www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz Jak na Power BI Mon, 03 Aug 2020 07:45:44 +0000 cs hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.2 http://www.jaknapowerbi.cz/wp-content/uploads/2019/08/Favicon.png www.jaknapowerbi.cz https://www.jaknapowerbi.cz 32 32 Spojnicový graf s první a poslední hodnotou https://www.jaknapowerbi.cz/spojnicovy-graf-s-prvni-a-posledni-hodnotou/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spojnicovy-graf-s-prvni-a-posledni-hodnotou https://www.jaknapowerbi.cz/spojnicovy-graf-s-prvni-a-posledni-hodnotou/#respond Mon, 03 Aug 2020 07:45:44 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31367 Nový článek s názvem Spojnicový graf s první a poslední hodnotou byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Spojnicový graf s první a poslední hodnotou

V reportech se snažíme o to, aby byly jednoduše čitelné, přehledné a čisté. Power BI v kombinaci s DAX (Data Analysis Expression) umí dělat krásně čisté grafy. Jedním takovým příkladem je spojnicový graf, který má popisky dat jen u prvního a posledního bodu spojnice. Takovému grafu můžeme ještě odebrat osu Y, aby graf obsahoval opravdu jen nezbytná data. Tento typ grafu je vhodné zvolit, pokud chceme vidět vývoj trendu a porovnávat historickou hodnotu s aktuálním stavem.

Výsledek úpravy grafu

Jak dosáhnu tohoto výsledku?

V první řadě je potřeba pochopit, že se jedná o menší workaround. Z toho důvodu budeme potřebovat vizuál, který kombinuje spojnicový a sloupcový graf. K čemu je potřeba sloupcový graf? Sloupcový graf slouží pro zobrazení hodnot pod spojnicí.

Výběr vizualizace
Předpřipravený prostor pro graf

Pro demonstraci využiji předpřipravenou datovou sadu, která obsahuje pohlaví, věkovou kategorii, formát studia, rok, pro který je záznam pořízen a příjem:

Výřez z datové sady
Příprava grafu

Když do grafu vložíme na osu rok a jako hodnoty (jak pro sloupce, tak pro spojnici) příjem, tak výsledek bude vypadat následovně:

Graf s vloženými hodnotami

Takto zobrazený graf není příliš reprezentativní. Z toho důvodu udělám pár úprav. Upravím nadpis tak, že nadpis zarovnám na střed a převedu font na tučný. U obou os nechám skrýt pojmenování a osu Y nechám skrýt celou. V posledním kroku přesunu legendu do středu osy X.

Zlepšený graf s hodnotami
Příprava funkce v jazyce DAX

Graf začíná vypadat lépe ale v této chvíli stále nesplňuje slíbené popisky. Abychom je získali, tak musíme začít s připravovat funkci v DAXu. Podstatou celé této funkce je nalézt a uložit si největší a nejmenší číselnou nebo datumovou hodnotu, což provedeme promocí funkce Calculate(MIN() nebo MAX(), Tabulka v celkovém stavu, jaký využívá graf). Není tedy třeba, abych používal vždy jen rok, měsíc a den, ale mohu stejně tak pracovat i s celými daty. Když dojde k nalezení a uložení nejmenší a největší hodnoty, pak je potřeba na místo této hodnoty zobrazit příjem. O tuto pasáž se stará funkce IF(), která pokud je jedna z podmínek splněna, vrátí příjem, jinak vrátí prázdnou hodnotu pomocí funkce BLANK().

DAX funkce na zobrazení prvního a posledního popisku
Úprava grafu

Funkci jsem vložil opět do připraveného grafu a vložil jsem ji do sloupců na místo příjmu jako celku. Výsledek je takový, že nově vidím pouze dva sloupce, první a poslední, s hodnotou součtu příjmů místo sloupců pro všechny roky.

Graf s vloženou funkcí z předchozího kroku

Graf už vypadá mnohem lépe. Další krok je nyní takový, že sloupce v grafu přebarvím na stejnou barvu, jako má pozadí. V tu chvíli samozřejmě sloupce neuvidím, takže si zapnu popisky hodnot a povolím v nich přizpůsobení pro jednotlivé řady. Pro spojnici tyto popisky znovu deaktivuji a nechám je zapnuté pouze pro sloupce.

Skryté sloupce a ponechané pouze popisky hodnot sloupců

V grafu již opravu vidíme popisky pouze u prvního a posledního bodu grafu. Ještě tu jsou ale dva aspekty, které by bylo dobré vyřešit. První z nich je nekonzistence popisků, kdy jeden popisek je nad spojnicí a druhý pod. To můžeme vyřešit velmi jednoduše tím, že nastavíme popisky, aby se u sloupců zobrazovali uvnitř sloupce a nahoře. Osobně deaktivuji i pozadí pro popisky, abych předešel možnému rušivému momentu. Mohu rovnou nastavit i velikost písma a barvu, aby popisky byly graficky sjednocené s osou a výsledek působil jednotně.

Popisky dat upravené do jednotného formátu se spojnicí
Úprava legendy grafu

Poslední věcí, kterou musíme nastavit, je legenda. Ta v tuto chvíli obsahuje název funkce na sloupcích i nicneříkající název spojnice. Z tohoto důvodu jsem přejmenoval „Price“ na Příjmy zaměstnanců.

Popisek legendy u Spojnice

U „První a poslední popisek“ je to trochu složitější a budeme si muset pomoct aplikací Mapa znaků nebo taktéž Character Map. Pokud bychom chtěli místo názvu „První a poslední popisek“ dát mezeru, aby výsledek působil prázdně, tak Power BI provede automatickou změnu názvu zpět na původní název. To ale neplatí o speciálních znacích. V těch se totiž nachází například U+200D neboli Zero Width Joiner, ten Power BI uzná a nepřepíše ho zpět na původní název. Provedu tedy výběr přes Select a uložení přes Copy.

Mapa znaků

Přejmenuji název u funkce aplikované na sloupce na zkopírovaný znak a dostanu kýžený výsledek.

Funkce s prázdným názvem díky mapě znaků
Výsledek úprav na grafu

Takto připravený graf je čistý, snadno čitelný a přehledný. Stejným způsobem, jen s menší úpravou DAXového kódu, můžete docílit jen poslední nebo jen první hodnoty.

Aplikování grafu na další hodnoty

Nový článek s názvem Spojnicový graf s první a poslední hodnotou byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/spojnicovy-graf-s-prvni-a-posledni-hodnotou/feed/ 0
Aktualizace červenec 2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2020/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualizace-cervenec-2020 https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2020/#comments Tue, 21 Jul 2020 20:22:25 +0000 https://www.jaknapowerbi.cz/?p=31321 Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>

Aktualizace červenec 2020

V tomto článku se podíváme, jaké hlavní nové funkce si pro nás přichystala červencová aktualizace Power BI. Jejich kompletní seznam je pak dostupný na blogu Power BI.

Legenda pro barevnou škálu u grafů

 • Při nastavení podmíněného formátování barvy dat dle barevné škály (Color scale), je automaticky do vizualizace přidána barevná legenda.
 • Legendu je dále možné formátovat nebo skrýt.

nastavení barevné škály na grafu

 

legenda barevné škály v grafu

 • Pozor, není možné používat barevnou škálu podmíněného formátování a současně manuálně zvolit sloupec pro rozdělení dat dle legendy.
 • Tato funkce je přidána pro sloupcové grafy (Stacked bar chart, Clustered bar chart, 100% stacked bar chart), pruhové grafy (Stacked column chart, Clustered column chart, 100% stacked column chart) a bodový graf (Scatter chart).

Detekce typu dat

 • Volba (především možnost vypnout) automatické detekce datového typu byla konečně přesunuta do globálního nastavení.
 • Doporučujeme všem (nehledě na to, zda s Power BI začínáte, nebo jste expert) automatickou detekci vypnout. Je totiž dobrou praxí nastavit datový typ na sloupcích až v posledním kroku Power Query.

globální nastavení automatické detekce datového typu

Spouštění externích nástrojů (Preview)

 • Tato funkce ve verzi preview umožní rychlé spuštění externích nástrojů pro aktuálně otevřený model.
 • V současnosti jsou podporovány následující nástroje (jejich popis a odkazy ke stažení zde):
  • ALM Toolkit – nástroj pro porovnání datových modelů
  • DAX Studio – program používaný pro psaní náročnějších DAX výpočtů
  • Tabular Editor – software, který umožňuje tvorbu a správu datových modelů

externí nástroje v power bi desktop

Další změny

 • Do jazyka DAX bylo přidáno velké množství finančních funkcí z excelu (jejich kompletní seznam zde).
 • Záložka Model i pro data z Analysis services (psali jsme o této funkci zde) je nyní veřejně dostupná.
 • Relativní časový filtr (slicer) je již také veřejně dostupný.

Nový článek s názvem Aktualizace červenec 2020 byl právě přidán na stránku www.jaknapowerbi.cz.

]]>
https://www.jaknapowerbi.cz/aktualizace-cervenec-2020/feed/ 2