Power BI novinky | říjen 2023

Power BI Aktualizace | říjen 2023

Dokončení integrace Power BI s OneDrivem a SharePointem, aktualizace a novinky na On-Object interaction, deduplikační pravidla pro kompozitní modely a hlavně model explorer! To je Power BI říjen!

Jen pro jistotu novinky za předchozí měsíc zde!

Reporting | Power BI | Říjen 2023

Power BI Desktop – Sharepoint a OneDrive integrace

Možnost otevřít, uložit nebo sdílet reporty v rámci OneDrive a Sharepointu byla představena už v květnu, nicméně některé kapacity byly vylepšeny a jsou defaultně zapnuty.

 • Otevírání reportů uložených v OneDrive a Sharepointu z File menu
 • Ukládání souborů přímo do OneDrive a SharePointu
 • Sdílení v OD a SHP uložených reportů přímo z Power BI Desktop
power bi-october 23-reporting-onedrive-sharepoint-integration
 • Jedná se o důležité změny, protože mnoho uživatelů používá OneDrive a SHP ke spolupráci na reportech ještě před publikováním do PBI Service. Tato aktualizace může zefektivnit jejich pracovní postup. Ad-hoc reporting se stává jednodušším a noví uživatelé, si nemusí zvykat na nové prostředí, protože znají Office rozhraní.
 • Všechny tyto nové funkce v PBI Desktop doplňuje možnost prohlížet si reporty uložené ve OneDrive a SharePointu přímo v prohlížeči. Dříve jsme museli reporty z OneDrivu nebo SharePointu nejprve stáhnout a následně otevřít.
power bi-october 23-reporting-onedrive-sharepoint-integration-a

Je jasné, že každá organizace má své jedinečné potřeby a preference. Dá se to vypnout v Fabric Admin portálu. 

Vše ostatní o integraci zde.

On-Object Interaction aktualizace

Datumová hierarchie ve flyout menu

Při práci s datumy je možné si zvolit mezi hierarchickým zobrazením dat nebo raw datumovým polem. Buďto right click přimo na datové metriky nebo prostřednictvín nového fly out menu.

Option 1: right click

power bi-october 23-reporting-on-object-right click

Option 2: flyout menu

power bi-october 23-reporting-on-object-flyout menu

Placeholder text pro přímé úpravy

Dříve při zapnutí textového elementu (třeba title) na tabulce se nezobrazil “rezervovaný prostor”, do kterého bycom mohli v rámci on-object přímo začít psát. Uživatelé museli zpět do format panelu a tam přidat title. Nyní, dyž zapneme title (nebo jiný text element), který nemá nastavenou automatickou hodnotu, zobrazí se placeholder, na který lze kliknout a zadat hodnotu přímo ve vizuálu.

power bi-october 23-reporting-on-object-placeholder tables

Při editaci přímo takto ve vizuálu se placeholder objeví, i když nedopatřením vymažeme všechny znaky a text element je pořád zapnutý. Placeholdery se objeví pouze, když je vizuál v rámci vybraný (zakliknutý) – když “odklikneme”, odstraní se všechny placeholdery a vizuál se nám zobrazí tak, jak by vypadal při publikaci.

Ribbon a funnel charts podporují on-object

power bi-october 23-reporting-on-object-funnel chart
power bi-october 23-reporting-on-object-ribbon chart
Power BI Home na Desktop verzi

Jedná se o redesign home prostředí, které má poskytovat známý a centralizovaný pohled na všechny naše aktivity v rámci desktopové aplikace. Cílem je posílit produktivitu a zjednodušit práci a konzumaci obsahu.

Díky Power BI Home už není třeba se proklikávat několika menu nebo záložkami, abychom se dostali k našim souborům a reportům. Poskytuje intuitivní interface a funguje jako hub, podobný jiným Office produktům, odkud můžeme managovat všechny naše artefakty z jednoho místa.

 • Můžeme vytvořit nový report přímo z home screen
 • získat přístup k reportům ze sekce “recommended”, které jsme si nadefinovali
 • přistoupit k posledním využitým reportům skrze Quick Access list
powerbi-october 23-reporting-home
Deduplikační pravidla pro kompozitní modely na Power BI Datasets a Analysis Services

Tabulky a metriky v našem modelu musí mít unikátní názvy. V případě, že využíváme kompozitních modelů, je lehké se dostat do situace, kdy mají tabulky i metriky duplicitní názvy a nejsou unikátní. Doteď, když se tohle stalo, jedna z tabulek nebo metrik byla přejmenována za nás.

Např. pokud jsme vytvářeli kompozitní model ze dvou zdrojů, přičemž oba zdroje definovali tabulky se jménem “Customers”, jedna z tabule by byla automaticky přejmenována na “Customers 2”. To také mohlo vyústit ve zmatečné situace – ztratili jsme přehled, která tabulka pocházela z jakého zdroje. To samé se dělo v případě metrik.

Přichází tedy řešení, které by nám mělo dávat víc kontroly. My nyní můžeme nadefinovat tzv. “name disambiguation rule” ke každému zdroji v kompozitním modelu v případě, že očekáváte takový konflikt názvů. Lze tedy nastavit text, který se přidá buďto před nebo za názvy tabulek a metrik, nebo obou.

Navíc můžeme toto pravidlo definovat na pouze případy, kdy dojde k duplikaci, anebo obecně v každém případě. Vraťme se k výše uvedenému příkladu a řekněme, že jeden ze zdrojů, které kombinujete, je marketingový a druhý salesový. Nyní můžete nastavit pravidlo deduplikace na zdroji tak, aby se tabulka ‚Zákazník‘ z marketingového zdroje přejmenovala na ‚Zákazník (marketing)‘:

powerbi-october 23-reporting-deduplication

Tuto možnost najdeme v Settings v dialogovém okně, které se ukáže, když nastavujeme připojení kompozitního modelu na Power BI dataset nebo model v Analysis Services:

powerbi-october 23-reporting-deduplication-a

Poté, co vytvoříte připojení a nastavíte pravidlo deduplikace, váš seznam objektů (polí/fields) bude zobrazovat položky „Zákazník“ i „Zákazník (marketing)“ podle vámi nastaveného pravidla deduplikace:

powerbi-october 23-reporting-deduplication-b

Co je dobré si zapamatovat:

 • můžeme specifikovat, jestli chceme text přidat jako prefix nebo suffix
 • aplikovat pravidla na tabulky, metriky, nebo v obou případech
 • zvolit, zda chceme pravidla aplikovat pouze v případě, že nastane konflikt nebo pravidla aplikovat obecně ve všech případech
 • Pokud tyto pravidla nespecifikujeme, aplikuje se původní politika.

Více v dokumentaci.

Modeling

Editace datového modelu v Power BI Service – aktualizace

Nové vychytávky byly zveřejněny už v dubnu a na základě feedbacku byly implementovány následující změny:

Manage relationships – dialogové okno

Nyní můžeme jednoduše zobrazit a editovat všechny vazby v rámci modelu v Power BI Service. V záložce Home zvolíme “Manage relationships

powerbi-october 23-modeling-data model-editing

Otevře se předělaný dialog okno „Manage relationshhips“, který poskytuje komplexní pohled na všechny vazby spolu s hlavními parametry na jednom místě. Zde si můžeme vybrat, zda chcete vytvořit nové vazby nebo upravit ty existující.

powerbi-october 23-modeling-data model-editing-dialog

Navíc můžeme filtrovat a zaměřit se na konkrétní vazby v modelu na základě kardinality a směru Cross filteru.

powerbi-october 23-modeling-data model-editing-a
Public preview Model exploreru s vytváření calculation groups a vazeb přímo v properties panelu

Model explorer je nyní v public preview a dostupný přímo v model view, kde máme přehled o všech našich objektech v rámci datasetu a můžeme mezi nimi jednoduše navigovat. Konečně tedy plná visibilita sémantického modelu.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-public preview

Nová záložka zobrazuje semantický model datasetu.

Přibyly i nové ikony a jsou naplánovány další změny v rámci UI, které by se měly implementovat do konce roku.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-public preview-a

Všímněmě si, že groupy metrik se vždy zobrazí na horních pozicíh, za nimi calculation groups, a pak až tabulky v modelu.

Co se týče calculation groups, můžeme je nyní nejenom vidět, ale zároveň vytvářet a editovat – v Power BI Desktop! Calculation Groups je mocný nástroj, který nám umožňuje aplikovat dynamické výpočty nad našimi existujícími metrikami.

Např. můžeme vytvořit CG, která aplikuje time intelligence funkce jakožto calculation položky jako např. YTD, QTD, MTD, atd a to na jakoukoli metriku v modelu.

Více v dokumentaci.

Pokud chceme CG v Desktopu vztvářet,  přejdeme do model view, klikneme na novou záložku/kartu „Model“ v data panelu. Pokud klikneme na CG nod, máme tři možnosti, jak vytvořit novou. (1) Tlačítko v menu nahoře, (2) Context menu, (3) Properties panel.

Po kliknutí na “New calculation group” budeme v případě, že nemáme zapnuto “blokování” implicitních metrik, upozorněni, že toto nastavení musí být povoleno.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-a

Po vytvoření CG, dostaneme se přímo do první calculation item, kde můžeme následně definovat DAX výraz, který chceme aplikovat na stávající metriky.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-b

Můžeme tedy upravovat DAX výraz přímo v DAX formula okně nebo můžeme jako calculation item přidat dynamic format string z properties panelu.

Nový calculation item můžeme vytvořit z contect menu (right-click) na calculation items node nebo přímo na CG a taky v propertie panelu.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-c

Pořadí calculation items lze měnit v properties panelu v Calculation items node nebo pomocí kontextového menu (kliknutím pravým tlačítkem) na samotné calculation items.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-d

Další fíčura, kterou nyní můžeme použivat přímo z Model exploreru je možnost vytvářet vazby v properties panelu. Stejně tak, jak jsme mohli editovat vazby bez dotazování dat a pak všechno najednou validovat talčítkem Apply change, nyní můžeme vazby i vytvářet. Prostě jenom vybereme vazby z nodu Relationships v rámci model exploreru.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-e

Tím se dostaneme na prázdné dialogové okno propertie panelu, které vyplníme a můžeme aplikovat, když jsme hotovi.

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-calculation group-f

Více o vytváření a editování vazeb.

Model explorer zároveň ukazuje i další rozměry modelu, kterými jsou perspectives and cultures – ty musí být stále vytvářeny mimo Desktop prostřednictvím externích nástrojů pro XMLA zápis nebo přímo skrz XMLA.

Více o Dataset connectivity a management s XMLA endpointy v Power BI a Externích toolech v Power BI Desktop.

Více o perspectives v tabulárních modelech Analysis Services. Anebo cultures, které jsou překladovými variantami sémantických modelů.

Všechny tyto funkce jsou k dispozici s poslední verzí Power BI Desktop, zapneme je v Public Preview features. File > Options and settings > Options > Preview features (v rámci globální sekce).

powerbi-october 23-modeling-model explorer-new-preview features

Service | Power BI | říjen 23

OneLake data hub – Quick acces k našim datům

Je centrální lokace, kde najdeme organizační data. Byly přidáno pár vylepšení, které mají dočasnou zkušenost vylepšovat.

Explorer panel – Quick access

Umožňuje nám navigovat pracovními prostory na základě hierarchie a scopu datových položek ve specifických pracovních prostorech.

Přidána byla možnost Quick Access sekce, do které padají pinned WS, naposledy použité WS a aktivní WS.

Favorite items

Nová záložka, která sjednocuje označené/oblíbené položky.

powerbi-october 23-service-OneLake updates
Deployment pipelines – customizace

Vytváření customizovaných deployment pipelines 2-10 fází

Cca od poloviny října si budeme moct sami nadefinovat, kolik fází má mít naše deployment pipeline.

powerbi-october 23-service-deployment pipelines

Můžeme je pojmenovat dle sebe, názvy mohou být i po vytvoření změněny.

powerbi-october 23-service-deployment pipelines-a

Počet fází ale už po vytvoření změnit nelze.

Stejně tak customizace už existujících pipeline není možná. Přesun existující pipeline znamená vytvoření úplně nové, odpojení WS od původní pipeliny a jejich přiřazení k novým fázím nově vzniklé.

Deployment pipeline multi-tasking

Nové záložky na levém navigation baru kdykoli otevřeme novou položku nebo deployment pipeline.

powerbi-october 23-service-deployment pipelines-b

Nový entry point na Deployment pipelines main page

powerbi-october 23-service-deployment pipelines-c

To byly novinky z Power BI za říjen. Je jasné, že už se těšíme na další nálož. A jenom pro jistotu pro ty, kdo by ještě nevěděli o konferenci, která má hodně co dočinění s Power BI – mrkněte na www.powerconference.cz.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.