Power BI březen 2024

Power BI aktualizace | březen 2024

Vítejte u Power BI novinek březen 2024! Dorazily nové aktualizace pro vizuální výpočty, úpravy datového modelu v Power BI Service a poskytování subscriptions na reporty na OneDrive SharePoint. Únorové novinky zde

Free Microsoft Fabric certifikace

DP-600 exam je generally available – vše o certifikaci zde.

Microsoft k rychlejšímu učení poskytuje Fabric Career Hub, kde můžeme najít free on-demand i live školení,  praktické testy, apod.

MSFT opět dává možnost získat certifikaci kompletně zdarma v případě dokončení Fabric AI Skills challenge – běží do 13. března do 19. dubna.

Reporting | Power BI | březen 2024

Visual calculations update (preview)

Nyní můžem přidávat vizuální výpočty v Power BI Service. V rámci edit módu stačí kliknout na New calculation v kontextovém menu – viz obrázek.

power bi update-march 24-reporting-visual calculations

A nejenom to – v případě, že v Service máme report, který už vizuální výpočty obsahuje, máme nyní možnost je editovat. Vyberem daný vizuál a následně Edit calculation – viz. obrázek.

power bi update-march 24-reporting-visual calculations-1

Více o vizuálních výpočtech: 

Blog nebo dokumentace

On-object Interaction updates

Na základě feedbacku se MSFT snaží vyvážit potřeby stávajících uživatelů, kteří dávají přednost rychlému vytváření vizuálů v panelu, s potřebami nových uživatelů, kteří potřebují pomoc při výběru typu vizuálu nebo vhodných polí, již není nutné volit jednu nebo druhou variantu a mít zapnuté obojí.

Tento měsíc tedy došlo ke zjednodušení build panelu a přesunutí funkce vizuálních návrhů tak, aby byla dostupná pouze na daném objektu prostřednictvím build tlačítka (viz. obrázek dole).

power bi update-march 24-reporting-on-object

Podpora pro Gauge visual – double click – formátovací mód – right-clickem vyberem tu část, kterou chceme formátovat prostřednictvím mini-toolbaru.

power bi update-march 24-reporting-on-object-gauge
power bi update-march 24-reporting-on-object-gauge-1

Pane switcher byl přejmenován na Page manager a zároveň byl vylepšen. Na základě zpětné vazby bylo aktualizováno pořadí jednotlivých komponent a přidána některá nastavení.

power bi update-march 24-reporting-on-object-page manager
Mobile layout auto-create (preview)

Nejlepší způsob, jak číst Power BI reporty na mobilních telefonech? Primárně bychom měli mít mobilní reporty optimalizované přesně pro tento účel. To však vyžaduje extra práci. Už to tak být ale nemusí.

Nyní můžeme generovat tzv. mobile-optimized layouty na jeden klik pro nové i existující reporty. Když se v Power BI Desktop překlikneme na mobile layout view a canvas je prázdný, můžeme vytvořit mobilní layout kliknutím na Auto-create tlačítko.

Engine pod tím rozumí původímu layoutu reportu a vychází z něj – bere v potaz pozici, velikost, typ a pořadí jednotlivých vizuálů, které obsahuje. Pracuje i se skrytými vizuály – takže v případě, že v původním reportu máme bookmarky, které nějakým způsobem mění visibilitu reportu, budou automaticky vytvořeny a fungovat i v mobilním layoutu.

Automaticky vytvořený mobilní layout reportu můžeme editovat. V případě, že se nám nelíbí výsledek, můžeme si vše následně doladit dle libosti. Můžeme tuhle funkci tedy brát za jakýsi strating point a kratší cestu k perfektnímu mobilnímu reportu.

Musí se to zapnout > File > Options and settings > Options > Preview features >  Aute-create mobile layout

power bi update-march 24-reporting-mobile layout
Rozšíření integrace prostorových dat: Shapefile Support v Azure Maps

Po úspěšné integraci WKT a KML formátů v minulém měsíci se přidává další formát – Shapefile. Na dva kliky nyní můžeme plynule překrývat svá prostorová data na základní Azure mapě. Ať už prostřednictvím uploadu nebo hostovaného souboru, referenční vrstva Azure Maps umožňuje bez námahy začlenit naše data.

power bi update-march 24-reporting-azure maps
Podmíněné formátování Data bars v matici

Upgrade formátovacích možností data bars v maticích i tabulkách – nyní aplikovatelné na values only, values and totals, total only. Tím dostáváme více kontroly nad tím, jak naše tabulární vizuály prezentujeme a můžeme je držet čistší.

Values only: zobrazí data bars pro jednotlivé řádky/hodnoty

Values and Totals: rozšíří Data bars tak, aby zahrnovaly jednotlivé hodnoty i jejich odpovídající součty.

Total Only: Zobrazí Data bars pouze pro celkové součty

power bi update-march 24-reporting-data bars
Data labels zarovnání

Nyní, když v rámci data labels používáme víceřádkové rozvržení s titlem, value a detail labels, máme možnost je vodorovně zarovnat. Můžeme tedy vytvářet čistší a organizovanější vizualizace.

Chceme-li použít, tak: 1) přejdeme do Data labels sekce, 2) klikneme na Layout, 3) prozkoumáme možnosti horizontálního zarovnání.

power bi update-march 24-reporting-data labels

Modeling

Psaní DAXových query v DAX query view s pomocí Copilota (preview)

Musíme zapnout File > Options and settings > Options, click on DAX query view – minimální licence na WS – Premium nebo F64 – následně spustíme v liště nahoře nebo zkratkou CTRL + I.

S Fabric Copilotem můžeme generovat DAX query použitím přirozené řeči, získat vysvětlení týkající se metrik a funkcí a queries, nebo dokonce získat pomoc na specificá DAX témata.

power bi update-march 24-modeling-DAX queries with Copilot
power bi update-march 24-modeling-DAX queries with Copilot-2
Rozšířený Row level security editor je defaultně povolen

Díky novému editoru můžeme rychle a snadno definovat RLS role a filtry bez nutnosti psát jakýkoli DAX!

Jednoduše vybereme “Manage roles” na horní liště, což nás veme do “nového” editoru, který jsme tu už představovali. K dispozici máme jak defaultní drop-down interface, tak i DAX editor – tlačítko na přepnutí vpravo nahoře.

power bi update-march 24-modeling-RLS editor
power bi update-march 24-modeling-RLS editor-1

Více k tématu v ofiko dokumentaci.

Selection expressions pro calculation groups (review)

Selection expressions umožňují ovlivnit, co se stane v případě, že uživatel provede více výběrů pro jednu calculation group nebo nevybere vůbec. dostáváme tedy možnost lépe zpracovávat chyby, ale zároveň nám to otevírá zajímavé scénáře, které poskytují některé fajn defaultní chování, například automatický převod měny.

Selection expressions jsou volitelně definovány v rámci calculation group a skládají se z výrazu a volitelného výrazu dynamického formátu (dynamic format expression).

Je tam extra benefit potenciálního zlepšení výkonu, pokud evaluujeme položky calculation groupy komplexně.

K použití Selection expression můžeme využít stejných nástrojů, které už známe z práce s CG.

Na CG dostaneme možnost specifikovat následující selection expressions obsahující jak výraz sám, tak i FormatStringDefinition:

 • multipleOrEmptySelectionExpression – Tento výraz má výchozí hodnotu SELECTEDMEASURE() a bude vrácen, pokud uživatel vybere více calculation položek v rámci jedné CG nebo pokud dojde ke konfliktu mezi výběry uživatele a kontextem filtru.
 • noSelectionExpression – Tento výraz má výchozí hodnotu SELECTEDMEASURE() a bude vrácen, pokud uživatel nevybral žádné položky v CG.

Tady dole najdeme přehled / srovnání chování před tímto preview a současného chování pro situace, kdy je výraz v CG definován, i když není. Položky vyznačené tučně jsou místa, kde se nové chování liší.

power bi update-march 24-modeling-CG

MSFT dává následující příklady:

Multiple nebo žádné výběry

Pokud uživatel provede více výběrů v rámci stejné CG, aktuální chování je nastaveno tak, aby se vrátil stejný výsledek, jako kdyby uživatel neprovedl žádný výběr. S tímto preview můžeme zadat výraz multiOrEmptySelectionExpression. Pokud jsme tak udělali, vyhodnotí se tento výraz a související dynamický formátovací řetězec a vrátí jeho výsledek.

Může se to například použít k informování uživatele o tom, co je na základě jeho výběru filtrováno:

EVALUATE

{

CALCULATE (

[MyMeasure],

'MyCalcGroup'[Name] = "item1" || 'MyCalcGroup'[Name] = "item2"

)

}

-- multipleOrEmptySelectionExpression on MyCalcGroup:

IF(ISFILTERED ( 'MyCalcGroup' ),\"Filters: \"& CONCATENATEX (FILTERS ( 'MyCalcGroup'[MyCalcGroup] ),'MyCalcGroup'[MyCalcGroup],\", \"))

IF (

ISFILTERED ( 'MyCalcGroup' ),

"Filters: "

& CONCATENATEX (

FILTERS ( 'MyCalcGroup'[Name] ),

'MyCalcGroup'[Name],

", "

)

)

-- Returns “Filters: item1, item2”

V případě konfliktu nebo prázdného výběru/nevýběru jsme dříve registrovali tuto chybu:

power bi update-march 24-modeling-CG-1

Tato chyba je s novým nastevním a chování věcí minulosti a nově tedy bude vyhodnocena multipleOrEmptySelectionExpression, pokud je definována. V případě, že definována není, nedojde k filtrování CG.

Žádné výběry

Jednou z nejlepších ukázek tohoto scénáře je automatický převod měn. Pokud dnes k převodu měn používáte calculation groups, musí autor reportu i uživatel pamatovat na výběr správné položky, aby převod měny proběhl.

S tímto preview nyní máme oprávnění provádět automatický převod měny pomocí výchozí měny. Kromě toho, pokud chce uživatel převést na úplně jinou měnu, může to stále udělat, ale i když zruší výběr všech měn, bude stále použito nastavení výchozího převodu měny.

Před

Všimněme si, že je vybrán druh měny, do které chceme převádět, i konverzní calculation group:

power bi update-march 24-modeling-CG-2

Teď

Všimněme si, že uživatel teď musí vybrat pouze měnu, do které chce převádět:

power bi update-march 24-modeling-CG-3

Více o selection expression v dokumentaci.

Vylepšní DAX query view (preview)

DAX query view bylo vypuštěno v listopadu 2023, v tomto buildu došlo k následujícícím updatům:

 1. Nové uspořádání query tabs
 2. Share feedback link přidán do příkazového řádku
 3. Coach marks for DAX query view

Byly přidány přídavné INFO DAX funkce:

Více o těchto funkcích:

Service | Power BI | březen 2024

Editace data modelu v Power BI Service – updaty

Autodetect relationships

V existujícím dialogovém okně – Manage relationships přibylo tlačítko “autodetect” / Power BI najde a vytvoří vazby za nás.

power bi update-march 24-service-data model editing

Řazení dle sloupce

Na webu nyní můžete upravit řazení podle vlastností sloupce.

Row-level security

V DAX editoru je možné udělat následující akce:

 • Využít IntelliSense k asistenci při definování výrazu DAX.
 • Validovat DAX výrazy kliknutím na check button.
 • Zvrátit provedené změny na našich DAX výrazech tlačítkem X.
power bi update-march 24-service-data model editing-1
Undo/Redo, Clear all, New filter karta v rámci EXPLORE

Undo/Redo

Nyní stačí vrátit zpět předchozí akci nebo použít „Resetovat všechny změny“ k návratu do stavu posledního uložení vašeho průzkumu.

Poznámka: Pokud jste svůj průzkum ještě neuložili, reset vymaže vaše plátno zpět jako prázdné.

power-bi-update-march-24-service-explore

Clear all

Nová funkce „clear all“ umožňuje vymazat canvas komplet.

power bi update-march 24-service-explore-1

Nový styling filtr karty

power-bi-update-march-24-service-explore-2
Doručování report subscriptions to OneDrive SharePoint

Nyní lze posílat export reportu do OneDrive SharePoint (ODSP) – týká se všech reportů pbix i paginated – pracovní prostor musí být v Premium/odpovídající Fabric kapacitě.

power bi update-march 24-service-report subscriptions

Týká se to “standard” subscriptions.

power bi update-march 24-service-report subscriptions-2

Potřeba připnout full report.

power bi update-march 24-service-report subscriptions-3

Podpora pro vícero formátů pro paginated reporty.

power bi update-march 24-service-report subscriptions-4

Následně můžeme vybrat možnost OneDrive nebo SharePoint a lokaci.

power bi update-march 24-service-report subscriptions-5

Více o této funkci v dokumentaci.

Mobile

Custom visual SSO support

Custom vizuály, které používají nové autentizační API jsou podporovány na Power BI Mobile appkách. Žádná další autentifikace není potřeba.

Developers | Power BI | březen 2024

Nový title flyout pro Power BI Desktop Developer mode

Můžeme rychle rozeznat, když pracujeme na Power BI Project (PBIP) kouknutím na title bar:

power bi update-march 24-developers-power bi project mode

Kliknutím na title bar vvylétne nový flyout specifický pro PBIP. Umožňuje nám rychle lokalizovat PBIP soubory, display name nastavení reportu i sémantického modelu. Zároveň můžeme otevřít složku ve file exploreru kliknutím na dané odkazy.

power bi update-march 24-developers-power bi project mode-1
Přejmenování na “sémantické modely” v Power BI Project files

Navazuje na změnu v názvu datových modelů v listopadu 2023, PBIP se tímto také přizpůsobují této konvenci. Když ukládáme jako PBIP, následující změny budou verifikovány:

 • Semantic Model folder, “\*. Dataset\”, will be saved as “\*.SemanticModel\”
  • týká se pouze nových PBIP souborů, existující zůstanou beze změny
 • “definition.pbidataset” file is renamed to “definition.pbism”
System file updaty v rámci Git integrace

Nyní když synchronizujeme Fabric položky s Gitem, je každý adresář položek vybaven dvěma automaticky generovanými systémovými soubory – item.metadata.json a item.config.json. Tyto soubory jsou důležité pro navázání a udržování spojení mezi těmito dvěma platformami.

power bi update-march 24-developers-git integration

V rámci pokračujícího úsilí o zjednodušení integrace s Git MSFT tyto soubory sloučil do jediného systémového souboru -. platform. Tento nový systémový soubor bude zahrnovat všechny atributy, které byly dříve distribuovány mezi tyto dva soubory.

power bi update-march 24-developers-git integration-1

Když v Gitu provedeme nové změny, vaše systémové soubory se automaticky aktualizují na novou verzi společně s vašimi úpravami. Vaše vlastní změny i nové aktualizace souborů se zobrazí jako součást potvrzující operace.

Kromě toho všechny nové projekty exportované z Power BI Desktop prostřednictvím Developer modu převezmou nový systémový formát souborů. Kromě těchto úprav to nebude mít žádný dopad na váš pracovní postup Git.

Více o tomto souboru a atributech v něm naleznete zde.

Hierarchal Identity filter API

Toto rozhraní API vám umožňuje vytvořit vizuál, který dokáže hierarchicky filtrovat data v matici na základě datových bodů. To je užitečné pro custom vizuály, které využívají group-on keys skupinové klíče a umožňují hierarchické filtrování pomocí identit. Další informace naleznete v dokumentaci.

Paginated reporty | Power BI | březen 2024

Připojení na nové datové zdroje z Power BI Report builderu (preview)

Nyní se můžeme připojit na Snowflake a Databricks:

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources

Postupujeme podle jednoduchého click-through Power Query online prostředí. Vybereme zdroj dat, ke kterému se chcete připojit.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-1

Pokud chceme používat AAD, musíte vytvořit shareable cloudové připojení. Můžeme jej vytvořit, jak je zde zdokumentováno, nebo použít ten, který s námi je sdílen.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-2

Můžeme také vybrat cloudové připojení z drop-down nabídky. Ujistíme se, že konzument reportu má oprávnění ke sdílení cloudového připojení.

Jakmile budeme mít připojení, Klikáme na next.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-3

Vybraná data můžeme transformovat.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-4

V editoru Power Query můžeme provádět všechny podporované operace. Přečtěte si další informace o možnostech editoru.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-5

M-Query bude použito ke stavbě RDL datasetu.

power bi update-march 24-paginated reports-new data sources-6

Tuto datovou sadu můžeme použít k vytvoření Paginated reportu. Report můžeme následně publikovat a sdílet. Více v dokumentaci.

Lokalizované prompty pro parametry v Power BI Report Builder

Potřebujete podporu parametrů ve více než jednom jazyce? Již není nutné vytvářet jeden report pro každý jazyk – stačí nastavit výrazy pro a určit přeložené labely pro dané jazyky, ve kterých se má prompt zobrazit – na základě jazyka web prohlížeče uživatele.

Více informací v dokumentaci.

power bi update-march 24-paginated reports-7

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.