Power BI novinky červen 2023

Power BI | červen 2023

Power BI v červnu od MSFT dostává další aktualizace na On-Object interaction, nové funcionality v rámci Power BI Embedded nebo Power BI Desktop Developer Mode. Novinky za květen najdete zde. Power BI červen 2023.

Reporting | Power BI

Nový Card Visual

My už nový koncept karty párkrát vychválili na našem LinkedInu, ale pořád to ještě není dost. Dostupné to je defaultně v galerii vizuálů, a kdyby něco, zapínáme standardně v Options > Preview features > New card visual. Jednoduchým drag and dropem polí nebo metrik do Data fieldu můžeme “spojovat a aranžovat” vícero karet do jednoho kontejneru.

power bi-june 2023-new card visual

Tento nový koncept s sebou přináší několik vychytávek, které nás velmi zajímají:

 • Customizace tvaru rohů
power bi-june 2023-new card visual-shape corners
 • Vylepšené nastavení formátování pro values a labels s rozšířenou podporou podmíněného formátování a zavedením transparentnosti písma.
power bi-june 2023-new card visual-values-labels
 • Customizace zobrazených jednotek (display units) přesným ovládáním díky nové CUSTOM možnosti.  Nová funkce „Show blank as“ zajistí, že naše karty  vždy zajistí správný obsah, i když nejsou nalezena žádná data.
power bi-june 2023-new card visual-units
 • tři nové layouty – horizontální, vertikální a grid – v rámci kontejneru = můžeme dále šperkovat úpravami paddingu, spacingu, zarovnání textu
 • další level v designování karet pak poskystují nové kategorie Image a Accent bar
power bi-june 2023-new card visual-layout
 • Další úroveň interaktivity pak poskytují tooltips a drill through.
power bi-june 2023-new card visual-tooltips
power bi-june 2023-new card visual-drill through
 • šablony podporují kontrolu všech formátovacích nastavení k personalizaci defaultního stylu
power bi-june 2023-new card visual-themes

A to je podle všeho jenom začátek, v následujících měsících budou v tomto ohledu přibývat věci. Více informací na ofiko blogu.

OneLake data hub v Power BI Desktop

Ten v Power BI Desktop slouží jako centrální místo pro objevování a přepoužívání organizačních dat. S releasem Fabricu tedy došlo k rebrandingu Data hubu na OneLake data hub.

Jedná se o “místo”, které nám zprostředkovává možnost přepoužívání již existujících položek Fabricu a nad nimi vytváření vlastních datasetů a reportů. OneLake Data hub podporuje následující položky: data warehouses, lakehouses (their related SQL endpoints), datamarty, datasety (ještě letos přibudou KQL datasety).

Co se týče lakehousů a jejich SQL endpointů, (totéž platí pro datamarty a warehousy) máme dvě možnosti, jak se dostat k datům:

 1. připojení k podkladovému automaticky generovanému datasetu
 2. přímé připojení k SQL endpointu a následné vytvoření vlastního datasetu

OneLake data hub v Power BI Desktop je tedy bránou k datům v ekosystému Fabricu.

Power BI-june-23-onelake-data hub
On-Object interaction – aktualizace (preview)

Funkce samotná je v preview už od března, nicméně v tomto měsíci přichází údajně nejvíce poptávaná změna – připíchnutí nového build menu jako panel (resp. místo klasického build panelu).

power bi-june 2023-on object interaction

Existují tři způsoby, jak toho docílit: 

 1. Přímo z On-object menu
power bi-june 2023-on object interaction-

2. Ze záložky View

power bi-june 2023-on object interaction-1

3. Nebo v Options

power bi-june 2023-on object interaction-2

Uživatelé si tedy mohou zvolit i to, aby pane switcher byl vždy zobrazen. Příští měsíc mají být přidány další aktualizace a možnosti customizace.

Další novinkou je i nastavení a editace podmíněného formátování toolbarů přímo z menu:

power bi-june 2023-on object interaction-conditional formatting

A taky vylepšení a zpřesnění drag/drop experience včetně automatického otevírání build menu při tažení pole směrem k vizuálu.

power bi-june 2023-on object interaction-precision

Data connectivity and preparation | Power BI

Představení Visual cue v rámci nastavení nového tenantu

Pomoc pro Power BI Adminy – Díky visual cue přímo v admin portálu nyní mohou snadněji identifikovat a spravovat nová nastavení v rámci jejich Power BI prostředí.

Změny v nastavení budou otagovány ikonkou new – lepší orientace. Dále bude sumarizace všech novinek k dispozici nad vším ostatním včetně odkazů vedoucím přímo na jednotlivá nastavení = rychlá navigace, správa a kontrola celého tenantu.

power bi-june 2023-data connectivity-visual cue
Představení Tenant Admin SetTIng API

Umožňuje developerům číst admin nastavení Power BI tenantu – čili možnost přistupovat k širokému spektru admin nastavení programově. K dispozici tedy dostáváme další možností k automatizaci auditů Power BI tenantů – stačí k tomu jeden API endpoint. Oficiální dokumentace HERE.

Service | Power BI červen 2023

Storytelling v PowerPointu – embed vizuálů z organizačních Power BI aplikací

Nyní můžeme do PowerPointu embedovat i obsah našich organizačních aplikací – stačí když do addi-nu vložíme odkaz vizuálu, který chceme zobrazit. Odkaz získáme přímo v aplikaci z vizuálu přes tři tečky  (More options) > Share > a teď buťo Link to this visual nebo Open in PowerPoint (obě možnosti už známe z dřívějška).

power bi-june 2023-service-storytelling
Úpravy datových modelů v Power BI Service – aktualizace (stále v preview)

Data model editing bylo do Service do preview vpuštěno v dubnu. Podle všeho se ze všech stran valila zpětná vazba a komunita byla zatím vyslyšena v těchto ohledech:

Limity rozložení

Změny, které nyní v rámci rozložení modelu v Power BI Service uděláme, budou uloženy a to včetně:

 • jakýchkoli změn a custom rozložení, které vytvoříme nebo vymažeme, týká se i změn názvů nebo tabulek, které přidáme/odebereme
 • všechny vizuální úpravy, které na modelu provedeme – velikost a umístění karet v modelu, expand karet, připínání fields na horní stranu karty
 • Musíme pouze myslet na to, že jakékoli změny, které v modelu v Power BI Service provedeme, budou uloženy pouze v rámci Service. Nově nahraný .pbix soubor, který byl měněn v Desktopu, nebude změny respektovat. Stejně tak pokud provádíme změny v Service a následně stáhneme soubor a otevřeme v Desktop, změny se nepropíšou. Tyto limitace by ale měly být v budoucnu odstraněny.
Představení nového admin nastavení ke kontrole email subscriptions pro B2B guests users

Došlo k vylepšení kontroly nad email subskripcemi zejména pro vnější uživatele/guesty v tenantu. Zapnutí nové funkce B2B guest users can set up and be subscribed to email subscriptions umožňuje externím uživatelům vytvářet jejich vlastní subskripce. Bez zapnutí této novinky mohou subskripce pro externí uživatele vytvářet pouze interní uživatelé tenantu.

Tato funkce vznikla především proto, abychom externím uživatelům umožnili přístup k obsahu v našem Power BI Service, ale zároveň jim znemožnili jakoukoli možnost obsah ovlivnit. Detailní info v dokumentaci.

Defaultně bude nové nastavení kopírovat už existující obecné nastavení pro email subscriptions – Users can set up email subscriptions.

power bi-june 2023-service-admin settings
Admin monitoring (preview)

Se zvýšeným fokusem na řízení, dodržování předpisů a zásad potřebují zákazníci větší přehled o pracovních postupech souvisejících s těmito oblastmi. Nový Admin Monitoring Workspace poskytuje vybrané statistiky, které nám mají pomoct lépe spravovat a řídit náš tenant.

Public preview obsahuje Feature usage a Adoption dataset a report, které adminům poskytují statistiky založené na invetorních metadatech a protokolech. To nám zprostředkovává:

 • porozumění tomu, kdo co v tenantu dělá
 • možnost trackování využití tenantu a vývoje adopce
 • podporu auditování a zajišťování compliance

Defaultně je Admin Monitoring Workspace přístupný pouze adminům tenantu, ti však mohou sdílet celý workspace nebo specifické reporty s uživateli v rámci organizace. Více o sdílení reportů, více o existujících rolích a povoleních.

power bi-june 2023-service-admin monitoring workspace

Jak nám může konkrétně Out-of-box dataset/report pomoct?

Report má poskytovat analytické vhledy postavené na auditních protokolech, která nám mají pomoct pochopit, kdo co nám v tenantu konkrétně provádí. To umožní lepší řízení obsahu a identifikaci konkrétních trendů, vzorců a obecně přehled o aktivitě. Příkladem může být sdílení obsahu z osobních workspaců (což nechceme) a pokud se tak stane, budeme to vědět.

Dataset obsahuje metadata o většině položek v tenantu plus faktická data o životních cyklech jako např. create, access, modify, delete. Přistup k Log datům je navíc zajištěn přímo z datasetu, takže nepotřebujeme povolení admina M365, abychom k tomu měli přístup.

Plné využití nativní podpory pro kompozitní data modelling? Můžeme tento dataset dále přepouživat a obohacovat o přídavné informace jako např. licencování, data lineage a jiná specifická metadata (regionální, departmentové, atd.). To usnadňuje customizaci reportingu na základě individuálních organizačních scénářů.

Power BI Guidance dokumentace

Do dokumentace s názvem Power BI implementation planning guidace byly přidány nové články na téma auditu a monitoringu. Jedná se o sérii článků, které obsahují a popisují klíčové aktivity, kritéria rozhodování, konsiderace a doporučení v rozlišných Power BI oblastech.

Tato dokumentace obsahuje také guidance pro nastavení tenantu, pracovních prostorů, bezpečnost a ochranu informací. Nalezneme zde i sérii scénářů z praxe, které pomohou s implementací common practice vzorců pro používání Power BI. Dokumentace má rozšiřovat Power BI adoption roadmapu, která zahrnuje strategické a taktické okolnosti a aktivity, které vedou přímo k úspěšné adopci Power BI. Více informací zde:

Embedded | Power BI červen 2023

Začněte s Power BI Embedded na mrknutí oka

MSFT nedávno zveřejnil nové demo týkající se Power BI embedded playougroundu, které zjednodušuje proces embeddu Power BI do aplikací. Dnes můžeme jednodušše vygenerovat kód, který do dema vložíme, a můžeme tak otestovat, jak bude report v aplikace v reálu vypadat. Dokonce i když nemáme k dispozici žádný svůj report, můžeme celou věc otestovat na sample reportu, který je v demu všem k dispozici.

power bi-june 2023-service-embedded
power bi-june 2023-service-embedded-

K dispozici máme také Client API k vylepšování interakce mezi reportem a cílovou aplikací. API může být testováno v rámci Explore our APIs nebo Developer Sandbox přímo v demu na levé okrajní liště.

Zkuste zde!

Vytvářejte Power BI reporty instantně v Jupyter Notebooks

Nejnovější verze powerbi-jupyter Python knihovny umožňuje vytvářet Power BI reporty přímo nad daty v notebooku a získávat tak informace okamžitě bez nutnosti pohybovat se mezi dvěma tooly nebo exportovat z notebooku jakákoli data. Tento update doplňuje už existující možnost embeddu Power BI reportů do Jupyteru.

Power BI-june-23-jupyter-embed

Bude se jednat o automaticky vygenerovaný report založený na datech z DataFrame, která byla definována jako vstupní. Report můžeme následně upravovat i uložit přímo do Power BI a sdílet jej v rámci organizace.

Update knihovny je momentálně dostupný na PyPI, open-source Python balíček společně s kompletní dokumentací a demem zase na GitHubu. Více detailů v dedikovaném článku.

Developers | POWER BI ČERVEN 2023

Power BI Desktop Developer Mode (preview)

Zákazníci stále častěji vyžadují enterprise řešení, které se dá škálovat na všechny uživatele napříč  i těmi největšími organizacemi. To se týká především umožnění týmové spolupráce a automatizací deploymentů napříč všemi vývojovými fázemi (development, test, produkce) a prostředími tak, aby byly pokryty všechny potřeby BI systémů.

To přesně má Power BI Desktop Developer Mode splňovat, přičemž má přinášet Pro BI vývojové prostředí přímo do Power BI Desktop = nový způsob tvorby, spolupráce a ukládání projektů. Ty nyní můžeme ukládat jako Power BI Project (PBIP) – v tomto případě se definice projektu, reportu i datasetu ukládají jako individuální textové soubory do jednoduché složkové struktury.

power bi-june 2023-developers

Developeři mohou tuto integraci využít následovně:

 • Power BI Desktop k vytváření metadata souborů (reporty a datasety) v user friendly a kontrolovaných formátech
 • umožnit spolupráci několika developerů současně, integrovat kontrolu zdroje k trackování historie, srovnávat různé revize a vracet se k předchozím verzím
 • zajišťovat průběžnou integraci i delivery (CI/CD) v rámci workflows a prosazovat “quality gates” ještě před tím, než se projekt dostane do produkce
 • umožňovat kontrolu kódu, automatické testování a build k validaci integrity nasazeni/deploymentu

Díky kombinaci Power BI Desktop Developer Mode, Fabric Git Integration, Azure DevOps a Deployment pipelines získávají vývojáři možnost bezproblémově synchronizovat svě pracovní prostory s repozitáři Gitu a zajišťovat tak konzistenci pracovních postupů (CI/CD).

power bi-june 2023-developers-CICD

Využívání Gitu jako centrálního repozitáře pro development z něj tvoříme “zdroj pravdy”. Tato integrace tedy umožňuje zahájit vývoj reprtů v Power BI Desktop, plynule přejít do Service a vracet se zase do Desktopu, kde máme vše bezpečně zazálohováno a zaverzováno díky Gitu. Defaultně vypnuto (public preview) – zapneme File > Options and settings > Options > Preview features. Více informací zde.

power bi-june 2023-developers-options

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.