Power BI Vývojář

AKTUALIZACE ÚNOR 2022

Do Power BI přichází první aktualizace v roce 2022. Pojďte se společně s námi podívat, co vše nového přináší.

Lednová aktualizace přišla pouze pro Power BI Report Server. První Power BI Desktop aktualizace přišla až 17. února. Co vše přináší?

REPORTING

Nové možnosti formátování v mobilním rozložení Power BI Desktop (Verze Preview)

Pokud jste tvořili report pro mobilní zařízení v Power BI Desktop, mohli jste narazit na problém s formátováním textů, obrazců a tak dále. Tomu je nyní konec.

Nově pokud přepnete do mobilního zobrazení, vpravo se objeví panel Visualizations (Vizualizace). Pokud přenesete objekt z panelu Page visuals (Vizuály na stránce), poté je budete moci formátovat. Výhodou také je, že pokud upravíte vizuál až v mobilním zobrazení, nijak vám to neovlivní vizuály v reportu pro desktopovou verzi Power BI.

Tato funkce je prozatím ve verzi Preview. To znamená, že je nutné jí aktivovat v nastavení, konrétně v kartě File (Soubor) > Options & Settings (Možnosti a nastavení) > Options (Možnosti) > Preview features (Funkce ve verzi preview) > Modify visuals settings for mobile layout (Upravit nastavení vizuálů pro mobilní rozložení).

DĚDIČNOST citlivostních popisků napříč úrovněmi (Veřejně dostupná funkce)

Únorová aktualizace představila také několik funkcí, které se posouvají z Preview verze do veřejné dostupnosti. A jednou z nich je právě Propisování citlivostních popisků napříč úrovněmi artefaktů.

V praxi tato funkce znamená, že pokud přiložíte například k datové sadě citlivostní popisek, propíše se vám tento popisek i přes další artefakty, které z označené datové sady vychází.

Výchozí nastavení citlivostních popisků v Power BI (veřejně dostupná funkce)

Další funkcí, která přešla do veřejné dostupnosti, je výchozí nastavení citlivostních popisků artefaktů v Power BI. Díky této možnosti máte možnost nastavit výchozí citlivostní popisek pro všechny prvky jak v Power BI Desktop, tak v Power BI Service.

Možnost nastavit tento popisek mají pouze administrátoři tenantů v nastavení Microsoft 365 Compliance Center (Centrum dodržování předpisů Microsoftu 365).

Pro více informací o této funkci doporučujeme navštívit dokumentací Microsoft Docs.

Povinné zásady popisků pro Power BI (Veřejně dostupná funkce)

Funkce povinných zásad popisků umožňuje organizacím získat jistotu, že na každém novém obsahu bude aplikovaný popisek citlivosti. Tato funkce je nyní veřejně dostupná.

Jakmile se uživatel pokusí uložit PBIX soubor v Power BI Desktop nebo Power BI Service artefakt, který na sobě nemá aplikovaný popisek citlivosti, bude vyzván k označení obsahu tímto popiskem. Navíc, pokud je tato funkce zapnutá, nemá uživatel možnost odstranit popisek citlivosti.

Více o této funkci naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

Nový formátovací panel je nově povolen ve výchozím nastavení (Verze Preview)

V předchozích článcích na aktualizace jste mohli zaznamenat, že do Power BI přibyl nový formátovací panel. Prozatím bylo nutné tento panel zapnout, nyní už je ve výchozím nastavení zapnut, ovšem lze ho stále vypnout. Nicméně do pár měsíců nebude možnost již využívat starý formátovací panel a možnost vypnout nový zmizí.

Vypnout tuto funkci můžete stále mezi funkcemi ve verzi Preview v nastavení Power BI Desktop.

Filtrování dat pomocí vizuálu víceřádkových karet

Nově s příchodem únorové aktualizace máte možnost filtrovat data ve vašich reportech i pomocí víceřádkových karet. V tomto vizuálu máte možnost vybrat řádky a podle nich se vám zvýrazní či zafiltrují data v ostatních vizuálech. Nezvýrazněné řádky zůstanou lehce viditelné, abyste neztratili přehled nad tím, na jaká data koukáte. Navíc můžete vybrat více řádků pomocí kliknutí s přidržením klávesy Shift či Ctrl.

Tato možnost vnáší do reportů další možnosti interaktivity a využití víceřádkových karet.

PŘÍPRAVA DAT

Dynamické M Query parametry nyní podporují SQL Server a další datové zdroje (verze Preview)

Když byly Dynamické M Query parametry vydány, podporovaly pouze datové zdroje založené na jazyce M (například Azure Data Explorer, Databricks, BigQuery, Snowflake a další). V tu dobu nepodporovaly jiné zdroje, jakými je například SQL server. Tento měsíc Microsoft oznámil, že tyto parametry podporují více datových zdrojů:

 • Zdroje založené na SQL: SQL Server, Azure SQL Database, Synapse SQL pools (jako Azure Synapse Analytics) a Synapse SQL OnDemand pools,
 • Oracle
 • Teradata
 • Dataflows (vylepšený výpočetní engnine je povolený),
 • SAP Hana Relational

Tato funkce umožňuje uživatelům reportů dynamicky nastavovat hodnoty pro parametr M Query pomocí filtrů nebo průřezů. Funkce může být zvláště užitečná pro optimalizaci výkonu dotazů bez obětování interaktivity reportů.

Pro více informací doporučujeme nahlédnout do dokumentace nebo zhlédnout demo video.

POWER BI SERVICE

Power BI Goals

Každý měsíc se také dočkáváme změn v Power BI Goals a únor nemůže být výjimkou. Tento měsíc byly zaintegrované Teams notifikace, možnost přidat více vlastníků k cílům a možnost vytvářet scorecards (přehledy) přímo v osobním pracovním prostoru.

Notifikace

Díky notifikacím mají uživatelé možnost udržovat přehled a velmi rychle reagovat na změny v cílech. Pokud vám někdo nově přiřadí cíl, zmíní vás v poznámce cíle nebo jakmile se změní status cíle podle nastavených pravidel, obdržíte notifikaci. Ty vypadají následovně:

K tomu, abyste uživatelé mohli získávat tyto notifikace, je třeba mít v Teams nainstalovanou Power BI aplikaci. Zároveň uživatelé, kterým chcete notifikaci poslat, musí mít přístup ke scorecards.

Pro více informací vám doporučujeme přečíst dokumentaci.

Možnost přiřadit více vlastníků k jednomu cíli

Jedním z dalších požadavků v rámci vylepšení Goals byla i možnost přiřadit více lidem jeden cíl. V únorové aktualizaci se tak stalo a nově máte možnost přiřadit k jednomu cíli až pět vlastníků. Stačí pouze připsat do pole Owners (Vlastníci) více jmen.

Tvorba scorecards přímo v osobním pracovním prostoru

Od února mají uživatelé možnost vytvořit si svou scorecard (tedy přehled cílů) přímo v osobním pracovním prostoru. K vytváření stačí i licence typu Free, nicméně pro sdílení této scorecard je třeba alespoň licence Pro.

Vylepšení Deployment pipelines

Tento měsíc byly vydány velmi očekáváné funkce u Deployment pipelines:

 • Azure DevOps rozšíření (Preview) – automatizujte procesy nasazení a tvoření pipelines pomocí Tasks (Úkolů) ve své Azure pipeline.
 • Více pipelines dohromady – synchronizujte připojení mezi věcmi spravovaných v různých pipelines.
 • Veřejná dostupnost Dataflows a podpora provázaných entit.

Více detailů naleznete v příspěvku na Microsoft blogu.

Vylepšení u stahování PBIX souborů z Power BI Service

Microsoft také usilovně zapracoval na dalších novinkách při stahování PBIX souborů z Power BI Service.

V předchozích měsících nebylo možné stáhnout PBIS soubor s reportem, pokud byl report připojen k jedné datové sadě a tato datová sada byla připravená pro velké modely, incremental refresh ( nebo měla být upravována pomocí XMLA endpointu. Nyní tyto limitace byly odstraněny pro reporty, které se do Power BI Service dostaly publikováním z Power BI Desktop nebo jsou připojené v live mode (živém módu).

Konkrétněji budete moci stahovat reporty z Power BI Service, pokud splňují následující požadavky:

 • Report byl vytvořen v Power BI Desktop
 • Report byl publikován nebo manuálně nahrán do Power BI Service
 • Report se živě připojuje na datovou sadu (nikoli v DirectQuery režimu)
 • Datová sada, ke které se report připojuje, je nakonfigurovaná pro velké modely, incremental refresh (přirůstkovou aktualizaci) nebo byla upravena pomocí XMLA Endpointu.

Více informací o dalším vývoji a využití naleznete na dokumentaci Microsoft Docs.

POWER BI MOBILE

Tmavý režim Windows aplikace

Aplikace pro Windows je připravena přímo pro prohlížení a interakci s obsahem Power BI. V únorové aktualizace se dočkala aplikace pro Windows tmavého režimu. Pokud je aplikace v tmavém režimu, tak všechny obrazovky a dialogová okna jsou také zobrazovány v tmavém režimu. Obsah Power BI se nijak při změně režimu na tmavý nemění.

Tmavý režim je možné povolit v nastavení v levém spodním rohu obrazovky.

Nový vzhled Windows aplikace (veřejně dostupná funkce)

V únorové aktualizaci se stal nový vzhled aplikace Power BI ve Windows veřejně dostupnou funkcí a není možné již přepnout na starý vzhled.

VÝVOJÁŘI

Kategorizace vlastních vizuálů v AppSource

Pokud často používáte vlastní vizuály nebo vizuály z obchodu AppSource, jistě tuto novinku oceníte. Nově každý tento vizuál spadá do určité kategorie podle toho, co zobrazuje.

Pokud už jste publikovali vlastní vizuál do AppSource a chcete mu přiřadit kategorii, stačí se přihlásit do Partner Centra a přetagovat vaše vizuály kategoriemi.

Každý vizuál může být otagován maximálně dvěma kategoriemi. Pokud jste vizuál měli otagovaný s kategorií, kterou Microsoft odstranil, bude nutné tento vizuál znovu přetagovat novou kategorií.

Novými kategoriemi jsou:

 • Comparison (Porovnání)
 • Correlation (Korelace)
 • Distribution (Distribuce)
 • Flow (Tok)
 • Filters (Filtery)
 • Infographics (Infografika)
 • KPIs
 • Narratives (Pomocník)
 • Maps (Mapy)
 • Part-to-Whole (Poměr k celku)
 • R visuals (R vizuály)
 • Change over time (Změna v čase)
 • Other (Jiné)
Rozbalení celé úrovně v maticích

S vydáním verze API 4.2 můžete rozbalovat a shlukovat hierarchii v maticích pomocí kódu. Pro více informací o nové verzi API doporučujeme přečíst článek v dokumentaci. Pokud chcete expandovat a shlukovat velké množství dat, můžete využít třídu fetchMoreData API spolu s expand/collapse API.

Podpora dynamického formátu textových řetězců

Pro to, abyste mohli využít podpory dynamického formátu textových řetězců ve vlastních vizuálech, stačí přidat následující definici do souboru capabilities.json. Tuto možnost podporuje API od verze 4.2.

OSTATNÍ

WebView2 je nyní vyžadováno pro aplikaci Power BI Desktop

Jak Microsoft oznámil v říjnu minulého roku, tak od tohoto měsíce je třeba, aby vždy spolu s Power BI Desktop bylo nainstalováno i WebView2. Jedná se o plugin, díky kterému je možné zobrazit rozhraní aplikace Power BI Desktop.

Pokud WebView2 nemáte nainstalované, přejděte na blog Microsoftu, kde zjistíte, jak WebView2 nainstalovat.

Sledujte nové funkce v Power BI s předstihem

Microsoft také po delší době aktualizoval svou Power BI aplikaci Power BI Release Plan. Jedná se o aplikaci, ve které můžete s předstihem sledovat, jaké změny Power BI v následujících měsících nastanou.

Aplikaci najdete přímo v AppSource.

Nové možnosti nastavení povolení či zakázání vizuálů Bing map a výplňových map

V říjnu 2021 bylo oznámeno, že administrátoři budou moci zakázat vizuály Bing map a výplňové mapy na úrovni celé organizace. S tím se pojily problémy, které častokrát zakázané mapy nezobrazovaly v Power BI Service, ovšem v Power BI Desktop s nimi uživatelé mohli volně pracovat.

Součástí této aktualizace je právě sjednocení chování vizuálů v Service i v Desktop. Pokud je uživatel v Power BI Desktop přihlášený, uvidí tyto vizuály na základě nastavení celé organizace. Pokud se uživatel bude pokoušet zobrazovat tyto vizuály a organizace bude mít tuto možnost zakázanou, zobrazí se následující hláška:

Pokud uživatel není přihlášen, budou vizuály zobrazené dle následujícího nastavení v možnostech Power BI Desktop:

A to by bylo pro únorovou aktualizaci vše! Děkujeme, že jste s námi a budeme se těšit u dalšího článku.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.