-data connectivity-paginated report-search-b

Poznámka: oba druhy searche jsou možné pouze ve web layoutu. Více k prohlížení paginated reportů.

Developers | power bi | prosinec 2023

Power BI Custom Visuals Authentication API

API umožňuje Custom Vizuálům získat přístupové tokeny Azure Active Directory (AAD) prostřednictvím jednotného přihlašování (SSO), což usnadňuje bezpečné a uživatelské operace. Rozhraní API je řízeno global admin settings. Další informace o API.

Dynamic drill control

Tato funkce umožňuje vizuálu povolit nebo zakázat drill funkce dynamicky pomocí API callu.

 • Když je povolena drill funkce, jsou k dispozici všechny funkce drilldownu včetně expand/collapse funkcí. To zahrnuje API calls, příkazy kontextové nabídky, header drill buttons a podporu hierarchie dat.
 • Když je drill funkce zakázána, tyto funkce nejsou k dispozici.

Více informací zde.

Více o tom, co se na API hřišti připravuje.

Git integrace – řešení konfliktů

Při práci s Git integrací ve Fabricu může dojít ke konfliktům, pokud jsou stejné položky upravovány jak v pracovním prostoru Fabric, tak v připojeném úložišti Git.

Aby se předešlo chybám, jsou konfliktní položky takto označeny a konflikty je nutné vyřešit před provedením jakýchkoli dalších změn. V těchto případech je na vás, abyste se rozhodli, které změny ponecháte a které zahodíte.

power bi-december 2023-developers-git integration

MSFT řešení konfliktů usnadnil tím, že přidal možnost řešení konfliktů a výběr obsahu, který chceme ponechat přímo v pracovním prostoru Fabricu, a nemuseli tak přecházet jinam nebo se vracet k předchozím verzím.

Řešení konfliktů (které je přístupné aktualizací položek v source control panelu) je jednoduché – stačí vybrat, zda chceme přijmout příchozí změny nebo zachovat aktuální obsah pro každou konfliktní položku.

Jakmle je výběr proveden, všechny položky jsou sloučeny a aktualizovány a v pracovním prostoru lze provádět jakékoli další změny.

Řešení konfliktů lze také provést reversnutím buďo pracovního prostoru nebo Git verze do předchozího stavu, nebo přímo v Gitu, pokud potřebujeme do detailu zkontrolovat, jaké změny byly provedeny a kterou verzi zvolit.

Více o tom, jak řešit konflikty v rámci Git integrace.

Jenom přípomínáme, že Power BI novinky nebudou ve standardním formátu, ale pouze jako ohlédnutím za celým minulým rokem!

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | prosinec 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | listopad 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-listopad-2023/ Mon, 27 Nov 2023 16:15:21 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34578 Power BI aktualizace | listopad 2023 Vítejte u novinek Power...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | listopad 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI updates | november 2023

Power BI aktualizace | listopad 2023

Power BI listopad 2023. Tento měsíc přišlo neuvěřitelné množství skvělých funkcí, včetně zobrazení dotazů DAX, škálování sémantického modelu a pokročilého filtrování Paginated reportů.

Mimo to Fabric zveřejnil ceny za rezervovanou kapacitu. Power BI novinky za minulý měsíc zde.

Reporting | Power BI | listopad 23

Button slicer (preview)

Nový nástroj na ultimátní “krájení” dat s lehkostí a ve stylu. Jedná se pouze o první krok v předpokládané 5-úrovňové cestě, která má postupně revolucionizovat způsob, jakým s daty pracujeme. Na jejím konci má být současný slicer nahrazen flexibilnější alternativou, která nám dovolí customizovat na daleko vyšší úrovni. 

power-bi-updates-november-23-reporting-new-button-slicer

Dle MFST jde o upgrade, který překračuje hranice nastavené u nového kartového vizuálu, když přináší:

 • Customizaci tvaru a vzhledu sliceru s většími možnostmi kontrolovat radius zakřivení.
 • Nastavitelný layout gridu umožňuje rozdělit náš objekt do řádků a sloupců, a dokonce použít i pixely k úpravám spacingu. 
 • Pokud máme v našem návrhu více tlačítek než řádků nebo sloupců, můžeme použít tzv. overflow styly, použít stránkování, nebo kontinuální scrolování s vertikálním i horizontálním nastavením. 
 • Stejně jako nový card vizuál, button slicer revolucionizuje možnosti zarovnání a formátování vlastností, zároveň nová Label feature zviditelní zásadní informace.
 • Tlačitka je možné obohatit o obrázky a využít nekonečné možnosti URL images
 • Interaktivita – customizace stavů on hover, on press a selected možnosti obohatí uživatelskou zkušenost. 
 • Byly zaneseny nové formátovací možnosti
 • Single select byl obohacen o Force selection toggle a novou možnost Select all.
 • Byla přidána i nová multi-select feature
 • Nové možnosti Tooltipů nyní podporují jak defaultní, tak i report page tooltipy
power-bi-updates-november-23-reporting-new-button-slicer-example

S tímto updatem je nový Button slicer defaultně “zapnutý” a je k nalezení ve Visual galerii i On-object dialogovém okně. Preview se samozřejmě dá vypnout v Options > Preview features > New button slicer. 

V další fázi se dle MSFT můžeme těšit na List a Dropdown slicery

Reference labels – referenční štítky (preview)

Tohle je další velká novinka, která umožňuje do nového Card visual přidávat custom labels, srovnání, klíčové metriky, benchmarky, goals, a mnohem více. 

Referenční štítky mají být druhým krokem v už zmíněné 5-úrovňové vizualizační revoluci. 

power-bi-updates-november-23-reporting-reference-labels

Reference labels mají poskytovat opravdu velkou dávku možností a prostor pro kreativitu. Co tedy můžeme očekávat: 

 • možnost do nich vkládat vícero datových polí (data fields),
 • použití tří hlavních komponent – Title, Value, Detail a navíc taky Custom content použitím rozlišných data fields nebo metrik a aplikovat různé styly jak Titlu tak i Value, 
 • Extra kontext dodáme použitím nových detailů komponenty, můžeme customizovat styl i barvy, 
 • Divider umožňuje definovat hranici reference labels a použít barvy v diferenciaci callout a reference labels,  
 • možnost použití horizontálního i vertikálního layoutu a navíc custom spacing i padding. 
power-bi-updates-november-23-reporting-reference-labels-details

Referenční štítky jsou zase defautlně zapnuté a najdeme je ve Visual galerii nebo v On-object dialogu. Vypnout je lze v options > preview features > reference labels.

Vylepšní Q&A vizuálu díky suggested synonyms z Copilotu

Q&A vizuál nám umožňuje klást otázky o našich datech a dostávat odpovědi ve vizuální formě. To vybavuje konzumenty reportu intuitivním nástrojem k objevování dat bez nutnosti znát model nebo koncept reportu. 

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot

Q&A vizuál dnes nestojí na generativní AI.

Engine vizuálu procesuje náš přirozený jazyk uvnitř Power BI algoritmickým využitím jazykových principů, propojováním slov a frází, které využíváme v našem datovém modelu. 

To umožňuje vizuálu odpovídat na precizní otázky, ale vizuál i tak nemusí být schopen asociovat vše, co mu dáme, s daty v modelu. 

Autorům reportu má při ujištění, že vizuál poskytne konzistentní a přesné odpovědi, pomoct tzv. Q&A setup tool, díky kterému můžeme definovat synonyma pro názvy sloupců i tabulek v modelu. To také umožní uživatelům používat jejich přirozený jazyk. Tímto způsobem mohou vývojáři explicitně definovat rozlišné způsoby, které mohou uživatelé použít při referování dat, a zajistit tak, že vždy dostanou správné odpovědi.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms

Power BI umí dva typy synonym: tzv. approved synonyma a suggestions.

Approved synonyms buďto vycházejí přímo z názvů tabulek nebo jsou explicitně definovány autorem reportu. Když použijeme approved (schválené) synonymum jakožto Q&A input, vizuál to vyhodnotí jakobychom použili název datového objektu a dana asociace bude prezentována s vysokou mírou jistoty – zvýrazněna plným modrým podtržením (viz. obrázek).

Suggested synonyma jsou slova, o kterých so PBI myslí, že pravděpodobně referují k jejich korespondujícímu jménu. Mohou pocházet z rozlišných zdrojů – synonyma z Office thesaurus jsou používána defaultně, ale můžeme definovat i organizační kolekci schválených termínů a přidat je manuálně. 

Q&A vizuál dává prioritu approved synonymům, v případě, že vyhodnotí nízkou míru jistoty, zobrazí ji tečkovaným podtržením daného datového objektu. V rámci Q&A setup menu můžeme suggestions přidávat do approved synonyms nebo je mazat úplně. 

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms-setup

Správa synonym je proto důležitou součástí zlepšování kvality zkušenosti s Q&A. Vymýšlení synonym pro každou datovou entitu ve vašem modelu však může být velmi náročné. Copilot pro Power BI tento proces zefektivňuje tím, že pro nás nějaké vygeneruje.

Pokud máme Copilot povolený, existuje několik možností, jak z něj dostat suggestions. Primárně ale musím tuto funkci v Power BI povolit – File > Options > Preview features > Improve Q&A with Copilot.

Následně můžeme být vyzváni k přidání synonym prostřednictvím banneru, který se ukáže vždy, když poprvé vytvoříme Q&A vizuál nebo otevřeme Q&A setup menu.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms-setup-menu

Copilot dokáže navrhovat synonyma i prostřednictvím Q&A setup menu. Stačí vybrat v suggestions setting drop down menu a hitnout apply. V případě, že už je jako zdroj povolený, stačí kliknout na refresh button.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms-setup-menu-source

Po vygenerování návrhů, můžeme být vyzváni k revizi – nová synonyma najdeme napravo v Suggestions.

power-bi-updates-november-23-reporting-QA visual-copilot-synonyms-setup-menu-source-new

Synonyma navržená Copilotem budou fungovat stejně jako jakákoli jiná suggested synonyma. To znamená, že je Q&A může využívat jako nouzový prostředek při pokusu určit, na jaká datová pole se může vstup v přirozeném jazyce vztahovat. Je důležité je pečlivě zrevidovat.

Mějme na paměti, že v rámci škálování Copilota můžeme narazit na problémy. To může způsobit, že Copilot vrátí neúplné výsledky, když třeba odešleme příliš mnoho požadavků v krátkém časovém období. Pokud k tomu dojde, stačí chvíli počkat a zkusit to znovu.

On-object interaction – aktualizace

Nastavení “always open in new pane”:

Návrat možnosti konfigurovat náš pane switcher k vrstvení namísto výměny jednotlivých panelů. V případě, že uživatel preferuje chování vizuálu, kdy se nové panely otevíraly vedle sebe – tímto toho docílí. Takhle to vypadalo:  

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction

Zapneme v Options menu:

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction-turnon

Nebo v záložce View:

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction-turnon-1

Změna velikosti data flyout menu:

Přidána možnost zvětšit velikost data menu při práci s dlouhými názvy polí. 

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction-turnon-data flyout

Existuje zde chyba: mohou nastat případy, kdy se úchyty pro změnu velikosti zobrazí nalevo od flyoutu, pokud na pravé straně není dostatek místa. Na nápravě se pracuje.

Add button na tabulkách je zpět:

Tabulky mají zpět Add button. Původně muselo být odstraněno kvůli zmatečnosti a nedostatečné funkcionalitě. Nyní se při vybrání Titlu zobrazí placehoder text, do kterého můžeme přímo psát.

power-bi-updates-november-23-reporting-on-object-interaction-add-button

Příští měsíc se chystají novinky, které vrátí on-objectu dřívější look a umožní měnit následující možnosti na jeden klik:

 • přesunout “build visual” do pane switcheru
 • ukázat build i data panely defaultně rozpadlé vedle sebe
 • formátovací panel v pane switcheru defaultně
 • “always open in new pane” zapnuté – vrstvení panelů defaultně
Azure mapy nyní agregují vícero datových bodů v rámci stejné lokace

Dříve když jsme měli vícero datových bodů v rámci stejné zeměpisné šířky a délky, tyto body se vykreslily separátně – jeden přes druhý. To samozřejmě mohlo vést ke zmatečným vizualizacím. Bylo tam pár scénářů, které to uměly částečně obejít, ale nikdy efektivně a v každém případě. 

power-bi-updates-november-23-reporting-azure maps

S tímto releasem Azure mapy nyní agregují body se stejným zeměpisnými hodnotami stejným způsobem jako to dělají s názvy – umožňují zobrazit v rámci jednoho bodu (bubliny). Takto agregované body pak mohou být filtrovány nebo groupovány dle libosti. 

power-bi-updates-november-23-reporting-azure maps-2
Narrative visual s Copilotem

Dříve Smart narratives – nyní rebrandováno jako Narrative with Copilot. Tento vizuál umožňuje využít Copilota k sumarizovaci dat napříč reportem, na specifických stránkách nebo vizuálech. V nabídce jsou navržené prompty/příkazy, které nabízejí fajn start – např. “Give me an executive summary”, “Answer likely questions from leadership”, nebo “create a bulleted list of insights”. Uživatelé mohou použít svoje custom prompty a otázky, které vrací odpovědi.  

power-bi-updates-november-23-reporting-narrative-with-copilot
power-bi-updates-november-23-reporting-narrative-with-copilot-1
power-bi-updates-november-23-reporting-narrative-with-copilot-2

Uživatelé si mohou zvolit, zda chtějí sumarizaci z celého reportu, vybraných stránek nebo specifických vizuálů napříč reportem – to dává flexibilituv tom, jak finální report bude vypadat. Navíc dostáváme reference k informacím zpět do každého vizuálu, takže můžeme ověřit správnost výstupu. Sumarizace jsou updatovány např. i při filtrování, takže s daty můžeme jednodušše intereagovat bez nutnosti měni prompty. 

Vizuál je k dispozici v Service i na Desktopu. 

power-bi-updates-november-23-reporting-narrative-with-copilot-4

Modeling | Power BI | listopad 2023

Datasety přejmenovány na sémantické modely

Týká se Fabricu i Power BI. Dle MSFT to bylo nutné pro odlišení od ostatních Fabric položek, zjednodušení a zpřístupnění celého produktu. Tato změna se promítne do kompletně celého UI, na dokumentaci se pracuje. APIs nejsou ovlivněny. Načasování této změny vychází z nadcházející General availability Fabricu a je v souladu s přejmenováním ML modelů. Odráží obrovský pokrok, kterého Power BI datasety dosáhly v cestě stát se technologií sémantického modelování na enterprise úrovni. Název sémantického modelu pomůže zvýšit povědomí o jejich neuvěřitelných možnostech.

pbi-updates-november-23-modeling-semantic-models
DAX query view (pohled) k zapisování a posílání DAX dotazů vůči modelu (preview)

Rychlý přehled a analýza sémantického modelu pomocí DAX queries. Jedná se o čtvrtý pohled v rámci PBI Desktop, který umožňuje zúročit mocný DAX a prostřednictvím EVALUATE hledat, analyzovat a prohlížet data v modelu. 

Jedná se o velmi podobnou zkušenost, kterou nyní máme v Power BI Service – funkci Explore. Autoři modelu nyní mohou rychle validovat data i metriky bez nutnosti testovat pomocí vizuálů, publikovat nebo používat externí tooly. Změny v metrikách lze implementovat do modelu. DAX queries se liší od nedávno zveřejněného DAX expressions, které slouží k vytváření položek modelu jako metriky, počítané sloupce, počítané tabulky a obecně více se podobají spíše SQL dotazům a jejich výstupům padajícím do tabulky. 

Existuje několik způsobů, jak novou funkcionalitu využít:

 • Quick queries mohou generovat DAX dotazy za nás – v kontextovém menu tabulek, sloupců a metrik v rámci Data panelu máme k dispozici možnost generovat DAX dotazy k preview dat nebo vytvářet sumarizační statistiky. Už není třeba vytvářet vizuály nebo chodit do Power Query k tomu, abychom se “mrkli” na data.
 • Quick queries umožňují získat DAX výrazy všech nebo jen specifických metrik. Dostáváme DEFINE blok, který definuje DAX výraz a EVALUATE blok, který zobrazuje výstup metriky. 
 • Update modelu – v rámci DEFINE bloku bude možné updatovat metriky v modelu.
 • Metriky referující další metriky lze nyní zobrazit a updatovat v rámci jedné obrazovky. Můžeme následně zkontrolovat jejich výstup a změny potvrdit do modelu. 
 • Performance analyzer v rámci Report view – už nepotřebujeme kopírovat DAX dotaz z analyzeru do dalšího toolu – vše lze zajistit v rámci DAX query view.
 • Všechny tyto funkce jsou dostupné v DAX query editoru (podobný VS code) a posyktují lepší čitelnost i díky možnosti dotazy formátovat.

MSFT plánuje DAX query editor neustále zdokonalovat. Plánuje se integrace s Copilotem, implementace do Power BI Service, postavit na tom možnost debuggovat a optimalizovat výkon. Více o DAX queries. 

Musí se zapnout v Options > Preview features. 

power-bi-updates-november-23-modelind-dax-queries-view
Editace datového modelu v Power BI Service – aktualizace

V preview už od dubna a postupně se vylepšuje. 

Mark as date table

Nyní lze využít funkce Mark as date table. To umožňuje využívat danou tabulku k pro rozlišné date-related akce ve vizuálech, tabulkách, quick measures a více s full time intelligence supportem.

V rámci PBI Service stačí kliknout pravým talčítkem myši na danou tabulku a vybrat “Mark as date table” (viz. obrázek).

pbi-updates-november-23-modeling-mark-as-date table

V dalším kroku specifikujeme datumový sloupec. Power BI následně validuje data ve vybraném sloupci a ujistí se, že je nastaven datumový datatyp a obsahuje pouze unikátní hodnoty.  

pbi-updates-november-23-modeling-mark-as-date table-date column

Přejmenování a mazání tabulek a sloupců

V PBI Service nyní podpora pro: 

 • Přejmenovávání a mazání jakékoli tabulky
 • Přejmenovávání a mazání jakéhokoli sloupce

Service | Power BI | listopad 2023

Explore (preview)

K účelu ad hoc analýzy dat – např. dostanu přístup k datasetu nebo datovému zdroji a chci strávit nějaký čas a poznat, s čím pracuji, než začnu stavět report. Nebo business uživatel potřebuje specifické informace, které postavený report neobsahuje – třeba do ppt prezentace. 

Vytváření reportu zabere dost času. To má řešit Explore funkce, která přichází do public preview. Jde o možnost (podobně jako export do Excelu a vytváření kontingenční tabulky) vytvářet matice nebo jiný vizuál a dostat tak rychle informace, které potřebujeme.

Stačí jít na dataset/report, který nás zajímá:

pbi-updates-november-23-service-explore

Pak stačí začít stavět matici a vizuál do páru:

pbi-updates-november-23-service-explore-2

Dostáváme dokonce i možnost toto uložit jako exploration:

pbi-updates-november-23-service-explore-3
Copilot pro Power BI v rámci Microsoft Fabric (preview)

Copilot byl uveden do Microsoft Fabric, včetně zakomponování prostředi i do Power BI, což umožňuje a pomáhá rychle vytvářet reporty. Copilot byl navíc přidán i do Smart narrative vizuálu, který byl rebrandován na Narrative with Copilot. K použití Copilota je potřeba přístup k pracovnímu prostoru s P1 a vyšší nebo F64 a vyšší kapacitou.

power-bi-updates-november-23-service-copilot in power bi

Všechny novinky ohledně Copilotu na blogu zde.

Dokumentace zde.

Integrace OneLaku pro import mode semantických modelů (preview)

MSFT představuje revoluční technologii pro sémantické modely – Microsoft OneLake Integration for import models. Na klik myší můžeme povolit OneLake integraci a automaticky zapisovat importovaná data do delta tabulek v rámci OneLaku (viz. diagram). 

Data jsou okamžitě přístupná prostřednictvím těchto delta tabulek. Datoví vědci, správci databází, vývojáři aplikací, datoví inženýři, a jakýkoli jiný typ uživatele nyní mohou získat bezproblémový přístup ke stejným datům, která řídí vaše business intelligence a finanční výkazy. Delta tabulky lze zahrnout do svých datových skladů Lakehouses a Synapse Data Warehouses pomocí zkratek, aby uživatelé mohli k dotazování na data používat T-SQL, Python, Scala, PySpark, Spark SQL, R i no-code/low-code řešení. 

pbi-updates-november-23-service-oneLake integration

OneLake integrace může pomoct i v případě, že se na data dotazovat nepotřebujeme – např. když potřebujeme zálohovat. Jde o velmi jednoduchý proces. Ujistěte se, že váš semantické model (import režim) se nachází v prostoru s Premium nebo Fabric kapacitou a že máte povolený large dataset storage format

Následně je třeba umožnit/povolit OneLake integraci a provést/naschedulovat refresh dat. To je vše.

Semantický model zapíše importovaná data do delta tabulek jakožto součást refreshe. Delta tabulky jsou následně udržována, aktualizována bez nutnosti ETL nebo kopírování dat. 

Samozřejmě, že export dat je možný i porstřednictvím Tabular Object Model (TOM) a Tabular Model Scripting Language (TMSL) v případě, že k semantickým modelům přistupujete skrze XMLA endpoint v read-write režimu. Můžete například otevřít SQL Server Management Studio (SSMS) a spustit následující příkaz TMSL (viz také snímek obrazovky níže):

pbi-updates-november-23-service-oneLake integration-SSMS
pbi-updates-november-23-service-oneLake integration-SSMS-1

Pokud jste nainstalovali nejnovější verzi OneLake File Explorer, můžete si úspěšnost procesu exportu pohodlně ověřit pomocí Windows File Explorer.

V OneLake File Explorer klikněte pravým tlačítkem na složku pracovního prostoru a vyberte možnost Sync from OneLake. Poté ve složce pracovního prostoru vyhledejte podsložku s názvem, který odpovídá vašemu sémantickému modelu a končí na .SemanticModel, jako na obrázku výše. V této složce sémantického modelu má každá tabulka režimu importu podsložku, která obsahuje parquet soubory a delta logs delta tabulek.

Tyto podrobnosti však nemusíte znát, pokud přidáte zkratky pro delta tabulky vašeho sémantického modelu do jiných workloads ve Fabric, jako jsou lakehouses atd. Jednoduše spusťte uživatelské rozhraní Shortcut Wizard, vyberte Microsoft OneLake, vyberte sémantický model a pak vyberte tabulky, které chcete zahrnout, jako na snímcích níže, a je to.

Jste připraveni číst a dotazovat se na tabulky pomocí vašich oblíbených datových nástrojů a rozhraní API.

pbi-updates-november-23-service-oneLake integration-SSMS-2

Nyní tedy můžeme použít režim Direct Lake ke čtení delta tabulek přímo z OneLake a zápisu delta tabulek díky integraci OneLake. Fabric nově definuje, jak mohou zákazníci budovat svá BI řešení pro rychlejší výkon v měřítku velkých dat a zároveň snižovat celkové náklady na vlastnictví (TCO) a složitost infrastruktury. Například již nepotřebujete celé portfolio domácích ETL řešení, abyste získali objemy dat jakékoli velikosti do a ze sémantických modelů. 

RLS/OLS security a uložená pověření pro sémantické modely v Direct Lake (preview)

RLS/OLS je Power BI funkce, která umožňuje definovat row-level a object-level přístupová pravidla na semantickém modelu tak, aby různí uživatelé měli přístup pouze k datům (řádkům) a objektům, ke kterým přístup mít mají – na základě rolí a pravidel. Uložená pověření (stored credentials) mají redukovat komplexitu konfigurace a doporučují se při používání RLS/OLS se sémantickými modely v Direct Lake. 

Následující screenshot ukazuje, jak přidat uživatele do RLS rolí v Direct Lake modelu použitím Web modeling experience. 

Více informací o tom, jak nastavit stored credentials v Direct lake dokumentaci

pbi-updates-november-23-service-ols-rls-direct-lake

Pro RLS/OLS v modelech Direct Lake není (téměř) nic zvláštního. Můžete definovat role a přiřadit uživatele jako u jakéhokoli jiného typu sémantického modelu. Mějte však na paměti, že ve výchozím nastavení modely Direct Lake používají autentizaci pomocí jednotného přihlášení (SSO) k základnímu zdroji dat. Použití RLS/OLS ve spojení s SSO může být náročné, protože zahrnuje více autorizačních vrstev – RLS/OLS v sémantickém modelu a autorizaci uživatele u zdroje dat. Pokud byste například chtěli autorizovat nového uživatele, museli byste tohoto nového uživatele přidat do příslušných rolí RLS a zajistit, aby měl uživatel přístupová oprávnění k podkladovým delta tabulkám v Lakehouse nebo datovém skladu.

Správa oprávnění uživatele ve více vrstvách zvyšuje složitost. Proto byla zavedena tato podpora stored credentials. Sémantické modely nyní mohou přistupovat k rozdílovým tabulkám u zdroje s jedinou pevnou identitou jménem uživatelů namísto delegování skutečných identit uživatelů prostřednictvím jednotného přihlášení. Když přidáváte nové uživatele do role RLS, efektivně jim dáváte oprávnění používat pevnou identitu. MSFT doporučuje tento přístup, který se vyhýbá složitostem souvisejícím s SSO, důrazně doporučujeme přepnout na pevnou identitu, kdykoli přidáte RLS/OLS do modelu Direct Lake. Přechod na pevnou identitu je stejně snadný jako navázání modelu Direct Lake na Shareable Cloud Connection (SCC), které má SSO deaktivované. Další informace najdete zde – Connect to cloud data sources in the Power BI service.

Návod na to, jak nakonfigurovat pevnou identitu: 

 1. Zobrazte nastavení modelu Direct Lake a rozbalte sekci Gateway and cloud connection. Všimněte si, že váš model Direct Lake má zdroj dat SQL Server odkazující na lakehouse nebo datový sklad ve Fabric.
 2. V části Mapy na otevřete seznam a klikněte na Vytvořit připojení. Tím se dostanete na stránku správy připojení s otevřeným formulářem nového připojení a předvyplněným informacemi o zdroji dat.
 3. Jako metodu ověření vyberte OAuth 2.0 nebo Service Principal a zadejte přihlašovací údaje pevné identity, kterou chcete použít.
 4. Ujistěte se, že zaškrtnete políčko Použít jednotné přihlašování přes Azure AD pro dotazy DirectQuery, jako na následujícím snímku obrazovky.
 5. Podle potřeby nakonfigurujte další parametry a poté klikněte na Vytvořit. Tím se vrátíte zpět na stránku nastavení modelu Direct Lake. Ověřte, zda je zdroj dat nyní přidružen ke cloudovému připojení bez jednotného přihlášení.
pbi-updates-november-23-service-ols-rls-direct-lake-setup

Více informací o semantických modelech v Direct lakeu.

Sdílená cloudová připojení pro sémantické modely (GA)

Spolu s obecnou dostupností (GA) sdílených cloudových připojení (SCC) byla oznámena i GA podpory SCC pro sémantické modely a paginated reporty. Nyní můžeme tento typ připojení používat ve spojení se svými produkčními sémantickými modely a paginated reporty pro přístup ke cloudovým datovým zdrojům a centralizaci managementu cloudových připojení.

Ve velkých organizacích může centralizace cloudové správy připojení kromě správy datových bran pomoci snížit režii na údržbu datových připojení a přihlašovacích údajů. SCC vám umožňují bezpečně sdílet přístup ke zdrojům cloudových dat prostřednictvím seznamu řízení přístupu. Přihlašovací údaje jsou chráněné a nelze je načíst z SCC, ale uživatelé Power BI s alespoň Use permissions mohou své sémantické modely a paginated reporty připojit ke cloudovým zdrojům dat prostřednictvím těchto SCC.

Můžeme také vytvořit více připojení ke stejnému zdroji dat, což je zvláště užitečné, pokud chceme použít různá nastavení připojení, jako jsou různá pověření, nastavení soukromí nebo nastavení jednotného přihlášení, pro různé sémantické modely, paginated reporty a další artefakty.

Škálování sémantických modelů (GA)

Týká se rozsáhlých produkčních řešení – Power BI automaticky škáluje read-only repliky, aby se zajistilo, že se výkon nezpomalí, když systém používá mnoho uživatelů současně.

A samozřejmě, automatické škálování funguje i pro sémantické modely v Direct Lake. Kromě toho mohou sémantické modely v import režimu benefitovat z izolovaného refreshe, což zajistí, že business uživatelé nebudou ovlivněni náročnými refreshi dat ze zdroje, a nadále budou moci využívat bleskově rychlé dotazy pro interaktivní analýzu.

Tady je souhrn výhod, které může škálování sémantického modelu poskytnout našim reportům a jiným artefaktům:

 • Zvýšená propustnost dotazů – Power BI může automaticky škálovat read-only repliky v případě, že se objem dotazů navýší nebo fluktuuje.
 • Refresh isolation – refresh a write operace na read-write repliky se nedotknou výkonu dotazů na read-only replikách.
 • Větší flexibilita pro pokročilé scénáře refreshe dat – jako side benefit izolovaného refreshe můžeme nyní vykonávat pokročilé refresh operace na read-write replice bez toho, aniž bysme omezili read-only repliky. Stačí vypnout automatickou synchronizaci, refresh, refresh, refresh až je read-write plně aktualizovaný a pak už jenom syncnem zpět s read-only replikou manuálně. 

Škálování sémantického modelu je posledním klíčovým faktorem utvořit z Fabricu a Power BI superset Azure Analysis Services (AAS), přičemž je výrazně kvalitnější ve Fabricu v porovnání se svým ekvivalentem v AAS. Oproti AAS je totiž založený na živé poptávce uživatelů, automaticky se přizpůsobuje na základě chování uživatelů. AAS vyžaduje detailní analýzu k determinaci časů využití, vytvoření automatizovaných skriptů, neustálý monitoring, aby se zajistil optimální set up. Navíc náklad v AAS se lineárně zvyšuje per replika, Fabric je usage based.

Více o nastavení scale outu.

Zobrazení vizuálů v tabulkách (preview)

V návaznosti na vylepšení přístupu (accesability improvements) k tabulkám a maticím byl představen nový view mode Show visuals as tables, který umí zobrazit vizuály v reportu jako tabulku na jeden klik. Někteří uživatelé preferují konzumaci dat v textovém nebo tabulárním formátu v závislosti na jejich stylu učení a použití asistenčních technologií.

Tento nový režim je podobný tomu, jak současný Show as a table zobrazuje podkladová data pro individuální vizuály. Show visuals as tables zobrazí podkladová data pro vizuály na všech stránkách v současném reportu – interaktivní a s možností cross filter.

Aktivovat lze skrze view drop down menu a zvolení Show visuals as tables.  

pbi-updates-november-23-service-show visuals as tables

Vrácení do původního stavu:

pbi-updates-november-23-service-show visuals as tables-revert

Consuming reports in Power BI with accessibility tools.

Pokročilé filtrování pro paginated reporty

Při tvoření paginated reportů v PBI Service můžeme nyní použít pokročilé filtrování – umožňuje definici podmínek jako contains nebo does not contain, is not equal nebo is equal, nebo specifickou hodnotu. Více zde.

Other | Power BI | listopad 2023

Vylepšená přístupnost paginated reportů tvořených v Report Builderu

Do modelu .rdl byla přidána vlastnost StructureTypeOverwrite. Můžeme ji použít k vylepšení přístupnosti paginated reportů v Microsoft Report Builderu a Power BI Report Builder. Reporty pak můžeme publikovat do PBI Service. 

Více o vylepšování přístupnosti zde.

Skill up on Fabric with the Microsoft Learn Cloud Skills Challenge

Jede do 15. ledna. 

Microsoft Learn Cloud Skills Challenge.

The challenge will help you prepare for the Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate certification and new Microsoft Applied Skills credentials.

Dynamická vazba (dynamic binding) datové sady pro paginated reporty

Pomocí dynamické vazby můžeme udržovat jedinou šablonu RDL reportu, kterou lze propojit s více datovými sadami napříč pracovními prostory, namísto kopírování a údržby stovek duplikátů reportů.

Nemusíme vytvářet kopie stejného reportu s odlišnou datovou sadou. Datové sady můžeme dynamicky s paginated reportem svázat, jak je uvedeno v dokumentaci „Bind datasets dynamically to a paginated report“. To platí i o vizuálech paginated reportu a je to popsáno v dokumentaci “Bind datasets dynamically to a paginated report visual”.

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | listopad 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | říjen 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-rijen-2023/ Tue, 24 Oct 2023 06:47:53 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34499 Power BI Aktualizace | říjen 2023 Dokončení integrace Power BI...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | říjen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI novinky | říjen 2023

Power BI Aktualizace | říjen 2023

Dokončení integrace Power BI s OneDrivem a SharePointem, aktualizace a novinky na On-Object interaction, deduplikační pravidla pro kompozitní modely a hlavně model explorer! To je Power BI říjen! 

Jen pro jistotu novinky za předchozí měsíc zde!

Reporting | Power BI | Říjen 2023

Power BI Desktop – Sharepoint a OneDrive integrace

Možnost otevřít, uložit nebo sdílet reporty v rámci OneDrive a Sharepointu byla představena už v květnu, nicméně některé kapacity byly vylepšeny a jsou defaultně zapnuty. 

 • Otevírání reportů uložených v OneDrive a Sharepointu z File menu
 • Ukládání souborů přímo do OneDrive a SharePointu
 • Sdílení v OD a SHP uložených reportů přímo z Power BI Desktop
power bi-october 23-reporting-onedrive-sharepoint-integration
 • Jedná se o důležité změny, protože mnoho uživatelů používá OneDrive a SHP ke spolupráci na reportech ještě před publikováním do PBI Service. Tato aktualizace může zefektivnit jejich pracovní postup. Ad-hoc reporting se stává jednodušším a noví uživatelé, si nemusí zvykat na nové prostředí, protože znají Office rozhraní.
 • Všechny tyto nové funkce v PBI Desktop doplňuje možnost prohlížet si reporty uložené ve OneDrive a SharePointu přímo v prohlížeči. Dříve jsme museli reporty z OneDrivu nebo SharePointu nejprve stáhnout a následně otevřít.
power bi-october 23-reporting-onedrive-sharepoint-integration-a

Je jasné, že každá organizace má své jedinečné potřeby a preference. Dá se to vypnout v Fabric Admin portálu. 

Vše ostatní o integraci zde.

On-Object Interaction aktualizace

Datumová hierarchie ve flyout menu

Při práci s datumy je možné si zvolit mezi hierarchickým zobrazením dat nebo raw datumovým polem. Buďto right click přimo na datové metriky nebo prostřednictvín nového fly out menu. 

Option 1: right click

power bi-october 23-reporting-on-object-right click

Option 2: flyout menu

power bi-october 23-reporting-on-object-flyout menu

Placeholder text pro přímé úpravy

Dříve při zapnutí textového elementu (třeba title) na tabulce se nezobrazil “rezervovaný prostor”, do kterého bycom mohli v rámci on-object přímo začít psát. Uživatelé museli zpět do format panelu a tam přidat title. Nyní, dyž zapneme title (nebo jiný text element), který nemá nastavenou automatickou hodnotu, zobrazí se placeholder, na který lze kliknout a zadat hodnotu přímo ve vizuálu.

 

power bi-october 23-reporting-on-object-placeholder tables

Při editaci přímo takto ve vizuálu se placeholder objeví, i když nedopatřením vymažeme všechny znaky a text element je pořád zapnutý. Placeholdery se objeví pouze, když je vizuál v rámci vybraný (zakliknutý) – když “odklikneme”, odstraní se všechny placeholdery a vizuál se nám zobrazí tak, jak by vypadal při publikaci.

Ribbon a funnel charts podporují on-object

power bi-october 23-reporting-on-object-funnel chart
power bi-october 23-reporting-on-object-ribbon chart
Power BI Home na Desktop verzi

Jedná se o redesign home prostředí, které má poskytovat známý a centralizovaný pohled na všechny naše aktivity v rámci desktopové aplikace. Cílem je posílit produktivitu a zjednodušit práci a konzumaci obsahu.

Díky Power BI Home už není třeba se proklikávat několika menu nebo záložkami, abychom se dostali k našim souborům a reportům. Poskytuje intuitivní interface a funguje jako hub, podobný jiným Office produktům, odkud můžeme managovat všechny naše artefakty z jednoho místa.

 • Můžeme vytvořit nový report přímo z home screen
 • získat přístup k reportům ze sekce “recommended”, které jsme si nadefinovali
 • přistoupit k posledním využitým reportům skrze Quick Access list
powerbi-october 23-reporting-home
Deduplikační pravidla pro kompozitní modely na Power BI Datasets a Analysis Services

Tabulky a metriky v našem modelu musí mít unikátní názvy. V případě, že využíváme kompozitních modelů, je lehké se dostat do situace, kdy mají tabulky i metriky duplicitní názvy a nejsou unikátní. Doteď, když se tohle stalo, jedna z tabulek nebo metrik byla přejmenována za nás. 

Např. pokud jsme vytvářeli kompozitní model ze dvou zdrojů, přičemž oba zdroje definovali tabulky se jménem “Customers”, jedna z tabule by byla automaticky přejmenována na “Customers 2”. To také mohlo vyústit ve zmatečné situace – ztratili jsme přehled, která tabulka pocházela z jakého zdroje. To samé se dělo v případě metrik.

Přichází tedy řešení, které by nám mělo dávat víc kontroly. My nyní můžeme nadefinovat tzv. “name disambiguation rule” ke každému zdroji v kompozitním modelu v případě, že očekáváte takový konflikt názvů. Lze tedy nastavit text, který se přidá buďto před nebo za názvy tabulek a metrik, nebo obou. 

Navíc můžeme toto pravidlo definovat na pouze případy, kdy dojde k duplikaci, anebo obecně v každém případě. Vraťme se k výše uvedenému příkladu a řekněme, že jeden ze zdrojů, které kombinujete, je marketingový a druhý salesový. Nyní můžete nastavit pravidlo deduplikace na zdroji tak, aby se tabulka ‚Zákazník‘ z marketingového zdroje přejmenovala na ‚Zákazník (marketing)‘:

powerbi-october 23-reporting-deduplication

Tuto možnost najdeme v Settings v dialogovém okně, které se ukáže, když nastavujeme připojení kompozitního modelu na Power BI dataset nebo model v Analysis Services: 

powerbi-october 23-reporting-deduplication-a

Poté, co vytvoříte připojení a nastavíte pravidlo deduplikace, váš seznam objektů (polí/fields) bude zobrazovat položky „Zákazník“ i „Zákazník (marketing)“ podle vámi nastaveného pravidla deduplikace:

powerbi-october 23-reporting-deduplication-b

Co je dobré si zapamatovat:

 • můžeme specifikovat, jestli chceme text přidat jako prefix nebo suffix
 • aplikovat pravidla na tabulky, metriky, nebo v obou případech
 • zvolit, zda chceme pravidla aplikovat pouze v případě, že nastane konflikt nebo pravidla aplikovat obecně ve všech případech
 • Pokud tyto pravidla nespecifikujeme, aplikuje se původní politika.

Více v dokumentaci.

Modeling

Editace datového modelu v Power BI Service – aktualizace

Nové vychytávky byly zveřejněny už v dubnu a na základě feedbacku byly implementovány následující změny: 

Manage relationships – dialogové okno

Nyní můžeme jednoduše zobrazit a editovat všechny vazby v rámci modelu v Power BI Service. V záložce Home zvolíme “Manage relationships

powerbi-october 23-modeling-data model-editing

Otevře se předělaný dialog okno „Manage relationshhips“, který poskytuje komplexní pohled na všechny vazby spolu s hlavními parametry na jednom místě. Zde si můžeme vybrat, zda chcete vytvořit nové vazby nebo upravit ty existující.

powerbi-october 23-modeling-data model-editing-dialog

Navíc můžeme filtrovat a zaměřit se na konkrétní vazby v modelu na základě kardinality a směru Cross filteru.

powerbi-october 23-modeling-data model-editing-a
Public preview Model exploreru s vytváření calculation groups a vazeb přímo v properties panelu

Model explorer je nyní v public preview a dostupný přímo v model view, kde máme přehled o všech našich objektech v rámci datasetu a můžeme mezi nimi jednoduše navigovat. Konečně tedy plná visibilita sémantického modelu.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-public preview

Nová záložka zobrazuje semantický model datasetu.

Přibyly i nové ikony a jsou naplánovány další změny v rámci UI, které by se měly implementovat do konce roku.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-public preview-a

Všímněmě si, že groupy metrik se vždy zobrazí na horních pozicíh, za nimi calculation groups, a pak až tabulky v modelu. 

Co se týče calculation groups, můžeme je nyní nejenom vidět, ale zároveň vytvářet a editovat – v Power BI Desktop! Calculation Groups je mocný nástroj, který nám umožňuje aplikovat dynamické výpočty nad našimi existujícími metrikami. 

Např. můžeme vytvořit CG, která aplikuje time intelligence funkce jakožto calculation položky jako např. YTD, QTD, MTD, atd a to na jakoukoli metriku v modelu. 

Více v dokumentaci.

Pokud chceme CG v Desktopu vztvářet,  přejdeme do model view, klikneme na novou záložku/kartu „Model“ v data panelu. Pokud klikneme na CG nod, máme tři možnosti, jak vytvořit novou. (1) Tlačítko v menu nahoře, (2) Context menu, (3) Properties panel.

Po kliknutí na “New calculation group” budeme v případě, že nemáme zapnuto “blokování” implicitních metrik, upozorněni, že toto nastavení musí být povoleno.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-a

Po vytvoření CG, dostaneme se přímo do první calculation item, kde můžeme následně definovat DAX výraz, který chceme aplikovat na stávající metriky. 

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-b

Můžeme tedy upravovat DAX výraz přímo v DAX formula okně nebo můžeme jako calculation item přidat dynamic format string z properties panelu.

Nový calculation item můžeme vytvořit z contect menu (right-click) na calculation items node nebo přímo na CG a taky v propertie panelu. 

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-c

Pořadí calculation items lze měnit v properties panelu v Calculation items node nebo pomocí kontextového menu (kliknutím pravým tlačítkem) na samotné calculation items.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-d

Další fíčura, kterou nyní můžeme použivat přímo z Model exploreru je možnost vytvářet vazby v properties panelu. Stejně tak, jak jsme mohli editovat vazby bez dotazování dat a pak všechno najednou validovat talčítkem Apply change, nyní můžeme vazby i vytvářet. Prostě jenom vybereme vazby z nodu Relationships v rámci model exploreru. 

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-e

Tím se dostaneme na prázdné dialogové okno propertie panelu, které vyplníme a můžeme aplikovat, když jsme hotovi. 

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-f

Více o vytváření a editování vazeb.

Model explorer zároveň ukazuje i další rozměry modelu, kterými jsou perspectives and cultures – ty musí být stále vytvářeny mimo Desktop prostřednictvím externích nástrojů pro XMLA zápis nebo přímo skrz XMLA. 

Více o Dataset connectivity a management s XMLA endpointy v Power BI a Externích toolech v Power BI Desktop. 

Více o perspectives v tabulárních modelech Analysis Services. Anebo cultures, které jsou překladovými variantami sémantických modelů. 

Všechny tyto funkce jsou k dispozici s poslední verzí Power BI Desktop, zapneme je v Public Preview features. File > Options and settings > Options > Preview features (v rámci globální sekce). 

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-preview features

Service | Power BI | říjen 23

OneLake data hub – Quick acces k našim datům

Je centrální lokace, kde najdeme organizační data. Byly přidáno pár vylepšení, které mají dočasnou zkušenost vylepšovat. 

Explorer panel – Quick access

Umožňuje nám navigovat pracovními prostory na základě hierarchie a scopu datových položek ve specifických pracovních prostorech. 

Přidána byla možnost Quick Access sekce, do které padají pinned WS, naposledy použité WS a aktivní WS.

Favorite items

Nová záložka, která sjednocuje označené/oblíbené položky.

powerbi-october 23-service-OneLake updates
Deployment pipelines – customizace

Vytváření customizovaných deployment pipelines 2-10 fází

Cca od poloviny října si budeme moct sami nadefinovat, kolik fází má mít naše deployment pipeline. 

powerbi-october 23-service-deployment pipelines

Můžeme je pojmenovat dle sebe, názvy mohou být i po vytvoření změněny.

powerbi-october 23-service-deployment pipelines-a

Počet fází ale už po vytvoření změnit nelze.

Stejně tak customizace už existujících pipeline není možná. Přesun existující pipeline znamená vytvoření úplně nové, odpojení WS od původní pipeliny a jejich přiřazení k novým fázím nově vzniklé.

Deployment pipeline multi-tasking

Nové záložky na levém navigation baru kdykoli otevřeme novou položku nebo deployment pipeline.

powerbi-october 23-service-deployment pipelines-b

Nový entry point na Deployment pipelines main page 

powerbi-october 23-service-deployment pipelines-c

To byly novinky z Power BI za říjen. Je jasné, že už se těšíme na další nálož. A jenom pro jistotu pro ty, kdo by ještě nevěděli o konferenci, která má hodně co dočinění s Power BI – mrkněte na www.powerconference.cz.

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | říjen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | září 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-zari-2023/ Thu, 21 Sep 2023 12:54:48 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34419 Power BI aktualizace | září 2023 Update úpravy modelu v...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | září 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI updates september 23

Power BI aktualizace | září 2023

Update úpravy modelu v Power BI Service, velký update Q&A vizálu, nové parametry pro MINX a MAXX, novinky v rámci Git Integrace a daleko více. Odkaz na oficiální MSFT blog zde. Novinky z minulých měsíců zde. Power BI září

General 

Upgrade Power BI Desktop .NET Framework na 4.7.2 a novější

Po 30. září nebude dále podporován Power BI Desktop v rámci .NET Framework 4.5. Vyhnout se potížím se supportem znamená upgradovat na verzi .NET Framework 4.7.2. a vyšší. 

Reporting | Power BI září 23

Mobile layout – interaktivní canvas

Nová funkcionalita, která umožňuje ještě před publikování otestovat, jak se v dané aplikaci budou buttons, slicers, visuals (tlačítka, filtry, vizuály) chovat. 

power bi-september-reporting-mobile layout

Dále je možné intereagovat s vizuály přímo v aplikaci, a přizpůsobovat tak třeba sloupce tabulek a matic velikosti displeje telefonu.

power bi-september-reporting-mobile layout-1
Vylepšení Smart Narrative funkce

Nyní zvládne zobrazit textové i numerické hodnoty. Do teď limitováno na čísla. 

power bi-september 23-smart narrative

Více o schopnostech Smart narrative vizuálu na Create smart narrative summaries – Power BI | Microsoft Learn.

Modeling

Úpravy datového modelu v Power BI Service – updates

Tohle se do preview dostalo v dubnu a od té doby MSFT zpracovával feedback – tohle se povedlo spravit. 

Limitace zobrazení

Změny, které nyní provedeme na modelu v rámci organizace nebo rozvržení nyní zůstanou zachovány i v případě pohybu mezi Power BI Desktop a Service.

 • Změny provedeny v Desktopu budou propsány i do Service při uplodování .pbix souboru.  
 • Stejnou logikou změny provedeny v Service se propíšou do Desktopu, když si stáhneme .pbix z cloudu.
Editace lingvistických vazeb v rámci nastavení Q&A vizuálu

Dle MSFT je Q&A vizuál efektivní cestou, jak pomoci uživatelům porozumět jejich datům kladením otázek a získáváním odpovědí ve formě vizuálů. Zároveň poskytuje možnost zkoumat data způsobem, který třeba report nepokrývá – a to bez znalosti datového modelu nebo zkušeností s vývojem. 

power bi-september 23-modeling-edit relationship

I když je engine pod vizuálem relativně úspěšný v odpovídání precizních otázek o datech, může mít občas problémy s přidělováním každého slova nebo fráze, které uživatel použije k datům v modelu. 

Například odpověď na otázku “What are our best consoles this year?” může vyžadovat propojení termínu consoles s názvem products v modelu (sloupci) a porozumění, že termín best koresponduje s nejvyšší hodnotou prodeje. Tyto termíny jsou kontextuální – uživatelé mohou samozřejmě pod pojmy console a best rozumět v různých odvětvích kompletně odlišné věci. 

Aby se zajistilo, že bude vizuál poskytuje konzistentní a přesné odpovědi založené na unikátním jazyku, který daní uživatelé používají, MSFT spouští Q&A setup tools, což má zajistit a poskytnout relevantní synonyma k názvům sloupců a tabulek v  modelu. Tímto způsobem mohou autoři explicitně definovat console jakožto referenci ke sloupci s products, a uživatelé tak dostanou vždy relevantní a odpovědi. 

Nicméně synonyma (podstatná jména) řeší pouze polovinu problému. Další částí jsou totiž přídavná jména, slovesa, předložky a příslovce, která nelze definovat tak jednoduše a je třeba je zakomponovat do frází – klasifikují ostatní termíny nebo je spojují dohromady. V předchozím příkladu například Best. V kontextu otázky “who sold the most books” je nutné vědět, že obchod prodává knihy – propojit obchod s knihami.

Těchto lingvistických vztahů je mnoho, a proto byl vytvořen nový způsob/tab, který slouží k jejich vytváření a správě v kontextu našich dat. Do nového nastavvení se dostaneme pomocí ozubeného kolečka přímo na vizuálu (nebo přes QandA setup v záložce Modeling) a kliknutím na novou záložku Relationships.

power bi-september 23-modeling-QandA-setup

Zde můžeme definovat různorodé vztahy včetně sloves, přídavných jmen, podstatných jmen, předložek, atd. Zvolíme typ, který nejlépe vystihuje termín, který chceme definovat (např. best je přídavné jméno) a dále pouze následujeme prompty k definici toho, co daný termín zmanemá v kontextu našich dat.

Investice MSFT do Q&A zde nekončí. Dokonce i ve světě, kde jsou schopnosti přirozeného jazyka stále více řízeny velkými jazykovými modely, vidí hodnotu v přesnosti, konzistenci a flexibilitě tohoto nástroje. Takže se máme na co těšit.

Změny v DAX funkcích MINX a MAXX

K funkcím MINX a MAXX byl přidán volitelný variant parametr. Funkce defaultně ignorují text a boolean hodnoty v případech, kdy se vyskytují variace nebo kombinace datových typů – např. text s číselnými hodnotami. S parametrem TRUE nyní zohlední i textové hodnoty. 

MSFT ukazuje na následujícícm příkladu:

september 23-modeling-minx-maxx

MINX a MAXX bez parametru (nebo s parametrem FALSE) ignoruje text i boolean hodnoty.

september 23-modeling-minx-maxx-1

MINX a MAXX s parametrem TRUE nyní zahrnuje textové hodnoty, booleeans jsou stále ignorovány. 

september 23-modeling-minx-maxx-2

Defaultní nastavení parametru pro funkce je FALSE – všechny existující DAX výrazy tedy změnou nebudou ovlivněny. Aby funkce začaly zohledňovat i text, je třeba ve všech existujících metrikách zahrnout třetí parametr TRUE. Více v dokumentaci Microsoft learn:

MINX function (DAX) – DAX | Microsoft Learn

MAXX function (DAX) – DAX | Microsoft Learn

Úpravy vazeb v properties panelu (generally available) 

V public preview od října 2022. V model view v PBI Desktop tedy v rámci modelu můžeme kliknout na jakoukoli vazbu a vztahy upravovat v novém Properties panelu. V PBI Service k dispozici v rámci web modeling. Tento způsob umožňuje upravovat vazby bez okamžitého spouštění dotazů a validovat změny a vazby až po úpravách – apply changes. Přínosné především pro ty, co používají DirectQuery Storage mode – tyto dotazy trvají déle a zatěžují datové zdroje.

Více v dokumentaci. 

Service | Power BI září 23

Vylepšení na Row-level security test as role

Reakce na feedback a prosby o update, přidáno bylo: 

 • nové dropdown menu, které umožňuje vybrat a testovat jakýkoli report napojený na daný dataset
september 23-service-row-level-security-test-as-role
 • mělo by být jednodušší zobrazit si důležité detaily povolení týkající se specifického účtu/individua v rámci testování z pohledu této persony
september 23-service-row-level-security-test-as-role-1
 • byly vylepšeny warning a error zprávy

Vše o validaci row-level security rolí v dokumentaci.

Mobile | Power BI září 23

Podpora režimu AAD sdíleného zařízení (AAD Shared device mode) – PREVIEW

Obecně jde o iniciativu v rámci podpory pracovníků v první linii, resp. poskytnutí dat a informací k jejich práci. Proto Power BI mobilní aplikace od tohoto měsíce podporuje tzv. Azure active directory shared device mode.

Shared device mode (režim sdíleného zařízení) umožňuje konfiguraci jednoho zařízení tak, aby mohlo být sdíleno vícero kolegy/zaměstnanci. Jde o častý scénář pro pracovní sílu v první linii, kdy nepoužívají osobní zařízení, ale je jim přidělen sdílený mobile device. 

Shared Device Mode umožňuje tzv. Single sign-on (SSO) a device wide sign out v rámci Power BI i všechny ostatní aplikace, které podporují Shared Device mode. 

 • Když se uživatel přihlásí do podporované aplikace, bude zároveň zalogován i do ostatních aplikací, které jsou kompatibilní a podporují Shared Device Mode. 
 • Když se uživatel odhlásí z podporované aplikace, dojde k odhlášení i na všech ostatních integrovaných aplikacích – prevence proti neoprávněnému nebo nezamýšlenému přístupu dalšího uživatele.

Use Case: Když si pracovník vybere zařízení na začátku směny, potřebuje se zalogovat do jedné aplikace, která Shared Device Mode podporuje (např. Power BI) a automaticky dojde k přihlášení i do ostatních relevantních aplikací, které SDM podporují – vše v rámci jednoho účtu uživatele. Na konci směny když dojde k odhlášení z Power BI (např.), dojde ke globálnímu odhlášení ze všech dalších aplikací. Zařízení je bezpečné a připraveno pro dalšího pracovníka. 

Developers

Paginated reporty získávají podporu pro integraci s gitem

Od té doby co byla tato integrace spuštěna, byly podporovány pouze dva druhy artefaktů – Power BI reporty a Power BI datasety. 

Nyní tedy spuštěno i pro paginated reporty (stránkované sestavy).

Po propojení našeho workspacu s Azure DevOps, můžeme potvrdit (commitnout) změny i v našich paginated reportech a verzovat je v git repozitáři. Následně tedy můžeme otevřít a editovat .rdl soubory přímo v Power BI Report Builderu a pushovat změny zpět do git repozitáře. Náš workspace identifikuje změny a vyzve vývojáře, aby současný stav repozitáře synchronizoval do workspacu, včetně nových změn v paginated reportu.

Více o používání gitu s paginated reporty v dokumentaci.

Checkout a Switch vývojových větví v rámci workspacu (Checkout and Switch Branches in a Workspace)

Pracovní prostor lze v jeden moment napojit pouze na jednu vývojovou větev (branch). Jakmile propojíme pracovní prostor s git repozitářem, můžeme narazit na scénáře, kdy chceme změnit pouze vývojovou větev. Byly přidány dva způsoby, které tohle mají zjednodušit:

 • Checkout branch – umožňuje jednoduše vytvořit novou větev na základě aktuálního stavu workspacu. 
september 23-developers-git-integration

Pokud jdeme cestou checkoutu, můžeme vytvořit novou větev, která bude připojena k workspacu, přičemž nepotvrzené změny zůstanou zachovány. Užitečná věc v případech, kdy se řeší konflikty – můžeme commitnout změny do záložní větve a paralelně řídit konflikt v git repozitáři.

 • Switch branch – admini pracovních prostorů mohou jednoduše změnit připojení workspacu k jiné větvi. 
september 23-developers-git-integration-1
september 23-developers-git-integration-2

Využívání větvení je užitečné pro vyčlenění různých stavů vývoje vašeho projektu (ve vývoji, testování, připraveno na produkci). Dále se využívá v případě, že na projektu pracuje více vývojářů zároveň, pak je vhodné, aby každý pracoval na vlastní vývojové větvi. Jak již bylo zmíněno, díky vytváření větví lze vyřešit konflikty, které mohou nastat při synchronizaci pracovního prostoru.

Nový E2E CI/CD tutorial

Popisuje, jak pracovat s deployment pipelines a gitem jakožto součástí CI/CD procesu. Tyto dvě fíčury dokážou pomoci ve vytvoření mocné E2E flow – když se správně propojí. MSFT dává k dispozici step-by-step návod, jak z těchto nástrojů dostat maximum. 

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | září 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI aktualizace | srpen 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-srpen-2023/ Fri, 01 Sep 2023 10:00:33 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34377 Power BI aktualizace | srpen 2023 Máme nový layout switcher...

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | srpen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
power bi srpen 2023

Power BI aktualizace | srpen 2023

Máme nový layout switcher v ráci On-Object interaction, update ORDERBY funkce, kvartální výběr vizualizací a daleko víc. Power BI novinky za srpen jsou tu a červencové (kdyby něco) pro připomenutí zde.

Reporting | Power bi srpen 2023

Nový Layout Switcher

Byla přidána nová tlačítka, která zjednodušují přepínání mezi mobilním a webovým rozložením vašeho reportu. Jsou hned na ráně, umístěna dole vpravo  vedle page navigátoru – stránek reportu. 

power bi-reporting-new layout switcher
nové nastavení škálování velikosti/rozsahu bublin

Týká se scatter chartů a mapových vizuálů, přičemž získáváme větší kontrolu nad tím, jak velikost dané bubliny (daných bublin) reaguje na data – volíme mezi přesností a výrazností na základě našich preferencí.

Nastavení Magnitude přesně kopíruje proporce dat. Data range nastavení definuje limity velikosti bublin tím, že je mapuje na datové maximum a minimum. Auto option (což je zároveň i default pro nové reporty) vybere vhodné nastavení na základě charakteru dat. Více informací v dokumentaci.  

Toto nastavení se upravuje v formátovacím panelu: Markers > Shape > Range scaling pro scatter charty vs. Bubbles * Size > Range scaling pro mapy. 

Pro reporty, které vznikly v dřívějších verzích Power BI, se defaultně změní nastavení na Deprecated (rozdíl v zobrazování negativních hodnot) u scatter chartů a Data range pro mapy.  

Azure Maps vizuály budou tuto funkci zavádět v následujícím updatu.

power bi-reporting-new buble range scaling
On-Object interaction (preview) 

Změna velikosti a pozice On-Object meníček

Byla přidána možnost měnit horizontální velikost on-object menu (zvětšovat/zmenšovat), což může být užitečné, když pracujeme s dlouhým názvy buněk (použitých metrik a dimenzí) 

power bi-reporting- on-object interaction

Dalším updatem je umožnění pozicování meníček a v důsledku tedy lepší využívání prostoru vůči canvasu (prostoru na canvasu). Před updatem – v případech, kdy byl vizuál umístěn blízko spodní hranice canvasu, menu se nutně velmi změnšilo a bylo nutné hodně scrollovat, pokud jsme se chtěli dostat k jednotlivým data fields (některé vizuály mají větší počty tzv. field wells, čili fields of fields – X-osa, Y-osa, legenda, atp. pozn. red.) viz. obrázek dole vlevo. Nyní po updatu se meníčko roztáhne směrem nahoru a my tedy vidíme všechna field wells bez nutnosti scrollovat. 

reporting-on-object interaction-positioning-2

On-object a formátování submožností nyní podporováno i ve funkci spotlight a  focus mode

Když spotlightujeme vizuál nebo si jej rozšíříme ve focus módu – můžeme nyní využít on-object formátování. 

reporting-on-object interaction-focus mode

V rámci focus módu je někdy těžké rozeznat, zda jsme ve formátovacím módu (jediný rozdíl je mírně zvýrazněný okraj rámečku). Proto MSFT přidal do headeru tlačítko k lepšímu rozpoznání, že jsme ve format modu a jak se z něj dostat a přitom zůstat ve focus módu.  

reporting-on-object interaction-spotlight

Modeling | Power BI srpen 2023

Update ORDERBY funkce

Pokud máme v datech blank hodnoty, můžeme v rámci ORDEREBY specifikovat, jak je seřadit přidáním BLANKS LAST nebo BLANKS FIRST. 

modeling-orderby-blanks

Určení, jak s blank values nakládat, je volitelné, a může být kombinováno se specifikací směru řazení (ASC/DESC). Validní hodnoty zahrnují:

 • BLANKS DEFAULT. Defaultní hodnota – chování pro numerické hodnoty = blank hodnoty budou seřazeny mezi nulou a negativními hodnotami. Chování pro stringy = blank values jsou seřazeny před všemi stringy, včetně prázdných stringů.
 • BLANKS FIRST. Blanky se vždy obejví na začátku řazení, nezávisle na ASC/DESC definici. 
 • BLANKS LAST. Blanky vždy na konci řazení, nezávisle na ASC/DESC definici. 

Více v dokumentaci.

Data Connectivity

Moderní data connectivity a discovery experience v rámci Dataflows – New Get Data způsob

Nová “zkušenost” v rámci Dataflows, Dataflows Gen2 a Datamartů. Dnes uživatelé stráví mnoho času hledáním správných dat, informací k připojení a přístupů (credentials). S novým Get Data způsobem je daleko jednodušší procházet různé Fabric artefakty v rámci OneLake data hubu. Cílem tohoto vylepšeného prostředí je urychlit proces a dostat nás co nejrychleji k datům, která hledáme.

Podrobně k dispozici na blogu Announcing a new modern data connectivity and discovery experience in Dataflows.

Lakehouses (connector update)

Tato aktualizace přináší významná vylepšení výkonu Lakehouse konektoru. Nutné aktualizovat na srpnovou verzi Power BI Desktopu a Gateway.

service

XMLA Write support pro Direct Lake datasety

Direct Lake datasety nyní podporují XMLA write operace – můžeme tedy používat nástroje a skripty k vytváření a správa Direct Lake datasetů. 

SQL Server Management Studio (SSMS), Tabular Editor, DAX Studio a další (záleží na preferenci) můžeme nyní napojit přes XMLA endpoint k našim Direct Lake datasetům a provádět libovolné operace –  nasazování, customizace, slučování, skriptování, debugging, testování. Přes Azure DevOps nebo GitHub můžeme implementovat source control, verzování a kontinuální integraci našich datových modelů. Můžeme automatizovat, streamlinovat vývoj a deployment procesy. Přes PowerShell nebo REST API lze automatizovat tasky jako aktualizace nebo aplikace změn přímo do Direct Lake datasetů. XMLA Write je neskutečně mocný nástroj a klíč k efektivnímu datovému modelování a produktivitě over all. Více informací o XMLA endpointech na MFST ofiko blogu.

Automatická synchronizace replik pro Dataset Scale-Out (preview)

MSFT ohlašuje dokončení konfiguračního rozhraní API v rámci škálování datasetů a ohlašuje funkci synchronizace replik. Konkrétně to znamená, že škálování nemusíme zapínat na úrovni workspaců prostřednictvím XMLA requestu. XMLA příkaz je zastaralý a do budoucna nebude k dispozici. Nyní můžeme škálování zapínat na jednotlivých datasetech přes REST API.  

Taky už není nutné manuálně synchronizovat read repliky – můžeme využít výhod automatické synchronizace, která je nyní defaultně zapnuta. Nicméně je možné ji vypnout a synchronizovat read/write a read repliky manuálně v rámci řízené izolace aktualizace. 

Více na bloguautomatic replica synchronization announcement blog. 

Mobile

Vyber si svůj start-up obsah

Mobilní appka Power BI nyní nám uživatelům nabízí možnost vybrat si, jaká položka/report se má při otevření aplikace automaticky zobrazit. Jde o ušetření času především pro ty uživatele, kteří si zobrazují specifickou položku pořád dokola – teď už nemusí při každém spuštění navigovat stejnou cestu  z homoe page k cílovému reportu pokaždé, když appku zapnou. 

MSFT tomu říká launch item – ten nakonfigurujeme tak, že si specifickou položku otevřeme (report page, dashboard, scorecard, PBI aplikace), klikneme na More options (…) menu a vybereme možnost Set as launch item. Jde v podstatě o záložku, přičemž můžeme využít vždy jen jednu, resp. jen jedna položka může být launch itemem. 

Admini zároveň mohou využít mobile device management nástroje (MDM) a nakonfigurovat launch item vzdáleně pro skupinu uživatelů a usnadnit jim tak práci s appkou. 

power bi-mobile-start-up-content

Nový článek s názvem Power BI aktualizace | srpen 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power bi aktualizace | červenec 2023 https://www.jaknapowerbi.cz/power-bi-aktualizace-cervenec-23/ Tue, 18 Jul 2023 09:08:21 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=34336 power bi | červenec 2023 Červenec se v Power BI...

Nový článek s názvem Power bi aktualizace | červenec 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
Power BI updates July 2023

power bi | červenec 2023

Červenec se v Power BI zdá být výjimečně “okurkovým” měsícem. I tak ale nabízí pár vychytávek jako jsou třeba Smoothed a Leader Lines. Oficiální MSFT blog k dispozici zde.

Červnové novinky pro jistotu najdete zde.

Reporting | Power BI červenec 23

Smoothed and Leader lines 

Z MSFT zaznívá ohledně této nové funkce velké nadšení – hladší (“smoother”) spojnicové a plošné grafy (v nastavení Lines > Shape > Line type).

power bi-july 2023-smooth line-area charts

K tomu ještě přibyly tzv. Leader lines pro spojnocové a plošné grafy – můžeme definovat vizuální spojení s konkrétním datovým bodem a labelem (nastavení Data labels > Options > Leader lines).

power bi-july 2023-leader lines

V následujících měsících budou tyto menší ale velmi cool aktualizace pro tyto a další vizuály přibývat. 

On-Object Interaction (preview) 

Customizace Pane switcheru (přepínacího panelu) 

Bylo přidáno “+” tlačítko umožňuje rychlé přidávání nových funkcí bez nutnosti jít do lišty “View”. Menu rovněž obsahuje popis toho, co všechno je možné přidat/jaké jsou jejich funkce – stačí nakonfigurovat jednou a nastavení se propíše napříč Power BI do všech reportů. 

power bi-july 2023-on-object interaction-pane switcher

Kliknutím s CTRL na vícero výběrů v Pane switcheru umožňuje otevření několika oken, resp. možností formátování reportu. 

Modeling | Power BI červenec 23

Úpravy datového modelu v Power BI Service (preview) 

Co se stihlo od dubnového releasu přidat?

Potvrzení vztahů (Relationship validation) 

Stejně jako v Power BI Desktop nyní při definici vztahů je systém automaticky zvaliduje, resp. nabídne vhodný výběr pro kardinalitu a cross filter výběry. 

Service

Předělání Dataset details page

Když klikneme na dataset v OneLake data hubu, resp. ve workspace view, dostaneme se na předělanou stránku, která nabízí i pár nových možností pro lepší user experience.

Co všechno tam můžeme očekávat? 

 • Actions: rozlišné akce, které na datasetu můžeme performovat, jako např. tvorba reportu a refresh datasetu –  nově přidána možnost zobrazit historii aktualizací pod refresh menu
 • Dataset metadata: možnost získat info o datasetu díky deskripci a doby posledního refreshe. 
 • Related Items: možnost prozkoumávat související položky
 • Dataset Schema: možnosti získat komplexní pohled na tabulky a sloupce datasetu. Kliknutím na tabulku získáme preview tabulky, navíc s možností exportu do paginated reportu. 

Významné změny byly implementovány i do seznamu souvisejících položek – nyní zobrazuje všechny downstream i upstream závislosti datasetu. Je tedy jednodušší identifikovat zdroje datasetu, vztahy do kompozitních modelů, reporty a dashboardy, které jsou s datasetem v závislosti.

power bi-july 2023-dateset details page-updates

Mobile

Detaily datasetů přímo v mobilu

Vlastníci datasetů a tvůrci reportů mohou nyní spravovat svoje datasety přímo z mobilní aplikace. Stačí jít do workspacu, kliknout na ikonku datasets a zobrazí se nám seznam datasetů, ke kterým máme přístup. 

“Kliknutí” na dataset nám otevře metadata pane s informacemi o jméně, vlastníkovi, sensitivity labelech, posledním refreshi. Dokonce odsud lze spustit i nový refresh. 

Vlastníci datasetů obdrží notifikace, pokud naplánovaný refresh selže + dostanou možnost zobrazit detail selhání a zkusit znovu spustit nový refresh manuálně – za pohybu! 

power bi červenec 23

power bi-july 2023-mobile-dataset details

Nový článek s názvem Power bi aktualizace | červenec 2023 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>