Power BI novinky - únor 2024

Power BI aktualizace | únor 2024

Vítejte v prvních Power BI novinkách roku 2024. Po delší době dostáváme nálož skvělých funkcí Visual calculations usnadňují provádět business výpočty, Power BI Home poskytuje centralizované umístění pro vaše aktivity v Power BI Desktop, Fabric Copilot pomáhá přidávat popisky k vašim metrikám v rámci modelu, atd. Poslední novinky zde!

Reporting | Power BI | únor 2024

Visual calculations (preview)

Nyní můžeme přidávat výpočty přímo do vizuálů pomocí tzv. visual calculations = DAXové výpočty, které jsou definovány a exekuovány přímo na konkrétním vizuálu. Výpočet se může týkat jakýchkoli dat, který vizuál obsahuje včetně sloupců, metrik nebo existujících visual calculations. Tento přístup odstraňuje komplexitu sémantických modelů a zjednodušuje proces psaní DAXových metrik. Visual calculations mají sloužit k jednodušší implementaci běžných business výpočtů jako jsou průběžné součty (running sums) nebo klouzavé průměry (moving averages).

K tomu, abychom je mohli používat, je musíme zapnout > Option and settings > Options > Preview features.

Visual calculation přidáme vybráním konkrétního vizuálu a kliknutím na tlačítko New calculation nahoře v menu.

power-bi-update-february-24-visual calculations

K přidání nové visual calculation je třeba napsat potřebný výraz do formula baru v novém editoru, který máme k dispozici.  Např. do vizuálu, který obsahuje Sales Amount a Total Product Cost za Fiscal year, můžeme přidat visual calculation, která počítá profit za každý rok jednoduchým výrazem: Profit = [Sales Amount] – [Total Product Cost].

power-bi-update-february-24-visual calculations1

V tomto případě navíc můžeme jednoduše přidat průběžný součet zisku výrazem:

power-bi-update-february-24-visual calculations2

Zde máme vizuál s oběma výpočty, které byly vytvořeny:

power-bi-update-february-24-visual calculations3

Můžeme použít mnoho existujících DAX funkcí, ale máme k dispozici i nové funkce, které se vztahují konkrétně k visual calculations – RUNNINGSUM, PREVIOUS, MOVINGAVERAGE, atd. Použím těchto a dalších nových funkcí jsou visual calculations mnohem lépe čitelné a je jednodušší je psát a spravovat oproti použití klasického DAXu.

Dle MSFT je tohle pouhý začátek a plánuje se toho v tomhle směru mnohem víc. Máme se evidentně na co těšit.

Více informací na blogu a v dokumentaci.

Dynamické subskripce pro Power BI reporty (preview)

Stejně jako u paginated (stránkovaných) reportů máme nyní možnost distribuovat a personalizovat export Power BI reportu každému uživateli, resp. příjemci emailové subskripce.

Představme si, že máme report, který obsahuje data celého obchodního týmu a my chceme nastavit emailovou subskripci, která rozešle PDF kopii stejného reportu každému obchodníkovi a obchodnici na týdenní bázi zafiltrovaný tak, aby viděli pouze svoje výsledky.

Tohle můžeme nyní zařídit na sémantickém modelu, který definuje mapování mezi příjmeci a příslušnými hodnotami filtru. V momentu, kdy má být report odeslán, se na základě nejaktuálnějších dat v sémantickém modelu determinuje, který zaměstnanec s jakým filtrem má dostat jaký report do své schránky.

power-bi-update-february-24-dynamic subscriptions
On-object interaction aktualizace

V únorovém updatu byla přidána podpora pro multi-visual containers! 

Dříve při multi selectu vícero rozlišných vizuálů, format pane nepodporoval jakékoli možnosti pro formátování vizuálů.

Nyní, při označení více rozlišných vizuálů, máme možnost formátovat stejně jako při formátování containers – jako změna jsou změna velikosti, barva pozadí, přidání stínů nebo hromadné zapínání/vypínání titles.

Př. označení a práce s odlišnými typy vizuálů (v tomto případě line a bar chart):

PŘED (žádné formátovací možnosti)

power-bi-update-february-24-on-object

NYNÍ prostřednictvím on-objectu (k dispozici možnosti vizuálního kontejneru)

power-bi-update-february-24-on-object1

Dále byl přidána možnost formátovat velikost a pozici vizuálního kontejneru, i když je prázdný:

PŘED (žádné formátovací možnosti)

power-bi-update-february-24-on-object2

NYNÍ prostřednictvím on-objectu (k dispozici možnosti vizuálního kontejneru)

power-bi-update-february-24-on-object3

K tomuhle všemu přibylo ještě pár zlepšováků týkající se zkušenosti s on-objectem:

 1. Bug fix: při práci s ne-vizuálním vizuálem (text box, tlačítko, image, shape) docházelo k náhodnému a nezaviněnému zavírání build panelu. Buld panel nově zůstává otevřen, až není explicitně uzavřen nezávisle na vybrané položce.
 2. Bug fix: občas docházelo ke zobrazení 5 ikon v build panelu oproti standardním 6 – nyní spraveno.
 3. Bug fix: v některých příadech docházelo k tomu, že data flyout menu “vylétlo” mimo obrazovku a bylo obtížné použít search box – spraveno.
 4. Enhancement: Když volíme/přidáváme data do vizuálu – nyní možno kliknout kamkoli na název dané položky – dříve jsme se museli trefit na checkbox (viz. screenshot dole)
power-bi-update-february-24-on-object-enhancement
Power BI Home na Desktopu v defaultně zapnutý (preview)

Power BI Home prošel redesignem, aby poskytoval centralizované a familiární místo pro všechny naše aktivity v rámci desktopové aplikace. Účelem je nakopnout produktivitu a zjednodušit hledání a konzumaci příslušných artefaktů.

Díky Power BI Home už není nutné navigovat skrze několik menu nebo záložek, abysme byli schopni přistoupit ke složkám a reportům. Intuitivní interface slouží jako hub – stejně jako u ostatních office produktů – kde můžeme jednoduše spravovat naše reporty, vše na jednom místě.

Ať už jsme zkušení Power BI harcovníci nebo nováčci, PBI Home zajišťuje konzistentní a bezproblémovou zkušenost napříč všemi Power BI aktivitami.

Nyní můžeme:

 • iniciovat nové reporty přímo z Home obrazovky
 • přistupovat k reportům na základě doporučení, které jsme si nastavili.
 • lokalizovat naše poslední reporty skrze Quick access seznam.
power-bi-update-february-24-PBI Home
Power BI Azure mapy – pokroky v referenční vrstvě

Na základě feedbacku se zapracovalo na kapacitách reference vrstvy – nyní už k existující podpoře GeoJSON formátu přibyly formáty KML (Keyhole Markup Language) a WKT (Well-known text).

Zároveň se přidává URL jako datový zdroj vedle file uploadu. To nám dává ještě větší flexibilitu při importování prostorových dat. Ať už máme data v GeoJSON, KML, WKT nebo je bereme z URL odkazu, Power BI Azure mapy jsou schopné vše bezproblémově integrovat, zajistit komplexní a všestrannou geoprostorovou analýzu.

Modeling | Power BI | únor 2024

Popisky metrik s Copilotem (preview)

Uživatelé vytvářející reporty nad naším sémantickým modelem mohou vidět název a popis našich metrik – popisky tvoří nezbytnou dokumentaci. Fabric Copilot už je tu, aby nám to celé ulehčil.

power-bi-update-february-24-modeling-measures descriptions

Nyní můžeme zjednodušit dokumentaci svého sémantického modelu a celý proces vytvoření popisů metrik díky Copilotu.

 1. V Model view > Data pane > klikněte na metriku > zobrazte vlastnosti metriky (properties)
 2. Klikněte na tlačítko Create with Copilot (preview)
 3. Zrevidujte popis metriky vytvořený Copilotem – klikněte na Keep it
 4. Popis metriky je v Description boxu – upravujte dle libosti.
 5. Popisky lze následně kdykoli aktualizovat.

Je nutné to zapnout v preview features.

DAX query view aktualizace a vylepšení (preview)

DAX query view bylo vypuštěno v listopadu 2023, v rámci tohoto releasu došlo k následujícím updatům:

 1. Boolean hodnoty se nyní zobrazují v rámci výsledků (Result grid).
power-bi-update-february-24-modeling-dax query view

2. do Options > Preview features byl přidán feedback odkaz.

3. Byly vyřešeny bugy – opravena chyba způsobující, že aktivní karta dotazu přestala být zvýrazňována. Opravena chyba s úzkými závorkami vnořeného vzorce IFs DAX.

Byly spuštěny přídavné INFO DAX funkce:

 • INFO.CHANGEDPROPERTIES()
 • INFO.EXCLUDEDARTIFACTS()
 • INFO.FUNCTIONS()
 • INFO.LINGUISTICMETADATA()
power-bi-update-february-24-modeling-dax query view1

Více o DAX quey view zde.

Data connectivity | Power BI | únor 2024

Update certifikovaých konektorů

SingleStore konektor byl oficiálně posunut z beta verze.

Tento upgrade přichází s novou funkcí – nyní můžeme bez problémů rušit běžící dotazy. Po refreshi UI/vizuálu nebo procházení stránek v reportu se již žádné dotazy nespouštějí na pozadí.

Service | Power BI | únor 2024

Storytelling v PowerPointu – nahrazování URLs reportů shareable odkazy přímo v Power BI add-inu

Když do prezentace přidáme Power BI add-in, můžeme vybrat report, který nám je navržen, nebo můžeme vložit odkaz na konkrétní report.

Když vložíme odkaz na standardní report (URL zkopírované z adresního řádku prohlížeče) a pokud jsou shareable links v naší organizaci povoleny, máme oprávnění k opětovnému sdílení reportu, Power BI add-in umí nahradit odkaz, který jsme vložili odkazem ke sdílení. V takovém případě se pod URL adresou reportu zobrazí zaškrtávací políčko, které nabízí automatický přístup k tomuto reportu. Stačí zaškrtnout toto políčko a Power BI add-in za nás vytvoří odkaz ke sdílení.

Použití odkazu ke sdílení (shareable link) zajistí, že ostatní uživatelé prohlížející prezentaci budou mít požadované oprávnění k zobrazení reportu a nebudou muset při prohlížení prezentace žádat o přístup.

power-bi-update-february-24-service-storytelling
Data overview v Explore

Už jste zkusili novou funkci Explore? Do Explore tento měsíc přibyla funkce přehledu dat, která umožňuje získat bližší přehled o našich datech. Přehled dat (založený na Copilotu) poskytuje souhrn toho, co je v datech, která prozkoumáváme, obsaženo a zdůrazňuje některé zajímavé drobnosti, které mohou pomoct s daty začít.

power-bi-update-february-24-service-expolre
DirectQuery connections update

Maximální počet napojení per datový zdroj je nastavení, které konfiguruje maximální počet spojení, které DirectQuery otevírá pro každý datový zdroj. To řídí maximální počet dotazů, které lze provést souběžně s každým zdrojem dat, a je konfigurovatelné podle sémantického modelu.

Nedávno byl aktualizován horní limit počtu souběžných připojení Direct Query povolených na sémantický model. Aktualizované limity pro jednotlivé SKU jsou uvedeny v tabulce níže.

power-bi-update-february-24-service-directquery connections

Horní limit pro Power BI PPU je 100 aktivních připojení. Všimněme si, že limity Power BI Pro a Report serveru se nemění a výchozí maximální hodnota zůstává 10 souběžných připojení.

Mobile | Power BI | únor 2024

Shared device mód je nyní v GA!

Režim sdíleného zařízení byl představen loni v září a je nyní obecně dostupný! Díky režimu sdíleného zařízení mohou organizace bezpečně nasadit mobilní aplikaci Power BI v rámci svého fondu sdílených zařízení. Více zde!

Developers | Power BI | únor 2024

Power BI Custom vizuály – New local storage API

Toto API umožňuje Custom Visuals ukládat data přímo v místním prohlížeči. Data uložená lokálně jsou bezpečnější a zlepšují výkon webových aplikací. Rozhraní API bude řízeno nastavením globál admina. Více zde.

On-object interaction pro custom vizuály

Únorový build zavádí podporu on-object interaction. Toto vylepšení umožňuje uživatelům vytvářet a přizpůsobovat custom vizuály přímo na vizuálu v Power BI Desktop. Vkládá běžné akce pro vytváření a formátování vizuálů do samotných vizuálů – akce jako je přidávání polí, změna typů vizualizace a formátování textu.

TMDL in Power BI Desktop Developer Mode

Primární cíl developer módu v Power BI Desktop je poskytnout přátelský source control a co-development prostředí. Nyní je možné ukládat naše Power BI Project files (PBIP) použitím formátu TMDL (Tabular model definition language). TMDL byl od základu navržen tak, aby byl pro uživatele přátelský a usnadňoval nejen čitelnost, ale také snadnou editaci v libovolném textovém editoru. To představuje podstatné vylepšení pro source control procesy a spolupráci při vývoji, zejména při řešení složitých rozdílů mezi různými verzemi/soubory.

Ukládání jako PBIP pomocí TMDL je aktuálně v preview. Funkce se nejprve musí povolit ve Preview featrues.

Po povolení funkce se při ukládání jako PBIP váš sémantický model uloží jako složka TMDL s názvem „\definition“ se samostatnými soubory pro každou tabulku, perspektivu, roli, kulturu:

power-bi-update-february-24-developers-TMDL

Existující soubory PBIP můžete také upgradovat na TMDL tak, že je otevřete a při uložení vyberete „Upgrade“:

power-bi-update-february-24-developers-TMDL-1

Ve výchozím nastavení bude v průběhu public preview Fabric Git integrace k exportu sémantického modelu používat TMSL (Tabular Model Scripting Language). Pokud je však sémantický model importován do Fabricu v TMDL, pak i Fabric Git Integration exportuje definici do Git v TMDL v případě jakýchkoli změn sémantického modelu.

Více o TMDL a PBI Project files zde!

Purview | Power BI | únor 2024

Více uživatelů nyní může spolupracovat na chráněném PBIX v Power BI Desktop

Pro všechny kdo se kdy zajímali o způsoby, jak s kolegy spolupracovat nad sensitivními daty, aniž bychom ohrozili jejich bezpečnost – jednou z cest můžou být Micrsofot Purview Information Protection sensitivity labels.

MSFT ukazje, jak používat sensitivity labels s ochranou k šifrování a k ochraně vašich dat + jak umožnit více uživatelům upravovat a znovu publikovat zašifrované PBIX souboru.

Ochrana našich dat s Microsoft Purview

Compliance admini mohou používat tzv. Microsoft Purview Information Protection sensitivity labels ke správě organizačních dat napříč aplikacemi a službami = splňovat organizační regulace a dodržovat předpisy.

Admini pro sensitivity labels definují zásady ochrany souborů (file protection policies). Ty vedou k zašifrování souborů vždy, když jsou labels použity. Pouze oprávnění uživatelé mohou otevírat a upravovat tyto soubory v aplikacích Office a Power BI Desktop.

Sensitivity labels jsou dnes ve společnostech adoptovány ve velké míře a používány ke štítkování a ochraně contentu v rámci M365 aplikací a najdeme je i v Power BI a Fabric.

Musí se povolit Information protection v rámci Microsoft Fabric Admin portálu a štítky už zajistí zbytek.

power-bi-update-february-24-purview-sensitivity labels

Jak Power BI Desktop vynucuje ochranu prostřednictvím sensitivity labels

Label protection je v Power BI Desktop vynucována na PBIX souborech. K otevření PBIX souboru musíte být vydavatel štítku nebo mít přidělené jedno z následujících práv k užívání.

Tato práva distribuují zvýšená oprávnění – udělují i oprávnění ke změně sensitivity labelu. Vzhledem k tomu, že Power BI a aplikace Office používají stejné label policies, compliance admini (správci dodržování předpisů) mohou preferovat neudělování těchto práv pro vysoce důvěrné sensitivity labels. To může zkomplikovat spolupráci s kolegy, když sdílíte nebo stahujete Power BI reporty a pokoušíte se je otevřít v desktopové aplikaci.

Spolupráce a zachování label protection na PBIX souborech

Povolením možnosti „Zvýšit počet uživatelů, kteří mohou upravovat a znovu publikovat šifrované soubory PBIX (preview)“ v tenantu, by uživatelé, kterým byla přiřazena všechna následující práva k užívání, měli mít možnost otevřít, upravit a znovu publikovat chráněný PBIX soubor do Power BI Service:

 • View Content (VIEW)
 • Edit Content (DOCEDIT)
 • Save (EDIT)
 • Copy and extract content (EXTRACT)
 • Allow Macros (OBJMODEL)

Uživatelé, kteří měli v minulosti omezen přístup, mohou nyní spolupracovat na chráněných souborech, a přitom zachovat ochranu v souladu se zásadami organizace.

Poznámka: Tato práva k užívání jsou podmnožinou oprávnění „Co-author“ přednastavených v centru dodržování předpisů Microsoft Purview.

Jaká jsou omezení a proč?

Aby bylo možné dosáhnout souladu s compliance, jsou uživatelé s danými právy při úpravách chráněného souboru PBIX mírně omezeni.

Omezen je export do nepodporovaných formátů – uživatel nebude moci exportovat do formátů, které nepodporují sensitivity labels – CSV soubory.

power-bi-update-february-24-purview-sensitivity labels-1

Nelze změnit label – uživatel nemá právo měnit label na PBIX souboru.

power-bi-update-february-24-purview-sensitivity labels-2

Znovu publikovat lze pouze do originálního pracovního prostoru.

power-bi-update-february-24-purview-sensitivity labels-3

Proč trvat na opětovném publikování pouze do původního pracovního prostoru?

Zachovat soulad s compliance = musíme uživatelům zabránit v získávání dalších/dodatečných oprávnění, včetně těch v Power BI (tj. Read, Write, Reshare nad Build). To znamená, že uživatel, který si přeje publikovat, by neměl mít možnost publikovat do pracovního prostoru, který by mu mohl udělit další oprávnění prostřednictvím rolí pracovního prostoru.

Tato fíčura je navíc určena pro spolupráci a sdílení položek, na které jsou v rámci security větší nároky než obvykle. Důvěrná data jsou proto obvykle spravována ve vyhrazeném pracovním prostoru. Toto omezení zabrání uživatelům zveřejňovat důvěrná data napříč tenantem.

Poznámka: PBIX soubor musí být publikován alespoň jednou, aby jej ostatní uživatelé mohli znovu publikovat do konkrétního pracovního prostoru. Pokud soubor ještě nebyl publikován, musí jej zveřejnit poslední vydavatel labelu (ten, kdo nastavil sensitivity label) nebo uživatel s dostatečnými právy k užívání a poté soubor sdílet s ostatními editory.

Jak to zapnout

Předpoklad: Compliance admin musí přidělit relevantní oprávnění pro daný senstivity label.

Dále musí správci Fabric/Power BI tuto funkci povolit v Admin Portal > Information protection > Increase the number of users who can edit and republish encrypted PBIX files (preview).

Na úrovni Power BI Desktop musí uživatelé tuto funkci povolit ve  File > Options and settings > Options > Preview feature > Less elevated user support.

Finále

Díky této nové funkci mohou nyní uživatelé snadněji spolupracovat s ostatními uživateli při práci na důvěrných datech v Power BI Desktop, aniž by došlo ke ztrátě důležité ochrany citlivých dat.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.