Digitální akademie Power BI

OHLÁŠENÉ NOVINKY V POWER BI

Je za námi Microsoft Business Applications October Virtual Launch Event. 

Kde se kromě příběhů z různých velkých firem představovaly i novinky z aplikací Dynamics 365, Power Apps, Flow a pro mě nejdůležitější Power BI. Poslední část celého Lauch Eventu byla primárně věnována Power Platformě a jsem velmi rád, že vám můžu říct, co vše zaznělo k Power BI.

Novinky pro Power BI Service

Workspace

První novinka se týká sdílených pracovních prostorů (Team Workspace). V těchto prostorech jste do této chvíle mohli na vložené reporty, datasety, data flows, worksheets a dashboardy nahlížet pouze jako na samostatné seznamy. Nově se tento styl nahlížení dá změnit na Zobrazení rodokmenu. Aktuálně je tato funkce ve zkušební fázi, takže máte příležitost si ji pořádně osahat v praxi.

Novinky v Power BI - Zobrazení rodokmenu

Po přepnutí do zobrazení rodokmenu začne Power BI Service zobrazovat celkovou cestu vašich dat. Zobrazí se všechny datové zdroje v datasetech, napojené reporty na tyto datasety a dashboardy sestavené z jednotlivých reportů.

Novinky v Power BI - Rodokmen ve Workspace

Díky tomuto přehledu se můžete orientovat v tom, co vše potřebujete pro své reporty a jak moc jsou vaše datové sady využívané.

Spolu s touto novinkou tu je ještě jedna, kterou bych rád uveřejnil. Není sice oznámená poprvé, ale rozhodně stojí za to ji zmínit… V Power BI se dají nově certifikovat datasety. Hledáte relevantní datové sestavy? Takové, které obsahují důležitá a velmi pečlivě připravená data? Pak doporučuji projít pracovní prostory a hledat štítek „Certifikováno“. Certifikovat dataset může pouze Admin a mělo by se jednat o ta nejdůležitější data, která jsou pro reporty v daném pracovním prostoru připravena pro reportování. Certifikování je potřeba povolit v Admin Centru (Centrum pro správu) s oprávněním Power BI Admin. I tato funkce je již v preview a můžete si ji vyzkoušet.

Aplikace

Do Power BI Service Aplikací půjdou přidávat další dokumenty z rodiny O365 (zatím je na 100% potvrzený Word, PowerPoint a Forms) a linkování na stránky. Tato nová funkce umožňuje připojit k Power BI aplikaci například návod, vysvětlující prezentaci, doplňkové informace nebo formulář se zpětnou vazbou. Zatím tato funkce bohužel nebyla vypuštěna do světa, ale můžeme ji očekávat velmi brzy.

 Novinky pro Power BI Desktop

 Grafická úprava

Power BI Desktop projde další grafickou úpravou. Tentokrát se bude týkat ikon v Menu. Spolu s ostatními nástroji řady O365 se Menu ikony budou převádět do minimalistického stylu, aby uživateli poskytly víc prostoru pro náhled na reporty.  (Vzhled je velmi podobný ikonám v aktuální verzi OneNote) Pokud by vám ale tento úzký panel nevyhovoval, bude zde možnost ho roztáhnout a zobrazit názvy jednotlivých tlačítek.

Motivy

Další novinka se týká motivů. Motivy a obecně grafické úpravy typu distribuce objektů, vrstvy a podobné se přesouvají do záložky Zobrazení (View). Kromě této poziční změny budou motivy nově prezentovány podobně jako motivy v aplikaci Power Point (viz obrázek) a přibydou nové základní motivy, ze kterých můžete čerpat.

Power Point Motivy

Q&A

Přichází nový visuál (Q&A). Tento visuál vám umožní pokládat Q&A otázky jak přímo v Power BI Desktop, tak kdykoliv přímo v reportu. Tento visuál vám rovnou navrhne, které otázky by mohly být zajímavé a při kliknutí na ně vám rovnou ve svém prostoru zobrazí odpovídající graf. Kromě těchto automatických otázek můžete položit samozřejmě i svou vlastní a Power BI se vám na ni bude snažit pomocí nahraných dat odpovědět. Q&A půjde i učit, aby ukazovalo, co opravdu potřebujete vidět. Například při použití věty: „Zaměstnanci s kritickými hodnotami přesčasů“ můžete visuál naučit, že slovo „kritickými“ znamená to, že zaměstnanci mají více než 10 hodin přesčasů. Toto učení probíhá v ozubeném kolečku u vizuálu. Představený příklad:

Novinky v Power BI - Q&A

Osobní shrnutí novinek

Čekají nás velké změny, které povedou k většímu zakomponování Power BI do O365 světa. Tím myslím grafický design a připínatelné dokumenty k reportovacím aplikacím. Zároveň je nám poskytnut nový styl zobrazení, abychom měli větší přehled o tom, jaké datové sady jsou používané a z čeho se přesně jednotlivé dashboardy skládají. K tomu všemu ještě dostáváme Microsoft umělou inteligenci ve formě Q&A, aby nám pomohla data analyzovat. Vidím to na super novinky a jen se můžeme těšit, kdy je všechny dostaneme na vyzkoušení.

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.