Návody

Aktualizace duben 2023

Power BI v dubnu 2023 přidává další nálož novinek a updatů – dynamické formátování stringů na metrikách, nové DAX funkce, vylepšení Deployment pipelines. Není toho málo.

Pojďme se mrknout na to, co přinesl duben do Power BI tento měsíc.

Reporting | Power BI | duben 2023

Dynamické formátování stringů v metrikách (preview)

DAXovým výrazům v metrikách šlo až do minulého měsíce přiřadit pouze statický string formát jako například měna, celé číslo, decimal, atd. nebo šlo například natvrdo zapsat statický formát datumu jako “dd MMM yyyy” pro 09 Mar 2023. Nyní však dostáváme možnost formátovat strigy dynamicky, což nám dává daleko větší flexibilitu a možnosti upravovat formát čísel na základě vícero kontextů v daném reportu. Typickým příkladem je měna (currency), resp. převod měn. Pokud máme určitý format string pro danou měnu uložený v tabulce, můžeme v metrice říct, jak a kdy jej použít.

Dynamický string k metrice přidáme, když klikneme na danou metriku v Data panelu > záložka Measure Tools > Format (1) > v drop down menu vyberte Dynamic (2).

power bi duben 2023-dynamic format strings

Nalevo od DAX formula okna se objeví nové dropdown menu (3) s hodnotou defaultně nastavenou na Format (viz. obrázek). Metrika bude v tomto případě předvyplněna na základě toho, s jakým druhem statického format stringu se pracovalo před tím – můžeme ji však vymazat a napsat si jakýkoli jiný DAXový výraz – stačí nalevo v dropdownu změnit z Format na Measure (5 + 6).

Následující příklad pracuje s měnou (4) – ‘Currency’[Currency Format]:

power bi duben 2023-dynamic format strings-a
power bi duben 2023-dynamic format strings-b

V případě, že chcete dynamický format string odstranit, stačí jít zpět do původního Format dropdown menu a zvolit jakoukoliv jinou možnost. Power BI vám zahlásí, že bude dynamické formátování odstraněno a nahradí se formátováním statickým – tohle nejde vrátit zpět.

power bi duben 2023-dynamic format strings-c

Dynamické format stringy nejsou žádnou novinkou a pokud máte zkušenosti s calulaction groups v SQL Server Analysis Services, Azure Analysis Services nebo externími nástroji pro Power BI, tak jste se s nimi pravděpodobně už mohli setkat. Stejná logika tedy nyní použitelná pro metriky v Power BI – připomínáme pouze, že pro jednolitvé metriky!

Zde najdete více o calculation groups.

On-Object Interakce – updates (Preview)

Tohle nám do preview přistálo minulý měsíc – MSFT měl tedy relativně dost práce s feedbackem komunity a opravováním bugů. Co se tedy stihlo spravit?

  • Nyní dostupné i na kartách
  • Auto mode se vypne v případě, že si uživatel explicitně vybere jiný než top 5 vizuál
  • Přidáno chevron menu umožňující jednoduší “collapse”
  • “Paste” funkce přidána do kontextového menu plátna

Zároveň byly vyřešeny některé bugy – jejich seznam najdete na MSFT oficiálním blogu.

Auto-scale pro tooltipy (Preview)

Byla přidána možnost si na základě preferencí zvolit, zda chceme, aby se velikost tooltipu automaticky přizpůsobovala velikosti canvasu. Zapnout to můžeme v Options > Report settings > Tooltip auto-scale

power bi duben 2023-tooltip auto-scale

Tato funkce může být nastavena/zapnuta v rámci Report Settings v rámci Power BI Service.

Analytics | Power bi | Duben 2023

Update na Quick Measure Suggestions (Preview)

Už v říjnu minulého roku byl spuštěn experimentnální preview Quick Measure Suggestions, který běží na Azure OpenAI a pomáhá uživatelům vytvářet DAX metriky použitím přirozeného jazyka namísto nutnosti psát DAX tzv. from scratch. Je tedy možno generovat kalkulace a businessovou logiku pro velkou spoustu scénářů včetně time intelligence, textových operací, IF podmínek, atd.

power bi duben 2023-quick measure suggestions

Onen punc experimentálnosti byl tento měsíc odstraněn a tato funkce (momentálně v preview) je defaultně zapnuta.

power bi duben 2023-quick measure suggestions-b

Technická poznámka

Tato funkce je poháněna machine learning modelem, který je momentálně nasazen pouze pro US datacentra. Pokud jsou vaše data mimo US, bude tato funkce defaultně vypnuta a povolit ji musí Admin tenantu prostřednictvím Allow user data to leave their geography tenant setting (viz obrázek):

power bi duben 2023-quick measure suggestions-c

Modeling | Power bi | duben 2023

Kompozitní modely na Power BI Datasetech a modelech Analysis Services

Nyní Generally available a plně podpororvané v rámci kapacit Premium, PPU a nových PRO workspaců. V následujících dnech se budou dít dodatečné back-end změny na současných PRO workspacech a může dojít k nějakým dočasným omezením týkajícím se Build a Read permission (více zde).

ORDERBY updates

V prosinci 2022 byly představeny nové funkce usnadňující komparativní kalkulace. Na základě feedbacku se od té doby hromadily návrhy na zlepšení, které teď konečně dorazily – dostáváme větší kontrolu nad řazením vstupních dat: ORDERBY nyní akceptuje DAXový výraz jako svůj první parametr (předtím to byl název sloupce).

Vše důležité o ORDERBY v dokumentaci.

Jako příklad MSFT uvádí situaci z blogu (link nahoře), kdy cílem je zjistit, jaký zákazník nejvíc nakoupil, přičemž chceme vrátit jeho celé jméno použitím následujícícho výrazu:

power bi duben 2023-orderby-a

Prvním parametrem funkce je v tomto případě výraz vracející sumu SalesAmount – to před tím nebylo možné. Stejného výsledku jsme mohli dosáhnout metrikou definovanou následujícím způsobem:

power bi duben 2023-orderby-b

Definice “TheBiggestSpender” se v tomto případě trochu liší:

power bi duben 2023-orderby-c
Nové DAX funkce: RANK a ROWNUMBER

Obě tyto funkce vrací číslo indikující pořadí pro daný kontext v rámci specifikované množiny uspořádané na základě specifikovaného pořadí. Rozdíl mezi nimi je ten, že v případě shody (= dvěma různým řádkům jsou přiřazeny stejné hodnoty) vrátí ROWNUMBER error, kdežto RANK zapíše stejné číslo několika řádkům. Pozor! ROWNUMBER vrací error pouze jako poslední řešení – před tím se bude snažit vyhnout tomuto scénáři tím, že bude hledat nejmenší počet dodatečných sloupců potřebných k tomu, aby mohl identifikovat unikátní řádky a vezme tyto nové sloupce v potaz do ORDERBY výpočtu. Jenom v případě, že nedokáže řádkům přiřadit unikátní pořadí, vrátí zmíněný ERROR.

Obě funkce závisí na ORDERBY a PARTITIONBY podpůrných funkcích.

V následujcícím přikladu MSFT demonstruje rozdíl mezi oběma funkcemi:

power bi duben 2023-RANK-a

První část výsledku:

power bi duben 2023-RANK-b

Všechny metriky vrátily stejný výsledek. Nicméně pro zákazníky, kteří mají narozeniny ve stejný den se výsledky liší:

power bi duben 2023-RANK-c

Všimněte si stejného datumu narození u Donalda a Kayly Garcia. Při použití RANKu v kontextu použití parametru SKIP (default) připíše RANK oběma řádkům stejnou hodnotu 41. Stejný výsledek dostaneme i s použitím parametru DENSE. Nicméné všimněte si, rozdílu v tom, co se stanu s následujícími řádky a jejich hodnotami. Brandon Garcia při použití parametru SKIP dostává hodnotu 43, s použitím DENSE hodnotu 42. V kontrastu s tím přiřazuje ROWNUMBER všem třem unikátní pořadí a to tak, že rozšíří kontext (ORDERBY clause) a zkouší identifikovat unikátní hodnoty, což se mu v tomto případě daří.

Service | power bi | duben 2023

Nové features pro Deployment Pipelines – pohled na line-by-line změny

Použití komparativného nástroje (Compare tool) jako součást vývoje v Deploment Pipelines (Kanály nasazení) může značně snížit riziko, že dojde k chybám nebo jiným nesrovnalostem. Z toho dvodu bylo do porovnávacího pohledu přidána možnost trackovat změny po řádcích – změny jsou zvýrazněny ve schématu a prezentovány v pop-up oknu v pro vývojáře familiárním UI (viz. obrázek).

Více o Change review najdete v oficiálním MSFT blogu.

power bi duben 2023-service-deployment pipelines
Možnost pokračovat v deploymentu i v případě, že dojde k selhání

Nyní je přidána možnost pokračovat v deploymentu i v případě, že jedna nebo více položek procesu selžou – když dojde k selhání položky, dojde k jejímu přeskočení (včetně navazujících položek), a naváže se na následující položce. Více v dokumentaci.

power bi duben 2023-service-deployment pipelines-a
Storytelling v PowerPointu

K možnosti přidávat přes add-in živé dynamické reporty ze Service přímo do PPT slajdů byla obohacena o možnost formátování – nové styling menu. První možností v tomto směru je možnost formátovat outline add-inu (hranice, obrys).

power bi duben 2023-service-storytelling-ppt
Power BI Quick reporty

Možnost lehce získat rychlé vhledy do našich dat v rámci Power Appek (opt-in) je v rámci první vlny defaultně zapnuta. PBI quick reports představují “smooth” integraci (dnes už i v Power BI a Dataverse) do jednotného způsobu, který businessovým uživatelům umožňuje převést data do hodnotné informace/vhledu na jeden klik. Každý tak může tvořit vizuálně zajímavé, hodnotné, interaktivné reporty a ukládat je do Power BI Service. Více v dokumentaci.

power bi duben 2023-service-power bi quick reports

Paginanted reports | POwer bi | duben 2023

Feature summary

Minule byly představeny vylepšení na parametr panelu, datepicker i možnost vytvářet stránkované reporty přímo z datamartů. Tento měsíc se spouští další vychytávky:

Filtry

Dlouho se na to čekalo, ale teď už je možné pracovat s filtry i při vytváření stránkovaných reportů v Power BI Service. Filtry se aplikují na úrovni reportu, takže na všechny stránky.

power bi duben 2023-service-paginated reports
Data preview

Umožňuje koukat na podkladová data vybrané tabulky nebo sloupce z datasetu. Můžeme exportovat data do podporovaných formátů nebo vytvářet stránkované reporty. Pokud bysme chtěli sumarizovaná data, vybereme “Create paginated report”. Přepínat mezi podkladovými a sumarizovanými daty můžeme v options – Fields data.

power bi duben 2023-service-paginated reports-b

Mobile | Power BI | Duben 2023

Vylepšené tooltipy na PBI mobilních appkách

Dotekem a podržením datového bodu získáme elegantní a user friendly tooltip, který obsahuje:

  • pointer – jednoduchá identifikace vyybraného datového bodu
  • jasné a jednoduše použitelné akce jako drill-down a drill-through
  • custom styl – konfigurován námi v report creatoru
power bi duben 2023-mobile-tooltips

Navíc je tam možnost tooltipy úplně vypnout už při tvorbě reportu pro mobilní layout (viz. obrázek).

power bi duben 2023-mobile
Hierarchie v Power BI mobilní appce

Hierarchické uspořádání metrik a scorecards dělá vše jednoduší na management – drills, progres, kontroly statusů. K zobrazení dostupných hierarchií a změnám výběru použijeme Hierarchies button ve footeru scorecardy.

power bi duben 2023-mobile-b

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.