Digitální akademie Power BI

souhrn power bi aktualizací za 2022

Power BI novinky mají v lednu pauzu. To nám dalo možnost se na chvilku zastavit a mrknut se na nejzajímavější updaty za celý minulý rok.

Microsoft žádné Power BI novinky v lednu tradičně nevydává. Nás ale napadlo, že je to pro nás dobrá příležitost zesumarizovat si, co se za minulý rok vlastně v Power BI stalo. Bylo toho totiž hodně. Microsoft do vývoje šlape čím dál víc.

Víme, že hlavní cíl vývoje bylo zaměřit se na zvyšování produktivity, rychlé sdílení, poskytnutí robustnějšího základu a většího prostoru pro informovaná byznysová rozhodnutí. 

Pojďme se tedy mrknout a připomenout si novinkové highlighty jednotlivých měsíců pěkně popořadě.

Únor

Nová verze formátovacího panelu!

Jak Microsoft avizoval „Formatting just got easier“. Jinými slovy cílem bylo ubrat klikání a obecně zjednodušit navigaci. Pro mnohé to byl bolestný přechod, ale nakonec se to celkem povedlo. Nebo?

new format pane Power BI
Sensitivity labels – nová pravidla a dopady

Nově je v rámci sensitivity labels zajištěna automatická aplikace z už definovaných bezpečnostních pravidel na existujících datasetech a reportech na všechny následně vytvořené související reporty a dashboardy.

Dále je možné pro všechny nové soubory a jiné artefakty v Power BI Service nastavit automatické nastavení základní úrovně ochrany a pro MIP sensitivity labels přibyly nové povinné zásady, které zajišťují, že nový obsah vytvořený nebo nahraný do Power BI musí mít sensitivity label a možnost jej odebrat nebude k dispozici.

Březen 2022

Error Bars (alias chybové úsečky) dorazily do preview!

Pro spojnicové grafy (postupně se přidávaly i sloupcové a pruhové grafy) se objevila funkce umožňující zobrazit míru nejistoty dat – stačí nadefinovat horní i spodní hranice a vybrat, jak je chceme zobrazit.

Vše se děje v Analytics panelu v kartě Error bars, kde se definuje metrika určující hranice i samotná vizuální podoba. Tady je vícero možností, jak míru chyby zobrazit a customizovat – bar, line, shade area nebo marker.

error bars_Power BI

Duben 2022

Power BI goals – Bulk updates

Hromadné aktualizace alias bulk updates umožňují provádět změny na více cílech (Power BI Goals) najednou a spadá tam tedy – aktualizace deadlinů, přiřazení nových vlastníků i odstraňování goals (postupně se přidaly hromadná změna statusu a nastavení pravidel statusu. Celé to šetří čas a energii, už nikdy není nutné upravovat každý jeden cíl zvlášť.

bulk updates Power BI Service - Metrics
Dynamické parametry v Power Query

Dynamické parametry dotazů v Power Query jsou mocným nástrojem, který umožňuje autorům modelů optimalizovat výkon svých reportů. Umožňují totiž efektivní dotazování přímo proti zdroji dat ná základě sliceru nebo filtru, který je aktuálně uživatelem v reportu použit. Obecně tedy dostávají tvůrci modelů do rukou větší kontrolu nad daty zobrazovanými v reportech a to ultimátně vede k lepšímu výkonu a efektivnějšímu využití dat.

Květen 2022

Field parametry – velký game changer a aspirant na update roku?

Během několika sekund a bez nutnosti psát vlastní DAX umožňují vybrat a měnit dimenze a metriky využívané ve vizuálech ke “slicování” dat. Na stejná data se tedy lze dívat různými způsoby, aniž byste museli vytvářet nové grafy. Na kliknutí lze měnit perspektivy, přičemž pozorujeme ty samá data. Tento princip v PowerBI není žádnou novinkou, ačkoli v minulosti bylo k dosažení stejného efektu třeba upravit model nebo připravit dost komplexní metriky.

field parameters_power bi update
Zoomování plátna

Dlouho se čekalo na možnost libovolně zoomovat canvas, což je přínosné jak pro zlepšení čitelnosti, tak především pak ve vytváření pixel perfect reportů.

Výběr datových bodů (rectangle select)

Konečně je možné (kliknutím a potažením) vybrat vice datových bodů přímo na vizuálu, který tuto funkci podporuje. Navíc byly přidány i klávesové zkratky, které umožňují takto vybírat body na vizuálu i bez myši.

rectangle select_power bi updates

Červen 2022

Power BI Data Storytelling – integrace, která navždy mění způsob, jakým tvoříme prezentace

PowerPoint add-in, který umožňuje přidat „živé“ Power BI reporty do přímo do prezentace a využít interaktivitu Power BI reportů na maximum. S touto funkcí jsou data vždy aktuální, nutnost obnovovat zastaralé screenshoty jsou minulostí.

Data hub – nadbytečným artefaktům zvoní hrana

Data hub je nástupcem Dataset hubu s přidanou hodnotou ve formě propojení s Datamarty. Jde o centrální místo pro správu, objevování a využívání dat napříč všemi organizačními workspaces. Vlastníci dat dostávají do rukou účinné nástroje a informace ke správě věcí, tvůrci reportů mohou použít hub k nalezení vhodných dat pro vytváření svých reportů a uživatelé zase k hledání relevantních reportů/informací.

Data hub má zamezit duplikování dat a obsahu vůbec, umožnit uživatelům jednodušší navigaci a přístup ke kvalitním a relevantním datům. 

datahub_power bi update

Power BI Goals se přejmenovávají na Power BI Metrics.

Červenec 2022

DataMarty

Datamart je řešením pro self-service analytiku, které uživatelům umožňuje ukládat a prozkoumávat data v plně spravované databázi, bez potřeby databázového administrátora.

Poskytují jednoduchý způsob, jak se dostat k datům z různých zdrojů v Azure SQL databázi bez nutnosti kódu. Jsou 100% online, obsahují automatické ladění výkonu a mají přímou integraci s Power BI, Microsoft Office a dalšími nástroji Microsoftu. Jsou automaticky součástí kapacit Power BI Premium a Premium Per User.

datamart_power bi update

Srpen 2022

Multiple Audiences v Power BI aplikacích konečně v preview

Dlouho  očekávané public preview nového multiúrovňového zabezpečení pro PowerBI Service aplikace.

Autoři aplikací mají možnost definovat, jaké artefakty (reporty, dashboardy, atd.) v rámci jedné aplikace a jednoho pracovního prostoru zpřístupní jaké cílové skupině, resp. jaký pohled jaké skupině v rámci jedné aplikace a jednoho pracovního prostoru uživatelům povolí.

V zásadě je možné vytvořit až 10 AUDIENCE GROUPS pohledů, přičemž každý jeden z nich lze přizpůsobit na základě vlastních pravidel.

multiple audiences_power BI

Září 2022 

Conditional formatting pro data labels

Podmíněné formátování data labels už v Power BI nějakou dobu existuje. Pravda, v mírně omezené podobě, kdy se aplikovalo na celkový agregát hodnot datových bodů napříč vizuálem, nikoli na jednotlivé body – všechny popisky v rámci pole nebo řady tedy mohly být nutně pouze stejné barvy.

To se však změnilo. Nyní se formátování vyhodnocuje na základě hodnoty každého jednoho bodu a můžeme tedy definovat různé barvy pro různé hodnoty (např. nad nebo pod definovaným thresholdem), což nám dává větší flexibilitu a ve vizuálech to vypadá strašně cool.

conditional formatting data labels

Říjen 2022

Cross-tenant data sharing – velká věc!

Sdílení datové sady mezi tenanty je nyní real věc. Umožňuje zákazníkům sdílet datové sady s externími uživateli, resp. dává jim možnost přístupovat k datovým sadám v jejich vlastním tenantu. Sdílená data zůstávají v tenantu poskytovatele. Externí konzumenti se mohou připojit k externím datovým sadám pomocí Direct Query a dále s nimi pracovat. Využití je zejména ve sdílení dat s externími partnery, zákazníky, dceřinými společnostmi, prodejci, konzultanty a dalšími obchodními partnery. Přístup k takto sdíleným datům je podmíněno registrací v Azure Active Directory (Azure AD).

external data_power bi service
Quick measure suggestions

Quick measures jsou konceptem, který byl do Power BI uveden už před několika lety. Uživatelům umožňoval vytvářet základní metriky pomocí vestavěné „šablony“ bez nutnosti používat/psát DAX. Počet šablon a jejich flexibilita byla a je limitována.

Microsoft tedy bere existující koncept na jiný level a přichází s Quick measures suggestions, funkcí, která asistuje s vytvářením metrik prostřednictvím přirozeného jazyka. Stačí napsat svými slovy něco jako „prodeje v Kalifornii za 2020“ a model by měl vyplivnout požadovanou metriku. Má to samozřejmě obrovské limity a nelze se na to 100% spolehnout. My samozřejmě doporučujeme všem se DAX aspoň trochu naučit.

quick measures suggestions_power bi

Listopad 2022

Nový kabátek Power BI

Power BI dostává novou barvu – modrozelenou (alias teal). Cílem je větší přístupnost pro uživatele se zdravotním omezením. Barva zlepšuje kontrast a zvyšuje viditelnost uživatelského rozhraní v Power BI.

new accent color_power bi
Nový způsob nahrávání dat do PBI Service

Je zde nový, efektivnější způsob nahrávání souborů do Power BI. Uživatelé mohou uploadovat věci přímo z firemních OneDrivů nebo SharePointů. Lokální soubory se kopírují, což je u souborů z OneDrivu a SharePointu vyloučeno – synchronizují se automaticky. Brzy má být představen i nový způsob vytváření datových sad ze souborů CSV a Excel – starší způsob „Get data“ bude odstraněn a s ním i možnost nahrávat soubory z osobních OneDrive účtů.

Prosinec 2022

Nové DAX funkce, které usnadňují práci

Do DAXU přicházejí nové funkce, které usnadňují srovnávací výpočty – INDEX, OFFSET a WINDOW spolu s pomocnými funkcemi ORDERBY a PARTITIONBY.

Tyto funkce umožňují porovnávání hodnot s baseline hodnotou, předchozími hodnotami nebo provádění průběžných součtů a průměrů.

Jsou dost podobné funkcím SQL (ale exekují se odlišně) a mají lepší výkon než komplexní DAXové výpočty vedoucí ke stejnému výsledku. Za Microsoft jde o další krok ke snadnějšímu DAXu, resp. ke zpřístupnění DAXu šišímu publiku.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.