power bi srpen 2023

Power BI aktualizace | srpen 2023

Máme nový layout switcher v ráci On-Object interaction, update ORDERBY funkce, kvartální výběr vizualizací a daleko víc. Power BI novinky za srpen jsou tu a červencové (kdyby něco) pro připomenutí zde.

Reporting | Power bi srpen 2023

Nový Layout Switcher

Byla přidána nová tlačítka, která zjednodušují přepínání mezi mobilním a webovým rozložením vašeho reportu. Jsou hned na ráně, umístěna dole vpravo  vedle page navigátoru – stránek reportu.

power bi-reporting-new layout switcher
nové nastavení škálování velikosti/rozsahu bublin

Týká se scatter chartů a mapových vizuálů, přičemž získáváme větší kontrolu nad tím, jak velikost dané bubliny (daných bublin) reaguje na data – volíme mezi přesností a výrazností na základě našich preferencí.

Nastavení Magnitude přesně kopíruje proporce dat. Data range nastavení definuje limity velikosti bublin tím, že je mapuje na datové maximum a minimum. Auto option (což je zároveň i default pro nové reporty) vybere vhodné nastavení na základě charakteru dat. Více informací v dokumentaci.

Toto nastavení se upravuje v formátovacím panelu: Markers > Shape > Range scaling pro scatter charty vs. Bubbles * Size > Range scaling pro mapy.

Pro reporty, které vznikly v dřívějších verzích Power BI, se defaultně změní nastavení na Deprecated (rozdíl v zobrazování negativních hodnot) u scatter chartů a Data range pro mapy.

Azure Maps vizuály budou tuto funkci zavádět v následujícím updatu.

power bi-reporting-new buble range scaling
On-Object interaction (preview)

Změna velikosti a pozice On-Object meníček

Byla přidána možnost měnit horizontální velikost on-object menu (zvětšovat/zmenšovat), což může být užitečné, když pracujeme s dlouhým názvy buněk (použitých metrik a dimenzí)

power bi-reporting- on-object interaction

Dalším updatem je umožnění pozicování meníček a v důsledku tedy lepší využívání prostoru vůči canvasu (prostoru na canvasu). Před updatem – v případech, kdy byl vizuál umístěn blízko spodní hranice canvasu, menu se nutně velmi změnšilo a bylo nutné hodně scrollovat, pokud jsme se chtěli dostat k jednotlivým data fields (některé vizuály mají větší počty tzv. field wells, čili fields of fields – X-osa, Y-osa, legenda, atp. pozn. red.) viz. obrázek dole vlevo. Nyní po updatu se meníčko roztáhne směrem nahoru a my tedy vidíme všechna field wells bez nutnosti scrollovat.

reporting-on-object interaction-positioning-2

On-object a formátování submožností nyní podporováno i ve funkci spotlight a  focus mode

Když spotlightujeme vizuál nebo si jej rozšíříme ve focus módu – můžeme nyní využít on-object formátování.

reporting-on-object interaction-focus mode

V rámci focus módu je někdy těžké rozeznat, zda jsme ve formátovacím módu (jediný rozdíl je mírně zvýrazněný okraj rámečku). Proto MSFT přidal do headeru tlačítko k lepšímu rozpoznání, že jsme ve format modu a jak se z něj dostat a přitom zůstat ve focus módu.

reporting-on-object interaction-spotlight

Modeling | Power BI srpen 2023

Update ORDERBY funkce

Pokud máme v datech blank hodnoty, můžeme v rámci ORDEREBY specifikovat, jak je seřadit přidáním BLANKS LAST nebo BLANKS FIRST.

modeling-orderby-blanks

Určení, jak s blank values nakládat, je volitelné, a může být kombinováno se specifikací směru řazení (ASC/DESC). Validní hodnoty zahrnují:

  • BLANKS DEFAULT. Defaultní hodnota – chování pro numerické hodnoty = blank hodnoty budou seřazeny mezi nulou a negativními hodnotami. Chování pro stringy = blank values jsou seřazeny před všemi stringy, včetně prázdných stringů.
  • BLANKS FIRST. Blanky se vždy obejví na začátku řazení, nezávisle na ASC/DESC definici.
  • BLANKS LAST. Blanky vždy na konci řazení, nezávisle na ASC/DESC definici.

Více v dokumentaci.

Data Connectivity

Moderní data connectivity a discovery experience v rámci Dataflows – New Get Data způsob

Nová “zkušenost” v rámci Dataflows, Dataflows Gen2 a Datamartů. Dnes uživatelé stráví mnoho času hledáním správných dat, informací k připojení a přístupů (credentials). S novým Get Data způsobem je daleko jednodušší procházet různé Fabric artefakty v rámci OneLake data hubu. Cílem tohoto vylepšeného prostředí je urychlit proces a dostat nás co nejrychleji k datům, která hledáme.

Podrobně k dispozici na blogu Announcing a new modern data connectivity and discovery experience in Dataflows.

Lakehouses (connector update)

Tato aktualizace přináší významná vylepšení výkonu Lakehouse konektoru. Nutné aktualizovat na srpnovou verzi Power BI Desktopu a Gateway.

service

XMLA Write support pro Direct Lake datasety

Direct Lake datasety nyní podporují XMLA write operace – můžeme tedy používat nástroje a skripty k vytváření a správa Direct Lake datasetů.

SQL Server Management Studio (SSMS), Tabular Editor, DAX Studio a další (záleží na preferenci) můžeme nyní napojit přes XMLA endpoint k našim Direct Lake datasetům a provádět libovolné operace –  nasazování, customizace, slučování, skriptování, debugging, testování. Přes Azure DevOps nebo GitHub můžeme implementovat source control, verzování a kontinuální integraci našich datových modelů. Můžeme automatizovat, streamlinovat vývoj a deployment procesy. Přes PowerShell nebo REST API lze automatizovat tasky jako aktualizace nebo aplikace změn přímo do Direct Lake datasetů. XMLA Write je neskutečně mocný nástroj a klíč k efektivnímu datovému modelování a produktivitě over all. Více informací o XMLA endpointech na MFST ofiko blogu.

Automatická synchronizace replik pro Dataset Scale-Out (preview)

MSFT ohlašuje dokončení konfiguračního rozhraní API v rámci škálování datasetů a ohlašuje funkci synchronizace replik. Konkrétně to znamená, že škálování nemusíme zapínat na úrovni workspaců prostřednictvím XMLA requestu. XMLA příkaz je zastaralý a do budoucna nebude k dispozici. Nyní můžeme škálování zapínat na jednotlivých datasetech přes REST API.

Taky už není nutné manuálně synchronizovat read repliky – můžeme využít výhod automatické synchronizace, která je nyní defaultně zapnuta. Nicméně je možné ji vypnout a synchronizovat read/write a read repliky manuálně v rámci řízené izolace aktualizace.

Více na bloguautomatic replica synchronization announcement blog.

Mobile

Vyber si svůj start-up obsah

Mobilní appka Power BI nyní nám uživatelům nabízí možnost vybrat si, jaká položka/report se má při otevření aplikace automaticky zobrazit. Jde o ušetření času především pro ty uživatele, kteří si zobrazují specifickou položku pořád dokola – teď už nemusí při každém spuštění navigovat stejnou cestu  z homoe page k cílovému reportu pokaždé, když appku zapnou.

MSFT tomu říká launch item – ten nakonfigurujeme tak, že si specifickou položku otevřeme (report page, dashboard, scorecard, PBI aplikace), klikneme na More options (…) menu a vybereme možnost Set as launch item. Jde v podstatě o záložku, přičemž můžeme využít vždy jen jednu, resp. jen jedna položka může být launch itemem.

Admini zároveň mohou využít mobile device management nástroje (MDM) a nakonfigurovat launch item vzdáleně pro skupinu uživatelů a usnadnit jim tak práci s appkou.

power bi-mobile-start-up-content

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.