Power BI květen 2024

Power BI aktualizace | květen 2024

Vítejte u Power BI novinek za květen 2024 – k dispozici jsou aktualizace na On-Object Interaction, general availability DAX query view, více možností s Copilotem a možnost zobrazování reportů na OneDrive a Sharepoint. A mnoho dalšího samozřejmě.

Microsoft Build Announcements

21. – 23. 5. 2024 probíhá Microsoft Build 2024, na kterém představovaly nejnovější inovace do platformy Microsoft Fabric, která se postupně stává robustnější a customizovatelnější vůči unikátním potřebám každé organizace. Všechny novinky shrnuje tento článek.

Sleva na Microsoft Fabric certifikaci

Všichni, kdo absolvovali Fabric AI Skills Challenge, získali free voucher na DP-600 zkoušku, která vede k Fabric Analytics Engineer Associate certifikaci. Zůstává to, že dobrými podklady pro zkoušku najdeme ve Fabric Career Hubu.

Pro ty, kdo Fabric AI skills challenge zmeškali, je tu možnost získat alespoň 50 % slevu, když absolvují tzv. 30 days to learn it Fabric challenge.

Reporting | Power BI květen 24

Modern tooltip defaultně zapnutý

Power BI tooltipy údajně procházejí evolucí, která povede k rozšíření funkcionality – za začátek můžeme brát modern tooltips v default režimu – známe už někajkou dobu z preview. Má jít o první krok k sérii velkých změn – slíbena je revoluce tooltip managementu a velká míra customizace.

power bi-may 2024-reporting-modern tooltip

O potenciálu a celkové vizi pro nové tooltipy si můžete přečíst v dedikovaném blogu.

Matrix layouts

Inspirace se čerpala z dobře známých exelovských kontingenčních tabulek. Cílem je postavit nové funkce a možnosti na pevnějších základech. Teď v květnu se představují tzv. Matrix Layouts – compact, outline a tabular, díky kterým můžeme upravit uspořádání maticových komponent podobně jako v Excelu.

power bi-may 2024-reporting-matrix layouts

Navíc k layoutům dostáváme možnost dále customizovat pomocí “Repeat row headers”. Opět funkce inspirována Excelem, která umožňuje upravit matici tak, aby připomínala tabulku. Máme v rukou více flexibility a můžeme do Power BI přenést trochu Excel feelingu při tvorbě reportů – dostupné pouze pro layouty Outline a Tabular!

power bi-may 2024-reporting-matrix layouts-repeat row headers

Další novou možností je vkládání prázdných řádků – můžeme tak od sebe například separovat kategorie a zlepšit čitelnost matice a reportu vůbec. Tato cesta má navíc připravovat půdu pro další vylepšení pro možnosti zobrazení a formátování totals/subtotals a rows/column headers.

power bi-may 2024-reporting-matrix layouts-insert blank rows

Podrobněší info najdete v dedikovaném blogu.

Line charts aktualizace

Minulý měsíc bylo představeno několik vychytávek v možnostech formátovat liniové grafy. Květen toto posouvá ještě o něco dále:

 • Hide/show lines: kontrola nad visibilitou čar = čistší reporty
 • Customizované line patterns: máme na výběr z několika druhů/vzorců pro jednotlivé čáry, které můžeme upravovat dle kontextu dat, například
 • Auto-scaled line patterns: škálování line patterns dle dat
 • Line dash cap: možnost customizovat jednotlivé elementy čár
 • Novoty napříč ostatními typy čar: vylepšení v rámci reference lines, forecast lines, leader lines, small multiple gridlines, divider nových karet

Vše ohlášeno v tomto dedikovaném blogu.

On-object Interaction aktualizace

Nově podpora pro Small multiples, waterfall a matrix vizuály.

power bi-may 2024-reporting-on-object-small multiples
power bi-may 2024-reporting-on-object-waterfall
power bi-may 2024-reporting-on-object-matrix

Dále dostáváme známý pane manager i do mobile layout view.

power bi-may 2024-reporting-on-object-on-object
Publish to folders (preview)

Nedávno byly představeny folders for workspaces, což nám umožňuje vytvářet hierarchickou strukturu pro lepší organizaci a sprácu itemů v Power BI Service. Nyní můžeme z Desktopu publikovat přímo do specifických složek v rámci WS.

power bi-may 2024-reporting-publish to folders

Musíme to zapnout v nastavení – Publish dialogs support folder selection 👇

power bi-may 2024-reporting-publish to folders-settings
Můžeme se ptát Copilota na data v modelu (preview)

Tohle už bylo v jistém smyslu možné – nyní ale lze jít ještě více do hloubky a dostat odpovědi přímo z modelu. Stačí položit otázku a pokud odpověď není v reportu přítomna, Copilot pošle dotaz do modelu a vrátí otázku ve formě vizuálu.

power bi-may 2024-reporting-copilot

Tato možnost byla vypuštěna jak v Edit, tak ve View pohledech v Power BI Service. Jakožto preview feature se to musí zapnout v Copilot panelu.

Modeling | Power BI květen 24

DAX query view – general availability

Jedná se o čtvrtý pohled v Power BI Desktop, který slouží k posílání dotazů do sémantického modelu.

DAX query view poskytuje několik způsobů, jak zvýšit produktivitu práce s DAXem:

 • Quick queries – DAX query přímo z kontext menu data panelu + až 100 řádků tabulky, statistiky sloupce, editování a validace metrik na pár kliků
 • Autoři DirectQuery modelů mohou také používat – možnost zobrazit data v tabulkách kdykoli
 • Vytváření a editace metrik – jednu nebo i více zároveň, pozorování změn v akci, aktualizace modelů
 • Prohlížení DAX queries vizuálů – Performance analyzer > run in DAX query view
 • Psaní DAX queries – možnost vytvářet DAX queries s pomocí Intellisense, formátování, komentování, zvýrazňování syntaxe + další profi možnosti jako “Change all occurrences”, expand/collapse sekcí, find and replace možnost

Zdroje pro hlubší ponoření do problematiky:

DAX query view s Copilotem – aktualizace (preview)

Run DAX query before you keep it – dříve šlo query pustit až po tom, co bylo akceptováno nebo byl Copilot zavřen – nyní lze to můžeme pustit a až po tom se rozhodnout, zda si chceme nechat nebo ne

power bi-may 2024-modeling-copilot

Konverzační způsob stavby query – nyní povoleny úpravy prostřednictvím přidávání dalších promptů

power bi-may 2024-modeling-dax query-copilot

Syntax checks na vygenerovaných queries – před tím neexistovaly, nyní je syntaxe kontrolována a prompt je vždy automaticky upraven a poslán ještě jednou. Pokud selže i napodruhé vrátí se zpráva, že query obsahuje chybu s nabídkou přepsání požadavku nebo úpravy vygenerované query

power bi-may 2024-modeling-dax query-copilot-error

Nové “inspire buttons” – pomocná tlačítka k rychlejšímu startu s Copilotem

power bi-may 2024-modeling-dax query-copilot-inspire

Další zdroje k detailnějšímu průzkumu:

Manage relationships – nové dialog okno
power bi-may 2024-modeling-manage relationships

Nyní nabízí kompletní přehled všech vazeb společně s klíčovými vlastnostmi na jednom místě. Lze vytvářet i upravovat.

power bi-may 2024-modeling-manage relationships-new dialog

Navíc lze i filtrovat a zaměřit se na specifické vazby dle kardinality:

power bi-may 2024-modeling-manage relationships-filter

Více v dokumentaci.

Refresh počítaných sloupců a tabulek referencováním DirectQuery zdrojů

Umožněn refresh počítaných sloupců a tabulek pro všechny DirecQuery zdroje, které používají single sign-on autentifikaci v Power BI Service. To se týká zdrojů, které používáme při práci s kompozitními modely na Power BI sémantických modelech a Analysis Services.

Před tím pokusy o refresh v tomto scénáři vracely následující chyby:

“Refresh is not supported for datasets with a calculated table or calculated column that depends on a table which references Analysis Services using DirectQuery.”

nebo

“Refresh over a dataset with a calculated table or a calculated column which references a Direct Query data source is not supported.”

Nutno používat specifické credentials:

 • používáme sdílenou cloud connection, kterou jsme přiřadili a/nebo,
 • povolili jsme granular access control pro všechny typy connections

Jak to udělat:

 1. Vytvoříme a vypublikujeme náš sémantický model, který používá single sign-on DirecQuery zdroj. To může být kompozitní model, ale nemusí nutně.
 2. V nastavení sémantického modelu v Gateway and cloud connections namapujeme každou jednu single sign-on connection ke specifické connection. Pokud ji nemáme, zvolíme Create a connection.
power bi-may 2024-modeling-refresh calculated items
 1. Pokud vytváříme novou connection, vyplníme connection details a klikneme Create – ujistíme se, že volíme “Use SSO via Azure AD for DirectQuery queries”:
power bi-may 2024-modeling-refresh calculated items-new connection

2. vybereme connection, pro každý single sign-on DirectQuery source a hitneme Apply.

power bi-may 2024-modeling-refresh calculated items-new connection-apply

3. Můžeme refreshovat manuálně nebo nastavit scheduled refresh a potvrdit, že vše funguje.

Model Explorer a autorizace calculation groups v Power BI Desktop – general availability

Model Explorer najdeme v Model view – sémantické modelování je ještě jednodušší s novým tree pohledem s počtem itemů, searchem, kontextuálními cestami k editaci všech modelových itemů. Máme tam top level vlastnosti modelu i možnost rychle vytvářet vazby v properties panelu. Navíc byl updatováno i UI data panelu – konzistentní s Office a Teamsy.

Autorizace CG byla implementována na základě feedbacku komunity. CG významně redukují počet nadbytečných metrik tím, že umožní definovat DAX formulku jako calculation item, který je možné aplikovat na existující metriky.

Dostupné v PBI Desktop i při úpravách modelů v rámci workspacu.

power bi-may 2024-modeling-model explorer

Více informací zde:

Data connectivity | power bi květen 24

Microsoft Entra ID SSO podpora pro Oracle database

Oracle database dostal podporu pro single sign-on v Power BI Service s Microsoft Entra ID autentifikací.

Microsoft Entra ID SSO umožňuje single sign-on k přístupu k datovým zdrojům, které se spoléhají na Microsoft Entra ID based autentifikaci. Když konfigurujeme Microsoft Entra SSO pro příslušný datový zdroj, dotazy běží pod Microsoft Entra identitou uživatele, který interaguje s Power BI reportem.

power bi-may 2024-data connectivity

Více k tématu v Microsoft Learn.

Certifikované konektory – updates
Zobrazení reportů v OneDrive a SharePointu s live connected sémantickými modely

Květen 2023 se představila integrace mezi Power BI a OneDrive/Sharepoint, která se vztahovala pouze na reporty s daty v import módu – to dnes už neplatí nyní zahrnuje i reporty s live connected daty.

power bi-may 2024-data connectivity-one drive-sharepoint in browser

Více v dokumentaci.

Service | Power BI květen 24

Storytelling v PowerPointu – image mode updates
 1. Add-ins, které byly uloženy jako “public snapshot” mohou být vytisknuty a nebudou vyžadovat permission checks
 2. Můžeme použít “show as saved image” přímo v add-inu, který byl uložen jako “Public snapshot” – tímto nahradíme add-in obrázkem = rychlejší load
Storytelling v PowerPointu – data update notifikace

Nová notifikace, která říká, že v reportu jsou nová data a navrhne refresh.

Developers

Podpora Git integrace pro sémantické modely v Direct Lake

Direct Lake sémantické modely jsou nyní podporovány v rámci Fabric Git Integrace – umožnění jednodušší version control, rozšířenou kolaboraci mezi developery, ustanovaní CI/CD pipelines.

power bi-may 2024-developers-direct lake git integrace

Více o version control, testování a více v dokumentaci.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.