Automatizace dat v Cloudu

aktualizace prosinec 2022

Vítejte u Power BI v prosinci 2022! Tento měsíc byla přidána řada nových DAXových funkcí, update formátování sliceru anebo třeba metriky pro Windows appky. K prozkoumání je toho hodně, tak čtěte. Aktualizace za listopad najdete ZDE.

Reporting v Power BI

Formátování typu sliceru přesunuto do formátovacího panelu

Změnu typu sliceru (relativní datum nebo třeba slider) bylo nutné provádět ve visual headeru vizuálu. I změna rozložení sliceru byla kostrbatější a bylo třeba provést jisté kroky k tomu, aby se dal slicer ve formát panelu “rozložit” třeba horizontálně.

Všechna tato nastavení jsou teď na jednom místě ve formát panelu, a je tak daleko jednoduší měnit typ slicerů kdykoliv se vám zachce. Horizontální rozložení bylo přejmenováno na “Tile“.

Před:

power bi updates december 2022-slicer type settings

Po:

power bi updates december 2022-slicer type settings-new

Přidaná hodnota této změny vězí také v tom, že je také k dispozici pro mobilní layout. Uživatelé mohou jednoduše a rychle updatnout rozložení jejich slicerů -> user friendly.

power bi updates december 2022-slicer type settings-mobile layout

Modeling v Power BI

Usnadnění provádění srovnávacích výpočtů

Představení nových funkcí:

  • INDEX – vrátí výsledek na základě absolutního umístění
  • OFFSET – vrátí výsledek na základě relativního umístění
  • WINDOW – vrátí průřez výsledky na základě absolutního nebo relativního umístění

K tomu jsou přiřazeny podpůrné funkce ORDERBY a PARTITIONBY.

Tyto funkce ulehčí život v případě, kdy provádíme:

  • srovnávání hodnot vs. baseline hodnotě nebo hledáme alternativní specifickou hodnotu (INDEX)
  • srovnávání hodnot oproti předchozích hodnot (OFFSET)
  • přidáváme running total, moving average a podobné kalkulace, které závisí na souboru vybraných hodnot (WINDOW)

Pokud máte zkušenosti s SQL, tak na první pohled vidíte, že tyhle funkce jsou velmi podobné právě SQL funkcím. Principiálně provádějí kalkulace napříč řádky tabulek, které jsou nějakým způsobem ve vztahu k současnému nebo vybranému řádku. Od SQL window funkcí se liší z pohledu kontextu, na základě kterého DAX vyhodnucuje a určuje, co je “vybraný řádek”. Navíc tyto fuknce nevrací hodnotu, ale sadu řádků, které mohou být následně použity v kontextu CALCULATE nebo agregačních funkcí jako např. SUMX.

Nezapomínejme, že tato skupina funkcí není tlačena do datového zdroje, ale exekuje se v DAX enginu. Microsoft zaznamenal daleko lepší výkon těchto nových funkcí než u srovnatelných a již existujícíh DAX výrazů ve scénářích, kdy vedou ke stejnému výsledku – obzvláště když kalkulace vyžadují třídění nekontinuálním sloupcem.

Jak uvidíte níže, DAX potřebný k provedení kalkulací pomocí nových funkcí je daleko jednodušší než bez nich.  Nicméně, i když jdou tyto nové funkce velmi mocné a flexibilní, stále vyžadují velkou dávku komplexity, aby fungovaly tak, jak mají. Nové funkce jsou jakýmsi závazkem MSFT dělat do budoucna DAX jednoduší a přístupnější šišímu publiku.

INDEX

Power BI v prosinci přináší funkci INDEX, která umožňuje provádět srovnávací výpočty načtením řádku, který má absolutní pozici.

Využití je v případech, kdy srovnáváme hodnoty oproti základní hodnotě anebo jinému specifickému vstupu. Příklad použití této funkce:

power bi updates december 2022-new functions-index

A teď…řekněme, že chceme najít nejstaršího zákazníka pro každé příjmení. Pro “Garcia” by to tedy byla hodnota Adriana Garcia narozena 4. prosince 1957. My nyní můžeme přidat počítaný sloupec, který nám v tabulce pomůže dosáhnout tohoto výsledku:

Oldest Customer of LastName = SELECTCOLUMNS(INDEX(1,DimCustomer, ORDERBY([BirthDate]), PARTITIONBY([LastName])), [FullName])

což nám vrátí následující tabulku:

power bi updates december 2022-new functions-index-result

V příkladu nahoře jsou ukázání pouze zákazníci s příjmením Garcia. Nicméne stejný počítaný sloupec funguje i na další příjmení v tabulce:

power bi updates december 2022-new functions-index-result-2

Jak můžete vidět, vždy je vráceno celé jméno člověka s příjmením dle zadané logiky. To proto, že jsme instruovali INDEX, aby při řazení dle datumu narození vrátil první výsledek – specifikujeme pomocí “1”. Defaultně je řazení ve funkci ORDERBY vzestupné. Pokud bysme uvedli “2”, vrátilo by se příjmení druhé nejstarší osoby v rámci definované skupiny atd. Při použití “-1” bychom dostali příjmení nejmladší osoby ve skupině.

V oficiální dokumentaci najdete o INDEXu více.

OFFSET

Power BI v prosinci umožňuje provádět jednoduší srovnávací kalkulace oproti řádkům, které jsou v relativní pozici k vašemu vybranému řádku. Toto bude nejužitečnější v rámci porovnávání něčeho jiného než je čas, například v porovnávání regionů, měst nebo produktů. Pro porovnání dat, například porovnání tržeb za toto čtvrtletí se stejným čtvrtletím loňského roku, již máme v DAX vyhrazené tzv. Time Intelligence funkce. To však neznamená, že k tomu nemůžete použít OFFSET. Mrkněte na scénář, který jsme pro OFFSET připravili:

power bi updates december 2022-new functions-offset

Řekněme, že chcete porovnat, jak dobře si vede vybraná barva oproti barvě v grafu nad ní. Mohli byste to zvládnout komplikovaným DAXovým výrazem nebo použitím OFFSETU:

TotalSalesDiff = IF(NOT ISBLANK([TotalSales]), [TotalSales] – CALCULATE([TotalSales], OFFSET(-1, FILTER(ALLSELECTED(DimProduct[Color]),NOT ISBLANK([TotalSales])))))

power bi updates december 2022-new functions-offset-result

Nově přidané bary vypočítají rozdíl pro každou barvu ve srovnání s barvou hned nad ní v grafu. Je to proto, že jsme zadali -1 pro první parametr OFFSET. Pokud bychom zadali -2, provedli bychom srovnání s barvou nad každou druhou barvou, ale vynechali bychom tu přímo nad ní. Více o OFFSETU v dokumentaci.

WINDOW

WINDOW umožňuje provádět kalkulace, které závisí na rozsahu výsledků (“oken”) jako např. moving average nebo running sum. Příklad může být následující graf, který obsahuje total sales za rok a měsíc.

power bi updates december 2022-new functions-window

Řekněme, že byste chtěli přidat klouzavý průměr pro poslední tři měsíce včetně toho aktuálního. Například pro září 2017 chceme vidět průměr za červenec, srpen a září 2017 a pro únor 2018 chceme průměr za prosinec, leden a únor 2018.

Ke stejnému výsledku dojdeme použitím komplikovaného DAXu anebo můžeme použít WINDOW takhle:

MovingAverageThreeMonths = AVERAGEX(WINDOW(-2, 0, ALLSELECTED(DimDate[CalendarYear],DimDate[MonthName],DimDate[MonthNumberOfYear]), ORDERBY(DimDate[CalendarYear],ASC,DimDate[MonthNumberOfYear],ASC)), [TotalSales])

power bi updates december 2022-new functions-window-result

Nový řádek nám správně počítá průměrné tržby za tři měsíce (včetně aktuálního měsíce). Toto zajišťuje tzv. “relativní okno”: první parametr WINDOW je nastaven na -2, což znamená, že začátek rozsahu je nastaven dva měsíce před aktuálním měsícem (pokud existuje). Konec rozsahu je včetně a je nastaven na 0, což znamená aktuální měsíc. K dispozici jsou také absolutní okna, protože začátek i konec rozsahu lze definovat v relativních nebo absolutních hodnotách. Všimněte si, že WINDOW spoléhá na dvě další nové funkce zvané ORDERBY a PARTITIONBY.

Více o WINDOW v oficiální dokumentaci.

ORDERBY a PARTITIONBY

Tyto podpůrné funkce mohou být použity pouze s funkcemi, které akceptují orderBy nebo partitionBy parametry, což tyto tři nové funkce jsou.

Funkce PARTITIONBY definuje sloupce, které budou použity k rozdělení řádků, na kterých tyto funkce pracují.

Funkce ORDERBY definuje sloupce, které určují pořadí řazení v rámci každého oddílu funkce okna určeného parametrem PARTITIONBY.

Service v Power bi

Ohlášení odstranění “Getting started” nabídky v Expanded view v Power BI Service

Power BI v prosinci ruší “Getting started” obsah prostřednictvím rozšířeného pohledu v Service – bude v polovině prosince odstraněn.

power bi updates december 2022-power bi service-expanded view

Expanded view v Power BI Service v současné chvílí nabízí možnost zobrazit “Getting started” obsah na konci vaší home page. V této sekci můžete využít informace o tom, jak začít používat Power BI, tipy a triky na vytváření a používání reportů, dashboardů. apod. Z důvodu toho, že sekce byla uživateli podužívána, nebude nadále podporována a bude odstraněna. Odstraněním této sekce se zároveň uvolní místo jinému kontentu v budoucnu. Ale! I když “Getting started” content nebude dosutpný přímo v Power BI Service, bude stále dostupný a to například skrze “Recommended” karusel.

“Getting started” obsah bude také veřejně dostupný skrze následující odkazy:

Power BI Basics

Sample reports

  • Všechny reporty si můžete zobrazit v “Learn” centru (nalevo na navigačním panelu v PBIS)

How to create reports

Nadcházející změny v rámci “Get data” možnosti v Power BI Service

Jak už bylo oznámeno v listopadovém vydání blogu, Microsoft je v procesu odstranění zastaralé “Get data” sekci/stránce v Power BI Service. Důvodem je uvolnění místa pro novou, srovnatelnou feature v rámci pracovních prostorů. Přechod by měl být dokončen v lednu příštího roku.

power bi updates december 2022-power bi service-get data

V budoucnu bude možné dosáhnout stejného efektu přímo z pracovních prostorů. Když budete potřebovat nahrát do Power BI soubor jako .pbix, .xslx nebo .rdl bude možné použít novou upload možnost vydanou minulý měsíc. Tato možnost umožňuje nahrát soubory z lokálního počítače nebo se připojit k souborům na OneDrive nebo SharePoint sites. S touto změnou nebude nadále možné připojovat se ke složkám a souborům uloženým v osobních OneDrive účtech.

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new options

Pokud byste místo toho vytvářeli datovou sadu z dat v Excelu nebo CSV, můžete k tomu přistoupit prostřednictvím možnosti New > Datová sada/Dataset v pracovním prostoru, ve kterém chcete datovou sadu vytvořit.

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new options-1

V Power BI v prosinci se pracuje na tom, aby vás tato možnost vzala na zcela novou stránku, která bude umožňovat možnosti vytvoření datasetu z Excelu, CSV, nebo vložením dat (copy/paste). Jakmile vyberete soubor, chování nebo způsob, jakým je nálsedně dataset vygenerován, je stejný jako v předchozí “Get Data” možnosti. Jakmile je dataset vytvořen, budete přesměrováni na Detail page datasetu v Data Hubu.

power bi updates december 2022-power bi service-get data-new page-datahub

Mobile v Power BI

Nyní můžete sledovat vaše Power BI metriky, scorecards – včetně jejich progresu – přímo ze své Windows aplikace!

power bi updates december 2022-power bi mobile-windows app

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.