Power BI updates | december 2023

Power BI aktualizace | prosinec 2023

Novinky v Power BI za prosinec zahrnují nové možnosti formátování sloupcových a pruhových grafů, rozšířenou customizaci data labelů nebo zmínku o možnostech Data Activatoru. Novinky za listopad zde.

Microsoft Fabric challenge

Do 15. ledna 2024 je možnost zúčastnít se Microsoft Fabric challenge jakožto součást Microsoft Ignite Cloud Skills Challenge. Za méně než 8 hodin se naučíte propojovat, manipulovat, ukládat, analyzovat a reportovat data pomocí Power BI a Microsoft Fabric. Tato konkrétní výzva má být přípravou na certifikaci Microsoft Certified: Fabric Analytics Engineer Associate, která bude spuštěna v následujících měsících.

Microsoft Fabric Community conference

První výroční komunitní konference Microsoft Fabric s předními odborníky Microsoftu a komunity z celého světa, která se bude točit kolem praktických zkušeností s nejnovějšími funkcemi Microsoft Fabric, Power BI, Databases, Azure AI, Microsoft Purview a mnohem více.

Registrace možné zde.

Novinky v lednu 2024

Tradičně se první měsíc v roce novinky nevydávají. Nicméně MSFT plánuje speciální blog, v rámci kterého se ohlédne za rokem 2023 a shrne některé klíčové momenty.

Zároveň budou oznámeny novinky ohledně certifikací a learningu pro Microsoft Fabric.

Reporting | Power bi | prosinec 2023

On-object Interaction aktualizace

Nový defaultní setup

On-object interaction je věc, které se dostává hodně pozornosti. Tento měsíc je novinkou nový defaultní setup, který má blíže k předchozímu klasickému vzhledu a umožňuje přednastavit následující možnosti na jeden klik:

 • defaultní přesunutí nového “build a visual” menu do pane switcheru
 • defaultní zobrazení (rozbalení) build i data panelů
 • formatovací panel v pane switcheru defaultně
 • “Always open in new pane” defaultně zapnuto = skládání panelů vedle sebe
 • sbalení panelů do pane switcheru namísto zavírání pomocí “X”

Po aktualizaci na prosincový build a se zapnutým “preview” pro on-object budete uvítáni dialogem pro aktualizaci na nový default setup (viz. obrázek). Pokud se vám líbí vaše stávající nastavení a nechcete jít ke klasičtějšímu vzhledu, zvolte Keep setup a nebudou provedeny žádné změny.

power bi-december 2023-reporting-on object interaction-a

Jakékoli lze vždy následně změnit v Options menu a customizovat dle našich potřeb. Seznam možností a co umí:

 1. Suggest a type by default – pokud preferujeme, aby byla volba v nabídce Build ve výchozím nastavení vypnuta a vždy rozbalila všechna pole, ujistěte se, že tato možnost není zaškrtnuta.
 2. In the Build a visual menu, always show all the visualization types – pokud preferujeme zobrazení všech typů vizualizací v build menu by default, tato možnost musí být zaškrtnuta.
 3. Always show pane switcher – pokud je zaškrtnuto, pane switcher se zobrazí vždy.
 4. Always show the Build a visual menu in the pane switcher – to přesune build menu ze zobrazení vedle vizuálu na na pane switcher. Zaškrtneme, pokud dáváme přednost práci s Buildmenu jakožto s panelem.
 5. Always open a new pane – namísto přepínání mezi panely zaškrtněte tuto možnost, pokud preferujeme skládání panelů vedle sebe jako dříve.

Na závěr jen stav nastavení pro nový default setup:

power bi-december 2023-reporting-on object interaction-b

Multi-select v rámci data flyout menu

V rámci omezování zbytečného klikání při prvním přidávání dat pomocí nového tlačítka „add data“, data flyout nyní umožňuje vybrat více datových polí nebo přidat datová pole hromadně. Stejně jako v rámci data panelu. Jednoduše zaškrtněte všechna pole, která chcete do vizuálu přidat, najednou.

Toto funguje nejlépe, když je zároveň zapnuto „suggest a type“, takže můžete přidat tolik polí, kolik chcete, a PBI za vás umístí pole do příslušných políček.

power bi-december 2023-reporting-on object interaction-c

In product user education

S tolika změnami, které jsou každý měsíc na on-object zaváděny, může být těžké zjistit, kam se některé funkce přesunuly. Tento měsíc MSFT přidává čtyři výukové bubliny, které mají uživatelům ulehčit práci.

 • Kde se nastavuje drillthrough a tooltip page?
  Výuková bublina nyní bude navigovat na nové umístění v části Format > Page information.
 • Kam zmizel analytics pane?
 • Možnosti analýzy, jako jsou chybové úsečky, maximální, minimální nebo percentilové řádky, jsou nyní sloučeny ve Format panelu dole.
 • Pomocí nové karty „Reference line“ na stejném místě můžete nastavit maximální, minimální nebo jinou referenční čáru.
 • Co se stalo s možnostmi kliknutí pravým tlačítkem na data field, jako je přejmenování nebo „show value as“?
 • Jsou stále k dispozici. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem na název pole a zobrazí se stejné možnosti jako dříve.
 • Jak obnovím svůj data pane, v případě, že page switcher zmizel?
 • Tohle by neměl být častý problém – výchozí nastavení nyní panely sbalí namísto zavírání. Ale v případě, že tak učiníte, můžete panel kdykoli znovu otevřít na kartě View.
power bi-december 2023-reporting-on object interaction-d
 Více formátovacích možností pro sloupcové a pruhové grafy

Jsou navrženy tak, aby zlepšily vizualizaci našich dat a umožnily působivější analýzy a možnosti vyprávění příběhů. Co tedy přibylo?

power bi-december 2023-reporting-bar-column-charts

Klíčová vylepšení:

 • Apply settings to All nebo v rámci Series: všestrannost použití možností formátování globálně ve všech kategoriích nebo možnost přizpůsobení pro každou jedinečnou individuální sérii.
 • Transparency control: Nyní lze nastavovat průhlednost barvy výplně.
 • Border customization: můžeme vybírat barvu, definovat šířku i průhlednost.
 • Layout: Spacing card přejmenována na Layout card, Reverse Order toggle přemístěn a bylo zavedeno řazení podle hodnoty, dále mezera mezi kategoriemi a mezera mezi sériemi. Díky seskupeným sloupcům a sloupcovým grafům máme nyní možnost Erode nebo Explode skládanou řadu.
 • Advance ribbon settings: lze zvýraznit sérii nebo vytvořit vizuální návaznost pomocí řady možností, včetně shody barvy série nebo výběru barvy, průhlednosti, shody barev nebo výběru barev, šířky ohraničení a rozestupu ohraničení.

Pokud se chcete dozvědět podrobnější informace o těchto nových funkcích, mrkněte na příspěvek na blogu.

Rozšířené formátování pro Data labels

Data labels nyní poskytují rozšířené možnosti přizpůsobení tak, aby hladce odpovídaly našim potřebám při vytváření reportů, a přináší jednoduchou integraci dalších metrik.

power bi-december 2023-reporting-data labels

Klíčová vylepšení:

 • Title: nová Title card umožňuje zobrazení legend a nabízí možnost vynechat legendu pro čistší vzhled. Umožňuje také customizovat názvy data labelů s použitím různých datových polí, nastavitelného stylu písma, barvy a průhlednosti.
 • Value: Možnost rychle a snadno modifikovat na jiné datové pole s rozšířenými možnostmi customizace – font, barva, transparentnost + nová funkce blank value display.
 • Detail: nová funkce Detail card odemyká nový potenciál tím, že umožňuje zahrnutí sekundární metriky. Vyberte libovolné datové pole pro přidání další hodnoty s celou řadou možností formátování.
 • Visual label layout: Nová funkce, která umožňuje vybrat si mezi elegantním labelem s jedním řádkem nebo labelem s více řádky, kde je to žádoucí.

K dispozici pro sloupcové, pruhové, čárové a páskové (ribbon) grafy. Více informací zde.

Azure mapy: Podpora agregace shlukování pro bubble vrstvu

Funkce agregace clusterů pro bublinovou vrstvu s přizpůsobitelnými možnostmi stylů. Tato funkce umožňuje nejen dynamicky agregovat data v bublinových vrstvách na základě různých úrovní zoomu/přiblížení, ale také přizpůsobit vizuální reprezentaci seskupených dat.

Nyní lze formátovat bubliny a vybrat si z řady možností včetně barev bublin, velikosti písma a dalších. Tato úroveň přizpůsobení vylepšuje uživatelské prostředí tím, že jim umožňuje vizuálně zvýraznit a zdůraznit specifické aspekty dat a vytvořit tak působivější a informativnější geoprostorové vizualizace.

azure-map-clustering
Data Activator = alerty na Power BI reportech

V říjnu bylo oznámeno preview Data Activatoru. Power BI komunita dlouho volala o možnost upozorňovat o změnách v datech. Data Activator tohle splňuje.

Z vizuální kontextové nabídky nebo report toolbaru můžete zvolit „Set alert“. Otevře se panel, kde lze nastavit metriku, kterou chcete sledovat, a podmínky, které chcete pozorovat:

power bi-december 2023-reporting-data activator

Po nastavení a potvrzení se vytvoří Data Activator reflex a připojí se k datům ve vaší datové sadě. Data Activator automaticky začne sledovat vaše data a upozorní, když je podmínka splněna.

Triggery lze dále přizpůsobovat tak, aby sledoval složitější podmínky, upozorňoval různé uživatele nebo dokonce spustil Power Automate flow. Více informací v dokumentaci nebo v intro videu.

Data Connectivity

OneLake data hub v Power BI Desktop

Připojení k položkám Fabricu (Datamarts, Lakehouses, Warehouses, KQL Databases) přes datové centrum OneLake je nyní Generally available.

power bi-december 2023-data connectivity

service | power bi | prosinec 2023

Storytelling v power pointu – suggested content

Po delší době dostáváme update pro PowerPoint add-in, který usnadňuje hledání a vkládání Power BI reportů do svých prezentací prezentaci.

Když do slajdu přidáme Power BI add-in, ten automaticky přečte název slidu a navrhne Power BI obsah, který by mohl být relevantní. Pokud je například název slidu „Holiday campaign status“, add-in vám zobrazí seznam reportů, které obsahují relevantní data o kampaních.

Add-in zároveň zobrazuje reporty, které jste v Power BI naposled navštívili, takže opět můžeme snadněji přistupovat k reportům, které  se používají nejčastěji.

Poznámka: Pokud se nezobrazí repoert, který chceme přidat, stačí zkopírovat URL adresu reportu a vložit ji do vstupního pole, tak jako před tím.

power bi-december 2023-data connectivity-powerpoint addin

Můžeme se rozhodnout vložit celou stránku reportu nebo konkrétní vizuál. Před vložením výběru lze také aktualizovat filtry nebo slicery. Hodnoty filtru a průřezu se ukládají společně s reportem nebo vizuálem, který používáme.

power bi-december 2023-data connectivity-powerpoint addin-a

Pokud máme oprávnění udělovat přístup k danému reportu ostatním, můžeme zaškrtnout políčko „Give people automatic access to this data“, takže když si kolegové zobrazí tuto prezentaci, budou moci zobrazit obsah, který jste právě přidali.

Dokumentace zde.

Možnost vyhledávat a třídit v Paginated reportech

Nové máme možnost vyhledávat obsah na všech stránkách paginated reportů v Power BI Service. Týká se to reportů, které jsou publikovány do PBI Service nebo v něm přímo vytvořeny. Před vyhledáváním zadejte požadované parametry pro zobrazení reportu. Vyhledávání funguje na všech stránkách reportu.

power bi-december 2023-data connectivity-paginated report-search

Můžeme také třídit nad sloupcem kliknutím na sort ikonu, až se sestava vyrendruje.

power bi-december 2023-data connectivity-paginated report-search-b

Poznámka: oba druhy searche jsou možné pouze ve web layoutu. Více k prohlížení paginated reportů.

Developers | power bi | prosinec 2023

Power BI Custom Visuals Authentication API

API umožňuje Custom Vizuálům získat přístupové tokeny Azure Active Directory (AAD) prostřednictvím jednotného přihlašování (SSO), což usnadňuje bezpečné a uživatelské operace. Rozhraní API je řízeno global admin settings. Další informace o API.

Dynamic drill control

Tato funkce umožňuje vizuálu povolit nebo zakázat drill funkce dynamicky pomocí API callu.

 • Když je povolena drill funkce, jsou k dispozici všechny funkce drilldownu včetně expand/collapse funkcí. To zahrnuje API calls, příkazy kontextové nabídky, header drill buttons a podporu hierarchie dat.
 • Když je drill funkce zakázána, tyto funkce nejsou k dispozici.

Více informací zde.

Více o tom, co se na API hřišti připravuje.

Git integrace – řešení konfliktů

Při práci s Git integrací ve Fabricu může dojít ke konfliktům, pokud jsou stejné položky upravovány jak v pracovním prostoru Fabric, tak v připojeném úložišti Git.

Aby se předešlo chybám, jsou konfliktní položky takto označeny a konflikty je nutné vyřešit před provedením jakýchkoli dalších změn. V těchto případech je na vás, abyste se rozhodli, které změny ponecháte a které zahodíte.

power bi-december 2023-developers-git integration

MSFT řešení konfliktů usnadnil tím, že přidal možnost řešení konfliktů a výběr obsahu, který chceme ponechat přímo v pracovním prostoru Fabricu, a nemuseli tak přecházet jinam nebo se vracet k předchozím verzím.

Řešení konfliktů (které je přístupné aktualizací položek v source control panelu) je jednoduché – stačí vybrat, zda chceme přijmout příchozí změny nebo zachovat aktuální obsah pro každou konfliktní položku.

Jakmle je výběr proveden, všechny položky jsou sloučeny a aktualizovány a v pracovním prostoru lze provádět jakékoli další změny.

Řešení konfliktů lze také provést reversnutím buďo pracovního prostoru nebo Git verze do předchozího stavu, nebo přímo v Gitu, pokud potřebujeme do detailu zkontrolovat, jaké změny byly provedeny a kterou verzi zvolit.

Více o tom, jak řešit konflikty v rámci Git integrace.

Jenom přípomínáme, že Power BI novinky nebudou ve standardním formátu, ale pouze jako ohlédnutím za celým minulým rokem!

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.