Power BI updates september 23

Power BI aktualizace | září 2023

Update úpravy modelu v Power BI Service, velký update Q&A vizálu, nové parametry pro MINX a MAXX, novinky v rámci Git Integrace a daleko více. Odkaz na oficiální MSFT blog zde. Novinky z minulých měsíců zde. Power BI září

General

Upgrade Power BI Desktop .NET Framework na 4.7.2 a novější

Po 30. září nebude dále podporován Power BI Desktop v rámci .NET Framework 4.5. Vyhnout se potížím se supportem znamená upgradovat na verzi .NET Framework 4.7.2. a vyšší.

Reporting | Power BI září 23

Mobile layout – interaktivní canvas

Nová funkcionalita, která umožňuje ještě před publikování otestovat, jak se v dané aplikaci budou buttons, slicers, visuals (tlačítka, filtry, vizuály) chovat.

power bi-september-reporting-mobile layout

Dále je možné intereagovat s vizuály přímo v aplikaci, a přizpůsobovat tak třeba sloupce tabulek a matic velikosti displeje telefonu.

power bi-september-reporting-mobile layout-1
Vylepšení Smart Narrative funkce

Nyní zvládne zobrazit textové i numerické hodnoty. Do teď limitováno na čísla.

power bi-september 23-smart narrative

Více o schopnostech Smart narrative vizuálu na Create smart narrative summaries – Power BI | Microsoft Learn.

Modeling

Úpravy datového modelu v Power BI Service – updates

Tohle se do preview dostalo v dubnu a od té doby MSFT zpracovával feedback – tohle se povedlo spravit.

Limitace zobrazení

Změny, které nyní provedeme na modelu v rámci organizace nebo rozvržení nyní zůstanou zachovány i v případě pohybu mezi Power BI Desktop a Service.

  • Změny provedeny v Desktopu budou propsány i do Service při uplodování .pbix souboru.
  • Stejnou logikou změny provedeny v Service se propíšou do Desktopu, když si stáhneme .pbix z cloudu.
Editace lingvistických vazeb v rámci nastavení Q&A vizuálu

Dle MSFT je Q&A vizuál efektivní cestou, jak pomoci uživatelům porozumět jejich datům kladením otázek a získáváním odpovědí ve formě vizuálů. Zároveň poskytuje možnost zkoumat data způsobem, který třeba report nepokrývá – a to bez znalosti datového modelu nebo zkušeností s vývojem.

power bi-september 23-modeling-edit relationship

I když je engine pod vizuálem relativně úspěšný v odpovídání precizních otázek o datech, může mít občas problémy s přidělováním každého slova nebo fráze, které uživatel použije k datům v modelu.

Například odpověď na otázku “What are our best consoles this year?” může vyžadovat propojení termínu consoles s názvem products v modelu (sloupci) a porozumění, že termín best koresponduje s nejvyšší hodnotou prodeje. Tyto termíny jsou kontextuální – uživatelé mohou samozřejmě pod pojmy console a best rozumět v různých odvětvích kompletně odlišné věci.

Aby se zajistilo, že bude vizuál poskytuje konzistentní a přesné odpovědi založené na unikátním jazyku, který daní uživatelé používají, MSFT spouští Q&A setup tools, což má zajistit a poskytnout relevantní synonyma k názvům sloupců a tabulek v  modelu. Tímto způsobem mohou autoři explicitně definovat console jakožto referenci ke sloupci s products, a uživatelé tak dostanou vždy relevantní a odpovědi.

Nicméně synonyma (podstatná jména) řeší pouze polovinu problému. Další částí jsou totiž přídavná jména, slovesa, předložky a příslovce, která nelze definovat tak jednoduše a je třeba je zakomponovat do frází – klasifikují ostatní termíny nebo je spojují dohromady. V předchozím příkladu například Best. V kontextu otázky “who sold the most books” je nutné vědět, že obchod prodává knihy – propojit obchod s knihami.

Těchto lingvistických vztahů je mnoho, a proto byl vytvořen nový způsob/tab, který slouží k jejich vytváření a správě v kontextu našich dat. Do nového nastavvení se dostaneme pomocí ozubeného kolečka přímo na vizuálu (nebo přes QandA setup v záložce Modeling) a kliknutím na novou záložku Relationships.

power bi-september 23-modeling-QandA-setup

Zde můžeme definovat různorodé vztahy včetně sloves, přídavných jmen, podstatných jmen, předložek, atd. Zvolíme typ, který nejlépe vystihuje termín, který chceme definovat (např. best je přídavné jméno) a dále pouze následujeme prompty k definici toho, co daný termín zmanemá v kontextu našich dat.

Investice MSFT do Q&A zde nekončí. Dokonce i ve světě, kde jsou schopnosti přirozeného jazyka stále více řízeny velkými jazykovými modely, vidí hodnotu v přesnosti, konzistenci a flexibilitě tohoto nástroje. Takže se máme na co těšit.

Změny v DAX funkcích MINX a MAXX

K funkcím MINX a MAXX byl přidán volitelný variant parametr. Funkce defaultně ignorují text a boolean hodnoty v případech, kdy se vyskytují variace nebo kombinace datových typů – např. text s číselnými hodnotami. S parametrem TRUE nyní zohlední i textové hodnoty.

MSFT ukazuje na následujícícm příkladu:

september 23-modeling-minx-maxx

MINX a MAXX bez parametru (nebo s parametrem FALSE) ignoruje text i boolean hodnoty.

september 23-modeling-minx-maxx-1

MINX a MAXX s parametrem TRUE nyní zahrnuje textové hodnoty, booleeans jsou stále ignorovány.

september 23-modeling-minx-maxx-2

Defaultní nastavení parametru pro funkce je FALSE – všechny existující DAX výrazy tedy změnou nebudou ovlivněny. Aby funkce začaly zohledňovat i text, je třeba ve všech existujících metrikách zahrnout třetí parametr TRUE. Více v dokumentaci Microsoft learn:

MINX function (DAX) – DAX | Microsoft Learn

MAXX function (DAX) – DAX | Microsoft Learn

Úpravy vazeb v properties panelu (generally available)

V public preview od října 2022. V model view v PBI Desktop tedy v rámci modelu můžeme kliknout na jakoukoli vazbu a vztahy upravovat v novém Properties panelu. V PBI Service k dispozici v rámci web modeling. Tento způsob umožňuje upravovat vazby bez okamžitého spouštění dotazů a validovat změny a vazby až po úpravách – apply changes. Přínosné především pro ty, co používají DirectQuery Storage mode – tyto dotazy trvají déle a zatěžují datové zdroje.

Více v dokumentaci. 

Service | Power BI září 23

Vylepšení na Row-level security test as role

Reakce na feedback a prosby o update, přidáno bylo:

  • nové dropdown menu, které umožňuje vybrat a testovat jakýkoli report napojený na daný dataset
september 23-service-row-level-security-test-as-role
  • mělo by být jednodušší zobrazit si důležité detaily povolení týkající se specifického účtu/individua v rámci testování z pohledu této persony
september 23-service-row-level-security-test-as-role-1
  • byly vylepšeny warning a error zprávy

Vše o validaci row-level security rolí v dokumentaci.

Mobile | Power BI září 23

Podpora režimu AAD sdíleného zařízení (AAD Shared device mode) – PREVIEW

Obecně jde o iniciativu v rámci podpory pracovníků v první linii, resp. poskytnutí dat a informací k jejich práci. Proto Power BI mobilní aplikace od tohoto měsíce podporuje tzv. Azure active directory shared device mode.

Shared device mode (režim sdíleného zařízení) umožňuje konfiguraci jednoho zařízení tak, aby mohlo být sdíleno vícero kolegy/zaměstnanci. Jde o častý scénář pro pracovní sílu v první linii, kdy nepoužívají osobní zařízení, ale je jim přidělen sdílený mobile device. 

Shared Device Mode umožňuje tzv. Single sign-on (SSO) a device wide sign out v rámci Power BI i všechny ostatní aplikace, které podporují Shared Device mode. 

  • Když se uživatel přihlásí do podporované aplikace, bude zároveň zalogován i do ostatních aplikací, které jsou kompatibilní a podporují Shared Device Mode. 
  • Když se uživatel odhlásí z podporované aplikace, dojde k odhlášení i na všech ostatních integrovaných aplikacích – prevence proti neoprávněnému nebo nezamýšlenému přístupu dalšího uživatele.

Use Case: Když si pracovník vybere zařízení na začátku směny, potřebuje se zalogovat do jedné aplikace, která Shared Device Mode podporuje (např. Power BI) a automaticky dojde k přihlášení i do ostatních relevantních aplikací, které SDM podporují – vše v rámci jednoho účtu uživatele. Na konci směny když dojde k odhlášení z Power BI (např.), dojde ke globálnímu odhlášení ze všech dalších aplikací. Zařízení je bezpečné a připraveno pro dalšího pracovníka. 

Developers

Paginated reporty získávají podporu pro integraci s gitem

Od té doby co byla tato integrace spuštěna, byly podporovány pouze dva druhy artefaktů – Power BI reporty a Power BI datasety. 

Nyní tedy spuštěno i pro paginated reporty (stránkované sestavy).

Po propojení našeho workspacu s Azure DevOps, můžeme potvrdit (commitnout) změny i v našich paginated reportech a verzovat je v git repozitáři. Následně tedy můžeme otevřít a editovat .rdl soubory přímo v Power BI Report Builderu a pushovat změny zpět do git repozitáře. Náš workspace identifikuje změny a vyzve vývojáře, aby současný stav repozitáře synchronizoval do workspacu, včetně nových změn v paginated reportu.

Více o používání gitu s paginated reporty v dokumentaci.

Checkout a Switch vývojových větví v rámci workspacu (Checkout and Switch Branches in a Workspace)

Pracovní prostor lze v jeden moment napojit pouze na jednu vývojovou větev (branch). Jakmile propojíme pracovní prostor s git repozitářem, můžeme narazit na scénáře, kdy chceme změnit pouze vývojovou větev. Byly přidány dva způsoby, které tohle mají zjednodušit:

  • Checkout branch – umožňuje jednoduše vytvořit novou větev na základě aktuálního stavu workspacu. 
september 23-developers-git-integration

Pokud jdeme cestou checkoutu, můžeme vytvořit novou větev, která bude připojena k workspacu, přičemž nepotvrzené změny zůstanou zachovány. Užitečná věc v případech, kdy se řeší konflikty – můžeme commitnout změny do záložní větve a paralelně řídit konflikt v git repozitáři.

  • Switch branch – admini pracovních prostorů mohou jednoduše změnit připojení workspacu k jiné větvi.
september 23-developers-git-integration-1
september 23-developers-git-integration-2

Využívání větvení je užitečné pro vyčlenění různých stavů vývoje vašeho projektu (ve vývoji, testování, připraveno na produkci). Dále se využívá v případě, že na projektu pracuje více vývojářů zároveň, pak je vhodné, aby každý pracoval na vlastní vývojové větvi. Jak již bylo zmíněno, díky vytváření větví lze vyřešit konflikty, které mohou nastat při synchronizaci pracovního prostoru.

Nový E2E CI/CD tutorial

Popisuje, jak pracovat s deployment pipelines a gitem jakožto součástí CI/CD procesu. Tyto dvě fíčury dokážou pomoci ve vytvoření mocné E2E flow – když se správně propojí. MSFT dává k dispozici step-by-step návod, jak z těchto nástrojů dostat maximum.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.