Administrace

AKTUALIZACE ČERVENEC 2021

V červenci se Power BI dočkalo spousty změn z pohledu prvků v Power BI Desktop, Power Query, konektorů a zabezpečení. Nedávno vzniklé Goals se také dočkaly novinek.

Pojďme si v rámci tohoto článku rozebrat novinky, které do Power BI přibyly za poslední měsíc.

SMALL MULTIPLEs (VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ)

První novinkou je, že Small Multiples, jsou veřejně dostupné v Power BI Desktop. Tato funkce byla poměrně dlouhou dobu dostupná pouze ve verzi Preview. Nicméně s příchodem této funkce do veřejné dostupnosti se Small Multiples dočkaly dvou příjemných vylepšení.

Zaprvé bylo vylepšeno ovládání pomocí klávesnice a byla přidána podpora předčítání Windows. Zadruhé a tou největší změnou je, že Small Multiples podporují řazení. Také Microsoft přišel s intuitivnějším rozhraním, které do budoucna usnadní práci s touto funkcí.

Co jsou Small Multiples zač a k čemu slouží, se dozvíte na oficiální dokumentaci Microsoft Docs.

VÍCE MOŽNOSTÍ PODMÍNĚNÉHO FORMÁTOVÁNÍ
Microsoft v nové aktualizaci rozšířil možnosti podmíněného formátování. Nově přibylo podmíněné formátování k možnostem:
 • Barvy popisků dat (Data label colors)
 • Popisek celkem (Total label)
 • Barvy textu v legendě (Legend text color)
 • Začátek a konec os 
 • Titulek osy, mřížky a popisky dat
 • Vizuál trychtýře (Funnel) – formátování barvy popisku převodního poměru a formátování barvy osy kategorie
 • Karta s více řádky (Multi-row card) – přidáno formátování nadpisu, popisků dat a popisků kategorií
 • Budík (Gauce) – formátování barvy os zahrnující začáteční, minimální a maximální hodnotu
 • Průřezy (Slicery) – formátování barvy písma u posuvníku a hlavičky
Zabudované vizuály v Power BI obsahují vizuál Power Automate
V dubnu letošního roku přibyl do AppSource vizuál Power Automate. Tento vizuál umožňuje uživatelům nastavovat a spouštět toky přímo z Power BI reportu bez nutnosti přecházet na stránku Power Automate v prohlížeči. A novinkou, která přichází nyní v červenci, je, že Power Automate vizuál už je dostupný z vizualizačního panelu ve výchozím nastavení bez jakéhokoliv stahování či importování.
Citlivostní popisky v Power BI Desktop
Další funkcí, která přešla z Preview verze do veřejné dostupnosti, jsou citlivostní popisky. Tyto popisky tvůrcům reportů umožňují zabezpečit a chránit vysoce citlivá data v Power BI Desktop.
Podrobnější informace o ciltivostních popiscích, případně jak je nastavovat, najdete na dokumentaci Microsoft Docs.
Znovu-publikování .PBIX souboru již nepřepíše citlivostní popisek
S červencovou verzí tvůrci mají možnost znovu-publikovat .pbix soubor bez přepisu citlivostního popisku v datové sadě nebo reportu. V některých případech se totiž citlivostní popisek po znovu-publikaci reportu neshodoval s předchozím nastavením popisku v reportu před publikací.
pŘENOS CITLIVOSTNÍHO POPISKU Z EXCELOVÉHO SOUBORU
Jedním z nejpoužívanějších datových zdrojů v Power BI je Excel. Spousta organizací používá citlivostní popisky pro ochranu citlivých dat. A synchronizace citlivostního popisku mezi Excelem a Power BI, je jednou z dalších novinek v této aktualizaci. Nyní pokud nahrajeme Excel soubor s aplikovaným citlivostním popiskem do Power BI, tak nás automaticky Power BI upozorní na tento citlivostní popisek.

Modelování dat

NOVÝ VZHLED SEKCE MODELOVÁNÍ
Microsoft před nedávnou dobou předělal sekci Modelu, kde se tvoří vazby mezi daty. Tato funkce byla dlouhou dobu ve verzi Preview a na základě feedbacků, které Microsoft získal, mohli přenést toto nové uživatelské rozhraní do veřejně dostupného. Pokud tedy Power BI Desktop nainstalujete, už uvidíte pouze nový vzhled sekce Modelu.
VYLEPŠENÍ DIRECTQUERY PRO AZURE ANALYSIS SERVICES A ZMĚNY V DATOVÝCH SADÁCH POWER BI
V červenci Microsoft přidal podporu vlastností nastavených na vzdáleném modelu, které se přenáší do místního modelu. První vylepšení se týká datumových tabulek (především tedy automaticky generovaných datových tabulek). Pokud vzdálený model obsahuje datumové tabulky (i automaticky generované), tak se zobrazí ve vašem místním modelu. Druhé vylepšení pak souvisí s vylepšením tzv. značky rodokmenu (lineage tags). Pokud má váš vzdálený model definovaný tyto značky, tak veškerá přejmenování na vzdáleném modelu se zobrazí i ve vašem místním modelu, aniž by byly přejmenované objekty odstraněny a znovu vytvořeny. Neztratíte tedy žádné místní úpravy objektů, které přejmenováním prošly.
Zjednodušeně se dá tato změna vysvětlit tak, že pokud mám datový zdroj Azure Analysis Services, jedná se čistě o Live Connection datový zdroj. Nicméně pokud budeme chtít tento datový zdroj upravovat a transformovat, je nutné jej přenést do DirectQuery režimu. Pokud tedy máme definované lineage tags, můžeme jednoduše přistupovat k datům v DirectQuery režimu.

POWER BI SERVICE

streaming dataflows
U Power BI Service začněme hned tou největší novinkou. Streaming dataflows, které jsou prozatím ve verzi Preview. Před téměř dvěma měsíci Microsoft na konferenci Build oznámil příchod této novinky. 
“Zákazníci chtějí pracovat s daty tak, jak přijdou a nikoliv v řádu dní nebo dokonce týdnů. Naše vize je jednoduchá – dnešním dnem zmizí rozdíly mezi tímto čekáním. Zákazníci by měli být schopni pracovat se všemi daty ihned, co jsou dostupná.”  – Alan Ulag při představování Streaming Dataflows
Streaming dataflows umožňují každému datovému analytikovi pracovat se “streamovanými daty” s drag and drop a no-code uživatelským rozhraním. Práce se streamovanými daty není tedy dnes už nijak limitované pouze pro datové inženýry. Uživatelé mohou připojit, připravit a vizualizovat data v reálném čase a mohou vytvořit end-to-end streamované řešení rovnou v Power BI.

Dnes Streaming Dataflows umožňují uživatelům připojit se ke streamování dat v Azure (IoT Hubu a Event Hubu), provádět operace přípravy dat (například filtrování, spojování dat) a také provédět agregační funkce. Streaming Dataflows jsou součástí Power BI Premium zahrnující Premium per User. 

Podrobnější informace naleznete na oficiálním Power BI blogu.

Mandatory label policy
Tato funkce je nově ve verzi Preview. Organizace dnes vyžadují třízení a kategorizování jejich citlivých dat, aby splnili určitá regulační a auditní kritéria. Microsoft chce jít těmto organizacím naproti, a proto do Power BI Service přidal tzv. Mandatory Label Policy. Tato funkce ve své podstatě umožňuje vynucovat od uživatelů přiřazování citlivostních popisků k reportům nebo datovým sadám. V praxi to znamená, že pokud tedy tato funkce bude v organizaci povolená, budete povinni přiřadit k obsahu v Power BI Service citlivostní popisky.
NASTAVENÍ VLASTNÍHO ODKAZU K POMOCI S CITLIVOSTNÍMI POPISKY
Je dost pravděpodobné, že pokud budete chtít po uživatelích nastavovat citlivostní popisky, nebudou vědět, o co se jedná. V rámci nové funkce v Power BI můžete u přiřazování citlivostních popisků povolit i tlačítko “Learn More” s vlastním odkazem. Tento odkaz tedy může směřovat přímo na některou z vašich či externích dokumentací k citlivostním popiskům, případně si sami můžete vymyslet, jak toto tlačítko využít.
VYLEPŠENÍ SEKCE DATOVÝCH SAD V pOWER bi sERVICE
nové možnosti sdílení
Sdílení jednotlivých datových sad nebylo nikdy jednodušší! Ke sdílení konkrétní datové sady už nám stačí pouze tři kliknutí – kliknout v Power BI Service do záložky Datové sady, poté kliknout na příslušný dataset, který chcete sdílet a poté už jen kliknout na tlačítko, jak chcete datovou sadu sdílet. Jednou z možností je kliknout na tlačítko, které vám vygeneruje odkaz pro sdílení přes Teams a poté už můžete tento odkaz rovnou do vašich Teams poslat.

Druhou možností je kliknout na již v Power BI Service známé tlačítko Sdílet. Následně stačí zapsat do textového pole e-mailové adresy, kterým chceme datovou sadu sdílet a poté nastavit příslušná oprávnění. Uživateli můžeme nastavit, zda:

 • Může sdílet dál vaší datovou sadu
 • Může tvořit reporty/dashboardy na základě vaší datové sady
 • Mu přijde e-mailová notifikace, že jste mu datovou sadu nasdíleli
Poté už můžete přidat krátkou zprávu v případě, že uživateli necháte poslat e-mailovou notifikaci a máte nasdíleno.
AKTUALIZACE DATOVÉ SADY (VČETNĚ PLÁNOVÁNÍ AKTUALIZACE)
Co se také změnilo a zjednodušilo, je aktualizace datové sady. Nyní stačí pouze pár kliknutí a zjistíte, kdy naposledy jste vaší datovou sadu aktualizovali a díky dalšímu kliknutí jí můžete rovnou aktualizovat či naplánovat pravidelné aktualizace.
POPIS DATOVÉ SADY
Aby Microsoft ulehčil vlastníkům datových sad práci, přemístil popis datové sady na jiné místo. Popis datové sady je velmi důležitý a pomáhá další datovým analytikům odpovědět na otázku, co datová sada obsahuje. Nově popis datové sady naleznete v nastavení datové sady.
DATOVÁ SADA Z POWER BI GOALS
Před nedávnem jsme vám představovali Power BI Goals. Neskutečně rychle se vyvíjí. A v červenci přišla i datová sada z Power BI Goals. Každá scorecard generuje svůj dataset, který můžete využívat jako běžnou datovou sadu. Můžete jí stejně aktualizovat, stejně na ní vytvářet reporty a nebo jí stejně sdílet, jako jsme si představili výše. Stačí už tedy založit scorecard podle našeho návodu a novou datovou sadu máte na světě. A že se jedná o datovou sadu z Goals poznáte jednoduše – Power BI Service vám ukáže, které reporty tuto datovou sadu využívají. A “report” z Power BI Goals poznáte tak, že je u něj růžová ikona s pohárem.
Power BI GOals v Lineage view
Nově byly Power BI Goals zařazeny do zobrazení rodokmenu (lineage view). Nyní tedy vidíte mnohem lépe spojitosti mezi vašimi daty díky tomuto pohledu.

VYLEPŠENÍ SCANNER API + Power BI REST API

Na konci minulého roku byl oznámen nový Scanner API, který měl za úkol vytahovat metadata na úrovni organizace. Dnes používá Scanner API spoustu správců Power BI administrace a na základě dat z tohoto API poté tvůrci reportů staví reportingové systémy. Novinkou, která ale přibyla v červenci je, že Scanner API nyní dokáže přenášet DAX výrazy, metriky, sloupce, tabulky a mashup queries. Kompletní novinky z oblasti Scanner API naleznete na Power BI blogu.

Power BI REST API  se taktéž dočkalo změny. Nově je možné prostřednictvím něj do datové sady poslat DAX  dotaz a získat tak výsledky z dat pro další aplikace. Popis novinky je možné nalézt zde.

ZMĚNY V INSTALAČNÍM BALÍČKU POWER BI A WEBVIEW2
Změn se dočkal dokonce i instalační balíček Power BI Desktop. Počínajíc červencem se instalační soubor .exe pokusí stáhnout spolu s Power BI Desktop i WebView2. To znamená, že pokud budeme chtít instalovat z Microsoft Store, WebView2 se nebude instalovat! Cílem vývojového týmu je zanedlouho změnit infrastrukturu Power BI Desktop. WebView2 narozdíl od aktuálně používaného CefSharp usnadní vývojový proces a zároveň usnadní nasazování aktualizací. Prozatím není instalace WebView2 vynucována, ale do budoucna určitě bude. WebView2 se nestáhne pouze v případě, že nejste připojeni v době instalace Power BI Desktop k internetu. 

Do Power BI Desktop přibylo nové zaškrtávací tlačítko v sekci Nastavení -> Funkce ve verzi Preview, kde tuto funkci můžete povolit již nyní. Nicméně k tomu potřebujete mít nainstalovaný výše zmíněný WebView2, který se dříve spolu s Power BI Desktop nestahoval. Pokud tuto funkci zapnete, budete moci přejít na lepší infrastrukturu už dnes.

O tom, jak detailně funguje WebView2 se můžete dočíst na dokumentaci Microsoft Docs.

A to je k novinkám vše. Kompletní seznam všech novinek, které v červenci do Power BI přibyly a také zdroj tohoto článku naleznete jako shrnutí novinek na Power BI blogu. Na další novinky ze světa Power BI za srpen se můžete těšit zanedlouho.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.