Digitální akademie Power BI

Aktualizace Březen 2021

V březnu pro nás Microsoft přichystal novinky v DAX, užitečné změny ve vizuálech a mimo jiné i zajímavé aktualizace v Template Apps a Power BI Embedded

Změny v DAX

IF.EAGER je nová funkce, která dělá to samé jako IF (analogie funkce KDYŽ v Excelu). Rozdíl je ten, že funkce IF provede buď vyhodnocení větve, kde je podmínka splněna, nebo větve, kde podmínka splněna není. IF.EAGER vyhodnotí obě větve vždy a přináší zrychlení výpočtů, pokud je v podmínce použit výpočet, který se pak vyskytuje v obou větvích funkce (když je podmínka splněna i nesplněna). Příkladem může být následující výpočet, kde se v obou větvích funkce používají výpočty uvedené v úvodní podmínce:

IF.EAGER (
    [Total Sales] > [Last Month Sales],
    [Total Sales],
    [Last Month Sales] – [Total Sales]
)

Další novinkou této aktualizace Power BI je změna vyhodnocení filtru pro funkci CALCULATE. Dříve nebylo možné použít více sloupců z jedné tabulky a spojit je operátory A („AND“, „&&“), NEBA („OR“, „||“). Pro tento scénář bylo potřeba použít filtr tabulky pomocí funkce FILTER. Nově toto ale funkce CALCULATE podporuje:

CALCULATE (
    Sales[Sales Amount],
    Product[Color] = “Red”
        || Product[Grade] = “Top”
)

Konstantní čára na ose X

Spojnicový graf umožní nově pro osu X (pro osu Y to již uměl) zobrazit konstantní čáru („X axis constant line for line charts“). Jediným omezením je spojitost dat na ose X – například datum funguje bez problému. Pokud přepnete zobrazení dle hierarchie dat, konstantní čára půjde zapnout jen v případě, že na ose X jsou čísla (rok, den v měsíci) ale pro názvy měsíce se nevykreslí. Není problém těchto linií přidat více a pro každou zvolit samostatné formátování.

Mapa Azure (Preview) – výběr dat

Vizuál Mapa Azure („Azure Maps“) podporuje výběr dat pomocí těchto funkcí:

 • Kruhový výběr
 • Obdélníkový výběr
 • Mnohoúhelníkový výběr
 • Výběr rozsahu

Výběr rozsahu je z těchto možností nejzajímavější. Umožní vám zvolit místo na mapě a pak vybrat příslušné datové body dle vzdálenosti nebo doby dojezdu od zvoleného místa. Nejdříve se ale ujistěte, že máte funkci „Ovládací prvek výběru“ zapnutou v sekci „Nastavení mapy“. Zároveň připomínám, že samotný vizuál Mapa Azure je v režimu Preview a je proto potřeba ho zapnout v nastavení Power BI Desktop.

Podrobnosti datové sady

Březnová aktualizace Power BI nám také přinesla novou obrazovku v Power BI Service. Jedná se o náhled na podrobnosti datové sady („Dataset details“), který je dostupný pro všechny nové pracovní prostory. Na této nové obrazovce jsou pak k dispozici tyto informace:

 • Čas poslední aktualizace dat
 • Reporty napojené na daný datový zdroj
 • Počet unikátních uživatelů a zobrazení reportu za posledních 30 dnů
 • Odkazy pro: zobrazení rodokmenu („Lineage“), vytvoření reportu, analýzu v Excelu
 • Vytvoření reportu ze šablony (pokud je pro daný report šablona definována)

Aplikace Power BI

Nově mohou správci Power BI aplikací („Template apps“) umožnit uživatelům stažení .pbix souboru. Tato funkce se nastavuje v sekci Ovládací prvek („Control“). Pokud funkci nemáte aktivní, Power BI vás upozorní, že je potřeba nahrát soubor s rozšířenými metadaty.

Zároveň byly tento měsíc přidány 2 zajímavé aplikace. Pro analýzu ceny akcií je to „Analyze Popular Stocks with Power BI“ a pro analýzu reklamních kampaní na Facebooku „Facebook Ads Overview Report“.

Další změny

 • Power BI Embedded přináší tento měsíc novou službu Analytics playground, kde je možné důkladně prozkoumat možnosti Power BI API na ukázkových nebo vlastních reportech. Dále bylo představeno Preview Power BI Embedded ve verzi Generation 2, která přináší vylepšení po stránce výkonu, a ukázková aplikace Analytics Contoso sales demo demonstrující možnosti Microsoft Dataverse a Row Level Security.
 • Záložka Power BI Externí nástroje („External tools“) je od aktuální aktualizace Power BI veřejně dostupná.
 • Funkce Direct query pro Power BI datové sady a Azure Analysis Services (Preview) představené v prosinci také synchronizuje složky („display folders“) a nastavení řazení sloupců („sort by column“).
 • Vizuál Malé Násobky („Small Multiples“), který je od prosince ve verzi Preview, byl rozšířen o možnost zalamování textu názvů jednotlivých grafů.
 • Barevná paleta („Color picker“) aktualizovaná v únoru se již zobrazuje tak, aby nepřekrývala report.
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.