Power BI červen 2024

Power BI | aktualizace | červen 2024

Vítejte u Power BI novinek za červen 2024. Co se stalo?

Nové INFO funkce, spousta updatů, ale hlavně! PBIR (Power BI enhanced report format)! Květen pro jistotu zde.

European Fabric Community Conference

První evropská Fabric Community Conference se bude točit kolem Power BI, Fabricu, SQL a AI ve Stockholmu ve dnech 24. – 27. září 2024.

120 sessions, keynotes každý den, 10 pre-con workshopů, expo hala a community lounge, “ask the expert” sekce. Konference nabízí širokou škálu vzdělávacích příležitostí a unikátní příležitost potkat se s Microsoft týmy, který se přímo podílí na vývoji produktů.

Registrace možná zde.

Fabric certifikace!

Fabric AI Skills Challenge už dokončily tisíce lidí – všichni obdrželi free voucher pro Exam DP-600. Její úspěšné absolvování vede k certifikaci Fabric Analytics Engineer Associate certification.

Těm, co voucher získali, se doporučuje naplánovat zkoušku co nejdříve – vouchery expirují 24. června.

Studijní materiály a support pro zkoušku jsou dostupné v Fabric Career Hubu, kde najdeme školení s experty, praktcké testy, atp.

Reporting | Power BI červen 2024

Visual calculations update (preview)

Nyní podpora i pro scatter ploty a mapy! Důležité – play axis zatím nepodporována.

power bi-june 2024-reporting-visual calculations
power bi-june 2024-reporting-visual calculations-1

Nové zvýraznění ve vizuálu matice

Na obou screenshotech si můžeme všimnout, že byla přidána funkce highlight, která indikuje který visual calculation editujeme. MSFT slibuje v tomto ohledu další vylepšováky – matice je velký vizuál a plán je zjednodušovat uživatelům práci s ním na maximum.

Visual calculations dokumentace.

Power BI Home v desktop aplikaci je generally available

Spuštěn byl minulý rok v únoru a dnes přináší nové funkcionality, které mají uživatelům výrobu reportů jen zjednodušovat – datové zdroje dostupné na pár kliků, robustní recommendation sekce nebo seznam položek pro rychlý přístup.

V dokumentaci najdeme všechny podrobnosti.

power bi-june 2024-reporting-Power BI home-GA

Modeling | Power BI červen 2024

Stahování velkých sémantických modelů

Nyní lze tzv. large semantic models stahovat do Power BI Desktop jako PBIX file. Předtím bylo možné pouze editovat reporty připojené na tyto modely v live connected report módu. Nyní lze opevřít a editovat reporty i model jako PBIX přímo v Power BI Desktop = možnost plného end-to-end vývoje v Desktop prostředí.

Více informací v dokumentaci.

Nové INFO funkce

Všechny tyto funkce jsou DAX ekvivalentem již existujících Analysis Services Dynamic Management Views (DMVs). Dokumentace pro další informace 👇:

power bi-june 2024-modeling-info functions

Všechny INFO funkce mohou navíc teď mít volitelné vstupní parametry. V rámci DMVs jsou tyto volitelné vstupní parametry nazývány “restrictions” (omezení). Pro všechny INFO funkce jsou zahrnuty jejich sloupce, ale mohou být definovány i další parametry.

Pro INFO.CALCDEPENCY můžeme definovat specifické QUERY jako jeden z parametrů, což nám umožní analyzovat položky v sémantickém modelu, které potřebujeme pro danou DAX query. Takto nám to pomáhá analyzovat, co je v dané DAX query použito sémantickým modelem v konkrétním vizuálu reportu.

Tohle je například validní použití INFO funkcí s a bez použití vstupních parametrů:

power bi-june 2024-modeling-info functions-example

Více informací:

Navíc byl odstraněn bug v rámci copy funkce, který jsme mohli pozorovat v Results gridu (DAX query view). Dříve pokud výsledek obsahoval blank cells, kopírování  nefungovalo. Nyní vše běží a navíc byla přidána možnost kopírovat pomocí right-clicku. kdy si můžeme vybrat možnost kopírování celé tabulky nebo jen vybrané buňky.

power bi-june 2024-modeling-dax query view

Copy > Entire table zahrne i headery.

Copy > Selected cells i v případech, kdy označíme celou tabulku nezahrne headery.

Mobile | Power BI červen 2024

Show visuals as tables (preview)

Cílem MSFT je Power BI mobile appku zpřístupnit na maximum všem. Proto byl přidán “Show visuals as tables” pohled do všech reportů. Tato funkce umožňuje instantně zobrazit všechny vizuály (kromě slicerů, karet, non-data-driven vizuálů) v reportu jako tabulku. Dále je ke čtění dat v každém vizuálu možné zahrnout accessibility screen readers. Overall jde o benefot pro ty, co preferují zobrazení dat v tabulární formě – Excel feel.

Kde to najdeme? Do Options menu (…) byl přidán nový button Show visuals as tables. Tento mód se aplikuje na všechny stránky v reportu. Zpět jdeme stejnou cestou přes Show original visuals. 

power bi-june 2024-mobile-show visuals as tables

Developers | Power BI červen 2024

Power BI enhanced report format – PBIR (preview)

Dle MSFT byl splněn významný mezník v dosahování primárního cíle Power BI Developer Módu – poskytnout friendly file formát pro source control, zjednodušit co-development a zvýšit efektivitu vývoje.

Power BI Projects (PBIP) tedy nyní podporují ukládání reportu a sémantického modelu do složek použitím friendly formátů pro source control:

  • PBIR pro report,
  • TMDL pro sémantický model.
power bi-june 2024-developers-PBIR

PBIR file formát zjednodušuje tracking změn a řešení konfliktů použitím správně naformátovaného JSONu a organizací každého vizuálu, strany reportu, bookmarku, atd. do separátních individuálních složek v rámci složkové struktury.

power bi-june 2024-developers-PBIR-1

Dalším benefitem a zrychlením vývoje reportů je možnost copy&paste složek s vizuály/stranami/bookmarky mezi reporty nebo aplikace manuálních/programových batch změn na celé PBIR soubory.

Rozdíl oproti report.json (předchůdce PBIR)?

PBIR veřejně dokumentovaný formát, který umožňuje modifikace stran non-Power BI aplikací. Každý soubor má veřejné JSON schéma, které dokumentuje každou vlastnost a umožňuje editorům jako např. Visual Studio Code provádět validaci syntaxe v průběhu editování. Power BI Desktop při otevření zvaliduje změny v PBIR souborech a zajistí uspěšný loading.

Jak to zapnout? 

PBIR je v preview, a my tedy můžeme vytvářet nebo konvertovat pouze existující Power BI project files do PBIR skrze Power BI Desktop- Nejprve je třeba povolit funkci v PBI Desktop v File > Options and settings > Options > Preview featuresStore reports using enhanced metadata format (PBIR). 

Důležité: v průběhu preview budou Fabric Git integration a Fabric REST APIs při exportu definic reportu využívat předchozí report.json. Nicméně, v případě, že je report do Fabricu importován v PBIR formátu, pak jak Git integrace, tak i APIčka budou pracovat s daným PBIR.

Ve následující fázi General available se PBIR stane defaultním formátem pro všechny reporty.

Limitace

Zatím existují následující:

  • Nelze publikovat do Power BI aplikace.
  • Nelze používat subskripce.
  • Nelze stáhnout PBIX.

Všechny tyto limity zmizí v nálsedujících měsících.

Více informací v dokumentaci.

Dedikovaný blog příspěvek.

Video od Kratos BI.

Paginated reporty | Power BI červen 2024

Podpora subfolders v Power BI Report Builder

Nyní můžeme v Power BI Service otevírat reporty, které jsou organizovány ve složkách a podsložkách z Power BI Report Builderu – za předpokladu, že uživatel má přístupy do daných pracovních prostorů, které tuto strukturu používají.

power bi-june 2024-paginated-1
power bi-june 2024-paginated-2

Stejně tak lze publikovat paginated reporty do této struktury v Power BI Service, pokud máme oprávnění. Více informací o tvorbě složkové struktury v pracovních prostorech.

power bi-june 2024-paginated-3

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.